Livräddning på is och i vatten!

Ansvarig: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? v.8-11

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Hur livräddar vi på isen?
 • Hur ska man förbereda sig för en dag på isen?
 • Hur livräddar vi i och vid vattnet?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

E C A
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.


Hur ska vi arbeta?

 • Filmer och föreläsningar kring teorin som ni sedan ska visa praktiskt.
 • På isen kommer ni göra en liten dramatisering av ett livräddningscase. Detta ska filmas under lektionerna. Jag finns som handledare.
 • Livräddning i vatten på Gustavsbergsbadet.

Film om säkerhet – innan du ger dig ut

Film om säkerhet – om olyckan är framme

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Inlämning av film från islivräddningen.
 • Aktivt deltagande under livräddningsdelen på Gustavsbergsbadet.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vecka 8

Tisdag (en var): Islivräddning. Vi kommer först att teoretiskt gå igenom grunderna i iskunskap och vad man skall tänka på när man vistas på isen. Därefter blir ni indelade i grupper om 4-5 elever. I de här grupperna skall ni sedan spela in en film om islivräddning.

Torsdag: Islivräddning. Lektionen ägnas åt manusskrivande och möjligen hinner ni filma någon scen.

Fredag: Islivräddning. Lektionen ägnas åt manusskrivande och möjligen hinner ni filma någon scen.

Vecka 10

Tisdag (En var): Filmning. Gruppen ansvarar för att lämpligt material kommer med. Ispik, livlina och isdubbar finns att låna från skolan.

Torsdag: Redigering av film. Skall vara klar efter lektionen. Blir man klar så är det öppet hur i idrottshallen.

Fredag: Redigering av film. Skall vara klar efter lektionen. Blir man klar så är det öppet hur i idrottshallen.

Vecka 11

Tisdag (Grön): Livräddning på Gustavsbergsbadet. Samling vid entrén 8:15. Vi kommer både kolla av simkunnighet (200 m varav 50 m i ryggläge) samt att ni behärskar att livrädda en kompis på rätt sätt.

Torsdag:

Fredag: Livräddning på Gustavsbergsbadet. Samling vid entrén 8:15. Vi kommer både kolla av simkunnighet (200 m varav 50 m i ryggläge) samt att ni behärskar att livrädda en kompis på rätt sätt.

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Samhället i stort. Har vi alla de grundläggande kunskaperna i livräddning och HLR så kommer vi kunna hjälpas åt.

Varför?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik

 

Solen vecka 6

Hej Soooolar!!

Oj oj oj vad ni är bra. Dagligen ser och hör vi hur ni briljerar inom olika saker. Du kanske inte märker det själv eftersom den som du sitter bredvid är lika duktig, men vi som har nöjet att jobba med er är glada och tacksamma.
Håll nu i det här för dagarna på Lemshaga rinner iväg…..

Veckan som gick: Det har varit fokus på utvecklingssamtal under veckan. Vi har haft många bra och trevliga möten och vill tacka för det. Vi mentorer finns här för er oavsett samtal eller inte så tveka inte att låta oss veta om ni går och tänker på något särskilt.

Veckan som kommer: Under mentorstiden får vi besök av två elever från Sjölins gymnasium som skall prata om gymnasiet i allmänhet och Sjölins i synnerhet. Tänk gärna ut lite kluriga frågor till två gamla Lemshagaelever som kommer tillbaka.
På tisdag väntar Allaktivitetsdagen då ni är utspridda på skidor, skridskor, yoga och Skansen. Se till att noga läsa info för din aktivitet på schoolsoft.
Gymnasievalet – Deadline: torsdag 15/2 (v.7)
Sidan håller nu öppet fram till den 15:e februari. Efter att man som elev (antagligen i samråd med en förälder) gjort sitt/sina val så skall man skriva ut sin ansökan i pappersform. Ansökan skall sedan skrivas under och lämnas in till Tina på expeditionen .
För att ytterligare stötta er elever har vi bokat upp Daniel den 4:e maj, då ni har möjlighet att få hjälp med eventuella omval eller om ni behöver rådfråga om saker beträffande valet. Maila respektive mentor om ni önskar ett uppföljningsmöte med Daniel den 4/5. Ni kan alltid kontakta Daniel om gymnasiefrågor på daniel@hailemariamconsulting.com.

Övrigt:

Ny rutin vid oanmäld närvaro:
Från och med måndagen den 5:e mars kommer vårdnadshavare få ett SMS vid oanmäld frånvaro när läraren tar närvaron 10 minuter efter lektionens start.
SMS:et går till den vårdnadshavare som är ifylld överst i SchoolSoft och till telefonnumret i fältet ”Mobiltelefon”. Vårdnadshavare med varsitt Schoolsoft-konto får varsitt SMS.

Det är därför viktigt att vårdnadshavare ser till att mobilnumret som är inskrivet i Schoolsoft är korrekt. Logga därför gärna in på Schoolsoft redan nu och klicka på ”Min Profil” och säkerställ att all kontaktinformation är rätt.

Om man inte önskar få SMS så kan man, när man är inloggad i Schoolsoft på sidan ”Min Profil”, byta meddelandetyp så oanmäld frånvaro skickas till den angivna mailadressen istället för SMS.

När ett SMS eller mail-meddelande skickas ut för oanmäld frånvaro så ska vårdnadshavare logga in på Schoolsoft och få mer detaljerad information under ”Ta del av frånvaro”.

Om den oanmälda frånvaron är felaktig, t.ex om vårdnadshavare glömt att frånvaroanmäla vid sjukdom, så ska vårdnadshavaren logga in på Schoolsoft och korrigera anmälan, annars kontaktar man skolan.

Föreläsning – onsdag 14/2 (v.7)
Onsdag 14/2 kommer Polisen, Soc, Polarna och MiniMaria till Lemshaga.
Mellan 18.00 och 19.00 håller de ett föredrag kring hantering av brott, tidiga tecken och kommunikationsvägar.
Samtliga föräldrar och andra som är intresserade är välkomna!!
Vi ser detta som en stor möjlighet och chans, därför hoppas vi att så många som möjligt kommer.
Plats: Ladan.

Föräldramöte & Föreläsning – Onsdag 21/2 (v.8)
Onsdag 21/2 är det föräldramöte. Det börjar med en föreläsning av Maria Dufva om ungdomar och sociala medier från kl 18.00-19.00. Föräldrar som har barn i åk4-9 är välkomna. Mer info om föreläsningen se nedan.
Kl 19.10 samlas Solens föräldrar i L1 för ett sista föräldramöte då vi kommer bland annat att ge er info om och tid att planera inför Solens klassfest (den 13/6) och Solens avslutningsfika (den 14/6). Välkomna!

Kommande datum

 • Tis 13 febr: Allaktivitetsdag
 • Ons 14 feb: Föreläsning för föräldrar (se info ovan)
 • Tors 15 febr: Deadline för gymnasieansökan
 • Ons 21 feb: Föräldramöte & Föreläsning (se info ovan)
 • V 9: Sportlov
 • Tis 13 mars: NP i Sv
 • Tors 15 mars: NP i Sv
 • Fred 30 mars: Lov Långfredag
 • V 14: Påsklov
 • Ons 11 april: NP i NO
 • Ons 18 april: NP SO
 • Fred 20 april: NP SO
 • Tis 24 april: NP Eng
 • Tors 26 april: NP i Eng
 • Mån 30 april: Lov
 • Tis 1 Maj: Lov
 • Fre 4 Maj: Extra Syv-samtal med Daniel (för de som behöver)
 • Mån 7 maj: NP i MA
 • Ons 9 Maj: NP i MA
 • Tors o Fre 10-11 Maj: Lov
 • Mån-Ons 14-16 Maj: Studiedagar
 • Ons 6 juni: Lov
 • Ons 13 juni: Solarnas avslutningsmiddag & klassfest
 • Tors 14 juni: Sommaravslutning

Önskar er alla en fantastisk helg.

Maggie, Ann och Henke

Hälsa och Livsstil – Personlig Tränare (PT)

Ansvarig lärare: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? v.5-10

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad är träning för mig?
 • Hur kan jag påverka min hälsa?
 • Hur ska jag lägga upp ett tränings- och kostprogram?
 • Vilka olika motivationsfaktorer kan jag jobba med?
 • Hur ska jag lägga upp ett hälsofrämjande program till en kompis?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte:

 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Förmåga E C A
Hälsa
&
Livsstil
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Hälsa
&
Livsstil
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Rörelse Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom mycket diskussion skapa sin syn på hälsa och hjälpa en kompis till att nå ett mål. Det blir både teoretiska inslag och att praktiskt träna sin kompis.

PT-Uppgift

Gleerups digitala

Tips på styrkeövningar hittar du här: Styrkeövningar

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom muntlig aktivitet i gruppen och enskilt. Inlämning av de sakerna som står beskrivna i uppgiften.

Sista inlämningsdatum är fredag vecka 10!!!

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka Tisdag (grön) Onsdag (dubbeltimma) Fredag (röd)
5 Bugg + ”poängjakt” Grön: 8.20-9.20 Sal L2
Röd: 9.30 – 10.30 Sal L1
Intro om PT-projektet,
hur jobba med målsättning?
samt intervjuer.
Poängjakt + ??
6 Cirkelträning Utv.samtal Cirkelträning
7 Allaktivitetsdag Grön: 8.20-9.20 Sal L2
Röd: 9.30-10.30 Sal L1
Skriva på arbetet!
Boxercise
8 Träning med PT Grön: 8.20-9.20 Sal L2
Röd: 9.30-10.30 Sal L1
Skriva på arbetet!
Träning med PT.
9 SPORTLOV SPORTLOV  

SPORTLOV

 

10 Träning med PT  Grön: 8.20-9.20 Sal L2
Röd: 9.30-10.30 Sal L1
Skriva på arbetet!
Träning med PT.

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Att ta hand om sin kropp och sin fysiska/psykiska hälsa är något som mer och mer är en trend i samhället. Elever behöver lära sig att ha en sund inställning till alla de ideal som hela tiden lyfts fram i ex. media.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Procentuell förändring – Ni kommer låna pengar i framtiden…

Ansvarig lärare: Mr Forselius

När, under vilka veckor? v.5-10

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • När behöver vi procent?
 • Vad menas med upprepad procentuell förändring?
 • Hur räknar jag med flera förändringar?
 • Banklån vs sms-lån? Skillnader och likheter.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

 

Förankring i kursplanens syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 

Förmåga E C A
Metod Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med tillfredsställande resultat.
Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med gott resultat.
Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt.
I diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
I diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer börja med en repetition för att hitta grunderna i procenträkning. Det kommer bli lite genomgångar, egen räkning samt diskussioner i mindre grupper.
Vi kommer leta procentuppgifter i vardagen, titta på några olika lånevillkor.
Potenser vävs in när vi pratar om ränta på ränta fenomenet.
Vi avslutar projektet med ett större individuellt jobb.

Vad valjer du?- Ranteuppgift

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Via aktivt deltagande under lektionerna samt en större egen inlämning.
Vid den egna inlämningen kommer jag bedöma dig i metod, resonemang samt kommunikation.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka 5

Mån/Tis: Intro av nytt ”projekt”. Vi repeterar grunderna i procent. Hur beräknar man delen, det hela och procenttalet? Tränar gör vi med nedanstående arbetsblad.

Arbetsblad-2.4

Onsdag: Vi repeterar förändringsfaktorn alltså procentuell förändring.
I boken kan du räkna på sid. 75-77 samt extra träning med arbetsbladet.

Arbetsblad-Forandringsfaktor

Text och film om förändringsfaktor

Tors/Fre: Fortsatt jobb med procentuell förändring. I boken är det sidorna 74-77.

Vecka 6

Mån/Tis: Eget jobb med kapitel 2.4, Kunskapsmatrisen eller Rasmus.

På rasmus kan ni gå in på högstadiet-procenträkning och ränta – test 1-5.

Onsdag: Utvecklingssamtal.

Tors/Fre: Aktivitet – Bollen

Vecka 7

Måndag: Eget jobb (vikarie)

Onsdag: Idag blir det fokus på nya kaptilet – 2.5 som handlar om upprepad procentuell förändring. Läs igenom texten på nedanstående länk samt titta på en eller två filmgenomgångar. Därefter blir det egen räkning i boken på sid 78-81.

Text+Film+Elevexempel

Film om upprepad procentuell förändring

Tors/Fre: Lån. Hur mycket växer ett banklån/sms-lån om du inte amorterar? Hur räknar man med ränta?

Uppgifter om ränta: Ranta

Arbetsblad 2.5: Arbetsblad-2.5

Uppgifter från Rasmus

Vecka 8

Mån/Tis: Eget jobb med arbetsblad, boken, Rasmus samt kunskapsmatrisen.

LÄXA: Uppgifter på Kunskapsmatrisen.
Provnyckel Grön: G21wuK
Provnyckel Röd: j31HbZ

Onsdag: Introduktion och start av individuell inlämningsuppgift!!

Tors/Fre: Eget jobb med inlämningsuppgiften.

Vecka 10

Mån/Tis: Eget jobb med inlämningsuppgiften.

Onsdag: Eget jobb med inlämningsuppgift.

Tors/Fre: Eget jobb med inlämningsuppgift. Skall lämnas in efter lektionens slut.

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Solen vecka 3

Sawatdii khrap Solar!

Så var även den sista mentorn återfunnen 🙂 och redo att börja jobba igen. I mörkrets tider så fick vi med veckans snöfall ett kvitto på hur härligt vackert Sverige faktiskt kan vara den här årstiden. Skolan har sakta men säkert kört igång ordentligt nu och varje enskild lektion är viktig i sig. Er sista termin på grundskolan kommer gå snabbt så använd tiden väl!!!!!!

Veckan som gick: Under mentorstiden påbörjade eleverna sina förberedelse inför det eventuellt kommande utvecklingssamtalet. Oavsett samtal eller ej, så skall det ändå formuleras väl genomtänkta mål för att kunna nå så långt som möjligt. Det kan både handla om meritvärde men såklart också om sociala mål inför kommande gymnasiala utmaningar.
I övrigt en ”vanlig” skolvecka utan några schemabrytande inslag.

Veckan som kommer: Eleverna fortsätter sitt jobb kring att skapa/sätt mål för terminen. Årets första prov (matte) skall klaras av, förberedelser inför Np i engelska fortskrider, bugg- och foxtrot stegen skall finslipas och konsumentekonomi skall diskuteras. Enbart ett axplock av vad kommande veckas lektioner handlar om så det gäller att äta sin frukost ordentligt så man orkar ha rätt fokus i skolan.
Viktigt att tänka på är vi nästa vecka går in  i P3 (när det gäller schemat). Detta medför säkert lite småändringar så se till att kolla ordentligt på schoolsoft.

Övrig viktig info:

Föreläsning: Onsdag 14/2 kommer Polisen, Soc, Polarna och miniMaria till Lemshaga.
Mellan 18.00 och 19.00 håller de ett föredrag kring hantering av brott, tidiga tecken och kommunikationsvägar.
Samtliga föräldrar och andra som är intresserade är välkomna!!
Vi ser detta som en stor möjlighet och chans, därför hoppas vi att så många som möjligt kommer.
Plats Ladan.

Utvecklingssamtalen: Vi är medvetna och väl införstådda i att relativt många elever inte känner ett behov av ett sista samtal. Det är som vi skrivit tidigare om helt upp till varje familj. Vi skulle dock uppskatta om ni som vårdnadshavare meddelar respektive mentor snarast om man inte önskar ett samtal. Anser vi som mentorer att ett samtal nog vore bra så kommer vi kalla till det om ni inte själva redan bokat in er.

Gymnasievalet: I veckan har alla elever (förhoppningsvis) fått sina koder för att kunna logga in på sidan där valet skall göras. Om inte så ber vi er att kontakta Daniel (vår Syv). Sidan håller nu öppet fram till den 15:e februari. Efter att man som elev (antagligen i samråd med en förälder) gjort sitt/sina val så skall man skriva ut sin ansökan i pappersform. Ansökan skall sedan skrivas under och lämnas in till oss mentorer.
För att ytterligare stötta er elever har vi bokat upp Daniel den 4:e maj, då ni har möjlighet att få hjälp med eventuella omval eller om ni behöver rådfråga om saker beträffande valet.

Dansinspiratörerna: Vi börjar nu närma oss en höjdpunkt på terminen. Under nästan 15 år har Värmdö Kommun haft ett samarbete med Dansinspiratörerna. De kommer varje år runt till kommunens samtliga årskurs 9 för att lära ut de moderna danserna bugg, vals och foxtrot. Självklart tränar vi även här i skolan så bjud gärna upp din son/dotter där hemma på en liten fredagsbugg. Måndagen den 29:e januari träffas våra nior tillsammans med Brunns nior för att träna. Detta sker i Brunns idrottshall mellan 8:15-11:30.
Dagen efter (tisdag 30/1) så är det stor danskväll i Värmdö Sporthall (Hemmesta). Det är en obligatorisk kväll för kommunens samtliga nior där det kommer dansas till liveband. Tiden för kvällen är ca. 18:30-21:30. Mer exakta tider meddelas senare på schoolsoft.

Allaktivitetsdagen: Tisdagen den 13/2 (vecka 7).
En av årets höjdpunkter, enligt vissa, närmar sig och som vanligt kommer det finnas flera olika alternativ att välja mellan och inom närmsta tiden går vi ut med information om alla alternativen.
Vi vill dock redan nu ge er en första information om en av aktiviteterna som man kommer kunna välja, skidresan. Detta är för att undvika frågetecken, missuppfattningar och viss frustration som skett tidigare år. Det är också av anledningen att ni i lugn och ro ska kunna diskutera detta hemma. Årets skidresa går till Kungsberget!

Att tänka på:
* Det är bara elever i åk 7-9 som åker med våra 2 bussar dvs inga föräldrar eller elever i yngre åldrar som åker med oss. Obs! Elever i åk 6 kommer ha en egen bokning
* Vi kan inte åka med fler bussar då vi inte har fler pedagoger som kan följa med och ansvara.
* Vi har ett fast antal platser vilket innebär att det kommer finnas ett litet moment av ”först till kvarn”. Vi kan inte ge förtur till några pga t ex ålder. Vi kan inte heller byta de bussar vi bokat.
* Vi kommer inte finnas med eleverna i backarna, men vi har fasta återsamlingsplatser där det alltid finns personal. Vi har vuxna som åker skidor men de kan förstås ej vara med överallt.
* Vi kommer kunna erbjuda en enkel men kul skidskola under 1 tim av fm för nybörjare.
* Det är alltid pedagogerna som beslutar i vilken buss som eleverna ska åka i.
* Dagen varar från 6.00 – ca 19.30.
I anslutning till att eleverna får information om alla olika fantastiska val man kan göra skickas mer information ut i Schoolsoft. Där ser man även tidsplanen för när man kan börja boka.
Efter detta kommer all info skickas vi Schoolsoft då det är den kanal vi kan nå ut till alla som går i åk 7-9

Kommande datum

 • Mån 29 jan Dans på fm
 • Tis 31 jan Dans i Hemmestahallen kl 18:30-21.30
 • Mån 5 febr utv samtal mellan 8-10.30
 • Ons 7 febr utv samtal hela dagen
 • Tis 13 febr Allaktivitetsdag
 • Tors 15 febr – Deadline för gymnasieansökan
 • V 9 Sportlov
 • Tis 13 mars NP i Sv
 • Tors 15 mars NP i Sv
 • Fred 30 mars Lov Långfredag
 • V 14 Påsklov
 • Ons 11 april NP i NO
 • Ons 18 april NP SO
 • Fred 20 april NP SO
 • Tis 24 april NP Eng
 • Tors 26 april NP i Eng
 • Mån 30 april Lov
 • Tis 1 Maj Lov
 • Fre 4 Maj Extra Syv-samtal med Daniel (för de som behöver)
 • Mån 7 maj NP i MA
 • Ons 9 Maj NP i MA
 • Tors o Fre 10-11 Maj Lov
 • Mån-Ons 14-16 Maj Studiedagar
 • Ons 6 juni Lov
 • Ons 13 juni Solarnas avslutningsmiddag
 • Tors 14 juni Avslutninghttp://pro.se/PageFiles/371430/Bugg%202.jpg?preset=ArticleMainImage

Önskar er alla en underbar danshelg!

Maggie, Ann och Henke

Dans och takt genom pardans :)

Ansvarig lärare: Henrik Forselius

När, under vilka veckor? Vecka 3-6

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Varför dansa?
 • Hur påverkas din hälsa vid dans?
 • Vilka är våra vanligaste traditionella danser?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

 

Förankring i kursplanens syfte:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 

Rörelse till musik E C A
Du behärskar grundstegen
och någon tur i bugg, vals 
och foxtrot.
Du behärskar minst 3 turer 
i bugg och klarar av vändning i foxtrot.
Du behärskar flera turer i bugg och kan
växla mellan de med flyt samt har ett
bra flyt i foxtrot och vals.
Du kan till viss del anpassa
rörelsen till syfte och sammanhang.
Du kan anpassa rörelsen relativt
väl till syfte och sammanhang 
och välja strategi för detta.
Du kan anpassa rörelsen väl till 
syfte och sammanhang och även 
välja en väl fungerande strategi för detta
Du är oftast i takt, kan vara svårt
att själv hitta tillbaka till takten 
när du tappar bort den.
Du är oftast i takt, du hittar 
snabbt tillbaka om du tappar bort dig.
Du är genomgående i takt och 
har ett bra flyt genom en hel låt i både foxtrot och bugg.

 

Hur ska vi arbeta?

 • Inspiration av mig och varandra.
 • Inspiration av instruktör på Body Joy.
 • Egna övningstillfällen där jag finns som handledare
 • Genomgång av våra vanligaste traditionella danser
 • Danstillfälle med Dansinspiratörerna på Brunns skola

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Aktivt deltagande under lektionerna
 • En förmiddag på Brunns skola. Måndag v.5 8.30-11.30
 • Danskväll i Hemmesta med alla kommunens nior. Tisdag v.5 18.00-21.30

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka 3

Tisdag: Genomgång av LPP:n och börja titta lite på grundstegen. Plats L1

Onsdag: Röd – dubbelpass: Samling 8:15 på BodyJoy i Hamnen

Fredag: Pardans – Bugg och foxtrot

Vecka 4

Tisdag: Pardans – bugg, vals och foxtrot.

Onsdag: Grön – dubbelpass: Samling 8:15 på BodyJoy i Hamnen

Fredag: Pardans – bugg, vals och foxtrot.

Vecka 5

Måndag: Dansträning med Dansinspiratörerna. Brunnsskola 8:15-11:30

Tisdag:

Tisdag kväll: Danskväll i Hemmesta med kommunens alla nior 🙂 Cirka mellan 18:30-21:30 men exakta tider kommer meddelas senare på schoolsoft.

Onsdag:

Fredag:

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

 

Dans och rörelse till musik kommer vi hela livet utsättas för. Om det så är i träningsform, nöjesform eller en formell dans på en stor fest. Forskning visar också att dans som motionsform är den typen av träning som håller i längden, som inte avstannar under tonåren.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagareVi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmågaVi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik