Veckobrev Venus V. 50

Hej Venusar!!

Så har vi då tagit oss fram till sista skolveckan Ht -18.  Ni har jobbat mycket bra  och snart är det jullunch onsdag och avslutning på torsdag kväll. Vilket betyg du får i de olika ämnena har kanske mindre betydelse, vi är alla olika, men det viktigaste är att du kan ha känslan ”Jag gjorde verkligen det allra bästa jag kunde”.

Veckan som gick:  Vi har haft en vanlig skolvecka med prov och inlämningar. Bra  jobbat. Vi fick också vara med om ett mycket fint Luciatåg.

Veckan som kommer: Studietid på måndag morgon inleder veckan. Från 8:30 finns det hjälp och stöd från både speciallärare och annan lärare att få. UTNYTTJA DET!!!!   Eftersom ni började tidigt i torsdags så är ni komplediga på mentorstiden på måndag. Ni som har kvar saker att lämna in eller göra omprov så kommer ni kl 8.30 och gör klart allt.  På onsdag är det jullunch. Venus kommer att få andra lunchtider. Vi äter  12.30.   På torsdag är det Julavslutning. Vi har vanlig skoldag och sen träffas vi kl 18 i hamnen utanför vårdcentralen.

Övrigt

OBS !  Glöm inte att ladda din Ipad på natten . Du måste ha den laddad när du kommer till skolan för att kunna använda den på lektionerna.

Adventskonsert.
Måndagen den 17 dec kl 18.00 kommer vi ha en liten adventskonsert med skolans körer i musikladan. Alla är välkomna men man måste ha biljett!
Det blir trångt men härligt! Från måndag den 3 dec kommer det finnas gratis biljetter på expeditionen för att vi inte ska överträda brandreglerna för musikladan (max 4 per familj).
Högstadiets kör Ladankören, mellanstadiets kör Mellankören och lågstadiets kör Lilla kören medverkar.
Betygen: Vi har pratat med er om det under terminen men det tål att upprepas. Eftersom ni nu börjar om med tomma matriser och nya kunskapskrav så är sannolikheten stor att även ditt betyg i de olika ämnena kommer att förändras. Ämnesvarningar relativt sent på terminen är inte ovanligt eftersom vi kanske inte arbetat med vissa kunskapskrav förrän nu. Vi kan/får ju inte gissa på att man kanske inte klarar av kommande moment. Våra förväntningar på er är ju alltid höga och utgångsläget är att ni, genom bra lektionsarbete och relevant undervisning, skall nå upp till de olika målen. Se ditt första betyg som ett avstamp mot den resa som vi tillsammans skall göra mot gymnasiet.

Kommande viktiga datum

17 dec mån: Sista dagen för Betygsättning inför jul.
17 dec mån: Kompledighet på mentorstiden för alla som inte har några rester/omprov.
19 dec ons: Julbord för elever och personal. Ändrade lunchtider kan förekomma.Vi har lunch kl 12.30.
20 dec tors: Julavslutning kväll. Alla elever samlas 18:00 utanför Vårdcentralen för fackeltåg. I kyrkan är det sedan mellan 18:30-19:15.
21 dec fre: Kompledig för tors kväll.

Från oss alla till er alla, en riktigt härligt trevlig helg!!

//Ann, Johanna, Mia och Henrik

Min Favoriträtt

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann Kerstis

När, under vilka veckor? V8-V17( Varannan vecka)

Vad;     Frågeställning (och följdfrågor): Du ska göra ett projekt, både praktiskt och teoretiskt och muntligt.

 1. Du ska laga en favoriträtt för 2 port. Namnge maträtten.
 2. Skriva en inköpslista till Ann.
 3. Du ska ha med 5 av 7 matcirkelgrupper. Beskriv Vilka?
 4. Du ska med minst 3 matlagningsmetoder. Vilka?
 5. Tänk på tallriksmodellen. Rita eller beskriv upp hur din tallrik ska se ut.
 6. Var kommer dina livsmedel ifrån. Tänk klimatsmart. Vilket land kommer dina varor från?
 7. Tänk på maträttens utseende.

 

 • Utveckla ett kunnande som rör mat, förmågan att planera och tillaga mat.
 • Utveckla sin initiativförmåga vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • Utveckla sin förmåga att värdera sina handlingar.
 • Förstå vikten av att äta varierat ur kostcirkelns alla delar var dag.
 • Äta regelbundet och varierat samt fördela måltiderna jämnt över dagen så fungerar du och din kropp bättre.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte:

Ett syfte med undervisningen i Hkk är att den ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om arbete i hemmet. Arbetet i hemmet är något som ständigt pågår, oavsett människors olika yttre omständigheter.Resultatet av arbetet med en välsmakande måltid,städad bostad eller rena kläder är kortvarigt men på lång sikt är det ett arbete som är avgörande för både hälsan och det sociala välbefinnandet.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Kunskapskrav för betyget E
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Kunskapskrav för betyget C

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt välfungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Hur?
Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att jobba i par i det praktiska arbetet. En som är huvudchef och en som följare.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du ska göra en praktisk,en teoretisk och en muntlig redovisning av din favoriträtt.

 1. Praktisk; Du ska tillaga din maträtt för 2 pers med hjälp av en hjälpkock. Tänk på metoder, redskap, Disk, rengöring och ordning och reda i ditt kök. Du ska duka och presentera maten för din gäst. Du som är hjälpkock ska utvärdera den praktiska tillagningen ( processen ) och den färdiga maträtten (resultatet).
 2. Teoretiskt; Du ska göra ett receptblad med bild på din maträtt , ingridienser och hur man ska tillaga. Du ska också svara på följande frågor i inledningen på LPP. Utvärdera din process och resultat. Bifoga din kompis utvärdering.
 3. Du ska muntligt redovisa ditt arbete . Visa ditt receptblad och presentera svaren i ditt arbete, Avsluta med att berätta om utvärderingen.

Vi utvärderar varje veckas lektion.Repeterar förra veckan och förbereder oss inför nästa vecka.
Jag bedömer följande:
Lyssna till fakta och instruktioner.
Praktiska arbetet; metod,redskap,hantering av livsmedel.
Måltid: Gemenskap,resultat.
Efterarbete; Disk, rengöring av arbetsplats, förvaring av livsmedel.
Utvärdering; Förstå och förklara hur livsmedel,metoder, redskap och näringsämnen har betydelse för resultatet=maträtten, hälsan, ekonomin och miljön.
Praktiskt prov

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Lektion 1 : Du ska planera din favorit maträtt för 2 port. Skriv en inköpslista och skicka den till Ann. Arbeta med de teoretiska frågorna i början av Lpp.

Lektion 2 : Praktisk tillagning;

Lektion 3 Gör klart ditt teoretiska arbete. Vara hjälpkock.

Lektion 4 ; Redovisa muntligt.

 

Varför?

Mat och hälsa är bland det mest grundläggande för människan. Måltiden är en njutning för både kropp och själ och en stund av gemenskap.Dina matvanor och andra vanor i hemmet plus de val du gör dvs din livsstil- påverkar hur du mår men också samhället och miljön.

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Vi fortsätter nu i åk 7 med matlagningens grunder. I åk 6 så gick vi igenom dagens måltider och vikten av att äta och fördela dagens intag på flera måltider. Vi pratade om vikten av att äta bra och näringsrik kost för att orka med dagen i skolan, träning och att kroppen ska växa och utvecklas på ett bra sätt.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utveckla.

Hållbar Mat

Hållbar Mat

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann/ Hanan

När, under vilka veckor? v 12-17

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 
Hållbar mat. 
 1/ Vilka livsmedel  är det ok att äta utifrån ett etiskt, miljö, och hälsoskäl.
2/ Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

 

Förankring i kursplanens syfte:

Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.

 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.

Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Därutöver kan eleven förautvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.

Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.

 Hur?

Hur ska vi arbeta?

1/ Du ska välja ett livsmedel av följande.

Nötkött, Bananer, Torsk, Räkor,palmolja,soja,kyckling,ris, vindruvor,Tonfisk,Odlad Lax, Fiskpinnar,Färska grönsaker på vintern till Sverige,

Ta fram fakta utifrån frågorna i början av Lpp

Källor;     Hkk boken s 86-96, Nätet

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Konsumtion-och-produktion/Hallbar-mat/

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/hallbar-mat-for-alla/1547846-ekologiska-fotavtryck-hallbar-mat-for-alla

Mat på hållbar väg

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/miljo/miljosmarta-matval2/kott

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

V 12 -17  Varje grupp får två gånger.

 Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Hållbar Mat

Hållbar Mat

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann

När, under vilka veckor? v 12-14

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 
Hållbar mat. 
 1/ Vilka livsmedel  är det ok att äta utifrån ett etiskt, miljö, och hälsoskäl.
2/ Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

 

Förankring i kursplanens syfte:

Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.

 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

1/ Du ska välja ett livsmedel av följande.

Nötkött, Bananer, Torsk, Räkor,palmolja,soja,kyckling,ris, vindruvor,Tonfisk,Odlad Lax, Fiskpinnar,Färska grönsaker på vintern till Sverige,

Ta fram fakta utifrån frågorna i början av Lpp

Källor;     Hkk boken s 86-96, Nätet

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Konsumtion-och-produktion/Hallbar-mat/

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/hallbar-mat-for-alla/1547846-ekologiska-fotavtryck-hallbar-mat-for-alla

Mat på hållbar väg

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/miljo/miljosmarta-matval2/kott

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Venus grön A v 17 ,19

Venus grön B v 14,18

Venus Röd A v 14,20

Venus Röd B  v 17,19

 Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.

Veckobrev Venus V. 48

Venus Veckobrev vecka 48

Hej Venusar

Första advent på söndag och idag är det den siste november. Vi går in i vår julmånad. Vi har 3 veckor kvar av skolarbete. Vi fortsätter att nyttja lektionstid, titta i schoolsoft så du ej glömmer något, Läs veckobrevet. Så kämpa på ,hjälp varandra och jobba som ett team.

Veckan som gick: Vi började veckan med ett besök på kommunhuset där Polarna Värmdö och mini Maria tog emot oss och hade en mycket bra föreläsning.De gav åk 7 information om kommunens förebyggande verksamheter.
Detta görs i ett främjande och brottsförebyggande syfte. De lyfte bland annat frågor om
att de snart blir straffmyndiga, vilka brott som är mest förekommande bland unga på
Värmdö just nu samt vart det går att vända sig vid särskilda behov. Vi fick mycket beröm att ni var en trevlig grupp som ställde många bra frågor. Så kul att vara med er.

Vi har också haft vår Omvärldsdag. Ni har röstat fram två museer som vi besökte i går. Vi var på Skansen och en del var på Arme museet. Det var en härlig dag ute där vi gick omkring och tittade på djur och de gamla husen. Vi åt våra matsäckar i ett lunch rum .

Veckan som kommer:
Vanlig skolvecka förutom tisdag då vi ska åka skridskor tillsammans. Se nedan för mer info. Vi lägger ut en nyhet ang tider mm.

På måndag så flyttar vi Röds No lektion från em till mentorstiden. Ni träffas i L3 för att ha NO. På em efter Ma så kommer ni att ha mentorstid istället.

Övrigt

OBS !  Glöm inte att ladda din Ipad på natten . Du måste ha den laddad när du kommer till skolan för att kunna använda den på lektionerna.

 

Skridskodag: Tisdagen den 4/12 kommer vi att befinna oss på Ekvallen för en härlig utedag tillsammans.Vi samlas kl 9.30. Ta med egen matsäck och något varmt att dricka. Så det är hög tid att ge sig upp på vinden och leta fram skridskor, hjälm och kanske en klubba. Hittar man inga där så fråga runt bland kompisar. Det är endast vi i Venus som skall åka så alla fantastiska åttor och nior kanske kan låna ut. Om du bara frågar.

Föräldrakommunikation: För att underlätta den finns det nu två olika sätt för er föräldrar att kontakta varandra. Dels har vi nu förmedlat allas mailadresser och så har ni även facebooksidan som vi skrev om på schoolsoft.

Adventskonsert.
Måndagen den 17 dec kl 18.00 kommer vi ha en liten adventskonsert med skolans körer i musikladan.
Alla är välkomna men man måste ha biljett!
Det blir trångt men härligt! Från måndag den 3 dec kommer det finnas gratis biljetter på expeditionen för att vi inte ska överträda brandreglerna för musikladan (max 4 per familj).
Högstadiets kör Ladankören, mellanstadiets kör Mellankören och lågstadiets kör Lilla kören medverkar.

Lucia  övning. Gäller vissa elever.

Lucia

Kommande viktiga datum

4 dec tis Skridskodag på Ekvallen
20 dec tors julavslutning kväll.
21 dec fre kompledig för tors kväll.

