”Den magiska dörren” – ett romanprojekt

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Ingela Eriksson och Camilla Mauritzson

När, under vilka veckor?

HT-18 v.41-51 och VT-19 v.2-3

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 

 • Hur skriver du en berättelse med tydlig struktur?
 • Vad är viktigt att berätta?
 • Vad menas med en rödtråd i en berättelse?
 • Vad gör en illustratör?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll från kursplanen

 

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

 

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

 

Kunskapskrav

 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Vi kommer att skriva en kapitelbok som heter “Den magiska dörren” och är en roman inom fantasygenren. Varje vecka skriver vi och ritar bilder till ett nytt kapitel. Fokus i arbetet är att kunna skriva och bearbeta texter. Under projektets gång kommer eleverna att få öva på hur vi kan bygga ut våra person- och miljöbeskrivningar. Att skriva är en process och i arbetet med denna roman är det inte själva slutresultat som är det viktigaste, utan vägen dit!

 

v.41

 • Framsida – Under denna lektion besöker vi en dörr på skolan som skulle kunna vara lite mystisk. Eleverna ska vara observanta på miljön runt omkring så att de kan använda den i boken. Därefter kommer eleverna att få rita sin framsida till sin bok med titeln, ”Den magiska dörren”.

 

v.42

Kapitel 1 – ”Hej”

 • I det här kapitlet övar vi på att beskriva en personbeskrivning.

v.43

Kapitel 2 – ”Brevet”

 • I det här kapitlet övar vi på att skriva brev.

v.45

Kapitel 3 – ”Nycklarna”

 • I det här kapitlet övar vi på att höja stämningen genom att beskriva känslor.

v.46

Kapitel 4 – ”En annan värld”

 • I det här kapitlet övar vi på att beskriva en miljö.

v.47

Kapitel 5 – ”En annorlunda vän”

 • I det här kapitlet övar vi på att skriva en dialog.

v.48

Kapitel 6 – ”Mitt uppdrag”

 • I det här kapitlet övar vi på att skriva punktlistor.

v.49

Kapitel 7 – ”Tillbaka i skolan”

 • I det här kapitlet övar vi på att förstärka ord med adjektiv.

v.50

Kapitel 8 – ”Sanningens ögonblick”

 • I det här kapitlet övar vi på att få handlingen begriplig för läsaren.

v.51

Kapitel 9 – ”Tills någon annan öppnar dörren igen”

 • I det här kapitlet övar vi på att avsluta en berättelse och att knyta ihop lösa trådar.

v.2

 • Sammanställning av alla kapitel. Eleverna får här tillfälle att färdigställa alla kapitel med både text och bild.

 

v.3

Vi läser upp våra berättelser för varandra och ger respons.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

När vi är klara med alla kapitel kommer vi att undersöka och jämföra våra texter. Eleverna arbetar i par och får då öva på att ge elevrespons. ”Två stjärnor och en önskan”, vad var bra och vad kan förbättras i sin text?

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

 

Saturnus v.40

Hej alla Saturnusar!

 

Kunskaper  

 

Friluftsliv

Under tisdagens friluftsliv promenerade vi till Södersved. Det var en solig men något kall dag och elevernas humör var på topp inför kommande aktivitet. Väl på plats bjöd vi på tre aktiviteter, fiske, lekar samt håva småkryp i vassen. Hälften av klassens elever fick fiska. Som bete fick de välja mask eller majskorn. Många valde majs då det var läskigt att sätta på mask på kroken, “Den rör sig ju”.  Tyvärr blev det inget napp! Vid strandkanten och vid vassen håvade några elever vattendjur. Vi hittade några olika vattendjur. Vecka 42 kommer vi att gå tillbaka till Södersved för att låta andra halvan få fiska. Väl på plats i skolan fick eleverna skriftligt reflektera över vad de fångat och sett under vår utflykt.

 

   

   

   

 

Dessa insekter hittade vi vid vassen. Känner ni igen några?

   

   

 

Normer och värden / Elevers ansvar och inflytande

 

Tryggismöte

Under torsdagens trygghetsmöte träffades 12  elever från klasserna Neptunus – Saturnus (4 elever från varje årskurs). Vi träffades denna gång för att prata om vänskap på mellangården och hur vi kan bemöta våra kompisar i klassrummet och på skolgården.

Inför detta möte fick alla elever möjlighet att fundera kring frågorna Hur är en bra kompis? Vad gör man om man känner sig ensam? Vad kan man göra om någon i ens närhet är ensam? Hur är man en bra kompis på sociala medier? Platser på skolgården där jag känner mig mindre trygg.

När Tryggisarna träffades så fick de tillsammans i mindre grupper skapa planscher till fyra av frågorna som eleverna diskuterat i klassrummen. Eleverna läste deras kompisars meningar och ritade bilder för att göra meningen mer synlig för alla. För att sedan sätta ihop meningar och bilder på ett bra sätt.

När eleverna hade skapat färdigt funderade vi tillsammans vart vi skulle sätta upp planscherna. Tryggisarna ville att alla skulle ha möjlighet att se dem och att alla nu skulle försöka göra som vi hade pratat om. Så stolta över deras gemensamma arbete gick de tillbaka till klassrummet. För att  berätta för alla sina klasskompisar att de nu tillsammans skulle titta på Mellangårdens gemensamma tankar kring hur vi tillsammans kan ta hand om varandra.

Här kan ni se våra fantastiska Tryggisar och våra planscher på Mellangården:

   

 

   

 

 

Rastlekar för Pluto

Under denna vecka har Saturnus röd haft rastlekar för Pluto. Nästa vecka är det grönas tur.   Eleverna i klassen har tillsammans kommit fram till olika lekar de vill hålla för våra yngsta elever på Mellangården. Pluto har även fått önska en lek. Det är viktigt att vara en god förebild för de yngre eleverna och våra elever har visat goda kvaliteter för detta under den gångna veckan.

 

   

    

 

“Vi på Mellangården” – arbete i tvärgrupper

Idag fredag hade vi vår första träff i våra tvärgrupper på Mellangården. Vi var indelade i sex grupper med elever från Neptunus, Uranus och Saturnus. Under dagens lektion bekantade vi oss med varandra och som presentation gjorde vi en namnlek. Därefter gjorde vi en värderingsövning som går ut på att ställa olika påståenden. Stämmer påståendet överens med dig ställer du dig upp och byter plats med en kompis. Vi lekte även leken “Hemliga ledaren”. Som avslutning gjorde vi en avslappningsövning. Vi tror att det är väldigt viktigt att överbrygga “ni”-känslan till “vi”-känslan genom att mötas i olika former och konstellationer. Vi hoppas på att vårt arbete ska resultera i att skapa en ännu bättre “vi”-känsla.     

 

       

 

Hem och skola

 

Läxa

Eleverna kommer att få välja att läsa ur Nyckeln till Skatten eller ur en egen kapitelbok. Därefter får de svara på tillhörande frågor i ditt läxhäfte. Vi kommer även under veckorna erbjuda antingen eng/mattekluringar som extra läxor för de elever som önskar lite utmaning.

 • Nyckeln till skatten (Läs ur boken så att du på fredag känner dig trygg att läsa tillsammans med en kompis.)
 • Besvara frågorna i din läxbok.
 • Utmaning: Problemlösning

 

Information inför nästa vecka:

Måndag: Min familj – Collin och Hugo.K presenterar sin familj.

Tisdag: Grupp C går direkt till slöjdsalen kl.8.20.

Onsdag: Idrott – idrott inomhus.

Torsdag: Grupp A och B går direkt till slöjdsalen kl.8.20.

Fredag: Läxan lämnas in och sedan ut igen!

 

Kommande händelser:

17/10 – Välkomna på föräldramöte i Villan kl.17.30-19.00.

 

Hälsning från fritids

 • Snart är det dags för Höstlov och inför det behöver vi på fritids veta om ditt barn behöver omsorg under lovet. Ni gör anmälan via schoolsoft, ska ditt barn vara här fyller ni i aktuella tider för v. 44. Ska ditt barn vara ledigt skriver ni ”ledig” under ”kommentar från vårdnadshavare”. Detta är mycket viktigt att ni gör och det gäller ALLA barn inskrivna på fritids eller klubben. Vi behöver era anmälningar senast 7 oktober för att planera bemanning och aktiviteter. Tänk på att måndagen den 29/10 är det stängt hela dagen samt fredagen den 2/11 stänger fritids kl 15.00.
 • Nu är det snart allhelgonahelg/halloween och barnen vill börja med pyssel som kan kopplas till detta. Kanske har ni glasburkar/ljuslyktor i klarglas hemma som ni kan skicka med och låta ert barn förvandla till en mer personlig ljuslykta? Detta kommer vara veckans pyssel under vecka 42-43 så ni har lite tid på er att kika runt i skåp och lådor.

 

Trevlig helg!

 

Camilla, Ingela, Pernilla och Desirée

Saturnus v. 38

Hej alla Saturnusar!

 

Vi vill tacka för alla trevliga samtal vi haft hittills. Det är alltid trevligt att få träffa er föräldrar tillsammans med era barn och sitta ner och samtala elevens utveckling och lärande. Camilla låter hälsa att ni som ännu inte bokat tid till onsdagens utvecklingssamtal gör det snarast.  

 

Kunskaper / Elevers ansvar och inflytande

 

Engelska

Som vi tidigare har berättat arbetar vi detta år med Gleerups digitala läromedel Happy year 3 (några elever arbetar med  Engelska 5). Fler av eleverna saknar en handfast bok att arbeta i men vi arbetar tillsammans för att hitta en bra struktur med materialet. Eleverna arbetar nu två och två och de ansvarar över att tillsammans läsa texterna samt arbeta med uppgifterna Words, Talk about it, och Pair Up. På veckans lektion tittade vi även på ett kort avsnitt på The grammar company där de förklarade begreppen A och An.

 

Veckans centrala innehåll:

 • Att kunna säga något om var jag bor.
 • Att känna till orden old, new, big, small.
 • Att känna till orden för vissa möbler.
 • Att känna till skillnaden mellan in och on.
 • Att känna till begreppen a och an.

 

 

Min familj

Den här veckan presenterade Camilla och Ingela sin familj. Under kommande måndagar, med presentation av Min familj, kommer eleverna att få öva på att vara en god talare samt vara goda lyssnare. Vad är då en god talare och goda lyssnare? En god talare behöver tänka på att tala tydligt, titta på de man pratar till.  Goda lyssnare ställer relevanta frågor, lyssnar och tittar på den som pratar. På måndag kommer Wilma och Viktor att få presentera sin familj. Det ser vi fram emot!

 

   

 

Våra broar

Idag testade vi konstruktionen av våra broar. Vi undersökte vilken bro som klarade av mest vikt. Det visade sig att de flesta broar var byggda med en hållbar konstruktion. De flesta broar klarade av 1 kg och några klarade till och med 2 kg och lite till.

 

   

   

 

Elevers ansvar och inflytande / Normer och värden

 

Skräpplockardag

För att uppmärksamma skräpplockardagen som Håll Sverige rent anordnade, förra helgen, vill vi likaså hjälpa vår natur på traven. Med entusiasm promenerade vi tillsammans till Södersved. På vägen dit fick eleverna plocka upp skräp efter vägkanten. Vi har aldrig sett barn leta skräp med sån iver! Väl på plats vägde vi vårt skräp. Vi hade lyckats plocka ihop ca 12 kg skräp. Vi fortsatte vårt skräpletande genom leken Skräpplockare och Skräpletare. Vid Södersved hittade vi ytterligare några kilo skräp. Tro inte att eleverna nöjde sig med det, på väg hem fortsatte eleverna att leta efter skräp. Eleverna gjorde en fantastisk insats denna dag och vi tror att natur och djurlivet är nöjda över vår insats!

 

      

 

 

Hem och skola

 

Läxa

Eleverna kommer att få välja att läsa ur Nyckeln till Skatten eller ur en egen kapitelbok. Därefter får de svara på tillhörande frågor i ditt läxhäfte. Vi kommer även under veckorna erbjuda antingen eng/mattekluringar som extra läxor för de elever som önskar lite utmaning.

 • Nyckeln till skatten (Läs ur boken så att du på fredag känner dig trygg att läsa tillsammans med en kompis.)
 • Besvara frågorna i din läxbok.
 • Utmaning: Mattekluring – du ska inte bara gör uppgiften utan även förklara för dina föräldrar. 

 

Information inför nästa vecka:

Måndag: Skoldagen börjar kl.9.30. Röda gruppen börjar med dans i musikladan kl.9.30.  

Tisdag: Grupp C går direkt till slöjdsalen (träslöjd) kl.8.20.

Onsdag: Idrott – eleverna har idrott utomhus. Tänk på att ha med ombyte och handduk. Gröna gruppen ska vara ombytta och klara kl.8.20. Gottis öppnar omklädningsrummen kl.8.10 . Välkomna på utvecklingssamtal! (röda gruppen) Idag vikarierar Eva för Camillas 2 lektioner. Du som förälder behöver hämta ert barn från lektionen för att därefter komma till samtalet på övreplan i Villan.  

Torsdag: Grupp A och B går direkt till slöjdsalen kl.8.20 eller tittar först in hos oss i Villan för att sedan gå till Slöjden.

Fredag: Läxan lämnas in och ny läxa delas ut.

 

Mobilregler – Mellangården/Villan åk 0-3

Vi rekommenderar att alla elever lämnar mobilerna hemma. Tas mobilen med till skolan ska det finnas en överenskommelse med mentor. Det kan handla om att eleven ska börja med självständig hemgång eller av någon annan allvarlig anledning måste ha med sig telefonen till skolan. Tas mobilen med till skolan ska den lämnas in på morgonen till mentor/lärare och återfås vid hemgång. Mobiler som tas med till skolan är inte skolans ansvar vilket även gäller de som har lämnats in. Mobilen ska vara avstängd under hela dagen. Det är inte tillåtet att använda telefonen varken under skoldag eller på fritids. Behöver du nå ditt barn under dagen i en nödsituation går det bra att ringa expeditionen. Vi förväntar oss att alla elever följer och respekterar ovanstående regler. Om reglerna inte följs tillämpar vi denna åtgärd:

 • Mobilen tas i beslag och återlämnas endast till målsman när mentorn finns tillgänglig.

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

 

Ingela, Camilla, Pernilla och Desirée

Saturnus v.37

Hej alla Saturnusar!

 

Att vara väl förberedd är a och o. Lika så när brandlarmet går. Under onsdagen har vi övat på hur, och vad vi ska göra när brandlarmet går. Vi har vår första uppsamlingsplats på vår lilla fotbollsplan. Där vi så fort vi kan ställer upp oss i brandled. När alla elever är inräknade går vi gemensamt ner till den stora samlingsplatsen som är fotbollsplanen nedanför Storgården. Eleverna klarade av denna övning galant! Eleverna är även lite nyfikna på att gå ned för vår brandtrappa men det gör vi när inte larmet går så vi slipper känna det där lilla pirret i magen som man alltid får då ett larm går.

 

Kunskaper / Elevers ansvar och inflytande

 

Teknik – konstruktionsarbete

Då vi besökte Ingarö brofäste under förra veckan så började vi prata om olika typer av broar. Vi tittade lite extra på tre olika typer som hjälpt människor  sedan 1800-talet att ta sig över till Ingarö. En svängbro, klaffbro och en högbro som idag tar oss över till Ingarö. Vi har samtalat om deras olika utseende samt hur människor har  öppnat bron för att släppa förbi båtar genom tiderna.

När vi pratade om utseende försökte vi få eleverna att reflektera över de olika former och vinklar som de kunde upptäcka. Detta för att komma in på de hållfasta former som vi behöver känna till för att på egen hand kunna skapa en så hållbar konstruktion som möjligt. För att testa de olika hållfasta formerna så återskapade vi dessa i samlingen med hjälp av olika material. Vi tittade på “Den magiska triangeln”, “Rättvisa röret”, “Bärande bågen” och “Kanter och veck”. Eleverna delades därefter in i grupper utifrån den broskiss som de hade skapat under förra veckan. Väl i gruppen fick eleverna reflektera och diskutera över deras skisser och de olika hållbara formerna för att göra en gemensam ritning på en bro som de i gruppen skulle få bygga. Därefter satte eleverna igång med sina brokonstruktioner. Inför pass två så samlades vi för att se hur de olika konstruktionerna hade formats och om vi kunde hjälpa varandra med ideer.

Det är spännande att se hur eleverna resonerar tillsammans för att skapa en konstruktion som är så hållbar som möjligt. Nedan kan ni läsa om det centrala innehållet som eleverna förväntas ta del av under åk 1-3 i Teknik.  Som ni ser är ämnet teknik inte bara ett ämne där vi förväntas bygga utan även ett ämne där vi förväntas reflektera, rita skisser, skapa modeller och dokumentera vårt arbete med text.

 

Centralt innehåll åk 1-3 Teknik

 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

   

   

 

Bild

Utveckling och lärande – Kreativitet och fantasi

 

Vi inspireras av ett sjungande träd

    

Vi började med en samling då jag visade en vacker plansch som var inrullad i ett skyddande rör.

Vad ser du? Vad tänker/tror du? Vad undrar du?
 Vad sjunger trädet om?

 

Jag berättade lite kort om konstnären och hans familj. Sedan fick eleverna själva göra sina egna tolkningar av bilden, först rita med pastellkrita på växtpapper och sedan måla med vattenfärg.

 

Isaac Grünewald levde 1889-1946 och målade (precis som sin fru Sigrid Hjertén) i en stil inspirerad av de franska expressionisterna, främst kanske av Matisse. Grünewald fick bra recensioner, kritikerna gick betydligt hårdare åt hans fru, som framför allt beskylldes för att vara en blek kopia av sin man. Numer anses hon dock av många vara den mest begåvade av de två.

Nyligen visades hennes tavlor på Waldemars udde på Djurgården. Kanske några av er såg utställningen?

 

Välkomna att se min utställning i Gamla stan! Se bilaga: Cissi inbjudan1

Hälsningar Cissi, Ateljerista på Mellangården

 

Elevers ansvar och inflytande / Normer och värden

 

Min familj

Nästa vecka börjar vi arbeta med sommarläxan, Min familj. Vi vill därför att eleverna har med sig sitt släktträd på måndag. Med hjälp av sitt släktträd och de bilder de väljer att ta med kommer eleverna nu skapa varsin google presentation. Först ut kommer Camilla och Ingela att presentera sin familj för eleverna. Därefter kommer vi varje vecka att dra en elev i respektive grupp som kommer att få presentera sin släkt. Hur långt tillbaka, i ditt släktträd, känner du till. Har du fått ditt namn från någon i din släkt? Eller är du väldigt lik någon i släkten? Kanske vill du arbeta med samma sak som dina äldre släktingar tidigare arbetade med? Det ska bli väldigt intressant att ta del av elevernas presentationer! Sommaruppgift 2018 Sommaruppgift Me and my family tree 2018

 

Håll Sverige rent-dagen och World Cleanup Day

Lördag den 15 september anordnades både en nationell och internationell skräpplockardag. Kanske var det flera av er som hjälpte till denna dag. Vi i Saturnus vill självklart också hjälpa till. Tisdag den 18/9 går vi tillsammans till Södersved för att hjälpa till att städa vår strand och natur. De elever som vill och har får gärna ta med sig handskar. Åter på skolan kommer fritids att använda gamla plastpåsar till veckans pyssel. Är det så att ni har gamla påsar hemma, både vanliga och med zip, får eleverna gärna ta med sig dessa till på tisdag. Vem vet vad som kan skapas av detta skräp!

 

Hem och skola

 

Läxa

Eleverna kommer att få välja att läsa ur Nyckeln till Skatten eller ur en egen kapitelbok. Därefter får de svara på tillhörande frågor i ditt läxhäfte. Vi kommer även under veckorna erbjuda antingen eng/mattekluringar som extra läxor för de elever som önskar lite utmaning.

 • Nyckeln till skatten (Läs ur boken så att du på fredag känner dig trygg att läsa tillsammans med en kompis.)
 • Besvara frågorna i din läxbok.
 • Utmaning: Glosor på glosor.eu (användarnamn: Villan lösenord: villan1819)

 

Information inför nästa vecka:

Måndag: Skoldagen börjar kl.9.30. Röda gruppen börjar med dans i musikladan kl.9.30.  Välkomna på utvecklingssamtal!

Tisdag: Grupp C går direkt till slöjdsalen (träslöjd) kl.8.20.

Onsdag: Skolan är stängd, fritids är öppet. Välkomna på utvecklingssamtal! (gröna gruppen).  

Torsdag: Grupp A och B går direkt till slöjdsalen kl.8.20 eller tittar först in hos oss i Villan för att sedan gå till Slöjden. Camilla är på kurs, vikarie för dagen är Eva som eleverna lärde känna förra terminen.

Fredag:

 

Kommande händelser

Välkomna på föräldramöte i Villan onsdagen 17/10 kl.17.30.

 

Utvecklingssamtal

Vi vill påminna er, att tillsammans med ert barn, fylla i “Inför utvecklingssamtal” ligger på Schoolsoft (under fliken “Elevdokument”. Där behöver ni göra en säker inloggning ). Det är viktigt att ni har fyllt i detta dokument innan vårt samtal då den ger ytterligare en bild om hur eleven trivs och vilka mål eleven vill fokusera på.

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

Camilla, Ingela , Pernilla och Desirée

Saturnus veckobrev v.35

Hej alla Saturnusar!

