Veckobrev V37 Tellus

Hej Tellusar.

Ännu en vecka har gått. Arbetet i klassrummen är nu i full gång.

Sv fortsätter med bl.a fröken Sverige och olika skrivuppgifter.

So är vi i full gång med vår Europa resa.

Ma fortsätter vi i vår nya bok.

No har vi just haft en avstämning om luft, och jobbar vidare.

Eng är vi klara med rim uppgifterna.

Språkvalet har nu rullat igång.

Lite praktiska saker.

Vi har denna vecka märkt att många av våra elever inte har kläder för ute rast, vi hjälps åt med detta.

Alla elever måste ha lås på sina skåp, där ska de lägga in sin mobil på morgonen.

Tisdagen 19/9 ska den röda gruppen ha livskunskap. Samling 8.20 Ingarö församlingshem. Tillbaka till lunch.

Onsdag den 20/9 har eleverna hemstudie dag. Man kommer till skolan på sin bokade utvecklingssamtals tid. Annars är man hemma och jobbar med valfritt skolarbete.

Påminner om vårt Föräldrar möte torsdag 5/10 kl 18.00-19.30.

Lite bilder att minnas tillbaka till:)         

Trevlig helg önskar Tellus laget.

 

So Europa Tellus 2017

Europa arbetet Tellus.

V35 till ca V43 av Krister

Vad jobbar vi med.

Frågeställning och följdfrågor

 • Varför behöver vi ha kunskaper om olika platsers namn?
 • Hur kan man använda kartboken för att få fram information om var människor bor, klimat och naturtillgångar?
 • Hur kommer det sig att Europa är rikare än många andra världsdelar?
 • Hur påverkar höjd över havet en plats möjligheter om man då tänker lågland och bergsområden?
 • Var bor flest människor i Europa och varför bor de där?
 • Vad är det som gör att klimatet blir olika på olika platser?
 • Vilka konsekvenser få klimatet för människor på olika platser när det gäller t ex naturtillgångar, jobb, kostnader, svårigheter och möjligheter.
 • Världens största land Ryssland hur ser klimatet ut på olika platser och vad beror detta på?
 • Vad finns det för orsaker till att Ryssland är en stormakt?
 • Hur är klimatet runt Medelhavet och var beror detta på?
 • Vad är orsaken till att människor bor tätare på vissa platser?

Övergripande mål från LGR11 2.2   (för läraren)

• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Förankring i kursplanens syfte (vilka förmågor vi övar på)

Från läroplanen (för läraren):

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

För eleven: (förmågor vi övar)
=> Använder kartor för att analysera olika fenomen som t ex klimatets påverkan på var människor bor.
=> Förklara orsaker till att olika platser har olika typer av klimat i Europa
=> Ser och förklarar konsekvenser av att vi i Europa har haft vår utveckling från mestadels bönder till att de flesta idag jobbar med tjänster eller i industri.
=> Göra jämförelser mellan t ex olika platser och dess förutsättningar för människor.
=> Dra slutsatser om t ex olika former vilka fördelar och nackdelar olika klimat har för människor och natur.
=> Vi lyfter fram och använder begrepp som är viktiga för området.

Centralt innehåll från kursplanen (som elever ska få med sig)

=> Beskriva med exempel och förklara hur länder som t ex Tyskland och Sverige gått från att vara ett jordbrukarsamhälle till ett industrisamhälle för att idag vara ett industri/tjänstesamhälle. s. 14-15
=> Beskriva och analysera hur vatten, berg och lågland påverkar klimatet och växtligheten på olika platser i Europa, samt var människor bor. (närhet till Ekvatorn, strömmar, höjd över havet, kust, öppna platser, städer)s. 20-21,
=> Visa på konsekvenser av olika typer av klimat.
=> Förklara med hjälp av de olika klimatfaktorerna hur klimatet är på olika platser.
=> Visa på samband mellan klimat och olika typer av naturresurser som t ex skog, odlingsbar mark och vatten. s. 94-95, 98-99, 100-101
=> Visa på samband mellan klimat och turism t ex runt Medelhavet och Fjällen. (s.70-71)
=> Förklara olika orsaker till att vissa platser är mer tätbefolkade än andra (floder s.94, industrier s.14, hav s.44 och järnvägar s.44)
=> Namn och läge på Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter (se kartor)

Text från läroplanen: (som förklarar vad läraren ska lyfta fram)

 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälso- vård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta? (med länkar till dokumentärer + sidor)

Vi kommer starta vårt arbete med att lägga fokus på namngeografi. Europas viktigaste platser ska vi få med oss och de kommer hjälpa oss navigera på vår fortsatta resa. Kartanalyser med olika fokus kommer bredda kunskaperna om hur kartor kan användas och vi stöter också på källkritik fast i geografi.
Europas befolkning kommer vara ett fokus för våra analyser och det är även här som vi får övergången till till miljöfrågor och hur vi människor påverkar vår natur. Här kommer vi senare att studera olika fenomen som påverkar t ex våra hav. Målet är att vi ska få med oss idéer om hur vi kan leva mer hållbart och kanske vi även lyckas med något som verkligen har betydelse!?

Material:

Keynotebilder med de uppgifter vi jobbat med:

europa-klimat-och-ma%cc%88nniskor

Kartor att öva på:

europa_blind

europas-bergskedjor-hav

europas-sta%cc%88der-floder-o%cc%88ar

europa_blind-med-svar
europas-bergskedjor-hav-svar

europas-sta%cc%88der-floder-o%cc%88ar-svar

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha 2 tillfällen som testar av kunskaperna och det är ett namngeografiprov och en analys kring Europa, dess befolkning och hur vi gör framtiden mer hållbar.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v.35: Namn geografi
v.36: Namngeografi + kartanalyser+ kartors trovärdighet/användbarhet
v.37:  Tåluffen startar.Kartanalyser + Klimatfaktorer, lågland
v.38: Tågluffen. Ryssland och Medelhavet + Samband mellan resurser och var människor bor.
v.39: Tågluffen. Samband mellan resurser och var människor bor repetition + analys
v.40: Tågluffen.
v.41: Tåluffen
v.42. Tåluffen
v.43. Inlämning av Tågluffen, kartprov.

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Veckobrev Tellus V36

Hej alla Tellus elever/föräldrar.

Vi har nu varit på plats i 2 veckor, efter vår fina start på Ängsholmen. Vill också passa på att tacka alla föräldrar som gjorde så att vår lägerskola blev så lyckad. Eleverna börjar hitta tillbaka till sitt skolarbete och sina nya klasser. Vi har kört igång alla ämnena med full fart. O.B.S viktigt att lämna in språkvalet senast måndag 11/8 då språkvalet startar v37.

° Matten jobbar vi vidare med taluppfattning.

° No avslutar vi arbetet med luft.

° Sv Fortsätter vi med retorik.

° So startar vi vår Europa resa.

°  Engelska jobbar vi med dikter på rim.

° Idrotten fortsätter med ute idrott.

Saker som händer nästa vecka.

Tisdag 8.30-11.30 ska gröna gruppen ha livskunskap. Vi samlas vid Ingarö församlingshem kl 8.20.

Fredag morgon har vi skolfoto med start 8.30.

Allmän info:

Glöm inte att skriva upp er på utvecklingssamtals tid, onsdag den 20/8 är den stora dagen, då har eleverna hemstudie dag.

Torsdagen den 5/10 kl 18.00-19.30 har vi F-möte i Tellus gröna klassrum.

Veckobrev V23 Mars

Hej alla marsianer.

Nu har vi bara 3 dagar kvar innan våra elever får ett välförtjänt sommar lov.

Veckan som gått  har vi genomfört Lamshagas första Paralympics OS. Våra elever har varit indelade 6 olika grupper, blandat från 4-6. Dessa dagar har fungerat mycket bra.

Onsdagen och torsdagen hade vi 6 olika aktiviteter, blandat med praktiska stationer och lite mer teori varvat med filmer.

Fredagen avslutade vi med OS dagen. Invigning och tändande av elden. Sedan var det full fart på 6 olika stationer. Rullstolsbasket, Go boll, strut fotboll, hinderbana, ambulanskull & kropps stafett. Eleverna har skötts sig mycket på dessa intensiva tema dagar. Tack alla marsianer.

Veckan som kommer ser ut som följer:

Måndag har vi fadderdag. Dagen startar 8.45 och slutar vid 12.00 tiden.

Måndag kl 17.00 – 20.00 har klass disco, hoppas alla elever kommer till denna trevliga kväll.

Tisdag har vi klassens dag. Vi startar i klassrummet kl 8.20. Dagen slutar ca 13.00 på Södersved om vädret tillåter.

Elever får reda på sina nya klasser, sina mentorer och rumsfördelning till Ängsholmen. Förbered gärna barnen på dessa 3 viktiga saker ur våra elevers perspektiv. Efter detta tar vi en tidig lunch och går sedan ner till Södersved. Dagen slutar på Södersved ca kl 13.00.

Onsdagen har vi skolavslutning.

Alla familjer välkomnas till sommaravslutning på Lemshaga Akademi!

Onsdagen den 14 juni.

Avslutningen beräknas starta kl. 9.00 i Amfiteatern. Efter ceremonin bjuds alla elever på saft och tårta och alla vuxna får köpa kaffe, tårta och kaffebröd till självkostnadspris.

Hela avslutningen beräknas vara klar senast kl. 11.00.

En extra påminnelse om följande info:

Tävling, världens bästa skola

När vi hade besök för några veckor sedan av en förälder i klassen, som representerade tidningen ”Vårt Värmdö”, fick ni vara med och välja ämne för en tävling de ska anordna. Ni valde att tävlingen skulle handla om ”Världens bästa skola”. Det var en jordsskredsseger som Malin uttryckte det för detta ämne. Det var också många av er som var intresserade av att kunna få delta. Här kommer lite information om tävlingen.

Om tävlingen

Vårt Värmdö är en tryckt tidning som skickas ut till alla som bor i Värmdö kommun fyra gånger per år. Vinsten består i att vinnande berättelse publiceras i höstnumret av Vårt Värmdö. Författaren kommer att publiceras med namn och bild. Senast den 1 augusti 2017 behöver vi din berättelse.

Formulär: (obligatoriska uppgifter)

 • Hur gammal du är
 • Vilken skola och klass går du i
 • Kontaktuppgifter: Mail & telefon
 • Namn och kontaktuppgift till en förälder.

Skicka berättelsen via:

 • Formulär på webben http://www.varmdo.se/varldensbastaskola
 • Maila till redaktion@varmdo.se
 • Skicka brev till: Värmdö kommun, Kommunikationsenheten, 134 81 Gustavsberg. Märk kuvertet med ”Världens bästa skola”.

Mars teamet: Krister/Marie/Daniel/Simon

Veckobrev Mars V20

Hej alla Marsianer.

Startar med en solig bild från en No lektion på årets varmaste dag.

Vi hade besök av våra 5 nya elever, vi hälsar Julia, Alma, Agnes, Hugo & Zakarias välkomna till åk 6.

Veckan har flutit på bra och ämnena rullar på.

Idrott är det mycket löpningar blandat med olika lekar.

So jobbar vi på med vårt grupparbete inom familjeekonomi.

No har vi just avslutat med astronomi.

Ma jobbar vi med olika bedömningar bl,a kahoot

Sv har vi börjat med lite grammatik bl,a satsdelar.

Eng rullar Indien projektet vidare.

Nästa vecka har vi en 3 dagars vecka, sen är det Kristi himmelsfärd helg.

Arbetet inför Ängsholmen är i full gång.

Klassfesten har vi den 12/6 mellan 17-21 i våra klassrum.

Klassens dag är den 13/6

Soliga hälsningar

Krister/Marie, Daniel/Simon

Pengar, arbete, och hållbar utveckling

Pengar, arbete och hållbar utveckling

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Krister Andersson

När, under vilka veckor?

v.16 – v.23

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor som kan användas för att öva resonemang):

 • Hur såg en familj ut för 100 år sedan och hur kan de se ut idag? Orsaker?
 • Vad använder familjer idag sina pengar till? Jämförelser
 • Var får familjen pengar ifrån?
 • Vilka andra resurser har en familj förutom pengar?
 • Vad händer om man inte har tillräckligt med pengar?
 • Vad jobba människor med?
 • Hur ser ett drömjobb ut och vad har utbildning för betydelse? Om man inte har varken eller, vad händer då?
 • Var får du dina pengar från?
 • Hur använder du dina egna pengar ?
 • Hur hänger dina/familjens pengar ihop med samhällets pengar?
 • Varför betalar man skatt?
 • Varför är vissa länder/personer rika och andra fattiga? Orsaker
 • Vad blir skillnaden för barn att leva i rika och fattiga familjer /länder? Jämför konsekvenser

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
=> I arbete med ekonomi lyfter vi fram att människor lever under olika ekonomiska förhållanden och vi jobbar med att se dels orsaker och konsekvenser av dessa skillnader. 

Förankring i kursplanens syfte:

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
=> Vi jobbar med att utveckla analysförmågan kring ekonomiska frågor. Ex se orsaker till varför ekonomi kan se olika ut i olika familjer, konsekvenser av detta och jämförelser mellan olika perspektiv. Vi vill också se sambanden mellan olika delar i ekonomi för att se hur de bildar olika kretslopp.


uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
=> Vi ska jobba med att hitta argument och sedan debattera frågor som har med ekonomi som t ex nivå på veckopeng, skatter mm.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Samhällskunskap:

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
=> Beskriva olika typer av familjer och orsaker till att det ser annorlunda ut i dag jämfört med 100 år sedan.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
=> Förklara var och hur familjer som inte har pengar kan få hjälp.
=> Förklara hur man kan få hjälp om man blir arbetslös.
Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
=> Beskriv och förklara de viktigaste utgifterna familjer har.
=> Förklara var familjer får sina vanligaste inkomster från.
=> Förklara vad som menas med en budget och detta kan hjälpa en familj med deras inkomster och utgifter.
=> Förklara hur det går till att söka jobb.
=> Förklara hur man kan göra för att spara eller vara sparsam.
=> Visa på konsekvenser av att direkt göra av med sina pengar.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
=> Förklara orsaken till att vi betalar skatt och vad den används till.
=> Förklara vad som menas med det ekonomiska kretsloppet och visa på sambanden mellan olika delar i lands ekonomi.
=> Visa på konsekvenser av de skatter som vi har i Sverige, ex minskade klyftor.
 
Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
Geografi:
Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälso- vård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
=> Förklara orsaker till att vissa länder är rika i världen och varför vissa är fattiga.
=> Förklara vad som menas med I-länder och U-länder.
=> Vad finns det för orsaker till rikedom och fattigdom i svenska familjer?
=> Vad för det för konsekvenser att växa upp i ett fattigt eller rikt land, se likheter och skillnader.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Ladda ner dokumentet "Matris Ekonomi, pengar & arbete vt 16.pdf"


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar och funderar kring hur dagens familjer faktiskt kan se ut. Därefter ger vi oss in i att se hur familjens ekonomi ser ut. Vi går sedan vidare till barns egen ekonomi och hur drömjobbet kan se ut. Sedan är det dags att knyta samman den privata ekonomin med samhällets ekonomi och då blida kretslopp. Vi kommer här att bygga på kunskaperna om samhällets ekonomi med varför länder kan vara rika eller fattiga.

Med denna grund kommer vi också att studera fler orsaker till att människor är rika och fattiga.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha debatt och fortlöpande diskussioner. Sedan avslutar vi med en analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.16: Typer av familjer, familjens utgifter,

v.17: Utgifter
V.18: Inkomster – arbete
v.19: Drömjobb och barns pengar, Vad är betyg
v.20: Vad är betyg, Samhällets pengar, rika & fattiga
v.21: kretslopp, debatt, rika & fattiga
v.22: repetition, analys, avstämning

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi bygger i detta avsnitt förståelse för grunderna i ekonomi. Vi tittar på familjens ekonomi och barns ekonomi. I detta väver vi in tankar och funderingar om jobb och vad det innebär att inte ha det eller inte ha pengar över huvudtaget. 
Vi bygger sedan vidare på kunskaper om kommunen när det gäller samhällets ekonomi för att då kunna se större ekonomiska kretslopp. 
I slutet kommer vi att sätta fokus på människor och länder som har olika förutsättningar ekonomiskt. Här kommer vi bl a knyta in Kenya och människor som just nu hamnar som flyktingar.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
=> I vårt arbete med att förstå betygssystemet bjuder vi in alla föräldrar för att få undervisning av eleverna. 
=> Vi kopplar ekonomi till det som sker i vår omvärld och hur det ser ut i Kenya där vår vänskola ligger.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation: