Saturnus v.49

Hej alla Saturnusar!

 

Under veckan som gått har eleverna erbjudits lektioner präglade av olika sinnliga upplevelser ihopkopplade med olika ämnesinnehåll. Till exempel har de lyssnat på “De fyra årstiderna” av Vivaldi samtidigt som de målat. Därefter har de skapat olika matematiska problemlösningsuppgifter med inspiration av målningarna. De har även tittat på målningar med vintriga motiv och låtit sig inspireras av dem när de skapat egna “Vinterdikter”.

   

   

   

 

Kunskaper

 

Under veckan på svenskalektionerna har vi fortsatt att arbeta med både läsförståelse, språklära samt att skriva olika former att texter. Som nämnt tidigare har vi bl.a. skrivit vinterdikter med inspiration av kända, vintriga konstverk. Det blev många fina och stämningsfulla vinterdikter och de kommer att så småningom sättas upp på väggarna i Villan. Vi har också “grejat” och lärt oss mer om polkagrisen, som eleverna får med sig hem med sina komplimanger från kalendern.

 

engelskalektionen har vi denna vecka arbetat med namn på olika maträtter. Vi sjunger, läser och skriver kring dessa.

 

Längd, omkrets och tid är några av de områden vi har arbetat med under veckans matematiklektioner. Under onsdagen hade vi besök av Josefin som arbetade med omkrets tillsammans med eleverna. Eleverna fick använda centimeterrutat papper där de fick rita figurer för att sedan mäta omkretsen. Vi har dessutom genom bild och musik skapat räknehändelser (se bild ovan).

   

 

I NO har vi lärt oss att göra en mindre produktundersökning. Eleverna har fått välja mellan en sax, klädnypa, blyertspenna eller vante. De tittade närmare på utseende, material, funktion och om man eventuellt kan göra några förbättringar av produkten. Syftet var att när eleverna undersöker produkter som de möter i sin vardag får de möjlighet att utveckla förståelse för val av material, hur olika komponenter fungerar och hur användbar en produkt är.

 

Under veckans SO-lektion har vi läst och diskuterat om när ryssarna härjade i Sverige. Hur kom det sig att Lemshaga skonades från en brand medan Beatelund brändes ner? Kanske kan det vara för att ryssarna trodde det var en kyrka. Ryssarnas uppdrag var: Skona människor och kyrkor – bränn allt annat! Mycket intressant men läskigt tyckte eleverna.

 

Elevers ansvar och inflytande

Under veckan har vi haft klassråd. Eleverna tog upp viktiga punkter som regler på innebandyplan, vårdat språk, önskan om nya innebandyklubbor, bättre fotbollar m.m. Under veckan har även tryggisarna haft ytterligare ett möte. Våra representanter berättade senare för klassen vad de diskuterat om. Under veckan har tryggisarna haft rastaktivitet med de elever som ville delta.

 

Normer och värden

Under december håller Saturnusarna i adventslekar för resten av Mellangården. Varje lunchrast öppnas en lucka där en lek presenteras. Varje dag har ett antal elever från klassen uppdrag att leda leken. Lekarna är väldigt uppskattade av de yngre eleverna och de äldre har möjlighet att vara goda ledare och förebilder.

 

Hem och skola

 

Läxa:

 • Nyckeln till skatten – Läs  kap 13 i läseboken.
  Välj sedan (minst) två av av följande uppgifter:
  Ordkunskap: Välj ut fem ord ur texten. Ta reda på vad orden betyder och sätt in dem i en mening. Du ska kunna berätta vad orden betyder.
  Stavning: Välj ut fem ord ur texten som du lär dig att stava.
  Läsförståelse: Skriv en kort sammanfattande text som beskriver vad texten handlar om. (Ni hittar även läxan på Google Classroom)
 • Matteläxa – läxa 13 s.28-29 (mäta längd).

 

Snällcember (uppdrag):

 • 9 december – Hjälp till att duka.
 • 10 december – Säg hej till någon du inte känner.

 

Nästa vecka:

 • Trekampen – På måndag är vi med i Trekampen. Detta är en musiktävling som Värmdö ordnar för alla treor.
 • Skridskor – På fredag åker vi till Ekvallen. Eleverna kommer att få grillad korv från skolan men vi ser gärna att eleverna har något drickbart med sig, gärna varm dryck. De får dessutom gärna ta med sig en macka eller frukt samt en liten fika. Det finns möjlighet att lämna era barn på Ekvallen eller i skolan denna dag. Fyll i formuläret så att vi får en bra bild på vilka som kommer till Ekvallen respektive skolan. Ekvallen
 • Lucia – På onsdag firar vi Lucia. Samlingen börjar kl.8.30. Vi ses i klassrummet kl.8.20 för att sedan gå gemensamt till amfiteatern. Ni som är med i kören har fått information från Jonas vad som gäller denna morgon.

 

Kommande händelser:

 

 • Julspel på Ingarö kyrka – Måndag 18/12 åker vi till  Ingarö kyrka för att titta på årets julspel. Vi vill att eleverna har med sig matsäck till denna dag.
 • Klassens dag – Torsdag 21/12 är årets sista skoldag. Eleverna har bett om att få ordna fika. De som vill får gärna baka till denna dag.
 • Julavslutning – Torsdag 21/12 är det julavslutning i Gustavsbergs kyrka kl.17.15. Tänk på att ni föräldrar hämtar era barn på skolan som vanligt då fritids stänger kl.17. Julavslutning är obligatorisk för eleverna!
 • Vårterminen startar – Måndagen 8/1 är det dags för vårterminens första skoldag. Välkomna tillbaka!

 

Vi önskar er alla en trevlig 2:a advent!

 

Ann-Sophie, Ingela Mats & Trixie

Klasstelefon: 08-586 313 03

ingela.eriksson@lemshaga.se

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

mats.sterneby@lemshaga.se

trixie.lindberg@lemshaga.se

Statistik och sannolikhet

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson

När, under vilka veckor? v.50

Vad?

Frågeställning:

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte:

 • Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

Centralt innehåll från kursplanen:

Taluppfattning och tals användning
 • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.
 • Naturliga tals användning i vardagliga situationer.
Sannolikhet och statistik
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.
Problemlösning
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal.
 • Eleven kan för och följa resonemang om slumpmässiga händelser.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I Nya matematikboken 3A, Statistik och sannolikhet arbetar vi med:

 • Enkla tabeller, stapeldiagram och cirkeldiagram
 • Göra en egen undersökning och presentera resultatet i ett stapeldiagram
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar i enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker. Eleven kommer själv att utvärdera sitt egna arbete i formuläret ”Nu kan jag …”. Eleven kommer även att göra diagnosen ”Kan du?” som ligger i slutet av varje kapitel. Här har jag som lärare ytterligare en möjlighet att se om eleven har befäst arbetsområdet. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vi arbetar med Nya matematikboken 3A samt konkret material. Vi använder oss dessutom av Gleerups digitala läromedel som ett bra komplement.

v.50 arbetar vi med:

 • Tolka tabeller och diagram
 • Göra en egen undersökning med avprickning
 • Tolka och samla in data
 • Formulera frågor till ett diagram
 • Jämföra cirkeldiagram och stapeldiagram
 • Begreppet sannolikhet samt prova olika utfall

 

Varför?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.

Mäta längd och tid

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson

När, under vilka veckor? v.48-49

Vad?

Frågeställning:

 • Vad betyder deci, centi och milli?
 • Hur många dm går det på 1 m? Hur många cm går det på 1 dm? Hur många mm går det på 1 cm?
 • Hur mäter man omkrets?
 • Hur mäter man tidsskillnad?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte:

 • Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

Centralt innehåll från kursplanen:

Taluppfattning och tals användning
 • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.
Geometri
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
Problemlösning
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet
 • Eleven kan för och följa resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I Nya matematikboken 3A, Mäta längd och tid arbetar vi med:

 • Längd: mäta, jämföra och uppskatta sträckor
 • Tid: mäta, jämföra och uppskatta
 • Räkna ut tidsskillnader
 • Begreppen sträcka, punkt och omkrets
 • Problemlösning i enkla situationer

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar i enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker. Eleven kommer själv att utvärdera sitt egna arbete i formuläret ”Nu kan jag …”. Eleven kommer även att göra diagnosen ”Kan du?” som ligger i slutet av varje kapitel. Här har jag som lärare ytterligare en möjlighet att se om eleven har befäst arbetsområdet. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vi arbetar med Nya matematikboken 3A samt konkret material. Vi använder oss dessutom av Gleerups digitala läromedel som ett bra komplement.

v.48 arbetar vi med:

 • Omvandla cm till mm
 • mäta i mm
 • olika mätredskap

V.49 arbetar vi med:

 • Omkrets
 • Uppskatta  längd
 • Problemlösning
 • Digitaltid
 • Tidsskillnad
 • Problemlösning

 

Varför?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.

Saturnus v.48

Hej alla Saturnusar!

 

Tänk att det redan är första advent! Under december kommer vi att lyfta fram extra goda gärningar och komplimanger. Dels tackar vi familjen Rydström för Snällkalendern som de köpt till klassen. Vi kommer dessutom att förvandla december till Snällcember.  Varje dag kommer eleverna få uppdrag som de ska utföra. Det kan vara allt från att säga hej till någon man inte känner till att bjuda in någon till en lek. Under helgen kommer vi att skicka med uppdragen som ska utföras (se info längre ner). Eleverna har även själva önskat att vi även i år har Komplimangskalendern, den är mer eller mindre en tradition för oss.

 

   

Kunskaper

 

Under veckan på svenskalektionerna har vi arbetat mycket med läsförståelse genom dels “Nyckeln till skatten” men också i ett arbetshäfte som handlar om “Rödluvan och vargen” samt variationer på denna saga. I häftet har eleverna även arbetat med verb och liknelser. Nästan varje vecka brukar vi ha en “Grej of the Day” som vi skrivit om förut. Denna vecka har den handlat om historien om “Julkalendern”.

 

engelskalektionen har vi denna vecka arbetat med berättelsen, Dad’s jacket. Vi lyssnade, översatte och svarade på frågor om texten.

 

Multiplikationstabellerna är något vi tränat på mycket på under våra  matematiklektioner. Vi har lyssnat på sånger och ramsor med de olika tabellerna. För många är detta en fördel.  Kan man rabbla produkterna i de olika tabellerna har man stor hjälp. Till slut sitter de! Nu har vi arbetat med tabellerna upp till 5. Under veckan testade vi även av vår kunskaper. Vi har dessutom hunnit påbörja nya kapitlet Mäta längd och tid. Vi uppskattade, mätte och omvandlade cm och mm. Diskutera, mät och omvandla gärna under helgen!

 

I NO har vi fortsatt att fokusera på teknik fast denna gång “tekniken i våra händer”. Eleverna har fått i uppdrag att under en timme hemma räkna hur många gånger de trycker på en knapp. Det kanske inte ens är möjligt…

 

Under veckans SO-lektion har vi pratat om rasism och diskriminering.  Personal på skolan hade i måndags en workshop med Circonova om rasism. Den var väldigt intressant och vi tar med oss många tankar och nya erfarenheter in i våra klassrum. Utöver detta viktiga ämne har vi läst om Lemshaga och dess historia.

 

Under friluftsliv var vi nere på IP och lekte Catch the flag. Vi kände att eleverna hade behov att få leka av sig under denna lektion och denna lek uppskattar många.

 

   

 

Hem och skola

Läxa:

 • Nyckeln till skatten – Läs  kap 12 i läseboken.
  Välj sedan (minst) två av av följande uppgifter:
  Ordkunskap: Välj ut fem ord ur texten. Ta reda på vad orden betyder och sätt in dem i en mening. Du ska kunna berätta vad orden betyder.
  Stavning: Välj ut fem ord ur texten som du lär dig att stava.
  Läsförståelse: Skriv en kort sammanfattande text som beskriver vad texten handlar om. (Ni hittar även läxan på Google Classroom)

 

Snällcember (uppdrag):

 • 2 december – Tacka extra mycket för maten.
 • 3 december – Ring någon du inte pratat med på länge.

 

Nästa vecka:

 • 6/12 – Föreläsning för föräldrar om matematik och svenska. Se mer information på SchoolSoft.

 

Kommande händelser:

 • Skridskor fredagen 15/12 – Vi åker till Gustavsberg för att åka skridskor.
 • Julspel på Ingarö kyrka måndagen 18/12 – Vi åker till Ingarö kyrka för att titta på det årliga julspelet.

 

Övrig information:

 • Jullov 2017

Snart är det Jullov! För att kunna planera vår verksamhet vill vi veta vilket behov ni har av fritids under lovet. Fyll i formuläret i länken nedan. Kom ihåg att spara. Glöm ej att det är ett sista anmälningsdatum 4/12. Fritids är stängt 22/12-29/12. Fritids har öppet kl. 7.30-17.00 tisdag 2/1 – torsdag 4/1. Dag före röd dag stänger fritids 15.00. Detta infaller fredag 5/1. Mvh Fritids https://goo.gl/forms/X0V1TNEaCsJEGcQV2

 

 

Vi önskar er alla en trevlig 1:a advent!

 

Ann-Sophie, Ingela Mats & Trixie

Klasstelefon: 08-586 313 03

ingela.eriksson@lemshaga.se

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

mats.sterneby@lemshaga.se

trixie.lindberg@lemshaga.se

Saturnus v.47

Hej alla Saturnusar!

 

Hej mitt vinterland ….! Vi fick verkligen smaka på vintern under veckan. Alla barn var lyriska och det var svårt att få in dem från rast. Tänk på att se till att ert barn har bra kläder nu när vintern är på väg.

 

Tack Alice och Susanne för att ni delade med er information om er flytt till Singapore. Vi tyckte att det var intressant att få se bilder på Alice nya skola, ert hem samt det land ni ska flytta till. För er som ännu inte vet så kommer Alice.G med familj flytta till Singapore under 2,5 år. Enligt plan kommer hon att komma tillbaka till år 6. Vi önskar familjen all lycka till!

 

Kunskaper

 

Under veckan på svenskalektionerna har vi skrivit egen text till bilder ur filmen om Mr Morris Lessmore. En del elever valde att berätta om vad de såg på bilderna, men några valde att skriva en berättelse med bilderna som stöd. Det blev en övning i att kunna “läsa mellan raderna” på en film utan tal. Vi har även arbetat vidare med de karaktärer de valt utefter de böcker de har haft med sig till skolan. Vi har gått igenom vilka element som behöver finnas med för att en berättelse ska bli intressant, som t.ex. att det dyker upp ett hinder/problem som behöver lösas. Tanken är att eleverna ska skriva egna berättelser med sina karaktärer.

 

     

 

engelskalektionen har vi denna vecka fortsatt träna på aktivitetsord. Vi har dessutom tränat på pronomen This och That.

 

Under veckans matematiklektioner har vi  arbetat med tabell 4 och 5, multiplikation och division. Vi har även haft besök av Josefin som kom och arbetade med multiplikation tillsammans med oss.  Nu kämpar vi hårt för att eleverna ska automatisera multiplikationstabellerna 1-5. Eleverna kommer att få chans att ta ett multiplikationskörkort för varje tabell (1-10). När de känner att de kan en tabell får de göra en muntlig tabellkoll med en vuxen. Vi hoppas att detta ska inspirera eleverna att träna lite extra.

 

I NO har vi diskuterat och arbetat med vad teknik egentligen är. Vi kom fram till att det är nästan allting som är teknik, från penna, sax, hammare, såg till kudde, jacka, dator och telefon. Teknik kan också delas in i grupper utefter t.ex. användningsområde och egenskaper.

 

Under veckans SO-lektion har vi diskuterat vad vi vet, vill veta samt hur vi ska ta reda på information om Lemshaga. Vi använde oss av rutinen Think-Puzzle-Explore. Vi vet mycket men många frågor kvarstår.

 

Under friluftsliv  har vi denna vecka varit uppe vid Raketen och lekt 36-leken. Eleverna fick där öva på socialt samspel där alla fick ta ansvar och vara ledare.

 

idrotten idag var vi ju i Gustavsbergs simhall där alla eleverna fick visa upp för Gottis sina simkunskaper. Medan de väntade på sin tur passade vi på att ha roligt i äventyrsbadet. När vi hade simmat klart åt vi vår matsäck i simhallen innan vi gjorde oss iordning för att ta oss tillbaka till skolan. Det blev en trevlig och lyckad utflykt!

textilslöjden har vi lärt oss om ull och tovning. Vi har lärt oss om människans historia, om material och miljö, samt övat finmotorik och fått vara kreativa och uppfinningsrika. Vi har pratat om vart ull kommer ifrån, det är inte bara från fåren… Vi har sett film om hur ull blir till garn. Från materialet ull är steget inte långt till tekniken tovning. Textilslöjdsgrupperna har fått prova att både med hjälp av såpa, vatten och rörelse och genom nåltovning med nåltovningsnål. Här ser ni bilder på elevernas djur som de hittat på. Det är fantastiska små personligheter. /Hälsningar Åsa
   
   

Hem och skola

Vi ser gärna att ni fortsätter läsa veckobrevet tillsammans med ert barn. Vi vill gärna att eleven beskriver veckan med en positiv mening i kommentarsfältet nedan. Tack för förra veckans kommentarer!

 

Läxa:

 • Nyckeln till skatten – Läs  kap 11 och skriv en kort sammanfattning på det viktigaste.
 • Matteläxa – läxa 8 & 9 s.18-21.

Nästa vecka:

 • 27/11 – Skolan stänger kl.14:45  pga fortbildning för lärarna.

Kommande händelser:

 • Skridskor – Vi åker till Gustavsberg för att åka skridskor fredagen 15/12.
 • Julspel på Ingarö kyrka – Vi åker till Ingarö kyrka måndagen 18/12 för att titta på det årliga julspelet.

 

Övrig information:

 • Vår gamla leksaksbåt på skolgården är borttagen. Nu skulle vi gärna vilja ha en ny båt och undrar därför om det finns någon vårdnadshavare som kan tipsa oss om en ny gammal båt i lämplig storlek? Kontakta i så fall skolan, antingen Expeditionen, din klassmentor eller Fritidspersonalen.

Med vänlig hälsning, Jill Sterner

 

 • Jullov 2017

Snart är det Jullov! För att kunna planera vår verksamhet vill vi veta vilket behov ni har av fritids under lovet. Fyll i formuläret i länken nedan. Kom ihåg att spara. Glöm ej att det är ett sista anmälningsdatum 4/12. Fritids är stängt 22/12-29/12. Fritids har öppet kl. 7.30-17.00 tisdag 2/1 – torsdag 4/1. Dag före röd dag stänger fritids 15.00. Detta infaller fredag 5/1. Mvh Fritids https://goo.gl/forms/X0V1TNEaCsJEGcQV2

 

 • Hälsningar från Kören

Här finns en länk till luciainfo för årets tåg vad gäller klädsel och praktikaliteter. Där hittas texter och övningsinspelningar. Lucia

Vi önskar er alla en trevlig helg!

Ann-Sophie, Ingela Mats & Trixie

Klasstelefon: 08-586 313 03

ingela.eriksson@lemshaga.se

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

mats.sterneby@lemshaga.se

trixie.lindberg@lemshaga.se

Saturnus v.46

Hej alla Saturnusar!

 

Tack för att så många kom på vårt uppföljningsmöte. Nu jobbar vi tillsammans för att det ska bli ännu bättre för våra elever. En kort sammanfattning kan ni läsa under normer och värden och hem och skola.

 

Kunskaper

 

Under veckan på svenskalektionerna har vi uppmärksammat barnboksveckan genom att på olika sätt arbeta med böcker och läsning. Eleverna har haft med sig en favoritbok hemifrån ur vilken de fått skriva en personbeskrivning på huvudkaraktären i berättelsen. Vi har också tittat på en film “The fantastic flying books of Mr Morris Lessmore”, som eleverna verkligen fastnade för. Vi kan verkligen rekommendera att ni tittar på den också. En fantastisk film som är en hyllning till böcker och berättelser av alla slag.

 

   

   

 

engelskalektionen har vi denna vecka arbetat med activities after school.

 

Under veckans matematiklektioner har vi denna vecka arbetat med kommutativa lagen. En räknelag som säger att termerna (vid addition) och faktorerna (vid multiplikation) kan kastas om utan att resultatet förändras (2+3=3+2 och 5×4=4×5). Vi har dessutom arbetat med sambandet mellan multiplikation och division (5×4=20, 20/4=5).     

 

   

   

 

I NO har vi bekantat oss mer med Alfred Nobel och tagit reda på mer om hans historia, liv och uppfinningar. Vi har också funderat mer på hur kommunikationen människor har utvecklats genom tiderna från kilskrift till mobiltelefonen. Intressanta frågor som eleverna lyfte var hur man klarade sig utan mobiltelefon och hur den första mobilen såg ut, samt hur mycket lättare vi har det nu än förr när det kunde ta veckor innan ett meddelande nådde fram.

 

Under veckans SO-lektioner har vi tagit en kort paus från historia i vårt närområde och istället fokuserat på trafiksäkerhet. Vi är inne i en mörkare årstid och det är då viktigt att vara synlig. Vi lyssnade på en kort berättelse om hur fel det kan gå om man inte syns i trafiken. Efter berättelsen fick eleverna göra rutinen “Circle of viewpoint”. Genom denna rutin fick eleverna sätta sig in hur andra tänker, varför det hände och vad som kunde gjorts för att förhindra att olyckan var framme.  Trafiksäkerhet med reflexer har vi denna vecka låtit genomsyrats i SO, friluftsliv och idrott. Alla elever har fått en reflex, ”Vi syns på INGARÖ”. Initiativtagare till ”Vi syns på INGARÖ” heter Ludovic Björk (läs mer om detta nedan). Tänk på att reflexer är en billig livförsäkring. Använd reflex!

 

“Efter ett upprop på Facebook i början av oktober 2017 har 155 personer på Ingarö gjort en gemensam insats och samlat ihop totalt 19880 kr för att köpa reflexer till Ingaröbor som saknar reflex när de är ute och går i mörkret. Tanken från början var att OM vi fick ihop tillräckligt med reflexer skulle vi även erbjuda alla elever i grundskolan på Ingarö varsin reflex om skolorna var intresserade. Målet var 1000 reflexer, vi fick ihop pengar till hela 3840 st! Alla skolor (Brunn, Fågelvik och Lemshaga) är med på att dela ut till alla sina elever (oavsett om de har reflex eller inte) Det finns ingen reklam bakom detta utan detta är VÅR egen reflex på Ingarö, som vi bär med stolthet.

/Ludovic Björk”

 

   

 

Under friluftsliv har vi denna vecka  promenerat upp till Raketen. Väl där pratade Gottis om trafiksäkerhet. Vi hade en diskussion kring detta viktiga ämne så bli inte förvånade om de kommer fråga hur ni syns i mörkret. Alla är värdefulla! Vi hade även tagit med oss utekök och vi passade på att koka oss lite te.

 

   

   

 

På idrotten arbetade Gottis med reflexer. Eleverna fick denna vecka prova på ögat ser i mörker. Det var roligt tyckte eleverna.

 

   

 

Normer och värden och Hem och skola

Vi ser gärna att vårt arbete synliggörs i sammanhang utanför skolan. Under uppföljningsmötet hade vi följande önskemål:

 • Läser veckobrevet tillsammans med ditt barn. Detta för att lyfta skolan som något positivt och faktiskt synliggöra att ni som föräldrar är delaktiga i vårt viktiga arbete. Vi ser gärna att ni skriver en kommentar i kommentarsfältet.
 • Vi låter Välkomnandets etik synliggöras om ännu mer. Vi ser och hälsar på alla. Ta er gärna tid att skapa relation med eleverna.
 • Socialt samspel och gemenskap utanför skolan. Vi tror att eleverna skulle stärkas i att ni föräldrar skapar aktiviteter utanför skolan som stärker eleverna som grupp och individer.

 

Läxa:

 • Nyckeln till skatten – Läs kap 10 – skriv en kort sammanfattning med det viktigaste som ni lämnar in eller mailar till ann-sophie.petersen@lemshaga.se

 

Nästa vecka:

 • Simning – fredagen den 24/11 kommer vi att åka med eleverna till Gustavsbergs simhall. Där kommer Gottis att göra en avstämning av elevernas simkunnighet. Vi samlas som vanligt i skolan för att sedan gemensamt åka till simhallen. Denna dag vill vi att eleverna har med sig matsäck.

 

Kommande händelser:

 • Skolan stänger tidigare 27/11Då skolans personal kommer att delta på en  Workshop med Afrovadå redan kl. 15.00 måste vi stänga skolan kl. 14.45. Vi hoppas på er förståelse för detta och ber om ursäkt för för att denna information av olika anledningar kommer sent. Om ni inte har möjlighet att hämta ert barn tidigare denna dag vill vi att ni kontaktar skolan, så hittar vi en lösning.

Om ni vill delta i denna spännande kväll ska ni anmäla er till Anna-Lena.B.Frölund snarast. Föräldrar är välkomna att delta kl.17.30-19.00.

Varmt välkomna!

Hälsningar

Anna-Lena B. Frölund

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

 

Ann-Sophie, Ingela, Mats & Trixie

Klasstelefon: 08-586 313 03

ingela.eriksson@lemshaga.se

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

mats.sterneby@lemshaga.se

trixie.lindberg@lemshaga.se