Veckobrev Tellus v 45

Hej alla Tellusar,

välkomna tillbaka efter ett välförtjänt lov!

 

 

I svenska har vi den här veckan gått igenom bedömningskriterier för samtal. Ni elever lyssnade, ställde frågor och antecknade, det märktes verkligen att ni ansträngde er, bra jobbat! Vi har även hunnit med att lyssna på inspelningar av elever som genomför samtalsdelen i nationella provet för åk 6. Grön grupp har också provat på samtalsdelen i ett gammalt nationellt prov. Ett stort tack till David, Saga och Amelie som genomförde ett samtal inför resten av gruppen! Ni som lyssnade gjorde ett bra jobb med att observera och ge feedback.

Alla elever har också fått välja bok att läsa utifrån ett bestämt urval. De som valt samma bok har bildat läsgrupper och tillsammans bestämt hur mycket som ska läsas hemma till nästa vecka. Under läsningen fyller eleverna i en läslogg som sedan ligger till grund för boksamtal i skolan. Boken och läsloggen ska vara med till skolan varje fredag.

Förutom detta har Röd A även kommit igång med sina förändringstal, jag ser fram att få lyssna på välskrivna och väl underbyggda tal med mycket patos!

 

Efter en lång och lärorik tågluff genom Europa är vi nu tillbaka på Lemshaga. Fortsatt kommer vi arbeta med normer, värderingar, lagar och regler på SO:n.

 

I NO:n har vi den här veckan planerat och skissat inför båbygge. Kom ihåg att ta med material nästa vecka!

 

Viktiga datum

Fredag den 17/11 har alla i Tellus simtest på Gustavsbergsbadet. Vi ses utanför kl 8.00 och är tillbaka på skolan till lunch.

 

Den 22/11 har alla elever i Tellus muntligt nationellt prov i matematik, engelska och svenska. I svenska hinner vi dock bara med samtalsdelen den här dagen. Den andra delen, redogörelsen, genomför Tellus Grön den 28/11. Tellus Röd genomför densamma 5/12.

 

Den 27/11 stänger skolan kl 14.45 på grund av fortbildning för samtlig personal.

 

Den 6/12 erbjuds alla föräldrar en föreläsning i svenska och matematik. Inbjudan finns på schoolsoft.

Ny elev

Slutligen vill vi ta tillfället i akt och välkomna Ella som är ny elev i Tellus Grön från och med måndag. Vi ser fram emot att träffa dig och hoppas att du ska trivas här hos oss!

 

Trevlig helg!

/Catrin, Krister, Daniel och Fia

Tellus vecka 39

Tack för den här veckan Tellus!

 

Veckan inleddes med diskussioner och tankeövningar utifrån en frågeställning kring hur vi är mot varandra i Tellus och vad var och en kan göra för att bidra till att alla trivs och mår bra.

En majoritet av eleverna uppger att de tycker att både klimatet och arbetsron har förbättrats denna vecka och vi pedagoger håller med. Vi är dock inte i mål än och fortsätter arbetet.

 

Grön grupp samt delar av Röd grupp har nu redovisat sina förändringstal och WOW! Vilka retoriker! De leverade välskrivna tal fyllda med patos, logos och etos.

 

Röd grupp har även arbetat vidare utifrån högläsningsboken Fröken Europa. Den här veckan gick vi på djupet i kapitlet som handlar om en resa till Bolsjojteatern under Sovjettiden genom att använda tankerutinen CSI (Colour, Symbol, Image).

 

Kommande veckor är det främst VFU-student Charlotta som håller i svensk- och engelskundervisningen. I engelskan fortsätter arbetet med poetry. I svenskan kommer vi arbeta med boken Som om jag inte fanns av Kerstin Johansson med fokus på tankeskrivande, boksamtal och personligt återgivande texter.

 

Eleverna har fortsatt med sig sina tystläsningsböcker till skolan varje fredag.

 

I SO:n fortsätter arbetet med tågluffen genom Europa. En bra riktlinje är att just nu ha kommit till land tre eller längre. Kom gärna till läxhjälpen för mer hjälp och stöd.

 

I NO:n har vi fortsatt undersöka densitet och flytkraft. Se bildspel från veckans laborationer:

 

 

Vandring tisdag 3/10

Nu på tisdag den 3/10 är det dags för den årliga vandringen. Vi ses utanför simhallen i Gustavsberg kl 9.00 (sovmorgon fram till dess).

Eleverna behöver ha en ryggsäck med matsäck (inklusive dryck) och ett ombyte då det eventuellt kommer bli blött. För övrigt behöver de bra vandringsskor och kläder efter väder.

 

Föräldramöte torsdag 5/10

Välkommen till Tellus föräldramöte nu på torsdag den 5/10. Vi ses kl 18.00-19.30 i Lillgården.

Vi planerar att ge information om schoolsoft, hemsidan, betyg och nationella prov. Om du har en övrig fråga att ta upp på föräldramötet behöver den mailas in till mentor i förväg.

 

Trevlig helg!

/Catrin, Fia, Krister och Daniel

 

 

 

Tellus v 38

Tack för denna vecka Tellus!

 

Förutom en massa lärorika lektioner har vi hunnit med en hel del utvecklande samtal.

 

Vi har den här veckan även välkomnat VFU-student Charlotta hit till Tellus. Charlotta är snart färdig lärare och gör utbildningens sista praktik hos oss, hon är främst med på svenskan och engelskan.

 

Hela Grön grupp samt Röd B har arbetat vidare med sina manus till förändringstalen. Eleverna har valt ämne, skrivit argument, funderat på hur de kan bemöta motargument samt sökt fakta och statistik. Sedan har de strukturerat upp sina tal och skrivit manus med inledning, huvuddel och avslut. Nu är det dags att öva in talen så att de kan dem utantill alternativt klarar att hålla dem med stödord samt tänka på kroppsspråk och röstläge. Röd B håller sina tal på torsdag och Grön på fredag. Röd A kommer arbeta med sina förändringstal under halvklasstimmarna senare under terminen när det dags för Röd B att ha hemkunskap.

 

Tellus Röd har även arbetat en hel del med vår högläsningsbok Fröken Europa. Denna vecka besökte en av karaktärerna Tyskland där han hamnade mitt i Kristallnatten vilket ledde oss till diskussioner och skrivande utifrån begrepp som motståndsrörelse, koncentrationsläger, rasism, nazism och allas lika värde.

 

Båda grupperna har just nu läsläxa i egen valfri bok varje vecka. Boken tas med till skolan varje fredag då vi läser en stund under lektionstid. Däremellan läser eleverna hemma och fyller i läsprotokoll.

 

För övrigt har eleverna arbetat vidare med bland annat tågluff genom Europa i SO:n, poesi i engelskan, potenser i matten och densitet i NO:n. Denna vecka var det dags för Röd att ha en lektion i Livskunskap i Ingarö kyrka.

 

Läget i klassen

Vi känner av att  vi befinner oss i en rollsökningsfas nu i början av terminen. Det märks att många söker efter sin plats i gruppen och testar gränser. Detta tar ibland fokus från skolarbetet och försämrar stundtals arbetsron och därför har vi pedagoger i Tellus bestämt oss för att tydligt och konsekvent arbeta med rutiner kring våra lektioner från och med nästa vecka. Vi har kommit överens att detta gäller på alla lektioner:

Inför varje lektion

  • Läraren skriver alltid lektionsupplägg samt nödvändigt material på tavlan.
  • Eleverna ställer upp i brandled utanför klassrumsdörren och läraren slussar in några i taget.
  • Eventuell mobil stängs av och låses in i skåpet.
  • Eventuellt tuggummi spottas ut.
  • Eleven tar fram rätt material och sätter dig på sin plats (läraren bestämmer om någon får sitta någon annanstans. Ingen behöver alltså på egen hand leta efter en annan plats).

Under lektionen

  • Under längre lektioner ges frivillig paus mitt i. Läraren bestämmer när det passar att ta paus.
  • Läraren skriver stödord och uppgifter på tavlan.

 Avsluta lektionen

  • När läraren säger till plockar alla undan sitt material och ställer sig bakom sin stol.
  • Läraren avslutar lektionen.

Mycket av detta är saker vi redan gör och en hel del kanske låter självklart. Genom att vara ännu tydligare och alltid göra likadant är vår förhoppning att vi hjälper eleverna slappna av och i högre grad fokusera på skolarbetet under lektionerna. Självklart gäller även reglerna om vårdat språk och ett schysst förhållningssätt mot varandra under lektionerna. Prata gärna om detta hemma. Hur kan vi alla bidra till ett tillåtande klassrumsklimat och en bra arbetsro?

 

Föräldramöte

Vi påminner om föräldramötet den 5/10 kl 18.00-19.30.

 

En trevlig helg önskar vi er alla!

/Catrin, Fia, Daniel och Krister

Vi undersöker densitet på NO:n.
Tavlan efter en matematiklektion.

Förändringstal

Ansvarig lärare

Catrin Colliander

När

Tellus Grön samt Tellus Röd B: v.35-38
Tellus Röd A: v 35 samt 45-48

Frågeställningar

Hur kan jag bli en bättre talare?

Vad betyder patos, etos och logos?

Hur kan jag använda kroppsspråk och röstläge för att påverka min presentation?

Hur formulerar jag underbyggda argument?

Hur kan jag bemöta motargument?

Hur skapar jag en röd tråd med inledning, huvuddel och avslutning?

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt talspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Centralt innehåll

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Kunskapskrav

Bedomningsmatris_muntlig_fardighet

Hur ska vi arbeta?

Vi inleder arbetsområdet med kontakt- och introduktionsövningar för att säkerställa ett tillåtande klassrumsklimat.

Sedan fortsätter vi med att se ett par avsnitt av retorikmatchen. Under och efter avsnitten undersöker, skriver, tänker och diskuterar vi utifrån programmet. Vi fokuserar både på innehåll och utförande och använder den klassiska retoriken som metod för att utveckla den muntliga förmågan.

Enligt en given mall kommer eleverna planera, skriva och genomföra ett förändringstal tillsammans med 1-2 kamrater.

Eleverna kommer även få tillämpa sina kunskaper när vi lyssnar på inspelningar av muntliga presentationer och använder matris för att bedöma kunskapsnivån på dessa.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Under genomförandet av förändringstalet kommer innehåll, struktur, språk och kommunikation att bedömas enligt matrisen ovan.

 

Varför?

Demokratin vilar i hög grad på allas rätt att uttrycka sig fritt. Även om vi lever i ett samhälle där detta är en grundlagsskyddad rätt finns det många som upplever att de inte kan, vill eller vågar tala för sin sak. Genom att få utveckla sina möjligheter att kommunicera kan vi öka elevens tilltro till sin språkliga förmåga och bidra till att fler säger sin mening.

Från vikingatid till nutid

Ansvarig lärare

Catrin Colliander

Tidsperiod

Vecka 35-43

Frågeställning

Hur talade man på vikingatiden och hur har språket utvecklats sedan dess?

 

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.


Centralt innehåll

Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Kunskapskrav

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

E: Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

C: Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

A: Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

 

Hur ska vi arbeta?

Tillsammans läser vi Drakskeppet av Maj Bylock och använder oss av lässtrategier för att förstå texten. Vi diskuterar texten och svarar på frågor muntligt och skriftligt samt tränar på att bygga ut våra svar och föra enkla resonemang

Läraren berättar om nordiska språk samt svenska dialekter och minoritetsspråk. Eleverna antecknar och svarar på reflektionsfrågor. Vi arbetar även i Gleerups digitala läromedel samt med arbetsblad från materialet Klara svenskan.

 

Bedömning sker när eleven

– deltar i diskussioner

– svarar på frågor muntligt

– svarar på frågor skriftligt i skrivhäfte, på post it, eller digitalt i Gleerups


Varför?

Klassen arbetar just nu med vikingatiden på SO:n. Genom att undervisningen utgår från Drakskeppet som utspelar sig under samma tid skapas sammanhang för eleverna.

Tellus v 34

Tack för en fin första vecka alla Tellusar!

I tisdags sågs vi för upprop med sång och glass innan vi samlades i klassrummen där vi bland annat startade årets värdegrundsarbete med en diskussion kring vad vi alla behöver för att må bra i skolan .

Onsdag-fredag spenderades på Ängsholmen för de allra flesta. Vilken härlig start på läsåret! Vi pedagoger är djupt imponerade över våra fina elever som peppade varandra och vågade utmana sig själva. Dessa dagar gav oss mycket att bygga vidare på.

 

Kommande vecka

Nästa vecka bedrivs undervisning enligt ordinarie schema som du hittar på hemsidan. Första lektionen på måndag startar kl 9.30 och är mentorstimme, lektionen inleds i respektive klassrum.

Innanför entrén finns nu schema samt klasslistor. Eleverna har samma nummer på listan som på sin skohylla, mösslåda och skåp.

På uppstartsdagen fick eleverna en plastmapp med diverse blanketter att fylla i, ta gärna med dem ifyllda till skolan så snart som möjligt. Alla elever kommer under veckan få prova på spanska och franska, avvakta gärna den lektionen innan ni lämnar in språkvalsblanketten.

 

Utvecklingssamtal

De flesta av terminens utvecklingssamtal kommer ligga på förmiddagen den 18/9 samt under dagen den 20/9. Bokningsbara tider kommer ut på schoolsoft under nästa vecka.

 

Ha en riktigt härlig helg så ses vi på måndag!

/Krister, Daniel, Catrin och Fia