Gestalta sommaruppgiften i en låda

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Anna Berlind

När, under vilka veckor?

På eftermiddagarna i aug-sep 2018

 

Vad?

Eleverna i Pluto skapar sin sommaruppgift, rörelseglädje, i en skokartong.

 

Frågeställning och följdfrågor

Hur kan du göra/visa din rörelseglädje i lådan?

Vilket material behöver du?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

2.2 Kunskaper

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

 

Förankring i kursplanens syfte
 1. Fritidshemmet

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

 

Centralt innehåll från kursplanen
 1. Fritidshemmet

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar i mindre grupper i ateljen under eftermiddagarna på fritids. Vi funderar tillsammans hur uppgiften kan lösas och vilket material som behövs innan eleverna sätter igång.

När lådorna är färdiga ställer vi ut dem i hallen så att kompisar och föräldrar kan inspireras och titta på det vi skapat. Möjligheten att ta fram och leka med lådan tillsammans med kompisar ska finnas.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Eleverna har berättat om sin sommaruppgift för varandra i samlingar i förskoleklassen. På fritids får de uppgiften att på ett estetiskt och kreativt sätt skapa en miljö utifrån sin rörelseglädje.  

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
 • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Samtal med eleverna vid projektets slut där var och en får visa och berätta hur de arbetat.

 

Utedag – Skogsutflykter i närmiljön för Plutofritids

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Anna Berlind och Kristina Johansson (Titti)

När, under vilka veckor?

Torsdagar 14.30-16.00, augusti – december,  HT 18

Vad?

Utedag – Skogsutflykter i närmiljön för Plutofritids

Frågeställning och följdfrågor

Vilka lekar ska vi leka tillsammans?

Vad kan vi om naturen på platsen och vad vill vi veta mer om?

Vilket material behöver vi ta med?

Vad betyder allemansrätten?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

2.2 Kunskaper

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen, och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

Centralt innehåll från kursplanen

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Varje torsdag efter mellis promenerar en grupp iväg till en plats i närmiljön där vi leker organiserade lekar, fantasi/rollekar samt utforskar naturen på platsen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Jämna veckor: grön grupp

Ojämna veckor: röd grupp

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Syftet är att erbjuda eleverna en meningsfull fritid där eleverna får möjlighet att utveckla ett intresse för naturen samtidigt som leken med kamraterna stimuleras.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Vi utvärderar och planerar tillsammans med eleverna vid varje tillfälle.

 

Plutos veckobrev v.24

Kära Plutofamiljer!

Tack för våra fina presenter, er uppskattning och alla värmande ord!

Det känns lite vemodigt att avsluta läsåret med er alla, barn och föräldrar, men det blir spännande för barnen att gå vidare till Neptunus där nya möten och utmaningar väntar. Vi finns ju alltid kvar en trappa ner eller ute på skolgården för den som vill säga hej.

Som vi skrev i förra brevet har vi nu bestämt att inte göra några fler förändringar med grupperna (röd och grön), vilket betyder att så som grupperna ser ut idag kommer de att se ut när barnen kommer tillbaka efter sommaren och börjar i Neptunus. Det börjar också tre nya klasskamrater till hösten eftersom två Plutokompisar flyttar och klasserna utökas till 19 elever.

De blivande lärarna, Ann-Sophie Petersen, som kallas Ansi, och Lisa Webering, kommer under sommaren att skicka ut ett brev med b.la en sommaruppgift. Vem som tar den röda eller gröna klassen är inte bestämt.

Det är ännu inte klart vem klassernas ansvarspedagog för fritids blir.

 

Sommarfritids

Vi vill att ni som anmält behov av fritids under sommaren ser över barnens klädutrustning.
Regnkläder, tunnare ombyteskläder, badkläder, handduk, vattenflaska, solkräm, hatt eller keps bör finnas här. Vid fint väder kan vattenspridaren vara igång.
Kommer ni senare än 9.00 under sommarlovsdagarna skickar ni ett mejl till fritids@lemshaga.se 
Sjuk- och ledighetsanmälan görs som vanligt på schoolsoft, och nu är det viktigt att alla familjer lägger in sina barns tider så att alla pedagoger som arbetar under sommarveckorna kan gå in och läsa av närvaron.
Håll utkik efter veckornas sommarlovsprogram på hemsidan.

Sommarfritids: v. 25, 26, 27 samt 32 och 33.

Skolstart måndagen den 20 augusti i vecka 34.

Fritidsmobil: 08-586 313 27.

Kläder

Vi ber er tömma barnens klädhyllor i kapprummen och lådorna i hallen innan ni försvinner på sommarledighet. Titta även i klädkorgarna som står i hallen.
När barnen kommer tillbaka till fritids och skolan i augusti har de sina kapprum med egen hylla på övre plan.
.

Vi önskar er alla en skön och avkopplande sommar med härliga bad och många fina stunder med familj och vänner. Lycka till på er fortsatta Lemshagaresa!

Maria, Daniel, Anna och Emma

 

 

 

 

 

 

 

Plutos veckobrev v.19

Hej alla Plutofamiljer!

Kunskaper/Normer och värden/Ansvar och inflytande

Ännu en kortvecka med mycket innehåll, bland annat repetition av bondgårdsmusikal och upplevelser kring Skolans Dag.

Bondgårdstemat

Bondgårdsdjuren, hönan, kycklingen och tuppen, har stått i fokus för lärandet den här veckan. Barnen känner nu igen hur vi arbetar för att skaffa oss mera kunskap om djuren. Vi börjar alltid med att ta reda på vad vi känner till om det aktuella djuret/djuren. Skriver upp allt med svart tusch på affischerna vi skapar tillsammans. För att lära oss mer ser vi sedan på några filmer som ger oss ännu mer fakta och så skriver vi upp allt det nya vi lärt oss med röd tusch. Vi sparar också på alla nya frågor som kommer upp.

 

Det här visste vi:

Äggen kan vi göra mat av. Hönan ruvar äggen, de sitter på dem och värmer dem. Hönor är inte däggdjur för de lägger ägg. Tuppar kan börja bråka med varandra om de är för många. Pappan heter tupp, mamman höna och barnet kyckling. Kycklingar är gula och fluffiga.

Det här fick vi lära oss:

Det tar 21 dagar för kycklingen att komma ut ur ägget. Hönorna pickar mat med näbben. Det tar 6 månader för en kyckling att bli en höna. I ägget finns en luftficka så kycklingen kan andas.

 

Musikalen 

Vi har också hunnit repetera igenom hela bondgårdsmusikalen och fått en helhetsbild över hur det kommer att gå till med sånger och repliker. Tummen upp för alla fantastiska plutokompisar som visar sådan entusiasm.

 

Veckans rastlekar

     

På måndagens lunchrast lektes det i karbinhakebanan i backen. Var du med i den leken? Hur går den till?

 

Fritidslek

När vädret är varmt och somrigt, som i veckan, ser vi att många barn leker över klassgränserna på eftermiddagarna och därmed lär känna lite nya kompisar. På bilderna leker barnen en lek där de ska hoppa in i rockringarna från olika håll och när de möts gör de; sten, sax, påse. Den som vinner hoppar vidare och den som förlorar går tillbaka till start.

 

Fritidspyssel

Vi pysslar fina bondgårdsdjur på fritids. På bilden finns det grisar och kossor.

 

Skolans Dag

I hallen kunde våra gäster titta på dokumentation från bondgårdsprojektet och i klassrummen fanns det olika språk och matematikaktiviteter att prova på. Matematik och språkövningarna är kända för barnen eftersom vi arbetat med dessa i perioder under läsåret.

  

  

 

 

 

Skola och hem

Plutopicknick
Tisdagen den 12 juni kl. 17.00-19.00 har vi vår traditionsenliga avslutningspicknick tillsammans med alla er Plutofamiljer och under kvällen planerar vi att uppträda med bondgårdsmusikalen. Mer information kring denna kväll kommer, men se redan nu till att skriva upp datumet i kalendern.

Bondgårdsmusikalen

Vi har fått lite frågor kring barnens klädsel inför musikalen. Masker och annan rekvisita tillverkar vi här på skolan men önskar hjälp med att klä barnen i djurens färger. Vi vill verkligen hålla allt på en enkel nivå, så inga specialsydda kostymer eller liknande utan enkla t-shirts, byxor eller tights i djurets färg.

Grisar: beige, rosa eller svart. Ko: brun, svart eller vit. Häst: brun, svart eller vit. Höna/kyckling: vit eller gul.

 

Blänkare

Vecka 23

5/6 Fritids stänger 15.00 (dag före röd dag)
6/6 Sveriges nationaldag, skola och fritids stängt

Vecka 24

12/6 Picknick och Bondgårdsmusikalen ”Djuren på Kackelgården” för alla Plutos familjer. Mer info kommer.
14/6 Skolavslutning kl. 9.00 i Amfiteatern. Mer info kommer.

Vecka 25, 26, 27, 32, 33

Sommarfritids

Vecka 34

20/8 Skolan startar efter sommaren.

 

Nästa vecka

Måndag: Vid fint väder vandrar vi under förmiddagen ut i närområdet för att leka.

Tisdag:

Onsdag: Idrott för grön grupp. Ta med gympakläder och handduk.

Torsdag: Idrott för röd grupp. Ta med gympakläder och handduk.

Fredag: Näst sista gången för simskola, sagogrupp, dramalek.

Trevlig helg!

/Plutos pedagoger

Plutos veckobrev v.18

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper/Normer och värden/Ansvar och inflytande

Veckan har varit kort men vi har ändå hunnit med mycket. Vi övar och sjunger en hel del på alla musikalsånger som vi ska framföra i bondgårdsmusikalen på avslutningspicknicken i juni, och det börjar låta riktigt bra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk

Den här veckan arbetade vi med ett av de sista kapitlen i Lyckostjärnan, Skolbesöket. Det handlar om när Bea och hennes kompisar hälsar på i ettan och träffar läraren Maja som berättar hur det är att börja i första klass och Bea råkar låsa in sig på en toa. Spännande och lite läskigt men det slutar ändå bra. Några barn delade med sig av egna erfarenheter och tipsade kompisarna hur en kan göra om toadörren är svår att låsa upp. Vi arbetade sedan i arbetsboken med att klippa ut och klistra in bilder från berättelsen i rätt ordning.

  

 

Idrott

Den här perioden är barnen delaktiga i planeringen av idrotten vilket gör att lektionerna kan se lite olika ut för den gröna och röda gruppen.
Vi fortsätter med att byta om innan och duscha efter idrottslektionen resten av terminen som en inskolning inför Neptunus. Eleverna behöver bara ha med sig gympakläder och handduk. Dock inga inneskor då vi är barfota i gymnastiksalen.

 

Mångrupper

Dramalek

Vi provade lite nya lekar som t.ex Mördarleken, den kan lekas på många olika sätt. I dramaleken går vi runt i rummet och hälsar på varandra genom att ta i hand. När mördaren hälsar trycker den två gånger i handen och du faller död ner efter att du räknat till tio. Detektiven ska under leken försöka komma på vem mördaren är. Vi provade också att leka Fruktsallad och Gröten kokar över.

 

Sagogrupp

Gorillan Sally Jones var på semester den här veckan. Så istället fick vi bekanta oss med sagan om spöket Labans familj. Barnen fick sedan göra en varsin uppsättning av familjen som en skapande aktivitet.

  

 

Simskola

På simskolan idag har vi övat på bröst och ryggsim som vanligt. Vi har också fått öva på att kasta i livboj fäst i en hansalina och livräddat varandra.

 

 

Skola och hem

Skolans dag
På onsdag den 9 maj, kl. 12.00-14.45, har Lemshaga öppethus för skolans familjer och andra som är intresserade av vår skola. Den här dagen finns det möjlighet att besöka de olika gårdarna och få en inblick i hela skolans verksamhet. Det kommer finnas möjlighet att köpa fika på skolområdet och program för dagen hittar ni i bif. länk.

Skolans dag 2018

I Pluto kommer vi förstås ha lite egna aktiviteter som barnen kan visa, t.ex olika övningar i språk och matematik som vi arbetat med under året.

På skolans dag är det ett bra tillfälle att gå upp till övre planet på Mellangården och titta på lokalerna eftersom barnen nästa läsår kommer att ha sitt klassrum och fritids där. Det är också roligt att titta på de aktiviteter och arbeten som åk 1 och 2 (Neptunus och Uranus) visar och ställer ut under dagen.

Inför skolans dag är det extra viktigt att du som förälder meddelar oss på schoolsoft under MINA TIDER den tid du kommer till skolan för att vara med eller hämta ditt barn. Vi har genom åren märkt att barnen gärna vill veta när ni kommer denna dag.

Det är också extra viktigt att ni söker upp oss för avstämning vid hämtning eftersom det kan vara mycket människor på skolområdet den här eftermiddagen.

Vi ser fram emot att träffa er antingen under någon aktivitet eller för att hämta ert barn. Vi pedagoger är på plats till 15.00 därefter stänger skolan då det är dag före röd dag.

 

Plutopicknick
Tisdagen den 12 juni kl. 17.00-19.00 har vi vår traditionsenliga avslutningspicknick tillsammans med alla er Plutofamiljer och under kvällen planerar vi att uppträda med bondgårdsmusikalen. Mer information kring denna kväll kommer, men se redan nu till att skriva upp datumet i kalendern.

Bondgårdsmusikalen

Vi har fått lite frågor kring barnens klädsel inför musikalen. Masker och annan rekvisita tillverkar vi här på skolan men önskar hjälp med att klä barnen i djurens färger. Vi vill verkligen hålla allt på en enkel nivå, så inga specialsydda kostymer eller liknande utan enkla t-shirts, byxor eller tights i djurets färg.

Grisar: beige, rosa eller svart. Ko: brun, svart eller vit. Häst: brun, svart eller vit. Höna/kyckling: vit eller gul.

 

Nästa vecka

Onsdag: Skolans dag. Fritids stänger 15.00.

Torsdag: Lovdag. Skola och fritids är stängt.

Fredag: Lovdag. Fritids är öppet vanliga tider för de som anmält behov.

 

Behov av fritids inför kommande lov

Vi vill att ni som ännu inte meddelat närvaro/frånvaro inför kommande klämdagar och sommarlov hör av er till oss snarast.

 

Blänkare

*14/5-16/5 (Studiedagar) Skolan stängd men fritids har öppet.

*8/6 Friluftsdag för alla på Mellangården.

*12/6 Picknick och Bondgårdsmusikalen ”Djuren på Kackelgården” på skolan för alla Plutos familjer.

*14/6 Skolavslutning.

 

Trevlig helg!

/Plutos pedagoger

Plutos veckobrev v.12

Hej alla Plutofamiljer!

Normer och värden/Ansvar och inflytande

Vid några tillfällen har barn kommit och berättat att deras frukt försvunnit från hyllan i hallen. Vi, och alla klasser i Mellangården, har lyft detta i samlingar under veckan och pratat om vikten av att låta varandras frukter vara. Vi har också pratat om att det inte är okej att anklaga varandra för saker som vi inte är säkra på t.ex att man misstänker vem som kan vara frukttjuven.

Fråga ditt barn om behovet finns av att ta med sig en egen frukt och hjälp dem i så fall att få med den på morgonen. En del barn behöver ju fylla på sin energi framåt eftermiddagen.

 

Kunskaper

Språk

Vi avslutade vårt bokstavsarbete med en liten fest i tisdags. Men först gjorde vi lite olika aktiviteter som handlade om alfabetet. Vi sjöng olika alfabetssånger som vi kunde komma på, tittade på ett klipp ur bokstavslandet som handlade om hela alfabetet och alla barnen visade förstås sin sak för varandra.

På eftermiddagen var barnen bokstavsdetektiver och skulle hitta alla bokstäver i alfabetet som låg gömda i klassrummen. Sedan avslutade vi med en bokstavsfest med saft, bokstavskex och disco.

 

 

  

 

Matematik och idrott

Onsdagen och torsdagen har varvats med idrott och matematik, beroende på vilken klass man går i.

I matematiken har vi arbetat vidare med begreppet mönster.

På idrotten har vi haft olika stationer, där vi i smågrupper provat på aktiviteter som pingisspel, hålla en i pingisboll i rörelse genom att blåsa på den, spela bandyboll runt koner och kasta gosedjur i basketkorg. Vad tyckte du var roligt?

 

 

Mångrupperna

I fredags förmiddag sprang Mellangårdens elever i årskurs 1-3 skolloppet för barncancerfonden. Det var inte planerat att vi i Pluto skulle vara med men eftersom loppet pågick utanför våra klassrum och barnen blev nyfikna så bestämde vi oss för att titta på. Flera barn blev också intresserade av att vara med och springa för att samla varv.

Simskolegruppen åkte iväg som vanligt men var med och sprang efter lunchrasten då loppet fortsatte.

 

 

 

Skola och hem

Skolbio med matsäck

På onsdag nästa vecka blir det skolbio för Pluto i Gustavsbergs folketshus. Filmen vi kommer att se heter Pirret. Vi åker buss från Lämshaga busshållplats till Gustavsbergs centrum och buss tillbaka efter filmens slut. Barnen behöver ha med sig en lunchmatsäck  som vi äter i våra klassrum när vi är tillbaka på skolan. Vi skulle uppskatta om någon av er föräldrar hade möjlighet att följa med eftersom vi är lite kort om pedagoger just denna förmiddag. Alla barn måste vara på Pluto 8.30!

 

Pirret

Femåriga Sara upptäcker en dag att hon kan flyga. Det pirrar till i magen, och så lyfter hon. ”Jag flygde”, konstaterar hon nöjt, medan hennes mamma mest är bekymrad över vilken kroppslig åkomma som kan ligga bakom detta fenomen..

 

Nästa vecka:

Onsdag: Skolbio med matsäck!

Torsdag: Fritids stänger 15.00.

Fredag: Skolan stängd.

 

Trevlig helg!

/plutopedagogerna