Venus Veckobrev vecka 39

Hej på er!

Så får vi då äntligen börja andas in den höga luften och njuta av höstens härliga färgprakt. Inomhus hos oss i Ladan börjar det bli mer och mer att göra för eleverna så varje lektion är riktigt viktig. Våra förväntningar över vad som skall hinnas med under lektionstid skruvas upp så se verkligen till att UTNYTTJA LEKTIONSTIDEN!!

Veckan som gick: Lemshagaspelen fyllde vår tisdag och i det underbara solskenet värmde inte bara solens strålar utan även en mängd härliga prestationer från våra elever. Hur det gick i klasstävlingen kommer vi vänta med att redovisa tills mentorstiden på måndag. Spännande!!

Vi avslutade sedan veckan med ett teaterbesök i Gustavsberg som gick jättebra. Prata gärna hemma om hur just ditt barn upplevde föreställningen. Under veckan har även alla elever fått tillbaka den större mattediagnosen som vi jobbade med förra veckan. Det var relativt blandade resultat och det ger mig som mattelärare ett bra underlag för vilka områden som vi kommer behöva fördjupa oss i.

Veckan som kommer: Under mentorstimman på måndag kommer vi diskutera Ladans trivsel- och trygghetsregler. Vi kommer göra det för att dels lyfta fram saker som några säkert missat men även för att skapa en möjlighet för eleverna att under demokratiska former vara med och påverka hur arbetet skall gå vidare.
På tisdag börjar (som ni säkert läst på schoolsoft) Venus Röd med Livskunskap på Ingarö Församling. Samling där 8:20 och ni är tillbaka för lunch på skolan som vanligt. Veckan därpå alltså 9:e oktober åker gröna gänget dit.

Övrigt:

Arbetsron.
Vi mentorer tycker att det börjar bli bättre på många lektioner men vi är inte riktigt där som vi önskar vara än. Alla härliga Venuselever förtjänar bättre!! Vi mentorer kommer av den anledningen att göra klassrumsbesök under nästa vecka. Vår tanke är att få en bättre samlad bild över vad som sker i klassrummet när arbetsron blir lidande. Vi kommer att följa upp detta genom mentorsamtal med de elever som behöver det. Blir det trots detta ingen förbättring så kommer vi att kalla till ett extra utvecklingssamtal där just arbetsron och lektionsrutiner kommer stå i fokus.

Teater på Ingarö församlingsgård.
I måndags fick vi finbesök av Elin och Kristina från Ingarö församling. De berättade om ett nytt teaterprojekt som de kommer att starta upp. Varje måndag mellan 15:00-17:00 är alla intresserade välkomna till Ingarö församlingsgård (där Livskunskapen är). Där blir det mellis och teaterspelande. Tänk på att det behövs mer än skådespelare för ett teaterprojekt så DU kan säkert hitta en uppgift som intresserar dig. Har ni frågor så tveka inte att höra av er till;
elin.norin@svenskakyrkan.se eller kristina.a.eriksson@svenskakyrkan.se

Hästallergier.
Vi vill göra er alla uppmärksamma på att vi har elever i Ladan som är väldigt allergiska mot häst. Detta medför att; inga häst redskap/kläder får vara i skolans lokaler. Man kan alltså inte komma från stallet på morgonen med kläder som varit där.

Kommande datum:

2 okt tis Livskunskap
9 okt tis Livskunskap
19 okt fre Orienteringsdag på Hellasgården
V 44 Lov
13 och 21 nov Konst workshop
26 Nov Mån Info av Värmdöpolarna mm
29 nov tors Omvärldsdag
20 dec tors julavslutning kväll.
21 dec fre kompledig för tors kväll.


Ha det fantastiskt i helgen!!

Mia, Johanna, Ann och Henke

 

 

 

Orientering och friluftsliv

Ansvarig lärare: Mr F.

När, under vilka veckor? vecka 39-??

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • När kan du ha nytta av att kunna läsa en karta?
 • Vad finns det för hjälpmedel att använda när jag ska orientera förutom en karta?
 • Hur klär jag mig för att vara ute i naturen?
 • Hur påverkas jag av allemansrätten?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Förankring i kursplanens syfte

 • att kunna motionera och idrotta på egen hand och med tillsammans med andra
 • utvecklar kunskap om vistelse i naturen
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Aktivitet/tema E C A
Orientering och friluftslivOrientering i okända marker med karta och andra hjälpmedel. Klarar sig i skog och mark med hjälp av lite lärar-/kamratstöd. Söker stora ledmarkeringar, vågar inte ta risker. Klarar sig i skog och mark med endast kartan som hjälpmedel. Kan värdera vägval och vågar sig utanför de tänkta lederna. Klarar sig mycket bra i skog och mark med karta som hjälpmedel. Kan värdera och redogöra för sina vägval.
Orientering och friluftslivKartkunskap med teckenförklaring.Kompassen-hur fungerar den?

 

Kunna de vanliga karttecknen och skala.Kunna ta ut kompassriktningen till några enkla kontroller. Ha god kunskap om de vanliga karttecknen och skala.Kunna ta sig mellan olika kontroller med hjälp av en kompass med viss säkerhet. Ha mycket goda kunskaper om de vanliga karttecknen och skala.Kunna ta sig mellan kontroller med hjälp av en kompass på ett säkert sätt.
Orientering och friluftslivUtevistelser i alla årstider. Planering och organisering av vistelse ute en hel dag. Viss anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Anpassa val av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. God anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder.
Orientering och friluftslivAllemansrätten, rättigheter och skyldigheter Att förstå och följa de grundregler vi har i Sverige för att få nyttja vår natur. Visar det praktiskt i alla lägen.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att starta perioden med en teoretisk timme där vi repeterar orienteringens grunder( karttecken, kartans färger, skala, passa kartan, ledstång mm.). Vi kommer praktiskt att träna på att orientera både i känd och okänd miljö med hjälp av karta och kompass.

Vi avslutar perioden med en heldag ( v.42 fredagen den 19 oktober) på Hellasgården med orientering i okänd miljö. Under den dagen kommer du även att skriva ett teoretiskt prov om orientering.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • aktivt deltagande både praktiskt och muntligt.
 • Prov på orienteringskunskaper v.42

Vanliga karttecken: karttecken

orienteringsteori-bildspel

Orienteringsteori kopia som PDF

 Film om kompassriktning: https://www.youtube.com/watch?v=4O8DmkAC2wI

 Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vecka

Tisdag (Grön)

Onsdag (”Dubbel”)

Torsdag (Röd)

Fredag (Båda)

39

Lemshagaspelen

Röd: Teori + Praktik med kompassen. Samling L5

Löpning ute.

40

Orientering närområdet

Grön: Teori + Praktik med kompassen. Samling L5

Orientering närområdet

Tabata inne.

41

Orientering närområdet

Röd: Längre bana. Test inför Hellasgården.

Orientering närområdet

Tabata inne.

42

Orientering eller Lagspel

Grön: Längre bana. Test inför Hellasgården.

Orientering eller Lagspel

Hellasgården. Heldag med teori och praktik

43

Tabata inne.

Varför?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Orientering och friluftsliv.

Ansvarig lärare: Henrik
När, under vilka veckor? v.39-42

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad är Orientering? Bara lika med skog?
 • Varför är det bra att kunna läsa kartor?
 • Hur klär jag mig för att vara ute i naturen?
 • Hur lyder allemansrätten?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Förankring i kursplanens syfte:

 • att kunna motionera och idrotta på egen hand och med tillsammans med andra
 • utvecklar kunskap om vistelse i naturen
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Aktivitet/tema E C A
Orientering och friluftslivOrientering i kända och okända marker med kartan som hjälpmedel. Klarar sig i skog och mark med hjälp av lite lärar-/kamratstöd. Söker stora ledmarkeringar, vågar inte ta risker. Klarar sig i skog och mark med endast kartan som hjälpmedel. Kan värdera vägval och vågar sig utanför de tänkta lederna. Klarar sig mycket bra i skog och mark med karta som hjälpmedel. Kan värdera och redogöra för sina vägval.
Orientering och friluftslivKartkunskap med teckenförklaringar. Kunna de vanliga karttecknen och skala. Ha god kunskap om de vanliga karttecknen och skala. Ha mycket goda kunskaper om de vanliga karttecknen och skala, både i praktiken och i teorin.
Orientering och friluftslivUtevistelser i alla årstider. Vandring och reflektion. Viss anpassa av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Anpassa av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Vad har friluftslivet för betydelse för din hälsa? God anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Vad har friluftslivet för betydelse för din hälsa nu och i framtiden?
Orientering och friluftslivAllemansrätten, rättigheter och skyldigheter Att förstå och följa de grundregler vi har i Sverige för att få nyttja vår natur. Visar det praktiskt i alla lägen.


