Mekurius veckobrev v. 19

Hej alla elever och föräldrar i Merkurius!

I måndags åt vi frukost i det gröna. Vädret var helt underbart och det var kul att se att så många av er hade med er frukost!

I svenskan håller vi fortfarande på med filmtema. Nu har vi kommit så långt att ni har hunnit skriva era filmanalyser och ni har hunnit ge respons till varandra. Vi har pratat mycket om vad man ska tänka på när man skriver. Det allra viktigaste när man skriver är förstås att tänka på mottagaren, dvs läsaren av texten. Sen måste man tänka på att försöka hålla sig till texttyp och hålla ordning på strukturen av texten. Jag måste säga att ni har verkligen blivit superduktiga på att ge respons till varandra!

I onsdags hade vi skolans dag och för att samla in pengar till Barncancerfonden hade vi en massa olika aktiviteter. Bland annat armbandsförsäljning, armhävningsutmaning och ansikstmålning.

Här kommer ett schema:

torsdag 10 maj, ledigt
fredag 11 maj, ledigt
måndag 14 maj, ledigt
tisdag 15 maj, ledigt
onsdag 16 maj, ledigt

torsdag 17 maj OPERATION LEMSHAGA. Den här dagen jobbar vi tillsammans för att samla in pengar till Barncancerfonden. Om du INTE har lämnat in en lapp till oss så MÅSTE du komma till skolan. Här på skolan kommer du få hjälpa till med storstädning av Ladans lokaler.

fredag 18 maj, vanlig skoldag
måndag 21 maj, TA MED PENGARNA FRÅN OPERATION LEMSHAGA.
tisdag 29 maj, Merk, Röd, Livskunskap
torsdag 31 maj, Törnrosa
fredag 1 juni, Idrottsdag
tisdag 5 juni, Merk, Grön, Livskunskap
onsdag 6 juni, ledigt
fredag 8 juni, ta med påse. (vi städar ur skåpen)
måndag 11 juni, Friluftsdag, Orientering i Gustavsberg, mer info kommer
tisdag 12 juni, Klassens dag
onsdag 13 juni, förbereda Solens middag
torsdag 14 juni, Skolavslutning
fredag 15 juni, SOMMARLOV!

Hälsningar, Charlotta, Madelene, Patrik och Annica

Merkurius veckobrev v.16

 

 

Hej alla elever och föräldrar i Merkurius!

Måndagens mentorstimme började med att göra övningen ”Ett steg fram”. Det är en övning som syftar till att synliggöra hur kön, sexuell läggning, modersmål, födelseort, föräldrar och boendeort kan påverka dig och dina förutsättningar i samhället. Alla elever fick varsin lapp med en beskrivning av vilken person man skulle låtsas vara. På lappen kunde det stå ”Du är sjutton år, går samhällsprogrammet på gymnasiet och har nyligen blivit förälder” eller ”Du lever som gömd flykting. Du bor tillsammans med din familj i ett rum i en lägenhet” eller ”Du är en tjugoettårig samisk tjej. Du jobbar på kontor och sitter i rullstol”.  Sedan läste vi upp olika påståenden som till exempel: ”Mina högtider har en röd siffra i almanackan” och ” Ingen har förklarat mitt humör med att jag har mens” eller ” Mitt första språk, min religion och min kultur repeteras i samhället som jag lever i”. Om man tyckte att påståendet stämde in på den person man låtsades vara, fick man ta ett steg fram. Övningen gick ut på att synliggöra hur människor har olika förutsättningar att nå olika långt.

 

FILMTAJM

Film, film, och åter film. Filmer påverkar våra liv och vår kultur mer än vi först kanske tror. Filmen är ju ett sätt att visualisera, komprimera och ibland komplicera saker ur olika perspektiv. Under veckan har vi läst om filmens historia och om kända regissörer. Vi har även tittat på kända filmklipp från olika tidsperioder. Visste ni att den första filmen visades år 1895 och heter ”Trädgårdsmästares hämnd?” Vill ni se filmklippet så klicka på länken.

 

Film hemma
Ni hade i läxa att se en film och göra en filmanalys. I måndags fick ni berätta för varandra om era filmer och hur dessa följde den så kallade ”Dramaturgiska kurvan”.

Filmpyssel

Visste du att en film består egentligen av bilder? Närmare 24-25 bilder per sekund! För att illustrera detta har ni fått prova på att göra egna ”Flip Book filmer”. Nyfiken på hur man gör? Kika på länken:

 

Filmtips på riktiga klassiker

Se filmklipp

Här finns några länkar till klipp ur en del av de filmer som nämns i avsnittet.

Bröderna Lumieres första filmer
Jazzsångaren
Citizen Cane
Borta med vinden
Ben Hur (exempel på första vidfilmerna)

Operation Lemshaga: Torsdagen den 17:e Maj kommer ni elever att vara hemma från skolan för att utföra någon form av arbete för att tjäna ihop 100kr. Alla pengar som samlas in kommer (efter att ni röstat) skänkas till Barncancerfonden. Samtliga elever har fått med sig en blankett med mer information. Denna skall lämnas tillbaka påskriven i senast den 21/5.

Har ni tappat bort blanketten? Klicka på länken och skriv ut en ny!

Operation Lemshaga

Kommande datum

 • Mån 30 april: Lov
 • Tis 1 Maj: Lov
 • Onsdag 9 maj, Skolans dag. Öppet hus på eftermiddagen efter lunch. VARMT VÄLKOMNA!
 • Tors o Fre 10-11 maj: Lov
 • Mån-Ons 14-16 maj: Studiedagar
 • Tors 17 maj: Operation Lemshaga
 • Tors 31 maj: Operan med Jonas, se info på schoolsoft
 • Ons 6 juni: Lov
 • Tors 14 juni: Sommaravslutning

Vi önskar er en härlig helg!

Annica, Madelene, Patrik och Charlotta

”Så som jag ser det”, Filmanalys

Ansvarig: Annica Kjell
När: v.15-18
Vad?
Frågeställning:
Vad är det jag ser och upplever när jag ser på film?
Hur sätter jag ord på det?
Hur gör man när man analyserar en film?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Förmåga att variera sitt språkbruk beroende på sammanhang och syfte
Förmåga att följa språkliga normer
Centralt innehåll från kursplanen:
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Kunskapskrav:
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Se filmen Lejonkungen tillsammans i klassen”
Vi kommer diskutera filmen gruppvis.
Vi kommer läsa olika filmanalyser och lära oss genretypiska drag för en filmanalys.
Vi kommer tillsammans skriva en filmanalys.
Du kommer självständigt få välja en film och skriva en filmanalys som sedan bedöms.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Muntlig redovisning av gruppdiskussionen
Inlämning av en skriftligt filmanalys
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
vecka 15: Förförståelse, vad är en filmanalys? Vi börjar skriva en filmanalys tillsammans.
vecka 16: Vi fortsätter skriva en filmanalys tillsammans.
vecka 17: Du skriver själv.
vecka 18: Du skriver själv filmanalysen.
vecka 19-22: Muntliga presentationer av filmanalyserna.
 Material som vi kommer använda oss av:
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Det är alltid kul, modernt och lärorikt att titta på film. Att sedan kunna se en film med nya ögon är ännu roligare!
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Utvärdering
Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):
Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Pedagogisk dokumentation (länkas):
Länktips:
Lokala planeringar – Alla ämnen

Varför ska man läsa litteraturhistoria? -Världen skapades inte när du föddes …

Ansvarig lärare: Annica Kjell

 

När, under vilka veckor?
vecka 12-21
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Vad kan jag lära mig om mig själv och världen genom att läsa litteraturhistoria?
Hur har litteraturen förändrats genom tiderna, från Antiken till idag?
Vad har påverkat olika författare genom tiderna och hur har författare påverkat tiden?
Hur har samhället påverkat litteraturen och hur har litteraturen påverkat samhället?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
– har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
– kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, och
– kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.

Centralt innehåll från kursplanen:
Läsa och skriva
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Berättande texter och sakprosatexter
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
Informationssökning och källkritik
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
Färdighet Steg E Steg C Steg A
Eleven kan läsa… Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra… Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med visskoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Genom att göra utveckladesammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Genom att göra välutveckladesammanfattningar av olika texters innehåll med godkoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven… Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven drar… Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan skriva… Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsakfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutveckladtextbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa… Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och välunderbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
På lektionstid läsa om och jobba med de olika epokerna.
Se filmer på UR som behandlar några av epokerna
Enskilt välja en författare och skriva en kort biografi.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
1. Ni kommer även lämna in ett enskilt författarporträtt på en valfri författare.
2. Dessutom kommer ni att för göra en kort muntlig enskild presentation av er författare. Här bedöms förmågan att kunna planera och genomföra en muntlig presentation.
Här ligger materialet du behöver för att skriva ditt författarporträtt
Veckoplanering, när ska vi göra vad?:
vecka 12:  Antiken. Se på film.
vecka 13: Medeltiden
vecka 15: Renässansen.
vecka 16: Upplysningen
vecka 17: Romantiken. Fredag: påbörja att skriva författarporträtt av valfri författare.
vecka 18: Modernismen. Muntliga redovisningar av författarporträtt under fredagen.
vecka 19: Postmodernismen.
vecka 20: Muntliga redovisningar av författarporträtt under fredagen.
vecka 21: Muntliga redovisningar av författarporträtt under fredagen. Inlämning av författarporträttet senast fredag 25 maj.
vecka 22: prov.
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Viktigt att veta hur litteraturen har påverkat samhället och hur samhället har påverkat litteraturen och kanske därigenom få en ny upplevelse av att läsa.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:
Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer
Eventuell pedagogisk dokumentation

Merkurius veckobrev v.13

Hej alla elever i Merkurius!

Det här var en riktigt kort vecka, fyra dagar! Nästa vecka är det äntligen dags påsklov, passa på att vila och njuta av lovet riktigt ordentligt.

I svenskan har ni nu skrivit klar era reportage om er prao. Ni har även läst och givit varandra respons. Wow vad ni har blivit duktiga på att skriva och göra snygga layouter.

När jag frågade er vad ni skulle vilja jobba med i svenska som kommande projekt, var det övervägande önskemålet att få skriva filmanalyser men även att läsa. Så, därför blir det nog något med som har med film och läsning att göra efter lovet.

Ni har även fått tillbaka era prov på ordklasser. Det provet är inget stort prov, utan en liten del i en förmåga. Så, gick det inte toppen, ta det lugnt. Gick det toppen, grattis!

Efter lovet, fredagen den 13:e april är det dags för att ta spruta, hälsar Judith.

Vi mentorer och lärare önskar er en riktigt GLAD PÅSK!

 

Merkurius veckobrev v.10

Hej alla elever och föräldrar i Merkurius!

Varmt välkomna tillbaka till skolan! Vi hoppas alla haft ett härligt sportlov och att ni har fått göra saker ni tycker om!

På svenskan håller vi just nu på med att öva oss i hur man skriver ett reportage. Under er prao fick ni gör en intervju, samla intryck och ta foton och nu är det dags att använda ert material för att skriva ett riktigt reportage. Vi började mer att titta på hur ett reportage kan se ut genom att läsa några reportage som andra elever har skrivit. Vi diskuterade vad som var kännetecken för dessa och hur man kan beskriva och sätt ord på typiska saker i ett reportage. Efter det gick vi igenom en skrivmall, ett slags recept för hur ett reportage kan vara uppbyggt och vad som bör finnas med för att det ska bli ett reportage. Sen övade vi på att skriva utifrån våra sinnen, hur man beskriver en scen och hur man kan gestalt en person. Det allra sista vi har gjort den här veckan är att skriva en inledning. Till inledningen fick ni välja om ni ville börja med att beskriva en scen, ge kort bakgrundsinformation om praoplatsen eller beskriva en person.

Under skrivandet har ni även fått läsa upp era kortskrivningar för varandra för att hela tiden ge varandra respons och för att få höra så många olika exempel som möjligt. Ett annat syfte med att hela tiden läsa upp sina kortskrivningarna för varandra är att hela tiden ha själva läsaren i åtanke när man skriver.

Det är och har varit fantastiskt kul att följa er skrivglädje och glädjen ni har över att dela saker och tips med varandra! Nedan finns lite bilder och filmer på hur vi har arbetat. Ta er gärna tid och titta på dem!

 

Lite massage hinne vi också med!

 

Ungdomsmottagningen!

På måndag åker Merkurius Grön till ungdomsmottagningen. Ni träffas där kl.8.30 och åker tillbaka till skolan kl.10.00. Inga pedagoger kommer att vara med, så ni sköter alltså er resa dit och tillbaka till skolan självständigt.

På onsdag åker Merkurius Röd till ungdomsmottagningen. Ni träffas där kl.8.30 och åker tillbaka till skolan kl.10.00.  Inga pedagoger kommer att vara med, så ni sköter alltså er resa dit och tillbaka till skolan självständigt.

Kommande datum:

V.14 – Påsklov
30/4 – 1/5 – Lov
10/5-11/5 – Lov
14/5-16/5 – Studiedagar
17/5 – Omvärldsdag
6/6 – Lov
11/6 – Friluftsdag
14/6 – Somaravslutning

 

Trevlig helg önskar mentorerna
Annica, Madelene, Charlotta och Patrik