Venus veckobrev v.48

Hej alla Venus!

Den här veckan har inneburit många nya intryck. Vi har haft Clowner utan gränser på besök, vi har varit på museum, dels Tekniska och dels Naturhistoriska. Veckan avslutades med forumteater kring afrofobi med teatergruppen Circonova.

Utflykterna flöt på bra, trots långa resvägar gick allt enligt plan.

   

   

Circonova

En fantastik forumteater där en pjäs spelades upp för oss kring afrofobi. Skådespelarna spelade först upp en pjäs sedan spelade de upp samma pjäs igen. Skillnaden denna gång var att eleverna fick medverka genom att bryta spelet där de upplevde kränkningar av olika slag varefter de fick ge alternativa lösningar.

Till nästa vecka:

 • Venus röd ska till konsthallen i Gustavsbergs hamn nu på torsdag den 7/12. Vi samlas vid konsthallen senast klockan 8.50. Bussen tillbaka till skolan går 11.14

Trevlig helg!

Venusteamet

Venus veckobrev v. 45

Hej alla Venusar med familjer!

Sex veckor kvar till jullov och fem veckor kvar till att betygen ska vara satta. Tänk att allt går i en sådan rasande fart. I No:n började vi med ett nytt område i tisdags, ”fröväxter och sporväxter”. De som har haft laborationstimme har fått varit ute i skogen och studerat mossor och lavar. Förhoppningsvis är det nu någon elev somuppskattar mossor och lavar lika mycket som deras fröken, fast vid närmre eftertanke, det är nog omöjligt:-)

 Skolresa

Måndagens mentorsmöte handlade mycket om det som vi diskuterade under föräldramötet, dvs skolresan i åk 9. Eleverna fick diskutera platser som de ville besöka under en eventuell skolresa samt hur det skulle samla in pengar till detta. Vi var noga med att poängtera att det inte är föräldrarna som ska samla in pengarna utan att de är de själva som har ansvaret. Förslagen de hade var flera, Spanien, Oslo, Tivoli i Berlin, Gotland, Liseberg mfl. Vi kommer att fortsätta diskutera frågan om var de vill åka samtidigt som vi pratar utgifter, vad mat, övernattningar, aktiviteter mm kostar, på måndag. De måste förstå vad saker och ting kostar. Men vill man verkligen någonting så kan man fast då måste man arbeta för det. Förslag som kom upp angående hur det de skulle samla in pengar var: Sy mössor, disco för yngre barn, grillfest/middag, loppis, sälja kaffe och fralla vid busshållplatser, odla plantor till våren. Förslagen var många och bra, för visst finns det pengar att tjäna.

Ansvarsgrupper inför skolresa:

På föräldramötet kom vi även överens om att vi skulle göra ansvarsgrupper som ska samla in pengar under de kommande terminerna fram till ht-2019. Vi lärare hjälper gärna till med det och nedan har ni en lista på alla grupper. Varje grupp kommer också att ha en sammankallande förälder/föräldrar som ska se till att gruppen i sin helhet träffas innan ett specifikt datum. Den elev vars förälder/föräldrar ska vara sammankallande kommer att vara fetmarkerad.

 • Grupp 1 – ansvarar november-december 2017 sista datum att ses 27/11

Vendela A, Tuva, Vilma, Pim, Ellen, Eskil, Douglas, Tona

 • Grupp 2- ansvarar januari-mars 2018 sista datum att ses 23/1

Meja, Leo, Amanda, Hugo B, Gabriel, Daniella, Linnea

 • Grupp 3- ansvarar april -juni 2018 sista datum att ses 20/4

Mira, Vendela E, Junie, Oskar F, Nicole G, Julia, William

 • Grupp 4 – ansvarar augusti-oktober 2018 sista datum att ses 5/9

Oscar H, Noah, Li, Linus, Karl, Jesper, Liam

 • Grupp 5 – ansvarar november-december 2018 sista datum att ses 14/11

Lova, Vilhelm, Elias, Marcus, Jacob, Samuel, Viktor, Caspar

 • Grupp 6 – ansvarar januari- mars 2019 sista datum att ses 23/1

Esther, Matilda, Saga, Caitlyn, Hugo N, Lisa, Nicole P, Ida

 • Grupp 7 – ansvarar april-juni 2019 sista datum att ses 20/4

Max, Adam, Olivia, Tore, Emil, Pål-Ivan, Carl

Valet av föräldrar som är ansvariga för att sammankalla sin grupp är helt slumpmässigt. Förutom Eskils pappa som tog på sig uppgiften under föräldramötet. Hoppas att det känns ok för er andra!

Teater

Under fredagen besökte vi teatern i Gustavsberg. Det var en tänkvärd föreställning som hette ”Sant enligt vem?”. Pjäsen handlade om en tonårspojke som förlorat sin mamma i en olycka och hur pojken och hans pappa efter det fått en väldigt dålig relation till varandra. Pojken kände sig osynlig och hamnade i fel gäng, pappan visste inte hur han skulle möta sin son. Jag skulle säga att nästan hela klassen tyckte att pjäsen var bra och lärorik.

     

 Blänkare:

 • 29/11 kommer att vara en omvärldsdag då eleverna kommer att få chans till att gå på ett museum. Museum som röstades fram var naturhistoriska museet och tekniska museet. Mer information om det längre fram.

 

Trevlig helg!

/Venusteamet

 

 

Fröväxter och sporväxter

Ansvarig/Ansvariga lärare: Cristin Axörn

När, under vilka veckor? v. 45-49

Vad?

Läsanvisningar Spektrum Biologi s 38-69

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är kryptogamer respektive fanerogamer?
 • Vad menas med ett ekosystem?
 • Hur ser en fröväxts livscykel ut?
 • Vad behöver ett frö för att gro?
 • Hur ser sporväxters livscykel ut?
 • Hur ser svampars livscykel ut?
 • På vilket sätt får kryptogamer och fanerogamer vatten och näring?
 • Vad innebär fotosyntesen?
 • Kunna förklara begrepp som: pollinering, befruktning, mycel, saprofyter, symbios, mykorrhiza, parasiter.
 • Vad är en cell? Hur ser en växtcell och en djurcell ut? Vad skiljer cellerna åt?
 • Vem var Linné och hur såg hans liv ut? Vad gjorde han för upptäckter?
 • Vad är biologisk mångfald?
 • Vad innebär fotosyntesen? Vad innebär förbränningen (cellandningen)?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
Förankring i kursplanens syfte
 …utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfiken på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen…
Centralt innehåll från kursplanen
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör … naturbruk…
 •  genomföra systematiska undersökningar i biologi och
 •  använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i … naturen…
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att ha lärarledda lektioner, lab, fältstudier, diskussioner.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning kommer att ske genom både diskussioner, lab, fältstudier men också som ett avslutande skriftligt prov.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 45- Introduktion, grund förväxter/sporväxter
V 46-
V 47-
V 48-
V 49-
V 50- prov

Fröväxter och sporväxter

http://www.ne.se/play/filmnavet/program/medix97
(filmen är från NE och kan endast ses om man är inloggad)

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Växter, natur är alltid aktuellt. Vi lever i och med detta. All kunskap kan hjälpa oss att ta hand om vår värld lite bättre.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Organisk kemi

Ansvarig/Ansvariga lärare: Cristin Axörn

När, under vilka veckor? v 41-46

Läsanvisningar i boken Spektrum Kemi
Organisk kemi s.156-185
Kol och förbränning s. 244-265

Elevernas övningsfrågor: Frågor till provet att öva på

Cristins frågor: Testfrågor organisk kemi

Min keynote, ett första utkast till er som vill börja att öva.  Organisk kemi redigerad Jag kommer inom några dagar att lägga ut den fullständiga presentationen. Det kommer att tillkomma mer info om organiska syror och estrar.

Organisk kemi keynote sista versionen pdf!!!!!

Sammanfattning att kunna inför provet.

 • Vad är kol?
 • Alkaner
 • Alkener
 • Alkyner
 • Alkoholer envärda och flervärda(fler alkoholgrupper än en)
 • Olja
 • Organiska syror
 • Estrar
 • Träna på att besvara frågorna i frågeställningen nedan, svara på frågorna i keynoten samt era egna frågor och mina frågor. De två senare finns bifogade ovan.

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
• Vad menas med organiska ämnen och organisk kemi?
• Vilka är de fyra vanligaste formerna av grundämnet kol?
• Du skall kunna namnge, rita upp strukturformel och molekylformel för alkaner, alkener, alkyner, alkoholer och organiska syror med kedjor på upp till 10 kolatomer
• Vad är skillnaden mellan ett mättat och omättat kolväte?
• Vad är isomerer?
• Hur har olja bildats? Känna till begreppen/orden raffinaderi, destillering och krackning.
• Hur påverkar användning av olja, naturgas och kol (fossila bränslen) miljön?
• Hur används kolväten i vår vardag?
• Hur bildas etanol?
• Känna till följande alkoholer metanol, etanol, glykol, glycerol – faror, nyttjor och användningsområden
• Känna till några vanliga organiska syror – var de finns och vad de används till i vardagen
• Känna till vad en ester bildas av – var man kan hitta estrar och vad kan de användas till

Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte – förmågor vi utvecklar i detta projekt

 • Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga attanvända kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll från kursplanen

Kemin i naturen
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
Kemin i vardagen och samhället
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
Kemin och världsbilden
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
Kemins metoder och arbetssätt
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, eget arbete, laborationer, diskussioner

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Labbrapport, skriftligt prov och aktivitet under lektioner/diskussioner/lektionsuppgifter

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V. 41

V. 42

v.43

V.45

V.46

V.47 Prov -onsdag och torsdag

V. 48 tisdag -laborationsrapport in

Venus veckobrev v.41

Hej alla elever och föräldrar i Venus!

I No:n arbetar vi fortfarande med kraft och tryck. Den här veckan har vi framförallt riktat in oss på vattentryck. Nästa vecka blir det lufttryck och sedan är det dags för prov. I veckan, under laborationstillfällena, arbetade eleverna med en uppgift om tryck. Det gick mycket bra och det var många snygga fötter som ritades upp på papper.

Nästa vecka:

 • På torsdag är det dags för orientering för hela Ladan: Nedan kan ni läsa info från idrottslärarna:Orienteringsdag för LadanVar? Hellasgården, Nacka
  När? Torsdag den 19:e oktober. Samling där 09.20!
  Hur tar jag mig dit? Eftersom det är orienteringsdag förväntar vi
  oss att ni hittar själva. T. ex tittar efter lämplig buss via Sl.
  (Hållplatsen heter Hellasgården)
  Hur? Du kommer att få visa dina orienteringskunskaper genom att
  springa en bana ensam. Venus och Merkurius kommer även att
  skriva sitt teoriprov där på plats.

  Vad skall jag ta med?
  • Extra kläder, gärna varma. (Byt om hemma!)
  • Om du har en egen kompass ta gärna med den då vi inte kan
  garantera att vi kan låna ut kompasser till alla elever. År 9 har
  förtur på kompasser och därefter år 8.
  • Egen matsäck samt vattenflaska/dricka.
  • Klocka (så att du inte kommer tillbaka för sent).
  • Penna och sudd (gäller år 7 och år 8).

  Lycka till! /Önskar Idrottslärarna

 • Det har varit lite strul med tiderna för föräldramötet. Men det spikade datumet är den 25 oktober med start klockan 18.00 till 19.30. Vi kommer under vårt möte få besök av Mariella och Johan. Mariella arbetar på Mini Maria och kommer att berätta om droger medan Johan som arbetar på Polarna kommer att berätta om hur det ser ut ”lite på byn”. Har ni frågor eller annat ni känner att vi behöver lyfta på mötet är vi tacksamma om dessa kan mejlas in senast tisdagen den 24/10.

Hoppas ni alla får en toppen helg!

Vänliga hälsningar Fia, Ninna, Fredrik, Sofia och Cristin