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att inleda perioden med att ha en teoritimme där vi repeterar orienteringens grunder( karttecken, kartans färger, skala, passa kartan, ledstång mm.). Vi kommer praktiskt att träna på att orientera både i känd och okänd miljö med hjälp av karta och annat hjälpmedel. Vi avslutar perioden med en hel dag ( v.42 fredagen den 19:e oktober) ute med orientering i okänd miljö. Under den här dagen kommer du även att få skriva ett prov som testar dina orienteringskunskaper.

Orienteringsteori

Orienteringsteori – bildspel

Höjdkurvor – Facit

Karttecken – Facit

 • aktivt deltagande både praktiskt och muntligt.
 • Prov på orienteringskunskaper fredag v.42

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka 39

Onsdag (Grön): Orienteringsteori (L2) och sedan praktiskt träning i närmiljö.

Vecka 40

Måndag (grön): Orientering i närmiljön

Tisdag (röd+grön): Pulsträning (30 min) med Krister.

Onsdag (röd): Orienteringsteori (L2) och sedan praktiskt träning i närmiljö.

Fredag (röd): Orientering i närmiljön

Vecka 41

Måndag (grön): Orientering i närmiljön

Tisdag (röd+grön): Pulsträning (30 min) med Krister.

Onsdag (grön): Orientering utanför skolans område. Träning inför Hellasgården.

Fredag (röd): Orientering i närmiljön

Vecka 42

Måndag (grön): Idag får du välja på att spela fotboll på IP eller finslipa formen i orientering inför fredagen.

Tisdag (röd+grön): Pulsträning (30 min) med Krister.

Onsdag (röd): Orientering utanför skolans område. Träning inför Hellasgården.

Fredag (grön+röd): HELDAG PÅ HELLASGÅRDEN!! Se separat utskick på schoolsoft.

Varför?

Sammanhang och aktualitet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet. 
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Taluppfattning – Merkurius Röd

Ansvarig: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? v 38-43?

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är positiva respektive negativa tal?
Hur använder vi algoritmer i de fyra räknesätten?
Hur används de fyra räknesätten med de negativa talen som ni mött tidigare?
Hur kan svaret vid multiplikation bli mindre?
Hur kan svaret vid en division bli större?
Vad är kvadratrötter och när och hur använder vi det?
Vad är potenser? När används de? Hur räknar vi med de?
Vad innebär tiopotens- och grundpotensform?
Underlättar prefixen?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen:

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal och tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Begreppsförmågan:

E C A

Kan grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.


Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metodförmågan:

E C A

Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med tillfredställande resultat. Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med gott resultat. Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter och förändring med mycket gott resultat.

Kommunikationsförmågan:

E C A

Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Genomgångar och ganska mycket räknande, både individuellt och i grupp.
  Följ tidsplanen som står för varje vecka. Om du inte är klar så behöver du jobba med uppgifter hemma.
 • Vi kommer även att jobba med interaktiva sidor samt material från annan litteratur.
 • Begreppsdiskussioner
 • Avslutande prov, torsdag v.43

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande i diskussioner och väl utnyttjande av lektionstid kommer du kunna visa upp för mig vilken nivå du kommit till i de olika förmågorna. Du kommer även få möjlighet att under det skriftliga provet på torsdag v.43 visa vad du kan.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vecka 38

Tisdag: Genomgång av ny Lpp och utdelning av böcker.
Diskussion om den ”nya” tallinjen och några begrepp till den. Egen räkning.
1. positiva-decimaltal
2. Boken sidan 9-10

Torsdag: Hur adderar och subtraherar man med negativa tal? Läs gärna igenom kapitel 1.2 innan min genomgång. Eller titta på nedanstående film. I boken räknar vi på sidorna 12-14.

Film om negativa tal

Fredag: Idag tittar vi på multiplikation och division med negativa tal. Det är kapitel 1.3 på sid. 15-18.

Film om mult. och div. med negativa tal

Vecka 39

Tisdag: Lemshagaspelen.

Torsdag: Potenser. Hur och varför används potensform? Finns det missuppfattningar? Boken sid. 20-22 eller Arbetsblad 1.4

Film om potensform

Fredag: Vi börjar med att spela domino med negativa tal. Därefter lägger alla tid på att färga sin egna matris på kunskapsmatrisen.

Vecka 40

Tisdag: Multiplikation och division med potenser. Repetition av prioriteringsregler + tillägg vart potenser kommer in. Vi tränar i par på att lösa några olika numeriska uttryck och tänka på prioriteringsreglerna. Uppgifter finns på sidan 24-25.

Arbetsblad 1.5

Film om mult. och div. med potenser

Torsdag: Har jag fått med mig allt än så länge? Vi kollar av med hjälp av kunskapsmatrisen.

PROVKOD: Y5urv4

Fredag: Kvadratrötter! Vad är det? Vi kopplar tillbaka till geometrin för att se användningen av dem. Genomgång och paruppgifter och därefter egen träning s 26-27

Extra träning: Arbetsblad 1.6

Vecka 41

Tisdag: Vi pratar klart om aktiviteten i fredags. Vad lade ni märke till? Därefter blir det träning i boken/kunskapsmatrisen om kvadratrötter. På slutet av lektionen kommer jag även ha genomgång av tiopotenser.

Extra-Tiopotenser

Läxa v.41: Den här veckan blir det läxa på kunskapsmatrisen. Provkod: L3CNGt

Torsdag: Grundpotensform, ett sätt att kunna skriva samtliga tal med hjälp av tiopotenser. Vi gör även några paruppgifter för att sedan träna själva s 30-31.

Arbetsblad 1.7

Film om grundpotensform

Fredag: Inställd. Teater!

Vecka 42

Tisdag: Egen träning av redan genomgångna områden.

Torsdag: Genomgång av prefix för olika tiopotenser. Hur underlättar prefixen och i vilka sammanhang stöter vi på dem? Vi tränar även vidare genom en paruppgift + memory.

Fredag: Orientering på Hellasgården.

Vecka 43

Tisdag: Egen träning inför provet.

Facit-begreppstest-och-kapiteltest

Facit-arbetsblad-1

Torsdag: Prov kapitel 1

Fredag:

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering:

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Pedagogisk dokumentation:

Venus veckobrev v.36

Hej Gänget!!

Så har vi då lämnat sommarmånaderna bakom oss för den här gången och styr sakta men säkert skutan mot höstens nya utmaningar. Vår känsla är att ni alla överlag trivs riktigt bra hos ”oss” i Ladan. Nu har ju även de olika ämnena kommit igång på allvar så att utnyttja all möjlig lektionstid till vad den är tänkt för ser vi som en självklarhet. Alla vi pedagoger som arbetar med er kommer att guida och lotsa er vidare till tänkande individer som besitter stor kunskap inom många olika områden. Det här gör vi allra bäst TILLSAMMANS!!!!

Veckan som gick: Den inleddes med att ni under mentorstiden påbörjade er förberedelse inför utvecklingssamtalen. Dagarna tuffade sedan på utan större utsvävningar förutom i fredags då husrådet i Ladan höll i skolvalet där alla elever (7-9) fick gå och rösta. Resultatet från skolvalet kommer att presenteras när rösträkningen i landet är klar.

Veckan som kommer: Under mentorstiden skall du göra klart din del inför utv.samtalet. Sedan väntar ännu en vecka utan några schemabrytande aktiviteter. Förutom skolfotot då, som i skrivande stund kommer äga rum på torsdag. Håll utkik på schoolsoft för närmare info.

Övrig viktig info:

Föräldramöte:onsdag, 12/9, klockan 18:00 träffas vi i Ladan för terminens föräldramöte. Det skall bli roligt att ånyo få träffa er och rikta fokus mot era barns skolgång. Vi kommer bland annat att prata om lite praktiska ting, matriser/betyg, utvecklingssamtalen och möjlig lägerskola i år9.

IPads: Att våra elever/era ungdomar nu har fått låna en sådan har väl inte undgått någon. Med det här följer såklart väldiga möjligheter för skolarbetet men även ett ansvar/förväntning över att använda den på ett bra sätt. Tyvärr har ganska många elever visat sig ha det svårt med detta. Prata gärna hemma om hur just ditt barn hanterar balansen skolverktyg på lektioner kontra redskap för rastaktivitet.

