Tellus vecka 22

Hej alla Tellusar!

 

Vi mentorer tycker att det var mycket trevligt  att vara med er på Naturhistoriska museet. Det märks att ni har blivit äldre och är redo för Ladan efter sommaren.

 

 

Arbetet i ämnena rullar på. Grupparbetet om miljöfrågor och politik har fortsatt i SO/NO. Nästa vecka är det dags att redovisa, alla har presentationer att öva på.

 

I svenska har vi förutom att läsa Eldens hemlighet arbetat vidare med satslära. Nu har båda grupperna arbetat med subjekt, predikat och objekt. Vi har också tränat på hur vi kan använda kunskapen om subjekt och objekt för att avgöra om vi ska skriva de eller dem i en text. Grön grupp har också hunnit nosa på huvudsats och bisats.

 

Nästa vecka är vanlig med undantag för onsdag som är nationaldag och därav röd och ledig.

Sista veckan

Måndag – Friluftsdag. Vi paddlar och vandrar i de nya grupperna.
Tisdag – Klassens dag. Enligt era önskemål blir det sol och bad denna dag om vädret fortsätter vara med oss.
Onsdag – Vi städar och ser till så att Lillgården är redo för nästa års Tellusar.
Torsdag – Skolavslutning

 

Skolböcker

Vi saknar en del skolböcker, leta gärna hemma och se om ni hittar samhällskunskapbok, religionsbok, mattebok (Gamma) och skönlitterära böcker du lånat från skolan.

 

Behandling av personuppgifter på Lemshaga Akademi

Dataskyddsförordningen, GDPR, träder i kraft den 25 Maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för hur personuppgifter behandlas.
Under kategorin ”Praktisk info” på Lemshagas hemsida finns länken ”Behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR” där vi berättar hur vi samlar in, behandlar och hanterar den data som vi sparar hos oss. Vi har även publicerat en nyhet i Schoolsoft angående GDPR där vi ber alla vårdnadshavare att gå in och markera rutan för läsbekräftelse efter att ni har tagit del av informationen och accepterat hur vi behandlar personuppgifter.

Trevlig helg!

/Tellus-teamet

Tellus veckobrev v 17

Tack för en bra vecka Tellus!

Normer och värden

Den här veckan ägnade vi mentorstimmen åt att planera aktiviteter att genomföra för att dra in pengar till välgörenhet under skolans dag den 9/5. Ni hade många bra och kreativa förslag!

 

Ämnen

Arbetet i ämnena rullar på. denna vecka har ni ju bland annat repeterat inför nationella provet i engelska, arbetat med Stormaktstiden på SO:n, fortsatt evolutionsarbetet i NO, konstruerat problem i matten och designat förpackningar på bilden.

I svenska har vi arbetat vidare med Eldens hemlighet samt lärt oss mer om Nordiska språk och svenska dialekter. Väl kämpat på det svåra dialekt-quizet allihopa! Framöver kommer vi förutom att fortsätta läsa Eldens hemlighet även lära oss mer om subjekt, predikat, objekt, adverbial samt huvudsats och bisats.

 

 

Nästa vecka

Nästa vecka inleder vi med två lovdagar och startar sedan upp på onsdagen med nationella prov i engelska. Torsdagen är vanlig dag och sedan är det nationella prov igen på fredag, även denna gång engelska.

Skolböcker

Vi saknar en del skolböcker, leta gärna hemma och se om ni hittar samhällskunskapbok, religionsbok, mattebok och skönlitterära böcker du lånat från skolan.

 

Vårens nationella prov

6/2 NP svenska – genomfört

8/2 NP svenska – genomfört

10/4 NP matematik – genomfört

12/4 NP matematik – genomfört

2/5 NP engelska reading, listening

4/5 NP engelska, writing

Viktiga datum

9/5: Skolans dag kl 12.00-15.00. Föräldrar är välkomna att besöka verksamheten.
10-11/5: Lov
14-16/5 Studiedagar
17/5: Omvärldsdag med Operation Lemshaga. Elever i åk 6-9 kommer att vara befriade från skolarbete och istället få i uppdrag att dra in pengar till ett välgörande ändamål denna dag. Det betyder att du som elev behöver ordna så att du den 17/5 har ett arbete du kan utföra mot betalning (riktmärke 100:-). Det kan vara på en arbetsplats eller i hemmet.
6/6: Lov
11/6: Klassens dag
14/6: Avslutning

 

Vecka 20

Om det är så att det kliar i restarmen vill vi redan nu flagga för att vecka 20 kan vara en bra vecka att passa på att vara ledig på då det den veckan bara är fredag 18/5 som är vanlig skoldag.

 

 Trevlig helg!

/Catrin, Krister, Daniel, Fia och Johanna

Tellus veckobrev v 15

Tack för en bra vecka Tellus!

 

 

Normer och värden

Den här veckan inledde vi med mobil-snack på mentorstimmen. Mobiltelefonen är ibland ett fantastiskt verktyg och något vi både kan och bör använda under lektionstid när det finns ett specifikt syfte. Under raster och övrigt arbete ser vi dock att samspel och fokus gagnas av att det är mobilfritt och vi har därför som regel att mobilen ska vara avstängd och inlåst.  Ett stort tack till er elever som verkligen tagit till er, vi har sett en stor förbättring den här veckan.

För den som var frånvarande i måndags finns mobilregler att skriva under på schoolsoft.

 

Ämnen

Väl kämpat med nationella proven alla fina! Ni har alla gjort ert allra bästa och vi hoppas att var och en av er kan känna att det är gott nog.

 

Nu har vi avslutat arbetet med faktatexter i NO och svenska. Från och med nästa vecka blir det läsning (Eldens hemlighet) och språklära (nordiska språk, ordklasser och satslära) i svenskan. I NO:n kommer vi först avsluta biologin med evolution innan vi går över till fysik och krafter. I SO:n är Stormaktstiden som gäller.

 

 

Från och med nästa vecka är det uteidrott.

 

I matten drar vi nytta av det fina vädret och arbetar med problemlösning utomhus:

 

Skolböcker

Vi saknar en del skolböcker, leta gärna hemma och se om ni hittar samhällskunskapbok, religionsbok, mattebok och skönlitterära böcker du lånat från skolan.

Skolbio

På tisdag nästa vecka, den 17/4, går vi alla i Tellus och ser filmen Hunt for the Wilderpeople på förmiddagen.  Skoldagen börjar utanför Gustavsbergstetarn kl 9.20, det blir alltså lite sovmorgon denna dag. Vi är tillbaka i skolan innan lunch.

Vårens nationella prov

6/2 NP svenska – genomfört

8/2 NP svenska – genomfört

10/4 NP matematik – genomfört

12/4 NP matematik – genomfört

2/5 NP engelska reading, listening

4/5 NP engelska, writing

Vecka 20

14-16/5 Studiedagar
17/5: Omvärldsdag med Operation Lemshaga. Elever i åk 6-9 kommer att vara befriade från skolarbete och istället få i uppdrag att dra in pengar till ett välgörande ändamål denna dag. Det betyder att du som elev behöver ordna så att du den 17/5 har ett arbete du kan utföra mot betalning. Det kan vara på en arbetsplats eller i hemmet.

Om det är så att det kliar i restarmen vill vi redan nu flagga för att vecka 20 kan vara en bra vecka att passa på att vara ledig på då det den veckan bara är fredag 18/5 som är vanlig skoldag.

 

Trevlig helg!

/Catrin, Krister, Daniel, Fia och Johanna

Språklära

Ansvarig lärare

Catrin Colliander

Tidsperiod

v 15-24

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.


Centralt innehåll

 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser.

Kunskapskrav

Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

 

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar och övningar som behandlar substantiv, verb, adjektiv, pronomen och prepositioner.

Stavningsläxa med läxförhör varje vecka med fokus på ng-ljudet, tj-ljudet och j-ljudet.

 

Bedömning sker när eleven

– skriver texter.

Språklära

Ansvarig lärare

Catrin Colliander

Tidsperiod

Vt-18

 

 

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.


Centralt innehåll

 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Kunskapskrav

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

 

Hur ska vi arbeta?

Nationella minoritetsspråk: Vi ser filmklipp från ur:s serie ”Andrea hälsar på”och för anteckningar. Vi möter även minoritetsgrupperna i skönlitterära verk som Som om jag inte fanns, Vi kommer snart hem, Sms från Soppero, Katitzi och Systern från andra sidan havet.

Vi lyssnar på nordiska språk och svenska dialekter.  Vi arbetar även i Gleerups digitala läromedel samt med arbetsblad från materialet Klara svenskan.

Genomgångar och övningar som behandlar subjekt och predikat, objekt, adverbial, huvudsats och bisats samt att binda samman satser.

 

Bedömning sker när eleven

– deltar i diskussioner

– svarar på frågor muntligt

– svarar på frågor skriftligt i skrivhäfte, på post it, eller digitalt i Gleerups

Eldens hemlighet

Ansvarig lärare: Catrin Colliander

När, under vilka veckor? v 15-24

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan vi ta till oss texter och förstå dem bättre?
 • Hur kan jag jobba med en bok?
 • Vad kan jag lära mig utav att läsa en skönlitterär bok?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Förankring i kursplanens syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Centralt innehåll från kursplanen
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Eleven kan läsa… Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flytgenom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Genom att göra… Genom att göra enkla, kronologiskasammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggandeläsförståelse. Genom att göra utveckladesammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt godkoppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven… Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss delunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkeltsätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklatsätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Varje vecka läser vi ca 3 kapitel ur boken. Vi alternerar mellan tyst läsning, högläsning och stafettläsning där elever läser högt för varandra. Frågor och läslogg diskuteras både i mindre grupper och i helklass.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att kunna ta del av information och förstå det vi läser.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga