Etik, Moral & olika Livsåskådningar

 

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Åsa Grath

 

När, under vilka veckor?

V.45-51

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad är skillnaden på Religion och Livsåskådning?

Vad är etik och moral?

Vad innebär pliktetik och konsekvensetik?

Var Kamikazepiloterna mördare eller hjältar?

Hur tänker och resonerar jag i olika etiska dilemman?

Hur påverkas jag och andra av vardagliga dilemman, historiskt som nutid?

Hur ser våra fem världsreligioner på begreppen: Kärlek, Döden, Gott & Ont samt Lycka?

Hur ser en ateist på begreppen: Kärlek, Döden, Gott & Ont samt Lycka?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

 

Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Religioner och andra livsåskådningar

 • Begreppen religion och livsåskådning.

 

Identitet och livsfrågor

 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

 

Etik

 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Temat är uppdelat i två delar. Den första delen handlar om Etik och Moral. Den andra handlar om hur våra världsreligioner samt ateismen ser på olika begrepp.

Del 1:

Vi kommer att ha genomgångar och presentationer, samtal och diskussioner kring religion, livsåskådning, etik och moral. Under resans gång kommer vi även att resonera, diskutera, analysera samt värdera olika etiska begrepp och dilemman. Du kommer att ställas inför olika etiska begrepp och dilemman där du behöver diskutera, resonera och värdera för att sedan komma fram till en slutsats där du samtidigt gör en värdering och sedan tar ställning för något.

 

Del 2:

Vi kommer att titta på hur våra 5 världsreligioner samt ateismen resonerar kring följande begrepp: Kärlek, Död, Lycka samt Gott & Ont. Tillsammans utforskar vi de olika delarna i grupper och redovisar sedan för varandra.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning sker löpande genom de uppgifter vi gör i klassrummet. Centralt är ditt deltagande i våra gruppdiskussioner där du förväntas delta aktivt genom att dela med dig av dina tankar och slutsatser.

 

I slutet av temat kommer du också att få ett hemprov där du själv ska ta ställning till olika etiska principer och dilemman. Hur ser du själv på de begrepp vi tittat på och vilka ställningstagande tar du? Vilken/vilka livsåskådningar ligger dig närmast?

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet sker tillsammans med eleverna.

 

Mars v.43

 

 

 

Äntligen lov kanske många tänker, men inte vi marsianer som älskar skolan:) Den här veckan har fokus varit provet i SH så klart men även att skriva inom genren förklarande texter, i form av en faktatext av ett land i Europa. När vi arbetar genrepedagogiskt inventerar vi först vad vi redan vet (förkunskaper) samt därefter tittar närmare och analyserar redan skrivna faktatexter. Innan vi går in och själva skriver egna texter så skriver vi en gemensamt text i helklass. Här kommer ett smakprov under rubriken “Hur är det att gå i femman på Lemshaga”, del av en text skriven av den gröna gruppen:

 

Lärarna

Lärarna i årskurs 5 på Lemshaga är flera stycken men det finns två mentorer. Mentorerna heter Åsa Grath och Maria Holm. Maria har en längre stubin än Åsa. Maria gillar att träna mycket och är otroligt stark.  Åsa gillar att boxas med sin man och fixa sina naglar. Maria är lärare i NO och Matte medans Åsa är lärare i SO och Svenska. Åsa pratar ofta om forskning och källor. Maria går rakt på sak. Åsa är bra på att muta barnen med godis medans Maria är bäst på rawfoodbollar.

 

 

Nu kan vi verkligen rapportera om goda förbättringar. Eleverna försöker verkligen och vi har så bra och konstruktiva samtal med varandra under denna resas gång för att förbättra vårt gemensamma klimat. För att tydliggöra våra fina framgångar har vi nu fixat ett “Stjärnsystem” där eleverna ska samla stjärnor. Tillsammans siktar vi på 150 st och därefter väntar en större belöning. Belöningen är dock än så länge hemlig…

 

 

Fredagskluringen: “Höstlovsbingo” -se till att kryssa i så många bingorader du kan  och ta med åter på måndag efter lovet!

Fil som pdf:  Höst- och läslov – So

 

 

 

Fokus denna vecka:  Inför provet & Studieteknik

Den här veckan har vi fokuserat enormt på vårt kommande SH-prov. Hur pluggar jag på ett bra sätt inför ett prov? Vad funkar för mig? Hur gör man ett bra prov? Vad händer om jag svarar fel? Vilka nivåer finns? Hur når jag dem? Hur fungerar betyg och hur ska jag svara rent konkret för att nå de olika betygsstegen… Det var frågor vi tillsammans gick igenom och diskuterade. Eleverna får ju inga betyg i dagsläget (kommer i åk 6) men det är viktigt att vi redan nu förbereder dem och börjar introducera detta system. Det tåls att träna på!

Men innan provet: Hur förbereder vi oss så att vi alla kan göra ett bra prov?

Jo, vi avslutade den sista delen i vårt tema om studieteknik. I det sista avsnittet skulle eleverna i en klass få ett stor prov. Samtidigt gicks det igenom vilka tips, trix och knep man kan göra för att plugga bättre. Eleverna i Mars tog noga anteckningar om alla tips man kan använda sig av:) “Frågekort” ska vara en populär grej…

När det gäller de olika nivåerna och hur man ska veta vilken nivå man ligger på så behövde vi några konkreta exempel. Tillsammans gick vi igenom det “oförberedda prov” eleverna fick för några veckor sedan. Vi tittade på olika nivåer och vad som krävs för att uppnå en viss nivå, eller betyg för den delen. Bifogar den PP vi använde oss av. Där kan ni se vilka svar som resulterar i ett specifikt betyg. Vi tittade även på några elevers svar som hade resulterar i ett A, om det skulle ha fått ett betyg.

Genomgång “oförberett prov”

 

Men efter provet: På det prov eleverna gjorde i torsdags så kommer de efter min rättning att få “betyg” på varje enskild fråga. Alltså, inget samlat helhetsbetyg utan ett betyg på varje fråga. Detta för att kunna synliggöra för dem själva vilken nivå de ligger på samt hur vi kan ta oss vidare. Men framförallt för att visa dem vilka svar de förmedlat och vilken kvalitet som finns däri. För att kunna påverka och förstå systemet med betyg är en förutsättning att eleverna själva vet:

 1. Var ligger jag på för nivå nu?
 2. Vilken nivå vill jag satsa på?  
 3. Hur ska jag ta mig dit?

Under nästa termin kommer vi att prata och introducera betygen och betygsystemet mycket mer. Både för er föräldrar men även för eleverna. Att prata betyg och nivåskillnader kan för många vara både skrämmande och pressande men även sporrande. Det är normalt. Jag upplever dock att det generellt, för vår elevgrupp i stort, är något som triggar dem och gör att dem vill prestera bättre. Det är som att öronen spärras upp en aning och ryggen rätas ut lite mer när man börjar prata om olika nivåer…

 

 

 

 

Övrig information:

 

Kommande datum:

V. 44 Höstlov

v.45 Tor, 8/11. Matteprov (Se Schoolsoft för vidare information och övningar)

 

Ha en underbar helg,

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Mars genom Åsa

Mars v.41

En vecka till har gått och hösten är i full rulle. De brandgula höstlöven lyser majestätiskt som en krona över sin herre och vädret bidrar med sina milda vindar och skapar en förunderlig känsla av lugn och ro. Det är höst vill jag lova och med det gynnar vi även en annalkande jul…

I svenskan fokuserar vi, i arbetet med läsförståelse, för fullt på hur vissa författare skriver gestaltande. Vi tittar då på hur olika gestaltande fraser och meningar skrivs så att läsaren får med sig en förmåga att kunna se texten framför sig och kan skapa “inre bilder”, allt i syfte att uppleva och förstå en text bättre.

I vår skrivarverkstad så arbetar vi med instruerande texter under några veckor och eleverna har fått i uppdrag att skriva ett ruskigt recept. Allt från blodkakor till tårtor med barn, vårtor och teknik i har vi fått läsa om:) Läskigt värre!

Några kreativa elever, Jonathan S och Vilde,  satte ihop en liten hemsida för vår klass och alla läskiga recept. Killarna kommer uppdatera sidan så fort de bara hinner men ni kan redan nu gå dit och spana in alla gosaker:) Här är länken till hemsidan:

 

https://lemshagatart.wixsite.com/weridrecipes 

 

 

En sak som vi har observerat på sistone är en icke så önskvärd attityd bland eleverna på fotbollsplanen. Istället för “uppåtpuffar” och “kom-igen rop” så hör vi ibland mindre lämpliga saker tyvärr. Detta måste vi tillsammans givetvis råda bot på och i tisdags i förra veckan så hade vi ett stormöte tillsammans för att reda ut saken och komma med vettiga lösningar. Och det gjorde vi må ni tro!

Tillsammans kom vi fram till att eleverna själva skulle vara en del av lösningen. Lösningen bestod i att eleverna själva skulle vara domare. Men hur ska det gå till? Om domaren inte sköter sig? Eller kan reglerna?

Vi beslutade följande på vårt stormöte:

 • Alla som vill vara domare anmäler sig till Åsa
 • Därefter kommer de som anmält sig få gå en domarkurs. Lyckligtvis har vi kunnat ragga till oss Fredrik Pettersson (Lärare i SO på Lemshaga men även fotbollstränare på fritiden:) som håller i detta.
 • Efter kursen så blir det en prövotid för de blivande nyexaminerade domarna där de får öva sig rent konkret.
 • När de sedan har gått en kurs och övat sig ordentligt kommer de att få en RIKTIG legitimation där de blir behöriga i att döma fotbollsmatcher på rasterna här på Lemshaga akademi!

 

En annan viktig sak vi kom fram till handlade om själva SPELARNA och deras attityder. Nu när vi kommer att ha domare som fått en utbildning och en legitimation så behöver även spelarna göra sitt. Domaren är allsmäktig och det behöver ALLA spelare respektera.

Med detta i åtanke så kommer alla elever i Mars att behöva ett grönt spelarkort för att få spela. Det får man om man är:

 1. införstådd i de regler som gäller på planen,
 2. att domarna bestämmer och kan inte ifrågasätts direkt på plan (då får man ta det med mentor eller Fredrik vid senare tillfälle),
 3. samt att man bidrar med en positiv stämning.
 4. Sköts inte detta blir man av med sig kort på bestämd tid.  

Detta tror vi stenhårt på och nu kör vi på för fullt. I tisdags denna vecka hölls den första domarkursen med Fredrik och det var över 15 elever som anmält sig. Nu är vi inne i prövotiden och kanske kan vi dela ut några legitimationer redan nästa vecka!

På måndag nästa vecka kommer vi att ha ett stormöte igen för att gå igenom reglerna, förklara vidden av att man måste respektera domarna och därefter dela ut gröna kort till alla spelare. Prata gärna hemma också hur man ska bete sig på plan och hur man kan visa respekt till en domare och sina medspelare.

 

   

 

Fredagskluringen: 

 

Fokus denna vecka:  Ekonomi   

 

I Samhällskunskapen har vi nu gått över från Demokrati till Ekonomi. Vi har gått igenom begrepp som offentlig ekonomi, privatekonomi, budget, inkomster och utgifter men även bidrag, lån och avbetalning. Vi har bland annat upptäckt att den offentliga ekonomins inkomster, i form av skatt, även fungerar som en utgift i vår privata ekonomi.

Vi har tittat på ett klipp ur “Lyxfällan” och fått en mindre uppgift om “pengars värde” där vi skulle uppskatta hur mycket olika saker kostar och sedan jämföra det med verkligheten. Hur pass bra koll har vi om vad saker och ting kostar egentligen?  För att kunna ta ansvar över sin EKONOMI behöver vi veta pengars värde och i det hur mycket pengar saker och ting kostar. Om vi inte vet det så är det svårt att få en BUDGET i balans. Ni kommer väl ihåg när prinsessan Victoria fick frågan för några år sedan om hur mycket en liter mjölk kostar? – För lite för bönderna i alla fall..

Denna vecka har eleverna fått en större uppgift som handlar om att göra en budget för tre olika familjer i olika familjeförhållanden. I detta fall var sparandet ett centralt mål för familjernas budgetar men hur ska det gå till för respektive familjesituation och hur mycket kan varje familj lägga på kläder,  nöjen och resor? Ja, det var frågor som eleverna fick ta hänsyn till och därefter göra en klok planering, dvs. en budget. Kom gärna förbi klassrummet och titta i deras SO-böcker för att se resultatet!

 

Samhällsprov och avslutande filmmys!

