Solen Veckobrev v. 45

Hej Kära  Solar.

Hoppas ni hade ett härligt höstlov. Vilade, åt god mat och var ute i friska luften. Nu har vi 6 veckor innan det blir jullov. Ni kommer att ha prov, inlämningar och muntliga Nationella. Planera noga hur era veckor ska se ut. Lagom blandning av skola, fritid och vila. Sköt om er.

Veckan som gick

Elevernas Ipad är uppdaterad med 2 olika listor beroende på hur man kan skilja på fritid och skolarbete under lektionstid.

Vanlig vecka i skolan.

Nu har de flesta haft sina SYV samtal med Daniel, vi har 3 antal elever kvar som kommer ha sina samtal den 20/11.

Veckan som kommer…

Måndag;På  Mentorstiden så ska ni utvärdera era terminsmål.

Onsdag: Konsert i Idrotten av Värmdö gymnasieelever kl 14. Se nedan

PR turné-2017.lemshaga

Vanlig skolvecka

 

Övrig viktig info

Föreläsning: unga nätet porr mm
”Hej!
Vi vill bjuda in föräldrar i kommunen, samt personal inom barn och omsorg till en föreläsning och samtalskväll tisdagen den 21 november kl. 18.30-20.00 i Gustavsbergs kyrka.

Hur pratar vi med barnen om det som de möter på nätet?

Vi talar om hantering av viktiga frågor i vår digitala tidsålder: allt från livets frågor, självbild, mening, selfies till nätmobbing och nätporr.

Denna gång är det Ulrica Stigberg som besöker oss. Hon är författare, föreläsare och präst i Fryshuset sedan 20 år. Hennes två senaste böcker ”Om barn och livets frågor” och ”Visuell drog – om barn, unga och nätporr” (tillsammans med Maria Ahlin) lyfter ämnen som många föräldrar tycker är viktiga men som många kan uppleva är svåra att samtala med barn och unga om. Med önskan om en kväll med samtal på en bra nivå, där vi inte moraliserar men pratar om det som kan oroa och påverka på olika sätt.

Denna kväll ingår i en miniserie sk. föräldraföreläsningar. I september hade vi en uppskattad kväll för föräldrar med yngre barn, om trots, utveckling, anknytning mm med två psykologer från Hamnen.

Varmt välkomna!
Med vänliga hälsningar från Gustavsberg Ingarö församling”

Skolenkäten
På schoolsoft finns ett informationsbrev med kod om hur ni fyller i en enkät kring skolan från Skolinspektionen. De har förlängt svarstiden till den 27:e oktober och hoppas verkligen att alla vårdnadshavare tar sig tid att svara på frågorna. Eleverna fyller i enkäten i skolan.

Påminnelse: Uppdatera kontaktinfo på SchoolSoft
Vi ber alla föräldrar och elever kolla sina uppgifter i SchoolSoft under “Min Profil” så att de stämmer. Se till att all kontaktinformation är ifylld. Ni ändrar själva kontaktinformationen under “Min Profil”.

OBS! Vi ber även alla elever fylla i sina privata mobiltelefonnummer (under ”Min Profil”) då många av er har lämnat det tomt. Vi pedagoger behöver kunna nå er på schemabrytande dagar och i nödsituationer, vilket blir omöjligt om ni inte för in ert mobilnummer. Vi ber även vårdnadshavare se till att barnet har fört in mobilnummret, för barnets säkerhet.

Påminnelse: Solen klasstelefon
I år kommer vi använda Solen klasstelefonen under schemabrytande dagar. Se till att spara numret redan nu så att du har den hela läsåret. Då kan ni alltid nå oss på den under schemabrytande dagar: 08-586 313 09.

Påminnelse: Värdesaker
Vi vill påminna alla att ni bör inte ta med er värdesaker till skolan. Skolan avråder det. Det ni tar med er till skolan måste ni själva ta hand om och ha ansvar för. Ni kan låsa in dem i skåpen. Skolan ansvarar inte för värdesaker som försvinner.

Kommande datum

 • 15 november – Konsert av Värmdö Gymnasium, kl14.00
 • 20 november – Sista enskilda SYV samtal
 • 24 november – Besök till Gymnasiemässa
 • 29 november – Muntliga NP åk9
 • 12 december – Livskunskap vid Ingarö (Röd)
 • 13 december – Luciafirande, f.m
 • 14 december – Livskunskap vid Kyrkettan i Gustavsberg (Grön)
 • 21 december – Klassens dag + Julavslutning, kvällstid

Ha en härlig helg!