 

Kunskaper / Elevers ansvar och inflytande

 

Politik

Ingen har nog gått miste om att det snart är dags för val i Sverige, inte heller eleverna. Under veckan har vi bekantat oss med begrepp som politik, demokrati, diktatur, regering och riksdag. Under nästa vecka kommer vi bekanta oss mer med de olika partierna och vi kommer dessutom att få besöka Ladan och deras vallokal tillsammans med våra faddrar samt  kommer vi få vara med vid en debatt som våra faddrar håller i.

 

Nyckeln till skatten

Årets läsebok och arbetsbok heter Nyckeln till skatten. Eleverna har fått sina läseböcker och de känner sig redo att börja arbeta i boken. Vi är framförallt väldigt nyfikna på vad det är för skatt Bea, Asta och Cesar letar efter. Kanske ger den oss någon information om skatten vi letar efter, som enligt sägnen, sägs finnas på Lemshagas marker.

 

Engelska – Happy year 3

Nu har vi kommit i gång med läromedlet, Happy year. Under detta läsår kommer vi att arbeta med Gleerups digitala läromedel i engelska. Under veckan som gått har vi arbetat med arbetsområdet “Me”. Veckans lektion fokuserade på följande mål:

 • Att kunna hälsa och säga hej då på engelska.
 • Att kunna presentera mig.
 • Att kunna säga om jag är en flicka eller en pojke.
 • Att kunna svara ja eller nej på engelska.

Happy year 3 är indelat i tre nivåer vilket gör att eleverna kan lägga sig på sin nivå.

 

Textil och träslöjd

I tisdags kom slöjdlärarna Åsa och Ayla på besök. De presenterade sig och därefter gick vi tillsammans och besökte båda slöjdsalarna där de berättade mer om vad eleverna kommer att få prova på. Eleverna är mycket nyfikna på att sätta igång. I detta ämne är eleverna indelade i tre grupper, A, B och C. I januari kommer de att byta ämne, de som har haft träslöjd kommer då att få prova på textilslöjd och vice versa.

     

 

Hem och skola

Läxa: Vi börjar med läxa nästa vecka.

 

Information inför nästa vecka:

Måndag: Skoldagen börjar kl.9.30. Röda gruppen kommer att börja med dans i musikladan kl.9.30.

Tisdag: Du som har slöjd går direkt till slöjdsalen kl.8.20 eller tittar först in hos oss i Villan för att sedan gå till Slöjden.  Friluftsliv – tänk på att ha kläder efter väder.

Onsdag: Idrott – eleverna har idrott utomhus. Tänk på att ha med ombyte och handduk. Gröna gruppen ska vara ombytta och klara kl.8.20. Gottis öppnar omklädningsrummen kl.8.10

Torsdag: Du som har slöjd går direkt till slöjdsalen kl.8.20 eller tittar först in hos oss i Villan för att sedan gå till Slöjden.

Fredag:

 

Mobilfri skola och Självständig hemgång

Vi vill påminna om att vi är en mobilfri skola. Har eleven med sig mobilen till skolan ska den lämnas in till en pedagog på morgonen för att senare återfås vi hemgång. Vi pedagoger upplever att det är elever som har självständig hemgång som inte vet exakt när de ska åka hem. Vi ber er därför att i lugn och ro, innan ni lämnar, prata igenom när, var och hur ditt barn ska komma hem efter skoldagen så att de är väl medvetna om detta. Det går även bra att skriva in på Schoolsoft hur ditt barn tar sig hem men vi har tyvärr inte möjlighet att alltid påminna alla elevers olika tider. Självständig hemgång

 

Tänk vad härligt och roligt det kan vara med en ny sandlåda!

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

Ingela, Camilla, Pernilla och Desirée

Happy year 3

Ansvariga lärare: Ingela Eriksson och Camilla Mauritzson

 

När, under vilka veckor? HT 18 – VT 19

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan vi bli bättre på engelska – både enskilt och i grupp?
 • Hur kan vi våga använda engelskan i vardagen? (på resor, studiebesök mm)
 • Vilka fraser och ord är bra att kunna i sin vardag?
 • Hur stavas och uttalas orden?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

 

Förankring i kursplanens syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Centralt innehåll från kursplanen
Kommunikationens innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
Lyssna och läsa — reception
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion
 • Enkla presentationer.
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (ej aktuellt år 3)

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta med Gleerups digitala läromedel, “Happy year 3”. Vi kommer samtala, skriva och lyssna på nya ord. Vi bygger tillsammans upp vårt ordförråd för att kunna samtala med kompisarna om aktuella områden som familjen, skolan, aktiviteter, kläder, kroppen, mat, hemma och leksaker.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under lektionerna vid samlingar samt vid grupparbeten och enskilt arbete.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35 – Unit 1 “Me”

 • Att kunna hälsa och säga hej då på engelska.
 • Att kunna presentera mig.
 • Att kunna säga om jag är en flicka eller en pojke.
 • Att kunna svara ja eller nej på engelska.

 

v.36 och 37 – Unit 2 “Family”

 • Att förstå ord som hör till familjen, t ex syster och bror.
 • Att kunna säga något om min familj.
 • Att känna till orden för gammal och ung.
 • Att kunna säga hur gammal jag är.

 

v.38 & 39 – Unit 3 “My house”

 • Att kunna säga något om var jag bor.
 • Att känna till orden old, new, big, small.
 • Att känna till orden för vissa möbler.
 • Att känna till skillnaden mellan in och on.

 

v.40 – Unit 4 “Colours”

 • Att kunna säga några färger på engelska.
 • Att känna till höger och vänster på engelska.
 • Att känna till betydelsen av in the middle.
 • Att kunna läsa och förstå enkel text i prat- bubblor.

 

v.41 – Unit 5 “Numbers”

 • Att känna till veckodagarna på engelska.
 • Att kunna säga någon veckodag på engelska.
 • Att kunna räkna till tio på engelska.
 • Att förstå enkla muntliga instruktioner.

 

v.42 – Unit 6 “Clothes”

 • Att känna till namn på några klädesplagg.
 • Att kunna de vanligaste färgerna på engelska.
 • Att kunna säga något om vädret.
 • Att känna till plural-s och varför man skriver det.

 

v.43 – Unit 7 “My classroom”

 • Att känna till de vanligaste orden i klassrumsmiljön.
 • Att känna till några av prepositionerna: in the middle, in, under och on.
 • Att kunna läsa en mycket enkel text.
 • Att kunna följa en enkel skriftlig eller muntlig instruktion.

 

v.45 – Unit 8 “My body”

 • Att känna till ord för olika kroppsdelar och
  kunna säga några av dem.
 • Att kunna använda plural-s vid fl ertal.
 • Att kunna säga enkla meningar på engelska.
 • Att kunna svara på en enkel fråga.

v.46- Unit 9 “Pets”

 • Att känna till ord för olika husdjur.
 • Att känna till orden för stor och liten.
 • Att känna till när man använder a eller an.
 • Att känna till några av prepositionerna:
  in, between, behind, under och in front of.

v.47 – Unit 10 “Things”

 • Att känna till ord för saker i vår omgivning.
 • Att känna till orden för gammal och ny.
 • Att känna till orden för läsa och leka.
 • Att veta vad olika prepositioner betyder.

v.48 – Unit 11 “Playtime”

 • Att känna till ord för olika saker på lekplatsen.
 • Att känna igen några vanliga verb.
 • Att kunna säga vad man gillar att göra.
 • Att kunna färglägga efter enkel instruktion.

v.49 – Unit 12 “On the farm”

 • Att känna till ord för de vanligaste djuren på
  en bondgård.
 • Att känna till skillnaden mellan is och are.
 • Att kunna läsa en enkel text på engelska.
 • Att kunna ställa en enkel fråga.

v.50 – Unit 13 “A year”

 • Att känna till ordbilden it’s.
 • Att känna till skillnaderna mellan has och
  have.
 • Att känna till några av månaderna på engelska.
 • Att kunna läsa en enkel dialog på engelska.

v.51 – Unit 14 “In the forest”

 • Att känna till några ord för nordiska djur på
  engelska.
 • Att känna till can och can’t.
 • Att kunna skillnaden mellan is och are.
 • Att kunna säga egna, enkla meningar på
  engelska.

v.2 – Unit 15 “In town”

 • Att känna till vanlig förekommande ord i
  stadsmiljö.
 • Att kunna använda a och an.
 • Att kunna använda plural-s.
 • Att kunna ställa och svara på enkla frågor.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi samtalar tillsammans och i par för att alla elever ska få möjlighet att få talutrymme. Vi skapar en miljö där alla känner sig välkomna att samtala i gruppen.