Höstlov på fritids v.44

Hej alla Plutofamiljer!

Här kommer lite bilder och berättelser från oss som haft höstlov på fritids under veckan.

Spöken

Det har skapats gipsspöken i ateljén under eftermiddagarna och så här berättar en plutokompis hur det gick det till:

Först tog man en gipsremsa och stoppade den i vatten, sedan lade man gipsremsan på en kula och sedan skulle man klappa på gipset. I en dag skulle det torka och sen kunde man måla ögon och mun. Sedan tog man av spöket från flaskan och då var det klart.

  

  

 

Nallestaden

En av dagarna lekte vi att det fanns en ”Nallestad” på Pluto. Där kunde vi besöka olika ställen som hjälpte Plutos gosedjur på olika sätt. Där fanns ett bibliotek med böcker att läsa för djuren och en skola där alla kunde lära sig skriva och räkna. Det fanns en veterinär som tog hand om de sjuka små vännerna och där fanns också en klädaffär där vi kunde tillverka kläder. På stadens cafe´gick det att handla fika och mysa.

  

 

 

 

 

Raster på framsidan

Vi har provat på att ha raster på Mellangårdens framsida för att känna på hur de nya gårdsgränserna kommer att vara. Nästa vecka är det dags för större gårdsgränser för alla plutokompisar och på måndag går vi de nya gränserna tillsammans.

 

 

Scoutstugan

På torsdagen vandrade vi till scoutstugan som ligger ca 30 minuters promenad från skolan. Där fanns det roliga lianer som vi kunde gunga i, en fin grillplats med utsikt ända bort till Södersved och en bronsåldersgrav som vi hade mycket spännande tankar och resonemang kring.

Några barn passade på att tillverka kottedjur eftersom det finns så mycket gran och tallkottar här uppe.

  

  

  

  

 

Fredagsmys

Spökjakt tillsammans med Neptunus och Uranus fritids och lunchgrillning vid skolans grillplats.

   

Trevlig hösthelg!

Trixie, Titti, Johanna och Anna

 

 

Veckans pyssel i Pluto

Ansvarig/Ansvariga lärare: Kristina Johansson (Titti) och Anna Berlind

När, under vilka veckor? Läsåret 18/19 måndag – fredag

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad vill vi skapa/pyssla?

 • Vilket material behövs?
 • Kan vi skapa i naturmaterial?
 • Kan vi skapa med skräp?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

2.2 Kunskaper

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

 

Förankring i kursplanens syfte

4. Fritidshemmet

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • Eleven utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.
 • Den ska även uppmuntra eleven att ta egna initiativ och arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.
 • Eleverna får kunskap i olika material och hur de kan användas samt hur de benämns

 

Centralt innehåll från kursplanen
 1. Fritidshemmet

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
 • Hur människors val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar i mindre grupper i ateljén där en pedagog ansvarar för att duka upp material till veckans tema. Vi uppmuntrar barnen att komma med förslag till pyssel och skapande genom att fråga dem på samlingar. Pedagogerna ansvarar för att det blir en variation i pyssel och skapande.

 

Hur ska vi redovisa?

Vi fotograferar process och resultat till veckobrev.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi vill erbjuda barnen en skapande aktivitet i mindre grupp med varierat innehåll. Ge dem möjlighet att lära sig hur olika material och tekniker fungerar.

Vi vill utveckla barnens kunskaper i skapande och pysslande aktiviteter samt göra dem delaktiga i val av innehåll.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

-Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

-Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

-Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem.

-Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik.

Utvärdering

Vi pratar med barnen om vad de lärt sig och hur de vill gå vidare.

 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Ska barnen få större möjlighet att hjälpa till med planeringen av vilka pyssel vi ska göra och hur de ska utföras?

Ska vi ha önskeveckor och i så fall hur ofta under en termin?

 

 

Gestalta sommaruppgiften i en låda

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Anna Berlind

När, under vilka veckor?

På eftermiddagarna i aug-sep 2018

 

Vad?

Eleverna i Pluto skapar sin sommaruppgift, rörelseglädje, i en skokartong.

 

Frågeställning och följdfrågor

Hur kan du göra/visa din rörelseglädje i lådan?

Vilket material behöver du?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

2.2 Kunskaper

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

 

Förankring i kursplanens syfte
 1. Fritidshemmet

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

 

Centralt innehåll från kursplanen
 1. Fritidshemmet

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar i mindre grupper i ateljen under eftermiddagarna på fritids. Vi funderar tillsammans hur uppgiften kan lösas och vilket material som behövs innan eleverna sätter igång.

När lådorna är färdiga ställer vi ut dem i hallen så att kompisar och föräldrar kan inspireras och titta på det vi skapat. Möjligheten att ta fram och leka med lådan tillsammans med kompisar ska finnas.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Eleverna har berättat om sin sommaruppgift för varandra i samlingar i förskoleklassen. På fritids får de uppgiften att på ett estetiskt och kreativt sätt skapa en miljö utifrån sin rörelseglädje.  

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
 • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Samtal med eleverna vid projektets slut där var och en får visa och berätta hur de arbetat.

 

Utedag – Skogsutflykter i närmiljön för Plutofritids

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Anna Berlind och Kristina Johansson (Titti)

När, under vilka veckor?

Torsdagar 14.30-16.00, augusti – december,  HT 18

Vad?

Utedag – Skogsutflykter i närmiljön för Plutofritids

Frågeställning och följdfrågor

Vilka lekar ska vi leka tillsammans?

Vad kan vi om naturen på platsen och vad vill vi veta mer om?

Vilket material behöver vi ta med?

Vad betyder allemansrätten?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

2.2 Kunskaper

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen, och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

Centralt innehåll från kursplanen

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Varje torsdag efter mellis promenerar en grupp iväg till en plats i närmiljön där vi leker organiserade lekar, fantasi/rollekar samt utforskar naturen på platsen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Jämna veckor: grön grupp

Ojämna veckor: röd grupp

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Syftet är att erbjuda eleverna en meningsfull fritid där eleverna får möjlighet att utveckla ett intresse för naturen samtidigt som leken med kamraterna stimuleras.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Vi utvärderar och planerar tillsammans med eleverna vid varje tillfälle.

 

Plutos veckobrev v.24

Kära Plutofamiljer!

Tack för våra fina presenter, er uppskattning och alla värmande ord!

Det känns lite vemodigt att avsluta läsåret med er alla, barn och föräldrar, men det blir spännande för barnen att gå vidare till Neptunus där nya möten och utmaningar väntar. Vi finns ju alltid kvar en trappa ner eller ute på skolgården för den som vill säga hej.

Som vi skrev i förra brevet har vi nu bestämt att inte göra några fler förändringar med grupperna (röd och grön), vilket betyder att så som grupperna ser ut idag kommer de att se ut när barnen kommer tillbaka efter sommaren och börjar i Neptunus. Det börjar också tre nya klasskamrater till hösten eftersom två Plutokompisar flyttar och klasserna utökas till 19 elever.

De blivande lärarna, Ann-Sophie Petersen, som kallas Ansi, och Lisa Webering, kommer under sommaren att skicka ut ett brev med b.la en sommaruppgift. Vem som tar den röda eller gröna klassen är inte bestämt.

Det är ännu inte klart vem klassernas ansvarspedagog för fritids blir.

 

Sommarfritids

Vi vill att ni som anmält behov av fritids under sommaren ser över barnens klädutrustning.
Regnkläder, tunnare ombyteskläder, badkläder, handduk, vattenflaska, solkräm, hatt eller keps bör finnas här. Vid fint väder kan vattenspridaren vara igång.
Kommer ni senare än 9.00 under sommarlovsdagarna skickar ni ett mejl till fritids@lemshaga.se 
Sjuk- och ledighetsanmälan görs som vanligt på schoolsoft, och nu är det viktigt att alla familjer lägger in sina barns tider så att alla pedagoger som arbetar under sommarveckorna kan gå in och läsa av närvaron.
Håll utkik efter veckornas sommarlovsprogram på hemsidan.

Sommarfritids: v. 25, 26, 27 samt 32 och 33.

Skolstart måndagen den 20 augusti i vecka 34.

Fritidsmobil: 08-586 313 27.

Kläder

Vi ber er tömma barnens klädhyllor i kapprummen och lådorna i hallen innan ni försvinner på sommarledighet. Titta även i klädkorgarna som står i hallen.
När barnen kommer tillbaka till fritids och skolan i augusti har de sina kapprum med egen hylla på övre plan.
.

Vi önskar er alla en skön och avkopplande sommar med härliga bad och många fina stunder med familj och vänner. Lycka till på er fortsatta Lemshagaresa!

Maria, Daniel, Anna och Emma

 

 

 

 

 

 

 

Plutos veckobrev v.19

Hej alla Plutofamiljer!

Kunskaper/Normer och värden/Ansvar och inflytande

Ännu en kortvecka med mycket innehåll, bland annat repetition av bondgårdsmusikal och upplevelser kring Skolans Dag.

Bondgårdstemat

Bondgårdsdjuren, hönan, kycklingen och tuppen, har stått i fokus för lärandet den här veckan. Barnen känner nu igen hur vi arbetar för att skaffa oss mera kunskap om djuren. Vi börjar alltid med att ta reda på vad vi känner till om det aktuella djuret/djuren. Skriver upp allt med svart tusch på affischerna vi skapar tillsammans. För att lära oss mer ser vi sedan på några filmer som ger oss ännu mer fakta och så skriver vi upp allt det nya vi lärt oss med röd tusch. Vi sparar också på alla nya frågor som kommer upp.

 

Det här visste vi:

Äggen kan vi göra mat av. Hönan ruvar äggen, de sitter på dem och värmer dem. Hönor är inte däggdjur för de lägger ägg. Tuppar kan börja bråka med varandra om de är för många. Pappan heter tupp, mamman höna och barnet kyckling. Kycklingar är gula och fluffiga.

Det här fick vi lära oss:

Det tar 21 dagar för kycklingen att komma ut ur ägget. Hönorna pickar mat med näbben. Det tar 6 månader för en kyckling att bli en höna. I ägget finns en luftficka så kycklingen kan andas.

 

Musikalen 

Vi har också hunnit repetera igenom hela bondgårdsmusikalen och fått en helhetsbild över hur det kommer att gå till med sånger och repliker. Tummen upp för alla fantastiska plutokompisar som visar sådan entusiasm.

 

Veckans rastlekar

     

På måndagens lunchrast lektes det i karbinhakebanan i backen. Var du med i den leken? Hur går den till?

 

Fritidslek

När vädret är varmt och somrigt, som i veckan, ser vi att många barn leker över klassgränserna på eftermiddagarna och därmed lär känna lite nya kompisar. På bilderna leker barnen en lek där de ska hoppa in i rockringarna från olika håll och när de möts gör de; sten, sax, påse. Den som vinner hoppar vidare och den som förlorar går tillbaka till start.

 

Fritidspyssel

Vi pysslar fina bondgårdsdjur på fritids. På bilden finns det grisar och kossor.

 

Skolans Dag

I hallen kunde våra gäster titta på dokumentation från bondgårdsprojektet och i klassrummen fanns det olika språk och matematikaktiviteter att prova på. Matematik och språkövningarna är kända för barnen eftersom vi arbetat med dessa i perioder under läsåret.

  

  

 

 

 

Skola och hem

Plutopicknick
Tisdagen den 12 juni kl. 17.00-19.00 har vi vår traditionsenliga avslutningspicknick tillsammans med alla er Plutofamiljer och under kvällen planerar vi att uppträda med bondgårdsmusikalen. Mer information kring denna kväll kommer, men se redan nu till att skriva upp datumet i kalendern.

Bondgårdsmusikalen

Vi har fått lite frågor kring barnens klädsel inför musikalen. Masker och annan rekvisita tillverkar vi här på skolan men önskar hjälp med att klä barnen i djurens färger. Vi vill verkligen hålla allt på en enkel nivå, så inga specialsydda kostymer eller liknande utan enkla t-shirts, byxor eller tights i djurets färg.

Grisar: beige, rosa eller svart. Ko: brun, svart eller vit. Häst: brun, svart eller vit. Höna/kyckling: vit eller gul.

 

Blänkare

Vecka 23

5/6 Fritids stänger 15.00 (dag före röd dag)
6/6 Sveriges nationaldag, skola och fritids stängt

Vecka 24

12/6 Picknick och Bondgårdsmusikalen ”Djuren på Kackelgården” för alla Plutos familjer. Mer info kommer.
14/6 Skolavslutning kl. 9.00 i Amfiteatern. Mer info kommer.

Vecka 25, 26, 27, 32, 33

Sommarfritids

Vecka 34

20/8 Skolan startar efter sommaren.

 

Nästa vecka

Måndag: Vid fint väder vandrar vi under förmiddagen ut i närområdet för att leka.

Tisdag:

Onsdag: Idrott för grön grupp. Ta med gympakläder och handduk.

Torsdag: Idrott för röd grupp. Ta med gympakläder och handduk.

Fredag: Näst sista gången för simskola, sagogrupp, dramalek.

Trevlig helg!

/Plutos pedagoger