Venus Veckobrev vecka 8

Hej Venusar!!

Så kom då dagen som många av er väntat på. Sportlovet!! Det har varit en tuff vecka som avslutades med både NO- och SO-prov. Hoppas verkligen att det gick bra för er så ni kan ta lov med gott samvete.

 

Veckan som gick: Under mentorstiden la vi skolarbetet i fokus. Vi jobbade med era kalendrar och vi märker att många av er nu börjat få in en bra rutin med att göra planeringar. Fortsätt med det här!! Venus grön hade sitt besök med Livskunskap där ni fick beröm från alla vuxna som fanns med. Ett arbete med att skapa islivräddningsfilmer startades och några grupper har pratat om att spela in några scener utanför skolan. Om man vill göra det så se till att ni har en ansvarig vuxen med er så att allt går rätt och säkert till.

 

 

 

 

 

 

Veckan som kommer: Då är det ju såklart sportlov med en vecka för rekreation 🙂 När ni kommer tillbaka vecka 10 väntar en vecka utan några schemabrytande aktiviteter.

Övrigt!

NO:n
Som meddelats på schoolsoft så kommer klasserna att få en ny No-lärare efter sportlovet. Det kommer vara Maria Holm som tar över huvudansvaret där Ayla även fortsättningsvis kommer finns med under varje helklasslektion. Med anledning av det här så kan det innebära schemaändringar. Titta gärna in på ditt schema på schoolsoft i slutet av vecka 9. På mentorstiden, 9:30-10:30 på måndag så lyfter vi upp och går igenom det möjliga nya schemat.

Mitt liv mina val” 20/3 vill du bidra?

Nu alla Venus-, Merkurius- och Solen-föräldrar är det dags för er att kliva fram…nästan ingen av er finns med på listan bland de som hört av sig för att dela med sig av sina erfarenheter och vi vet att ni har massor att bidra med! Under nästa vecka och helst senast onsdag 20/2 behöver vi få kännedom om ert intresse.
Detta är vad vi bjuder in er till:
”Mitt liv mina val” 20/3 vill du bidra?

Kort bakgrund – Vi vill att våra elever ska få syn på sig själv som person (vad är ens drivkraft), hur matchar det mot utbildningar och framtida jobb. Vi vill gärna gå lite utanför boxen – inte tänka typiska mans/kvinnoyrken! 

Vad vill vi göra 20 mars?

Vill du som förälder eller tidigare elev komma och berätta om vad du jobbar med eller vilka utbildningar du valt och varför?

Hur?

Vi kommer köra kort intro för alla sedan miniföreläsningar på 10-15 minuter för grupper på 13 elever och däremellan ”mässa” där 10-15 föräldrar/fd elever berättar om sina jobb/studieval.

Tid: 20/3 kl. 12.30-15.00

Plats: Ladan/gymnastisksalen Lemshaga

Deltagande elever: Årskurs 7-9 (156 elever)

Hör av er till fredrik.pettersson@lemshaga.se


Kommande viktiga datum

Vecka 9: Sportlov
6 mars ons: Simning och livräddning – Venus Grön (samling 13:00 på badhuset)
13 mars ons: Simning och livräddning – Venus Röd (samling 13:00 på badhuset)
19 mars tis: Skolbio
20 mars ons:  Inspirationsmässa på em i Ladan
Vecka 16: Påsklov
22 april mån: Annandag Påsk

Önskar er alla ett härligt lov!!
//Team Venus

 

Vi tillsammans och jag starkare!