Utvecklingssamtalen: Som skrivet tidigare håller eleverna nu på för fullt med att förbereda samtalen. Detta gör de utifrån en stödstruktur som vi tagit fram för att underlätta och strukturera deras tänkande inför kommande IUP. Den ligger som en nyhet på schoolsoft och vi ser gärna att ni tillsammans där hemma går igenom och tittar på vad de skriver.

Från köket: Elever som har specialkost ska lämna in en ny infolapp om vad man har för kost/allergier. Detta är viktigt för köket. Lappen lämnas in till oss.

Specialkost

Kommande datum:

12 sep onsdag kl 18-19 Föräldramöte
13 sep tors Skolfoto
17 sep, 19 sep utv samtals tider. Se schoolsoft för närmare info.
25 sep tis  Lemshagaspelen (friidrottsdag med egen matsäck)
28 sep fre Teater
2 okt tis Livskunskap
9 okt tis Livskunskap
19 okt fre Orienteringsdag på Hellasgården
V 44 Lov

Önskar er alla en riktigt trevlig helg!!

Johanna, Mia, Ann och Henrik

Hållbar utveckling för kroppen

Ansvarig lärare: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? v.35-43

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Hur kan vi stärka vår kropp?
 • Varför ska vi stärka vår kropp?
 • Vilka komplexa rörelser använder vi i samband med friidrott och andra aktiviteter?
 • Hur ser min fysiska status ut i förhållande till i våras?
 • Vad har ”nya” pulspasset bidragit med till min fysiska hälsa?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Förmåga E C A
Rörelse Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Hälsa
&
Livsstil
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

 

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

 

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

 

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta praktiskt och utomhus under första delen av perioden genom att pröva/fördjupa oss inom olika aktiviteter. En nyhet för terminen är 30 minuters passet på fredagar där pulshöjande aktiviteter skall ligga i fokus. En kortare reflektion kommer att fyllas i i samband med coopertestet om varför resultatet möjligtvis skiljer sig från tidigare tester.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under lektionerna, en kortare inlämning av reflektion efter coopertest, inlämning av eget träningspass vid Ekedalspåret samt en avstämning över ditt fysiska mående innan höstlovet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka 35

Tisdag (grön): Flaggan + Ultimate

Onsdag (grön): Samling utanför Ladan. Byt om i ett omklädningsrum men sedan får du lägga in dina saker i skåpet. Jogg/rask promenad till Södersved. Där blir det volleyboll, fotboll och eventuellt bad (om medföljande vuxna tycker att det är okej). Jogg/rask promenad tillbaka till skolan för ombyte.

Torsdag: Flaggan och Ultimate på IP.

Fredag (båda): Löpning. Spring 12 minuter mot Gustavsberg och vänd sedan och spring tillbaka.

Vecka 36

Tisdag (grön): Skapa mål/träningsprogram. Förberedelse inför Ekedalspåret.
Samling med IPad på Loftet.

Att planera ett individuellt träningspass – Uppgift

Tisdag (röd): Skapa mål/träningsprogram. Förberedelse inför Ekedalspåret.
Vi ägnar större delen av mattelektionen åt detta.

Onsdag (röd): Ekedalspåret. Samling 8.20 vid utegymmet. Genomförande av eget träningsprogram.

Torsdag (röd): Softboll + Fotboll

Fredag (båda): Långintervall i backe 🙂

Vecka 37

Tisdag (grön): Friidrott – Testa ALLA grenar och sätta upp personliga mål inför Lemshagaspelen.

Onsdag (grön): Ekedalspåret. Samling 8.20 vid utegymmet. Genomförande av eget träningsprogram.

Torsdag (röd): Friidrott – Testa ALLA grenar och sätta upp personliga mål inför Lemshagaspelen.

Fredag (båda): Löpning mot Gustavsberg. Kommer du längre idag??

Vecka 38

Tisdag (grön): Friidrott – slipa teknik och personlig träning inom valda grenar.

Onsdag: Utvecklingssamtal

Torsdag (röd): Friidrott – slipa teknik och personlig träning inom valda grenar.

Fredag (båda): Kortintervall i backe.

Vecka 39

Tisdag: LEMSHAGASPELEN (se separat info på schoolsoft).

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Att ta hand om sin kropp och sin fysiska/psykiska hälsa är något som mer och mer är en trend i samhället. Elever behöver lära sig att ha en sund inställning till alla de ideal som hela tiden lyfts fram i ex. media.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.