Veckobrev Jupiter V46

Hej Jupiter elever.

Ännu en vecka har sprungit ifrån oss och vi har knappt sett solen. Men som tur är lyser våra elever upp tillvaron.

Ämnena rullar på som vanligt.

I matten har vi börjat med multiplikation och gjort en tallinje.

Svenskan jobbar vi med läsförståelse och ren skrivning av Sejtes skatt.

Engelskan är det olika filmer med efterföljande arbetsblad.

So jobbar vi med vår landskapsresa, men också lite om talmanens arbete.

Idrotten är nu innomhus, mycket träning till musik. Lite bilder från idrotten.

Viktiga datum/information:

Vi behöver få reda på om ditt barn är i behov av omsorg i form av fritids under jullovet.

Ska ditt barn vara på fritids på jullovet ber vi dig att skriva in barnets aktuella tider i schoolsoft.

Ska ditt barn däremot vara ledigt så ber vi dig ta bort eventuella tider och istället skriva ”ledig” under kommentar från vårdnadshavare.

Lemshaga fritids/fritidsklubb stängt: 27-28 december. Samt 7 januari.

Lemshaga fritids/fritidsklubb öppet: 21 december. Samt 2-4 januari.

Vi behöver få in ditt svar senast söndagen den 25 november, gällande 21/12 samt 2-4/1.

Detta gäller alla barn som är inskrivna på fritids.

Hälsningar Fritids och Klubben

Jupiters Inbjudan Familjeaktivitet

Team Jupiter.

Marie, Krister, Ayla & Camilla.

Rörelse till musik/dans

Rörelse till musik/dans

Ansvarig lärare: Krister Andersson

När, under vilka veckor? v.45-50

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

  • Varför dansa?
  • Hur påverkas din hälsa vid dans?
  • Hur påverkar musiken dina rörelser?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Förankring i kursplanens syfte:

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Dans Du är oftast i takt, kan vara svårt att själv hitta tillbaka till takten när du tappar bort den. Du är oftast i takt, du hittar snabbt tillbaka om du tappar bort dig. Du är genomgående i takt och har ett bra flyt genom hela dansen.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under de olika lektionerna och uppvisning av gruppuppgift.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

 

Vecka Tisdag (grön/röd) Onsdag(grön) Torsdag ( Röd)
45 Bollek Bollek Bollek
46 Tabata Hinderbana Hinderbana
47 Bollek Workout Workout
48 Dans Bollek Bollek
49 Dans Dans Dans
50 Innebandy Innebandy Innebandy

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation:

Veckobrev v42 Jupiter

Hej alla elever/föräldrar i Jupiter.

Vår vackra skola en höst morgon.

Veckan har rullat på som vanligt. Nu när vi närmar oss höstlovet, så har många ämnen kommit in i lite redovisnings faser.

Dessa redovisningar har gått bra och eleverna kommer mer och mer in i skolarbetet.

Detta gäller främst svenska, no, matte och vår kunskapskontroll i so.

Många ämnen byter lite karaktär nu bl.a så börjar vi med geografi i so ämnet. Landskapsresan genom Sverige.

Idrotten går vi in i sista veckan med ute idrott, tänk på att det kanske blir lite kallare.

Hösten i idrotten har varit fantastisk med dessa färger och blå himmel. Eleverna har jobbat mycket med orientering. Jag och barnen har trivts i skogen letades efter nya kontroller. Nivån på orienteringen bland våra elever är mycket hög.

Lite bilder från orienteringen runt Lemshaga. Vi har hittat kontroller och skrämt rådjur och älgar som vilar i skogen.

Vecka 43 startar på måndag och det känns välkommet att vi närmar oss vårt höstlov.

Lite kuriosa som avslutning. En av klassens ”lite äldre mentorer” lyckades i söndags att springa sin ålder i km. Från Hammarby sjöstad till Nynäshamn. Lite svårt att gå ett par dagar, annars gick det bra.

Hälsningar Jupiter teamet.

Marie, Krister, Ayla & Camilla.

Veckobrev v 38

Hej alla Jupiter elever.

Ännu en vecka har gått. Ämnena rullar på bra nu.

Det börjar läggas ut lite läxor på Schoolsoft, främst i svenska, engelska och matte. Vill man ha hjälp med läxan här i skolan, då kommer man på läxhjälpen tisdag och torsdag 15.30-16.30.

Veckan som varit har vi hunnit avverka  hälften av eleverna utvecklingssamtal. Dessa fortsätter vi med på måndag morgon och onsdag eftermiddag.

På måndag så hälsar vi vår nya elev Troy välkommen till Jupiter.

Idrotten startar vi med orientering, så vi är ute 1 månad till. Bilder från leken som heter flaggan. V 39 är en normal skolvecka där schemat gäller. Men vi börjar lite senare på måndag. Start 10.40.

So rullar valet vidare eleverna tycker att det bara bråkas och är kaos och de har nog rätt. En tanke karta från eleverna, med filmvisning.

Matten är det klockan som gäller.

Engelska jobbar vi vidare med Gleerups och gossedjur läxan.

Svenskan är det olika ord varvat med läsning ur Sejtes skatt.

En liten presentation från vår resurs Camilla.

Hej, jag är väldigt glad över att ha börjat arbeta med Jupiter grön och röd! Idag har jag jobbat på skolan i två veckor och jag ser fram emot att fortsätta lära känna eleverna och finnas som stöd för dem. För mig är det viktigt och värdefullt att kunna möta och hjälpa dem i sina individuella behov, lyssna och närvara och stödja i självkänsla och självförtroende – och ha roligt tillsammans. Jag finns med både i klassrummet och på raster som rastvärd, och på eftermiddagarna jobbar jag på Klubben med barnen. I botten är jag ekonom/marknadsförare men på senare år har jag tagit en annan väg. Jag har under ett par år bl.a. arbetat som yoga- och mindfulnesslärare, och det är också ett område jag gärna vill testa som aktivitet på Klubben. Jag bor inne i stan nära Gärdet och Djurgården, uppskattar träning mycket och tid i naturen och en blandning av stillhet och energi 🙂 Ser fram emot att träffa er alla!

Hälsningar Jupiter teamet. Marie, Krister, Ayla & Camilla

Jupiter veckobrev V35

Hej alla jupiter elever.

Veckan som gått har vi fortsatt att jobba med gruppstärkande övningar. I början av veckan var det mycket sammanbete inom/mellan eleverna som sedan gick över till att skapa våra egna klassregler. Eleverna har gjort 8 st regelkartor som vi ska ha i våra klassrum. Vi har också tillverkat egna ritade namn skyltar, porträttbilder och plockat upp skolans äpplen. Dessa äpplen blev sedan till äppelpaj till vårt fredagsmys. Tack alla elever och Ayla.

 

Vecka 36 startar vi med att följa klassernas schema. 

Måndag börjar vi kl 9.30 i klassrummet.

Idrotten är utomhus fram till vecka 42, titta på min LPP så ser ni vad vi ska göra.

Torsdagen ska vi åka till Gustavsberg och titta på teater. Tiden vi fick var på vår lunch tid, så vi vill att ni skickar med en lunch låda, så äter vi den i centrum innan filmen.

Krister & Marie har lagt ut utvecklingssamtals tider på schoolsoft. Boka in tider så fort ni kan.

Vill man få hjälp med skolarbete/läxor så finns Krister i klassrummet på tisdag & torsdagar mellan 15.30-16.30.

Jupiter teamet:

Marie, Krister, Ayla & Samuel

Stormaktstiden/frihetstiden

Ansvarig/Ansvariga: Krister Andersson
När, under vilka veckor? 16-21

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

* Hur blir Sverige en stormakt?
* Vilka historiska personer och händelser är intressanta under 1600-1700t
* Hur är det att leva som bonde i Sverige?
* Vem styr?
* Vad händer i världen?Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Begrepp/Förmågor:

 

Likheter & Skillnader (Jämförelser)
Kronologi
Orsak/sammband
Konsekvenser
Perspektiv
Slutsats
Källor
Tolkning

 

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

• Den svenska statens framväxt och organisation.

• Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket. (S.145,160)

• Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa. (S.148-51)

• Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag. (S.195-198, 165, 159, 149, 202)

• Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien. (S.172)

• Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.

• Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper. (S.196-197)

• Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige. (S.156,182-183, 204)

Olika syn på Karl XII (S.164)

• Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

• Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider. (S.178-181)

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

 

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar i huvudsak med Gleerups digitala läromedel

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Prov 25/5

Matris historia:


Ladda ner dokumentet "Historiamatris 4-6 11:9-13.pages"

Tidsplan, när ska vi göra vad?:Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):Utvärdering

 

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:Pedagogisk dokumentation (länkas):