Ansvariga pedagoger: Ayla, Patrik, Henrik, Johanna
När, under vilka veckor?  VT-19

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan jag bidra till en arbetsmiljö som gynnar alla?
 • Hur påverkas man av grupptryck pos/neg?
 • Hur kan man stå emot grupptryck?
 • Hur har det gått med mina uppsatta mål?
 • Vad är mina styrkor och utvecklingsområden?
 • Vad ska jag sikta mot för nya mål?
 • Hur lär jag på bästa sätt?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.1

Skolans mål är att varje elev:
* respekterar andra människors egenvärde,
* kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
* kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi inleder terminen med att lägga tid på att eleverna själva förbereder målformuleringar och utvärderar förra terminen. Detta är grunden för våra utvecklingssamtal. Kopplat till detta jobba har vi fokus på hur vi också ska ta nästa steg när det gäller studieteknik och hur våra digitala hjälpmedel kan och bör vara ett stöd i detta. Hur kan man tänka själv för att skapa ännu bättre förutsättningar för inlärning.
Efter sportlovet riktar vi vårt fokus, både mot den individuella utvecklingen samt hur gruppen kan/bör vara ett stöd inför det fortsatta arbetet i skolan.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Hur vi växer som individer och grupp är något som vi ständigt utvärderar och arbetar vidare med.
IUP-arbetet tar vi del av vid utvecklingssamtalen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.3 – Förberedelse inför utv.samtalen
v.4 – Förberedelse inför ut.samtalen
v.5 – Utv.samtal under mentorstiden
v.6 – Strategier i matte / Digitala hjälpmedel
v.7 – Strategier i matte / Digitala hjälpmedel
v.8 – Planering i kalender. Hur gör jag?

v.10 – Studieteknik – Kalendern – Mina mål?
v.11 – Mind Set – Hur kan jag påverka mina tankar?
v.12 – Mind Set – Vi jobbar vidare.
v.13 – Mitterminsutvärdering. Korrigera mina mål?
v.14 – Grupprocesser, förväntansavtalet.
v.15 – Grupprocesser, förväntansavtalet.
v.16 –

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Det kommer också ges möjligheter att ta ansvar och möjligheter att vara kreativ ni att hitta olika lösningar.
IUP-arbetet är alltid viktigt då det lägger en viktig grund för arbetet resten av året och en viktig chans för alla elever att själva ta ansvar för sin utveckling.
Vi kommer vart efter starta ett jobb med fokus på grupptryck och hur detta kan påverka oss positivt och negativt.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Livräddning på is och i vatten!

Ansvarig: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? v.8-11

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Hur livräddar vi på isen?
 • Hur ska man förbereda sig för en dag på isen?
 • Hur livräddar vi i och vid vattnet?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

E C A
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.


Hur ska vi arbeta?

 • Filmer och föreläsningar kring teorin som ni sedan ska visa praktiskt.
 • På isen kommer ni göra en liten dramatisering av ett livräddningscase. Detta ska filmas under lektionerna. Jag finns som handledare.
 • Livräddning i vatten på Gustavsbergsbadet.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Inlämning av film från islivräddningen.
 • Aktivt deltagande under livräddningsdelen på Gustavsbergsbadet.

Isvett och islivräddning

Film om säkerhet – innan du ger dig ut

Film om säkerhet – om olyckan är framme

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vecka 8

Måndag (grön): Islivräddning. Vi kommer först att teoretiskt gå igenom grunderna i iskunskap och vad man skall tänka på när man vistas på isen. Därefter blir ni indelade i grupper om 4-5 elever. I de här grupperna skall ni sedan spela in en film om islivräddning. Lektionen ägnas sedan åt manusskrivande.

Onsdag (Grön): Islivräddning. Lektionen ägnas åt manusskrivande och möjligen hinner ni filma någon scen.

Onsdag (Röd): Islivräddning. Vi kommer först att teoretiskt gå igenom grunderna i iskunskap och vad man skall tänka på när man vistas på isen. Därefter blir ni indelade i grupper om 4-5 elever. I de här grupperna skall ni sedan spela in en film om islivräddning. Lektionen ägnas sedan åt manusskrivande.

Fredag: Islivräddning. Lektionen ägnas åt manusskrivande och möjligen hinner ni filma någon scen.

Vecka 10

Måndag: Filmning. Gruppen ansvarar för att lämpligt material kommer med. Ispik, livlina och isdubbar finns att låna från skolan.

Onsdag (grön): Livräddning på Gustavsbergsbadet. Samling vid entrén 13:00. Vi kommer både kolla av simkunnighet (200 m varav 50 m i ryggläge) samt att ni behärskar att livrädda en kompis på rätt sätt.

Fredag: Filmning. Gruppen ansvarar för att lämpligt material kommer med. Ispik, livlina och isdubbar finns att låna från skolan.

Vecka 11

Måndag: Redigering av film. Skall vara klar efter lektionen. Blir man klar så är det öppet hur i idrottshallen.

Onsdag (Röd): Livräddning på Gustavsbergsbadet. Samling vid entrén 13:00. Vi kommer både kolla av simkunnighet (200 m varav 50 m i ryggläge) samt att ni behärskar att livrädda en kompis på rätt sätt.

Fredag: Redigering av film. Skall vara klar efter lektionen. Blir man klar så är det öppet hur i idrottshallen.

 

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Samhället i stort. Har vi alla de grundläggande kunskaperna i livräddning och HLR så kommer vi kunna hjälpas åt.

Varför?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik

Ergonomi och skadeförebyggande

Ansvarig: Henrik Forselius

När, under vilka veckor? v.6-14

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Arbetsställningar och belastning – hur ser det ut på era Prao-platser?
 • Vad menas med ergonomi? Är det mer än bara lyfta rätt?
 • Hur tar vi hand om en stukad fot?
 • Vilka skaderisker följer oss inom idrotten samt hur kan vi motverka dessa?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

E C A
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Filmer och föreläsningar kring teorin som ni sedan ska visa praktiskt.
 • Under er prao-vecka ska ni undersöka hur arbetsställningar, belastning samt miljön och den psykosociala hälsan är. Skriva en reflektion utifrån givna frågeställningar.
 • Inlämning av en personlig reflektion utifrån risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

ergonomi bildspel 7-9 pdf

Ergonomi kompendie

Prao åk 8 Arbetsuppgift

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Inlämning av reflektion utifrån PRAO-perioden.
 • Förebyggande av skador följer med oss hela tiden. Det kan vara allt ifrån vilken utrustning du har till hur man hanterar och visar varandra respekt under olika aktiviteter. Att förstå sambandet mellan uppvärmning och skaderisk.
 • Inlämning av en personlig reflektion utifrån risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vecka 6:

Tisdag – grön: Samling i NO/labbet klockan 10:45. Föreläsning/diskussion om ergonomi. Utdelning och genomgång av praouppgift.

Vecka 7

Onsdag – röd: Samling L5. Föreläsning/diskussion om ergonomi. Utdelning och genomgång av praouppgift.

Vecka : 10

Onsdag – grön: Samling i L5. Föreläsning skadeförbyggande. Praktisk träning i att ta hand om en stukad fot. Samt tid för att skriva klart och skicka in praoreflektionen.

Vecka 11:

Onsdag – röd: Samling i L5. Föreläsning skadeförbyggande. Praktisk träning i att ta hand om en stukad fot. Samt tid för att skriva klart och skicka in praoreflektionen.

 

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Pedagogisk dokumentation

Venus Veckobrev vecka 5

Hej elever och föräldrar!

Så lämnar vi då den låååånga månaden Januari och tar med tillförsikt oss an årets kortaste månad. Tre veckor kvar till sportlovet vilket brukar innebära en något högre arbetsbörda så det gäller att verkligen utnyttja lektionstiden och lägga upp en bra planering för läxor och andra förberedelser.

Veckan som gick: En något (schemamässigt) annorlunda vecka har nu passerat. Majoriteten av er har nu haft sina utvecklingssamtal. Det är alltid lika trevligt att träffa er, planera och sikta mot nya mål. Allaktivitetsdagen under torsdagen bjöd på allt från skidåkning till jobb med skolarbete och vad vi förstår så blev det en lyckad dag för alla (trots en axelincident….).

