Uranus veckobrev v 10

Hej alla Uranusfamiljer!

Det var så roligt att få träffas igen efter lovet. Tack för en fin vecka tillsammans!

 

Internationella kvinnodagen

Idag, fredag, uppmärksammade vi den internationella kvinnodagen. I båda grupperna läste vi berättelser om kvinnor som har gjort viktiga saker för mänskligheten. Vi pratade om hur orättvist det är i olika delar av världen mellan män och kvinnor och killar och tjejer.

Vi tittade också på en film om Selma Lagerlöf. Hon föddes i slutet av 1800-talet och var med att förändra samhället och synen på vad en kvinna kunde och fick göra. Hon var riktigt modig.

Vi kan också vara med och förändra vårt samhälle till en mer jämlik plats att leva på.

 

Friluftsliv

Under tisdagsförmiddagen gick de tappra Uranuseleverna och pedagogerna till scoutstugan i bitande vårvintervindar och kokade te. En härligt frisk upplevelse.
Under veckan har det varit både kallt och slaskväder. Vi vill än en gång påminna att ha kläder efter väder och gärna ett extra ombyte.

 

Religionsprojektet

Vi har tittat på några filmer om olika skapelseberättelser och myter.
Vi fick också lyssna till skapelseberättelsen från Gamla testamentet i Bibeln som är gemensam för både kristna och judar.
Vi har även funderat kring stora frågor. I gröna gruppen hade vi en samling kring

Vad är meningen med livet?
Röda gruppen funderade kring Vad är tro och religion?

På fredag nästa vecka kommer vi att få besök av en farfar i klassen. Han kommer att svara på våra frågor om judendomen och hur det är att vara jude.
Innan besöket kommer vi att lära oss lite mer om judendomen och skriva frågor som han kommer att besvara.

Samling i Uranus grön 7 mars

 

Engelska

Under engelsklektionen före lovet lärde vi oss mer om vilka möbler som kan finnas i ett hem och vad de heter på engelska. Under veckans lektion fick eleverna skapa sitt eget rum genom att klippa ut bilder ur tidningar och rita själva. Sedan skrev de orden på engelska bredvid. De fick även berätta på engelska för varandra om sitt rum.

 

 

Matte

Addera ental, tiotal och hundratal. Vi har repeterat uppställning med addition och växling av entalen och tiotalen. Vi utgår som vanligt från ett problem, laborerar och provar olika metoder för att välja de ut de bästa sätten att räkna. (Som vi brukar säga i gröna gruppen: det som är latsmart. Barnen börjar bli väldigt duktiga på det!

 

 

 

 

Biblioteket
Äntligen fick vi möjlighet att låna nya böcker igen. P g a neddragningar av öppettiderna i Brunn har vi haft svårt att hitta en tid då vi har kunnat åka dit. I torsdags åkte gröna och röda gruppen tillsammans till biblioteket. Som vanligt gick det väldigt bra och eleverna skötte sig jättefint.

 

Läsläxan
Den nya läsläxan delades ut. Läs gärna en kapitelbok hemma också!

 

Stavning ng-ljudet
Vi började med att samla alla ord vi kunde med ng-ljudet. Sara och Cissi skrev orden på lappar och sedan delade vi upp dem i olika högar efter stavning. Ng-ljudet kan ju stavas på flera olika sätt t ex: ballong (ng), hink (n+k), regn (g+n).
Sedan tränade vi på egen hand i arbetsboken och därefter tittade vi på avsnittet om ng-ljudet på ur.se Bokstavslandet. Det var en mycket värdefull lektion och alla elever är införstådda med att vi ska fortsätta att arbeta med vår stavning.

 

 

Drama
Under veckan pass lekte vi hemlighetskull. Vad leken innebär får du fråga ditt barn.
I mindre grupper fick de göra statyer/ scener (utan ljud) ur deras sagor de skrivit och de andra fick gissa vad de visade.Nästa vecka kör vi diamantspelet med fokus på samarbetsövningar.

Med vänlig hälsning Maria

 

Vi på Mellangården

Vi gjorde olika övningar och spelade ett spel för att lära känna varandra i gruppen ännu bättre.

 

Mobiler 
Det är bara de elever som absolut behöver ha med sig mobil till skolan som får ha det.
Vi vill att ni föräldrar hör av er till oss om så är fallet. Det gäller t ex de elever som åker buss själva.
Vi tar hand om de avstängda mobilerna och lägger dem i våra glasskåp.
När lektionerna är slut får man hämta ut sin mobil. Mobilerna får inte användas under skoldagen.

 

Nästa vecka
Må: Sovmorgon/fritids, Vi fortsätter arbetet med Tro och Religion
Ti: Bild (det står fel på school soft), Drama
Ons: Läsläxan förhörs och ny delas ut: Kap 21 Galna ungar
To: Vi skriver sagor om väsen
Fre: Vi får besök och får lära oss mer om judendomen, Ingen veckans elev,

Trevlig helg!

Cissi, Sara, Lisen och Vincent

Uranus veckobrev v 6

Hej alla fina Uranusfamiljer!

 

        

Vi har haft en fin vecka, trots att vi nu har gått in i månaden ”Vabruari”… Cissi och Sara har turats om att vara hemma och vabba några dagar under den här veckan. tack och lov har vi respektive där hemma som också delar på dagarna.

De flesta eleverna i Uranus har dock varit friska och det är vi glada för.
Vi har som vanligt haft en innehållsrik vecka med t ex skolbio, uteidrott i backen, bildlektion om John Bauer, nya VIM-grupper (vi på Mellangården) mm. Vi har även startat upp arbetat med den nya matteboken och positionssystemet, med hundratal, tiotal och ental.

 

Nu har vi bara några utvecklingssamtal kvar och vi är glada för det fina samarbetet med er föräldrar!


Skolbio

  

Vi var på skobio och såg filmen Paddington 2. Det var en film med många olika känslor, vars budskap framför allt handlade om vänskap och att man aldrig ska döma en person innan man har lärt känna den. Filmen fokuserade mycket på samhörighet och vikten av att få höra till en familj.

 

John Bauer-inspiration
Eleverna fick titta på en bild som de sedan inspirerades av. Vi tecknade med skisspennor och fyllde i med tusch. Vilka konstnärer vi har!

  

 

Drama
På veckans drama berättade Maria en berättelse om en magisk ask och en nyckel som försvann på havets botten, men några fiskar visade var den fanns. När hon hade berättat fick eleverna vara olika fiskar som började simma ut och fick akta sig för en hungrig haj. De fick också hjälpa till att hitta nyckeln och de som inte letade fick göra ljud så att de visste om de vara nära…

Till sist kunde Maria låsa upp asken och då fick alla barn hålla i asken och önska sig något.

Det var ett nöje att vara med på veckans lektion. Barnen hade stort fokus och det är verkligen bra och roliga övningar då eleverna tränar på lyssnande, fantasi och samarbete samma att berätta utan ljud.
Maria visade stor uppskattning till att vi gemensamt ser till att denna lektion blir så bra som möjligt.

 

 

 

Väsen
Den här veckan fick vi lära oss mer om skogsrået.

Skogsrået var skogens härskarinna och mycket vacker, framifrån.
Men vänder hon sig om har hon en ihålig rygg, likt en gammal rutten trädstam. Skogsrået gillar  särskilt killar. Hon lurar dem så att deras själ stannar hos henne för alltid. Enda sättet att bli av med henne är att äta en blandning av vitlök, svartsmet och gräs från den nordliga delen av en skorsten.

Vi har en ny högläsningsbok som heter Svartskogen som passar mycket bra till vårt arbete kring väsen och John Bauer-inspiration.

  

 

Allaktivitetsdag den 13 februari

Vi ses i klassrummet som vanligt på morgonen och avslutar dagen i vanlig tid. Mellis kl 14.00
Alla elever har idag fått reda på vilken grupp de ska vara med i. De som spelar badminton och gruppen som pysslar och bakar äter lunch på skolan. Vandringsgruppen och skridskogruppen ska ha med sig matsäck. (Vandringsgruppen får korv och bröd från skolan.)

Mellangårdens allaktivitetsdag 13 februari

 

Föräldramöte den 13 februari kl 17.30
Välkomna på föräldramöte där vi berättar om vårens olika projekt och arbeten.
Föräldrakoordinatorerna ansvarar för en punkt i slutet av mötet om insamlande av pengar till klassaktiviteter.
Om du har en övrig fråga eller något som du önskar att vi tar upp, mejla oss senast dagen innan.


Nästa vecka:

må: sovmorgon/fritids
ti: Friluftsliv, drama
ons: Allaktivitetsdag
to: Läsläxan lämnas in, ny läxa delas ut. ”Feber till frukost”
Alla hjärtans dag, kör
fre: Veckans elev: Sixten och Elliot G

 

Trevlig helg!

Cissi; Sara, Lisen och Vincent

 

Sagor och väsen

John Bauer- inspiration
Sagor och väsen

Ansvarig/Ansvariga lärare: Cecilia Högsveden East, Sara Sandström

När, under vilka veckor? v 2-15

 

Vad?
Frågeställning:
• Vad trodde människor på förr?
• Vad är nordisk folktro?
• Vad är ett väsen och en sägen?
• Vad var syftet med dessa historier om de övernaturliga väsen som berättades?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:
• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Förankring i kursplanens syfte:

Religionskunskap
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Historia
Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framti- den. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

 

Centralt innehåll från kursplanen:
• Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
• Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
• Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
• Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar (so).
•  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap (sv).

 

Hur?
Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att inspireras av den kände svenske konstnären John Bauer under våra bildlektioner.
Detta kopplas till vårt projekt om sagor och väsen.

Vi startar upp vårt projekt med ”Think, puzzel, explore” för att se vilka förkunskaper eleverna har om olika väsen och vad de vill veta mer om.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Vi utvärderar och bedömer kontinuerligt under arbetets gång.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:
Varje vecka kommer vi att arbeta med ett väsen. Varje vecka ser vi på ”Mytologerna”, UR skola. Vi läser historier från olika barnlitteraturer om nordisk mytologi. Därefter skriver vi en gemensam faktatext om det vi har lärt oss. Efter några veckor får eleverna skriva egna faktatexter med hjälp av ämnesspecifika ord om väsenet.
Vi målar bilder som vi placerar in i bilder som vi har målat under bildlektionerna.

Vi skriver egna sagor om väsen.

 

Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Projektet utgår ifrån och inspireras av den kände konstnären John Bauer och hans intresse för naturen och de olika väsen som han gestaltade och de sagor han illustrerade.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Genom inspiration från John Bauer och hans konst samt vår egen fantastiska miljö, lär vi oss mer om olika väsen. Vi använder alla våra sinnen och vår fantasi samt uttrycker det vi har lärt oss på olika sätt; genom bild, saga, faktatexter, drama mm. Vi ser gruppen som en viktig del i denna utveckling, vi lär av varandra. Vi vill på ett konkret sätt mötas i olika sätt att tänka och tro samt skapa nyfikenhet för olikheter.

 

Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna:
Vi avslutar med att göra en gemensam utvärdering där vi undersöker vad vi kunde innan och efter.

Uranus veckobrev v 4

Hej alla Uranusfamiljer!

Tack för en härligt intensiv vecka med nya kunskaper och lekar.

 

 

Normer och värden
Vad är normer och värden?
Hur vi är mot varandra.
Hur ska vi ha det för att alla ska känna sig trygga, må bra och vara glada?
Vi har fortsatt vårt arbete med tydligt fokus på normer och värden. Under måndagen hade vi en lektion då vi utgick från ett citat som kamratstödjarna i Ladan har skrivit:
Du får säga vad du tycker men inte såra någon med dina åsikter och det du säger.

Vi använde oss även av dessa skyltar:

 

Cissi, Sara och Lisen spelade drama och undrade vad eleverna tyckte; Var det okej, eller inte okej, eller kanske varken eller – och varför? Vad får dig att säga det? Eleverna fick sätta upp sin namnlapp på tavlan enligt en rutin som kallas ”dragkampen”. Denna lektion var mycket intressant och nyttig.
På första rasten på onsdagen blandade vi eleverna i gröna gruppen och röda gruppen, två och två, för rastlek.


John Bauer-inspiration

Äntligen var det dags för Uranus bildlektioner med John Bauer-genomgång. Under hela vårterminen kommer vi att inspireras av den kände svenska konstnären John Bauer. Ni vet han som fascinerades av skogen och illustrerade alla fantasifulla väsen som lever där…

Under vår första lektion har vi fått lära oss mer om hans liv och sett ett klipp från en film om John Bauer samt en intervju med Margareta Bauer, hans brorsdotter. Vi såg även på ett bildspel med hans fina målningar med olika väsen från skogen. Inspirationen från vår konstnär kopplas även till arbetet med sagor och väsen som klassen påbörjade förra veckan.

Ett tips som jag vill ge er föräldrar redan nu är att besöka Jönköpings läns museum där ni kan se hans fins skisser. Dessutom kan man åka på ”Trolska båtturer” på sjön Bunn, nära Gränna, där John Bauer och hans familj bodde sommartid.

Under vår lektion om olika väsen fick vi lära oss mer om troll, dessa elaka varelser.

 

 

Matematik
Vi har avslutat kapitlet med bråk och tar nu upp arbetat med multiplikation och division igen.
Under fredagens sista lektion tittade vi på Mattelandet, Dela lika.
Träna gärna på treans tabell hemma.

 

 

 

Svenska
Sara och jag (Cissi) har träffat eleverna enskilt och samtalat om deras skrivutveckling. Eleverna har tillsammans med oss fått fylla i ett schema som vi kommer att titta närmare på under utvecklingssamtalet. Där kan man tydligt se vad varje elev behöver arbeta vidare med. Under veckans svensklektioner har vi bla börjat arbeta med dubbelteckning.

 

Engelska
På engelsklektionen provade vi att intervjua varandra. Eleverna fick varsin lapp där de var en fiktiv person. Sedan fick de gå runt och intervjua varandra. Bra att kunna om man vill lära känna nya kompisar på resor och liknande.

Nallen på resa
I måndags påbörjade Jeff sin resa till London, enligt en säker källa.
I tisdags fick Cissi en hälsning på Facebook

22 januari 2019

Hej!
Idag fick Jeff följa med mig till min förskola här i London.
Vi lekte och hade kul hela dagen.
Kanske är Jeff hemma hos någon av mina kompisar nu?

Hälsningar Aron Högsveden

 

Kommande händelser
Allaktivitetsdagen
Den 13 februari är det dags för Allaktivitetsdagen på Mellangården. Läs om de olika aktiviteterna på den bifogade länken. Senast den 3 februari vill vi ha in era önskemål.

Mellangårdens allaktivitetsdag 13 februari

https://goo.gl/forms/HSdKpaNQLWEOTqtF2

 

Föräldramöte
Välkomna till föräldramöte den 13/2 kl 17.30.

Föreläsning Reggio Emilia den 6/2 kl 18.30
Några gånger om året utvidgar vi föräldrakoordinatorsmötet och går ut med en allmän inbjudan till en kväll med fokus på skolans pedagogiska profil. Denna gången är det Cecilia Högsveden East som kommer att tala om skolans Reggio-inspiration. Om ni vill delta vill vi att ni anmäler er senast den 1:a februari via school soft. Detta för att kunna ordna lämplig lokal.
Välkomna!
önskar Föräldrakoordinatorgruppen


Nästa vecka

Vår vikarierande skolsköterska Vilja kommer att träffa alla elever i Uranus under nästa vecka.
De kommer att gå till henne två och två för att vägas och mätas. Hon kommer också att prata lite med dem om hur de trivs och vad de gillar att göra.

Onsdag den 30/1 är det utvecklings-samtalsdag och ordinarie lektioner utgår.
Fritids och Klubben ansvarar för verksamheten denna dag.
Vad god fyll i Närvaro inkl. aktuella tider för dagen alternativt Ledig.

Även sportlovet närmar sig och vi behöver veta om ditt barn är i behov av fritids-/klubbenomsorg 25/2-1/3.
Vad god fyll i schoolsoft under kommentar från vårdanadshavare, Ledig alt. närvaro. Vid närvaro fyll även i aktuella tider.

Vi vill ha in din anmälan senast 3/2.

Hälsningar Fritids och Klubben

 

Utvecklingssamtal
Fyll i frågorna ”inför utvecklingssamtal” på School soft senast två dagar innan utvecklingssamtalet.
Röda gruppens samtal (tillsammans med Sara) hålls i ett samtalsrum i Annexets nedre plan, ingången till expeditionen och skolsyster.
Gröna gruppens samtal (med Cissi) hålls i Lenas rum, innanför gröna gruppens klassrum.Under detta samtal kommer vi att fokusera på elevernas skivutveckling. Dessutom kommer eleverna själva välja en sak som de gärna vill visa och berätta om. ,Naturligtvis kommer vi även att samtala om de punkter ni skriver in i formuläret på school soft.Vi ser fram emot att träffa er! Välkomna!

 

Nästa vecka
måndag: Sovmorgon/fritids
tisdag: Friluftsliv
onsdag: Utvecklingssamtalsdag/Fritids
torsdag: OBS! Läsläxan förhörs och ny delas ut: kap 17 ”Gavinis guld”
fredag: Veckans elev: Tuva L-E och Jessie

Trevlig helg!
Cissi, Sara, Lisen och Vincent

Uranus veckobrev v 2

Gott nytt år och välkomna tillbaka till en ny termin!

Det är roligt att få börja en ny termin med glada och förväntansfulla elever i Uranus.

Vi i personalen började med en studiedag då vi fick möjlighet att planera alla roliga saker som vi ska göra under vårterminen.
Det stora projektet som kommer att löpa under hela terminen utgår från inspiration från den kände svenska konstnären John Bauer. Ni vet han som fascinerades av skogen och illustrerade alla fantasifulla väsen som lever där…

Under sommaren läste jag (Cissi) en roman om honom och hans liv. Dessutom har jag tagit del av olika material, tex artiklar om den tragiska olyckan på Vättern i november 1918 (för 100 år sedan) då båten Per Brahe sjönk och hela familjen Bauer och resten av passagerarna dog under en stormfylld resa på Vättern.

           

Vi komma att lära oss mer om John Bauer och inspireras av hans konst. Detta gör vi bl a genom att använda vår fantastiska miljö runt Lemshaga som lockar fram vår fantasi.

Vi kommer att lära oss mer om olika väsen som man trodde på förr. Det var ju med hjälp av dessa som man kunde förklara olika fenomen; jättekast, dimman o s v.
Säkert blir det sagoskrivning, utställningar och kanske lite dramatiseringar.
Projektet kommer att vara knutet till SV, SO, NO och Bild.

Vad trodde människor på förr?
Vad har vår natur gett upphov till när det gäller folktro?
Vad är det som får oss att tro att vi ser saker när vi är ute i naturen?
I vilka böcker kan vi hitta spår av folktro och väsen?
Vilka väsen känner vi till och vad vet vi om dem?

Läxor
I veckan fick eleverna med sig en svenskläxa hem, förutom läsläxan. De ska göra en intervju med någon de känner, kan vara en förälder, där de frågar frågor kopplade till det yrke personer har eller har haft. Vi vill att de tar med sig sina minnesanteckningar för redovisning nästa onsdag.

Läsning
För att stimulera elevernas läsutveckling och läslust åker vi regelbundet till biblioteket i Brunn för att låna böcker. Varje vecka har vi även läsgrupper då eleverna läser högt för varandra i par eller mindre grupp.


Kroppen

Kopplat till kroppenprojektet har Sara arbetat tillsammans med barnen kring varför det är så viktigt för kroppen att få i sig en varierad kost. Hon återkommer till detta nästa veckobrev.


Normer och värden, Elevers inflytande och ansvar

Vi vill att Lemshaga ska vara en trygg mötesplats för ett kreativt lärande. En plats där alla känner sig välkomna och uppskattade för sin egen skull. Under den närmaste tiden kommer vi arbeta lite extra med detta. Vi kommer att ha lekkompisar (där lärarna blandar barnen spontant) mellan de både grupperna, för att skapa trygghet i hela gruppen och inspirera till nya lekkompisar. Här vill vi gärna ha hjälp av er föräldrar att bjuda hem nya kompisar som ni kanske inte känner så bra.

Vi kommer även att ha en lektion i veckan då vi bl a gör olika övningar, ser på korta filmklipp som vi arbetar vidare utifrån.
Naturligtvis försöker vi vara närvarande i olika processer vid lek och konflikthantering och hjälpa barnen vidare i olika processer. Vi vill gärna ha ett nära samarbete med er föräldrar kring detta.

 

Bråk
Den har veckan har vi börjat med ett nytt kapitel på matematiklektionerna.
Lektionen inleddes som vanligt med att vi visade ett problem på tavlan.
Hur kan Gusatv och Anna dela pappret i två lika stora delar.

 

Eleverna fick utforska hur de kunde dela pappret i två lika stora delar och på vilka olika sätt de kunde göra det.
Hur kan vi veta att det är två lika stora delar?
Finns det fler sätt?

Vi gör tänkandet synligt och lär av varandra.

De vek pappret horisontellt eller vertikalt.
De vek pappret diagonalt.
De drog ett streck över mittlinjen och klippte pappret i två lika stora delar.
De vek och klippte pappret i fyra mindre kvadrater eller trianglar och förklarade att det krävs två delar för att bilda en halv.

Vi använde kvadratiska pappaer, sax och klister
Sedan fick eleverna använda sig av olika geometriska former i papper som de fick dela i två delar.

 


Skola och hem

De elever som vill får gärna ta med hörlurar hemifrån till sin I-pad.
Det finns några fina målningar kvar i klassrummen av det sjungande trädet. Glöm inte att ta hem dessa och rama in dem.

 

Kommande händelser
Skridskor på Ekvallen på tisdag 15/1
Vi vill att eleverna tar med sig lunchmatsäck samt varm dryck, vatten och frukt. Tänk på att ta med skridskor, hjälm och varma kläder för att kunna vara ute hela dagen. Eleverna får ta med sig klubba och liten boll (ingen puck). Tänk på att packa i en bra väska där allt får plats. Ni ska klara av att bära allt själva!

 

Utvecklingssamtal
Nästa vecka, den 16/1 kl 15.00 finns tiderna för utvecklingssamtal utlagda på School soft. Som vanligt gäller föst till kvarn.
Samtalen är måndag em, onsdag hela dagen och ev någon mer em vid behov. Vi lägger in te ut fler tider än de som ni ser där.
Fyll i frågorna ”inför utvecklingssamtal” på School soft senast två dagar innan utvecklingssamtalet.

 

Föräldramöte
Välkomna till föräldramöte den 13/2 kl 17.30.

 

Föreläsning Reggio Emilia den 6/2 kl 18.30
Några gånger om året utvidgar vi föräldrakoordinatorsmötet och går ut med en allmän inbjudan till en kväll med fokus på skolans pedagogiska profil. Denna gången är det Cecilia Högsveden East som kommer att tala om skolans Reggio-inspiration. Om ni vill delta vill vi att ni anmäler er senast den 1:a februari via school soft. Detta för att kunna ordna lämplig lokal.

Välkomna!
önskar Föräldrakoordinatorgruppen

 

Nästa vecka
Måndag: Sovmorgon/fritids
Tisdag: Skridskodag på Ekvallen. Tag med matsäck!
Onsdag: Läxförhör (”Dagboken”). Tag med intervjun. Ny läxa delas ut: ”En nalles irrfärder”
Torsdag: Kör. Det blir nya körgrupper.
Fredag: Veckans elev: Elly och Jaquline

 

Trevlig helg!

Cissi, Sara, Lisen och Vincent

 

Uranus julhälsning v 51

Hej alla Uranusfamiljer!

Vi vill på detta sätt tacka för en rolig och innehållsrik termin tillsammans med era fina barn.
Vi har lärt oss så mycket av varandra under den här tiden och har många fina minnen och upplevelser tillsammans!

Tack också för de fina presenterna som vi fick igår på eftermiddagen.
Vi ses den 8 januari igen.

Kommande händelser:
7/1 – Planeringsdag för alla pedagoger på Lemshaga – skolan är stängd för elever
8/1 – Skolstart kl 8.20.
28/1 – Utvecklingssamtal påbörjas
30/1 – Utvecklingssamtalsdag, fritids är öppet för de elever som behöver omsorg.
12/2 – Allaktivitetsdag

Vi hoppas att ni får ett skönt lov, en God jul och ett Gott nytt år!

Cissi, Sara, Lisen och Vincent