Neptunus V 38

Hej alla Neptunusar!

Tack alla föräldrar för givande samtal. Det var mycket trevligt att få träffa er och vi ser fram emot nästa vecka att få se er igen på kommande föräldramöte. På detta föräldramöte kommer ni också att få träffa Lena, vår specialpedagog samt Gottis, vår idrottslärare.

 

Eleverna har för första gången fått använda iPads på en lektion. Något de väntat länge på! I båda grupperna gjorde vi matteprogrammet “Vektor”. Vektor är baserat på forskning om tidig matematisk inlärning och framtaget av ledande forskare i samarbete med erfarna spelutvecklare. Det är en lekfull och engagerande app och passar både barn utan matematiska förkunskaper och barn med 1-2 års skolgång bakom sig. På deras hemsida kan ni läsa mer om ni är nyfikna: https://cognitionmatters.org/se/vektor/

 

thumb_IMG_0031_1024

 

Kunskaper

 

svenskalektionerna har vi denna vecka arbetat med bokstaven S. Som vanligt hade vi en elev ur vardera grupp som hade med sig nya spännande saker som representerade bokstaven S. Vi passade även på att när eleverna visade intresse för våra “småböcker” i klassrummet hitta ord som började på S.

 

 . 

  

 

SO-lektionerna har vi berättat, skrivit och ritat om vår favoritmat som vi klistrade in i “Boken om mig. Resultatet blev också en hel del hungriga elever 🙂

 

Under veckans matematiklektioner har gröna gruppen avlutat kapitlet om addition 0 till 10 och introducerat kapitlet om subtraktion 0 till 10, där de kommer att få träna på olika metoder för att subtrahera. Röd grupp kommer att avsluta kapitlet i början av nästa vecka.

 

Veckans bildlektion handlade om färgcirkeln. Denna gång fick eleverna måla sina färgcirklar med vattenfärg. Koncentrationen var hög när de blandade färger för att få rätt kulör samt att hålla sig inom linjerna.

 

  

 

engelskan såg vi ytterligare ett avsnitt av Pick a colour som denna gång handlade om “My family”, vilka som ingår i den och kunna berätta om dennes familj.

Bildresultat för pick a colour

 

Hem och skola

 

Läxa:

 • Den magiska kulan – Läs kapitel 5 i läseboken med tillhörande sidor i läxboken.
 • En elev ur vardera klass får en “bokstavspåse” med sig hem. I påsen ligger en bokstav som kommer att vara hemlig för de andra eleverna tills den ska presenteras. Samla 5 saker som börjar på den bokstaven. Påsen vill vi att eleven tar med sig tills på måndag veckan efter.

 

Nästa vecka:

Måndag: Bokpåsen tillbaka till skolan.

Tisdag: Friluftsliv

Onsdag: Föräldramöte mellan kl 17:30-19:00 i Neptunus.

Torsdag: Idrott med ombyte. Läxa lämnas in.

Fredag: Läxa och bokpåse lämnas ut.

 

Kommande händelser:

 • Vecka 44 – Höstlov

 

Trevlig helg!

 

Ann-Sophie, Lisa och Agnes

Klasstelefon: 08-586 313 01

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

lisa.webering@lemshaga.se

agnes.jansson@lemshaga.se

 

Neptunus V. 37

Hej alla Neptunusar!

För att vi ska få en bild av vart just ert barn befinner sig kunskapsmässigt och vilka förmågor de besitter har vi börjat göra avstämningar när det gäller läsning och matematik. Vi använder oss av skolverkets bedömningsunderlag både i svenska och matematik. Vi har börjat med svenska och dessa kommer ni få ta del av på samtalen i nästa vecka.

 

Skolans Elevhälsoteam har gått igenom resursbehoven och sett att det finns ett behov av utökat resursstöd i Neptunus. Fram tills dess att rekryteringen av en resurspedagog är klar kommer Trixie vikariera på denna tjänst.

 

Kunskaper

 

svenskalektionerna har vi denna vecka arbetat med bokstaven A. Bokstavspåsen är mycket uppskattad av barnen och vi får ta del av både klurigheter saker som är lätta att gissa på.

 

   

 

SO-lektionerna har vi tittat på “Vem bestämmer” och lekt lekar som utvecklar samarbete och att kunna lyssna på varandra.

