Trygghet, trivsel och ansvar

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann-Sophie Petersen och Ingela Eriksson

När? HT-2017

 

Vad?

Frågeställning:

 • Hur skapar vi en trygg grupp där ansvar och delaktighet råder?
 • Vad behöver vi för att vi ska må bra och känna oss trygga?
 • Vilket förhållningssätt ska vi ha mot varandra?
 • Vad betyder begreppet Välkomnandets etik för oss i vårt sammanhang?

 

Övergripande mål från LGR11 2.1:

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

 

Förankring i kursplanens syfte:

 • Vi arbetar med att utveckla förmågan att reflektera och analysera över värderingar, demokratiska beslut, omsorg om människor, djur och miljö.
 • Förmågan att uttrycka hur vi känner inför varandra, visa hänsyn och respekt för varandra. Normer och regler i elevens närmiljö.
 • Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. (SV)  

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex gott och ont, orätt och rätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer (SO).
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang (SO).
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) (SO).
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer (SV).

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma (SO).
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas (SO).
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter (SV).

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Vi vill tillsammans utveckla överenskommelser för arbetet och samvaron i den egna gruppen. det gör vi genom samtal, demokratiska beslut, med Vt-rutiner, lekar och gruppstärkande övningar både ute och inne. T.ex. får eleverna gestalta de överenskomna förhållningssätten med både bild och digitalt med film. Dessa bilder och filmer kommer senare att visas upp för föräldrarna för att göra dem delaktiga i arbetet på skolan.
 • Vi arbetar med hemliga kompisar samt uppmuntra till nya konstellationer.
 • Vi diskuterar värderingar och olika sätt att tänka för att skapa förståelse för våra olikheter och visa på att det berikar.
 • Genom våra samtal öka respekten för varandra och genom det förhindra att någon utsätts för kränkande behandling. Vi bryr oss om och visar varandra respekt.
 • Vi samtalar om vad “Välkomnandets etik” betyder i vårt sammanhang. Vi samlar in ord och handlingar som visar på ett välkomnande.
 • Vi kommer under höstterminen arbeta med att vara “lekfaddrar” till Pluto. Under ett antal veckor kommer eleverna att erbjuda lekar för Pluto.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi utvärderar kontinuerligt genom samtal om hur vi känner och mår.

 

Terminsplanering:

 • Vi diskuterar och bestämmer tillsammans, genom bla. VT-rutiner hur vi ska ta hand om miljön i villan, hur vi gemensamt ska arbeta för att alla känner sig trygga och trivas i villan.

Tillsammans upprättar vi ett dokument om hur vi vill ha det i klassen, vad som är viktigt för oss. Hur ska vi skapa en bra arbetsmiljö i klassrummet? Vad gör vi om det inte efterföljs? Vilka förslag har eleverna? – T.ex ta hjälp av föräldrar.

 • Vi går igenom de förhållningssätt vi kommit överens om.
 • Eleverna får i par arbeta med att gestalta ett förhållningssätt (rita).
 • Senare får de gestalta genom att göra små korta filmer om förhållningssätten.

 

 • Vi har klassvärdar som ansvarar för klassrummen, kapprummen och toaletterna så att alla ska känna sig delaktiga och känner ansvar för miljön.
 • Vi samtalar om vad Välkomnandets etik betyder i vårt sammanhang.


Varför?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom att ständigt vara i en dialog skapar vi förutsättningar för gruppen att växa och må bra. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans. Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet. Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana. Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas.

Utvärdering

 

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna:

Sommarbrev Uranus

Sommarbrev från Uranus

Tack alla för en fin sommaravslutning. Nu är äntligen sommarlovet här och det är dags att att få lite ledigt. Vi vill tacka alla för för de fina sommarpresenterna. Gåvobeviset till SOS-barnbyar kommer att få pryda våran vägg i vårt nya hem i Villan.

 

Denna vecka har vi hunnit med några aktiviteter. Förutom allt städ har vi träffat våra faddrar samt haft klassens dag med en riktig ”Go fika”. Till måndagens fadderträff hade vi förberett fyra stationer som alla elever fick prova på. Det blev en lyckad förmiddag. På tisdagen hade vi en mysig eftermiddag med mycket fika och bio.

 

Under sommarlovet vill vi att ni ska bada, leka, läsa, sporta, dofta på blommorna och bara ligga i gräset och ha det skönt. Vi hoppas också att du kommer att uppleva, upptäcka och och få nya erfarenheter under ditt lov. Kanske kan din Sommaruppgift lära dig något nytt som du kan dela med dig av när vi ses igen.

 

Vi önskar er alla ett härligt sommarlov och vi ses åter den 22 augusti!

 

Ingela, Ann-Sophie & Mats

ingela.eriksson@lemshaga.se

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

mats.sterneby@lemshaga.se

Uranus v.23

Hej alla Uranusar!

 

Det har åter varit en kortare vecka och nu återstår endast två hela skoldagar samt skolans gemensamma skolavslutning av denna termin. Under veckan har vi dock hunnit med flera saker men framförallt har vi hjälpt vår natur att bli lite extra ren och fin inför sommaren.  

 

Svenska och Grön flagg

Denna vecka har vi läst och diskuterat kring texten “Rädda havet med hajen Kaj”, Håll Sverige rent. Därefter fick eleverna själva med inspiration av texten skriva en egen berättelse. Detta arbete gjordes som ett led i vårt arbete med att hjälpa till att städa våra stränder och att bli uppmärksamma på hur våra hav mår.  

 

Matematik

¼, ⅗ är några av de begrepp vi har arbetat med under veckans matematiklektioner. Vi diskuterade om vad bråk egentligen är. Vi konstaterade att det är del av helhet. Vi laborerade med olika delar och undersökte hur många delar som saknades av helheten. Vi diskuterade även begreppen täljare och nämnare.   

 

SO

Redovisningar var det vi fokuserade på under läsårets sista lektion i so. Eleverna fick i mindre grupper redovisa övrig fakta som vi ännu inte berört. Det blev en bra redovisning och eleverna gjorde sitt bästa utifrån deras förmåga.

 

     

     

     

 

Ansvar, inflytande och delaktighet

Vi hade en fantastisk dag ute på Stora sand. Vi var alla delaktiga i att städa vår miljö som vi vistas i. På stranden hittade vi en flaskpost som var från Grön flagg. Där i stod ett antal uppdrag vi skulle utföra. Förutom att städa stranden fick eleverna besvara frågor på en tipsrunda, som handlade om miljön samt hitta något fint att spara. Vi

 

   

  

  

   

      

 

Under torsdagen passade vi på att besöka Villan där vi kommer att vistas i under nästa läsår. Mats hade tidigare låtit eleverna funderat kring Villan. Eleverna hade fått besvara frågor såsom; Frågor jag har, oroande, roligt m.m. Vi försökte under och efter vårt besök besvara eleverna och de frågetecken som hade dykt upp.

 

 

Diamantjakten

Vi vill påminna er alla om att lämna in Diamantjaktens läseböcker som ni har haft hemma. Nästa termin går de vidare till nästa läsårs Uranus. Böcker som inte lämnats in kommer att debiteras.

 

Extra viktigt att tänka på!

När ni går på sommarledighet är det extra viktigt att tänka på att vara noga med att städa ur barnets hylla och ta en extra titt i “kvarglömda korgen”. Nästa termin har vi nystart i Villan.

 

Nästa vecka:

 • Vi vill att eleverna har med sig en väska eller påse att lägga sitt material som kommer att skickas hem inför sommarlovet. Ta gärna med den redan på måndag.
 • Måndag 12/6 – Vi träffar våra faddrar på förmiddagen.
 • Tisdag 13/6 –  Denna dag  tänkte vi ha “Klassens dag”. Vi kommer att städa ur våra klassrum på förmiddagen och på eftermiddagen tänkte vi ordna lite fika. De som vill får gärna baka till denna dag och ta med sig till klassen.
 • Onsdag 14/6 – Sommaravslutning kl.9.00. Alla samlas i amfiteatern kl.9.00. Efter avslutningen vid amfiteatern går vi tillsammans tillbaka till klassrummet där vi önskar varandra glad sommar (föräldrar är välkomna in i klassrummet). Därefter serveras tårta i matsalen. Elever fikar gratis och vuxna betalar 20 kr.

 

Kommande händelser:

 • Skolstart 22 augusti – Välkommen tillbaka till ett nytt läsår på ny plats i Villan.

 

Vi önskar er alla en härlig helg!

 

Ingela, Ann-Sophie & Mats

Klasstelefon: 08-586 313 02

ingela.eriksson@lemshaga.se

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

mats.sterneby@lemshaga.se

 

Uranus v.22

Hej alla Uranusar!

 

Nu återstår endast fem skoldagar innan det är dags för skolavslutning. Sommaren är nära!

 

Svenska

Under denna vecka har eleverna fått göra  två olika tester, ett rättstavningstest och ett med ordförståelse. De flesta har även skrivit klart sin faktatext. Förra veckan skrev den röda gruppen till sina brevkompisar och denna vecka har de gröna skrivit tillbaks till sina.

 

Matematik

Fot, aln, famn, steg och tum är några av de begrepp vi har arbetat med i matematik. Vi har gått in i ett nytt kapitel som handlar om längd, omkrets och area. Under veckans lektioner har vi diskuterat vilka mått vi använde oss av förr jämfört med nu. Vi läste en berättelse om hur fel det kunde bli beroende på vilken expedit man handlade av. Till exempel om man handla av en kort eller lång expedit kunde det vara vara stor skillnad på famn-måttet.

 

  

 

NO

Denna vecka har vi diskuterat, experimenterat och funderat över begreppet friktion. Friktion betyder motstånd eller bromsningskraft. När motståndet ökar så blir det en större friktion. Det blir mer friktion på ett t.ex. skrovligt underlag. Om du drar en låda på is så blir det mindre friktion än om du drar den på grus. Ibland vill vi ha hög friktion, till exempel på vinterskorna så att vi inte glider. Eller när vi startar och bromsar på cykeln. Då vill vi inte glida iväg på däcken.

 

SO

Nu har vi arbetat oss igenom de fem största världsreligionerna. Som avslutning på detta arbete har eleverna i mindre grupper fått söka mer information, som vi ännu inte diskuterat, om en av de fem religioner.

 

  

 

Planetspelen 2017

Idag fredag hade vi en aktiv dag på IP. Alla elever på Mellangården var indelade i åtta grupper och deltog i olika aktiviteter som kamratstödjarna hade planerat för oss. Det blev en lyckad dag tillsammans med de äldre kamratstödjarna.

    

    

    

    

 

Läxa:

 • Vi smakar på sommarlovet och läser istället en god bok!

 

Nästa vecka:

 • Måndag 5/6 studiedag – Skola och fritids är stängd.
 • Tisdag 6/6 lovdag – Denna dag firas Sveriges nationaldag. Skolan och fritids är stängd.
 • Idrott på onsdag – eleverna har idrott utomhus.
 • “Clean up coast” Fredag 9/6 – Vi hjälper våra stränder att bli extra fina. Denna dag vill vi att eleverna har med sig matsäck. Eleverna får även ta med en liten fika. Tänk på att ta med extra dryck vid fint väder.

 

Kommande händelser:

 • Måndag 12/6 – Vi träffar våra faddrar på förmiddagen.
 • Tisdag 13/6 –  Denna dag  tänkte vi ha “Klassens dag”. Vi kommer att städa ur våra klassrum på förmiddagen och på eftermiddagen tänkte vi ordna lite fika. De som vill får gärna baka till denna dag och ta med sig till klassen.
 • Onsdag 14/6 – Sommaravslutning kl.9.00. Alla samlas i amfiteatern kl.9.00. Efter avslutningen vid amfiteatern går vi tillsammans tillbaka till klassrummet där vi önskar varandra glad sommar (föräldrar är välkomna in i klassrummet). Därefter serveras tårta i matsalen. Elever fikar gratis och vuxna betalar 20 kr.

 

Ingela, Ann-Sophie & Mats

Klasstelefon: 08-586 313 02

ingela.eriksson@lemshaga.se

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

mats.sterneby@lemshaga.se

 

Uranus v.21

Hej alla Uranusar!

 

Denna vecka gick extra fort då vi har en helgdag samt en klämdag. Nu börjar det kännas av att sommarlovet inte är långt bort. Vi har räknat hur många dagar vi har kvar i Uranus och det är endast 11 skoldagar!

 

Svenska

Under denna korta vecka har vi fortsatt vårt arbete med faktatexter. Vi gjorde en gemensam tankekarta kring Kattugglan. Vi skrev upp de ord och begrepp vi tyckte var viktiga. Därefter fick eleverna muntligt återberätta från ett givet ord eller begrepp om ugglan. Eleverna har dessutom fått söka fakta om ett valfritt djur utifrån de sex punkter vi diskuterade kring förra veckan (klassificering, utseende, föda, boplats, ungar och övrigt).   

 

   

 

Matematik

I matematiken har vi fortsatt att arbeta med klockan. Där har vi även pratat om romerska siffror som många av eleverna redan kände till och har erfarenhet av från t.ex analoga klockor.

 

NO

Vi har fortsatt att arbeta med begreppet lyftkraft och gjort enklare experiment, sett på film och funderat på frågan: Hur många ballonger behövs för att lyfta en människa.  Andra begrepp som vi arbetat med kopplat till lyftkraft är lufttryck, massa och tyngd.

 

SO

Vi fortsatte vårt arbete med hinduismen. Denna vecka har vi läst berättelser om ett flertal gudars uppkomst och egenskaper. Vi har dessutom pratat om Samsara (livets kretslopp) samt jämfört hinduismen med buddhismen. Vi har nu arbetat med de fem största världsreligionerna och ni kan se hur vår tavla med likheter och olikheter har vuxit fram (se nedan).

 

 

Ansvar, inflytande och delaktighet

Mats har tillsammans eleverna kommit fram till nya överenskommelser kring leken i taggbuskarna efter förra veckans paus. Eleverna önskade att återigen få bygga koja med hjälp av presenning, vilket kommer att vara ett alternativ. Vi har tillsammans också kommit överens om att bara leka lekar som passar i taggbuskarna. Vi har också utökat närvaron av vuxna i närheten av buskarna utifrån önskemål av elever och pedagoger. Eleverna hade även en önskan att bjuda in ettorna att leka i taggbuskarna, vilket nu också har skett.

 

Läxa:

 • Ingen läxa denna vecka däremot kommer vissa elever att ta med sig sin mattebok att arbeta med fram till och med s.99.

 

Nästa vecka:

 • Idrott på onsdag – eleverna kommer att ha idrott utomhus.
 • Planetspelen – Fredag 2/6 har Mellangården sitt årliga Planetspel. Köket kommer att ordna med lunch till denna dag. Vi vill att eleverna har med sig egen dryck, vattenflaska, frukt, bestick och något att äta ur. Eleverna får dessutom ta med sig en liten fika, två små kakor eller en bulle.

 

Kommande händelser:

 • Måndag 5/6 studiedag – Skola och fritids är stängd.
 • Tisdag 6/6 lovdag – Vi firar Sveriges nationaldag.
 • “Clean up coast” Fredag 9/6 – Vi hjälper våra stränder att bli extra fina. Denna dag vill vi att eleverna har med sig matsäck.
 • Onsdag 14/6 – Sommaravslutning (mer info kommer senare).

 

Information från fritids:

 

Utvärdering av fritids i Neptunus och Uranus. Din åsikt är värdefull för oss! Vi behöver din hjälp för att utvärdera och förbättra vår verksamhet på fritids. Vänligen fyll i enkäten i länken nedan till den 29/5. Kom ihåg att trycka på skicka när du fyllt i enkäten. Tack på förhand.

Mvh Fritids https://goo.gl/forms/ZoaK16qFjI0dw49I3

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

 

Ingela, Ann-Sophie & Mats

Klasstelefon: 08-586 313 02

ingela.eriksson@lemshaga.se

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

mats.sterneby@lemshaga.se

 

Skriva olika faktatexter

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson och Ann-Sophie Petersen

 

När, under vilka veckor? v.19-23

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad är en faktatext?
 • Hur skriver vi en faktatext ?
 • Vad ska finnas med för att texten ska vara intressant att läsa?
 • Hur kan vi med hjälp av tankekartan ge varandra hjälp att revidera och förbättra våra texter?
 • Vad är källkritik och vad behöver jag tänka på när jag söker information?
 • Vilka kända skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer känner vi till?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

 

Förankring i kursplanens syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

 

Centralt innehåll från kursplanen:

Läsa och skriva

 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 • Eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi läser olika faktatexter och gör tankekartor för att lyfta fram viktiga ord och begrepp. Eleverna får därefter välja ett djur de vill lära sig mer om. De får söka fakta och sortera dessa utifrån olika kategorier som vi tidigare använt oss av. Därefter kommer eleverna få välja en barnboksförfattare de vill veta mer om. Innan eleverna får söka fakta kommer vi att diskutera kring vilka kategorier vi kan sortera ett personporträtt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning sker genom observationer och dokumentation av skriftlig dokumentationer.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.19

 • Vi börjar med att eleverna får fundera över vad en faktatext egentligen är. Eleverna får göra “griffeltavlan” där varje elevs tanke får komma till tals. Vi fortsätter vår diskussion och tar reda på mer om faktatexter. Vi funderar även över källa och källkritik. Vad är det? Vi tittar på två avsnitt av “Hur vet du det?”.

v.20

 • Vi gör en modellektion om hur man hur man kan dela in fakta i olika kategorier. Vi arbetar med en text om humlan. Vi har sju kategorier; rubrik, klassificering, utseende, föda, boplats, ungar och övrigt. Vi läser två olika texter om humlan. Den ena visar på hur de har delat in texten utifrån de olika kategorierna och den andra texten är ostrukturerad. Vi diskuterar skillnaderna mellan texterna. Vilken föredrar eleverna? Därefter får de klippa isär texten och klistra in under rätt kategori.  

v.21

 • Denna vecka får eleverna välja ett djur de vill veta mer om. Först ska de fundera på vad de redan vet om djuret, därefter ska de skriva ner vad de vill veta mer om. De får varsin faktatext om sitt djur. Nu får de använda sig av en 6-fältare för att sortera och skriva ner sin fakta.

v.22

 • Vilka kategorier behöver/kan man ha om man ska skriva om en författare? Vi diskuterar och bestämmer oss för några viktiga kategorier. Eleverna har tagit med sig varsin barnbok som de tyckt/tycker om. Nu får eleverna två och två skriva fakta om författaren som skrivit deras barnbok.

v.23

 • Eleverna får redovisa sina författare för varandra

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

….

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Genom ett lustfyllt lärande vill vi att eleverna utvecklar sin förmåga att läsa och skriva.  Vi vill ge eleverna flera ingångar i ämnet så alla får en möjlighet att lyckas utifrån sina egna behov. Vi ser gruppen som en kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.