Jupiter v.38

Halloj skeppohoj alla Jupiter!

Återigen en vecka har passerat och vi har närmat oss en hel månad i skolan efter sommarlovet! Det går fort framåt och vi mentorer är så glada att få dela våra dagar med alla livliga och glada jupiterbarn:) Som tidigare nämnt arbetar vi fortsättningsvis med arbetsro, hur vi förhåller oss till varandra på ett schysst sätt och hur vi kan få en god samarbetsförmåga i klassen. Vi går hela tiden sakta framåt och vi märker varje dag att det blir bättre!

Under veckan har det varit utvecklingssamtal och vi (Maria och Åsa) tycker att det varit trevliga, fina samtal att ta med sig i bagaget. Ni har sådana fina och underbara barn, alla är sina egna små adepter 🙂 Det är jättekul att få ha sådant fint samarbete med er föräldrar och mellan hem och skola. Det är vi så tacksamma för!

En cool sak som hänt och vi vill berätta om är den koja som flera av eleverna bygger på. Det är ett spännande projekt som sker i egen regi av eleverna och de är mycket engagerade. En elev hade dagen till ära med sig en presenning som satt som gjutet i kojan. Schysst tak fixat!    Även vi vuxna blev inbjudna att beskåda underverket och gissa vad imponerade vi blev. Inte bara en häftig koja men också ett superbra samarbete flera elever emellan, utöver tomtgränserna:)

Vad gäller just “gränserna” så vill vi även passa på att uppdatera er om läget. Vi pedagoger fick frågan med oss upp i arbetslaget och här har vi en bra dialog, fortsättning följer. Eleverna har dock fått en del vidgade vyer redan nu och de har fått ta sig till buskarna bland annat. Viktigt dock att vi inte inkräktar på andras områden när det är deras tid. Här bjuder vi på några coola bilder från kojbygget! (När bygget är klart lovad fröken fika i kojan för alla:)

 Sen var det andra som var upptagna med annat:)

 

En liten fredagskluring: Varför kan inte svampen tillverka sin egen energi, trots att den är en sorts växt…?

 

Fokus denna vecka: Nationella minoriteter och Biologi

I SV/SO under temat “nationella minoriteter” har vi denna vecka fokuserat på Judar och deras historia. Vi gjorde dock ett stort stopp i historien runt andra världskriget och Förintelsen. Eleverna är mycket nyfikna kring detta och vill verkligen veta mycket fakta runt omkring. De har många frågor och tankar som är viktiga att adressera. Då jag, Åsa, själv varit i Polen många gånger och även i Auschwitz/Birkenau, besökt området och själv forskat lite kring dessa händelser fastnade vi rejält i olika spännande och givande diskussioner och berättelser.

Vi började även att titta på en film där en man vid namnet Piotr Zettinger berättade om hur han överlevde Förintelsen och hur han bland annat lyckades att bli utsmugglad ur gettot i Polen. Filmen var stark och många starka bilder visades. Efter filmen, det vi hann se, pratade vi om HUR det var att se och höra om detta. De flesta tyckte det var viktigt och intressant att få lyssna, andra tyckte det var jobbigt att se alla hemska bilder.

Vi hann inte se klart hela filmen, till vissas stora besvikelse, men jag lovade att lägga ut länken så att de elever som ville kunde se klart den hemma. Kravet jag sa till eleverna var dock att en förälder måste vara närvarande och kan diskutera och eventuellt kunna svara på en del frågor som kan uppstå. Filmen är rekommenderad på urskola.se för åk 4-6. Länken finns näst sist i dokumentet här:  Judar 

 

I biologin har vi forskat med svampar och planterat våra egna ekosystem. Fråga gärna era barn hemma vad ett ekosystem är och vad det är för speciellt med ekosystem! I matematiken har vi börjat med uppställning och hur man lägger upp strukturen med algoritmer i en uppställning. Vi har fortsatt även där att få en fin struktur mattehäftet och hur viktigt det är att ha det för att inte råka ut för problem längre fram…

Inom vårt temaområde Skog och miljö har vi fått forska om skogen. Vi har gjort vår egna naturruta, där vi funnit svampar, växter, småkryp, träd, maskar, grodor…m.m. Denna vecka har vi lärt oss om svampar. Det finns mycket spännande kring svampen. Vi har fått plockat svamp, tittat på dem, forskat kring dem och sedan fått odla våra egna ekosystem i pet-flaskor med svamparna. Vi har undersökt hur ett ekosystem fungerar, vad vi tror att kommer att hända och vad det är för speciellt kring ekosystem. Nu väntar vi otåligt på att det ska ske någon tillväxt där inne i våra pet-flaskor och vad det isåfall kommer komma upp… 🙂

 

Övrig information:

Mobiler: Det har varit mycket snack om mobiler och deras närvaro. Vi vill be er om hjälp igen att prata med era barn om vikten av att lämna in dem eller behålla dem i väskan. De ska inte användas på skoltid eller på klubbentid. Mobiler som vi ser används kommer att konfiskeras och kan endas återfås av mentorer.

Idrotten: Vi fortsätter med utegymnastik.

Engelskläxa röd grupp förra veckan: Då Åsa rörde om i grytan och byte dagar på engelskan för röd grupp (är inte på plats i skolan på fredag) så utgick därmed läxan denna vecka. Däremot får ni med fördel ta hem den gröna engelskboken och be eleverna läsa “Robin Hood” högt för er. Stötta gärna i uttal vid behov. Nästa vecka återgår vi till normaliteten och läxan kommer som vanligt på tisdagen.

 

Kommande vecka:

V. 39

Grön

Röd

Mån

Ny läxa Engelska

Tis Idrott

Ny läxa Engelska

Idrott

Ons

Tor

Läxa Matematik:

Problemlösningspappret

Fre

Läxa Matematik:

Problemlösningspappret

 

Sverigeresan

  

 

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Åsa Grath

När, under vilka veckor?

v. 35-43

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 1. Vad är Geografi?
 2. Vad gör en geograf?
 3. Vad har man kartor till? Vad är de bra till?
 4. Kan man alltid lita på en karta?
 5. Vilka olika landskapstyper (typografi) finns i Sverige?
 6. Hur är det att leva i olika delar av Sverige?
 7. Finns det skillnader/likheter mellan att leva på olika platser i Sverige?
 8. Hur ser våra landskap ut och vad är speciellt med dem?

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Undervisningen ska ge ge eleverna kunskaper om kartan och kännedom om viktiga namn, läges och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

 

Centralt innehåll från kursplanen
 • De svenska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt utmärkande drag och utbredning.
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

– Titta på Geografens testamente om Holgers resa genom de svenska landskapen

– Praktiskt gå igenom Sveriges topografi genom att studera kartor

– Genomföra grupparbeten där vi hjälps åt att söka och sammanställa fakta

– Genomföra muntliga presentationer i mindre grupp

– Lyssna aktivt vid muntliga presentationer och ge enkla kamratbedömningar

– Samtala, redovisa, jämföra och diskutera kring våra “smultronställen”

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

– Delaktighet under genomgångar och samlingar

– Underlag i form av övningar, arbetsblad (enskilda arbeten) och grupparbeten

– Din delaktighet vid kamratbedömning- och respons

– Självskattning vid avslutat arbetsområde

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Eleverna ska introduceras i ämnet geografi och ge kunskap om vad geografi är. 

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.

Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik

 

Läsförståelsestrategier

Ansvarig/Ansvariga lärare: Åsa Grath

När, under vilka veckor?  Ht 17

Vad?

LÄSFÖRSTÅELSESTRATEGIER

Vi ska lära oss hur vi använder läsförståelsestrategier för att bli bättre läsare och få mer glädje av de texter vi läser. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter // ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.  
 • Att argumentera i olika samtalssituationer.  
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen.
 • Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.  
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.  
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.  
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare.
 • Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.  
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter //. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Detta ska du kunna:

Du ska kunna använda de fem olika läsförståelsestrategierna när du läser olika typer av text:

– att förutsäga (Spågumman)

– att ställa frågor (Reportern)

– att utreda oklarheter (Detektiven)

– att sammanfatta (Cowboyen)

– att se inre bilder (Konstnären)

 

Du ska kunna berätta om innehållet i texten muntligt. Du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter.

Hur?

Hur ska vi arbeta? Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi arbetar med detta genom lärarledda lektioner, filmvisning, gemensamma samtal och eget arbete. Du visar vad du lär/lärt dig genom att du aktivt deltar i textsamtal och visar att du förstår de skriftliga arbetsuppgifter (arbetsblad) du arbetar med.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
 • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik
 • Vi vill vara en arena för mötet mellan forskning och praktik
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle

 

Jupiter v.37

Tjenixen alla Jupiterister!

Ännu en vecka har gått och vi njuter för fulla muggar av all kunskap vi suger i oss, hela tiden! Vi märker också en klar förbättring kring olika grupperingar i klasserna samt kring vår arbetsro. Det börjar sätta sig nu och vi kan glatt konstatera att det går så mycket bättre nu. Detta tack vare ett gott samarbete mellan hem och skola!

I matten har vi varit ute och använt oss av naturens matematikmaterial för att lära oss mer om taluppfattning, lite samarbetsteknik har vi också gett oss på. I biologin har vi varit på exkursion och undersökt olika ekosystem. I SV/SO har vi bland annat skrivit om våra drömmar och arbetat kring en ny minoritet, Samerna!  PP finner ni här: Samer

  

En liten fredagskluring: Varför får man inte fråga en same hur många renar den har?

 

Fokus denna vecka: Geografi

Inom vårt temaområde Sverige har vi nu äntligen fått ta del av varandras olika smultronställen. Eleverna frågade mig ofta om när det skulle bli dags:) Tillsammans  har vi fått reda på massor av ny fakta om Sverige, som bland annat inte kan hittas i någon faktabok. Vi kom fram till att det finns mycket skog i Sverige, vackra och underbara fjälltoppar, mysiga små öar och roliga “inneställen” som Liseberg. Ett rikt djurliv kunde vi konstatera också, allt från sälar till älgar och kronhjortar. Några ekorrar hade vi också sett. Några får på Gotland kunde vi dock inte hitta, men lamm fanns det gott om:)

Under veckan har vi även haft kartkunskap. Varför är det bra att kunna läsa kartor? Och hur gör man det? Kan tyckas vara lätt men lite klurigt var det…

En annan del i temat handlar om att utforska vårt vackra land, och det gör vi via en serie som heter “Geografens testamente”. Ett mycket uppskattat program från UR. Här får vi följa med Holger Nilsson och ingenjör Mortensen på en rafflande skattjakt genom Sverige för att hitta de sju nycklarna till Mary Dianas mytomspunna laboratorium.

 

Övrig information:

 

Utvecklingssamtal sker i klassrummen på den tid ni bokat, välkommen!

Information kring idrotten kommer ske i separat meddelande på Schoolsoft under kvällen.

 

Kommande vecka:

V. 38

Grön

Röd

Mån

Sovmorgon till 10:40

Ny läxa Engelska

Sovmorgon till 10:40

Tis

Idrott

Ny läxa Engelska

Idrott

Ons

Utvecklingssamtal

Studiedag

Utvecklingssamtal

Studiedag

Tor

Läxa biologi:

Medtag egen petflaska (1,5 l)  med lock.

Läxa biologi:

Medtag egen petflaska (1,5 l)  med lock.

Fre
Utvecklingssamtal. V.38 

 

Jupiter v.36

Hej hopp gummiplopp!

Först vill vi bara tacka er föräldrar för ett mycket konstruktivt föräldramöte. Vi vill även säga att vi uppskattar all positiv feedback ni gett oss och vi uppskattar även det förtroende ni visar oss pedagoger. Tillsammans kommer vi att få tre underbara år tillsammans med goda relationer och ett positivt samarbete. Era barn är fantastiska och vi tycker det är en ynnest att få undervisa just era barn. Hem + Skola= Sant!

Idag på fredagsmorgonen hade vi tillsammans med eleverna ett mycket kreativt och spännande samtal om “rast-situationen” samt hur vi interagerar med varandra när vi är ute. Samtalet skedde i sann Visible Thinking-anda där vi började med att tänka tillsammans kring: vad är det vi ser och vad är det vi upplever? Vi satte ord på det eleverna tänker på och många tankar kom upp. Vi definierade problemet, helt enkelt. Hur ser verkligheten ut, genom elevernas perspektiv. Tre saker kunde vi konstatera ligger i grunden:

 1. Eleverna tycker att det finns för lite rastaktiviteter och att området är för litet.
 2. Det finns en del konflikter mellan tjejerna och killarna i klassen. 
 3. Alla hamnar inte i konflikter.

Därefter fick våra tankar spinna vidare och flera intressanta frågor kom upp. “Varför blir det konflikter? “Hur kan vi göra för att en konflikt inte ska bli större än vad den är?” “Varför är rastgränserna så små”. Som sagt, många intressanta tankar.

Till sist gick vi igenom Hur går vi vidare? Här hade eleverna också bra tankar men de behövde fundera ett tag. Tur att vi har tid i skolan till tänkandet:) Slutligen kom vi fram till att man kan släppa in varandra i leken och vi kan hjälpas åt att säga ifrån på ett schysst sätt när man märker att en konflikt börjar uppstå. När det börjar kännas knas i magen, det vill säga…Frågan om ett större rastområde fick vi lärare i uppdrag att undersöka. 

Många kloka tankar och funderingar som vi kommer repetera åtskilliga gånger. Nästa vecka utvärderar vi läget och ser om saker och ting har blivit bättre!

 

En liten fredagskluring:

Kan du lösa mattegåtan till nästa vecka…?

Du ska finna två bilar med olika registreringsnummer. Den första kan vara vilken som helst. Den andra måste ha tiotalet större än den första.

Pssst… det kan vara bra att komma ihåg numret tills vi ses på matten nästa vecka…

 

Fokus denna vecka:  

Den första perioden i NO jobbar vi med biologi. Vi har många frågeställningar som ska lösas innan vi är klara med biologi. Bland annat ska vi lära oss: Vad händer i skogen om hösten? Varför ändrar löven färg? Hur samspelar det levande och döda i naturen? Hur ser en näringskedja/väv ut?

Men vad liv är då och vad cellen är för en konstig sak? Vi kan ju inte se cellerna så varför finns de? Hur skulle världen se ut om det INTE fanns liv 🙂 Fråga era barn där hemma vad de tror om världen om liv inte fanns…

 

Övrig information:

Klubbens aktiviteter hittar ni högst upp i detta brev!

Schema är nu uppsatt i hallen så eleverna lättare kan hålla koll på sina lektioner. Vi tackar för den goda idén som kom från er smarta föräldrar!

Läxhjälp. Under tisdagar och torsdagar erbjuder skolan läxhjälp. Elever som inte är inskrivna på klubben får stanna kvar efter skolan men inte delta i klubbens aktiviteter. De får dock gärna ta med sig en bok och läsa utanför matsalen på plan 1. Egen mellis kan också vara bra att tänka på. Viktigt att dessa elever också anmäler sig till personalen på klubben och säger att de ska delta på läxhjälpen.

Inför utvecklingssamtal Kom ihåg att gå in med barnen på Schoolsoft och fyll i sidan “inför utvecklingssamtal” tills vi ska träffas v. 38. Eleverna kommer också, under skoltid, att få fylla i ett dokument och förbereda sig inför samtalet.

Tider under samtalsdagarna. Under måndagen den 18/9 få eleverna sovmorgon till 10.40. Onsdagen är de lediga. Klubben är öppen.

Klassföräldrar Ht-17

De tre sista föräldrarna på klasslistan är numera utsedda till höstterminens klassföräldrar.

Grattis säger vi till följande:

Grön Grupp

Werpers Tingström Emma
Wigerslott Walter  (Sammankallande)
Åkerman Nora

 

Röd Grupp

Sjöstrand Jonatan
Wilhelm Hertzman Noel
Östman Ruben

Kommande vecka:

V. 37

Grön Röd

Mån

Ny Engelskläxa

Tis

Idrott

Ny Engelskläxa

Idrott

Ons

Idrott

Idrott

Tor

Skolfotografering

Skolfotografering

Fre

Skolfotografering

Skolfotografering

Fotografering för eleverna 14-15/9.

Utvecklingssamtal. V.38 (18-20/9).

 

Jupiter v.35

 

 

Tjenixen elever och föräldrar på planeten Jupiter!

 

Tänk att en vecka till åter har flugit sin kos…Tiden går fort när man har roligt:)

Vi har under veckan diskuterat, funderat, ritat, skrivit, tolkat och pustat över flera nya arbetsområden vi precis gått in i. Det är mycket spännande på gång, må ni tro! Fråga era barn vad de gjort under veckan och kanske vad som var just deras höjdpunkt?

 

En liten fredagskluring:    Vem är Toklan? (fråga barnen) 

 

Fokus denna vecka:  “Nationella minoriteter”

Vi har under onsdagen påbörjat ett mycket spännande projekt om Sveriges nationella minoriteter, under ämnet svenska och SO. Vi startade projektet med en mindre genomgång av begreppet och många spännande tankar och åsikter delades i klasserna.

Det är inte helt lätt att sätta sig in i andra människors situation samt förstå hur illa behandlade flera folkgrupper faktiskt har blivit och varför. Våra söta elever delade med sig av många bra tankar och erfarenheter och tillsammans vi kom fram till att kärlek föder kärlek – hat föder hat. Fröken längtar redan till nästa lektion och våra fortsatta diskussioner:)

Här hittar ni min powerpoint om ni önskar fortsätta samtalen hemma eller bara är nyfiken på innehållet…ÅsaNationella minoriteter

Några viktiga begrepp vi samtalat kring: “nationell minoritet”, “diskriminering”, “förföljelse”, “kulturarv”  och “religionsfrihet”

 

Övrig information:

Läxor hittar ni på schoolsoft senast den dagen eleverna får den. Här i veckobreven kommer ni att se schema över läxornas in- och utlämningar. Observera att det ibland kan “fyllas på” under veckan men det vet eleverna.

 

Blanketter för diverse saker (se föregående brev) har nästan lämnats in av alla. Några få kvarstår…

 

Kommande vecka:

 V. 35 Grön Röd

Mån

Läxförhör Engelskaläxa

Ny läxa Engelska

Inlämning SO-läxa

Tis

Inlämning SO-läxa

Idrott

Läxförhör Engelskaläxa

Ny läxa Engelska

Idrott

Ons Idrott

Idrott

Tor

Fre

Föräldramöte 7/9. 18.00-19.30.  Vi möts i klassrummet, välkomna!

Fotografering för eleverna 14-15/9.

Utvecklingssamtal. V.38. Bokning av tider sker på schoolsoft och finns tillgängligt på måndag den 4/9.

Trevlig helg!

/Åsa, Maria, Hanan och Johanna