Venus veckobrev v.18

Hej allesammans!

Kort vecka med full fart!

SO
Nu gäller det fullfart framåt i historien och vi är nu hos romarna. Vad gjorde de så mäktiga? Hur lyckades de behålla sin makt så läng? Vad skapade deras rikedom och vad lämnade de efter sig? Ja vi har lite att söka svar på just nu och våra arbetsgrupper som vi håller fast vid få nya uppdrag att ta sig an. Vi hoppas att ni kommer och tar del av vår tidsresa på skolans dag (se nedan)!

Innan vi är klara med terminen kommer vi att avsluta vår tidsresa och ta oss till nutiden och det dagsaktuella valrörelsen. Vi ska då störtdyka in de frågor som nu är i luften och vi jobbar för politikerbesök just nu. Ska bli spännande och i höst är det val, även för er elever (skolval)!

Ungdomsting
I veckan blev det också klart att vi skickar 6 taggade elever till årets Ungdomsting i Värmdö. Här ska de få chansen att påverka kommunens politiker samt vara med och diskutera framtidsfrågor. Kul tycker vi!

Varmt välkomna till Skolans dag och Ladan den 9 maj kl.12-15!
 På onsdag nästa vecka den 9 maj mellan kl.12-15 firar vi på Lemshaga Skolans dag! Det betyder att skolan är öppen för familjer, släktingar och allmänheten. Vi i Ladan bjuder på olika aktiviteter som basketutmaning, armbandstillverkning, ansiktsmålning, Kahootutmaning och armhävningstävling. Förutom att ha trevligt och roligt, syftar aktiviteterna till att samla in pengar till Barncancerfonden.
Tillverkning av pärlarmband med texten ”HOPE” 10kr/st. Alla pengar går direkt till Barncancerfonden.
Armhävningstävling, 1kr/armhävning, för varje armhävning du gör bidrar Ladan med 1kr till Barncancerfonden!
Ansiktsmålning, 10kr/ansikte. Alla pengar går direkt till Barncancerfonden.
Varmt välkomna!

Operation Lemshaga
Skolans dag blir en form av uppvärmning inför den 17/5 som är vår ”Operation Lemshagadag”. Alla elever ha fått en dag på sig att försöka ordna ett uppdrag som de kan utföra. Lyckas man får varje uppdrag in pengar till Barncancerfonden! Som det ser ut nu har verkar alla ha lyckats vilket gör att vi har bra chanser att göra en insats!!
Om man har ett uppdrag behöver man inte komma till skolan denna dag.

Kommande datum:

9/5: Skolansdag
10-11/5: Lov
14-16/5: Studiedagar
17/5: Operation Lemshaga

Ha en fantastisk helg allesammans!

/Venusteamet

Venus veckobrev v.16

Hej allesammans!

Vi fick en försmak av sommaren denna vecka. Härligt att ta med sig när vi nu kör vidare mot målet denna termin!

Normer & värden – mentorstiden

Arbetet med arbetsro gled denna vecka in på vad man som elev kan göra när man tycker något är otydligt. Vi diskuterade detta då detta är en faktor som eleverna sett bidrar till sämre fokus. Tankarna som rör det lärarna kan göra har vi sammanställt till lärarna och nu var alltså fokus på vad man som elev själv kan göra. Resultatet blir en lista/guide på bra steg man kan göra i dessa lägen.

Andra halvan av denna stund tillsammans hade vi klassråd där vi jobbade med de frågor som eleverna tagit fram.

SO

Mose, Abraham och deras betydelse för judendomen är något vi studerat. Vår tidsresa har nu tagit oss vidare till Antiken och Grekland. Kul att se hur alla nu börjar koppla saker som man känt till till var det faktiskt kommer ifrån ex OS, teater och demokrati. Målet är att alla ska förstå varför antiken är en tid som vi fortfarande idag behöver ha koll på och kanske inse att vi kan lära oss av!

Skolansdag – boka in

Vi närmar oss!
9 maj vill vi att så många som möjligt kommer till oss och tar dela av det vi gjort/gör, samt att man är med oss i vårt jobb med att stötta Barncancerfonden! Eftermiddagen är det som vi slår upp dörrarna och vi återkommer med exakta tider.

”Operation Lemshaga 17/5”

I måndags introducerade vi eleverna i hela upplägget runt det vi just nu kallar ”Operation Lemshaga”. Tanken är att vi tillsammans ska göra en insats för Barncancerfonden. Eleverna ska söka uppdrag som de ska försöka få ihop 100 kr för (eller mer). Eleverna som lyckas ordna uppdrag har en hel dag på sig att göra detta och kommer då inte till skolan. De som inte har ett uppdrag kommer till skolan och vi jobbar då här med vår miljö under dagen (vanlig skoldags tider).

För att vi ska veta vilka som har uppdrag delad vi ut en blankett till alla (se även bilaga) som ska fyllas i och lämnas in till skolan senast 4/5.

Operation Lemshaga

Vårstädning – grön flagg

På måndag ska vi vårstäda ute och då behöver man oömma kläder då vi ska sopa, kratta, plocka skräp, släpa ris, måla linjer, skriva och mkt mer! Ta gärna med er handskar att jobba i! När vi är klara är vi reda och njuta av underbara raster tillsammans!!

Datum:

30/4-1/5: Ledighet

10-16/5: Ledighet

17/5: ”Operation Lemshaga”

Ha en fantastisk helg!

/Venusteamet

 

Venus veckobrev v.10

Hej allesammans!

Mentorstiden – Normer och värden
I måndags satte vi igång vårt arbete med att ta nästa steg med vår arbetsmiljö! Startfokus handlar om att belysa arbetsro och vad detta är för oss. Vi märkte att det var ett tag sedan vi diskuterade detta och vi fick chansen att lyfta fram viktiga saker på nytt. Alla fick också skatta sig i hur man idag bidrar till arbetsro.
Under nästa vecka tar vi nästa steg och då fördjupar vi dessa frågor för att ta fram mer underlag till hur vi har det just nu. Utifrån dessa tillfällen kommer vi sedan att jobba vidare med hur vi tillsammans kan ta nästa steg. Vi kommer diskutera och undersöka olika strategier och hjälpmedel.
Arbetet med dessa frågor är tänkt att dels hjälpa eleverna att hitta strategier, men även att ge oss pedagoger nya strategier att stötta eleverna.
Som sagts tidigare ”Starkare tillsammans!”

Klassresan
Vi är på gång och nu måste alla föräldrar in och ta nästa steg. Nu gäller det att gå in i Schoolsoft och besvara frågor där.
Detta ligger som en nyhet – Klassreseplanering

Elevrådsutbildning
Vi hade 5 mycket nöjda Venuselever som kom tillbaka i torsdags efter en heldags konferens/fortbildning för och med elevrådsrepresentanter. Att få träffa andra elever från Värmdös alla skolor gav bra tillfällen att ”bygga broar” och lära av varandra!
Nu kan ni vara med och ta vårt Husråd till nästa nivå!

SO
Nu har vi störtdykt in i historien och landat långt bak i tiden i –  Flodkulturerna. Förutom att få med sig allt viktigt om själva kulturerna är vi inne i en fas där mycket annat vävs in på samma gång. T ex hårdjobbar vi i grupparbete som form. Grupperna används också som diskussionsforum och då övar/testar vi att ha muntliga analyser. Detta kommer göra att man senare kan välja detta som form för prov. Här har också klassrumsdiskussioner satts i fokus för att få fler att vara delaktiga även i denna form. Här gnuggar vi hur man gör slutsatser.
Under vårt fortsatta arbete kommer vi att väva in religion i detta och då kommer vi se hur dessa 2 ämnen flätas samman!

Idrott = simning
Henrik tar med klasserna under nästa vecka, ser mer info i Schoolsoft. Observera dock att grön har idrott på tisdag (trots att det står i schemat att röda ska ha det). Detta beror på att röd kommer åka och simma på fredag.
tisdag – grön simning (se schoolsoft för mer info)
Fredag – röd simning (se schoolsoft för mer info)

Livskunskap
Äntligen dags för livskunskap och nästa torsdag 15/3 är det Venus gröns tur:
Samling:8.30
Plats: Kyrkettan, Gustavsberg bakom kyrkan
Eleverna är sedan tillbaka till lunch och har vanliga lektioner sedan.

Följande torsdag 22/3 har Venus röd samma upplägg!

Ha en fin helg allesammans!!

/Venus teamet

 

åk 7 – Historia & religion: Flodkulturerna & antiken

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor?
v.8 -v.13 + v.15-v.21

Vad?

Frågeställning och följdfrågor  (för eleven)
 • V.9-13
 • Vad menas med en flodkultur och vad gjorde att dessa uppkom?
 • Var fanns makten i de olika flodkulturerna i Mesopotamien och Egypten?
 • Vilken betydelse hade religionen i de 2 flodkulturerna?
 • Hur tänkte man om livet efter döden och vilka riter fanns runt detta?
 • Vad gjorde Nilen så betydelsefull?
 • Vilka uppfinningar skapades i de 2 flodkulturerna och hur påverkade dessa människor liv?
 • Hur förändrades livet för människorna när man kunde skriva ned saker med hieroglyfer & hur har detta hjälpt historiker idag?
 • Vilka typer av berättade källor finns från Mesopotamien och Egypten?
 • Vad finns det för olika kvarlevor från de olika flodkulturerna?
 • Vad gör Abraham så betydelsefull för Judar?
  V.15 och framåt:
 • Vilka viktiga/heliga platser har judendomen och vad gör dem heliga
 • Vad menar man när man säger att Mose var religionsgrundare?
 • Vad innebar det förbund som Mose slöt med gud?
 • Hur firas pesach och vad är anledningen till denna judiska högtid?
 • Vad är det som bidrar till en judisk identitet ?
 • Vad menar man med begreppet antiken?
 • Vad utvecklade grekerna som finns kvar idag?
 • Hur fungerade den atenska demokratin och vad är likheter och skillnader med dagens demokrati i Sverige?
 • Hur gick handel till och varför var handel så viktigt i det antika Grekland och Rom?
 • Hur gick det till när Romarriket växte till sin tids största rike?
 • Vad har vi fortfarande med oss från romarriket idag?
 • Hur påverkades judarna och de första kristna av att leva i Romarriket? (förföljelse, statsreligion, diaspora)
 • Hur kom det sig att kristendomen delades i olika kyrkor?
 • Vilka likheter och skillnader finns det mellan katoliker och ortodox kristna?(Vem styr
- Heliga handlingar
- Helgon & ikoner
- I kyrkan)
 • Vad hände med kyrkans makt när Romarriket i väst försvann och Europa gick in i Medeltiden?
 • Vad hände med judarna i Europa under Medeltiden?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
Förankring i kursplanens syfte (Historia):
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Förankring i kursplanens syfte (Religion):
• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 Centralt innehåll från kursplanen (för läraren)

Historia

• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700­talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
• Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Religion:

• Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
• Huvuddragen i världsreligionernas historia.
• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer undersöka olika kulturer under olika tider på en resa i tid, rum och i deras tankevärldar. Mycket av arbetet kommer ske i grupper där man tillsammans har ansvar för någon del av innehållet kring kulturen. Vi fokuserar på dessa fenomen:

 • Linje i tid
 • Linje i tänkande – tankeliv
 • Linje i politik – politiskt liv
 • Linje i ekonomi – ekonomiskt liv
 • Linje i vardagen – socialt liv

Eleverna har tillgång till en startfilm och sedan Gleerups digitala bok i historia. Utifrån dessa kommer vi sätta samman en stor tidslinje som ska presentera vår resa. Eleverna kommer längs vägen fotografera av denna linje och sätta samman en egen keynote med de delar som man behöver för sin egen analys.

Material:

Uppdrag 1: Mesopotamien – 2 flodslandet
Gleerups Historia 7-9: Mesopotamien – landet mellan floderna
Film: https://www.youtube.com/watch?v=DYxJvufGlgU
Keynote: Start + uppdrag 1

Uppdrag 2: Judendom del 1
Gleerups Religion 7-9: Judendom – en världsreligion
Keynote: Judendom del 1- uppdrag 2

Uppdrag 3: Egypten – en flodkultur
Film:  https://www.youtube.com/watch?v=l6DdNtfBRlU
(se från 8-38 min i filmen om man vill begränsa)
Gleerups Historia 7-9: Egypten − faraonernas floddal
Keynote: Egypten uppdrag 3

Uppdrag 4: Myten om Mose – religionsgrundaren
Gleerups Historia 7-9: Judarna – enda folket med en enda gud
Keynote: Judendomen del 2 uppdrag 4
Uppdrag 5: Antikens Grekland
Keynote: Antika Grekland uppdrag 5
Gleerups:
1. Grekerna var inte först med allt (pluskunskap)
2. Den klassiska grekiska kulturen
3. Atens demokrati
4. Krigen som gjorde Rom till en världsmakt
5. Kulturarvet från antikens Rom

Uppdrag 6: Rom & Medeltiden
Keynote:Lpp – keynote
Gleerups:
Historia 7-9: Antikens världar//Romarriket//
1. Krigen som gjorde Rom till en världsmakt
2. Kulturarvet efter antikens Rom
3. Romarrikets religioner – möten och konflikter

Religion 7-9: Kristendom en världsreligion//Olika riktningar inom kristendomen
1. Katolska kyrkan
2. Ortodoxa kyrkor

 

 

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha diskussioner längs vägen och sedan ha muntlig och skriftlig analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.7 Intro
v.8 Mespotamien
v.9 Lov
v.10 Egypten
v.11 Judarnas äldsta historia –
v.12 Abraham & Mose
v.13 Analys muntligt helklass
v.15 Judendom
v.16 Grekland
v.17 Grekland & Rom
v.18 Rom
v.19 Kristendom växer fram
v.20 Kristendom växer fram
v.21 Medeltid & repetition och Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ska nu lägga grunden för vår historieundervisning i högstadiet. Här lyfter vi fram viktiga historiska linjer som vi sedan kan följa under vårt arbete genom historien.
Parallellt kommer vi jobba med att lyfta in religion och dess betydelse för forntida samhällen/kulturer. Här kommer vi också att väva in några av de äldsta världsreligionernas historia.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

ÅK 5- Religion: Jesus, judendomen & kristendomen

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.8-v.13, v.15-v.20

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven)
 • v.8-13
 • Vem var Jesus från Nasaret?
 • Hur kan vi veta något om Jesus och de han lyssnade till, GT & NT. (s.20, s.58)
 • Vad hände Abraham och varför är han viktig för judar & kristna (& muslimer)? (heliga landetstamfar och Jerusalem) s. 26-27, 29-30
 • Vilka händelser gör Mose känd och varför är han viktig för judar & kristna (& muslimer)? (religionsgrundare, pesach)  s.34-37, 55
 • v.15-v.20
 • Vilka är de 10 grundreglerna för alla judar? (10 budord, förbund) s.38-39
 • Vilka är de viktigaste tankarna om man lever som jude? s. 46
 • Hur firar en judisk person vilodagen? (sabbat, kosher, kippa) s.50-51
 • Vad sker i synagogan under sabbaten? (rabbin, gudstjänst, Torarullar) s.52-53
 • Vad gör Jesus speciell för kristna? (guds son/Messias, underverk, lärare) s.66, 70-71
 • Hur ville Jesus att människor ska leva för att vara kristna? (regler, barmhärtige samariern) s.70-71
 • Varför firas kristna nattvard & påsk? (rit, högtid) s.76-82
 • Vad är viktigaste tankarna om man lever som kristen? s.86
 • Varför är kyrkan och söndagen viktiga för kristna? (gudstjänst, predikan, bön) s.102-103
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)
Förankring i kursplanens syfte (för läraren)

• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
=> ex se orsaker och samband mellan viktiga texter och hur man ska leva som troende.
=> Jämföra kristendom och judendom för att se likheter och skillnader i hur man lever som troende.
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
=> ex se konsekvenser av religionen i form av ledigheter, tankar rätt och fel.
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
=> ex fundera över hur man lever ett gott liv.

Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristen­ domen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Begreppen religion och livsåskådning.
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar med att fokusera på Jesus, vem han var och vad vi vet om denne. Vi söker oss sedan bakåt för att förstå vad Jesus var inspirerad av för personer och tankar i judendomen. Här får vi koll på viktiga personer och viktiga delar i den judiska historien och detta leder oss in på hur man lever ett judiskt troende liv.
Sedan kommer vi tillbaka till Jesus och dennes liv och betydelse för kristna. Vi studerar hur man ska leva som kristen och vad det innebär att leva som kristen idag.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha diskussioner längs vägen. Vi stämmer av mitt i med en muntlig analys om judendom och sedan vi avslutar med en skriftlig analys på slutet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.8 Intro Jesus,
v.9 lov
v.10-11 Abraham och källorna
v.12 Moses liv
v.13  Budorden analys
v.14 Lov
v.15 Sabbat och hur lever judar idag,
v.16 Sabbat och hur lever judar idag,
v.17 Jesus budskap
v.18 kristen idag
v.19 Rep
v.20 Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi kopplar samman vårt påskfirande med bakgrunden till denna högtid. Vi lägger också grunden till förståelsen för de 3 religionerna som har samma utgångspunkt i Gamla testamentet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Venus veckobrev v.6

Hej allesammans!

Ingen mentorstimme i veckan vilket innebär att vi nästa vecka följer upp och försöker besluta om idéer till klassresan. Spännande!!

Veckan innehöll istället en massa härliga samtal om framtiden! Kul att höra hur alla resonerar och tänker om tiden vi har framför oss! Läge att redan nu se till att hålla koll på allt som bestämts så vi kommer igång direkt med jobbet mot alla satta mål!
Sofia hälsar att hon har lagt upp nya tider för utvecklingssamtal på Schoolsoft för de elever/föräldrar vars tider hon var tvungen att ställa in samt för de som inte bokade en tid.

YAM-teamet var på plats i veckan och vi fortsätter bidra till deras forskning och framöver väntar deras utbildningstillfällen som vi får chansen att ta del av.

I So har källkritik varit vårt huvudfokus under den senaste tiden. Idag fredag glider vi i mål med detta arbete. Kul att se hur snabbt vi lyckats ta stora steg framåt när det gäller en av de viktigaste digitala förmågorna! Det absolut sista sker nästa vecka när vi sammanställer de tankar partierna har om flyktingar och nyanlända här på Värmdö och i Sverige.

Nya rutiner vi frånvaroanmälan.
Från och med måndagen den 5:e mars kommer vårdnadshavare få ett SMS vid oanmäld frånvaro när läraren tar närvaron 10 minuter efter lektionens start.
SMS:et går till den vårdnadshavare som är ifylld överst i SchoolSoft och till telefonnumret i fältet ”Mobiltelefon”. Vårdnadshavare med var sitt Schoolsoft-konto får varsitt SMS.
Det är därför viktigt att vårdnadshavare ser till att mobilnumret som är inskrivet i Schoolsoft är korrekt. Logga därför gärna in på Schoolsoft redan nu och klicka på ”Min Profil” och säkerställ att all kontaktinformation är rätt.
Om man inte önskar få SMS så kan man, när man är inloggad i Schoolsoft på sidan ”Min Profil”, byta meddelandetyp så oanmäld frånvaro skickas till den angivna mailadressen istället för SMS.
När ett SMS eller mail-meddelande skickas ut för oanmäld frånvaro så ska vårdnadshavare logga in på Schoolsoft och få mer detaljerad information under ”Ta del av frånvaro”.
Om den oanmälda frånvaron är felaktig, t.ex om vårdnadshavare glömt att frånvaroanmäla vid sjukdom, så ska vårdnadshavaren logga in på Schoolsoft och korrigera anmälan, annars kontaktar man skolan.

Kommande:

13/2: Allaktivitesdagen: se info i Schoolsoft om varje aktivitet.

14/2: Infokväll med chans att möta Polis, Värmdöpolare, Minimaria mfl (se förra veckans inbjudan)

21/2: Föräldramöte med föreläsning om Sociala medier – Maria Duva

Ha en fin helg allesammans!

/Venusteamet