Veckobrev v.45

Hej alla elever och föräldrar i Solen!

Nu är vi tillbaka igen efter ett välförtjänt höstlov. Mörkret faller utanför men inne lyser Solarna! Ni elever är positiva, starka och optimistiska. Ni peppar varandra och ni tar verkligen hand om varandra. Det märks att ni börjar förstå att grundskolan går mot sitt slut och att er tid här på Lemshaga snart är över. Den här veckan tror jag faktiskt att ni har kommit ännu lite närmare varandra. Om jag får gissa så tror jag att en av orsakerna kan vara era sommarprat. Wow, vilka prat ni har gjort. Det känns även som jag lärt känna er ännu lite bättre tack vare praten. Ibland önskar jag att ni föräldrar kunde få sitta som osynliga flugor på väggen och bara njuta av stämningen i klassrummet när ni lyssnar på varandras prat. Ni bjuder verkligen på er själva och det tror jag inte att ni hade vågat göra om ni inte hade haft den fina sammanhållning och stämning som ni har. Bedömningen av praten är klar, men jag vill avvakta med att publicera den tills vi har lyssnat på allas prat.

Parallellt med sommarpraten läser, lyssnar, skriver och pratar vi om boken ”Stjärnlösa nätter”. Jag måste även här säga hur imponerad jag är av er. Ni har verkligen tagit boken till er och ni är mycket duktiga på att prata om det lästa.

I No och teknik vet jag att ni nu har fått tillbaka bedömningen av teknikprojektet. Madelene berättar att ni har kämpat på riktigt bra och att hon ser att ni har gjort en fin utveckling även där, jättekul!

Kommande datum:

Fredag 23/11 – Gymnasiemässan. Uppgifter att göra hemma innan mässan kommer nästa vecka!
Torsdag 29/11  – Muntliga nationella prov. Info finns på Schoolsoft!
Tisdag 4/12 – Överlevande från förintelsen Tobias Rawet gästföreläser för åk 8 och 9

Trevlig helg!

/Annica, Madelene, Patrik och Charlotta

Alex Dogboy

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell
När, under vilka veckor? v41-
Vad? Läsning

Frågeställning och följdfrågor
Hur är det att växa upp som gatubarn i Honduras?
Hur är kulturen på Honduras jämfört med Sverige?
Vilken syn har vi i Sverige på gatubarn?
På vilket sätt kan vi använda citat ur böcker för att få förståelse för det vi läser?

Övergripande mål från LGR11 2.2
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

Förankring i kursplanens syfte
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Centralt innehåll från kursplanen
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvud- dragen i vad som sagts.
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare…

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Matris, Alex Dogboy

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta i diskussionsgrupper, helklass, läsgrupper, individuellt arbete.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Du kommer att skriva om boken i ett dokument som du delar med mig. I dokumentet kommer du under läsningens gång få skriva och tänka kring olika uppgifter och frågor.

Du kommer få prata om det vi läser och jag kommer lyssna på vad du kan berätta och hur du kopplar det du berättar till andra texter, filmer, böcker eller egna livserfarenheter.

Du kommer få skriva ett brev.

Du kommer få en läsläxa och svar på frågor.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v 42- Vi börjar läsa i helklass
v 43- Vi fortsätter läsa och skriva om boken
v 44- Läsläxa och skrivuppgifter!
v 45- Diskussion av läsläxan och skriva brev från Alex
v 46- Respons på brev och fortsatt läsning

v 47- Vi läser vidare och tränar på att skriva en kort nyhetsartikel

v 48- Fortsatt läsning och skrivning

v 49 –

Varför?
Sammanhang och aktualitet
Målet för detta arbete är att
-Alla elever ska träna på att hitta argument och värdera dessa
-Alla ska öva på att ta ställning, att ta ansvar för sina åsikter och se konsekvenser
-Alla elever ska utveckla språket genom läsning eller genom att lyssna på boken
-Motivera sina åsikter
Allt detta är aktuellt hela tiden, att våga framföra åsikter och stå för det man tror och tänker.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare. Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik. Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
Utvärdering

Solens veckobrev v.43

Hej alla fina solar!

Nu är det äntligen dags för ett välförtjänt läslov! Ni har jobbat så fantastiskt bra och det märks hur mycket ni kämpar, allihop! Ert kämpande ger resultat, eller hur?

Läsanvisningar för läslovet finns på Schoolsoft och i Classroom. Eftersom ni inte har era paddor behöver ni både läsa och skriva på papper. Men det ska väl gå bra, eller hur?

I svenskan har vi börjat lyssna på era sommarprat, vilka prat! Wow, jag är så imponerad och jag tror att ni alla är imponerade av vilka klasskompisar ni har. Vi har lyssnat på allt från hur vår plastförbrukning påverkar våra hav till skräckhistorier.

Parallellt med sommarpraten läser vi boken Stjärnlösa nätter och jag märker att ni har reagerat över innehåller och hur olika det kan vara att växa upp i Sverige. Boken handlar om Arkan som växer upp i Norsborg utanför Stockholm. Han tvingas mot sin vilja, gifta sig med sin kusin för att inte göra sin pappa besviken.

På mentorstimmarna fortsätter vi vårt arbete med Mindset. Vi tränar på att upptäcka våra statiska och dynamiska mindset och utifrån dessa sätter vi upp personliga mindsetmål.

Efter läslovet kommer vi finslipa er muntliga förmåga så att ni blir riktigt vassa inför de nationella proven. Du vet väl att de går av stapeln den 29:e november?

Läs nu riktigt ordentligt och ha ett underbart lov!

 

/Team Solen

Stjärnlösa nätter

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell
När, under vilka veckor? v42-

Vad? 

Frågeställning och följdfrågor

Hur är det att växa upp i Sverige om du kommer från en annan kultur?
Hur är den svenska kulturen jämfört med andra länder?
Vilken syn har vi i Sverige på familjen jämfört med andra?
På vilket sätt kan vi använda citat ur böcker för att få förståelse för det vi läser?

Hur skriver du brev (texttyp brev)?
Hur skriver du en resonerande text?

Övergripande mål från LGR11 2.2

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
Förankring i kursplanens syfte

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Centralt innehåll från kursplanen

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvud- dragen i vad som sagts.
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare…

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Matris, Stjärnlösa nätter

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta i diskussionsgrupper, helklass, läsgrupper, individuellt arbete.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du kommer att skriva om boken i ett dokument som du delar med mig. I dokumentet kommer du under läsningens gång få skriva och tänka kring olika uppgifter och frågor.
Genom att träna på att reflektera kring givna frågor och citat från boken.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 42- Vi börjar läsa i helklass
v 43- Vi fortsätter läsa och skriva om boken
v 44- Läsläxa och skrivuppgifter!
v 45-
v 46-

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Målet för detta arbete är att
-Alla elever ska träna på att hitta argument och värdera dessa
-Alla ska öva på att ta ställning, att ta ansvar för sina åsikter och se konsekvenser
-Alla elever ska utveckla språket genom läsning eller genom att lyssna på boken
-Motivera sina åsikter
Allt detta är aktuellt hela tiden, att våga framföra åsikter och stå för det man tror och tänker.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Solens veckobrev v.40

Hej alla Solar!

Stämningen i klassen och arbetsro

Vi vill börja med att återigen berömma er för hur flitiga, ambitiösa och seriösa ni är. Det märks att ni övar, anstränger er och verkligen planerar ert skolarbete. Under lektionerna bidrar alla till bra arbetsro och stämningen i klassen är fin.

Planera, disponera och artikulera

På svenskan håller vi fortfarande på med våra sommarprat. Vi har diskuterat kunskapskrav, förmågor och struktur. Vi har lyft fram hur viktigt det är att kunna följa en dramaturgisk kurva och en mall/disposition. Vi har även pratat om vikten att kunna planera och förbereda ett arbete, eftersom det är det som i slutändan leder till vilken kvalitet ett arbete får. Dessutom är själva planerandet där det bland annat ingår hur man förbereder sig genom att gör en disposition avgörande för att klara av stora skrivuppgifter på gymnasiet.

Nästa vecka på onsdagen är det sista dagen för att lämna in det färdiga manuset och den färdiga ljudfilen till sommarpratet. Efter många om och men så har vi kommit fram till att det bästa programmet för att spela in ljudfilen är i Imovie. Där kan man ha en bild, ljudfil och samtidigt göra klipp. Så, gör er inspelning i Imovie.

Mentorstimmar

Under mentorstimmarna håller vi på att prata om Ladans trivselregler. Vi diskuterar vilka vi tycker är bra och vilka vi skulle villa ändra på. Arbetet med detta kommer att fortsätta under måndagens mentorstimme. En annan sak vi kommer att lyfta fram är vår Plan för likabehandling. Det är en text om hur vi/du/man kan gå tillväga om någon känner sig hotat, kränkt eller orättvist behandlad. I planen kan du även läsa om vilka som är skolans trygghetsgrupp och hur de arbetar. Trygghetsgruppen är lärare på Lemshaga som du kan ta kontakt med om du vill ha stöd, hjälp eller råd kring något som känns jobbigt. Du kan naturligtvis även prata med alla lärare, men gruppen är den grupp som går in om det är något lite allvarligare vi behöver ta tag i. Planen finns på Lemshagas hemsida under praktisk info.

Skolinspektionen

På tisdag kommer Skolinspektionen till oss. De kommer gå runt i skolan och de kommer även intervjua två elever från varje klass. Vilka som berörs av detta kommer ni få veta på måndag.

Matråd

På tisdag är det matråd kl.13. Mötet är i Storgårdens personalrum.

YAM

På onsdag kommer YAM till oss för sista gången. Röd kommer ha YAM kl.9.40-10.20 och Grön har kl.11.10-11.50.

SYV

På fredag kommer SYV hit för att ha de första individuella samtalen. Vilka som har samtal ser ni på Schoolsoft. Skriv upp i kalendern så att du inte missar tiden.

 

Trevlig helg önskar alla mentorer i Solen!

 

 

Solens veckobrev v.38

Hej alla Solar!

Det är mycket som händer i skolan nu och många saker att hålla reda på. Den här veckan har vi haft utvecklingssamtal och pratat mycket om mål och kunskapskrav. Något som har slagit oss lärare är hur olika ni elever uppfattar kunskapskraven trots att ni går i samma klass och undervisas av samma lärare. Men det betyder egentligen bara en sak, vi lärare ska försöka bli lite bättre på att förklara hur kunskapskraven hänger samman med de uppgifter vi gör under lektionerna.

En positiv sak som har kommit upp på samtalen är hur ni uppfattar arbetsron. Ni tycker att det är bra arbetsro och att ni får bra studiero. Att det är bra studiero märks verkligen, ni är aktiva, delaktiga och jobbar väldigt väldigt koncentrerat på lektionerna!

Nästa vecka är det Lemshagaspelen på tisdag. Se mer info på Schoolsoft.

Lemshagaspelen 2018

På onsdag kommer Daniel som är studie-, och yrkesvägledare hit och pratar med er om gymnasieval. Han kommer prata med båda klasserna, en i taget på förmiddagen. På eftermiddagen kommer det finnas tid för enskilda samtal med Daniel. På kvällen är det föräldramöte och då kommer Daniel ge era föräldrar information.

På eftermiddagen på onsdag kommer YAM hit igen. Då kommer ni få gå deras utbildning. Utbildningen gäller samtliga elever, även om man inte deltar i själva enkätundersökningen.

Värmdö kulturskola erbjuder nu en skrivarkurs. Se bifogad info.

Skrivarkurs_Värmdö kulturskola_v2_low

Ha nu en riktigt skön helg och akta er för Knud. (stormen som ska komma)

/Annica, Madelene, Patrik och Charlotta.