Veckobrev V7

Hej Tellusar.

Nu har vi bara en veckla kvar till ett välbehövligt sportlov.

Några tankar som vi vill att ni tar med ert barn. Vi mentorer får ganska ofta/för ofta mejl eller andra meddelande om att Tellus eleverna kan ha ett fullt ibland uppkäftigt språk mot annan rast vaktande personal. Idag var det ett gäng som slängde snöboll på en vuxen rastvakt och tyckte att det var väl ok. Det kan också vara ett tufft nästan fysiskt inslag mot yngre elever. Detta vill vi få hjälp med att få ett stopp på. Vi 3 mentorer kan inte lägga all vår tid på att se till så att våra elever sköter sig oavsett vilken vuxen som säger till dem. Många elever har svårt med att rätta sig efter skolans regler, är regeln dålig för dem så bryr de sig inte om den.

Ämnena rullar på som vanligt, dock är det mer prov nu och så kommer det att se ut resten utav terminen.

Ma: Just avlutat med ett prov.

No: Jobbar vidare mot provet som är snart.

So: Fortsätter med världsreligionerna, prov 16/3

Sv: Fortsätter med olika textskrivningar.

Eng: Läser och jobbar med läs bloggar.

Idrott: Tisdag V8 åker vi skridsko på Lemshaga sjön, samling 08.30 vid grillplatsen, avslut runt 10.20. Båda klasserna åker samtidigt, Krister, Daniel och Catrin är med på denna aktivitet. Föräldrar är hemskt välkomna.

Allaktivitetsdagen gick utmärkt för alla våra elever, ni är fantasiska när vi gör dessa aktiviteter.

Lite allmän info om vad som händer lite längre fram:

Föredrag

Onsdag 14/2 kommer polisen, socialtjänsten, polarna och miniMaria till Lemshaga för att hålla ett föredrag kring hantering av brott, tidiga tecken och kommunikationsvägar. Samtliga föräldrar och andra som är intresserade är välkomna.

Tid: 18.00-19.00
Plats: Ladan.


Vårens nationella prov

6/2 NP svenska (GENOMFÖRT)

8/2 NP svenska (GENOMFÖRT)

10/4 NP matematik

12/4 NP matematik

2/5 NP engelska reading, listening

4/5 NP engelska, writing

Föräldramöte

Den 21/2 är det föräldramöte för år 4-9. Mötet inleds med gemensam föreläsning, därefter fortsatt möte klassvis. Hör gärna av er med frågor ni vill ta upp.

Sportlov

v.9

 

Påsklov

v.14

Hälsningar Tellus teamet:

Daniel, Catrin, Johanna & Krister

Världsreligionerna

Ansvarig/Ansvariga lärare: Krister

När, under vilka veckor? 5-12

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

– Vilka är de fem världsreligionerna?
– Vad är grundläggande för dessa?
– Vilka likheter och skillnader finns?
– Var utövas dessa?
– Hur har de förändrats över tid?

Förmågor som eleven skall utveckla och kunna använda:

Innehåll (centrala begrepp/fakta/metoder/stoff):
Islam
Profeten
Imam
Koranen
Moske´
Allah
Muslim
Ramadan
Shia
Sunni

Kristendomen Jobbade vi mycket med i åk 5
Guds rike
Evangelium
Gamla och nya testamentet
Kyrka
Treenigheten
Sakrament

Högtider

Judendomen
Tora
Israel
Synagoga
Arken
Rabbin
Jahve
Kosher
Sabbat
Bar/Bat Mitsva
Hanukka
Pesach

Hinduismen
Veda
Sanskrit
Kastsystemet
Bhagavadgita
Guru
Brahman
Atman
Reinkarnation
Samsara
Karma
Yoga
Puja
Dharma
Moksha

Buddhismen
Buddha
Tripitaka
Bodhisattva
Karma
Sanningar om lidande/De fyra ädla sanningar
Åttafaldiga vägen
Nirvana
Theravada
Mahayana
De tre tillflykterna

Frågeställning och följdfrågor

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 

Varför?

Målen i Läroplanen- och kursplanen (strävansmål):
– fördjupar sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i vår egen tid och i historisk tid,
– utvecklar förståelse av samhällens och religioners ömsesidiga påverkan, såväl i nutid som i ett historiskt perspektiv,
– blir medveten om likheter och olikheter mellan etablerade religioner, andra livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen,
– utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden och eget handlande,

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Att aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening =>Hela tiden synliggöra hur man tänker och få diskutera detta tillsammans.
Ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet => använda olika uttrycksformer (Bilder, text, ljud och Digitala/Rörliga bilder)
Att pedagogen är en medforskande och delaktig vuxen, en mentor som ser potentialen i elevens tankar och teorier, en som lyssnar, utmanar och möter verkligheten tillsammans med eleven => Vi kommer noggrant dokumenterar elevernas tankar och låta dessa vägleda oss framåt.
Genom att utveckla vår pedagogiska dokumentation öka medvetenheten om hur vi lär och arbetar => Introducera det bloggverktyg som följer med vår nya hemsida och hitta pedagogiska användningsområden för våra elever

Detta kommer att bedömas

– kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor,
– ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande värderingar, traditioner, konst och litteratur,
– ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar,
– Eleven ska ha förståelse av vad religion innebär och vilka uttryck den tar sig.
– Hur de olika religionerna fungerar och vad som är grundläggande för dessa
– Eleven ska kunna se samband (likheter och skillnader mellan dessa).

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Hur ska vi arbeta?
Föreläsningar
Egna undersökningar

Hur ska vi redovisa?
I diskussioner
Skriftliga förhör

När gör vi vad?

V.5-6 Kristendom
V.7 -8 Judendomen
V.10-11 Islam prov fredag 16/3
V.12-13- Hinduism/Buddhism

Vilka omfattas av projektet?
År 6 (Tellus)

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?
Hemmet genom samtal (diskussioner med eleverna)

Tolkning och eventuell omformulering av mål och betygskriterier i matrisen, samtliga inblandade ska förstå vad som står i den.
So-Matrisen

Matris världsreligionerna

 

Lek, spel & rörelse

Lek, spel och rörelse

Ansvarig lärare: Krister Andersson
När, under vilka veckor? vecka 2-13

 

Frågeställning:

 • Vilken inställning behövs för att deltaga i spel?
 • Fairplay – vad menas med det och hur kan vi göra i praktiken?
 • Hur bygger vi upp ett spel så att alla får chans att visa vad de kan och bidra med sin kunskap?
 • Hur kan vi stärka vår kropp? Varför skall vi göra det? Skadeförebyggande!
 • Styrka/mod – båda behövs i redskapsgymnstiken.Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

 

Förankring i kursplanens syfte:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • förebygga risker vid fysiskt aktivitet

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 

 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 

Aktivitet/tema 1 2 3
Lek och spelMotoriska färdigheter öga-hand motoriken Komplexa och sammansatta rörelser löp, fånga och kasta genomförs med en viss anpassning, rytm och teknik. Komplexa och sammansatta rörelser löp, fånga och kasta genomförs med en god anpassning, rytm och teknik. Komplexa och sammansatta rörelser löp, fånga och kasta genomförs med en mycket god anpassning, rytm och teknik.
Lek och spel m. bollDet färdiga spelet. Spelförståelse, taktik och teknik. Olika positioner Är med i spelet och har godtagbar spelförståelse. Jobbar med jaget. Förstår huvuddraget i de olika positionerna. Har god spelförståelse. Kan se utanför sig själv och stötta sitt lag för att förbättra andras förståelse. Kan innebörden av de olika spelpositionerna. Har mycket god spelförståelse. Kan se utanför sig själv och stötta sitt lag för att förbättra andras förståelse och självförtroende. Kan innebörden av de olika spelpositionerna och visar det under spelets gång.
Redskap Komplexa rörelser genomförs med viss anpassning, rytm och teknik. Du försöker och gör ditt bästa Komplexa rörelser genomförs med en god anpassning, rytm och teknik.
Du är duktig och klarar de flesta övningarna.
Komplexa rörelser genomförs med en mycket god anpassning, rytm och teknik.
Du är duktig och klarar av de olika övningarna samt tar ansvar och försöker lära ut till kompisar.
Lek och spel m. bollSkadeförebyggande Förstår syftet med uppvärmning. Förstår och visar både praktiskt och muntligt syftet med uppvärmning. Kan även se till andra omständigheter för att jobba skadeförebyggande Förstår och visar både praktiskt och muntligt syftet med uppvärmning, kan förklara för sina klasskamrater varför. Ser till andra omständigheter för att jobba skadeförebyggande

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Spelförståelse, speluppbyggnad av olika bollspel under fler lektioner.
 • Utmana sig själv inom olika gymnastiska delar.
 • Vara aktiv under lektioner, både fysiskt och muntligt.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Genom aktivitet och delaktighet.
 • Muntlig diskussion kring frågorna i matrisen ovan.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

 

Vecka Måndag (röd/grön Onsdag (röd) Torsdag grön
2 Workout Innebandy Innebandy
3 Cirkelträning Racketspel Racketspel
4 Pulka/mattor Vinter jogg Vinter jogg
5 Redskap Racketspel Racketspel
6 Hinderbana Redskap Redskap
7 Kondition Volleyboll Volleyboll
8 Skridsko Volleyboll Volleyboll
10 Skridsko Södersvedsrundan Södersvedsrundan
11 Basket Kondition/styrka inför test Basket
12 Basket T test + max test Basket
13 Lekar Beeptest Lekar

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

 

Fairplay är ett tänk man måste ha i allt man gör. inte bara olika spel och lekarSå här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna röra på sig, leka och arbeta i grupp.
Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i idrotten, genom att arbete med rörelseglädje i undervisningen.
Vi vill att eleverna blir medvetna om hur och att de själva kan påverka sin hälsa och rörelseförmåga med redskap som vi lär oss i idrotten.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation:

Spel, lek och rörelse

Ansvarig lärare: Krister Andersson
När, under vilka veckor? vecka 2-13

 

Frågeställning:

 • Vilken inställning behövs för att deltaga i spel?
 • Fairplay – vad menas med det och hur kan vi göra i praktiken?
 • Hur bygger vi upp ett spel så att alla får chans att visa vad de kan och bidra med sin kunskap?
 • Hur kan vi stärka vår kropp? Varför skall vi göra det? Skadeförebyggande!
 • Styrka/mod – båda behövs i redskapsgymnstiken.Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

 

Förankring i kursplanens syfte:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • förebygga risker vid fysiskt aktivitet

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 

 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 

Aktivitet/tema 1 2 3
Lek och spel 

Motoriska färdigheter öga-hand motoriken

Komplexa och sammansatta rörelser löp, fånga och kasta genomförs med en viss anpassning, rytm och teknik. Komplexa och sammansatta rörelser löp, fånga och kasta genomförs med en god anpassning, rytm och teknik. Komplexa och sammansatta rörelser löp, fånga och kasta genomförs med en mycket god anpassning, rytm och teknik.
Lek och spel m. boll

Det färdiga spelet. Spelförståelse, taktik och teknik. Olika positioner

Är med i spelet och har godtagbar spelförståelse. Jobbar med jaget. Förstår huvuddraget i de olika positionerna. Har god spelförståelse. Kan se utanför sig själv och stötta sitt lag för att förbättra andras förståelse. Kan innebörden av de olika spelpositionerna. Har mycket god spelförståelse. Kan se utanför sig själv och stötta sitt lag för att förbättra andras förståelse och självförtroende. Kan innebörden av de olika spelpositionerna och visar det under spelets gång.
Redskap Komplexa rörelser genomförs med viss anpassning, rytm och teknik. Du försöker och gör ditt bästa Komplexa rörelser genomförs med en god anpassning, rytm och teknik.
Du är duktig och klarar de flesta övningarna.
Komplexa rörelser genomförs med en mycket god anpassning, rytm och teknik.
Du är duktig och klarar av de olika övningarna samt tar ansvar och försöker lära ut till kompisar.
Lek och spel m. boll

Skadeförebyggande

Förstår syftet med uppvärmning. Förstår och visar både praktiskt och muntligt syftet med uppvärmning. Kan även se till andra omständigheter för att jobba skadeförebyggande Förstår och visar både praktiskt och muntligt syftet med uppvärmning, kan förklara för sina klasskamrater varför. Ser till andra omständigheter för att jobba skadeförebyggande

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Spelförståelse, speluppbyggnad av olika bollspel under fler lektioner.
 • Utmana sig själv inom olika gymnastiska delar.
 • Vara aktiv under lektioner, både fysiskt och muntligt.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Genom aktivitet och delaktighet.
 • Muntlig diskussion kring frågorna i matrisen ovan.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

 

Vecka Tisdag(röd/grön Onsdag (grön) Fredag röd
2 Workout Innebandy Innebandy
3 Fair play cup Racketspel Racketspel
4 Pulka/mattor Vinter jogg Vinter jogg
5 Redskap Racketspel Racketspel
6 Hinderbana Redskap Redskap
7 Kondition Volleyboll Volleyboll
8 Skridsko Volleyboll Volleyboll
10 Skridsko Södersvedsrundan Södersvedsrundan
11 Basket Kondition/styrka inför test Basket
12 Basket T test + max test Basket
13 Lekar Beeptest Lekar

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

 

Fairplay är ett tänk man måste ha i allt man gör. inte bara olika spel och lekarSå här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna röra på sig, leka och arbeta i grupp.
Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i idrotten, genom att arbete med rörelseglädje i undervisningen.
Vi vill att eleverna blir medvetna om hur och att de själva kan påverka sin hälsa och rörelseförmåga med redskap som vi lär oss i idrotten.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation:
Länktips:

Veckobrev Tellus V47

Hej Tellusar

Veckorna rullar på, nu är det bara 3v kvar till ett efterlängtat jullov.

Så här såg det ut i början på veckan, men det försvann lika fort.

Onsdagens nationella prov flöt på bra, och alla eleverna skötte sig utmärkt.

Måndag 27/11 har all personal kvällsmöte i temat Afrovadå.

Tisdag har tellus grön del 2 i nationella sv, idrotten utgår. Röd idrott utgår, ersätts med So istället.

Onsdag har båda klasserna temat Afrovadå, grön kl 10.30-12.00 och röd 13.00-14.30, vi är i No salen.

Övriga ämnen flyter på som vanligt, och vi har vanliga lektioner fram till lovet. Några bilder från ett fyspass på idrotten.

Lite info från Musiken gällande lucia.

http://gamla.lemshaga.se/users/jonask/weblog/a9379/Lucia_2017.html

Nästa vecka sätter vi lite fokus på vår arbetsmiljö, göra våra lokaler trevliga, det är vi värda.

Tellus teamet/ Catrin, Fia, Daniel & Krister

Rörelse till musik

Rörelse till musik

Ansvarig lärare: Krister Andersson

När, under vilka veckor? v.45-51

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Varför dansa?
 • Hur påverkas din hälsa vid dans?
 • Hur påverkar musiken dina rörelser?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Förankring i kursplanens syfte:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Dans Du är oftast i takt, kan vara svårt att själv hitta tillbaka till takten när du tappar bort den. Du är oftast i takt, du hittar snabbt tillbaka om du tappar bort dig. Du är genomgående i takt och har ett bra flyt genom hela dansen.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under de olika lektionerna och uppvisning av gruppuppgift.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

 

Vecka Tisdag grön/röd Onsdag grön Fredag (röd)
45 Workout Bollek Bollek
46 Cirkelträning Ringdans Simtest
47 Fyspass Nat prov Ringdans
48 Bollek/grön prov Workout Workout
49 Bollek/röd prov Dans Dans
50 Innebandy Innebandy Innebandy

Tisdag v51 Fair Play cup.

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation: