Tellus vecka 4

Hej alla härliga Tellusar,

bra jobbat på SO-provet idag! Ni var väl förberedda, det märktes att ni hade pluggat mycket.

 

 

 

 

Vi har som vanligt arbetat hårt under lektionerna. På bilden har många börjat skapa i lera. Idrotten har bjudit på vinteraktivitet och ni läser som bara den under engelsklektionerna.

 

På svenskan har det varit roligt att undersöka skolverkets exempel på elevtexter tillsammans med er. Efter att ha arbetat med att skriva egna berättelser samt ge respons på andras kunde ni med lätthet skriva relevanta och bra omdömen om texterna. Jag hoppas att ni märker att ert hårda arbete gett resultat för det har det, bra jobbat!

 

I NO:n har arbetet med sex- och samlevnad fortsatt. Här kommer några bilder från laborationen där vi jämförde olika bindors uppsugningsförmåga:

 

 

Nästa vecka fortsätter vi arbetet i ämnena. Det är bland annat läxförhör på begrepp i NO, facit finns på schoolsoft.

Kvalitetsundersökning

Vi blir mycket glada om ni svarar på kvalitetsundersökningen ni fått hem. Kom ihåg att lämna den åter till oss senast onsdag den 7/2.


Utvecklingssamtal/studiedag

Nu finns tider för utvecklingssamtal att boka på schoolsoft. Den 7/2 är det studiedag för eleverna och många av samtalen kommer ligga då.

Allaktivitetsdagen

Den 13/2 har Storgården allaktivitetsdag. De elever som vill åka med till Kungsberget måste anmäla sig nästa vecka.

Kostnader för resan:
Resa och liftkort: 3-400:-
Lunch 70:-
Skidhyra 110:-
Snowboard 165:-

Övriga aktiviteter är kostnadsfria. Vi hoppades att vi skulle kunna presentera de andra aktiviteterna den här veckan, tyvärr är så inte galet och vi får vänta till nästa vecka.

Föredrag

Onsdag 14/2 kommer polisen, socialtjänsten, polarna och miniMaria till Lemshaga för att hålla ett föredrag kring hantering av brott, tidiga tecken och kommunikationsvägar. Samtliga föräldrar och andra som är intresserade är välkomna.

Tid: 18.00-19.00
Plats: Ladan.


Vårens nationella prov

6/2 NP svenska

8/2 NP svenska

10/4 NP matematik

12/4 NP matematik

2/5 NP engelska reading, listening

4/5 NP engelska, writing

Schema för proven i februari


Tisdag 6/2


Tellus Röd

8.20-9.50 Svenska del B1

9.50-10.10 Rast

10.10-11.30 Svenska del C1


Tellus Grön

8.40-10.10 Svenska del B1

10.10-10.30 Rast

10.30-11.50 Svenska del C1

 

Torsdag 8/2


Tellus Röd

8.40-10.10 Svenska del B2

10.10-10.30 Rast

10.30-11.40 Svenska del C2


Tellus Grön

8.20-9.50 Svenska del B2

9.50-10.10 Rast

10.10-11.20 Svenska del C2

Ta med något att äta under rasten så att du orkar med hela förmiddagen!

Föräldramöte

Den 21/2 är det föräldramöte för år 4-9. Mötet inleds med gemensam föreläsning, därefter fortsatt möte klassvis. Hör gärna av er med frågor ni vill ta upp.

Sportlov

v.9

 

Påsklov

v.14

 

Trevlig helg!

/Catrin, Krister, Daniel och Johanna

 

Tellus vecka 3

Tack för en bra vecka Tellus!

 

Stort grattis till Grön som vann spel-priset i Fair Play Cup i tisdags. Grattis också till Röd, ni fick många positiva kommentarer om ert schyssta spel och språkbruk.

   

 

 

 

För övrigt har vi fortsatt arbetet i ämnena. Vi har läst mycket både i svenskan och engelskan. I NO:n är det fortfarande sex- och samlevnad som gäller, facit till läxförhöret vecka 5 finns på schoolsoft. Öva gärna hemma!

 

Nästa vecka

På fredag är det SO-prov för båda grupperna. Det innebär små schemaändringar då det kräver mer tid än en lektion. Det innebär att Röd inte har någon idrott på fredag eftermiddag utan istället slutar 13.30.

Nu när vi fått lite vinter passar vi på att ha lite vinteridrott nästa vecka. På tisdag åker båda grupperna stjärtlapp och matta och på onsdag vinterjoggar Grön. Grön behöver joggingskor på onsdag, för övrigt kläder efter väder.

Från nästa vecka är det dags att byta slöjdart. De som varit i textilslöjden skall till träslöjdsalen och tvärt om.

Åsa hälsar och meddelar att höstens elever har framställt fina ipadfodral som kommer att användas till de I-pads ni kommer låna till hösten när ni börjar 7:an. Vi har även diskuterat skoluniformer, samt stickat räta maskor och mössor. Välkomna nya grupper!

Johanna

Vi välkomna Johanna till Tellus-teamet! Johanna arbetar som resurs hos oss tillsvidare.

 

Mysmåndag

Ingarö kyrka hälsar att alla elever är välkomna till församlingsgården efter skolan på måndagar med start nu på måndag den 22/1.

Kvalitetsundersökning

Det är dags för både elever och föräldrar att fylla i Värmdö kommuns kvalitetsundersökning. Ni elever kommer svara på enkäten här i skolan. Ni föräldrar får en pappersenkät att svara på, vi skickar hem enkäten med eleverna nu på måndag den 22/1 och önskar den tillbaka senast onsdag den 7/2.


Utvecklingssamtal/studiedag

Nu finns tider för utvecklingssamtal att boka på schoolsoft. Den 7/2 är det studiedag för eleverna och många av samtalen kommer ligga då.


Allaktivitetsdagen

Den 13/2 har Storgården allaktivitetsdag. Under nästa vecka kommer ni elever få veta vilka aktiviteter det finns att välja på.


Föredrag

Onsdag 14/2 kommer polisen, socialtjänsten, polarna och miniMaria till Lemshaga.

Mellan 18.00 och 19.00 håller de ett föredrag kring hantering av brott, tidiga tecken och kommunikationsvägar. Samtliga föräldrar och andra som är intresserade är välkommen.

Vi ser detta som en stor möjlighet och chans, därför hoppas vi så många som möjligt kommer.

Plats Ladan.


Vårens nationella prov

6/2 NP svenska

8/2 NP svenska

10/4 NP matematik

12/4 NP matematik

2/5 NP engelska reading, listening

4/5 NP engelska, writing


Schema för proven i februari


Tisdag 6/2


Tellus Röd

8.20-9.50 Svenska del B1

9.50-10.10 Rast

10.10-11.30 Svenska del C1


Tellus Grön

8.40-10.10 Svenska del B1

10.10-10.30 Rast

10.30-11.50 Svenska del C1

 

Torsdag 8/2


Tellus Röd

8.40-10.10 Svenska del B2

10.10-10.30 Rast

10.30-11.40 Svenska del C2


Tellus Grön

8.20-9.50 Svenska del B2

9.50-10.10 Rast

10.10-11.20 Svenska del C2

 

Sportlov

v.9

 

Påsklov

v.14

 

Trevlig helg!

/Catrin, Krister, Daniel och Johanna

 

 

Skriva faktatext

Ansvarig: Catrin Colliander

Tidsperiod: v 47-05

Frågeställningar

 • Vad är syftet med en faktatext?
 • Vad är typiskt för en faktatext?
 • Vad är viktigt att tänka på när du håller en muntlig presentation?

Syfte

Arbetet syftar till att utveckla förmågan att:

•formulera och kommunicera i tal och skrift

•läsa och analysera texter för olika syften

•anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

•urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll

•Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, och bild samspelar.

•Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

•Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Bedömning

Faktatexten och den muntliga presentation kommer bedömas utifrån kunskapskraven i matrisen.

I den skriftliga uppgiften bedöms:

 • Hur tydligt innehållet är
 • Hur välfungerande textens struktur är
 • Textens språkliga variation

I den muntlig redogörelsen bedöms:

 • Hur fungerande inledning, innehåll och avslutning är
 • Hur väl redogörelsen anpassas till syfte och mottagare
 • Röstläge, kroppsspråk och ögonkontakt

Hur ska vi arbeta?

Vi börjar med att analysera olika delar av en faktatext i SO-boken Puls Historia. Vi försöker först förstå innehållet genom att bara läsa texten, sedan lägger vi i tur och ordning till rubrik, underrubriker, bilder och bildtexter för att särskilt uppmärksamma vad varje del bidrar med.

Sedan gör vi tillsammans en tankekarta utifrån texten vi tidigare analyserat. Efter det arbetar eleverna i grupp och gör tankekartor utifrån det avsnitt i Puls Historia de just nu arbetar med i SO:n. Därefter planerar varje grupp en faktatext utifrån en given stödmall. Utifrån tankekartorna och stödmallen skriver sedan eleverna egna faktatexter, antingen enskilt eller i grupp. Faktatexterna sätts upp på väggen och blir ett stöd i SO-undervisningen.

Arbetet avslutas med muntliga presentationer där eleverna redovisar sina arbeten. Inför redovisningarna ägnar vi två lektioner åt att planera redovisningarna.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Lärprocesserna kommuniceras med verkliga mottagare då texterna används i SO-arbetet. Lemshagas pedagogiska profil syns också i att grupparbeten har en central roll i detta projekt, att gruppen ses som en resurs för lärande.

Stort tack för den här terminen alla fina Tellusar!

 

 

Vi önskar er alla ett skönt lov och ser fram att se er igen måndag den 8/1 kl 9.30.

 

Känns jullovet lite för långt?

bris.se
116 111

 


Varma hälsningar,

Catrin, Krister, Daniel och Fia

 

Skriva berättelse

Ansvarig

Catrin Colliander


Klass

Tellus


När

Vecka 49-04


Övergripande fråga

 • Hur skriver jag en berättelse som förmedlar upplevelser och får läsaren att vilja läsa mer?


Arbetsgång


v 48-51: Skriva en berättande text utifrån en given bild.

Moment

 • Strukturera en berättande text
 • Utveckla berättelsens handling
 • Beskriva och gestalta personer och miljöer
 • Variera språk och meningsbyggnad


v 2-4: Ge respons och bearbeta


Moment

 • Ge omdömen om andras texter
 • Bearbeta egen text utifrån andras respons


Bedömning

 

Tellus vecka 50

Hej alla Tellusar!

Den här veckan har tyvärr många elever och pedagoger varit hemma sjuka. Hoppas att ni alla kryar på er i helgen. Varenda en av er är saknade!

 

Trots manfall har vi haft en produktiv vecka i ämnena och det har generellt varit bra arbetsro på lektionerna.

Under svenskan har vi fortsatt skriva på de berättande texterna. Det är så roligt att läsa era berättelser och följa hur ni bearbetar och utvecklar dem. Den här veckan har vi fokuserat på att skriva gestaltande. Istället för att skriva att någon är jätteglad har vi försökt byta ut adjektivet mot verb istället och beskrivit vad personen gör, känner, tänker och säger. På så sätt målar vi med orden och ger läsaren bilder i huvudet.

Det är fortfarande läsning som gäller på engelskan. På SO:n har vi tagit oss från arbete om skolans historia till mobbning och vidare till diskussioner om rasism och fördomar. I matten har vi utvärderat algebra-spel som förra årets sexor gjorde för att öva funktioner och algebraiska uttryck.

 

Ett stort tack till alla er som bidrog till ett fantastiskt Lucia-tåg i onsdags! Vilken lyx att serveras ett så proffsigt och stämningsfullt firande på Lucia-morgonen.

Avslutningsveckan


Måndag

Gårdsrådet ses i NO-salen under mentorstimmen, för övrigt är schemat som vanligt.


Tisdag

Den planerade innebandyturneringen flyttas till januari. Vi i Tellus passar på att ha en schemabrytande halvdag tillsammans. Du kommer få välja mellan att spela innebandy, göra julkort eller arbeta med valfritt arbete. Vi kommer även utvärdera terminen.


Onsdag

Schemat rullar på som vanligt. Klockan 11.50 serverar köket årets jullunch i matsalen.


Torsdag

Terminens sista dag. På förmiddagen kommer vi dekorera – och äta – pepparkakor. Detta gör vi för att fira att både Röd och Grön nått terminens läsmål, bra jobbat!

På eftermiddagen ses vi för julavslutning i Gustavsbergs kyrka kl 16.00-16.45.

Trevlig helg!