Mars v. 2

 

 

Då var vi i full gång med vårterminen och kreativiteten blomstrar. I svenskan läser vi klart vår bok om häxor och längtar tills vi ska börja skriva våra kapitelböcker nästa vecka. I SO har vi börjat vår resa genom Europas geografi och i NO har vi åkt ut i rymden… Här händer det massor som vanligt.  Intressant att vi kan vara i Europa och rymden samtidigt:)

 

Socialt har vi också fått en kanonstart. Miche som är vår nya fritidspedagog har redan skapat ordning och reda på fotbollsplanen och lekarna kan fortgå oändligt mycket smidigare. Just nu är det stjärtlapp och fotboll som dominerar.

 

Vi är så glada att få välkomna våra nya pedagoger Andreas och Miche till vårt härliga gäng i Mars, Välkomna!

 

 

 

Fredagskluringen:  Varför ljuger alla (platta) kartor?

Svaret kommer under nästa veckas geografilektioner …

 


Fokus denna vecka:  Geografi, Tema Europa

Då var vi i full gång med vårt nya tema som handlar om Europas geografi. Som namnet säger jobbar vi alltså inom ämnet Geografi med fokus på Europa.

Till elevernas stora nöje kommer vi bland annat att titta på “Geografens testamente: Europa” där vi får följa Esmé och Mortensen när de åker över Europas landskap för att hitta den försvunne Holger. Första avsnittet i serien är avslutat och det blev en riktig cliffhanger, Holger verkar död!!!  

Vår första vecka handlade om en introduktion till själva ämnet Geografi. Vad är geografi och varför ska vi lära oss om det? Här ser ni som vill vår första presentation och introduktion:

Europas Geografi

Nästa vecka kommer vi att djupdyka in i kartboken och bland annat diskutera och reflektera kring varför alla (platta) kartor ljuger men även titta på hur man faktiskt läser och hittar i en Atlas samt kollar på hur mycket information en Atlas faktiskt kan erbjuda oss. Det är inte lite vill jag lova…

Här finner ni mer information (den lokala planeringen) kring vårt tema: 

http://lemshaga.se/lokalaplaneringar/europas-geografi/

 

Övrig information:

Info från Andreas:

I NO jobbar vi med ett projekt som går ut på att rusta ett rymdskepp för att klara en lång rymdresa i universum och vi ska avsluta projektet i nästa vecka med att varje grupp ska få bygga en modell av det skepp som de jobbat med. Det skulle därför vara fantastiskt ifall vi kunde använda oss av återanvänt material såsom kartonger från tex mjölkpaket, pet-flaskor och annat. Om ni har material att avvara för detta så tas det tacksamt emot 🙂

Lämna till Andreas så fort ni kan!

 

Allaktivitetsdagen

På Schoolsoft finns information kring denna härliga dag som sker den 31/1. Här finns både information kring vad vi kan välja men även hur det går till när man väljer. Viktigt att eleverna loggar in med sina uppgifter på schoolsoft då anmälningslänken endast är satt till dem. Är det några problem så hör av er till oss men det är viktigt att valet är gjort senast söndag 24.00. Annars väljer vi mentorer aktivitet åt eleven.

Föreläsning Reggio Emilia den 6/2 kl.18.30

Några gånger om året utvidgar vi föräldrakoordinatorsmötet och går ut med en allmän inbjudan till en kväll med fokus på skolans pedagogiska profil. Denna gången är det Cecilia Högsveden-East som kommer att tala om skolans Reggio-Emiliainspiration. Om ni vill delta vill vi att ni anmäler er senast den 1:a februari via Schoolsoft. Detta för att kunna ordna lämplig lokal.

Välkomna! önskar Föräldrakoordinatorgruppen

 

Kommande datum:

v.3

Fredag. 18/1 Fairplay-cup. Vi har tillsammans med alla elever i storgården en gemensam dag med fokus på “fair-play” både utanför och på spelplanen.

v.5

Tors 31/1 Allaktivitetsdagen. Glöm inte att anmäla val senast söndag 24.00.

6/2 kl.18.30. Föreläsning Reggio Emilia

 

Ha en underbar Jul & ett Gott Nytt År,

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Mars genom Åsa

 

Europas Geografi

 

Ansvarig/Ansvariga lärare:

 

Åsa Grath

 

När, under vilka veckor?

 

Första delen av Vårterminen

 

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt
medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper
om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.

 

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv.

 

Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser uppstår. Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.

 

 

Centralt innehåll från kursplanen

Livsmiljöer

 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet. Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
– Muntlig delaktighet vid genomgångar, samlingar och gemensamma diskussioner
– Skriftliga svar på frågor (resonera, motivera, analysera)
– Samarbetsförmåga och delaktighet under grupparbete och parövningar
– Skriftligt prov (faktakunskap, användande av begrepp, analysförmåga osv)

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Mars v.48

   

 

Åter en vecka gjord och vi kan glatt konstatera att vi blivit lite smartare:) I svenskan har vi skrivit på våra karaktär som ska finnas med i våra fantasyromaner samtidigt som vi fortsatte med våran lästräning med  “Häxorna”. I Religion är det Etik, Moral och Källkritik som står i fokus. Även begreppet “Döden” fick sig en omgång…

 

Vi fortsätter vårt arbete kring attityder och vi ser en klar förbättring den här veckan. Under mentorstimmen, första lektionen på måndagen, så diskuterade vi frågan på nytt. Vi definierade våra utmaningar och avslutade med att besluta om lösningar. Resultatet av diskussionen landade i att vi måste ta nya krafttag med domarna och att eleverna måste vilja vara domare igen. Vi behöver vara schyssta mot varandra och visa respekt. Dessutom beslutade vi att eleverna skulle få kvittera ut bollar och då själv stå som ansvariga för bollen de lånar, allt i led för att få tillbaka dessa bollar som så ofta lyckas få ben och vandra iväg helt av sig själva…

Från tisdagen och framåt kunde eleverna samla många stjärnor och flera av eleverna fick “gröna kort”. Så härligt att se att våra samtal tillsammans ger resultat!  

 

Fredagskluringen: Hur vet man att en källa är pålitlig och trovärdig?  

 

Fokus denna vecka:  Religion, källkritik och lite om det kommande “hemprovet”

 

Religion

Nu har vi kommit ungefär halvvägs i vårt tema kring  “Etik, moral och olika Livsåskådningar” och vi har så intressanta lektioner. Vi diskuterar olika etiska dilemman och tvingas ta ställning i olika fall efter noga analyserande av situationen. Vi har tittat på olika etiska dilemman genom historiens gång, analyserat och reflekterat över etiken i litterära verk samt försökt oss på en knepig fiktiv situation med en kompis som luktar svett.. Hur ska man tänka och göra, och grundat på vadå?

Temat är uppdelat i två delar kan man säga. Den första delen som vi nu har avslutat handlade om etik, moral och olika etiska dilemman. Ett mycket uppskattat område enligt eleverna då de fullkomligt älskar att grotta ner sig i olika dilemman…

Den andra delen, som vi nu befinner oss i, handlar om olika begrepp och hur våra fem stora världsreligioner, samt ateismen, se på begreppen och försöker förklara dem. Tillsammans delar vi in oss i olika grupper och grottar ner oss i olika frågeställningar som hör till en viss religion. Därefter så presenterar vi våra fynd för våra kamrater och hjälps åt att vara lärspridare. Begreppet denna vecka handlade om “Döden” och nästa vecka är det tid för begreppet “Gott & Ont” . Nedan ser ni en bild på uppgiften…

Vill du veta mer om detta tema hittar du vår lokala pedagogiska planering (LPP) här: http://lemshaga.se/lemshaga/etik-moral-olika-livsaskadningar/

 

 

 

 

 

Källkritik

Som en del i arbetet med begreppen och våra världsreligioner så består en stor del av arbetet med att kunna söka information men ack så väl att vara KÄLLKRITISK. Men vad är det då? Och hur är man det? Vad är en bra och pålitlig källa?  Men framförallt; hur kan man söka information på nätet (googla) på ett vettigt sätt där man får smarta träffar med vettig information som man också hinner gå igenom på den tid man har att förfoga över. JA, detta fick eleverna öva på. Fråga era barn hur man googlar på ett bra sätt. Vilka knep och knåp kan vi ha för att få de bästa sökträffarna för vårt ändamål? Och vad är storkensnyheter.se för sida egentligen:)

 

Hemprov

Den sista utmaningen i detta tema kommer att vara ett hemprov. Vi försöker att vara så varierande i våra uppgifter kring bedömningarna som möjligt och här passar ett hemprov alldeles utmärkt. Själva provet kommer att gå till så att eleverna kommer att få tillgång till provet på schoolsoft måndagen den 10/12 (v.50) och ska sedan lämna dem till mig via papper eller mejl senast veckan efter (v.51), måndagen den 17/12. Formalia och annan information kring själva provet kommer vid själva provtillfället men i stort går det ut på att eleverna själva ska fundera, reflektera och presentera sina egna tankar kring “de stora livsfrågorna”, dvs. de begrepp vi arbetat med under temats gång i skolan samt kunna dra vissa kopplingar till de olika livsåskådningarna.

 

Övrig information:

  

Simning och Skridskor. En heldag med skojsiga aktiviteter!

Måndag den 17/12. Heldag med mys! Vi möts 9:30 på Ekvallen. Är det någon som har svårigheten att ta sig dit så hör av er till oss. Här åker vi skridskor på förmiddagen. Därefter tar vi oss till badhuset för att avsluta eftermiddagen på bästa sätt med simning och lek. Vi beräknas vara klara klockan 14.00 vid badet. Vi pedagoger åker tillbaka till skolan med de elever som ska med dit.

Ta med:

 • Matsäck! Lång dag så ett mellis och varm dryck vore också toppen…
 • Skridskor och hjälm (Klubba om man så vill)
 • Badkläder, handduk och hänglås.
 • Stor väska:)

 

Hälsningar från Slöjd-Åsa

Hej Mars!

Här kommer en liten uppdatering från textilslöjden.

Det är mycket härliga grupper jag har förmånen att få träffa på tisdagar och onsdagar. Under årskurs fem lär vi oss virka samt syr mycket på symaskin. Vi virkar bokmärken (och även några mössor…!) av luftmaskor och fasta maskor.  De elever i Mars som haft textilslöjd under hösten har även skapat sköna och unika Fulmonster. Eleverna har själva fått hitta på formen och sedan sytt och broderat sitt Fulmonster.

Genom att vi benämner det fulmonster släpps mer kreativitet loss, vi fastnar inte i ”snygghetsfällan”, det är tankeväckande och befriande. Efter avslutat arbete har de fått berätta några rader om sin figur och dess egenskaper. De blir riktigt sköna typer, ibland lite hemska och ibland lustiga historier. Se bifogad pdf nedan.

Just nu håller vi på att sy egna slöjdpåsar som eleverna kommer använda för förvaring av sina slöjdalster ända till årskurs 9. Titta och njut! /Hälsningar TextillärarÅsa

Mars Fulmonster 2018 ht

 

Lucia samt adventskonsert. Info från Jonas:

Måndagen den 17 dec kl 18.00 kommer vi ha en liten adventskonsert med skolans körer i musikladan. Alla är välkomna men man måste ha biljett!

Det blir trångt men härligt! Från måndag den 3 dec kommer det finnas gratis biljetter på expeditionen för att vi inte ska överträda brandreglerna för musikladan.

Och ni som är med i luciatåget i år, spana in denna länk för mer info:

http://gamla.lemshaga.se/users/jonask/weblog/a9379/Lucia_2018.html

Välkomna! Hälsningar Jonas

 

Kommande datum:

v.49 Ons – 5/12  Julfika kl. 17.00-18.00 Se mer info från föräldrar.

V. 50 Mån “HEMPROV” delas ut. Inlämning veckan efter.

V.50 Tors- 13/12 Luciatåg 13/12 kl. 8.00 på skolan.

V. 51 Mån – 17/12 Inlämning hemprov i Religion.

V. 51 Mån – 17/12 Heldag. Skridskor samt bad! Samling: 9:30 Ekvallen. OBS!! MATSÄCK!

V.51. Mån- 17/12 Adventskonsert. Se info ovan för biljettinformation!

V.51. Ons- 19/12 Jullunch för eleverna

V.51. Tor- 20/12 . Skolavslutning. 16.00-16:45. Mer info kommer senare.

 

Ha en underbar första advent,

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Mars genom Åsa

Mars v.46

Vad tror ni om vår nya slogan i Mars:

“Lemshagas Akademi, vi som älskar barn i olika fack”

 

 

Ännu en vecka till ända och så mycket vi har gjort. Vi har diskuterat, reflekterat och värderat i våra SO-ämnen och i svenskan har vi startat vårt läsprojekt med Roald Dahls bok Häxorna.

 

 

Veckan rivstartade med matriser och en provgenomgång. Eleverna fick tillbaka sina prov om Demokrati & Ekonomi och vi kunde glatt konstatera att vi alla lyckats superbra. Dessutom var provet gjort för åk 6 (ett gammalt nationellt prov) så vi kunde känna oss extra stolta denna dag!

Efter genomgång av provet fick eleverna sina matriser. Matrisen kommer inte att finnas i Schoolsoft denna gång då matriserna där ser lite annorlunda ut än Skolverkets. Därför fick alla eleverna med sig sin matris hem. En sak jag verkligen ville trycka på och pratade extra noga med eleverna om, var att matriserna är den slutgiltliga summativa medömningen och grundar sig BÅDE på provet men även på de uppgifter vi arbetat med på lektionerna. Det är alltså mycket viktigt att man gör sitt bästa på lektionerna också då dessa även de räknas med. Hör gärna av er till mig, Åsa, om ni undrar över något eller har några funderingar!

 

Attityder

Under tisdagen så hade vi alla ett mycket känslofyllt stormöte tillsammans. Detta då vi lärare och elever har uppmärksammat att vi återigen är väldigt buffliga med varandra. INGEN elev har några onda avsikter, det kan vi pedagoger verkligen försäkra, men det finns ett sätt som eleverna beter sig gentemot varandra (inte alla men flera) som inte är ok. Det handlar om knuffar och buffar, brottning, sparkar och nypande..

Vi vill även understryka att det här inte är något vi är mycket oroliga för eller känner att vi inte kan hantera, MEN det är viktigt att vi finns här för barnen och vägleder dem rätt i ALLA lägen. Både kunskapsmässigt och socialt.

I tisdags fick Åsa och Maria nog och kände att vi måste ta tag i detta direkt då två incidenter skett på samma dag- därav vårt gemensamma stormöte på eftermiddagen. Tillsammans fick vi som sagt ett känslofyllt möte där vi tillsammans kunde fokusera på vårt gemensamma förhållningssätt och bemötande. Vi kunde konstatera att mycket mynnar i att vi har “buffliga” lekar som börjar oskyldigt men inte alltför sällan övergår till något annat och slutar i konflikt. Det här behöver vi reflektera över. Som enväldiga härskare vi är:) jag och Maria, så beslutade vi att vi att från och med NU slutar vi med alla typer av lekar som  går ut på att någon elev åker ut.

Det är första gången som vi pedagoger går in och faktiskt bestämmer en sådan direkt sak. I grunden så tror vi inte på förbud-utan på att vägleda och guida barnen framåt i olika situationer istället genom konstruktiva samtal. Dock kunde vi tillsammans med eleverna se att just detta var en sådan stor orsak till varför vi hamnar i konflikt med varandra och därför behöver vi alltså justera detta. Skolan är en inkluderande verksamhet där vi ska lära oss att umgås och verka tillsammans. Det är ingen verksamhet som ska syfta till att exkluderna.  

 

Men nu vänder vi blad och blickar vi framåt. Vi har stora förhoppningar om att detta ska bli bättre mycket fort. Redan dagen efter fick vi gladare besked och ett trevligare bemötande. Nu diskuterar vi istället vem/vilka som skickar kärleksbrev… En mycket trevligare verksamhet som ni ser:)

 

Fredagskluringen:

         Var kamikazepiloterna hjältar eller mördare?

Under lektionerna i Religion har vi fokuserat på etik och moral. Flera analyserande och värderande uppgifter har genomförts, varav denna ovan ställda fråga var en av dem… Vad tycker du?

 

 

 

Fokus denna vecka:  Maria Holm slutar  – Andreas Backwall börjar

Maria slutar!

Hej alla!

Detta lilla meddelande är både tråkigt men också suuuperroligt. Jag kommer sluta efter denna hösttermin. Jag ska ut och köra lite på andra vägar. Jag kommer ta hand om mina företag Health By Mia och Wellnesslådan på heltid! Det här är både ett spännande och skräckinjagande val. Det kommer bli både roligt, tufft och lärorikt och jag ska ge den tiden ett försök! Jag har haft en helt fantastisk tid tillsammans med era barn och det kommer kännas ledsamt att inte få jobba varje dag med barnen, Åsa och er. Jag är helt säker på att jag kommer att komma tillbaka och visa mig med jämna mellanrum ändå. Jag har haft en sådan utvecklande tid tillsammans med er och ett sånt himla fint samarbete mellan skola och hem. Det kommer vara en stor saknad! Jag kommer göra allt i min makt för att ge era barn en så fin överlämning jag kan till Andreas, som tar över efter mig.  

Om ni har några frågor får ni jättegärna höra av er. Jag kommer iallafall finnas kvar på Värmdö fortfarande och befinna mig vid Grantomta ute på Wellnessgruppen.

Många kramar,

Maria, mentor i Mars

 

Andreas börjar!

Hallå där, Andreas Backvall heter jag. Jag kommer bli er nya lärare i matematik och NO samt mentor för den gröna gruppen, känns riktigt spännande då jag är ny på skolan. Ser verkligen fram emot att få träffa er alla! Jag har ägnat större delen av mitt liv till musik och har haft turen att få resa runt rätt mycket i Europa, USA och Asien för spelningar. Men för fem år sedan så valde jag att börja följa ännu en dröm jag haft, nämligen att bli lärare! Min fritid går fortfarande till att jobba en del med musik och halvitalienare som jag är, så gillar jag även att laga mat, speciellt pasta i alla dess former. På vintern tycker jag om att leta upp snö för att åka skidor, snöskoter och framförallt stjärtlapp, vad är din favoritsyssla en snöig vinterdag?

Ps. Jag gillar att skoja till det och klä ut mig ibland, gillar du kanske också att gå på maskerad?

Ps. Under Julfikat den 5/12 kommer Andreas att besöka oss, lite så där härligt informellt, så också ni föräldrar får chansen att se honom på riktigt:)

 

Hälsningar från Jill: 

Då det har varit några incidenter i kapprummet så har Jill försökt på flera håll och kanter att förbättra situationen för oss i Mars. En del i detta har varit att flytta de allmänna toaletterna som ligger i våra kapprum till ett annat stället. Detta i syfte att ta bort obehöriga i kapprummet och endast tillåta Marselever att vara där. Detta tror vi är en mycket bra sak och kan vara en del av lösningen.

Jill hälsar också att eleverna har blivit så mycket bättre på att ta hand om sina saker i kapprummet och hänga upp saker och ställa skorna tillrätta. Kul!

 

Hälsningar från klubben angående jullovet:

Vi behöver få reda på om ditt barn är i behov av omsorg i form av fritids under jullovet. Ska ditt barn vara på fritids på jullovet ber vi dig att skriva in barnets aktuella tider i schoolsoft. Ska ditt barn däremot vara ledigt så ber vi dig ta bort eventuella tider och istället skriva ”ledig” under kommentar från vårdnadshavare.

Lemshaga fritidsklubb stängt: 27-28 december. Samt 7 januari.

Lemshaga fritidsklubb öppet: 21 december. Samt 2-4 januari.

Vi behöver få in ditt svar senast söndagen den 25 november, gällande 21/12 samt 2-4/1.

Detta gäller alla barn som är inskrivna på klubben. .

 

 

Kommande datum:

V. 47 NO-prov. Torsdagen den 22/11. Mer info hittar ni på schoolsoft.

v. 48 Simning för åk 5 (mer info om dag kommer)

 

Ha en underbar helg,

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Mars genom Åsa

Etik, Moral & olika Livsåskådningar

 

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Åsa Grath

 

När, under vilka veckor?

V.45-51

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad är skillnaden på Religion och Livsåskådning?

Vad är etik och moral?

Vad innebär pliktetik och konsekvensetik?

Var Kamikazepiloterna mördare eller hjältar?

Hur tänker och resonerar jag i olika etiska dilemman?

Hur påverkas jag och andra av vardagliga dilemman, historiskt som nutid?

Hur ser våra fem världsreligioner på begreppen: Kärlek, Döden, Gott & Ont samt Lycka?

Hur ser en ateist på begreppen: Kärlek, Döden, Gott & Ont samt Lycka?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

 

Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Religioner och andra livsåskådningar

 • Begreppen religion och livsåskådning.

 

Identitet och livsfrågor

 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

 

Etik

 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Temat är uppdelat i två delar. Den första delen handlar om Etik och Moral. Den andra handlar om hur våra världsreligioner samt ateismen ser på olika begrepp.

Del 1:

Vi kommer att ha genomgångar och presentationer, samtal och diskussioner kring religion, livsåskådning, etik och moral. Under resans gång kommer vi även att resonera, diskutera, analysera samt värdera olika etiska begrepp och dilemman. Du kommer att ställas inför olika etiska begrepp och dilemman där du behöver diskutera, resonera och värdera för att sedan komma fram till en slutsats där du samtidigt gör en värdering och sedan tar ställning för något.

 

Del 2:

Vi kommer att titta på hur våra 5 världsreligioner samt ateismen resonerar kring följande begrepp: Kärlek, Död, Lycka samt Gott & Ont. Tillsammans utforskar vi de olika delarna i grupper och redovisar sedan för varandra.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning sker löpande genom de uppgifter vi gör i klassrummet. Centralt är ditt deltagande i våra gruppdiskussioner där du förväntas delta aktivt genom att dela med dig av dina tankar och slutsatser.

 

I slutet av temat kommer du också att få ett hemprov där du själv ska ta ställning till olika etiska principer och dilemman. Hur ser du själv på de begrepp vi tittat på och vilka ställningstagande tar du? Vilken/vilka livsåskådningar ligger dig närmast?

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet sker tillsammans med eleverna.

 

Mars v.43

 

 

 

Äntligen lov kanske många tänker, men inte vi marsianer som älskar skolan:) Den här veckan har fokus varit provet i SH så klart men även att skriva inom genren förklarande texter, i form av en faktatext av ett land i Europa. När vi arbetar genrepedagogiskt inventerar vi först vad vi redan vet (förkunskaper) samt därefter tittar närmare och analyserar redan skrivna faktatexter. Innan vi går in och själva skriver egna texter så skriver vi en gemensamt text i helklass. Här kommer ett smakprov under rubriken “Hur är det att gå i femman på Lemshaga”, del av en text skriven av den gröna gruppen:

 

Lärarna

Lärarna i årskurs 5 på Lemshaga är flera stycken men det finns två mentorer. Mentorerna heter Åsa Grath och Maria Holm. Maria har en längre stubin än Åsa. Maria gillar att träna mycket och är otroligt stark.  Åsa gillar att boxas med sin man och fixa sina naglar. Maria är lärare i NO och Matte medans Åsa är lärare i SO och Svenska. Åsa pratar ofta om forskning och källor. Maria går rakt på sak. Åsa är bra på att muta barnen med godis medans Maria är bäst på rawfoodbollar.

 

 

Nu kan vi verkligen rapportera om goda förbättringar. Eleverna försöker verkligen och vi har så bra och konstruktiva samtal med varandra under denna resas gång för att förbättra vårt gemensamma klimat. För att tydliggöra våra fina framgångar har vi nu fixat ett “Stjärnsystem” där eleverna ska samla stjärnor. Tillsammans siktar vi på 150 st och därefter väntar en större belöning. Belöningen är dock än så länge hemlig…

 

 

Fredagskluringen: “Höstlovsbingo” -se till att kryssa i så många bingorader du kan  och ta med åter på måndag efter lovet!

Fil som pdf:  Höst- och läslov – So

 

 

 

Fokus denna vecka:  Inför provet & Studieteknik

Den här veckan har vi fokuserat enormt på vårt kommande SH-prov. Hur pluggar jag på ett bra sätt inför ett prov? Vad funkar för mig? Hur gör man ett bra prov? Vad händer om jag svarar fel? Vilka nivåer finns? Hur når jag dem? Hur fungerar betyg och hur ska jag svara rent konkret för att nå de olika betygsstegen… Det var frågor vi tillsammans gick igenom och diskuterade. Eleverna får ju inga betyg i dagsläget (kommer i åk 6) men det är viktigt att vi redan nu förbereder dem och börjar introducera detta system. Det tåls att träna på!

Men innan provet: Hur förbereder vi oss så att vi alla kan göra ett bra prov?

Jo, vi avslutade den sista delen i vårt tema om studieteknik. I det sista avsnittet skulle eleverna i en klass få ett stor prov. Samtidigt gicks det igenom vilka tips, trix och knep man kan göra för att plugga bättre. Eleverna i Mars tog noga anteckningar om alla tips man kan använda sig av:) “Frågekort” ska vara en populär grej…

När det gäller de olika nivåerna och hur man ska veta vilken nivå man ligger på så behövde vi några konkreta exempel. Tillsammans gick vi igenom det “oförberedda prov” eleverna fick för några veckor sedan. Vi tittade på olika nivåer och vad som krävs för att uppnå en viss nivå, eller betyg för den delen. Bifogar den PP vi använde oss av. Där kan ni se vilka svar som resulterar i ett specifikt betyg. Vi tittade även på några elevers svar som hade resulterar i ett A, om det skulle ha fått ett betyg.

Genomgång “oförberett prov”

 

Men efter provet: På det prov eleverna gjorde i torsdags så kommer de efter min rättning att få “betyg” på varje enskild fråga. Alltså, inget samlat helhetsbetyg utan ett betyg på varje fråga. Detta för att kunna synliggöra för dem själva vilken nivå de ligger på samt hur vi kan ta oss vidare. Men framförallt för att visa dem vilka svar de förmedlat och vilken kvalitet som finns däri. För att kunna påverka och förstå systemet med betyg är en förutsättning att eleverna själva vet:

 1. Var ligger jag på för nivå nu?
 2. Vilken nivå vill jag satsa på?  
 3. Hur ska jag ta mig dit?

Under nästa termin kommer vi att prata och introducera betygen och betygsystemet mycket mer. Både för er föräldrar men även för eleverna. Att prata betyg och nivåskillnader kan för många vara både skrämmande och pressande men även sporrande. Det är normalt. Jag upplever dock att det generellt, för vår elevgrupp i stort, är något som triggar dem och gör att dem vill prestera bättre. Det är som att öronen spärras upp en aning och ryggen rätas ut lite mer när man börjar prata om olika nivåer…

 

 

 

 

Övrig information:

 

Kommande datum:

V. 44 Höstlov

v.45 Tor, 8/11. Matteprov (Se Schoolsoft för vidare information och övningar)

 

Ha en underbar helg,

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Mars genom Åsa