Mars v.24

Här kommer det sista veckobrevet för detta läsår!

Nu har vi plöjt igenom ytterligare en termin och vi vill bara börja med att tacka alla för en fantastisk avslutning men framförallt för ett kanonbra år. Denna sista vecka  har varit fylld med aktiviteter där vi började med en dag tillsammans med vår fadderklass Pluto. Här fick vi i mindre grupper besöka olika stationer med olika former av lekar och spel. Utomhus bjöds det på aktiviteter som t.ex. tipspromenad runt de gamla plutogränserna och lek med fallskärm! Dagen avslutades tillsammans där vi hade en gemensam lunch.

(mer…)

Mars v.21

Hej allihopa!

Detta har varit en väldigt kort men intensiv vecka med prov, grupparbeten och presentationer! Så långhelgen är verkligen välförtjänt!  Nu är det bara en ‘normal’ vecka kvar på terminen då många av de resterande dagarna är fyllda med evenemang och festiviteter som såklart kommer att bli så kul! Det märks att orken börjar sina men vi hjälper varandra med att bidra med positiv energi och klassanda.

I engelska så har många redan genomfört sina presentationer om Indien och så modiga och duktiga ni har varit! I matematik börjar vi också närma oss slutet på sannolikhetsläran och vi ska nu bara nöta in det vi redan kan så att det verkligen sitter. Något som alla nog behöver träna lite extra på är förkortningar och multiplikation av bråk. Hur räknar vi ut sannolikheten för flera händelser på rad? Detta var en del av provet som vi gjorde idag (onsdag). Dessa är nu bedömda och i SchoolSoft kan ni se hur provet är kopplat till matriserna. Vissa här även fått kommentarer som man bör kika på.

I SO har vi snart en avslutande avstämning.
1/6 Torsdag så har Röda gruppen sin avstämning.

2/6 Fredag så har Gröna gruppen sin avstämning.

 

Kommande händelser:

Nu på måndag 29/5 ska Röd grupp ut och springa till Södersved. Där kan man bada, så vill man det så tar man med sig badkläder! 1/6 Torsdag ska den Grön grupp göra samma sak!

 • Måndag 5/6 studiedag – Skola och fritids är stängd.
 • Tisdag 6/6 lovdag – Vi firar Sveriges nationaldag.
 • 7/6 – 9/6 Lemshagas temadagar.
 • 12/6 Fadderdag och senare på kvällen är det klassfest!
 • 13/6 Klasses dag (återkommer om tema)
 • Onsdag 14/6 – Sommaravslutning (mer info kommer senare)

Mars, v.18

Hej på er allesammans!

Denna supersoliga, men korta vecka har bara flugit oss förbi. Det märks att vi alla har hunnit vila under långhelgen och många av oss har haft mycket energi att omvandla till rörelse och snack. I denna positivitet vill vi också belysa vårt fortsatta arbete och diskussionerna vi kontinuerligt har kring oss i Mars som grupp. På mentorstimmen kom det upp många tankar kring både rättigheter och skyldigheter vi har som individer i skolan, där skyldigheter ofta hamnar i skuggan av alla rättigheter vi vill ta för oss. Grunden i det vi alltså sätter i fokus är respekt och medvetenhet. Dock så finns det inget tvivel om att vi tillsammans kommer att göra det bättre!

Nu är våren är och vi glömmer väl aldrig att det är vi som grupp som utvecklas och blir bättre!

 

Ämnesmässigt så rullar det bara på!
I svenska fortsätter tidningsarbetet och i SO fortsätter vi med hållbar utveckling och ekonomi.
.
I NO kör vi fortfarande på med astronomi. Kom ihåg att nu hålla koll på månen medan molnen håller sig undan!
.
I matematik så har vi fortsatt med undersökningar kring sannolikhet och hur det kan beräknas och uttryckas (med hjälp av bråk/decimal och procent). Fokus har lagts på tärningar och hur kunskap om sannolikhet kan hjälpa oss att t.ex vinna olika sorters spel. Nu gäller det bara att vi också jobbar på med vår egna färdighet och faktiskt tränar på metoderna som vi plöjt igenom.
.
I engelska fortsätter vi med vårt arbete kring Indien där vi börjar preppa för de presentationerna som alla kommer att få göra.

Viktig info:

Skolans dag på onsdag, lektionerna slutar 12,15
Skolans dag är mellan 13:00-16:00.
Och det är klassföräldrarna vi har att tacka för ett bra schema för denna dag!

Ha nu en trevlig helg och glöm inte att man nu också måste skydda sig i det sköna solljuset som vi så glatt välkomnar!

/Marsteamet

 

Mars v.17

Hej allihopa!

Nu har ännu en vecka gått samtidigt som vi glatt går in i maj månad. Denna vecka har klasserna samarbetat för att hålla vår nära och kära miljö ren, då vi tillsammans har vårstädat en stor del av lemshagaområdet och trots att vi tog oss an ett sådant stort område så gick det ändå så snabbt.
Ett motto att komma ihåg: Tillsammans är vi starkare!

Matematik
I matematik har vi tagit ett litet steg ifrån kombinatoriken och börjat arbeta med sannolikhet och procent. Hur kan vi ta reda på en sannolikhet som t.ex. att vinna på en trisslott eller att få en viss färg vid ett slumpmässigt försök? Jo, vi måste så klart testa och ta reda på en andel. Samtidigt har vi alltså jobbat med matematiska begrepp och gjort praktiska undersökningar samt fört statistik för att öva på dessa metoder. Här har vi skakat hemliga flaskor för att matematiskt kunna räkna ut hur många av de olika färgkulorna som flaskorna faktiskt innehöll. Bra gissningar kräver god statistik och god statistik kräver mycket data!

Svenska
Vi har under veckan fortsatt med att arbeta i vår tidning. Att skriva våra artiklar och reportage, samla fakta, skapa bilder. Allt flyter på och alla har kommit igång med sitt arbete. Vi har också fått besök av en mamma i klassen som är chefredaktör för en tidning. Vi fick reda på hur ett arbete går till på en tidning. Hur planen ser ut för att arbeta fram mot deadline, vad man kan tänka på både för att skriva men också för att få det intressant för läsaren. De 4 frågor som hon rekommenderade var: VAD, NÄR, HUR, VARFÖR. Vi fick också hjälp hur vi kan starta en process när vi skriver, vilken ordning kan vi jobba från. Tack snälla Malin för att du och dina kollegor kom, vi uppskattade det mycket! Vi har förstått att det är en rolig uppgift som ni verkligen tagit er till. När det är dags att bryta för rast är det många kommentarer som, ”det kan inte vara rast vi har ju precis börjat” eller ”neeej varför måste vi sluta nu”. Kul!
Textilslöjd
Eleverna i Mars har skapat sköna och unika Fulmonster.  Eleverna har fått hitta på formen och sedan sytt och broderat sitt Fulmonster.
Efter avslutat arbete har de fått berätta några rader om sin figur och dess egenskaper.

Titta och njut! (klicka länkarna nedan för att se)

Mars Röd B

Mars Grön

Viktigt datum:
1 maj, alltså nu på måndag är skolan och fritids stängt!

Trevlig helg och en fin-fin Valborg önskar vi från Marsteamet

Mars v.13

Hej allesammans!

Denna vecka har varit allt mellan solig, blöt och torr, bokstavligen. Veckan började härligt med energifyllt solsken som vi alla kände av här på Lemshaga. Detta följdes sedan av snöblandat regn och en plötslig brist på vatten p.g.a. läckan som påverkade hela kommunen. Men trots bristen på vatten under torsdagen så fick vi det att fungera utan problem. Med den stigande värmen så har vi från klassrummen även sett hur isen på Lemshagasjön har smält och med detta sagt så går vi med raska steg mot påsklovet och välkomnar våren!

På mentorstiden har vi i mindre grupper diskuterat det sociala klimatet i klasserna men också sätt för hur det kan bli bättre. Fokuset inom detta har varit kring kommunikation och hur språket man använder påverkar ens omgivning. Vad är en komplimang och hur ger man en utan att det ska låta tillgjort? Denna diskussion kommer att tas upp igen och fördjupas!

På onsdag kommer vi istället för idrott, ha extra SO i syfte att fördjupa oss i medeltiden inför provet på torsdag(röd klass)/fredag(grön klass).

På NO:n har vi äntligen kommit igång ordentligt med astronomi och i matematik så kör vi på med kombinatorik sista veckan nu innan påsk.

Trevlig helg!

Daniel, Krister, Marie och Simon.

 

 

 

Kombinatorik och sannolikhetslära

Matematik åk 5, Kombinatorik och sannolikhetslära

Ansvarig/Ansvariga: Daniel Häggvik

När, under vilka veckor?

v.13-23

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är kombinatorik och hur speglas detta i valmöjligheter?
 • Vad är sannolikhet?
 • Hur kan vi matematiskt räkna ut olika sannolikheter?
 • Vad är skillnaden mellan självständiga och beroende händelser i förhållande till dess sannolikheter?
 • Hur kan statistik, t.ex. tabeller och diagram, hjälpa oss att förstå vår omgivning bättre?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Föra och följa matematiska resonemang, och
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Bedömningen fokuserar i vilken grad eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om:

 • val och möjliga kombinationer
 • innebörden av sannolikhet
 • chans och risk t ex chansen att vinna på ett lyckohjul och risken att få en nitlott i ett lotteri
 • slumpmässiga händelser i experiment och spel t ex att få ett udda antal prickar då man slår en sexsidig tärning, eller att få krona och klave vid kast med två mynt att sannolikheten måste vara ett värde mellan 0 och 1 och kan uttryckas på olika sätt t ex 25 % eller 1/4

Bedömningen fokuserar även hur väl eleven:

 • avgör om en händelse är möjlig eller omöjlig
  t ex att det inte går att få en sjua på en sexsidig tärning eller att summan av prickarna på två tärningar kan variera mellan 2 och 12
 • genomför, observerar och samlar in statistiskt material från enkla experiment och bestämmer sannolikheten, chansen eller risken
 • redovisar sina tankar om sannolikhet och slumpmässiga försök med olika uttrycksformer t ex i handling, med konkret material, bilder, ord, matematiska och/eller symboler
 • ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om sannolikhet och slumpmässiga försök

Bedömningen sker även kontinuerligt kring dessa förmågor:

Problemlösning: I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer. Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser. I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat

Begrepp: Hur väl eleven använder olika begrepp. Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer. I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp

Metoder: Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen. Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel

Resonemang: I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll. I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang. Kvaliteten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)

Kommunikation: Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer

_______

 

Hur ska vi arbeta?

Laborativt genom att använda konkret material för att visa hur chans fungerar och kan visas genom att testa något många gånger.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Avstämningar och prov

Hemliga flaskan, Tärningar, Kahoot

Resonemang i grupp och i par där ni argumenterar, förklarar och beskriver hur man kan beräkna sannolikheter och antal möjliga kombinationer.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.12
Vad är en kombination?
Hur räknar vi ut antal sätt vi kan kombinera, t.ex. kläder, färger, glasskulor eller personer.
Hur kan vi visa kombinationerna med hjälp av ett diagram (t.ex. träddiagram).

 

v.13
Fortsättning/repetition och färdighetsträning av kombinatorik.
Vi vet hur man gör ett diagram – Hur kan man göra tabeller?
Ev. diskussion kring generella uttryck för uträkning av kombinationer/permutation i olika sammanhang.

 

v.14

Avstämning.
De som känner sig klara kommer att arbeta med repetition av bråk inför sannolikhetsläran som kommer efter lovet!

 

v.15
Påsklov!

v.16
Introduktion av sannolikhetslära
Slump, chans, sannolikheten?
När används sannolikhet?

 

v.17
Träddiagram med sannolikhet, t.ex. vid utlottning/dragningar och hur man räknar ut ”chansen”.

 

v.18-19
Fokus på tärningar.

 

v.20
Fortsättning/repetition och färdighetsträning av kombinatorik.
För detta kommer det ges ut uppgifter att göra

v.21
Avstämning/prov

v.22

Fokus på procent

v.23

Repetition och färdighetsträning

Sammanhang och aktualitet:

Sannolikhet är något vi använder dagligen men i många olika sammanhang. För att vi inte ska bli lurade och istället kunna besitta förmågan att göra logiska jämförelser mellan olika val, så är det viktigt att vara medveten om de matematiska grunderna som ofta präglar dem.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

Kunskapssyn och lärande – Det livslånga lärandet

Detta arbetsområde är grundläggande för det livslånga lärandet och en viktig grund att stå på i allt som kommer framöver. Att ha en förståelse för den grundläggande matematiken är viktigt. Lärandet sker med förståelse och genom att vi tar tillvara elevernas olika egenskaper och sätt att lära. Frågor som Hur vet du det? Finns det fler sätt? skapar en nyfikenhet och lust att lära.

Värdegrund – Det livsdjupa lärandet

Att eleverna får möjlighet att utvecklas, utmanas och nyfiket tillägna sig nya kunskaper. Att eleverna får en djup förståelse för hur saker hänger ihop och kopplas till deras egen verklighet och erfarenhet. Eleverna blir sedda och bekräftade.

Samhället omkring oss – Det livsvida lärandet

Eleverna får se hur kunskaperna kommer till praktisk användning ute i samhället.