Veckan som kommer: Under mentorstiden kommer ena klassen få besök av Maria Knutas som skall gå igenom/visa/tipsa om saker och ting gällande era iPads. Andra klassen kommer få en lektion med studieknep gällande matematik. Vi byter sedan upplägg under vecka 7. På tisdag har det blivit gröna gängets tur att besöka Ingarö Församlingshem för Livskunskap. Ni träffas där klockan 8:20 och vi tar bussen tillbaka till skolan 11:30 för lunch. Johanna och Patrik kommer finnas med under hela förmiddagen.
På onsdag kommer Henrik och Patrik att vara undervisningsfria för att kunna hålla utvecklingssamtal. Med anledning av det så kommer båda Venusklasserna att sluta redan 12:20. Ni äter lunch som vanligt och har sedan en återsamling i L4 12:15.

Övrigt

Föreläsning Reggio Emilia den 6/2 kl.18.30: Några gånger om året utvidgar vi föräldrakoordinatorsmötet och går ut med en allmän inbjudan till en kväll med fokus på skolans pedagogiska profil. Denna gången är det Cecilia Högsveden-East som kommer att tala om skolans Reggio-Emiliainspiration. Om ni vill delta vill vi att ni anmäler er senast den 1:a februari via Schoolsoft. Detta för att kunna ordna lämplig lokal.
Välkomna! önskar Föräldrakoordinatorgruppen

Inspirationsmässa
Nu förverkligar vi tankarna som lyftes på föräldramötet under hösten. Vi planerar för fullt en hel eftermiddag för alla i åk 7-9, där målet är att inspirera, ge idéer, bryta mönster och ge målbilder för våra ungdomar. Se nu till att höra av er till Fredrik med visat intresse av att delta! Se inbjudan:

”Mitt liv mina val” 20/3 vill du bidra?

Kort bakgrund – Vi vill att våra elever ska få syn på sig själv som person (vad är ens drivkraft), hur matchar det mot utbildningar och framtida jobb. Vi vill gärna gå lite utanför boxen – inte tänka typiska mans/kvinnoyrken! 

Vad vill vi göra 20 mars?

Vill du som förälder eller tidigare elev komma och berätta om vad du jobbar med eller vilka utbildningar du valt och varför?

Hur?

Vi kommer köra kort intro för alla sedan miniföreläsningar på 10-15 minuter för grupper på 13 elever och däremellan ”mässa” där 10-15 föräldrar/fd elever berättar om sina jobb/studieval.

Tid: 20/3 kl. 12.30-15.00

Plats: Ladan/gymnastisksalen Lemshaga

Deltagande elever: Årskurs 7-9 (156 elever)

Kontakta Fredrik Pettersson om detta låter intressant

fredrik.pettersson@lemshaga.se

Kommande viktiga datum

5 feb tis fm: Livskunskap för Venus Grön
Vecka 9: Sportlov
6 mars ons: Simning och livräddning (under idrotten klass meddelas senare)
13 mars ons: Simning och livräddning (under idrotten klass meddelas senare)
19 mars tis: Skolbio

Önskar er alla en fortsatt härlig vinterhelg!!

//Johanna, Ayla, Patrik och Henrik

Venus Veckobrev vecka 2

Hej Hallå Venusar!

Äntligen, eller hur? har vi startat upp igen efter julledigheten. Lite småsega kanske några stycken var men vi tycker att ni har haft en klart positiv start på terminen. Nu tar vi avstamp mot ljusare tider och många trevliga saker som väntar framöver. Tänker närmast på utvecklingssamtal och Allaktivitetsdagen.

Veckan som gick: Några smånyheter tog vi upp med er under tisdagen. Lite om mentorsfördelningen, ett par schemaändringar samt några förtydligande gällande mobiler och iPads. Mer information om det här har vi lagt ut på schoolsoft. För övrigt så har lektionerna rullat på som de gjorde innan lovet.

Veckan som kommer: Under måndagens mentorstid kommer vi tillsammans med eleverna att inleda arbetet inför utvecklingssamtalen. Vi lägger stor vikt vid den här förberedelsen då vi genom åren märkt att väl formulerade tankar och mål skapar en klart bättre grund för den fortsatta personliga utvecklingen. Vi, mentorer, finns med under processen genom att hjälpa eleverna att synliggöra sina egna tankar.
Vi följer sedan schemat som vanligt under resten av skolveckans fem underbara dagar.

Övrigt

Utvecklingssamtal: Nu skall ni alla kunna gå in och boka in er på en samtalstid hos respektive mentor. Vi ser fram emot trevliga och givande samtal. Använd gärna er ruta, som vårdnadshavare, om det är några speciella saker ni vill lyfta fram.

Mobiltelefonerna: Ladan har sedan några år tillbaka varit mobilfritt, vilket innebär att eleverna har mobilerna i skåpen under dagtid. Vi har på detta sätt gett bättre förutsättningar för fokus och koncentration. Vi vill dessutom skydda våra elever från onödig stress som t ex sociala medier kan skapa.
I elevrådet har det sedan en tid tillbaka pågått en diskussion kring reglerna runt mobiltelefonerna. Tidigare har vårdnadshavare varit tvungna att komma och hämta ut sitt barns telefon om man har brutit mot reglerna. Detta har i många fall lett till onödig stress för både elever och föräldrar. Elevrådets förslag är nu istället att man som elev får hämta ut sin telefon i slutet av dagen. Vi kommer nu testa detta upplägg med start den 8/1-19.
Som tidigare förväntas man som elev lämna in sin telefon om man brutit mot någon av mobilreglerna. Skulle eleven mot förmodan inte lämna ifrån sig telefonen kontaktas vårdnadshavare omgående.

Ipaden: På Lemshaga är iPad ett viktigt verktyg i elevernas vardag för att klara undervisning, kommunikation, planering, informationsinhämtning. Samtidigt har vi under alla år jobbat med att hantera utmaningarna med detta verktyg i form av t ex dess lockande möjligheter. Aktuell forskning lyfter också fram dessa utmaningar som grunder till fenomen som okoncentration, stress och ohälsa. Vi förtydligar nu att vi i klassrummet endast har skolrelaterade appar/program i gång på våra Ipads. I de fall det ändå sker att en elev använder ipaden till annat än skolarbete kommer vårdnadshavare och mentor få en notis i Schoolsoft. Detta sker utöver det samtal som vuxen/pedagog har med eleven i direkt i anslutning till att detta skett. Mentor och vårdnadshavare får sedan diskutera om man t ex ska begränsa appar/program.

Allaktivitetsdagen: Torsdagen den 31/1 anordnar vi en dag fylld med olika valbara alternativ. Eleverna har fått ut en kort beskrivning om de olika aktiviteterna via den enkät som de skall gå in och besvara. Tänk på att det inte är någon garanti att man får sitt första hands val. Mer info om framförallt skidresan till Kungsberget kommer vi publicera på schoolsoft under nästa vecka.

Föreläsning Reggio Emilia den 6/2 kl.18.30: Några gånger om året utvidgar vi föräldrakoordinatorsmötet och går ut med en allmän inbjudan till en kväll med fokus på skolans pedagogiska profil. Denna gången är det Cecilia Högsveden-East som kommer att tala om skolans Reggio-Emiliainspiration. Om ni vill delta vill vi att ni anmäler er senast den 1:a februari via Schoolsoft. Detta för att kunna ordna lämplig lokal.
Välkomna! önskar Föräldrakoordinatorgruppen

Kommande viktiga datum

28 jan mån: Utv.samtal under mentorstiden
29 jan tis fm: Livskunskap för Venus Röd
30 jan ons: Utv.samtal hela dagen.
31 jan tors: Allaktivitetsdag
5 feb tis fm: Livskunskap för Venus Grön
Vecka 9: Sportlov

Trevlig och skön helg önskar vi er alla

//Patrik, Ayla, Johanna och Henrik