Trevlig Första Advent önskar vi i VenusTeamet .

Livet efter Lemshaga

Hemkunskap-åk9-Konsumtion och Ekonomi
Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann Kerstis

När, under vilka veckor? v47-v4

Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):

Din privatekonomi
Spara
Låna

Fakturor

Skuldfälla
Försäkringar
Konsumtion
Reklam
Konsumentskydd

Konsument
Konsumentlagar
Reklamera
Näthandeln

Flytta hemifrån

Övergripande mål från LGR11 2.2:

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
Förankring i kursplanens syfte:
Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet..

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.ll.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med visskoppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

 

Hur ska vi arbeta?

Ann har föreläsningar.

Eleverna ska ta fram fakta och information om följande punkter.
Du ska jobba enskilt.
Du ska ta fram ett ”bra ha dokument” som är bra att ha när du flyttar till eget boende eller får egen ekonomi. Svaren skriver du på Google classroom. Livet efter Lemshaga.

 

Lektion 1. PENGAR
Ann går igenom Projektet.

Källor; Hkk boken s 114-123, Skatteverket, Din banks hemsida

a/Föreläsning om privatekonomi.

b/ Ta fram fakta och information om följande områden.

1/ Förklara a/Fasta och rörliga utgifter.

                        b/Budget och kassabok?

2/ På vilka sätt kan du spara dina pengar på banken? Ge 2-4 ex

3/ Du ska köpa en lägenhet. Du behöver låna pengar på banken. Vilka regler och säkerheter vill banken ha? Gå  in på din banks hemsida.

4/ Förklara ränta och amortering?

5/ Förklara följande plastkort: 
a/Bankkort,
b/Kreditkort.

c/ Vilket kort kan du ha?

6/Hur betalar man fakturor.

7/Vad händer när man inte kan betala sina räkningar i tid?

8/ Hur mycket skatt ska man betala? a/ ungdom? b/Arbetstagare?

9/ Vad är inkomstdeklaration och hur gör man?

10 a/ Vad är ett SMS lån? Fördelar resp nackdelar mot ett banklån.

10 b/ Förklara vad  Mobilt bank Id och Swish är och hur skaffar man det.

 

Lektion 2. HANDLA- KONSUMTION

Källor; Hkk boken s 125-141, Konsumentverket, Hallå konsument

a/Föreläsning om Konsument och Konsumtion.

b/ Ta fram fakta och information om följande områden.

11/ Vad är positivt respektive negativt med Reklam? Ge ex på hur du blir påverkad av reklam?
12/ Hur ska du tänka angående Nätrecensioner?
13/ Vad är spontanköp?
14/ Vilken konsumentinformation finns det?Se Boken och på Nätet.
15/ Förklara

a/ öppet köp.
b/ Bytesrätt.
c/ köpehandlingar
16/ Hur reklamerar man en vara?
17/ Vad ska du kolla upp för att känna dig säker på ett internetköp?

Lektion 3. FLYTTA TILL EGET BOENDE.

Källor; Hkk boken s 124, Skatteverket, Försäkringsbolag, Tv,bredband och mobilföretag, Elföretag .

a/Föreläsning om Eget boende.

b/ Ta fram fakta och information om följande områden.

18/a/ Varför ska du ha en hemförsäkring när du flyttar till eget boende?

        b/Vad ingår i den försäkringen.
        c/ Ge ex på några försäkringsbolag som säljer hemförsäkringar. ( Kostnad,innehåll)

19/ Du ska flytta och ska göra en flyttanmälan. Hur gör du då? inf finns på Nätet.

20/ Du vill att din post kommer till din nya adress. Du behöver fixa en eftersändning. Var hittar du det på nätet?
21/ När man flyttar in i en lägenhet behöver man teckna ett elavtal med en elleverantör. Ge ex på olika bolag och vilken information behövs för att teckna ett abonnemang.
22/ Du vill ha Tv,Bredband och mobil abonnemang. Ge förslag på företag och något bra abonnemang.

23/ Ge ex på hur man ställer sig i kö till studentbostäder och bostadsbolag?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du ska skriva ett eget Bra ha dokument som du kan använda när du ska flytta till eget boende.

Varför?
Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:
Du ska jobba fram en bra ha lista när du ska flytta till eget boende och få egen ekonomi.
En hjälp så att du ej glömmer något och är väl förberedd.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet