Veckobrev v.41

Tack alla som kom till föräldramötet, det var fantastiskt trevligt! Protokollet finns nu på schoolsoft och listorna över klassföräldrarna kommer upp snart.

På idrotten är eleverna fortfarande ute, inte för ens efter höstlovet börjar idrotten vara inne. Vissa dagar ute är fantastiskt fina med guldgula löv och strålande sol, då fungerar fortfarande shorts och t-shirt, andra dagar regnar det och är bara 2 grader på morgonen. Välj kläder som passar ute i alla väder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk också på att gå in på schoolsoft och titta i PROVSCHEMAT så att ni håller koll på läxor och prov som kommer framöver. Vi skriver inte ut läxor i veckobrevet och vill att eleverna tränar på att själva gå in och använda schoolsoft.

 

På matten har vi börjat med 5minuter avslappning i början på varje lektion. Eleverna kommer in i klassrummet där det är dämpad belysning och lugn musik, de sätter sig på sina platser utan att ha någonting i händerna (pennor, sudd, stressbollar eller liknande). Vill man blunda får man gärna göra det, vi tänker på vår andning och följer luftens väg ner i lugnorna och sen ut igen. Vi lyssnar på kroppen och andas ut spring, stress och bus från rasten. När kroppen har hittat ett lugnare tempo ställer vi in oss på att arbeta och hitta fokus på uppgifterna som komma skall.

Relaterad bildBildresultat för avslappning

 

Det har blivit en otrolig skillnad på studieron och fokuset på lektionerna. Det är inte ett mål att hinna räkna många tal men på lektioner med avslappning först hinner eleverna mer än dubbelt så många uppgifter som tidigare. Mängdträning har sina fördelar och det känns bra att eleverna hinner befästa tex uppställning genom att räkna flera olika tal med samma metod. Men framförallt upplever jag som lärare att informationen blir lättare att ta till sig för eleverna när de är lugna och förståelsen är ju det viktigaste.

Vi kommer att fortsätta med avslapppning på matten men kan också tipsa om Yoga på Klubben 15.00 på torsdagar för de som är intresserade av mer. Camilla, som också jobbar i klassen, håller i Yogan på Klubben.

 

På trä- och metallslöjden har eleverna haft två veckor med eget kreativt arbete, vi övar initiativförmåga och kreativitet. Det är också ett bra sett att scanna av vilka verktyg och tekniker eleverna känner sig trygga med och vad vi ska fortsätta utforska och lära oss.

Eleverna har skapat allt från miniatyrlekplatser till gossedjursrum och käppar. Vi har även pratat om vad det innebär att ”bli nöjd” och tänka ett steg längre.

-”vad skulle jag ha gjort annorlunda om jag fick chansen att göra om det här?” är en bra fråga att ställa sig för att hela tiden vilja läsa sig mer och inte ge upp.

Det kommer att bli lite metallslöjd framöver, efter höstlovet börjar det projektet. Fram till höstlovet ska vi he verktygsgenomgång och korta teknikgenomgångar för att bekanta oss med nya verktyg och tekniker.

 

Trevlig helg!!

 

 

 

 

Jupiter veckobrev v.39

Hej alla!

Ni har allihop utforskat skogarna runt Lemshaga och orienterat er runt på idrotten den här veckan. Så här kul kan man ha det när man hittar ett berg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hälsning från Klubben inför höstlovet.

Snart är det dags för Höstlov och inför det behöver vi på fritids och klubben veta om ditt barn behöver omsorg under lovet. Ni gör anmälan via schoolsoft, ska ditt barn vara här fyller ni i aktuella tider för v. 44. Ska ditt barn vara ledigt skriver ni ”ledig” under ”kommentar från vårdnadshavare”.

Detta är mycket viktigt att ni gör och det gäller ALLA barn inskrivna på fritids eller klubben. Vi behöver era anmälningar senast 7 oktober för att planera bemanning och aktiviteter.

Hälsningar Fritids och Klubben

___________________________

 

Hösten är äntligen här med regn och rusk men det hindrar inte oss från att vara ute på alla våra raster. Se till att det finns kläder efter väder här på dagarna. Vi har tyvärr inga torkskåp i Storgården så några extra strumpor kan tillexempel vara bra att ha i lådan om skor och strumpor blir blöta.

 

På matten har vi arbetat vidare med klockan, det känns viktigt för oss att eleverna får förutsättningarna att komma i tid till lektioner och kan planera både under lektionstid men också på raster. Att prata extra om vad klockan är både med analog och digital tid hemma är alltid bra. Experimentera också gärna med liknande tankegångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titta på den analoga klockan hemma

-” hur mycket är klockan i digital tid nu?”

– ” hur mycket är den om 25min?”

-” hur lång tid är det kvar till …(valfritt klockslag)”

– ” hur länge sen var klockan … (valfritt klockslag)”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har övat på att ha prov i matematik under veckan, som en del i att arbeta med klockan. Först fick eleverna öva på ett prov under två lektioner så att de skulle känna igen frågorna och strukturen. Det riktiga provet såg sen likadant ut även om tiderna skiljde sig lite åt. Att ha prov är ett jättebra tillfälle att fortsätta öva, absolut inte bara en kontroll.

Sista lektionen på veckan gick vi igenom hur eleverna kan hitta resultat från läxor och prov på schoolsoft.

 

 

I Trä- och metallslöjden fortsätter vi att tälja och lära oss om skärande verktyg. Nu hade turen kommit till de riktigt små kravsnitten. Vi inspirerades av instruktionsvideos där man skär frukt och grönsaker till olika blommor och djur, tex på restauranger. Där efter fick eleverna svenska morötter som de tränade på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med uppgiften är att träna på olika tekniker och handgrepp vid täljning och att förstå knivens olika delar och funktioner. Om eleverna vet hur man ska och kan använda kniven som ett verktyg blir det en bra motpol till datorspel och tv-spel där knivar används på ett helt annat sätt. Eleverna har väldigt stor respekt för kniven i salen och använder den fokuserat och kontrollerat.

Extra kul med morotsslöjd var att det gick att äta upp det man inte blev nöjd med och att det inte finns några förutfattade meningar om vad det ska bli.

 

Viktigt!

Vandringsdag på onsdag.

Kläder efter väder och bra skor för att orka gå hela dagen.

MATSÄCK med lunch, frukt och dricka. Packa i en ryggsäck som du kan och orkar bära själv

 

 

Påminnelse: Föräldramöte v.41 den 10/10 mellan 18:00-19:30 i Jupiters klassrum

Verktygen i salen

Ansvarig lärare: Ayla Lannestedt

När: v.36-v.40

Vad?

Vi utforskar salen tillsammans, lär oss hitta både verktyg och material. Begrepp och namn som ofta förekommer i slöjdsalen övas på ett lekfullt sätt.

Eleverna testar olika sätt och verktyg för att ändra formen på en bit trä. Vi tar hjälp av snickarbänken, kompisarna och funderar tillsammans på olika metoder för att sätta fast och bearbeta en bit trä.

Slöjdprocessens olika delar smyger sig in i arbetet, idé, skiss, ritning, arbete, redovisa och reflektera.

Hur?

Kims lek med verktyg.

Pröva rasp, fil och slippapper av olika slag för att se och känna själva vad som händer. Eleverna får uppleva verktygen och träbiten genom att testa sig fram, pröva och ompröva.

Skisser och teckningar samt olika målningstekniker med olika färger.

Varför?

Eftersom eleverna inte har haft slöjd tidigare ska de lära sig om både sal, innehåll, rutiner och arbetssätt. De ska bli trygga och kreativa.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Övergripande mål från LGR11 2.2

Centralt innehåll från kursplanen

Förankring i kursplanens syfte

 

Utvärdering och dokumentation

Tälja

Ansvarig lärare: Ayla Lannestedt

När: v.36-v.40

Vad?

Vad är en kniv och hur fungerar den?

Olika träslag, vad är det som är olika och gör de olika?

Egg på olika verktyg, vilka verktyg och på vilket sätt?

 

Hur?

I uppstarten undersöker vi knivens olika beståndsdelar och egenskaper, vad ÄR, HAR och KAN en kniv. Säkerhets-  och teknikgenomgång för att undvika skador och minimera riskerna.

Eleverna kommer att få testa att tälja i två olika hårda, torra träslag  och två olika färska träslag. Vi kommer även att experimentera med att tälja i grönsaker för att öva olika grepp och tekniker för att göra små former.

Eleverna kommer i slutet av temat att få skapa ett bruksföremål i färsk trä, tex. en krok, knopp till potatissticka, smörkniv, marmeladsked.

Varför?

Kniveggens skärande egenskaper återkommer i väldigt många verktyg och maskiner. Att känna till risker och möjligheter (samt lagar och regler) kring eggverktyg är en stor del av vardagen och samhället idag. Likväl är den historiska användningen av knivar förekommande i alla mänskliga kulturer.

Många elever möter idag kniven i dator och tv-spel, för de är kniven ett vapen eller en leksak. Kniven som bruksföremål för skapande är för många barn något nytt. De är vana vid knivar i köket och saxar i skolan, endast scouter eller friluftsintresserade föräldrar introducerar kniven i yngre åldrar.

Genom att visa på och lära sig att kniven är ett verktyg som kan göra gott vill jag ändra elevernas syn på kniven och främja en fredligare inställning till den, som motsats till vapen och leksak.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Övergripande mål från LGR11 2.2

Centralt innehåll från kursplanen

Förankring i kursplanens syfte

 

Utvärdering och dokumentation

TID

Ansvarig lärare: Ayla Lannestedt

När: v.36-v.39

Vad?

Hur fungerar digital tid?

Vilka olika sätt använder vi för att mäta och beräkna tid?

Vad är en timme? vad är en minut?

Hur?

Med grund i Singapore Math startar lektionerna med att vi utforskar tid, urtavlor och klockor på olika sätt gemensam i helgrupp. Vi ställer frågor och undersöker hur vi kommer fram till olika svar, inte vad det rätta svaret är. Vi utmanar oss själva i att tänka på olika sätt och förstå hur andra tänker.

Efter en gemensam start går eleverna till borden där de i mindre grupper hjälper varandra att hitta olika lösningar på problem som tex. klockan är halv fyra, hur står visarna på urtavlan då? hur kan vi skriva det med digital tid om det är på efetrmiddagen.

Eleverna använder urtavlor i papper som de gjort själva i uppstarten av temat som ett diskussionsunderlag vid bordet. De kan visa och jämföra med varandra.

Den sista stunden på lektionen är eget arbete för att befästa det vi har utforskat och hjälps åt att lära oss. Eleverna arbetar enskilt i matematikboken alfa med kapitlet Tid, start s.103.

 

Under temat kommer vi även att väva in träning i nomp.se via elevernas iPads.

Varför?

Att kunna läsa av tid från olika klockor och att planera sin tid under skoldagen blir allt viktigare för eleverna i åk4 som successivt tränas i att ta mer ansvar för att komma i tid och vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Att starta terminen med nya scheman och tider att passa är svårt för många. Genom att arbeta med tid på matematiken samtidigt ger eleverna bättre förutsättningar att träna och senare lyckas läsa av sitt schema och klockor för att passa tider och planera sina dagar både i stort och smått.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Övergripande mål från LGR11 2.2

Centralt innehåll från kursplanen

Förankring i kursplanens syfte

 

Utvärdering och dokumentation

Jupiter veckobrev v.36

Hej alla!

Till att börja med vill pedagoger bara säga att NI ÄR HELT FANTASTISKA! Vilka underbara elever ni är och vad glada vi är att få vara era lärare.

I fredags på sista lektionen avslutade vi de två uppstartsveckorna där vi haft schemabrytande aktiviteter. Vi firade tillsammans med att först samarbeta och skära äpplena vi plockat och sorterat på skolgården. De blev sen tre överfulla plåtar med äppelpaj som vi festade på med vaniljsås.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har varit ett stort jobb att plocka upp de fräscha äpplena från marken, kratta ihop och skyffla upp de mosiga och lägga de i säckar. Sen har alla har varit med och lärt sig att skära och kärna ur äpplen på två olika sätt. Pajen blev uppskattad och jag har lovat att skriva ut receptet.

till 4 personer

  • Rensa 6-8 äpplen och skär i klyftor. Lägg i pajformen.
  • Strö socker och kanel över äppelklyftorna.
  • Smält 100gram smör.
  • Blanda ner 1/2dl socker och 3-4dl havregryn i det smälta smöret. Rör runt.
  • Strö ut blandningen med havregryn över äpplena och grädda på ca 175grader tills äpplena är mjuka och havregrynen är gyllenbruna.
  • Servera med tillexempel vaniljsås.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har lämnat ut de äpplen vi inte vill äta till naturen. På så vis arbetar vi med skolans Grön Flagg mål samtidigt som skolgården blir ren och fin och naturens djur och insekter får mat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I och med att det nu är vanligt schema så har även slöjden kommit igång. Jupiter kommer att börja med att tälja i trä- och metallslöjden. Vi har gått igenom säkerhet och tekniker för att kunna börja öva på en testbit. Alla har kommit igång och börjat utforska hur eggen skär genom fibrerna och parerstången skyddar handen från att glida fram över bladet. Vi kommer att öva i flera olika sorters trä, färskt, torrt och kanske även i grönsaker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under torsdagen den här veckan gjorde vi ett besök i Gustavsberg för matsäckslunch och teater med ”Vattumannen och Speed”. Den handlade om miljön i havet och nedskräpningen som pågår just nu, det måste vi göra något åt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var en väldigt aktiv teater där eleverna deltog och bidrog med rörelser och sång vid flera tillfällen. En av Jupiters elever blev även utvald av Vattumannens skräpplockare att delta i en gemensam skräpplockartävling på scen under teatern. Tillsammans med en elev från en annan skola slog de rekord i mest uppsamlat skräp under 10 sekunder. Wow, bra jobbat!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Viktigt framöver:

Vanlig vecka enligt schema v.37

Idrott utomhus, kläder efter väder och handduk så att du kan duscha efteråt.

Tiderna för utvecklingssamtal finns ute på schoolsoft, har ni inte bokat än gör det!

Under utvecklingssamtalsdagen är Klubben öppen. Malia till klubben@lemshaga.se och tala om ifall du ska vara här och vilka tider.

 

Köket behöver få in blanketter om specialkost!

 

Föräldramöte v.41 den 10/10 mellan 18:00-19:30 i Jupiters klassrum

 

 

varma hälsningar

alla pedagoger i Jupiter