 

NO-lektionerna har vi fortsatt vårt arbete med ormar. Eleverna har ritat och skrivit om snoken och huggormen.

 

Under veckans matematiklektioner har vi bland annat fått besök av Josefin. Med henne arbetade vi med problemlösning utifrån en bild.

 

 .

 

När vi hade friluftsliv gick vi en härlig promenad till Scoutstugan. Där fick barnen samarbeta med att hitta olika saker till ett naturbingo. Efter det var det fri lek. På bilderna kan ni se hur trevligt vi hade det.

 

 

Idrotten så var idrottshallen upptagen av fotograferna så vi promenerade till IP och lekte lite och provade på att hoppa längdhopp och höjdhopp utan ribba.

 

 

 

Idag fredag har vi varit på Gustavsbergsteatern och sett pantomimföreställningen Vid skogens slut… Det var en fängslande föreställning om att alla inte är lika men det går att vara vänner ändå. Efteråt så samlades vi utanför teatern och åt våra matsäckar. Tack alla föräldrar som kunde hjälpa oss så vi kom iväg. Vi fick med oss en liten kom ihåg broschyr som vi delar ut på måndag.

 

 

Hem och skola

 

Eleverna kommer att få tillgång till en iPad här på skolan. De kommer bl.a. använda appar där de behöver lyssna på t.ex. bokstavsljud eller instruktioner. Av erfarenhet vet vi att de hörlurar som vi kan erbjuda dem inte alltid gillas av eleverna. Därför får de gärna ta med sig ett par personliga hörlurar som kan ligga kvar på skolan under läsåret.

 

Viktig information:

 • Vi har några som ännu inte lämnat in Avtal om datoranvändning lämnar den till oss så snart som möjligt.

 

Läxa:

 • Den magiska kulan – Läs kapitel 4 i läseboken med tillhörande sidor i läxboken.
 • En elev ur vardera klass får en “bokstavspåse” med sig hem. I påsen ligger en bokstav som kommer att vara hemlig för de andra eleverna tills den ska presenteras. Samla 5 saker som börjar på den bokstaven. Det kan vara lite klurigt som t.ex. halstabletter för bokstaven O = ont. Påsen vill vi att eleven tar med sig tills på måndag veckan efter.

 

Nästa vecka:

Måndag: Bokpåsen tillbaka till skolan.

Tisdag: Bild och Engelska

Onsdag: Utvecklingssamtalsdag – Fritids tar hand om eleverna hela dagen. Dagen är indelad i olika pass, de kommer att erbjuda kör, slöjd och idrott förutom vanliga fritidsaktiviteter.

Torsdag: Idrott med ombyte. Läxa lämnas in.

Fredag: Läxa och bokpåse lämnas ut.

 

Kommande händelser:

  • “Lärakännasamtal” – måndag den 17/9 samt onsdagen den 19/9 då hela dagen är vigd till detta.

 

 • Föräldramöte – Den 26 september mellan kl 17:30-19:00 är ni välkomna på föräldramöte i Neptunus klassrum.

 

 

Trevlig helg!

 

Ann-Sophie, Lisa och Agnes

Klasstelefon: 08-586 313 01

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

lisa.webering@lemshaga.se

agnes.jansson@lemshaga.se

 

Addition 0-10

Addition 0-10

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann-Sophie Petersen, Lisa Wbering

När, under vilka veckor? V.35-37

 

Vad?

Vi etableras förståelsen för begreppet addition i talområdet 0–10.

Frågeställning och följdfrågor

Hur skapar vi förståelsen för begreppet addition i talområdet 0–10?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

 

Förankring i kursplanens syfte

Förmågorna i matematik:

Problemlösningsförmågan
Eleverna tränar på att hitta flera olika sätt att addera och tar reda på vilka sätt som är lämpliga att använda i olika situationer. De hittar även på egna räknehändelser med addition.

Begreppsförmågan
Eleverna möter bland annat begrepp som addition, sammanlagt, lika med och likhetstecknet. De diskuterar och löser uppgifter för att förstå innebörden av dessa. Eleverna tränar på att se samband som att två delar bildar en helhet och hur tal hänger samman med hjälp av talkamrater.

Metodförmågan
Eleverna tränar på att välja och använda olika metoder för att addera, som till exempel att använda talkam- rater, addera genom att räkna vidare och att använda tallinjen.

Resonemangsförmågan
Eleverna tränar på att förklara för andra och resonera kring vilken metod de har valt för att addera. De följer kompisars resonemang och lösningar. Frågor som ”hur kan vi ta reda på det?” och ”finns det fler sätt?” upp- muntrar till eget tänkande och resonemang.

Kommunikationsförmågan
Eleverna samtalar och beskriver muntligt hur de löser additionsuppgifter, hur de har tänkt och hur de uttrycker det med matematiska begrepp. Eleverna tränar på att kommunicera sin kunskap med hjälp av konkret material, med bilder och i skrift när de arbetar med de olika uppgifterna.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning:
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Eleverna möter naturliga tal i talområdet 0–10 och använder sig av kunskapen om att tal kan delas upp i mindre delar.
Naturliga tal … och deras användning i vardagliga situationer. Talen 0–10 används i uppgifter kopplade till vardag- liga sammanhang.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer:
Eleverna möter addition i vardagliga situationer och förstår att i addition läggs två delar ihop till en helhet. De utvecklar förståelse för begrepp som sammanlagt och totalt, samt hur addition kan uttryckas med siffror och symboler.
Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning … Metodernas användning i olika situationer. Eleverna använder olika huvudräkningsmetoder för att addera: räkna alla, använda talkamrater och räkna vidare. De prövar att använda de olika meto- derna beroende på situationen samt resonerar om dess lämplighet.

Algebra:
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. Eleverna utvecklar förståelse för likhetstecknet samt upptäcker och skriver likheter med addition.

Problemlösning:
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer. Eleverna tränar på att lösa problem med bildstöd i vardagsnära situationer och att formulera olika typer av räknehändelser utifrån en bild.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi utforskar, vi diskuterar, vi förklarar och formaliserar noga utvalda uppgifter. Vi använder oss av läromedlet Singma.
Det är en naturlig fortsättning på föregående kapitel där eleverna tränade på talkamrater och hur de kan visa dessa med hjälp av talcirklar. Eleverna fick då lära sig att två delar bildar en helhet. I det här kapitlet används samma tänk för att introducera addition. Eleverna börjar med att använda talkamraterna för att addera genom att lägga ihop två delar, och fortsätter med att upptäcka hur de kan addera genom att räkna vidare. Fokus ligger på att lägga till ett antal till en känd mängd. Eleverna kommer att upptäcka att de kan använda olika strategier för att addera. Eleverna utvecklar också förståelse för likhetstecknet och dess innebörd, samt hur de kan beskriva en likhet med addition med siffror och symboler. Eleverna använder sina kunskaper i addition för att hitta på räknehändelser utifrån vardagsnära situationer, och lära sig att skriva räknehändelser med siffror och symboler. De tränar på att lösa enklare additionsproblem utifrån bilder och vardagsnära situationer, samt resonerar kring olika sätt att lösa problemen.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar i enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker. Vi förklarar och formaliserar det vi kommer fram till.
Genom observationer och avstämningar i kunskapsloggen skapar vi oss en bild av var eleven befinner sig och hur vi går vidare.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1 Addera med talkamrater
• Kunna addera genom att räkna alla.
• Kunna addera genom att använda talkamrater.
• Förstå innebörden av symbolerna + och =.
Lektion 2 Addera genom att räkna vidare
• Kunna addera genom att räkna vidare.
• Kunna använda tallinjen för att räkna vidare.
• Upptäcka att a + b = b + a.
Lektion 3 Hitta likheter
• Upptäcka och förstå matematiska likheter med addition.
• Stärka förståelsen av likhetstecknets betydelse.
Lektion 4 Räknehändelser
• Utifrån en bild kunna hitta på räknehändelser med addition.
• Kunna uttrycka räknehändelser med siffror och symboler.
Lektion 5 Problemlösning
• Kunna lösa additionsproblem utifrån bilder.
• Kunna resonera kring valda strategier och metoder.
• Kunna beskriva problem med siffror och symboler.
Lektion 6 Kunskapslogg
• Reflektera över och visa vad man lärt sig om addition.
• Göra en självskattning av vad man kan.
Varför?

 

Sammanhang och aktualitet

Vi ingår i ett projekt på skolan tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar ”Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Neptunus v. 36

Hej alla Neptunusar!

Detta veckobrev innehåller mycket information. Dels ett axplock av vad vi gjort under veckan, men också viktig information om Teaterbesök, ”LäraKännaSamtal” och datum för föräldramöte.

Under veckan som gått har vi haft vår första bild- och engelskalektion. Bildlektionen håller vår ateljerista Cissi Högsveden East i, som även är mentor för Uranus. Hon inledde lektionen med att presentera sig och genom olika bilder hon skapat visa vad bildämnet kan innehålla. Eleverna fick därefter rita en färgcirkel med komplementfärger.

 

  

 

Vi har även varit på besök i Ladan där högstadieeleverna tog emot oss för att visa hur skolvalet har gått till, vilket genomfördes idag fredag.

 

 .  .

 

Kunskaper

 

svenskalektionerna har vi denna vecka arbetat med bokstaven M. Varje vecka går vi igenom en bokstav genom att bl.a. se hur den ser ut, höra hur den låter, göra den med kroppen, komma på ord med bokstaven och träna på att skriva den.

 

 

Vi vill passa på att lyfta att läsa är det viktigaste ni kan göra för och med era barn! Vi kan omöjligt hinna läsa med alla barn här på skolan i den mängd som behövs så därför har ni föräldrar en viktig roll! Läs kapitlet flera gånger för att få flyt och för att det för varje gång går lättare. Nu i början är det mycket nöta och det kan bli en mysig stund när ni läser tillsammans. Hjälp ert barn att ljuda om de inte ännu kan alla bokstäver. Läs texten först och sedan ljudar ni tillsammans. Det viktigaste är bokstavens ljud inte bokstavens namn. Här på skolan  jobbar vi med bokstäverna varje vecka och betar av dem efter hand.

Här kommer lite tips!

– Hitta en bra rutin, gärna en lugn stund på dagen så att du och ditt barn kan koncentrera er på läsningen.
– Titta gärna på framsidan och bilderna, vad tror ni det kommer att handla om?
Låt ditt barn följa texten med fingret under läsningen och läs varannat ord om det underlättar.
– I läxboken kan eleven få skriva själv eller så kan du som förälder skriva så ert barn kan fylla i. Alternativt att ni skriver åt barnen.

 

Vi kommer alltid att läsa veckans läxa tillsammans här på skolan med barnen i C boken, så de känner sig bekanta med innehållet. Läxboken, både dess struktur och frågorna kommer också gås igenom så det inte skall vara något främmande för eleverna.

 

SO-lektionerna

Vi fortsätter att jobba med våra gemensamma regler både skolans och vår årskurs. Nu har vi också fokuserat på valet och demokrati. Vi har tittat på barnprogrammet “Vem bestämmer” som på ett väldigt bra sätt förklarar ganska kluriga begrepp och och dilemman.

 

NO-lektionerna

Vi har denna vecka arbetat med vårt djurhäfte om svenska djur. Eftersom vi haft bokstaven Mm så var det Mus vi jobbade med.

 

Under veckans matematiklektioner har vi fortsatt att träna på att skriva siffrorna fint och åt rätt håll. Det är viktigt för både oss och barnen när vi går igenom det vi gjort att vi vet vad det står och vad vi tänkt. Vi har delat upp helheter och delar (helheten 7 är lika mycket som delen 5 och 2). Om jag har 6 bönor i mina händer och visar den ena handen med två bönor. Hur många böner gömmer jag i min andra hand?

 

Första engelskalektionen inleddes med att presentera arbetsboken samt träna på att hälsa på varandra. Vårt engelskamaterial heter “Learn English” och bygger på Oxford Reading Tree. Vi kommer även att sjunga sånger, titta på engelska program och leka lekar. Det är viktigt att det känns lustfyllt och att alla känner att de vågar uttrycka sig på engelska.

Vi tittade också på första avsnittet i tv-serien “Pick a colour”, där papperslopporna Flea och Bug träffas för första gången. De presenterar sig, leker loppleken och blir fort bästa vänner. What’s your name? är frågan som gömmer sig bakom den blå fliken i Fleas loppa. Syftet med lektionen var att lägga grunden till att lära sig några hälsningsfraser, säga sitt namn, sin ålder och kunna fråga en kompis om samma sak.