Jag tror inte någon elev har missat det annalkande SO-provet som kommer att ske på torsdagen den 25/10 precis innan lovet. Alla elever har kämpat hårt med vårt Demokrati och Ekonomi – tema och därför vill vi avsluta på topp tillsammans med den mycket passande filmen “Flugornas Herre”. Detta filmmys kommer att ske på eftermiddagen under fredagen den 26/10.  Eleverna får gärna ta med sig en lagom stor påse med popcorn och en mysig kudde att mysa på under vår avslutande fredag tillsammans innan lovet. Efter filmen tar vi höstlov…

  

Efter önskemål så bifogar jag en fil med diverse begrepp vi arbetat med. De behöver inte kunna alla som ett rinnande vatten men bra om de kollar igenom och ser att de har koll på majoriteten i alla fall:) Bli inte förskräckt över alla sidor. De är bara några begrepp per sida och ibland står dem med fler gånger….  

Begreppskort

 

Övrig information:

Hälsningar från Gottis:

Hej alla fina Mars elever och föräldrar. Vilket underbart höstväder vi har. Det är bara att njuta av alla färger, dofter och kanske en fikastund mot en varm solvägg:).

Vi har nu jobbat med området Orientering både praktiskt och teoretiskt. Denna vecka har eleverna fått en läxa att läsa på om kartans färger, karttecken, hur man passar kartan, väderstreck och allemansrätten. Eleverna har fått hem ett litet häfte med text som de ska läsa på. Lägger även ut detta på schoolsoft under nyheter som pdf-filer ifall häftet har kommit bort. Detta läxförhör gör vi först på fredagens lektion innan vi idrottar.

Vecka 43 går vi in på våra idrottslektioner. Då behöver man se över sina kläder och gympaskor. Utelektioner kan det bli igen då vi förhoppningsvis får snö och is men då kommer information om detta.

Ha nu en härlig helg och UT OCH NJUT!!!

Gympahälsningar Gottis

 

Kommande datum:

V. 43. 

Idrott – Inomhus

Fredagen den 26/10

Filmmys – Medtag lagom stor påse med popcorn och en mysig kudde:)

V. 44 Höstlov

 

Ha en underbar helg,

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Mars genom Åsa

Studieteknik

 

 

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Åsa Grath

 

När, under vilka veckor?

Vecka 36 – 43, 8 lektioner

 

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är syftet med studieteknik?
 • Vad är min stil för bästa inlärning?
 • Vilka olika sätt att läsa och förstå texter finns för att lättare kunna ta till sig ny kunskap?
 • Vilka knep finns för att minnas saker bättre?
 • Hur kan jag plugga bättre?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med olika studietekniker genom att titta på 8 olika filmer (“Plugga bättre”, UR.se) med olika teman och därefter sammanfatta vad vi lärt oss och vad vi kan ta till oss, för att därefter genomföra en mindre uppgift.  

Målet är att du ska kunna läsa och förstå olika slags texter och hitta strategier när du stöter på svårare texter. Ett annat mål är också att du ska kunna plugga på bästa sätt och kunna tillgodogöra dig ny kunskap på ett effektivt sätt som passar just dig.

Det är bra om testar dig fram vilka studietekniker som passar dig bäst och försök använda dem när du pluggar inför prov, repetera när du kommer hem eller när du ska plugga på dina glosor m.m.

 

Varför?

I skolan förväntas det många gånger att du ska kunna studera på egen hand och läsa en hel del läxor hemma och plugga inför prov. Detta kräver mycket motivation, självdisciplin, koncentration och planering.

För de flesta människor är tidspressen den bästa moroten. Vem känner inte igen sig i att någon gång ha suttit sista kvällen inför ett prov och pluggat som en galning och hur mycket man än försöker komma ihåg så är det omöjligt att lära sig allt.

Det finns ett knep som många som är begåvade och lyckas bra inom studier och bland annat forskning använder, nämligen studieteknik. Din studieteknik blir viktig om du ska lyckas bättre i skolan och inte behöva sitta hela natten för att plugga inför ett prov. Studieteknik kan vara konsten att stryka under rätt saker i en bok. Studieteknik kan också vara konsten att i detalj planera hela din studiesituation. Vi har alla olika intressen, förutsättningar och vanor.

Därför tar vi i detta arbetsområde upp olika tekniker så att du kan hitta det som passar dig bäst. Med minnestekniker, bättre anteckningsteknik som t.ex. Mind-map, snabbläsning, effektiv läsning och en bra studieorganisation är det lätt att förbättra sina studieresultat!  

 

Mars v. 39

Tänk om man kunde få återgå några (!) år bakåt i tiden och få vara en elev i åk 5 på Lemshaga…Då skulle man få uppleva coola volter av coola killar, skojiga lekar med skojiga barn, modiga debattinlägg framförda av modiga elever men också spendera tid med kreativa och underhållande kompisar som så ofta är måna om att vara schyssta mot varandra.

 

 

Klart att våra söta kids ska få beröm, men med det sagt så har vi även några utmaningar:) Förutom en hel del attityder så är rasterna numera ett högaktuellt ämne. Vi pratade med er på föräldramötet om schemat och hur det ser ut med rasterna framförallt. Eleverna var mycket noga när vi pratade tillsammans om schemat och de ville verkligen inte förlänga dagen utan istället arbeta med det vi redan har, även om de tyckte att rasterna var för korta.

Som det ser ut nu så har vi en hel del diskussioner med eleverna om att de inte går ut på rasterna och håller sig kvar i trapphus, klassrum och bibliotek. De tar gärna en diskussion med oss pedagoger om detta, vilket i sin tur också tar på deras uterast ..Tyvärr är de inte så lågmälda heller, vilket skapar en del problem, men framförallt så missar de den viktiga stund de behöver med den friska luften. Varma kläder tycks de också sakna en del… 

Om ni nu skulle prata med er barn om detta och de säger tillbaka att de inte hinner ut för att rasten är för kort eller något annat påfund och därför stannar kvar inne…så försöker de dra en vals:) Det stämmer inte!

De har längre raster än schemat visar och det tar endast en minut, möjligtvis en och en halv, att ta sig ut. När vi pedagoger är med på rasterna går det minst 10 min – en kvart att få ut dem ur kapprummet och hålla dem ute.  De vill inte vara ute helt enkelt och här behöver vi hjälpas åt. Vi önskar att vi alla, både hem och skola, försöker förklara vikten av frisk luft. Forskning visar att frisk luft till hjärna ökar koncentrationen. Extra viktigt nu eftersom schemat är så tight som det är. Vi önskar inte behöva ta en diskussion med eleverna om att de ska ut, samtidigt som de klagar över korta raster….

 

Fredagskluringen: Hur mycket pengar är det rimligt att ett barn i åk 5 får i veckopeng/månadspeng?

 

Fokus denna vecka:  Demokrati och Ekonomi

http://lemshaga.se/lokalaplaneringar/demokratiska-processer/

http://lemshaga.se/lokalaplaneringar/ekonomi-och-barns-olika-villkor-i-varlden/

Demokrati och Diktatur, Regering och Riksdag, Majoritet och Vågmästare, ja som ni ser så har vi många spännande begrepp så just nu som är högst aktuella i dagens samhällsdebatt. Man skulle kunna säga att det strular en hel del just nu när det ska bildas regering men trots denna snurrighet så har eleverna full koll. Det är så kul att prata aktuell politik med eleverna och det är så insatta i läget och diskussionerna är galet roliga!

Ett avsnitt vi arbetat med den senaste veckan handlade om hur “ett förslag blir till en lag”, mycket spännande. Den tillhörande uppgiften var extra intressant och engagerade eleverna otroligt. Det handlade om att göra ett debattinlägg. I slutet skulle de även hålla sitt debattinlägg i “klassen kammare”. Så modiga de var! Grön grupp kommer att redovisa nästa vecka.

 

 

Nu har vi kommit till den sista veckan i demokrati-temat och vi närmar oss våra sista veckor i samhällskunskapen som kommer handla om ekonomi. Där är begrepp som skatt, budget, inkomster och utgifter exempel på centrala begrepp. Kanske kan ni vänta en förhandling om högre veckopeng snart…

När vi arbetar och lär oss inom ämnet samhällskunskap så har vi ett speciellt sätt att tänka och resonera som vi använder oss av. Att fundera kring orsaker och konsekvenser är viktigt och i detta även tänka i flera led. Varför är det så här? Vad beror det på? Hur gick det till? När hände det? Men framförallt vilka blir konsekvenserna? På lektionerna har vi övat oss massor i att “tänka i flera led”. Om den ekologiska maten skulle bli billigare exempelvis. Vad skulle det betyda för dig och din familj? För samhället? och för miljön? En konsekvens kan också vara både positiv och negativ har  vi märkt:) Eleverna var så kloka och hade flera förslag. Om den ekologiska maten bli billigare så kommer fler människor att köpa den maten . Det i sin tur gör att vi, folket, bli mer hälsosamma. Som en tredje steg kunde de se att då skulle ju sjukvården få det lite lugnare och till sist så skulle vi då även kunna lägga de pengarna (den skatten) på något annat.. att ge skolmaten en högre peng exempelvis:) Lite stolt blir man som fröken till dessa härliga elever!

Studieteknik finns även integrerat i Sh-undervisningen och en dag kom eleverna in från rasten och möttes av ett oförberett prov… “nu blev jag superrädd” “jag svettas i händerna” “mitt hjärta klappar” – Det blev några av kommentarerna men jag kunde snabbt lugna dem. Syftet med provet var ju så klart att vi skulle öva på en sådan situation. Att kunna lita på den egna förmågan, även om något kommer så plötsligt. Prov är ju laddat redan som det är.. Under “provet” diskuterade vi frågorna och hur man kan svara. Om man inte kan, vad gör man då? Jo, man chansar så klart. Men chansa klokt! Det var några saker vi pratade om när vi genomförde provet. Eleverna var så duktiga och det gjorde alla ett toppen-prov.

Det “riktiga” provet som blir bedömt kommer att ske i slutet på v. 43 innan lovet. Jag har sagt till eleverna att de kan förbereda sig på 2 sätt. Kan man dessa kommer man klara provet galant. Vill dock påpeka att vi inte börjat med avsnittet om ekonomi än så där kan eleverna gå lite bet så här i början…Börja därför med demokrati-delen och till sist Ekonomi. Demokrati-delen står också för det största delen i provet, ca 70 %.

 1. Det ena sättet är att läsa vår “begrepps-vägg”  och plugga in begreppen så man kan sätta dem i ett sammanhang. Exempelvis, säg en mening där ordet majoritet finns med. Förklara ordet för någon som inte vet…
 2. På schoolsoft (ligger som en nyhet i högerspalten) finns ett material där eleverna kan öva sig inför provet. Det rekommenderar jag varmt. Där finns frågor som är liknande de som kommer på vårt prov och här kan man även öva sig i att svara i flera led och fundera kring orsaker och konsekvenser.  

 

Övrig information:

From Julia, vår Engelskafröken:

Dear Parents,

Homework in English is put out on Schoolsoft whenever necessary. For example, when students need to finish their work from the lesson or when we are working on a longer project. There will not be regular homework. In addition, I always inform the students about the homework during the lessons to ensure that it is clear.

Sometimes I put out some vocabulary or a text so that the students can prepare ahead of time. This helps them feel secure and informed during the lesson, especially when we are doing something new.

Levels – All the work done in English can be completed at the students’ own level. For example, one can write a short, four-line poem about an easy topic:

My friend is sick

His name is Rick

Well, if he’s dead…

Then I’ll take his bed!

By Julia Edin

This is a good beginning to communicating in English! But of course, students can write longer, more complicated texts, with themes, meaning, rhyme and rhythm. They are expected to explore new words and work with description; I have been teaching them all of this and more! There is literally no limit poetry! The challenge is for me to push your children, and for your children to push themselves. Poetry can be silly and still be challenging or have great meaning. Try this one for next week!

 

 

Vandring med Gottis!

Hej alla. Så var det fredag igen. Veckorna går fort. Nu har vi lite mer höststämning ute. Ena dagen kallt med sol och krispig luft och andra dagen regn och fukt med blåst. För vår vandringsdag önskar jag kyligare och sol:) Vi kommer att vandra tillsammans i klassen torsdagen den 4 oktober. Vår vandring i åk 5 går runt Ramsviken med utsiktstornet. Den är ca 7-8 km. 

Eleverna ska ha med sig matig matsäck, kall och gärna varm dryck. Litet fika. Okej med bulle/kaka men inte hel påse eller helt paket. En frukt kan oxå vara gott!

Klädsel: Kläder för dagens väder, skor att vandra i då det är i terräng ca 7-8 km, ryggsäck med sittunderlag och vattenflaska. Självklart matsäcken och fikat. Bättre att vara lite varmt klädd och ta av sig än att frysa då vi startar eller har paus.

Vi kommer att se hur långt hösten har kommit, ”orientera” oss på kartan, njuta av god matsäck och fika. Kanske blir det även någon överraskning:) Vi samlas i skolan och tar oss till Björnö tillsammans. Vi beräknar vara åter på skolan ca 14:15.   Hälsningar Gottis

 

Hälsningar från klubben:

Snart är det dags för Höstlov och inför det behöver vi på klubben veta om ditt barn behöver omsorg under lovet. Ni gör anmälan via schoolsoft, ska ditt barn vara här fyller ni i aktuella tider för v. 44. Ska ditt barn vara ledigt skriver ni ”ledig” under ”kommentar från vårdnadshavare”.
Detta är mycket viktigt att ni gör och det gäller ALLA barn inskrivna på klubben. Vi behöver era anmälningar senast 7 oktober för att planera bemanning och aktiviteter.
Hälsningar Fritids och Klubben

 

 

Kommande datum:

Torsdagen den 4/10 V. 40 Vandringsdag. Samling i skolan som vanligt. Matsäck! Vi beräknas vara åter på plats ca.14:15

V. 44 Höstlov

 

Ha en underbar helg,

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Mars genom Åsa

Mars v. 37

 

Hej alla Marsipaner på planeten Lemshaga!

 

Återigen en fantastisk vecka tillsammans med er härliga kids! Den här veckan pratade vi i samhällskunskapen om Regeringen och Riksdagen, vad skiljer dem åt och vad händer nu i Svensk politik? Vem ska nu bilda Regering och kommer den nya Regeringen att kunna få igenom några beslut i Riksdagen. Viktigt är i alla fall vem eller vilka som får igenom sin budget… Fråga era barn vad de tror kommer hända nu…

En annan sak vi funderat på är om vi ska inför en “klädkod”…blink blink…då vi blev lite inspirerad av dessa härliga killar…

 

 

Och så fick vi även en trevlig stund och en god dialog med er föräldrar i onsdags på föräldramötet. Det tackar vi för och för er som inte var med kan ni här läsa protokollet:  180912

 

Ett förtydligande vill vi dock göra angående frånvaro och ledigheter:

Frånvaro:

Är man sjuk är man sjuk, och då vill vi att ni är hemma den tid som krävs. Då är det viktigt att man också följer skolsköterskans rekommendationer. Här exempelvis kan ni finna mer information kring detta: http://www.bt.se/nyheter/guide-sa-lange-ska-barnet-stanna-hemma-vid-sjukdom/

Det vi ville förmedla var att om ert barn har lite ont i huvudet eller tån eller så (absolut inget som smittar) och ni velar om man ska gå eller inte så kan ni skicka era barn till skolan och så tar vi en sak i taget. Vi har skolsköterska oftas på plats och man kan alltid gå hem om man sedan ser att det behövs. Det handlar alltså inte om att barnen ska komma tillbaka tidigare efter sjukdom eller komma till skolan om man är sjuk! 

Ledigheter: Vi uppmuntrar INTE till ledighet, utan tvärt om, och vi vill att era barn ska vara här så mycket som de bara kan. Däremot ser vi av erfarenhet att familjer som söker ledighet ofta åker oavsett beviljad ledighet eller ej. Vid ledigheter är det ni föräldrar som ansvarar för det skolarbete som missas, inte skolan. Men vi pedagoger tänker dock alltid på eleverna först och vet också att en ledighet kan skapa stress då de missar mycket. Därför vill vi så klart hjälpa till och vi kan då också ge uppgifter till de elever som har missat när de är åter tillbaka. Dessa ska dock göras hemma och det finns ingen tid på skolan till detta. Det är också så att mycket av det vi gör i skolan består av diskussioner och grupparbeten, vilket inte kan “hinnas ikapp hemma” och det arbetet missas helt enkelt. Detta är olyckligt och därför uppmuntrar vi inte till ledigheter utanför loven. Barnen lär sig i skolan och då behöver de vara här! 

Kan även tipsa om storgårdens läxhjälp som är på tisdagar och torsdagar klockan 15:30-16:30. Här kan man med fördel ta ikapp saker som missats.

 

 

Vad gäller er fråga om läxor i engelskan och hur det fungerar med det ber vi att få återkomma i nästa veckobrev.

 

 

Fredagskluringen:  Många frågor idag….:)

På vilket sätt lär du dig bäst? Vilka studietekniks-tips har du att dela med dig av? Lär du dig bäst i en tyst miljö eller kanske när det är lite liv och rörelse runt omkring dig? Är arbeten med en kompis, i grupp eller enskilt bäst för dig? Hur tar du dig an en större mängd text för att kunna tillgodogöra dig innehållet och lär dig något? Vad behöver du för att kunna koncentrera dig på din uppgift?

 

Fokus denna vecka:  Studieteknik – Alla ämnen!

Det finns mycket vi ska arbeta med i skolan och kunskapsinhämtningen och dess nivåer bara ökar och ökar för varje läsår som går. Det krävs mycket av eleverna för att klara av skolan och vi har högt ställda krav här. Det beror inte bara på att forskning visar att högt ställda krav och förväntningar resulterar i ett högre resultat, utan det det handlar också om att vi tror på era barn. Vi vet att de kan!

DÄREMOT behöver vi förse eleverna med olika typer av verktyg för att kunna ta sig an alla utmaningar som skolan ställer på dem. Som jag nämnt tidigare så ser jag att min uppgift är främst att lära eleverna att hjälpa sig själva. Med det menar jag att jag exempelvis inte går in och rättar elevernas texter varje vecka (alla gånger men ibland så klart…) utan ger dem verktyg att rätta sig själva. Vi tittar på grammatiken, strukturen och innehållet. Hur kan vi förbättra oss själva? Hur kan jag på ett bra sätt använda mig av mina kamrater för att förbättra mina egna texter osv.

När det gäller elevernas “här och nu” så växer kraven, textmängden, stoffet och processen blir det viktigaste och mellanstadiet kräver en större utmaning än vad de tidigare har haft erfarenhet av. Därav behöver de även få strategier för att ta sig an detta och kunna utvecklas på bästa sätt.

 

 • Hur kan jag anteckna på ett mer effektivt sätt?

 

 • Hur kan jag ta mig an en större mängt text och samtidigt tillgodogöra mig informationen?
 • Hur kan jag få en bättre koncentration?
 • Hur kan jag plugga inför ett prov på ett effektiv sätt? Med mera…

 

 

Med detta i ryggen så har vi nu påbörjat ett tema som vi kallar just “studieteknik” och där syftet är just att få eleverna att reflektera över sitt egna lärande och ge dem verktyg för att kunna plugga bättre helt enkelt. Och detta i alla ämnen! Vi kommer att på en svensklektion varje veckan, i 8 veckor framöver, arbeta explicit med studieteknik. Vi kommer att göra detta genom att utgå från en filmserie från UR.skola som heter “Plugga bättre”. Varje vecka kommer vi att gå igenom ett nytt avsnitt ur serien och därefter få en mindre övningsuppgift för att kunna prova de olika teknikerna och se om det är något som kan passa oss? Avslutningsvis går vi igenom dagens teknik och reflekterar på vilket sätt detta kan hjälpa oss. Vad tar vi med oss och vad kan vi låta ligga därhän?…  Ingen av dessa lektioner har någon form av bedömning utan syftar främst till att ge eleverna verktyg för att kunna plugga bättre men även att börja reflektera över det egna lärandet och därefter kunna avgöra vad som fungerar bra för en själv och vad som inte fungerar. Allt för att bli så bra som de faktiskt har kapacitet för! Som sagt, vi vet att de kan!

En liten påminnelse av alla tekniker vi går igenom sätter vi upp i klassrummet så vi kommer ihåg all bra tips och tekniker..

 

Övrig information:

 

Kvarglömt!

Saknar du något klädesplagg eller kanske rent av ett barn?

Vill då tipsa om att det ibland kan vara bra att titta i den kvarglömda lådan som finns i kapprummet på nedre plan. Alltid kan man hitta något…kläder eller barn:)

 

Teater!

På tisdagen den 18/9 kommer vi att ta oss till Gustavsbergsteatern för att kultivera oss lite genom att njuta av en teaterföreställning.

OBS! När vi har tittat närmare på restiderna så ser vi att vi inte kommer att hinna tillbaka till skolan i tid för lunch. Därför behöver eleverna matsäck denna dag!

 

Kommande datum:

Måndagen den 17/9 . Eleverna börjar dagen 10:30. Mentorstiden uteblir då vi har samtal den tiden.

Tisdagen den 18/9. Teater i Gustavsberg. OBS! Matsäck

Onsdagen 19/9. Studiedag med utvecklingssamtal. Är du inskriven på klubben och behöver omsorg denna dag – kontakta Mentor.

V.39

Måndagen den 24/9 . Eleverna börjar dagen 10:30. Mentorstiden uteblir då vi har samtal den tiden.

 

Ha en underbar helg,

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Mars genom Åsa