Jupiter v.46

 

v.46

Tjenixen Jupiter!

Ännu en vecka till ända och vi mår fantastiskt. Så mycket skoj vi haft och så mycket vi lär oss. I svenskan skriver vi på vår spännande roman, i SO arbetar vi med existentiella frågor, i matten jobbar vi med multiplikationstabellerna och i NO har vi precis avslutat biologin och ska nu börja med utforskande av kemins underbara värld. Det ni!

I svenskan är vi mitt inne i vårt skrivprojekt  “Den magiska dörren” och ni ska bara veta vilka spännande berättelser era barn skriver på. Den här veckans mål var att bli klar med kapitel 4. En del är där och en del inte. Då vi inte har så många:) läxor i svenska är detta ett krav, att bli klar med sina kapitel. Kontrollera med era barn om de är klara med kapitel 4, annars får ni gärna hjälpa dem. De vet själva vad som skall göras och de kommer åt sina projekt hemifrån så länge ni har en dator. Arbetena finns i deras “drive” och eleverna ska ha sina koder memorerade. Mejla gärna mig, Åsa, om ni undrar något eller behöver instruktioner till något kapitel.

 

Bedömning, formativt och summativt.

Då vi nu har avslutat två stora områden är det dags för eleverna att få en slutbedömning. Till en början genomför vi formativa bedömningar tillsammans med eleverna, under hela tiden av projekten, med fokus på 3 stora delar:

 1. Var befinner sig eleven?
 2. Vart ska eleven?  
 3. Hur ska det gå till?

Dessa frågor är vår utgångspunkt när vi tillsammans resonerar med eleverna kring deras kunskapsinhämtning. Det ska även bli tydligt för eleven vad de kan och hur de ska ta sig vidare. Att synliggöra och konkretisera målen är A och O. I geografin, exempelvis, under den delen som handlade om att genomföra ett muntligt framträdande gick vi tillsammans igenom matrisen för att undersöka och förstå de olika nivåerna och vad som krävs rent konkret för att nå en viss nivå. Tittar man upp på sina åhörare till största delen och har lärt sig sitt material så pass att man inte behöver läsa innantill, så är man på den högsta nivån. Eleverna var så taggade och presterade verkligen på topp!  

En annan del i bedömningen är den summativ bedömning (En sorts slutbedömning som vid åk 6 kan likställas med betyg). För era barn betyder detta att vi lärare fyller i en matris på schoolsoft samt att eleverna får en mer detaljerad fysisk matris inklistrad i sina ämnesböcker. I den fysiska finns lite mer detaljerad och precis information än den på schoolsoft som exempelvis muntligt framträdande och deltagande i grupparbeten osv. Bedömningarna i schoolsoft ska finnas synliga för er redan nu och ni kan klicka er fram under ämnesmatriser i högerspalten. Schoolsoft matriser är inte helt anpassade till årskursen så lägg inte så stor vikt vid den. Det är den fysiska matrisen som sitter i deras böcker som gäller främst!

Eleverna fick även idag, fredag, hem sina ämnesböcker i geografi och biologi med prov och matriser inklistrade så ni tillsammans kan se vad vi gjort här i skolan och hur slutbedömningen ser ut.

 

En liten fredagskluring:  Om du hade fått ställa en fråga till Gud, vilken fråga hade du ställt då?

 

Fokus denna vecka:  Världsreligioner och livsfrågor

Äntligen har vi påbörjat vårt kära tema om världsreligionerna och de stora livsfrågorna. Vi kommer under temats gång bland annat att utforska, reflektera och analysera de fem stora världsreligionerna genom att jämföra dem utifrån olika perspektiv. Även de “stora” frågorna kommer att behandlas.

Vi startade temat genom en introduktion till själva ämnet (här finns en PP för er nyfikna: Världsreligioner och livsfrågor) samt en inventering av vad vi redan vet och kan. En annan viktigt ingrediens till elevernas positiva kunskapsinhämtning är att vara elevnära och låta eleverna vara med i själva utformandet av undervisningen. Elevinflytande handlar inte bara om att låta eleverna vara med på elevråd och matråd, utan även om att utöva inflytande på själva undervisningens utformande och genomförande. Därför gick vi igenom vad eleverna redan kan om religionerna för att kunna sätta “ribban” på rätt nivå redan från start. En annan del var att se vad eleverna vill veta inom ramarna för temat. De har så många spännande tankar och funderingar som vi behöver adressera och bygga vidare på. I klassrummet sitter en inventeringslista på Jupiters kunskaper samt en “vill-veta-lista” som ni finner här: Det här vill vi veta!.

Vi hoppas kunna finna svaren till så många frågor vi bara kan. Vissa kan vi ta reda på direkt medans andra tar längre tid att utforska. En del frågor har inga svar, eller olika svar beroende på vem man frågar, och det kommer vi också bli varse om. Så intressant!

En annan del i temat handlar om livsfrågor. Under en lektion lyssnade vi till Joan Osbourne och låten “What if God was one of us”. Vi översatte låten och ställde oss några riktigt spännande frågor. Om Gud hade ett namn, vad skulle det vara? Om du hade fått ställa en fråga till Gud, vilken fråga hade du ställt då? Om Gud hade varit en främling som vem som helst, hur skulle han se ut? Om Gud vore en kvinna, hur tror du att världen skulle sett ut? Hade det vara någon skillnad?

Är du nyfiken på svaret? – Titta i ditt barns religionsbok som finns i klassrummet!

  

 

http://lemshaga.se/lokalaplaneringar/varldsreligioner-och-livsfragor/

 

 

Övrig information:

Simveckor: På tisdag vecka 49 är det dags för grön grupp att få plaska i bassängen och visa sina simtalanger:) Veckan därpå (tisdag v.50) blir det röds tur. Mer detaljerad info kommer i nästa veckobrev. Var dock beredd på matsäck denna dag…

Årets Julfika. Nu är det bestämt! Den 13 december klockan 16:30-18:30 träffas vi jupiterister i klassrummen för en mysig stund tillsammans. Hoppas så många som möjligt har möjlighet att närvara. Hälsningar från klassföräldrarna!

Kommentarer till veckobrev. Ni vet väl om att ni kan kommentera veckobreven? Skriv gärna någon rad och berätta vad ni tycker om denna informationskanal. Skriver vi för mycket? För lite? För konstigt… Ja, berätta gärna om ni läser breven:)

 

Kommande vecka:

V.47

Grön Röd

Mån

Tis Idrott

Läxa Engelska

Idrott

Ons

Läxa Engelska

Idrott

Idrott
Tor
Fre Ny Matteläxa

Ny Matteläxa

Trevlig helg önskar vi pedagoger i Jupiter!

Världsreligioner och livsfrågor

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Åsa Grath

När, under vilka veckor?

45-51

Vad?

Världsreligioner och livsfrågor (religion)

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner. Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskap om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och andra livsåskådningar.

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

 

Centralt innehåll från kursplanen

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Begreppen religion och livsåskådning.
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

 

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu. Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

 

Hur?

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att läsa texter tillsammans och diskutera innehållet. Se filmer och analysera bilder. Diskutera olika synsätt. Genomföra grupparbeten där varje grupp gör någon fördjupning inom någon del av någon världsreligion och redovisar muntligt för klassen samt att vi avslutar med ett grupp-prov där vi tränar förmågor som samarbete, analysförmåga, argumentation och rimlighet.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du kommer bedömas utifrån följande punkter. Din förmåga att:

 • samarbeta (delaktighet) vid par- och grupparbeten
 • värdera olika källors rimlighet och användbarhet (källkritik)
 • söka efter information och sedan kunna svara på frågor om olika religioner efter att ha läst texter/sett filmer/tagit del av andra källor om dem
 • analysera de olika religionerna, dvs göra jämförelser och visa på likheter/skillnader mellan religionerna
 • känna till religiösa personer, platser, symboler, ritualer och levnadsregler som är centrala inom respektive världsreligion
 • reflektera över livsfrågor när vi arbetar med “de stora frågorna”
 • din delaktighet under det grupp-prov vi genomför i slutet av arbetsområdet

 

Veckoplaneringar?

 • “Spår av religion i min vardag”
 • Introduktion till temat “Världsreligionerna och livsfrågor”
 • Livsfrågor
 • Arbeta källkritiskt, hur gör man det?
 • Världsreligionerna, grupparbete
 • Redovisningar och grupp-prov

 

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet

Du ska under arbetet med världsreligioner och livsfrågor få lära dig mer om de stora religionerna, världsreligionerna, men också möta mindre religioner/livsåskådningar som finns i vårt samhälle och på andra håll i världen. Syftet med undervisningen är att du ska bli uppmärksam på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Du kommer även få lära dig mer om vilken betydelse religion kan spela i ett samhälle, t.ex. religion och fred, religion och konflikter/krig och att religion kan vara mycket viktigt för att känna samhörighet.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening

Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik

Vi utvecklar skolans verksamhet i dialog och samverkan med närsamhälle, näringsliv och forskning

Vi vill vara en arena för mötet mellan forskning och praktik

Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle

 

Jupiter v.43

Tjenixen Jupiterister!

Tänk att tiden går så fort när man har roligt:) Helt plötsligt har det blivit tid för höstlov och vi har nu avslutat ett stort område; Sverigetemat i Geografi. Nu är det alltså lov nästa vecka och vi får passa på att njuta ordentligt.

När vi kommer tillbaka är det åter dags för en massa spännande saker. Världsreligionerna är ett det nya temat inom SO och Maria har även hon ett spännande projekt inom kemins otroliga värld på g.

Kojbygget pågår fortfarande för fullt och fröknarna var schyssta nog och bidrog med några linor och en presenning så nu är vi pedagoger på topp:) Då vi kommit långt och fröken även lovat fika som belöning var det dags att avnjuta några härliga bakverk. Fredagen avslutades därmed med det sista rafflande avsnittet ur “Geografens testamente” samt en smaklig kaka.

 

 

En sak vi pedagoger har uppmärksammat med denna grupp är att de är så taggade och engagerade i sina arbetsuppgifter, vilket är superkul för oss lärare. Dock har de stora behov av direkt feedback och har en del utmaningar med att vänta på sin tur, låta arbetet få ta tid samt att ha strategier för att jobba självständigt och kunna ta sig vidare när man kör fast. När man saknar dessa strategier kan det upplevas som om man inte får hjälp av läraren och att man inte får något gjort. Vi lärare behöver stötta eleverna i detta och därför hade Åsa en liten speciell lektion under torsdagens svensklektion. Lektionen började med att jag berättade för eleverna:

“Vi behöver träna på att bli självständiga och ta hjälp av varandra. Jag kan inte hjälpa alla samtidigt. Detta behöver vi öva på, att fråga varandra först!  Idag ska vi göra något speciell, en virvelvind,  men en sak kommer att vara mycket annorlunda. Jag kommer inte att hjälpa er någonting! Jag kommer nu att berätta för er vad ni ska göra, 2 gånger men inte fler. Sen ska ni få hjälpa varandra i gruppen. Om ni inte vet vad ni ska göra frågar ni varandra. Bara om ingen vet får ni räcka upp handen och fråga mig, men då måste alla fyra räcka upp handen tillsammans. Som ni också säkert ser så finns allt material redan på bordet men det finns inte till alla samtidigt. Här behöver ni turas om och samsas. ”

Hur gick det då, under ni säkert? Här kommer resultatet från en helt magisk lektion:

  

    

 

 

En liten fredagskluring: Vad har fröken skrivit på tavlan? 

 

 

 

Fokus denna vecka:  Geografi – gruppredovisningar och prov  

Att förbereda och genomföra ett prov kan vara pirrigt för många elever. En del blir taggade och en del blir nervösa. Vi pedagoger vill så klart att alla elever ska lyckas med sina prov och därför hade vi en lite annorlunda lektion för att stärka eleverna inför det som komma skall. Syftet med lektionen var att eleverna skulle känna sig lugna/lugnare inför provet och enligt elevernas utvärderingen av lektionen blev syftet uppfyllt. Så här gjorde vi:

I sann VT-anda använde vi oss av rutinen “kompassen”.

Norr: Först gick vi igenom ifall eleverna hade några speciella frågor. Men också om de visste var de kunde hitta all den information de kan tänkas behöva.

Ost: I steg 2 tog vi upp saker som kunde oroa oss? Vad händer om man inte lyckas på provet? Och vad händer om man stavar fel exempelvis? Här kunde jag svara på elevernas alla frågor och det blev märkbart lugnare i rummet:)

Väst: I det näst sista steget pratade vi om värdefulla tips inför själva provtillfället samt hur man kan förbereda sig? Vi kom fram till att det fanns en del bra hemsidor att gå in på (seterra.com) men även konkreta tips när man ska genomföra själva provet. Gå igenom provet när du är klar då man kanske kan hitta en del slarvfel då, hålla ett vitt papper framför frågorna och ta en fråga i taget osv… Ren studieteknik alltså…

Syd: Tillsist utvärderade vi lektionen och kollade om vi blivit lugnare inför provet. Lyckligtvis var så fallet!

 

Under onsdagen var det dags för eleverna att redovisa sina grupparbeten för fröken och kamraterna om vilka landskap de fördjupat sig i. Eleverna var SÅ duktiga och det märktes att många hade övat ordentligt inför sina redovisningar. Dagen innan hade vi gått igenom matriserna och tittat på vilka nivåer det fanns att sikta mot när det gäller bedömningen så det skulle bli tydligt för eleverna vad som förväntades av dem och hur de skulle bli bedömda.

Jag, Åsa, blev mäkta imponerad efter onsdagens alla redovisningar. Eleverna var så engagerade och fokuserade på sina uppgifter!  

Även åhörarna gjorde ett fantastiskt jobb och stöttade sina kamrater exemplariskt. Innan alla redovisningar gick vi igenom HUR man som åhörare kan stötta sina kamrater och HUR man kan ge positiv och konkret feedback. Även här briljerade eleverna och gav varandra mycket positiv och konkret feedback. “Jag gillade när du tittade ut på pupliken”,  “Jag tyckte du var duktig på att tala tydlig och i lagom takt” och “Vilken spännande fakta du har” .

Idag, fredag, genomförde vi själva provet. De var alla mycket duktiga och gjorde sig alla förtjänta av gofika:) Resultatet av provet trodde elverna skulle komma direkt efter rasten, men jag var tyvärr tvungen att göra de besvikna och ha lovet på mig att rätta:)

Övrig information:

Vi vill bjuda in föräldrar i kommunen, samt personal inom barn och omsorg till en föreläsning och samtalskväll tisdagen den 21 november kl. 18.30-20.00 i Gustavsbergs kyrka. Hur pratar vi med barnen om det som de möter på nätet? Vi talar om hantering av viktiga frågor i vår digitala tidsålder: allt från livets frågor, självbild, mening, selfies till nätmobbing och nätporr. 

 

Lov v. 44. 

Kommande vecka:

V. 45

Grön Röd
Mån

Ny läxa Engelska

Tis

SO-Läxa 

Idrott

SO-Läxa

Idrott

Ons Idrott

Idrott

Tor

Fre
 Inlämning SO-läxa på måndag v.46

Men nu tar vi lov, hälsar vi pedagoger från Jupiter!

Veckobrev v. 41

Godagens alla Jupiterister!  

Denna fantastiska vecka startades med en genomgång av den hemliga läxan. Vi pratade om goda gärningar, vad man själv bidragit med samt om man själv fått uppleva något extra snällt under veckan som gått. Massage var en vanlig gärning som förekom ofta. Trevligt!  

Som fortsättning på detta introducerades “hemliga kompisen” under veckans första timme. Uppgiften går ut på att alla får en egen “hemlig” kompis som man ska vara lite extra snäll och behjälplig mot under en vecka. Några hade lite svårt att inte avslöja kompisen direkt, så det kommer vi öva mer på:) Men över det stora hela har de varit superduktiga och tagit till sig uppdraget ordentligt. På måndag går vi igenom uppgiften tillsammans och utvärderar övningen. Sen får alla en nya hemlig kompisar att vara lite extra snäll mot.

 

En sak som vi pedagoger tycker är lite extra skoj med just den här gruppen är att många eleverna leker tillsammans i storgrupp på rasterna. Nästan alla (flertalet) är duktiga på att komma på och delta i lekar där många kan vara med i. Först var det gungorna och “tema”, sen var det kojan och nu är det “tjuv och polis” som står i fokus. Därav kommer dock en del frågeställningar som vi behöver ta ställning till. Hur hårt får poliserna hålla i tjuvarna? Hur mycket och på vilket sätt får tjuvarna kämpa emot? Det här är några av flera viktiga frågeställningar som eleverna behöver förhålla sig till. Tillsammans i klassen diskuterade vi vad och vilka situationer som kan och skulle kunna vara upphov till olika konflikter. Slutligen kom vi fram till olika “regler” vi kunde enas kring och avslutade samtalet för den dagen. Vi kunde också konstatera att NÄR vi pratar med varandra och GEMENSAMT försöker komma på lösningar så minskar/försvinner konflikterna nästan helt, vilket var den viktigaste lärdomen av dem alla!

Efter en utvärdering vi gjorde idag fredag kom många intressanta tankar upp. Nästan alla beskrev och upplevde att det hade blivit bättre med ”hårda tagningar”. Några tyckte också att det hade blivit tråkigt. En fråga vi dock fortfarande måste lösa är ”vilka ska vara poliser och vilka ska vara tjuvar? Hur ska vi gå tillväga för att bestämma det? Fortsättning följer… 

 

En liten fredagskluring: Ska Mortensen och Holger få tillbaka sin geograf? Kommer de att hitta skatten?

 

Fokus denna vecka:  Tema Sverige och geografiprov v.43.

Nu har vi arbetat en hel del med temat Sverige och vi börjar närma oss slutet. Jag, Åsa, brukar ofta tala om för eleverna att min uppgift är att lära dem så mycket jag bara kan och försöka göra det så roligt som möjligt. Men eleverna har också en viktig uppgift och det är att visa mig vad de kan och vad de har lärt sig. Det här kan man givetvis göra på flera olika sätt: räcka upp handen, delta aktivt i genomgångar och grupparbeten, göra sina arbetsuppgifter noga men också genom olika redovisningar och prov.

Nu är det alltså dags för eleverna att visa mig, Åsa, vad de kan inom temat Sverige!

Den här gången kommer eleverna att få visa mig sina kunskaper på 2 olika sätt. Det första är genom ett grupparbete och en tillhörande redovisning om ett landskap. Det andra är genom ett mindre enskilt prov inom Sveriges namngeografi.

Vi har under veckan som gått tittat igenom och startat upp elevernas grupparbeten, men också tittat på vad de behöver kunna inför provet samt hur de ska göra när man pluggar inför ett prov. Vad ska eleverna kunna rent konkret samt vart hittar man den faktan man behöver. Avslutningsvis har vi i även gått igenom en bedömningsmatris för temat så eleverna själva kan se vad de blir bedömda på och vilka nivåer man är på och kan sträva mot. Matrisen och “tips inför provet” finner ni här: Matris -Sverige Inför prov namngeografi. Mer detaljerad information kring själva provet och hur eleverna kan förbereda sig finner ni på Schoolsoft, skrivet under vecka 43 så det är bara att klicka sig dit så ser ni. Eleverna har fått samma info på lektionerna. (mejla Åsa om något är oklart)

Efter lovet kommer vi att summera temat och göra en utvärdering. Resultaten av elevernas olika förmågor kommer ni att få delade med er genom Schoolsoft matriser men också genom en ifylld matris som klistras in i elevernas geografiböcker. Resterande SO-timmar kommer gå åt till elevernas grupparbeten. Nu kör vi! 

Övrig information:

De elever som sökt ledigt, och fått beviljat, under provtillfället i geografi på fredagen v. 43, kommer att få göra provet första timmen (mentorstiden) efter lovet. Bedömningen kommer därav att bli förskjutet för dessa elever…

 

Hälsningar från idrotten:

Vilken underbar idrottslektion vi hade i onsdags. Den sista ute, för nästa vecka startar vi med innegympa.  Vi jobbade med tema Höst. Eleverna kunde välja på djungelfotboll, jogga i naturen, samla olika sorters löv och plocka svamp. Svampplockningen var otroligt populär och många gick glada hem med massor av trattkantareller.

Så på tisdag tar vi med oss innegympa-kläder och handduk. Trevlig helg!

Kommande vecka:

V. 42 Grön Röd
Mån
Tis Idrott Ny läxa Engelska

Idrott

Ons Ny läxa Engelska

idrott

Idrott
Tor
Fre
Geografiprov på fredagen v.43. för mer info gå in på schoolsoft.

Slutuppgift i biologi v.43. Mer info om detta i nästa veckobrev.

 

Jupiter v. 40

Tjolahoppsan alla Jupiterbarn!

Idag fick eleverna ett oväntat besök! Det var en vår härliga sjuksköterska Judith som tog sig extra tid för att besöka våra underbara sötnosar. Poängen med besöket var att ge lite extra beröm till våra härliga och skötsamma elever som gör så gott ifrån sig i matsalen nu. Borden är fint torkade, vi har ordning med oss och lämnar snyggt efter oss, riktiga föredömen. Kan ni tänka er några stoltare fröknar nu:) Hårt arbete ger gott resultat!

I tisdags hade vi en jättelyckad vandringsdag. Ett underbart höstväder var med oss och vi pedagoger vill verkligen berömma eleverna för hur fint de skötte sig under vandringen. Schysst väder, smaskiga matsäckar och spännande samtal fick pryda vår dag. Dagen avslutades med en liten överraskning för eleverna där vi testade att göra popcorn på stormkök, vilket blev väldigt populärt hos många av barnen. Tack till finfina Gottis som hjälpte oss att få ihop en sådan lyckad dag ute i den fina naturen!

 

En liten fredagskluring, främst till den röda gruppen: Slutar ”Romeo & Julia” lyckligt?

Fokus denna vecka:  “Skriva spännande” och Matematik.

I svenskan (under skrivdelen) har vi påbörjat arbetet med berättande texter. Som en första uppgift skulle eleverna börja skriva spännande. Hur gör man det? Och vad ska man tänka på? Vad är en berättelse och hur skriver man en sådan? Vad ska man tänka på och vilka skrivregler finns? Tillsammans gjorde vi en tankekarta och gick igenom reglerna för en berättande text. 

I en annan uppgift (som ni finner här: Dags att skriva spännande) skulle eleverna hitta läskiga föremål, varelser och ljud. Även person- och miljöbeskrivningar stod på menyn. Under arbetet med detta var det många häftiga beskrivningar och jag hoppas nu att alla kan sova gott inatt:)

I nästa vecka kommer vi starta upp vårt romanprojekt…

Det är så roligt att se elevernas intresse till matematiken och hur flitigt de vill arbeta under mattelektionerna. Vi har denna vecka haft mycket fokus på repetition av taluppfattningen och huvudräkning. Vi har gjort extrauppgifter i form av spel, sudoku samt små matteklurisar. Eleverna har verkligen älskat det! 

Såhär mysigt har vi under våra matematiklektioner!

 

Övrig information:

Nu har vi kommit en del in i terminen och flera uppgifter har gjorts. Det är mer ”stoff” och tuffare målkrav i mellanstadiet, vilket eleverna nu också börjar känna på. Under fredagen gick vi igenom alla uppgifter och checkade av så alla är på tåget. De som inte blev eller är klara med sina uppgifter har nu fått läxa med sig hem att göra klart.

En viktig del i detta är att diskutera ”varför” man inte blev klar. Ibland kan det vara så enkelt att tiden inte fanns (få fall..) men det kan också bero på att man inte alltid använder tiden på bästa sätt på lektionerna. En annan faktor kan vara vem man arbetar med. Inte alltid som bästisen också är bästa jobbkompisen. Vi fick flera bra samtal om detta, och kommer fortsätta med det. Reflekterande samtal som dessa är galet bra. Vårt syfte är att medvetengöra eleverna på att de också har ett ansvar i färdigställandet av uppgifterna. Vi stöttar givetsvis, hjälper där det behövs och kommer aldrig låta någon misslyckas.

Matematik: Nästa vecka ska vi nu se vad vi lärt oss av kapitlet taluppfattning och vi kommer ha en liten diagnos på det. Det är inget som går att i förväg öva in och det är inget prov. Eleverna kommer få göra diagnosen och sedan rätta dem själv för att se vad de behöver själva ännu öva upp samt lära sig att se var det blir fel 🙂

Att kunna kommentera veckobreven har varit ett problem de senaste veckorna men tack vare vår coola dataexpert Martin så är detta nu åter en möjlighet. Kör på bara!

Kommande vecka:

V. 41

Grön

Röd

Mån
Tis

Idrott

Ny läxa Engelska

Idrott

Ons

Ny läxa Engelska

Tor

Problemlösning matematik

Fre

Odla mögelsvamp

Problemlösning matematik

Odla mögelsvamp

 

Jupiter v.38

Halloj skeppohoj alla Jupiter!

Återigen en vecka har passerat och vi har närmat oss en hel månad i skolan efter sommarlovet! Det går fort framåt och vi mentorer är så glada att få dela våra dagar med alla livliga och glada jupiterbarn:) Som tidigare nämnt arbetar vi fortsättningsvis med arbetsro, hur vi förhåller oss till varandra på ett schysst sätt och hur vi kan få en god samarbetsförmåga i klassen. Vi går hela tiden sakta framåt och vi märker varje dag att det blir bättre!

Under veckan har det varit utvecklingssamtal och vi (Maria och Åsa) tycker att det varit trevliga, fina samtal att ta med sig i bagaget. Ni har sådana fina och underbara barn, alla är sina egna små adepter 🙂 Det är jättekul att få ha sådant fint samarbete med er föräldrar och mellan hem och skola. Det är vi så tacksamma för!

En cool sak som hänt och vi vill berätta om är den koja som flera av eleverna bygger på. Det är ett spännande projekt som sker i egen regi av eleverna och de är mycket engagerade. En elev hade dagen till ära med sig en presenning som satt som gjutet i kojan. Schysst tak fixat!    Även vi vuxna blev inbjudna att beskåda underverket och gissa vad imponerade vi blev. Inte bara en häftig koja men också ett superbra samarbete flera elever emellan, utöver tomtgränserna:)

Vad gäller just “gränserna” så vill vi även passa på att uppdatera er om läget. Vi pedagoger fick frågan med oss upp i arbetslaget och här har vi en bra dialog, fortsättning följer. Eleverna har dock fått en del vidgade vyer redan nu och de har fått ta sig till buskarna bland annat. Viktigt dock att vi inte inkräktar på andras områden när det är deras tid. Här bjuder vi på några coola bilder från kojbygget! (När bygget är klart lovad fröken fika i kojan för alla:)

 Sen var det andra som var upptagna med annat:)

 

En liten fredagskluring: Varför kan inte svampen tillverka sin egen energi, trots att den är en sorts växt…?

 

Fokus denna vecka: Nationella minoriteter och Biologi

I SV/SO under temat “nationella minoriteter” har vi denna vecka fokuserat på Judar och deras historia. Vi gjorde dock ett stort stopp i historien runt andra världskriget och Förintelsen. Eleverna är mycket nyfikna kring detta och vill verkligen veta mycket fakta runt omkring. De har många frågor och tankar som är viktiga att adressera. Då jag, Åsa, själv varit i Polen många gånger och även i Auschwitz/Birkenau, besökt området och själv forskat lite kring dessa händelser fastnade vi rejält i olika spännande och givande diskussioner och berättelser.

Vi började även att titta på en film där en man vid namnet Piotr Zettinger berättade om hur han överlevde Förintelsen och hur han bland annat lyckades att bli utsmugglad ur gettot i Polen. Filmen var stark och många starka bilder visades. Efter filmen, det vi hann se, pratade vi om HUR det var att se och höra om detta. De flesta tyckte det var viktigt och intressant att få lyssna, andra tyckte det var jobbigt att se alla hemska bilder.

Vi hann inte se klart hela filmen, till vissas stora besvikelse, men jag lovade att lägga ut länken så att de elever som ville kunde se klart den hemma. Kravet jag sa till eleverna var dock att en förälder måste vara närvarande och kan diskutera och eventuellt kunna svara på en del frågor som kan uppstå. Filmen är rekommenderad på urskola.se för åk 4-6. Länken finns näst sist i dokumentet här:  Judar 

 

I biologin har vi forskat med svampar och planterat våra egna ekosystem. Fråga gärna era barn hemma vad ett ekosystem är och vad det är för speciellt med ekosystem! I matematiken har vi börjat med uppställning och hur man lägger upp strukturen med algoritmer i en uppställning. Vi har fortsatt även där att få en fin struktur mattehäftet och hur viktigt det är att ha det för att inte råka ut för problem längre fram…

Inom vårt temaområde Skog och miljö har vi fått forska om skogen. Vi har gjort vår egna naturruta, där vi funnit svampar, växter, småkryp, träd, maskar, grodor…m.m. Denna vecka har vi lärt oss om svampar. Det finns mycket spännande kring svampen. Vi har fått plockat svamp, tittat på dem, forskat kring dem och sedan fått odla våra egna ekosystem i pet-flaskor med svamparna. Vi har undersökt hur ett ekosystem fungerar, vad vi tror att kommer att hända och vad det är för speciellt kring ekosystem. Nu väntar vi otåligt på att det ska ske någon tillväxt där inne i våra pet-flaskor och vad det isåfall kommer komma upp… 🙂

 

Övrig information:

Mobiler: Det har varit mycket snack om mobiler och deras närvaro. Vi vill be er om hjälp igen att prata med era barn om vikten av att lämna in dem eller behålla dem i väskan. De ska inte användas på skoltid eller på klubbentid. Mobiler som vi ser används kommer att konfiskeras och kan endas återfås av mentorer.

Idrotten: Vi fortsätter med utegymnastik.

Engelskläxa röd grupp förra veckan: Då Åsa rörde om i grytan och byte dagar på engelskan för röd grupp (är inte på plats i skolan på fredag) så utgick därmed läxan denna vecka. Däremot får ni med fördel ta hem den gröna engelskboken och be eleverna läsa “Robin Hood” högt för er. Stötta gärna i uttal vid behov. Nästa vecka återgår vi till normaliteten och läxan kommer som vanligt på tisdagen.

 

Kommande vecka:

V. 39

Grön

Röd

Mån

Ny läxa Engelska

Tis Idrott

Ny läxa Engelska

Idrott

Ons

Tor

Läxa Matematik:

Problemlösningspappret

Fre

Läxa Matematik:

Problemlösningspappret