Ann, Maggie och Henrik.

Livet efter Lemshaga

Hemkunskap-åk9-Konsumtion och Ekonomi
Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann Kerstis

När, under vilka veckor? v45-v4

Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):

Din privatekonomi
Spara
Låna

Fakturor

Skuldfälla
Försäkringar
Konsumtion
Reklam
Konsumentskydd

Konsument
Konsumentlagar
Reklamera
Näthandeln

Flytta hemifrån

Övergripande mål från LGR11 2.2:

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
Förankring i kursplanens syfte:
Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet..

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.ll.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med visskoppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

 

Hur ska vi arbeta?

Ann har föreläsningar.

Eleverna ska ta fram fakta och information om följande punkter.
Du ska jobba enskilt.
Du ska ta fram ett ”bra ha dokument” som är bra att ha när du flyttar till eget boende eller får egen ekonomi. Svaren skriver du på Google classroom. Livet efter Lemshaga.

Lektion 1. PENGAR
Ann går igenom Projektet.

Källor; Hkk boken s 114-123, Skatteverket, Din banks hemsida

a/Föreläsning om privatekonomi.

b/ Ta fram fakta och information om följande områden.

1/ Förklara Fasta och rörliga utgifter. Budget och kassabok.

2/ På vilka sätt kan du spara dina pengar på banken?

3/ Du ska köpa en lägenhet. Du behöver låna pengar på banken. Vilka regler och säkerheter vill banken ha. Gå även in på din banks hemsida.

4/ Förklara ränta och amortering.

5/ Förklara följande plastkort: Vilket kort kan du ha?
-Bankkort,
-Kreditkort

6/Hur betalar man fakturor.

7/Vad händer när man inte kan betala sina räkningar?

8/ Hur mycket skatt ska man betala? ungdom? Arbetstagare?

9/ Vad är deklaration och hur gör man?

10 a/ Vad är ett SMS lån? Fördelar resp nackdelar mot ett banklån.

10 b/ Förklara vad  Mobilt bank Id och Swish är och hur skaffar man det.

 

Lektion 2. HANDLA- KONSUMTION

Källor; Hkk boken s 125-141, Konsumentverket, Hallå konsument

a/Föreläsning om Konsument och Konsumtion.

b/ Ta fram fakta och information om följande områden.

11/ Vad är positivt respektive negativt med Reklam?
12/ Hur ska du tänka angående Nätrecensioner?
13/ Vad är spontanköp?
14/ Vilken konsumentinformation finns det? Boken och på Nätet.
15/ Förklara

– öppet köp.
– Bytesrätt.
-köpehandlingar
16/ Hur reklamerar man en vara?
17/ Vad ska du kolla upp för att känna dig säker på ett internetköp?

Lektion 3. FLYTTA TILL EGET BOENDE.

Källor; Hkk boken s 124, Skatteverket, Försäkringsbolag, Tv,bredband och mobilföretag, Elföretag .

a/Föreläsning om Eget boende.

b/ Ta fram fakta och information om följande områden.

18/ Varför ska du ha en hemförsäkring när du flyttar till eget boende? Vad ingår i den försäkringen.
Ge ex på några försäkringsbolag som säljer hemförsäkringar. ( Kostnad,innehåll)

19/ Du ska flytta och ska göra en flyttanmälan. Hur gör du då? inf finns på Nätet.

20/ Du vill att din post kommer till din nya adress. Du behöver fixa en eftersändning. Var hittar du det på nätet?
21/ När man flyttar in i en lägenhet behöver man teckna ett elavtal med en elleverantör. Ge ex på olika bolag och vilken information behövs för att teckna ett abonnemang.
22/ Du vill ha Tv,Bredband och mobil abonnemang. Ge förslag på företag och något bra abonnemang.

23/ Ge ex på hur man ställer sig i kö till studentbostäder och bostadsbolag?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du ska skriva ett eget Bra ha dokument som du kan använda när du ska flytta till eget boende.

Varför?
Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:
Du ska jobba fram en bra ha lista när du ska flytta till eget boende och få egen ekonomi.
En hjälp så att du ej glömmer något och är väl förberedd.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Solen Veckobrev V 41

Hej Solar!

Från att ha varit ganska lugnt i skolan växlar vi nu sakta men säkert upp farten. Nu börjar inlämningar/prov att trilla in och vi förväntar oss att du utnyttjar lektionstiden fullt ut.Lämna in dina projekt i tid. Att hamna efter i årskurs 9 är verkligen inget vi rekommenderar. Speciellt inte om ni tänker er att behålla eller höja betygen. Det måste vara fullt fokus!!!

Veckan som varit

Måndag; Fortsättning av SYV samtal med Daniel. Vi kommer att ha ytterligare 2 tillfällen för er som ej haft möte med Daniel. Tider och datum kommer som nyhet på schoolsoft.

Torsdag; Nu har vi börjat med de muntliga redovisningar i Hemkunskap. Vi fortsätter under de nästa 2 veckorna.

Veckan som kommer

Måndag; Om ni behöver så finns det tid i skolan för läxläsning mm.Kl  8.20 börjar vi. Välkommen.

Torsdag; Orienteringsdag 2017- Ladan

Info om orienteringsdagen på Hellasgården!

Torsdagen den 19:e oktober har vi ju som bekant en orienteringsdag på Hellasgården. Det här året kommer ni enbart att praktiskt orientera en bana vilket såklart inte tar hela dagen.

Vi har därför bestämt att ni antingen orienterar på förmiddagen eller eftermiddagen. Ni får alltså en halvdag för eget skolarbete som ni kan göra på valfri plats.

Följande gäller! 

Första gruppen samlas på Hellasgården 9:20. Efter avslutat orientering åker man hem för att kunna jobba med skolarbete.

Andra gruppen samlas på Hellasgården 12:00. Det här alternativet ger dig några timmar skoljobb på morgonen och du åker sedan hem efter avslutad orientering.

Cirka hälften av er skall bli första gruppen och hälften andra gruppen. Det är först till kvarn som gäller!. När du bestämt vad du helst vill göra mailar du henrik.forselius@lemshaga.se och berättar. Det är inte tillåtet att maila åt någon kompis eller skriva många namn i samma mail. Jag sätter sedan ihop de två grupperna utefter tidpunkten när era mail inkommit 🙂

Grupperna presenteras på tisdag och inga byten kommer göras. 

//Henke

 

Övrig viktig info

Inbjudan till Boktriangeln
För alla er som gillar att läsa och det vet jag att många gör, eller vill få en trevlig anledning att göra det så kolla in nedanstående inbjudan som aktivitet att göra i Ladan.

Bok Triangeln

Påminnelse: Uppdatera kontaktinfo på SchoolSoft
Vi ber alla föräldrar och elever kolla sina uppgifter i SchoolSoft under “Min Profil” så att de stämmer. Se till att all kontaktinformation är ifylld. Ni ändrar själva kontaktinformationen under “Min Profil”.

OBS! Vi ber även alla elever fylla i sina privata mobiltelefonnummer (under ”Min Profil”) då många av er har lämnat det tomt. Vi pedagoger behöver kunna nå er på schemabrytande dagar och i nödsituationer, vilket blir omöjligt om ni inte för in ert mobilnummer. Vi ber även vårdnadshavare se till att barnet har fört in mobilnummret, för barnets säkerhet.

Påminnelse: Solen klasstelefon
I år kommer vi använda Solen klasstelefonen under schemabrytande dagar. Se till att spara numret redan nu så att du har den hela läsåret. Då kan ni alltid nå oss på den under schemabrytande dagar: 08-586 313 09.

Påminnelse: Värdesaker
Vi vill påminna alla att ni bör inte ta med er värdesaker till skolan. Skolan avråder det. Det ni tar med er till skolan måste ni själva ta hand om och ha ansvar för. Ni kan låsa in dem i skåpen. Skolan ansvarar inte för värdesaker som försvinner.

Kommande datum

 • 19 oktober – Orienteringsdag vid Hellasgården
 • v.44 – Höstlov
 •  26/10 och 20/11 – Enskilda SYV samtal
 • 15 november – Konsert av Värmdö Gymnasium, kl14.00
 • 24 november – Besök till Gymnasiemässa
 • 29 november – Muntliga NP
 • 12 december – Livskunskap vid Ingarö (Röd)
 • 13 december – Luciafirande, f.m
 • 14 december – Livskunskap vid Kyrkettan i Gustavsberg (Grön)
 • 21 december – Klassens dag + Julavslutning, kvällstid

     Ha en trevlig helg!

Ann, Maggie, Henrik och Samuel

Solen Veckobrev V. 38

Hej Solar!

Veckan som varit

Tack kära solar för mycket bra utvecklingssamtal. Nu jobbar vi på i full fart framåt.  Tips från solens elever:

 • Vara koncentrerad och arbeta på lektionerna.
 • Vara väl förberedd för förhör och presentationer
 • Tänk på att respektera andra så att det blir arbetsro.
 • Fundera på ert gymnasieval.

Veckan som kommer

 

Måndag; Lemshagaspelen se bifogat dokument.

Lemshagaspelen 2017

Tisdag 26 sep;Samtal med Daniel Tis 26 sept i lilla grupprummet under trappan.

10.00-10.30 Lova
10.30-11.00 Adam
11.00-11.30 Julian
11.30-12.00 Nicole M.
12.30-13.00 Vilma
13.00-13.30 Molly
13.30-14.00 Emelie
14.00-14.30 Nicole W-H
14.30-15.00 Livia
15.00-15.30 Nora

Övrig viktig info

Gymnasieinformation;    I onsdags gick Daniel igenom ungefär samma information till föräldrarna på föräldramötet. Det blev inget protokoll, men om ni har frågor eller funderingar om gymnasieprogram/gymnasieskolor kan ni söka info på Gymnasieinfo eller Gymnasieantagningen eller genom att kontakta vår SYV på mail adressen: daniel@hailemariamconsulting.com

Här kommer Keynoten/PowerPoint som Daniel använde under hans föreläsning:
Gymnasieinfo till Lemshaga föräldrar sep2017

 

Påminnelse: Uppdatera kontaktinfo på SchoolSoft
Vi ber alla föräldrar och elever kolla sina uppgifter i SchoolSoft under “Min Profil” så att de stämmer. Se till att all kontaktinformation är ifylld. Ni ändrar själva kontaktinformationen under “Min Profil”.

Vi ber även alla elever fylla i sina mobiltelefonnummer då många har lämnat det tomt och vi behöver kunna nå er i nödsituationer.

 

Påminnelse: Solen klasstelefon
I år kommer vi använda Solen klasstelefonen under schemabrytande dagar. Se till att spara numret redan nu så att du har den hela läsåret. Då kan ni alltid nå oss på den under schemabrytande dagar: 08-586 313 09.

 

Påminnelse: Värdesaker
Vi vill påminna alla att ni bör inte ta med er värdesaker till skolan. Skolan avråder det. Det ni tar med er till skolan måste ni själva ta hand om och ha ansvar för. Ni kan låsa in dem i skåpen. Skolan ansvarar inte för värdesaker som försvinner.

 

Påminnelse: Trafiksäkerhet och mopeder
Det är flera av er som har eller kommer skaffa mopeder under läsåret. Vi vill påminna er om att inte köra vårdslöst vare sig på Lemshaga eller någon annanstans. Det är  dessutom absolut förbjudet att köra moped över skolgården!

Skjutsa inte utan hjälm, gör ej mindre genomtänkta omkörningar och kör ej fortare än de 50km/h som mopederna är byggda för.  Den största katastrofen som kan hända är att någon skadas på grund av detta.

Vidare kanske det inte är alla som  vet vad det innebär om det skulle hända något och mopeden är trimmad, så här kommer lite info kring detta:
Om olyckan skulle vara framme och man krockar/kraschar och mopeden är trimmad gäller inte försäkringen. Det kan bli en dyr historia att ta med in i vuxenlivet. Skulle det vara så att man för enkelhetens skull skrivit  mopeden på någon av vårdnadshavarna är det denne som är ansvarig för fordonet och då ansvarig för framförande av olovligt fordon, vilket i värsta fall kan leda till att man som ägare kan bli av med sitt körkort om mopeden stoppas av polis eller om olyckan är framme.

Kommande datum

 • 25 september – Lemshagaspelen
 • 26/9, 5/10, 9/10 – Enskilda SYV samtal
 • 3 oktober – Besök till UF (Ung Företagsamhet)
 • 19 oktober – Orientering
 • v.44 – Höstlov
 • 15 november – Konsert av Värmdö Gymnasium, kl14.00
 • 24 november – Besök till Gymnasiemässa
 • 29 november – Muntliga NP
 • 12 december – Livskunskap vid Ingarö (Röd)
 • 13 december – Luciafirande, f.m
 • 14 december – Livskunskap vid Kyrkettan i Gustavsberg (Grön)
 • 21 december – Klassens dag + Julavslutning, kvällstid

Ha en trevlig helg!

Ann,Maggie, Henke , Samuel

Solen Veckobrev V 35

Hej Solar!


  Nu har ni snart gått 2 veckor i skolan. Första veckan var ju schema brytande  med sammanhållnings dag och lägerskola till Gotland. Andra veckan så har vi startat upp skolarbetet i alla ämnen. Häng med från början , så kommer det bli ett fantastiskt sista år på Lemshaga.

Veckan som varit,

V 34

Tisdag; Kul att få träffa er igen.Upprop och ni planerade sammanhållnings dagen som ni höll i på Södersved.

Onsdag; Sammanhållningsdag på Södersved för alla elever och personal i Ladan. Det var en härlig dag. Alla kämpade bra. Vi fick en god pastasallad till lunch och några tappra passade på att bada.

Tors-Sönd så åkte ni till Gotland. Ni verkar ha haft det kul och mysigt. Så kul att ni kunde börja ert sista läsår med att få vara tillsammans några dagar. Tack till alla föräldrar som har ställt upp på olika sätt och gjort det möjligt för er elever.

V35

Vanlig skolvecka. Ni har fått ut era Ipads. Använd skydd på dem så de ej går sönder.

Veckan som kommer, 

Mån; På  mentorstid så förbereder vi inför utvecklingssamtalen.

Vanlig skolvecka.

Övrig viktig info

Utvecklingssamtalstider HT17
Respektive mentor kommer snart ha lagt ut bokningsbara tider för utvecklingssamtalen för HT17. Ni hittar dessa tider på SchoolSoft under fliken “Bokningar”.
OBS! Först till kvarn gäller! Det betyder att om ni ej har flexibla tider ber vi er gå in och boka en tid snabbt.

Uppdatera kontaktinfo på SchoolSoft
Vi ber alla föräldrar och elever kolla sina uppgifter i SchoolSoft under “Min Profil” så att de stämmer. Se till att all kontaktinformation är ifylld. Ni ändrar själva kontaktinformationen under “Min Profil”.

Vi ber även alla elever fylla i sina mobiltelefonnummer då många har lämnat det tomt.

Solen klasstelefon
I år kommer vi använda Solen klasstelefonen under schemabrytande dagar. Se till att spara numret redan nu så att du har den hela läsåret. Då kan ni alltid nå oss på den under schemabrytande dagar: 08-586 313 09.

Avtal att skriva på
Ni behöver skriva på avtalen nedan. Skriv ut (om ni kan), skriv på och lämna in dem till oss på tisdag/skolstart. Vi kan skriva ut åt er på tisdag om ni inte kan skriva ut hemma.

Allmänna datoravtal:  Avtal-Tekniska-hjälpmedel

Elever som har specialkost ska lämna in en ny infolapp om vad man har för kost/allergier. Detta är viktigt för köket. Lappen lämnas in till oss.

Specialkost blankett: Specialkost-blankett

Schema
Era schema kommer att läggas ut på nya hemsidan snart. Men kom ihåg att det finns risk för ändringar under första veckorna!

Skåplås
Kom ihåg att ni ska ha godkända lås på era skåp. Det finns att köpa från oss för 50kr om ni behöver ett.

Värdesaker
Vi vill påminna alla att ni bör inte ta med er värdesaker till skolan. Skolan avråder det. Det ni tar med er till skolan måste ni själva ta hand om och ha ansvar för. Ni kan låsa in dem i skåpen. Skolan ansvarar inte för värdesaker som försvinner.

Nötallergi
Kom ihåg att det är total nötförbud på hela skolan. Extra viktigt att ni tar detta på allvar nu då vi har mycket känsliga (luftburen!) nötallergiker i Ladan. Detta gäller även det som har spår av nötter.

Kommunikationspolicy
Vi vill påminna er att vi har ett kommunikationspolicy på Lemshaga. Läs igenom den så att ni vet vad som gäller på skolan.
Lemshaga_Kommunikationspolicy

Pingis på Lemshaga
Pingis på Lemshaga HT 2017

 

OBS! Trafiksäkerhet och mopeder
Det är flera av er som har eller kommer skaffa mopeder under läsåret. Vi vill påminna er om att inte köra vårdslöst vare sig på Lemshaga eller någon annanstans. Det är  dessutom absolut förbjudet att köra moped över skolgården!

Skjutsa inte utan hjälm, gör ej mindre genomtänkta omkörningar och kör ej fortare än de 50km/h som mopederna är byggda för.  Den största katastrofen som kan hända är att någon skadas på grund av detta.

Vidare kanske det inte är alla som  vet vad det innebär om det skulle hända något och mopeden är trimmad, så här kommer lite info kring detta:
Om olyckan skulle vara framme och man krockar/kraschar och mopeden är trimmad gäller inte försäkringen. Det kan bli en dyr historia att ta med in i vuxenlivet. Skulle det vara så att man för enkelhetens skull skrivit  mopeden på någon av vårdnadshavarna är det denne som är ansvarig för fordonet och då ansvarig för framförande av olovligt fordon, vilket i värsta fall kan leda till att man som ägare kan bli av med sitt körkort om mopeden stoppas av polis eller om olyckan är framme.

Kommande datum

 • 11 september – SYV info på mentorstid 10-12
 • 13 september – Föräldramöte kl 18.30 (SYV info)
 • 14-15 september – Skolfotografering
 • 18 september – Utvecklingssamtal, f.m
 • 20 september – Utvecklingssamtalsdag
 • 26/9, 5/10, 9/10 – Enskilda SYV samtal

 

 

Ha en Härlig helg!

Ann, Maggie, Henrik och Peter.

Solen Mentorstid 17-18

MENTORSTID För SOLEN 2017-2018.

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Synliggöra och ifrågasätta heteronormen, den många vanligtvis tar för given.

Få syn på orättvisorna kring de fördelar och nackdelar som personer och grupper kan få av att följa respektive bryta mot normer. Att skapa förståelse kring vikten av att kunna se ur någon annans perspektiv och kunna blicka ”bakåt”.

Undersöka normer och föreställningar kring kön på ett konkret och fysisk sätt.

Få syn på hur regler ser ut och hur de hänger ihop med normer och makt strukturer kring etnicitet, könsuttryck och sexualitet. Att samtala kring vilken roll ramarna spelar för vilken makt och status man får.

Diskutera historiska och samtida ideal utifrån bilder.

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och
 • Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
 • Läraren ska uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.35 – Praktisk Information,

V.36 – Planering inför Utvecklingssamtal.

V.37 –Information kring gymnasievalet. Daniel informerar kl 10-12

V.38 – Utvecklingssamtal

V.39  –Lemshagaspelen

V.40 –(Klassråd, kamratstödjarmöte).  Inför UF dag i morgon. Arbetsro

V.41- Husråd, Ordningsregler, Mopeder

V.42 – Klassråd

V.43 – ( kamratstödjarmöte).

V.44 – Lov

V.45 –Husråd, Skåp, Information, Inför Prov.

V.46 – Klassråd, Eleverna går igenom sina mål.

V.47 – (Husråd, kamratstödjarmöte) Förbereda besöket på gymnasiemässan.

V.48 – Info nationella prov, Provförberedelse.

V.49 –Klassråd. Mys.

V.50 –(Husråd, kamratstödjarmöte).

V.51 –

Klassråd. Gissa hetero från BRYT s.21. Matvecka ?

Normkritik – Skapa förståelse kring vikten av att kunna se ur någon annans perspektiv och kunna blicka ”bakåt”. Detta gör vi genom övningar.
Vi kör ”ett steg fram bingo” och sedan ”papperskorgskastning”.

Gestalta kön från Bryt s 24

Ramarna från Bryt s 25.

Samtal om reklam från BRYT s.45

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vårt mål är också att skapa normkritiska medborgare som kan stå starka gentemot de osynliga regler som genomsyrar samhället och därmed öka tollerans och acceptans för olikheter.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans
Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet