Sårbara platser del 1 – Hoten om demokratin

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.35-42

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad ute i världen skrämmer dig?

Övergripande mål från LGR11 2.2

Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

Förankring i kursplanens syfte: Samhällskunskap

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll från kursplanen

Fokus för elever:
=> Förklara hur USA styrs och hur presidentvalet går till. (President, kongress, högstadomstolen, partier)
=> Se likheter och skillnader mellan hur Sverige styrs och hur USA styrs.
=> Förklara orsaker till att vi i Sverige är påverkade av hur USA styrs.
=> Granska källor och bedöma dess trovärdighet utifrån källkritikmallen.
=> Visa på möjligheter med de olika medier som finns runt oss och visa på positiva konsekvenser av dessa.
=> Visa på risker kopplade till olika medier som finns runt oss och visa på konsekvenser av dessa risker.
=> Förklara medias olika roller och visa på hur dessa kan kopplas till demokrati och varför det är viktigt med att även de granskas.
=> Förklara vad som menas med demokrati.
=> Beskriva och förklara hur våra grundlagar fungerar och hur dessa hänger samman med media och demokrati.
=> Förklara vad som menas med diktatur.
=> Visa på konsekvenser för media i länder som har diktatur. (Vinklingar, censur)
=> Visa på internets betydelse ur olika perspektiv i en diktatur.
=> Förklara konsekvenser av att leva i en rättsstat och jämföra detta med att leva i en polisstat.
=> Förklara hur FN styrs (Generalförsamlingen, Säkerhetsrådet, Generalsekreterare).
=> Beskriva FNs tre huvudarbetsområden och förklara vad FN kan fatta för olika typer av beslut.
=> Jämföra hur FN styrs med hur USA och Sverige styrs.
Från Lgr 11 (för läraren)
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av om- världen. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.
• Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier.
• Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
• Några olika stats- och styrelseskick i världen.
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Material:
Källkritikmall:
ka%cc%88llkritik-160208

Keynote med det vi jobbat med:

hoten-mot-demokratin-elev-ver-2

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar tillsammans med att utforska vilka rädslor vi i klassen har för det som finns i vår omvärld. Utifrån detta kommer vi att välja spår för att jobba med frågor som gör oss människor och våra samhällen sårbara.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35 Vi introducerar frågan och undersöker den med olika uttrycksätt
v.36 Vi diskuterar Donald Trump och varför han skrämmer/oroar. Vi börjar titta på hur USA styrs.
v.37 Usa- styrs och källkritik
v.38 Lemshagaspel Källkritik
v.39 Källkritik, möjligheter och risker med nätet i en demokrati, Medias roll i en demokrati och vad är demokrati?
v.40 Media och grundlagar, diktatur och hur media påverkas där, internetsbetydelse
v.41 Att leva i diktatur – polisstat jämfört med rättsstat, FN – uppdrag och ledning
v.42 FN, repetition, Analys där eleverna väljer form
v.43 Start med geografi och källkritikanalys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att skapa en förståelse för vad som gör en plats sårbar eller vad som gör att människor är sårbara är viktiga delar i geografi och samhällskunskap. Utifrån våra tankar om rädslor tar vi oss ut i världen till platser där detta är en verklighet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Tellus veckobrev v.34

Hej alla i och runt Tellus!

Nu är vi igång! Och inte bra igång utan vi har verkligen kört igång för  fullt! Många nya härliga människor alltifrån nya mentorer, resurser, elever till fantastiska medmänniskor som hjälp oss i och runt vårt Ängsholmenäventyr!

Denna fredag kommer veckobrevet att bli lite kortare än vanligt då veckan varit intensiv och haft härligt långa dagar! Men här följer lite av det som är bra att ha koll på.

Nästa vecka kör vi enligt schema. I förra veckobrevet sade vi att det kan komma justeringar och det gäller fortfarande. Obs starttid måndag i schemat. Har man klubbanmält sig är det ok att komma som vanligt annars är det till skolstart man kommer och inte för tidigt.

Datorlappar måste med till skolan påskrivna och de finns på hemsidan att ladda ned om man ej har den under kontroll. För specialkostintyg gäller samma sak.

Utvecklingssamtalstider ligger ute och dessa hittar ni i Schoolsoft. Under veckan kommer det ges en uppgift som innebär att ni hemma går igenom det som förberetts i skolan.

Alltid bra att börja märka kläder som tas av i skolan. Allt blir lättare då! Påminner igen om att inte ta med värdesaker eller kläder och skor som upplevs som detta.

Under nästa vecka kommer ni elever att få börja testa de två B-språken franska och spanska. En vecka var och sedan kommer ni att få hem en blankett v.36 där man gör valet.

Vi har skolfoto antingen 1 el 2 september. Återkommer när vi vet vilken dag.

Sist vill vi alla tacka för ett fantastiskt läger på Ängsholmen. Tack alla barn och föräldrar som gjorde detta möjligt! Vi återkommer med material som visa mer av äventyret!

Trevlig helg allesammans!

/Mentorerna

 

 

 

Tellus välkomstbrev

Hej alla tellusar och tellusföräldrar!

Vi är ett nytt grymt team som vill hälsa er alla välkomna tillbaka! I teamet har vi nu jobbat några dagar och ser nu fram mot att träffa er alla!
Det vi har framför oss är nya spännande utmaningar och chanser att möta nya spännande människor som man kan lära känna! I grunden är dock allt sig likt – Tillsammans är vi Starkare!

På måndag får ni första chansen att lära känna några nya härliga människor. Vi har 4 nya klasskompisar som vi är mycket glad att hälsa välkomna tillbaka! Till tellusteamet hälsar vi Daniel och Ulla varmt välkomna som nya mentorer. De har redan kommit in och visat att de kommer göra vår gård än bättre! Nick kommer denna termin få en ny resurskollega i teamet, när Ninna ansluter till oss. Ninnas tidigare jobb i andra klasser på skolan, visar att vi har turen att nu få henne hos oss! Varmt välkomna alla nya och ”gamla” och en varm hälsning till alla i Marsteamet (vi vet att ni smygläser och vi har inte glömt er heller:)!
(Mentorsgrupper där man ser vilken mentor man har hittar ni på Schoolsoft.)

Schema för terminen:
Börjar så smått komma på plats och på måndag kommer vi kunna visa ett första utkast! Det betyder att ev scheman som ni ser nu är ej komplettera (i ex schoolsoft) och de kan komma att revideras.

Första skolveckan:
måndag samlas vi i Amfiteatern kl.9.00. Kom gärna lite tidigare då det ibland är många föräldrar som vill vara med.
Efter amfiteatern samlas vi utanför Lillgården där vi i Tellusteamet hälsar alla välkomna. Efter detta är vi tillsammans, där vi såklart äter lunch innan dagen slutar 13.00. (klubben öppnar denna dag tidigare kl 13.00)

Tisdagen startar även den kl.9.00. Denna dag kommer vi jobba på att lära känna varandra bättre och fundera på hur vi kan bli starkare tillsammans. Vi kommer även förbereda Ängsholmen och se till att vi har kul tillsammans. Dagen slutar 13.30 och vi kommer samordna med klubben även denna dag.

Ängsholmen
Tänk att det äntligen är dags för Ängsholmen! Stort tack till alla föräldrar som lagt ned och kommer fortsätta lägga ned tid för att göra detta möjligt!
Som bilaga hittar ni en allmän broschyr (se länk) om ön och alla övrig information kommer ut via organisatörerna (föräldragruppen).

Specialkost
Köket ber alla som har specialkost på skolan att lämna in en ny blankett (se bilaga). Detta är något som behöver ska omgående då köket vill ha rätt information.
Klicka länk

Utvecklingssamtal v.36
Under vecka 36 med start måndag kommer vi att ha våra utvecklingssamtal. Senast måndag kommer ni att hitta utvecklingssamtalstiderna i Schoolsoft.

Schoolsoft
Som vanligt ber vi er se över och ev uppdatera all kontakt information i Schoolssoft. Observera att vid nödlägen är det denna info vi utgår i från.

Skolfoto:
1-2/9 vi återkommer med exakt dag när vi fått schema.

Värdesaker
Vi uppmanar som vanligt alla att inte ta med värdesaker till skolan och tänka in att även kläder/skor kan ses som värdesaker. Skolan kan inte ta något ansvar för dessa. När det gäller mobiltelefoner gäller fortsatt det som står i avtalet om mediaanvändning på skolan. Avtal delar vi ut under måndagen.
Vill man komma i kontakt med oss mentorer är mail ett sätt eller att man testar
mentorsmobilen: 08-586 313 06

Vi ser redan fram mot måndag då vi får träffas igen!

Varma hälsningar från Marsteamet