Veckobrev V43-44 Tellus

Hej Tellusar.

Hoppas ni har haft ett skönt lov. Denna info gäller lite gammalt från V43 och lite nytt gällande V45.

V43 avslutades med ett lyckat teater besök i Gustavsberg C. Alla eleverna skötte sig utmärkt. 

V45. Liten påminnelse om kläder. Veckan innan lovet hade vi många frusna och blöta elever. Vi går mot kallare tider och vi har ute rast oavsett väder. Kanske extra strumpor kan vara bra.

Vi klipper upp många skåp, så en extra nyckel vore bra.

Ett par små in.ear lurar i skåpet skulle vara bra för många elever.

Vi har långa dagar, så många elever behöver ett mellis med sig.

Nationella prov i sv 22/11.

Vi startar nu med inneidrott.

So: På fredag avslutar vi tågluffen.

Övriga ämnen rullar på som vanligt.

Tellus laget ser fram i mot att träffa ett gäng utvilade elever på måndag

Orientering/Friluftsliv

Ansvarig lärare: Krister Andersson
När, under vilka veckor? v.36-43

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad är Orientering?
 • Hur klär jag mig för att vara ute i naturen?
 • Hur lyder allemansrätten?
 • Hur kan jag hitta kraft och energi i naturen?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Förankring i kursplanens syfte:

 • att kunna motionera och idrotta på egen hand och med tillsammans med andra
 • utvecklar kunskap om vistelse i naturen
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Att orientera sig i närliggande natur/utemiljö med hjälp av kartor.
 • Kartans uppbyggnad och symboler( enkla karttecken- kartans färger, skala och symboler)
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
 • Säkerhet och hänsynstagande vid natur och utevistelse
 • kroppsliga och mentala effekter av träning.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Aktivitet/tema 1 2 3
Orientering och friluftsliv

Orientering i kända och okända marker med kartan som hjälpmedel.

Klarar sig i skog och mark med hjälp av lite lärar-/kamratstöd. Klarar sig i skog och mark med endast kartan som hjälpmedel. Klarar sig mycket bra i skog och mark med karta som hjälpmedel. Kan värdera och redogöra för sina vägval.
Orientering och friluftsliv

Kartkunskap med teckenförklaringar.

Kunna de vanliga karttecknen och skala. Ha god kunskap om de vanliga karttecknen och skala. Ha mycket goda kunskaper om de vanliga karttecknen och skala, både i praktiken och i teorin.
Orientering och friluftsliv

Utevistelser i alla årstider. Vandring och reflektion.

Viss anpassa av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Anpassa av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Vad har friluftslivet för betydelse för din hälsa? God anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Vad har friluftslivet för betydelse för din hälsa nu och i framtiden?
Orientering och friluftsliv

Allemansrätten, rättigheter och skyldigheter

Att förstå och följa de grundregler vi har i Sverige för att få nyttja vår natur. Visar det praktiskt i alla lägen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Fokus på Hälsa. Vi kommer att arbeta utomhus nästan hela perioden. Eleverna får prova på att orientera i Lemshagas närmiljö på olika sätt samt ta del av orienteringsteori. V 40 har vi en heldag med en vandring i naturen.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • aktivt deltaga på lektionerna
 • genomföra en vildmarks vandring i okänd terräng, v 40
 • Teoriprov- kartecken, kartans färger och vägval. v 43

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka Tisdag (röd) (grön) Onsdag (grön) Fredag (Röd)
36 Södersved/bad Kon fotboll Kon fotboll
37 Distans löpning Friidrott IP Friidrott IP
38 Friidrott IP Coopers IP Coopers IP
39 Friidrott Friidrott Friidrott
40 Vandring Flaggan Flaggan
41 Kart teori Orientering Orientering
 42  Orientering  Orientering  Orientering
 43  Orientering prov  Fotboll  Fotboll

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet. 
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Orientering/Friluftsliv

Ansvarig lärare: Krister Andersson
När, under vilka veckor? v.36-43

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad är Orientering?
 • Hur klär jag mig för att vara ute i naturen?
 • Hur lyder allemansrätten?
 • Hur kan jag hitta kraft och energi i naturen?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Förankring i kursplanens syfte:

 • att kunna motionera och idrotta på egen hand och med tillsammans med andra
 • utvecklar kunskap om vistelse i naturen
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Att orientera sig i närliggande natur/utemiljö med hjälp av kartor.
 • Kartans uppbyggnad och symboler( enkla karttecken- kartans färger, skala och symboler)
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
 • Säkerhet och hänsynstagande vid natur och utevistelse
 • kroppsliga och mentala effekter av träning.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Aktivitet/tema 1 2 3
Orientering och friluftsliv

Orientering i kända och okända marker med kartan som hjälpmedel.

Klarar sig i skog och mark med hjälp av lite lärar-/kamratstöd. Klarar sig i skog och mark med endast kartan som hjälpmedel. Klarar sig mycket bra i skog och mark med karta som hjälpmedel. Kan värdera och redogöra för sina vägval.
Orientering och friluftsliv

Kartkunskap med teckenförklaringar.

Kunna de vanliga karttecknen och skala. Ha god kunskap om de vanliga karttecknen och skala. Ha mycket goda kunskaper om de vanliga karttecknen och skala, både i praktiken och i teorin.
Orientering och friluftsliv

Utevistelser i alla årstider. Vandring och reflektion.

Viss anpassa av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Anpassa av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Vad har friluftslivet för betydelse för din hälsa? God anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Vad har friluftslivet för betydelse för din hälsa nu och i framtiden?
Orientering och friluftsliv

Allemansrätten, rättigheter och skyldigheter

Att förstå och följa de grundregler vi har i Sverige för att få nyttja vår natur. Visar det praktiskt i alla lägen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Fokus på Hälsa. Vi kommer att arbeta utomhus nästan hela perioden. Eleverna får prova på att orientera i Lemshagas närmiljö på olika sätt samt ta del av orienteringsteori. V 40 har vi en heldag med en vandring i naturen.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • aktivt deltaga på lektionerna
 • genomföra en vildmarks vandring i okänd terräng, v 40
 • Teoriprov- kartecken, kartans färger och vägval. v 42

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka Måndag  (röd) (grön) Onsdag (röd) Torsdag (Grön)
36 Södersved/bad Kon fotboll Kon fotboll
37 Distans löpning Friidrott IP Friidrott IP
38 Friidrott IP Coopers IP Coopers IP
39 Orientering teori med film Orientering i närmiljö
Orientering i närmiljö
40 Vikinga museum Uppsamling Friidrott Uppsamling Friidrott
41 Kart teori Orientering Orientering
 42  Orientering  Orientering  Orientering
 43  Lek/uppsamling  Fotboll  Fotboll

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet. 
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Veckobrev V37 Tellus

Hej Tellusar.

Ännu en vecka har gått. Arbetet i klassrummen är nu i full gång.

Sv fortsätter med bl.a fröken Sverige och olika skrivuppgifter.

So är vi i full gång med vår Europa resa.

Ma fortsätter vi i vår nya bok.

No har vi just haft en avstämning om luft, och jobbar vidare.

Eng är vi klara med rim uppgifterna.

Språkvalet har nu rullat igång.

Lite praktiska saker.

Vi har denna vecka märkt att många av våra elever inte har kläder för ute rast, vi hjälps åt med detta.

Alla elever måste ha lås på sina skåp, där ska de lägga in sin mobil på morgonen.

Tisdagen 19/9 ska den röda gruppen ha livskunskap. Samling 8.20 Ingarö församlingshem. Tillbaka till lunch.

Onsdag den 20/9 har eleverna hemstudie dag. Man kommer till skolan på sin bokade utvecklingssamtals tid. Annars är man hemma och jobbar med valfritt skolarbete.

Påminner om vårt Föräldrar möte torsdag 5/10 kl 18.00-19.30.

Lite bilder att minnas tillbaka till:)         

Trevlig helg önskar Tellus laget.

 

So Europa Tellus 2017

Europa arbetet Tellus.

V35 till ca V43 av Krister

Vad jobbar vi med.

Frågeställning och följdfrågor

 • Varför behöver vi ha kunskaper om olika platsers namn?
 • Hur kan man använda kartboken för att få fram information om var människor bor, klimat och naturtillgångar?
 • Hur kommer det sig att Europa är rikare än många andra världsdelar?
 • Hur påverkar höjd över havet en plats möjligheter om man då tänker lågland och bergsområden?
 • Var bor flest människor i Europa och varför bor de där?
 • Vad är det som gör att klimatet blir olika på olika platser?
 • Vilka konsekvenser få klimatet för människor på olika platser när det gäller t ex naturtillgångar, jobb, kostnader, svårigheter och möjligheter.
 • Världens största land Ryssland hur ser klimatet ut på olika platser och vad beror detta på?
 • Vad finns det för orsaker till att Ryssland är en stormakt?
 • Hur är klimatet runt Medelhavet och var beror detta på?
 • Vad är orsaken till att människor bor tätare på vissa platser?

Övergripande mål från LGR11 2.2   (för läraren)

• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Förankring i kursplanens syfte (vilka förmågor vi övar på)

Från läroplanen (för läraren):

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

För eleven: (förmågor vi övar)
=> Använder kartor för att analysera olika fenomen som t ex klimatets påverkan på var människor bor.
=> Förklara orsaker till att olika platser har olika typer av klimat i Europa
=> Ser och förklarar konsekvenser av att vi i Europa har haft vår utveckling från mestadels bönder till att de flesta idag jobbar med tjänster eller i industri.
=> Göra jämförelser mellan t ex olika platser och dess förutsättningar för människor.
=> Dra slutsatser om t ex olika former vilka fördelar och nackdelar olika klimat har för människor och natur.
=> Vi lyfter fram och använder begrepp som är viktiga för området.

Centralt innehåll från kursplanen (som elever ska få med sig)

=> Beskriva med exempel och förklara hur länder som t ex Tyskland och Sverige gått från att vara ett jordbrukarsamhälle till ett industrisamhälle för att idag vara ett industri/tjänstesamhälle. s. 14-15
=> Beskriva och analysera hur vatten, berg och lågland påverkar klimatet och växtligheten på olika platser i Europa, samt var människor bor. (närhet till Ekvatorn, strömmar, höjd över havet, kust, öppna platser, städer)s. 20-21,
=> Visa på konsekvenser av olika typer av klimat.
=> Förklara med hjälp av de olika klimatfaktorerna hur klimatet är på olika platser.
=> Visa på samband mellan klimat och olika typer av naturresurser som t ex skog, odlingsbar mark och vatten. s. 94-95, 98-99, 100-101
=> Visa på samband mellan klimat och turism t ex runt Medelhavet och Fjällen. (s.70-71)
=> Förklara olika orsaker till att vissa platser är mer tätbefolkade än andra (floder s.94, industrier s.14, hav s.44 och järnvägar s.44)
=> Namn och läge på Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter (se kartor)

Text från läroplanen: (som förklarar vad läraren ska lyfta fram)

 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälso- vård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta? (med länkar till dokumentärer + sidor)

Vi kommer starta vårt arbete med att lägga fokus på namngeografi. Europas viktigaste platser ska vi få med oss och de kommer hjälpa oss navigera på vår fortsatta resa. Kartanalyser med olika fokus kommer bredda kunskaperna om hur kartor kan användas och vi stöter också på källkritik fast i geografi.
Europas befolkning kommer vara ett fokus för våra analyser och det är även här som vi får övergången till till miljöfrågor och hur vi människor påverkar vår natur. Här kommer vi senare att studera olika fenomen som påverkar t ex våra hav. Målet är att vi ska få med oss idéer om hur vi kan leva mer hållbart och kanske vi även lyckas med något som verkligen har betydelse!?

Material:

Keynotebilder med de uppgifter vi jobbat med:

 

Kartor att öva på:

europa_blind

europas-bergskedjor-hav

 

europa_blind-med-svar
europas-bergskedjor-hav-svar

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha 2 tillfällen som testar av kunskaperna och det är ett namngeografiprov och en analys kring Europa, dess befolkning och hur vi gör framtiden mer hållbar.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v.35: Namn geografi
v.36: Namngeografi + kartanalyser+ kartors trovärdighet/användbarhet
v.37:  Tåluffen startar.Kartanalyser + Klimatfaktorer, lågland
v.38: Tågluffen. Ryssland och Medelhavet + Samband mellan resurser och var människor bor.
v.39: Tågluffen. Samband mellan resurser och var människor bor repetition + analys
v.40: Tågluffen.
v.41: Tågluffen
v.42. Tågluffen.    v. 43 kartprov
v.45. Inlämning av Tågluffen.

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Veckobrev Tellus V36

Hej alla Tellus elever/föräldrar.

Vi har nu varit på plats i 2 veckor, efter vår fina start på Ängsholmen. Vill också passa på att tacka alla föräldrar som gjorde så att vår lägerskola blev så lyckad. Eleverna börjar hitta tillbaka till sitt skolarbete och sina nya klasser. Vi har kört igång alla ämnena med full fart. O.B.S viktigt att lämna in språkvalet senast måndag 11/8 då språkvalet startar v37.

° Matten jobbar vi vidare med taluppfattning.

° No avslutar vi arbetet med luft.

° Sv Fortsätter vi med retorik.

° So startar vi vår Europa resa.

°  Engelska jobbar vi med dikter på rim.

° Idrotten fortsätter med ute idrott.

Saker som händer nästa vecka.

Tisdag 8.30-11.30 ska gröna gruppen ha livskunskap. Vi samlas vid Ingarö församlingshem kl 8.20.

Fredag morgon har vi skolfoto med start 8.30.

Allmän info:

Glöm inte att skriva upp er på utvecklingssamtals tid, onsdag den 20/8 är den stora dagen, då har eleverna hemstudie dag.

Torsdagen den 5/10 kl 18.00-19.30 har vi F-möte i Tellus gröna klassrum.