Miljöhjältar

Miljöhjältar

Ansvarig/Ansvariga lärare: Cecilia Högsveden East och Sara Sandström


När, under vilka veckor?

VT 18, v 16-24


Vad?

Vad är en miljöhjälte?

Frågeställning (och följdfrågor):
Vad är återvinning? Vad är kretslopp? Hur kan vi vara miljöhjältar?


Övergripande mål från LGR11 2.2:

-har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
-har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
-har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
-kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
-kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
-kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,


Förankring i kursplanens syfte:

So
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor,
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor.


Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

So
Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.


Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.

 

Hur?
Hur ska vi arbeta?
I samband med vårt besök på Naturhistoriska riksmuseet (kopplat till vårt projekt om tid och rymden) såg vi filmen A Beautiful Planet på Cosmonova. I filmen beskrev astronauterna olika exempel på miljöförstöring som de kunde se på jorden, från rymden. Men de visade även på hur vi kan hjälpa vår jord. Vi blev inspirerade av detta exempel och började fundera på hur även vi kan vara med och göra skillnad.

Vi började med att både läsa boken och titta på filmen om Charlie och Lola: Tag hand om vår planet. Där tar man bl a upp ord som återvinning, källsortering, miljöhjältar.
Vi använde boken som ingång till vårt projekt för att skapa igenkänning och öka medvetenheten kring vad som sker på vår jord.
Detta projekt kring återvinning och kretslopp är en del i vårt arbeta med Grön flagg på skolan.
Det är även ett samarbete mellan skola och hem där vi vill uppmuntra föräldrarna att själva ta del i och uppmuntra barnen att engagera sig i familjens återvinning på ett konkret och kreativt sätt.
När familjerna återvinner noterar de antalet och vilka olika material de har återvunnit samt skickar en bild från återvinningstillfället, till någon av oss mentorer. Väl i skolan noterar vi tillsammans de olika materialen, t ex 40 plastförpackningar, 20 pantburkar, 30 glasflaskor osv på vår anslagstavla. För varje 40:onde sak får eleven sätta upp ett löv på vårt träd. Där synliggörs hur mycket vi har återvunnit.
När trädet är fullt önskar vi få plantera ett träd på skolan (precis som Charlie och Lola gör i boken).
Förutom de kategorier som vi har valt ut tillsammans uppmuntrar vi eleverna att komma på fler goda miljöexempel. Man kan byta böcker med varandra, man kan lämna urvuxna kläder till andra barn osv.
Läraren modellerar och är själv ett gott exempel på att återvinna.

På Mellangårdens städdag i slutet av april har vi en vårsamling med hattparad. Vår klass tillverkar våra hattar i återvunnet material, såsom plastburkar, tyg, kartong mm.

Vi spelar in miljöfilmer kring återvinning som vi visar på avslutningsdagen för familjerna.
Vi sjunger en miljösång om att alla kan vara med och göra skillnad för vår jord.


Vad har de lärt sig?

Av tidningar kan man göra nya tidningar.
 När vi källsorterar och återvinner så sparar vi på jordens resurser.
Det lilla vi gör spelar roll för miljön, alla kan göra något.

Det är roligt att vara en miljöhjälte!


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?


Vi samlar löv på vårt träd. När trädet är fullt har vi blivit lovade ett träd av vår rektor, som ska planteras på Lemshaga.

Vi visar våra hattar av återvunnit material och berättar om vårt arbeta på Mellangårdens vårsamling.

Vi visar våra miljöfilmer och sjunger en sång om vårt engagemang för miljön, på avslutningsdagen.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:
Vi arbetar med detta projekt under vårterminen 2018.


Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Under ett besök på Naturhistoriska Riskmuseet såg vi filmen A Beautiful Planet på Cosmonova.
I filmen tittar astronauterna ner på vår planet och ser miljöförstöring på nära håll. De tar också upp lyckade projekt för att rädda vår jord. Vi blev inspirerade till att tänka positivt kring att vi också kan göra skillnad.

Vi kopplat projektet till vårt arbete med Grön Flagg.

Att arbeta med miljöfrågor är alltid en mycket angelägen fråga!


Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi sätter in vår undervisning i meningsfulla sammanhang. Vi låter elevernas tankar och idéer genomsyra vårt projekt. Vi vill att våra elever ska känna att de kan göra skillnad och påverka omvärlden och sin egen livssituation. Vi använder oss av tankerutiner för att synliggöra elevernas tankar. Vi är engagerade vuxna som är nyfikna på våra elevers tänkande. Vi är modeller i vårt eget agerande kring miljöfrågor.

 

Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:
Alla elever har varit mycket engagerade och vi tror även att vi har satt igång en positiv trend kring återvinning och källsortering i hemmen.

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation:

  

 

Länktips:
• Lokala planeringar – Alla ämnen

Neptunus veckobrev v 23

Hej att fina Neptunusar!

Tack för ännu en fin vecka med sol och nya erfarenheter tillsammans.

Elevers ansvar och inflytande
Vi är miljöhjältar. Vi kan göra skillnad. Vi vill vara med och rädda vår jord.

 

   
   
  
  

På Världsmiljödagen städade vi stränder på Björnö. Innan vi åkte dit tittade vi på några filmer som handlade om plast i haven och hur vi kan göra skillnad genom att vara med och städa stränder. Det kan vara nedskräpat på stränderna, men ofta är det skräp som har flutit i land från havet. I de stora världhaven har man hittat stora virvlar med plastskräp. Många djur får i sig plasten och dör av det. På svenska västkusten städar man upp tonvis av skräp som har flutit i land.

I Neptunus är vi miljöhjältar som förstår att vi kan vara med och rädda vår jord!

Vi fick en underbar dag på Björnö med skräpplockning, matsäck och lek. Så många glada och nöjda barn. Vi vuxna känner oss  stolta över barnen som fungerade så fint på utflykten. Vi börjar redan tänka på nästa gång vi ska åka dit…

 

Fjärilssläpp
På måndagen släppte vi ut våra sista fjärilar. Det var så härligt att få se dem i frihet! Eleverna var eniga om att vi har fått lära oss mycket om fjärilens liv och utveckling. Ett tips till er familjer är att göra en sommarutflykt till Haga och Fjärilsmuseet där ni verkligen kan se fjärilar på nära håll.
Vi hoppas och tror att detta projekt har gett en större förståelse men också en ödmjukhet för alla små djur och insekter som vi möter dagligen. Vi skapar en relation och dialog med naturen.

 

Skola och hem

På måndag vill vi att alla tar med sig en papperskasse att ta hem sina saker i.
Tag hem sakerna på onsdag, då har vi städat klart i klassrummen.

Viktigt att ni tar hem alla kläder i kapprummet före sommarlovet.
Det finns massor av kvarglömda kläder i våra korgar. Ta gärna en titt i dessa! På skolavslutningen kommer vi ställa ut dessa korgar så att ni får en sista chans att ta en titt där i. Därefter kommer vi att skänka kvarglömda kläder till välgörande ändamål.

Vi ber er också att kolla en extra gång hemma om ni har någon läsebok kvar.

 

Avslutningen
För er som ska lämna en rulltårta, eller två, kom till klassrummet från kl 8.00-8.45 (senast).
Klassföräldrarna ser till att det finns kaffe, mjölk, saft, muggar, tallrikar och skedar.
Skolavslutning kl 9.00 i amfiteatern. Vi sitter tillsammans klassvis. Sedan går vi till klassrummet där vi pedagoger håller tal och delar ut sommarläxan. Därefter firar vi att alla barn har blivit så duktiga läsare. Vi smaskar på vår lästårta tillsammans. Sedan går vi ut på sommarlov. Fritids för dem som anmält det.

 

Sommarläxa
Barnen har tillverkat egna böcker och i dem ska de skriva och rita om vad de gör under sommaren, gärna varje dag.
Temat är rörelseglädje och det kan vara vad som helst som gör dig glad; en promenad med hunden, en cykeltur, hoppa studsmatta, simma, hoppa från bryggan, dansa, gå på styltor…
Sommarläxan blir en ingång till höstens projekt som kommer att handla om Kroppen.
Vi kopplar även sommarläxan till Grön flaggs tema: Livsstil och hälsa.

Dessutom vill vi att alla barn läser minst en bok i sommar. Detta redovisas när vi ses efter sommaren.
Det är mycket viktigt att inte göra ett uppehåll med läsningen under sommaren. Många barn kan annars hamna i en svacka när det gäller läsförmågan.

Vi kommer att berätta mer om vårt projekt på höstens första föräldramöte.


Nästa vecka

Måndag: Tag med en papperskasse
! Vi städar och fixar i klassrummen och gör färdigt arbeten.
Tisdag: Vi ser på Plutos bondgårdsmusikal. Cissi bjuder på något på sin födelsedag.
Onsdag: Vi lämnar in läsläxan för sista gången och ser om vi kan göra några fler läsremsor.
Vi städar och fixar i klassrummet. Hjälp ditt barn att ta hem allt skolarbete!
Torsdag: Skolavslutning kl 9.00 i amfiteatern
Fredag: Fritids/sommarlov

 

Trevlig helg!

Cissi, Sara, Nick, Vincent

 

Neptunus veckobrev v 21

Hej alla fina Neptunusfamiljer!

Förundran
Alla dessa ögonblick och möten med Neptunusbarnen gör mig så lycklig!
I måndags mätte vi våra bönor som hade vuxit upp och noterade sedan i vårt växtdiagram. Från måndag till tisdag hade Noras böna vuxit från 15 cm till 20 cm. Jag frågade henne hur stor skillnaden var. Detta matematiska begrepp är inte så lätt att förstå, men i det konkreta blir betydelsen synlig. Alltså, hur många rutor måste du lägga till i växtdiagrammet? frågade jag. Nora klippte ut fem nya rutor till diagrammet.

 

 

Edvin var lite besviken över att hans böna inte hade kommit upp under måndagen. På tisdagsmorgonen när jag vattnade märkte jag att hans böna hade börjat komma upp, med ryggen först. Hur växterna kommer upp har vi redan visat med våra kroppar – och nu kunde vi verkligen se att det stämmer! Cissi, jag är så glad! sa Edvin och kramade om mig.
Så mycket glädje i ett lustfyllt och autentiskt lärande…

 

 

Nästa fredag, den 1 juni, får ni gärna hjälpa era barn att ta hem sina plantor så får de fortsätta växa hemma.


Besök i skolan

I måndags fick vi besök av Alicias farmor som berättade om hur det var på Lemshaga förr i tiden. Under en lång period hade hennes familj sommarhus på Ingarö och gjorde utflykter in till Gustavsberg på cykel. Då passade de på att stanna till på Lemshaga och titta på grisarna (nuvarande Storgården) och sedan cyklade de vidare. Det var så spännande att höra från förr i tiden!

 

 

Våra två nya klasskompisar besökte oss under onsdagsförmiddagen. Vi  presenterade oss för varandra och hade två lektioner tillsammans. På rasten lekte vi pepparkakskull och alla elever var så lyckliga när de fick utökade skolgårdsgränser i taggbuskarna.

Under fredagen fick gröna gruppen ta emot ett studiebesök från västkusten. De var intresserade av att se hur vi arbetar med Singma-matematik.

 

Matematik
Under veckans matematiklektioner har vi bl a arbetat med dubbelt så mycket och hälften. Vi har laborerat med både små och stora tal.

  

 


Rymdsagorna

Vi håller på och avslutar våra rymdsagor. De består av sex kapitel. En del barn har skrivit på papper och några skrev direkt på sina I-pads. Några elever renskriver hela sagan på sina I-pads – som riktiga författare.

   

 


Miljöhjältar

Under onsdagen tittade gröna gruppen på några filmer från UR (Barr och Pinne) om återvinning: Glas och tidningar, Hav och kretslopp och Batterier. Sedan fick eleverna fundera över vad en miljöhjälte är och kan vara. Texterna klistrade vi in i våra böcker om tid och rymden. Det var ju utifrån detta projekt som vi startade våra miljöhjältar. Vi kan göra skillnad för vår jord!

Röda gruppen har börjat med att göra egna miljöfilmer. Vi berättar mer om detta i nästa veckobrev.

 


Skolverkets bedömningsstöd

Den här veckan har vi börjat lyssna på elevernas läsning och har även spelat in dem när de läser. Det är bra att få lyssna på och reflektera över sin läsning både nu och senare. Vi vill att eleverna själva ska bli medvetna om att de utvecklas i sin läsning.
Nästa vecka kommer vi att göra en skrivuppgift, en fjärilssaga, som vi sedan bedömer enligt skolverkets mall.
Dessutom kommer vi att föra samtal kring en högläsningsbok i mindre grupper.


Sista dansen
Idag var det sista dansen för gröna gruppen. De fick välja en dans som de har gjort under läsåret.
 


Skola och hem

Läsprojektet
Vi firar vårt läsprojekt och elevernas fina läsutveckling genom att äta en lästårta på avslutningsdagen.
Det kommer att vara rulltårtor som vi lägger på rad för att illustrera hur långt vi har läst tillsammans.
Vi skulle behöva hjälp med att baka rulltårtor. Meddela mig (Cissi) eller Sara om och hur många rulltårtor du vill baka.
Tack på förhand!

Kläder efter väder
Vi vill be er föräldrar att gå igenom era barns lådor med extra kläder och ta hem det som ej behövs och lägga till lite tunnare kläder. Se även till att det finns en märkt vattenflaska på hyllan.

Biblioteksböcker
Vi lämnar tillbaka alla låneböcker nästa vecka. Jag vet att många har fått påminnelser.

Lusvarning
Vi vill avsluta med en lite lusvarning. Det har förekommit löss igen. Det är mycket viktigt att ni tittar igenom era barns hår.

Behandling av personuppgifter på Lemshaga Akademi

Dataskyddsförordningen, GDPR, träder i kraft den 25 Maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för hur personuppgifter behandlas.

Under kategorin ”Praktisk info” på Lemshagas hemsida finns länken ”Behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR” där vi berättar hur vi samlar in, behandlar och hanterar den data som vi sparar hos oss. Vi har även publicerat en nyhet i Schoolsoft angående GDPR där vi ber alla vårdnadshavare att gå in och markera rutan för läsbekräftelse efter att ni har tagit del av informationen och accepterat hur vi behandlar personuppgifter.

 

Blänkare:
Vecka 22
30/5 Mellangårdskören bjuder in till konsert

1/6 Planetspelen

Vecka 23
5/6 ”Clean Up Coast” Utflykt till Stora sand i Björkvik. Alla tar med lunchmatsäck och vatten för dagen och gärna handskar för att kunna städa. Kläder efter väder.
6/6 Sveriges nationaldag, skola och fritids stängt

Vecka 24
14/6 Skolavslutning kl 9.00. Mer info om denna dag kommer.

Vecka 34
20/8 Skolan startar efter sommaren.


Nästa vecka:

Måndag: Sv, ma
Tisdag: Vi skriver sagor om fjärilar.
Onsdag: Tag med bok och anteckningsbok till läsprojektet. Vi går på konsert med lilla kören.
Torsdag: Idrott för båda grupperna.
Fredag: Planetspelen

Planetspelen 1 juni 9-12.30
Det är skolans åk 8 som håller i en dag på IP för våra elever. De kommer att vara indelade i grupper från Pluto till Saturnus och det finns en ansvarig pedagog i varje grupp. Vi ses i klassrummet som vanlig och avslutar dagen i klassrummet kl 13.45.
Kom ombytt till idrottskläder. Tag med keps och solcreme, något att äta på, en frukt och en vattenflaska. (Vi får maten från skolan).


Trevlig helg!

Cissi, Sara, Nick och Vincent

 

 

Neptunus veckobrev v 19

Hej!

Nu står körsbärsträden i full blom!

 


Skolans dag

Vilken härlig dag det blev med solsken och många besökare!
I Neptunus överraskades vi av att några puppor hade blivit fjärilar.
Vi matade dem med sockerlösning, frukt och blommor.

Sedan planterade vi hemliga bönor och gjorde magiska blomsterpinnar som ska locka upp växterna. Kreativiteten flödade!

      
  

 

Läsprojektet
Under onsdagen fick alla visa och berätta hur det går med läsningen och deras böcker. De som var klara med sin bok fick klippa en remsa och sätta upp på en av våra dörrar i klassrummet. Eleverna kommer även att få skriva bokrecensioner när de läst ut sin bok. På skolavslutningen den 14 juni skulle vi behöva hjälp med att baka rulltårtor, visst vill ni vara med?
Kanske kan vi samla in en slant till klasskassan?

  

 

Skola och hem
Vi önskar att alla har med sig en vattenflaska på sin hylla i hallen. Det är viktigt att eleverna dricker ordentligt med vatten när det är varmt ute.
Om ni får påminnelser kring låneböcker så beror det på att vi inte kunde åka till biblioteket den här veckan.
Vi besöker biblioteket en sista gång den 29 och 30 maj för att lämna tillbaka våra böcker.

Blänkare:
Vecka 20
14-16/5 Studiedagar (fritids öppet)

Skolchefen informerar: Vi vill uppmärksamma alla vårdnadshavare att skolan, i samband med Kristi Himmelsfärd, kommer att ha tre studiedagar. I praktiken innebär det att eleverna har lov 10-11 maj och studiedagar 14-16/5. Fritids/Klubben håller öppet dessa studiedagar. Anledningen till att det kommer 3 studiedagar i följd är att de Nationella proven ska rättas i alla ämnen samt ytterligare en fortbildningsdag för lärarna som inte handlar om rättning.

Vecka 22
30/5 Mellangårdskören bjuder in till Konsert

Vecka 22
1/6 Planetspelen

Vecka 23
5/6 ”Clean Up Coast” Utflykt till Stora sand i Björkvik. Alla tar med lunchmatsäck och vatten för dagen och gärna handskar för att kunna städa. Kläder efter väder.
6/6 Sveriges nationaldag, skola och fritids stängt

Vecka 24
14/6 Skolavslutning, Mer info om denna dag kommer.

Vecka 34
20/8 Skolan startar efter sommaren.

Nästa vecka:
Måndag: Studiedag. Fritids öppet.
Tisdag: Fritids
Onsdag: Fritids
Torsdag: Skola som vanligt. Idrott för båda grupperna
fredag: Dans för gröna gruppen och engelska för röda

Trevlig helg!

Cissi, Sara, Nick och Vincent

Neptunus veckobrev v 17

Hej alla föräldrar och elever i Neptunus!

 

Besök från England
I fredags hämtade Sara och Elvira våra gäster som hade anlänt till Sverige. Vi lyckades hålla dem hemliga och de presenterades först under måndagen. De var lite mindre än vi hade trott och såg först lite orkeslösa ut. Men när de hade ätit av sin medhavda mat så piggnade de till. Vi fick lära känna fem små nyfikna vänner, som kikade ut på oss från sin lilla burk. Där ska de stanna ett tag och vi ska följa deras utveckling.

Eleverna fick titta närmare på våra vänner och dokumentera i en liten bok: Vad ser du? Vad tänker/tror du? Vad undrar du?

  

Senare i veckan tittade vi närmare på larverna och såg hur mycket de hade vuxit. Vi mätte med små snören.
Det ska bli spännande att se vad som har hänt efter långhelgen…

 

Matematik
Det när veckan har vi avslutat området kring addition och subtraktion. I stället har vi börjat närma oss multiplikation och division. Vi har undersökt hur vi kan addera lika stora grupper. Vi kan räkna stegvis: 5, 10, 15, 20… Det finns en sång som man kan använda sig av när man räknar ”femskutt”.

 

Engelska
På engelsklektionerna de här veckorna har vi läst en ny bok om hunden Floppy och vad han tycker om att göra. Kapitlet som vi har arbetat med handlade om vad man kan göra (activities). Vi har skrivit ord, sjungit, dansat och gjort charader. Som vanligt är det Lenny och My som pratar med eleverna i början av lektion. Stor vikt läggs vid att alla vågar prata och att det inte gör något om man säga fel. När vi arbetar med boken lyssnar vi på rätt uttal som vi sedan härmar. Vi översätter texten och pratar om innehållet.


Skola och hem

Miljöhjältar
Det är så roligt att få mejl från flera föräldrar som har dokumenterat när ni återvinner tillsammans med era barn. Vi har noterat detta vid våra träd. Fortsätt gärna att skicka in bilder och noteringar till oss från era turer till återvinningen.

  

 

Under onsdagen gjorde vi egna hattar av återvunnet material. Dessa hattar använde vi under vårparaden i amfiteatern på fredagen.
Vi städade på gården före lunch och efter lunch tågade vi till amfiteatern för årets hattparad och vårsamling. Det var Saturnus som höll i programmet. De läste vårdikter, vi sjöng tillsammans och Gottis ledde en dans. Vi anslutande med att visa upp våra hattar och göra raketen för att hylla att våren är här!

   

  

  

 

 

Läsprojektet
I onsdags läste vi vår sista läsläxa och delade ut skrivboken med uppgifter inför vårt läsprojekt. I skrivboken finns alla instruktioner inklistrade. Om ni undrar över något eller behöver hjälp med val av bok, hör gärna av er till Cissi eller Sara. Det går jättebra att välja en bok hemma. Vill man går det också bra att låna en bok från skolan.
Tag med skrivbok och den skönlitterära boken till skolan varje onsdag.

 

Snart är det dags för lov!
För att kunna planera vår verksamhet vill vi veta vilket behov ni har av fritids.
Fyll i formuläret i länken nedan och kom ihåg att trycka på spara.
Vi har ett sista anmälningsdatum 30/4.
Fritids har öppet kl 7.30-17.00.
Notera att vi stänger 15.00 dag före röd dag och afton. Detta infaller onsdag 9/5, tisdag 5/6 och dag före midsommarafton 21/6. Notera även i kalendern att Fritids har stängt för planering 13-14/8.

https://goo.gl/forms/edK7DGkK2VR2sxm92

Mvh Fritids

 

Hälsning från skolledningen:
Vi vill uppmärksamma alla vårdnadshavare att skolan, i samband med Kristi Himmelsfärd, kommer att ha tre studiedagar. I praktiken innebär det att eleverna har lov 10-11 maj och studiedagar 14-16/5. Fritids/Klubben håller öppet dessa studiedagar. Anledningen till att det kommer 3 studiedagar i följd är att de Nationella proven ska rättas i alla ämnen samt ytterligare en fortbildningsdag för lärarna som inte handlar om rättning.

30/4 Skola och fritids stängt
1/5 Skola och fritids stängt
9/5 Skolans dag, vi bjuder in er föräldrar att besöka skolan och vara med era barn i skolan. Mer info om denna dag kommer.
10/5 Kristi himmelfärdsdag, skola och fritids stängt
11/5 lovdag (fritids öppet)
14-16/5 Studiedagar (fritids öppet)
6/6 Sveriges nationaldag, skola och fritids stängt
14/6 Skolavslutning, Mer info om denna dag kommer.
20/8 Skolan startar efter sommaren.

 

Nästa vecka
Måndag: Skola och fritids stängt
Tisdag: Skola och fritids stängt
Onsdag: Läsprojektet fortsätter. Tag med skrivbok och kapitelbok till skolan.
Torsdag: Idrott för båda grupperna.
Fredag: Ingen dans. Birgitta kommer till oss och tillverkar böcker.

Trevlig helg!

Cissi, Sara, Nick och Vincent

 

Läsprojekt i Neptunus

Läsprojekt i Neptunus vt-18

Ansvarig/Ansvariga: Cecilia Högsveden-East och Sara Sandström
När, under vilka veckor? v 17-24

Vad?
Vi läser skönlitterära böcker i skolan och hemma. Vi fokuserar på läsförståelsen.

Frågeställning (och följdfrågor):
Vad är läsförståelse?
Hur blir man en god läsare?
Hur blir alla elever delaktiga i vårt läsprojekt?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.
Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga förmågan.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?
Hur ska vi arbeta?

Eleverna får som läsläxa att läsa skönlitterära böcker hemma för sina föräldrar. I skolan har vi en lässtund varje dag och vi har även högläsning då vi samtalar om böckernas innehåll.
Om eleven har böcker på lämplig nivå hemma så går det bra att läsa dem, annars hjälper vi till i skolan. Eleverna ska läsa 15 min högt vid minst tre tillfällen varje vecka.
Läsningen följs av ett samtal kring innehållet där det är fokus på läsförståelsen. Det går bra att använda sig av de sk ”läsfixarna” som finns inklistrade i läsloggen.

Så här kan ni använda ”läsfixarna”: Förslag på frågor.(Från veckobrevet)
Cowboyen: Hur kan du sammanfatta det du har läst? Vad är det viktigaste?
Spågumman: Vad tror du kommer hända i nästa kapitel/ nästa gång vi läser?
Konstnären: Vilka bilder ser du inom dig när du läser? Beskriv en plats eller person.
Reportern: Är det något du undrar över i texten?
Detektiven: Finns det några ord som du inte förstår?

Alla barn får en läslogg där läsningen ska dokumenteras. Denna bok och den boken som eleven läser i tas med varje onsdag. Då redovisas läsningen och vi skriver bokrecensioner.
När en bok är utläst får eleven klippa en remsa som är lika tjock som bokens rygg. Vi sätter upp remsorna på väggen och samlar till en sk ”lästårta”. När projektet är slut får vi se hur lång lästårta som ska bakas. Kanske vill några föräldrar och barn hjälpa till att baka den?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Läsningen redovisas varje onsdag. Eleverna tar med sig den bok de har läst eller läser i. Vi berättar om böckerna i samlingen och skriver bokrecensioner. Om någon har läst ut en bok får han/hon skriva bokens titel, författare och sitt eget namn på sen remsa och sätta upp på en dörr. På så sätt sparar vi till en gemensam ”lästårta” i slutet av projektet.
Vi läser enskilt med eleverna och dokumenterar elevernas läsning i Quicktime. Lärarna använder sig av Skolverkets bedömningsstöd för att lyssna på eleverna enskilt.
Vi samtalar kring böckernas innehåll, både de böcker eleverna har läst enskilt och våra gemensamma högläsningsböcker.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Projektet pågår varje vecka till terminens slut. Varje onsdag kollar läraren att alla elever har en bok att läsa i. Antingen får de låna en från skolan eller ta en hemifrån. Vi lånar även böcker från biblioteket i Brunn.
På onsdagarna redovisar vi läsningen.
Projektet avslutas med att vi bakar och äter en sk ”lästårta”.

Läsläxa

Välj en bok hemma eller i skolan på lämplig nivå. (inte för svår och inte för lätt)
Läs 15 min högt för en vuxen vid minst tre tillfällen varje vecka.
Efter läsningen samtalar ni om innehållet med hjälp av de fem ”läsfixarna”
som finns inklistrade längst bak i läsloggen. Välj en av figurerna varje gång.
I läsloggen ska läsningen dokumenteras (titel, datum, antal sidor och den vuxnes namn).
Läsloggen och den bok som eleven läser i tas med varje onsdag till skolan.
Då redovisas läsningen och vi samtalar om böckernas innehåll.
När en bok är utläst får eleven klippa en remsa som är lika tjock som bokens rygg.
De får även skriva en bokrecension.
Vi sätter upp remsorna på väggen och samlar till en sk ”lästårta”.
Sista skoldagen äter vi en rulltårta som är lika lång som ”tjockleken” på alla böcker
vi gemensamt har läst.

Lycka till!
Cissi och Sara

Så här kan ni använda ”läsfixarna”: Förslag på frågor.

Cowboyen: Hur kan du sammanfatta det du har läst? Vad är det viktigaste?

Spågumman: Vad tror du kommer hända i nästa kapitel/ nästa gång vi läser?

Konstnären: Vilka bilder ser du inom dig när du läser? Beskriv en plats eller person.

Reportern: Är det något du undrar över i texten?

Detektiven: Finns det några ord som du inte förstår?

Lycka till!
Cissi och Sara

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?
Föräldrarna blir delaktiga i projektet genom läsningen som sker hemma.
Vi kan tipsa andra elever och pedagoger om böcker som vi ha läst.

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Eleverna har tidigare under läsåret haft en läsläxa varje vecka, så den rutinen finns redan. Föräldrarna är viktiga personer i elevernas läsutveckling och vi följer gemensamt elevernas läsutveckling.
Vikten av god läsförståelse har aktualiserats ny forskning.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.
s 9

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi vill variera olika uttryckssätt och sätt att lära med målet att alla blir goda läsare och att de även utvecklar skriftspråket. Vi läser böcker på egen hand, men även högläsning för att skapa en gemensam läsupplevelse som grund för samtal i gruppen.
Vi lär oss av varandra och alla bidrag är viktiga.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Pedagogisk dokumentation

Länktips:
• Lokala planeringar – Alla ämnen