 

Ansvar & Inflytande

I båda grupperna har vi arbetat mycket med att lära oss vad det innebär att vara ett skolelev. Vi pedagoger arbetar mycket med rutiner och strukturer för att eleverna ska lära sig att ta ansvar för sitt eget lärande samt veta vad vi förväntar oss av dem. Ibland behöver vi göra förändringar, som att t.ex. byta platser i klassrummet för att skapa de bästa förutsättningarna. Eleverna i gröna gruppen fick själva fundera och ge förslag på två elever som de trodde att de kunde arbeta bäst bredvid och med. De fick också skriva ner om det fanns någon som de trodde att det inte skulle vara så bra att sitta bredvid för att då kanske det skulle bli för pratigt. Vi blev glatt överraskade över hur insiktsfulla eleverna var när de tänkte över sina förslag, som tex “att jag skrev inte X för vi är så bra kompisar så vi skulle bara sitta och prata” eller “jag skrev ingen för jag behöver sitta själv för att jobba bra”. Utefter elevernas tankar och våra observationer har vi nu möblerat om i det gröna klassrummet och eleverna har fått nya platser till deras stora glädje. I röd grupp kommer vi göra samma sak nästa vecka.

 

Hem och skola

 

Eleverna kommer att få tillgång till en iPad här på skolan. De kommer bl.a. använda appar där de behöver lyssna på t.ex. bokstavsljud eller instruktioner. Av erfarenhet vet vi att de hörlurar som vi kan erbjuda dem inte alltid gillas av eleverna. Därför får de gärna ta med sig ett par personliga hörlurar som kan ligga kvar på skolan under läsåret.

 

Lära känna samtal
Från och med idag fredag läggs tiderna ut för ”lära känna” samtal. Dessa kommer att äga rum två datum, måndagen den 17/9 och onsdagen den 19/9. Under den 19/9 är det inga lektioner, utan fritids är ansvariga för dagen om ni har behov av omsorg. Vi har tyvärr inte möjlighet att lägga ut fler tider.

Länkar till mallen som vi utgår från i samtalet ligger här: Lära känna samtal MALL

 

Viktig information:

 • På fredag den 14/9 ska vi åka till Gustavsbergsteatern för att se Pantomimteaterns föreställning “Vid skogens slut”. Om det är någon förälder som vill och har möjlighet att följa med som en till vuxen tar vi tacksamt emot hjälpen. Det kan bli ett trevligt tillfälle att lära känna oss och klassen lite extra. Eftersom vi inte hinner tillbaka till vår lunchtid kommer eleverna behöva ta med sig en lunchmatsäck med frukt och dryck. (Ej sötsaker, läsk eller nötter.) Vi går ifrån skolan ca 8:40 och vi är tillbaka ca kl 12:00.
 • Ni som ännu inte lämnat in Avtal om datoranvändning lämnar den till oss så snart som möjligt.
 • Om ni är i behov av specialkost måste ni lämna in ett nytt intyg på det.

 

Läxa:

 • Den magiska kulan – Läs kapitel 3 i läseboken med tillhörande sidor i läxboken.
 • En elev ur vardera klass får en “bokstavspåse” med sig hem. I påsen ligger en bokstav som kommer att vara hemlig för de andra eleverna tills den ska presenteras. Samla 5 saker som börjar på den bokstaven. Det kan vara lite klurigt som t.ex. halstabletter för bokstaven O = ont. Påsen vill vi att eleven tar med sig tills på måndag veckan efter.

 

Nästa vecka:

Måndag: Bokpåsen tillbaka till skolan.

Tisdag: Friluftsliv/Idrott utan ombyte.

Onsdag:

Torsdag: Skolfoto: 8:30 gröna gruppen och 9:00 röda gruppen. Idrott utan ombyte. Eftersom det är skolfoto kommer vi att ha idrott utomhus. Läxa lämnas in.

Fredag: Teater på Gustavsbergsteatern. Ta med matsäck. Läxa och bokpåse lämnas ut.

 

Kommande händelser:

  • “Lärakännasamtal” – Vi kommer att erbjuda dessa samtal från vecka 39, men framförallt på onsdagen den 19/9 då hela dagen är vigd till detta.

 

 • Föräldramöte – Den 26 september mellan kl 17:30-19:00 är ni välkomna på föräldramöte i Neptunus klassrum.

 

 

Trevlig helg!

 

Ann-Sophie, Lisa och Agnes

Klasstelefon: 08-586 313 01

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

lisa.webering@lemshaga.se

agnes.jansson@lemshaga.se

 

Neptunus V. 35

Hej alla Neptunusar!

Denna vecka har “allvaret” börjat för eleverna och oss pedagoger med lektioner enligt schema. Vi märker att det är en omställning för alla att orka med lektioner och en hel skoldag, men vi tar en dag i taget och befäster rutiner för att eleverna ska förstå vad det innebär att nu gå i skolan. Vi tränar mycket på att t.ex. anstränga sig och göra sitt bästa, lyssna, vänta på sin tur och följa instruktioner.

Det har också funnits en del spännande arbete på vår gård som fångat elevernas uppmärksamhet.

 

 

Kunskaper

 

Till att börja med på svenskalektionerna har tittat närmare på alfabetet genom att titta på första avsnittet på “Livet i bokstavslandet”. Serien är uppbyggd av sketchpro- gram om bokstäver och ord. Man säljer bokstäver, bokstäver går sönder, rim försvinner och man lånar ord eller lämnar tillbaka dem man inte är nöjd med. Eleven får bland annat möjlighet att lära sig känna igen en viss bokstav och förstå hur den låter, bredda sitt ordförråd, lära sig hur sammansatta ord fungerar och skapa rim. Det är en serie som är mycket uppskattad både bland oss pedagoger som hos barnen och vi kommer regelbundet titta på avsnitten.

Veckans bokstav har varit O och vi har arbetat med den på flera olika sätt. Vi har bl.a gjort den med kroppen och lärt oss hur bokstaven låter och hur den skrivs.

 

 

Denna vecka har vi i SO har vi arbetat med “Boken om mig”. Vi har tillsammans skrivit om vår första vecka tillsammans, gjort en framsida samt berättar om var och hur vi bor. Vi tränar bl.a. på att uttrycka oss och kombinera bild och text.

 

NO-lektionerna har vi lärt oss mer om ormar, vilket passade så bra när vi har fokuserat på bokstaven O.

 

friluftslivet gick vi upp till skogen bakom skolan för att leka lite lekar som byggde på samarbete. Innan det samlades vi i klassrummet för att berätta lite mer om friluftslivet och vad det kommer att innebära. Eleverna fick även se en kort film som handlade om årstider och hösten eftersom vi snart kommer att uppleva den.

 

Under veckans matematiklektioner fick besök av försteläraren Josefin som höll i en startlektion i Singma. Ni har barn som är några av de första 6-åringarna i Sverige  som arbetat i den första boken redan i förskoleklass. På lektionen samtalade vi och använde flera matematiska begrepp. De använder ord som fler och färre och förstår dess innebörd. Det är imponerande! Bra jobbat hela Neptunus. Vi har också under veckan tränat på att skriva våra tio siffror och talat om skillnaden mellan siffror och tal. Tänk att med bara 10 siffror så kan vi skapa alla världens tal.

 

Hem och skola

 

Viktig information:

 • Ni som ännu inte lämnat in Avtal om datoranvändning lämnar den till oss så snart som möjligt.

 

Läxa:

 • Den magiska kulan – Läs kapitel 2 i läseboken med tillhörande sidor i läxboken. Varje torsdag kommer vi arbeta med kapitlet i skolan och på fredag ger vi ut en ny läxa.
 • En elev i vardera grupp kommer även att få en “bokstavspåse” med sig hem. I påsen ligger en bokstav som kommer att vara hemlig för de andra eleverna tills den ska presenteras. Samla 5 saker som börjar på den bokstaven. Det kan vara lite klurigt som t.ex. halstabletter för bokstaven O = ont. Påsen vill vi att eleven tar med sig tills på måndag veckan efter.

 

Nästa vecka:

 • Idrott med ombyte på torsdag. Vi kommer att ha idrott inomhus. Alla byter om och duschar. I år 1 är vi barfota i gymnastikhallen, men vill man ha någonting på fötterna rekommenderar vi sockiplast.

 

Kommande händelser:

 • “Lärakännasamtal” – Vi kommer att erbjuda dessa samtal från vecka 39, men framförallt på onsdagen den 19/9 då hela dagen är vigd till detta. Tider kommer att läggas upp på Schoolsoft. Vi meddelar när detta sker och det är först till kvarn som kommer att gälla.

 

Trevlig helg!

 

Ann-Sophie, Lisa och Agnes

Klasstelefon: 08-586 313 01

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

lisa.webering@lemshaga.se

agnes.jansson@lemshaga.se

 

Neptunus V. 34

Hej alla Neptunusar!

 

Nu har vi gjort vår första vecka i skolan och i åk 1. Hela veckan har gått ut på att vi ska lära känna varandra och veta hur vi vill ha det tillsammans för att alla ska känna sig trygga, både i klassrummet och på rasten. Vi har också skapat en gemensam överenskommelse med eleverna som vi kallar “Give me five”. Fråga gärna era barn och be dem berätta vad det innebär.

 

  

 

Vi har också skapat en rutin att vi på morgonen att  vi lägger vår pusselbit till vårt gemensamma pussel. Alla bitar behövs för att vi ska vara en helhet, vi är alla viktiga i gruppen.

 

Under torsdagen och fredagens “Lägerskoledagar” har vi arbetat med Allemansrätten på olika sätt. Vi har diskuterat, ritat, tittat på film och lekt på temat.

 

    .

 

Fredagen tillbringade vi ute i skogen med att bygga koja och leka tillsammans. Eleverna var ivriga med att äta sin matsäck och hade de fått som de ville skulle vi ha ätit den redan kl 9:30 :-). Då tog vi en frukt så kunde vi leka en stund till. Vi hade en trevlig och mysig stund tillsammans.

 

    .

 

Vi har delat ut årets läseböcker “Den magiska kulan” till eleverna. Varje vecka kommer vi att ha ett kapitel i läxa. Böckerna finns i tre nivåer. Det är samma berättelse i alla böcker men det är kortare text i A-boken, lite längre text i B-boken och i C-boken finns all text med. Nu behöver vi lite hjälp av er att titta tillsammans med ert barn i boken som är med hem idag fredag. Verkar det vara lagom med text? Det ska varken vara för lätt eller för svårt. Eleverna som har fått A-boken och inte har lärt sig alla bokstäver ännu behöver hjälp att ljuda hemma nu i från början. Är det så att det känns som att ert barn fått fel bok så hör ni av er så byter vi bok. När ni läser läsläxan hemma är det bästa att läsa en liten stund varje dag istället för att göra läxan vid ett tillfälle. Forskning visar att barn som läser ofta korta stunder utvecklar sin läsförmåga mycket bättre än de som läser en längre stund vid ett tillfälle.

Det var många som blev så ivriga att börja läsa så på lunchrasten satt ett helt gäng barn med sin bok i skuggan och tittade eller läste i boken.

 

   

 

Viktig information:

 • Vi missade att dela ut Avtal om datoranvändning vid skolstarten- Vi skickar med det med läxan på fredag och vi vill att ni fyller i blanketten och lämnar den till oss så snart som möjligt.

 

Läxa:

 • Den magiska kulan – Läs kapitel 1, ”Monstret Olle”, i läseboken med tillhörande sidor i läxboken. Varje torsdag kommer vi arbeta med kapitlet i skolan och på fredag ger vi ut en ny läxa.

 

Nästa vecka:

 • Idrott med ombyte på torsdag. Vi kommer att ha idrott inomhus. Alla byter om och duschar. I år 1 är vi barfota i gymnastikhallen, men vill man ha någonting på fötterna rekommenderar vi sockiplast.

 

Kommande händelser:

 • “Lärakännasamtal” – Vi kommer att erbjuda dessa samtal från vecka 39, men framförallt på onsdagen den 19/9 då hela dagen är vigd till detta. Tider kommer att läggas upp på Schoolsoft. Vi meddelar när detta sker och det är först till kvarn som kommer att gälla.

 

Trevlig helg!

 

Ann-Sophie, Lisa och Agnes

Klasstelefon: 08-586 313 01

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

lisa.webering@lemshaga.se

agnes.jansson@lemshaga.se