Tellus vecka 7

Tack för fin vecka alla hjärtan!

 

 

 

Godnatt mister Tom

 

 

I svenskan har vi startat upp ett läsprojekt utifrån boken Godnatt mister Tom av Michelle Magorian. Första lektionerna la vi mycket tid på att läsa tillsammans, sammanfatta det vi läst samt beskriva karaktärer och reflektera över händelser. Detta för att ge alla möjlighet att få en bra start på läsningen. Onsdag och torsdag läste ni mycket självständigt och arbetade med uppgifter kopplat till boken. Ni läste fokuserat och jag blev både glad och stolt över att läsa era tankar och reflektioner om det lästa.

 

 

 

Vi har pratat en del om att det viktiga i arbetet inte är att läsa färdigt en bok och beta av uppgifter. Fokus ligger på en bra läsupplevelse som bidrar till lärande och förståelse. Det är fler och fler som deltar i de gemensamma diskussionerna vilket gör mig mycket glad. Jag hoppas att ännu fler deltar aktivt nästa vecka. Gruppen är en så viktig tillgång i arbetet med att förstå det vi läser. Tillsammans når vi mycket längre i våra tankar.

 

Under kommande veckor fortsätter vi varva enskild läsning med gemensam läsning (helklass samt i mindre grupp). Vi kommer också skriva kontinuerlig läslogg där vi reflekterar fritt om det lästa samt arbeta med mer riktade läsförståelseuppgifter. Dessutom passar vi på att undersöka hur författaren använder språket för att beskriva och gestalta karaktärer och miljöer. Det blir även en del träning i språkriktighet, t ex genom att undersöka meningsbyggnad och skriva av stycken ur boken.   

 

Även om många er blev lite skeptiska till boken när jag berättade att jag läste den i skolan när jag gick i åk 6 och undrade om det betyder att den har ett väldigt ålderdomligt språk (tack för den, gullungar) tycker jag att vi har fått en mycket bra start och jag ser fram emot många veckor tillsammans med er, Willie, mister Tom, Sammy och de andra karaktärerna vi kommer möta under läsningens gång.

 

 

Prov och läxor

Kom ihåg att regelbundet logga in på schoolsoft och se så att du har koll på läxor och prov. Just nu hittar du t ex information om ett idrottsprov samt en matteläxa.  

Vårens nationella prov

Tisdag 31/3: Engelska del B

Torsdag 2/4: Engelska del C

Tisdag 5/5: Matematik del B-C

Torsdag 7/5: Matematik del D-E 

På grund av ovanligt envisa säsongsbetonade sjukdomar var det många som missade en eller flera delar av nationella provet i svenska. Vi kommer ordna ett tillfälle så att ni också får chans att göra provet men då många fortfarande är sjuka och lediga väntar vi till efter sportlovet.

 

 

Skolbio 11/3

 

Måndag 11/3 ska vi i Tellus se skolbio i Gustavsbergsteatern kl 12.30.

För att ni inte ska missa mer slöjd startar vi dagen med slöjd 9.30 – 10.45. Därefter har vi kort mentorssamling innan vi äter tidig lunch 11.00 och sedan åker mot Gustavsberg. Vi slutar efter bion.

 

Nu kör vi en vecka till innan vi får ett välförtjänt sportlov vecka 9. Jag (Catrin) är för kännedom ledig vecka 10.

 

Trevlig helg!

   

 

/Catrin, Julia, Niclas och Malin

God natt mister Tom

Vilka? 
Tellus, åk 6

 

Ansvarig?

Catrin Colliander

 

När?

Vecka 6-13

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan vi ta till oss texter och förstå dem bättre?
 • Hur kan jag jobba med en bok?
 • Vad kan jag lära mig utav att läsa en skönlitterär bok?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Centralt innehåll från kursplanen
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Eleven kan läsa… Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flytgenom att använda lässtrategier på ettändamålsenligt och effektivtsätt.
Genom att göra…

 

 

 

Dessutom kan eleven…

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

 

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss delunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkeltsätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Genom att göra utveckladesammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt godkoppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.

 

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklatsätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

I sina texter använder eleven… I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet medviss säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi läser boken under lektionstid. Vi alternerar mellan tyst läsning, högläsning och stafettläsning där elever läser högt för varandra.

Eleverna skriver kontinuerligt läslogg där de reflekterar kring det vi läser. Ibland fritt och ibland utifrån riktade frågor. Frågor och läslogg diskuteras både i mindre grupper och i helklass, bland annat med hjälp av tankerutiner.

Med jämna mellanrum sammanfattar eleverna vad som hänt hittills. Efter avslutad läsning skriver alla elever en sammanfattning av boken.

Vi undersöker hur författaren använder språket för att gestalta och beskriva samt hur hon varierar meningar, delar upp texten i stycken, skriver dialog och använder skiljetecken.  Vid några tillfällen skriver vi av en sida ur boken för att träna språkriktighet.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att kunna ta del av information och förstå det vi läser.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Tellus vecka 4

Tack för ännu en bra vecka Tellusar!

 

I onsdags besökte vi Hovet för att se Djurgården möta Luleå. Tack för en supertrevlig hockey-utflykt gänget! Ni hejade, dansade och spexade på bra och drog, som kommentatorn sa, upp stämningen på läktaren rejält.

 

Fundera på: Varför utgjorde vi uppskattningsvis 85% av publiken under matchen? Hade det sett annorlunda ut om det var herrar som spelade? Varför? Vi fick biljetterna gratis. Vad hade biljetterna kostat om det var herrar som spelade? Vad innebär detta för de som spelar?

Svenska

På svenskan har vi de senaste veckorna arbetat med texttyper, läsförståelse och minoritetsspråket romani chib. Vi har t ex läst ett utdrag ur Katitzi och pratat om varför romer är en minoritetsgrupp i Sverige. Katitzi har förresten omarbetats för att passa dagens unga läsare, ett tips till den som önskar ny läsning. 

 

 

Hittills har vi arbetat med texttyperna argumenterande text och instruerande text. Vi har till exempel undersökt texter, letat genretypiska drag, jämfört texter av olika kvalitet samt förbättrat texter. Nästa vecka kommer vi skriva egna instruerande texter.

 

Nationella prov

Tisdagen den 5/2 samt torsdagen den 7/2 skriver vi nationella prov i svenska enligt följande schema:

Tisdag 5/2

 

Tellus Grön

8.30-10.00 Del B1: Läsa skönlitteratur

10.00-10.20 Rast

10.20- 11.40 Del C1: Skriva berättelse

11.40-12.00 Rast

12.00 Lunch

 

Tellus Röd

8.50-10.20 Del B1: Läsa skönlitteratur

10.20-10.40 Rast

10.40-12.00 Del C1: Skriva berättelse

12.00 Lunch

 

Efter lunch åker vi till Gustavsbergsbadet för simtest.

 

Torsdag 7/2

 

Tellus Grön

8.50-10.15 Del B2: Läsa sakprosa

10.15-10.35 Rast

10.35-11.45 Del C2: Skriva instruerande text

11.45 Lunch

 

Tellus Röd

8.30-9.55 B2: Läsa sakprosa

9.55-10.15 Rast

10.15- 11.25 C2: Skriva instruerande text

11.25-11.45 Rast

11.45  Lunch

 

Alla elever slutar efter lunch.

 

Utvecklingssamtal

Det börjar bli dags för vårens utvecklingssamtal. Vi önskar att vårdnadshavare fyller i enkäten på schoolsoft några dagar innan samtalet så vi hinner förbereda oss. Precis som förra gången är det ni elever som håller i samtalet utifrån er egen key note-presentation. Vi arbetar ju med förberedelser i skolan men förbered dig gärna lite extra även hemma.

 

Onsdag den 30/1 är det utvecklingssamtalsdag. Alla elever är lediga och du kommer bara in för ditt samtal (om du har den dagen, annars är du ledig hela dagen).

 

Måndag 4/2 är det sovmorgon till 10.30 på grund av utvecklingssamtal.

Allaktivitetsdag

Torsdag den 31/1 är det allaktivitetsdag. Alla elever har fått sitt förstahandsval. Vi samlas enligt följande denna dag:

Kungsberget: Samling vid Värmdö marknad utanför Biltema 06:00 och vi beräknas vara tillbaka vid Biltema ca 19:00-19:30

Skridskor/badhus: Samling vid Ekvallen kl 9.00. Skolan tar med hamburgare att grilla till lunch. Ta med egen dryck. 

Slöjd: Samling utanför respektive slöjdsal 8.20

Kompledigt

På grund av en hel del tidiga och sena dagar har vi mentorer beslutat att ni är värda lite kompensation. 

Fredag 1/2: Grön har sovmorgon till 9.35. Röd slutar 13.30.

Torsdag 7/2: Alla slutar efter lunch

Föreläsning Reggio Emilia

Några gånger om året utvidgar vi föräldrakoordinatorsmötet och går ut med en allmän inbjudan till en kväll med fokus på skolans pedagogiska profil. Denna gången är det Cecilia Högsveden-East som den &72 kl 18.30 kommer att tala om skolans Reggio-Emiliainspiration.

Anmäl dig på schoolsoft senast den 1:a februari.

Våga visa-enkät

Idag, fredag, har alla elever fått med sig Värmdö kommuns Våga Visa-enkät hem. Svara senast 8/2.

 

Viktiga datum

Eftersom det blev en hel del datum att hålla reda på kommande veckor bjuder jag på en liten sammanställning här:

 

30/1: Utvecklingssamtalsdag. Alla är lediga.

31/1: Allaktivitetsdag

1/2: Grön har sovmorgon till 9.35. Röd slutar 13.30.

4/2: Sovmorgon till 10.30 p g a utvecklingssamtal.

5/2: Nationella prov svenska + simtest

6/2: Föreläsning Reggio Emilia.

7/2 Nationella prov svenska. Alla slutar efter lunch.

8/2: Sista dagen att svara på Våga Visa-enkäten.

 

Trevlig helg önskar Catrin, Julia, Malin och Niclas

Texttyper

När? v.2-5

Vad?

Olika texttyper – syfte, uppbyggnad (struktur) och språkliga drag för instruerande-, argumenterande-, förklarande- och beskrivande texter.

Språkriktighet – Skiljetecken, styckeindelning, sammansatta- respektive särskrivna ord, tal- och skriftspråk, ”den röda tråden”.

 

Frågeställning och följdfrågor

Med vilket syfte skrivs dessa texter?

Hur är dessa texter uppbyggda?

Vilka språkliga drag utmärker dessa texter?

Hur kan jag bearbeta en text så att den blir bättre?

Övergripande mål från LGR11 2.2
Förankring i kursplanens syfte
 • Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
 •  Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter.
 • Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Dessutom kan eleven bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att gå igenom olika texttypers syfte, struktur och typiska språkliga drag (lärarledda genomgångar varvat med diskussioner och tanke-rutiner). Eleverna kommer sedan träna på att förbättra texter samt skriva egna texter.

Eleverna ska få lära sig att:

-avgöra vilket syfte texterna har, varför de har skrivits

-redogöra för hur texterna är uppbyggda för att syftet ska kunna uppnås

– känna igen och visa vilka språkliga drag som utmärker varje texttyp.

-Bearbeta texter

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du kommer också att få visa att du har förstått hur dessa texter ser ut genom fortlöpande skrivövningar.

Sammanhang och aktualitet

Att på ett effektiv sätt kunna skriva med olika syften, för olika situationer och mottagare har du användning av under hela livet. Kanske tycker du något som du gärna vill att andra ska få ta del av? Kanske vill du få dem att tycka samma sak? Då kan du skriva en insändare eller en debattartikel och skicka till lokaltidningen. Du kanske behöver skriva instruktioner till hundvakten om hur du vill att din hund ska skötas? Att behärska olika texttyper är alltså något du definitivt kommer att ha nytta av framöver.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Genom Visible Thinking synliggörs elevernas tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Gruppen används som en kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar eleverna både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Tellus vecka 50

Hej härliga Tellusar!

 

Veckan har bjudit på en massa skolarbete blandat med Lucia, Nobel och Tellus egna adventskalender. 

 

 

Ett litet tack

 

Såhär mot terminsslut vill jag ta tillfället i akt och tacka er för första halvan av åk 6. Jag tar med mig några minnen som jag vet kommer värma lång tid framöver. Det handlar t ex om: 

 • När ni under bokcirklarna lyssnade på varandra, ställde frågor och gav varandra tips om böcker och hur man kan tänka för att göra läsning intressant. 
 • När ni var så fin publik åt varandra under muntliga presentationer och spontant räckte upp händerna för att ge positiv feedback.
 • När alla med stora leenden sjöng med och sittdansade till julmusik när vi pysslade julkulor.

Tack så mycket Tellus för de stunderna. Jag ser fram emot många fler nästa termin.

 

Svenskan den här veckan

Med anledning av Nobeldagen den 10/12 har vi denna vecka haft Nobelfokus under svensklektionerna. I måndags fick vi öva på våra lästekniker när vi läste fakta-text om Alfred Nobel och svarade på frågor. Sedan gick vi vidare till att inspireras av tidigare Nobel-pristagare Tomas Tranströmer och skriva egna haiku-dikter. Många fina jul-haikus pryder nu vår vägg. Vem visste att vi har så många poeter i Tellus? Några elever hann även fördjupa sig i Alfred Nobel och redovisa muntligt eller skriftligt. 

 

 

 

”Håll ordning på dig själv”

 

Mot slutet av terminen är det inte ovanligt att man blir lite trött och kanske bidrar det till att det blir lite svårare att hålla koncentrationen och följa reglerna. Det gör att vi lärare får lägga lite mer krut på att hålla ordning på er. 

Den här veckan har vi pratat en del om styrkan i att var och en håller ordning på sig själv istället. Om alla pratar med låg röst kan vi tillåta prat i klassrummet och på så sätt lär ni er mer genom att samarbeta och diskutera. Om alla ser till att de följer regler och fokuserar på skolarbete kan vi lärare fokusera på att hjälpa till med skolarbetet istället för att övervaka och korrigera beteende. På så sätt blir arbetet roligare och vi lär oss mer. 

Ni är som grupp vanligtvis mycket bra på att tillsammans skapa ett tillåtande och bra arbetsklimat. Detta en stor styrka som gör att alla lär sig mer och det är därför vi vuxna är så måna om att behålla detta. Med andra ord: Håll ordning på dig själv – även sista veckan på terminen. 

 

Nästa vecka

 

Måndag 17/12: Kören bjuder på adventskonsert kl 18.00. Gratis (dock obligatorisk) biljett hämtas i annexet. Sista dag för inlämning/nominering till Lemshagas Nobelpris i kreativitet/fred.
Onsdag 19/12: Jullunch. Åk 6-7 äter kl 12.20-12.50.

Torsdag 20/12: Höstavslutning 16.00-16.45 i Gustavsbergs kyrka.

Fredag 21/12: Kompledigt för alla elever.

Viktigt! Lokalerna grovstädas under lovet. Kapprummen, inklusive allas hyllor, behöver vara helt tömda. Ta med andra ord med ALLT hem senast torsdag.

 

Trevlig helg!

 

/Catrin, Julia, Malin och Niclas

Tellus vecka 47

Hej alla fantastiska Tellusar!

 

Svenskan just nu

Jag tar tillfället i akt och berättar lite om det vi arbetar med på svenskan just nu. Det är muntlig redogörelse som står i fokus och vi inledde veckan med att gå igenom vad som gör en muntlig redogörelse bra. Vi har också lyssnat på två redogörelser som är bedömda på olika nivå (E respektive B) för att efter det, först individuellt och sedan i grupp, ge exempel på vad redogörelsen som är bedömd på E-nivå skulle kunna göra för att nå ett högre betyg. Därefter var det dags för er elever att planera och genomföra egna redogörelser om ett fritidsintresse. För mig som lärare var det en av terminens höjdpunkter att få se era redovisningar samt se hur fin publik ni alla är vilket är en viktig faktor för att våga redovisa. Genom att alla får ta del av så många redogörelser lär vi oss tillsammans som grupp mycket mer så bra jobbat alla fina Tellusar!

 

Nästa vecka fortsätter vi med läsning och muntliga redogörelser. Läxan ligger ju i linje med detta (finns på schoolsoft om du tappat bort) då den handlar om att förbereda en muntlig presentation av en karaktär ur din bok. Ni som är i grupp A redovisar på onsdag den 28/11 och ni som är i grupp B redovisar på fredag den 30/11.

 

För den som är intresserad finns gamla nationella prov på skolverkets hemsida:

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-grundskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundskolan/bedomningsstod-svenska-svenska-som-andrasprak-grundskolan

 

Om du scrollar ner till Bedömarträning i årkurs 6 finns gamla läs- och skrivprov såväl som muntliga. Under fliken bedöma muntlighet hittar du t ex de muntliga redogörelser vi lyssnade på (samt bedömningsanvisningar till).

 

Kommande datum

Läxor och prov – se schoolsoft (matte, svenska, språk, hemkunskap)

Måndag 26/11: Balett ”Nötknäpparen” (samling vid Gustavsbergsteatern kl 9.45)

alternativt

Måndag 26/11: Fördjupning samt film (samling i skolan kl 9.45).

Tisdag 27/11: Vi har bjudit in våra fadderbarn i Neptunus att ha idrott och NO tillsammans med oss.

Måndag 3/11: Kördag kl 9.30-15.00 för alla som är med i kören

Onsdag 5/12: Muntliga nationella prov i smågrupper

Torsdag 13/12:  Luciafirande i amfiteatern kl 8.00. Välkomna!

Måndag 17/12: Kören bjuder på adventskonsert kl 18.00.

Torsdag 20/12: Höstavslutning 16.00-16.45 i Gustavsbergs kyrka.

Fredag 21/12: Kompledigt för alla elever.

 

Föräldraengagemang

Den 31/1 är det dags för vårens allaktivitetsdag. Enligt tradition brukar åk 6 få möjlighet att välja skidresa till självkostnadspris denna dag. Vi behöver 1-2 föräldrar som driver och bokar sexornas skidresa. Kontakta krister.andersson@lemshaga.se om du har möjlighet att hjälpa till med detta.

 

Som vi pratade om på föräldramötet har vi haft en del grupperingar i Tellus den senaste tiden. Vi är måna om att behålla den goda sammanhållningen som karaktäriserar det här fina gänget och arbetar på olika sätt med detta i skolan. OM det finns någon/några föräldrar som har möjlighet att ordna aktiviteter eller sammankomster utanför skoltid, för alla eller kanske för tjejgruppen/killgruppen, är detta mycket välkommet.

 

Hälsningar från klubben angående jullovet

Vi behöver få reda på om ditt barn är i behov av omsorg i form av fritids under jullovet. Ska ditt barn vara på fritids på jullovet ber vi dig att skriva in barnets aktuella tider i schoolsoft. Ska ditt barn däremot vara ledigt så ber vi dig ta bort eventuella tider och istället skriva ”ledig” under kommentar från vårdnadshavare.

Lemshaga fritidsklubb stängt: 27-28 december samt 7 januari.

Lemshaga fritidsklubb öppet: 21 december samt 2-4 januari.

Vi behöver få in ditt svar senast söndagen den 25 november, gällande 21/12 samt 2-4/1.

Detta gäller alla barn som är inskrivna på klubben

 

Trevlig helg!

 

/Catrin, Julia, Malin och Niclas