Algebra, mönster och ekvationer

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson 
När, under vilka veckor? v 10 – 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är algebra?
 • Vad är en aritmetisk talföljd? Vad är en geometrisk talföljd?
 • Hur kan man se ett mönster och sedan uttrycka det?
 • Hur kan man hitta en formel till mönstret?
 • Hur och varför använder vi variabler? Vad är en obekant?
 • Vad är ett uttryck (algebraiskt/numeriskt)? Vilka prioriteringsregler har vi?
 • Hur förenklar man?
 • Hur multiplicerar man med paranteser?
 • Vad betyder likhet inom algebra?
 • Hur går balansmetoden till? Finns det andra lika användbara metoder?
 • Vad innebär prövning?
 • Hur kan ekvationer bidra till effektivare problemlösning? Hur kan man ta hjälp av ekvationer i andra områden inom matematiken?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 •  formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 •  välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 •  föra och följa matematiska resonemang, och
 •  använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för   frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan lösa… Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. 
Eleven för… Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.  Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.  Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt. 
Eleven kan välja och använda… Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat. 
Eleven kan redogöra för… Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Arbeta med problemlösningar som handlar om att hitta mönster. Skapa förutsättningar för alla att hitta egna strategier för att konstruera egna formler till mönster. Mycket eget tränande i att lösa ekvationer samt resonerande under lektionstid över hur man använder ekvationer vid problemlösning.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Resonemang och problemlösning under lektionstid. Inlämning av läxor samt avslutande prov under v.15.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 10

Måndag: Uppstart av kapitlet och genomgång av LPP:n.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

• Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
• Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
• Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Merkurius veckobrev v 7

Hej Merkuriusar!

Ännu en fullspäckad vecka är till ända! Allaktivitetsdag, besök av polarna m fl, och prov i svenska och matte är bl a det som stått på schemat den här veckan. Nästa vecka är det dags för er alla att få en inblick i arbetslivets värld innan ni får en välförtjänt sportlovsvila.

Veckan som varit

Vi började veckan med en mentorstimme där vi pratade om praouppgiften som ni ska göra under er praovecka. Vi förberedde oss också inför den kommande allaktivitetsdagen.

Vi hade en alldeles underbar allaktivitetsdag i tisdags! Skidgänget verkade jättenöjda med Kungsberget och en solig dag i backen, Yogagänget hade mindfulness och yogaövningar och Skansengänget träffade på bland annat lodjuret, sälarna, vargarna, korna och getterna:)

På onsdagen fick vi i klassen besök av Polarna och kommunen. Deras syfte var att vi skulle få veta mer om vart man kan vända sig om man behöver hjälp vid ohälsa, oro och man blir utsatt för brott och vi fick även höra vad som händer när man blir 15 år och straffmyndig. Vi tittade på korta filmsnuttar, uttryckte tankar via mentometrar och hade frågestund. De berömde Merkurius väldigt mycket för kloka frågor och     de tyckte vi hade en väldigt fin atmosfär, tydliga regler och trygga elever i Ladan. På kvällen fick även personal på skolan och föräldrar ta del av informationen. Föreläsningen var uppskattad och uppslutningen var stor.

Det har varit en hel del att göra på sistone och den här veckan avslutades med svenskaprov i grammatik och matteprov i taluppfattning. Många elever var sjuka och kommer att få chans att visa sin kunskaper under praoveckan antingen på måndagsläxhjälpen eller onsdagsprovtiden. Ni som berörs av detta har fått mail från Annica eller Madelene.

I fredags avslutade ena klassen veckan med en liten spelstund. Vi spelade schack och olika kortspel. Det är härligt att se er umgås och skratta så mycket tillsammans!

Veckan som kommer

Praovecka! Många elever verkade spända och förväntansfulla inför den kommande praoveckan. Det ska bli kul att få ta del av era intryck och erfarenheter när ni kommer tillbaka efter sportlovet. Alla eleverna ska under veckan genomföra en praouppgift som vi gick igenom på mentorstimmen i måndags. Ni kommer att samla på er intryck och intervjuer som ni sedan ska sammanställa i ett reportage. Här hittar ni uppgiften Praouppgift-vt-18

Tänk på att lämna in praolappen till din kontaktperson så att han/hon har uppgifter till skolan och kan fylla i din närvaro under veckan. Den här lappen ska tillbaka till oss mentorer efter sportlovet.

Övrig viktig info

Utvecklingssamtalen (några elever kvar)
Tänk på att komma förberedd till ditt utvecklingssamtal. Du ska både ha fyllt i elevdokumentet på schoolsoft, förberett dig genom en keynote samt tittat igenom matriser. Om det är något särskilt som ni vill ta upp är det bra om ni mailar mentorn detta innan samtalet.

Föräldramöte & Föreläsning – Onsdag 21/2 (v.8)
Onsdag 21/2 är det föräldramöte. Det börjar med en föreläsning av Maria Dufva om ungdomar och sociala medier från kl 18.00-19.00. Föräldrar som har barn i åk 4-9 är välkomna. Mer info om föreläsningen se nedan. Därefter samlas vi i L4 för ett föräldramöte i Merkurius. Dagordning kommer längre fram. Välkomna!

Information från Klassresegruppen:

Hej alla Merkuriusföräldrar,

Klassresegruppen här.

Före jul fick våra ungdomar rösta vart de ville åka 23-25/8 2018 och 100% svarade Gotland!
Vi har bokat båt och gruppresa enligt tidigare klassresors upplägg.
Följande behöver vi hjälp med:

1) Pengar
Vi behöver få in ca 1000:- till per elev, ju mer desto bättre. Vi föreslår i första hand gemensamma säljinsatser med klassaktivitetsföräldrars hjälp (se nedan), i andra hand att ungdomarna individuellt får jobba in pengarna och i tredje hand att föräldrarna betalar rakt av. Slutbetalning är 22/7, så det behöver vara klart vid skolavslutningen i juni.

2) Vilka föräldrar följer med?
Det vore bra om de föräldrar som följer med är spridda i de olika kompisgängen och gärna både pappor och mammor. Anmäl intresse till oss! (det är 3 hela dagar to-lö 23-25/8)

På Schoolsoft ligger nedanstående gruppindelning för klassaktiviteter, blev det någon aktivitet i höstas?

Föräldrar som ansvarar för att genomföra klassaktiviteter ht-17
Stella (sammankallande), Julia H, Alexander, Saga W, Clara, Johan J, Mio, Ida, Ella, Ebba Å, Lycke, Erik

Föräldrar som ansvarar för att genomföra klassaktiviteter vt-18
Jockum (sammankallande), Emilia, Ebba K, Mathilda S, Lukas, Fredrik B, Wilhelm, Sanna, Alicia, Mathilda B, Thea

Om det blir gemensamma säljinsatser så har vi förslag på Newbody, parmesan, olivolja, och ev. tulpaner. Ordna föräldramiddag/skoldiscon. Delta som funktionärer på lopp så som vårruset, om möjligt.

Försök undvik ”svara alla” men svara gärna till klassresegruppen:
lisaforsberg73@gmail.com; brunnanderberit@gmail.com; carinjennypalm@gmail.com; pierre.dahl@budofitness.se; sara.varmdo@gmail.com; jenny.hall.nilson@gmail.com; Sonja.Schmitz@nacka.se; myra.aronsson@hotmail.com

Varma hälsningar & Trevlig helg! /
Loves mamma Lisa
Matilda B’s mamma Berit
Olles mamma Jenny
Zacharias pappa Pierre
Lisa E’s mamma Sara
Felix och Julias mamma Jenny
Pontus mamma Sonja
Fridas mamma Myra

PS. I ett senare skede kommer vi att gå ut med mer information om vad som gäller, be om era ungdomars särskilda önskemål (specialkost mm) och hur vi går tillväga rent praktiskt.
Om någon av ungdomarna inte följer med till Gotland så kommer de vara på skolan med personal. Mer information om Lemshagas skolresepolicy finns på hemsidan. DS

Kommande datum

 • v 8 Prao
 • Ons 21/2: Föräldramöte & Föreläsning, mer info kommer.
 • V 9: Sportlov

Trevlig helg och ha en givande praovecka! 

Madelene, Annica, Patrik och Charlotta

Merkurius veckobrev v 5

Kära Merkurius!

Nu är vi fem veckor in på vårterminen och ny månad har passerats! I februari är det mycket saker som händer; prov, utvecklingssamtal, fortsättning på YAM, allaktivitetsdag, möte med polis och polarna, föräldramöte och prao. Allt detta innan ni får gå på sportlov. All information finns här och på schoolsoft så se till att hålla koll.

Veckan som varit

Vi har haft en vanlig skolvecka utan avbrott av schemabrytande aktiviteter. Alla ämnen är igång med antingen pågående eller nystartade projekt. På mentorstimmen i måndags var Judith hos oss och informerade om hälsoundersökningen och samtalet som kommer att ske under vårterminen. Eleverna fick fylla i en enkät och ni föräldrar har fått hem två lappar som ska fyllas i och lämnas tillbaka till Judith så snart som möjligt. Vi passade även på att leka lite under mentorstimmen och det är alltid uppskattat.

Veckan som kommer

Måndag fm: Utvecklingssamtal för er som har skrivit upp er. Vi börjar lektioner från kl 10.45 för Röd  resp 10.50 för Grön. Det är alltså ingen mentorstimme på måndag. Resten av dagen är det ordinarie schema.

Tisdag: YAM (för de som har accepterat att delta i forskningen) – de som ej har det har ordinarie undervisning. Tiderna för detta är MR 8.20-9.35 samt MG 9.50-11.05 (salar anslås på anslagstavlan). Vi har listor på vilka som deltar. I övrigt är det lektioner som vanligt.

Onsdag: Utvecklingssamtal för er som har bokat upp er den dagen. Tänk på att använda dagen till att arbeta med skoluppgifter eller om ni behöver ta igen något.

Övrig viktig info

Utvecklingssamtalen – v.6
Tänk på att komma förberedd till ditt utvecklingssamtal. Du ska både ha fyllt i elevdokumentet på schoolsoft, förberett dig genom en keynote samt tittat igenom matriser. Om det är något särskilt som ni vill ta upp är det bra om ni mailar mentorn detta innan samtalet.

Allaktivitetsdagen – Tisdag 13/2 (v.7)
En av årets höjdpunkter, enligt vissa, närmar sig och som vanligt kommer det finnas flera olika alternativ att välja mellan. Alla elever har fått ett mail för att göra sitt val om Allaktivitetsdagen. Har ni inte valt än är det dags att göra det!

All info om skidor (Kungsberget) kommer att kontinuerligt läggas ut på Nyheter på SchoolSoft!

Elevinformation + Föreläsning – onsdag 14/2 (v.7)
Den 14/2 kommer vi att få besök av polisen polarna och kommunen. Ett av syftena är att informera och främja brottsförebyggande. Vi kommer att ha 90 minuterspass med båda klasserna och dagen avslutas med möjlighet för föräldrar att lyssna på en föreläsning. Denna äger rum kl.18 i Ladan.
Samtliga föräldrar och andra som är intresserade är välkomna!!
Vi ser detta som en stor möjlighet och chans, därför hoppas vi att så många som möjligt kommer.
Plats: Ladan.
Lemshaga kväll

Föräldramöte & Föreläsning – Onsdag 21/2 (v.8)
Onsdag 21/2 är det föräldramöte. Det börjar med en föreläsning av Maria Dufva om ungdomar och sociala medier från kl 18.00-19.00. Föräldrar som har barn i åk 4-9 är välkomna. Mer info om föreläsningen se nedan.
Därefter samlas vi i L4 för ett föräldramöte i Merkurius. Dagordning kommer längre fram. Välkomna!

Kommande datum

 • Mån 5/2: utv samtal mellan 8-10.45
 • Tis 6/2 YAM-forskning, se ovan.
 • Ons 7/2: utv samtal hela dagen
 • Tis 13/2: Allaktivitetsdag
 • Ons 14/2: Elever träffar Polisen och polarna + Föreläsning för föräldrar (se info ovan)
 • Ons 21/2: Föräldramöte & Föreläsning, mer info kommer.
 • v 8 Prao
 • V 9: Sportlov

Ha en trevlig helg!

Annica, Patrik, Madelene och Charlotta

Merkurius veckobrev v 3

Hej Merkurius!

Nu är vi igång igen och det är härligt att se er lust att ta er an uppgifter och er hjälpsamhet mot varandra. Vi njuter av att få vara del av er vardag och utveckling! Heja Merkurius!

Föregående vecka

Vi inledde mentorstimmen med att förbereda oss inför utvecklingssamtalet i februari. Ni kommer under två mentorstimmar få tid till detta och det ska utmynna i en keynote där du bl a reflekterar kring trivsel, kompisar, styrkor och mål inför terminen. Vi ser framemot att ta del av just dina tankar.

I matten fortsätter vi arbetet kring taluppfattning som vi startade innan jul. Det är mycket nya begrepp och metoder som bygger på varandra och som kommer vara viktiga för fortsatt matematik. Det är viktigt att du tar ansvar för varje veckas ”beting” så att du är i fas.

I fysiken har vi också mött många nya begrepp bl a spänning, ström och resistans och sambandet dem emellan. Vi har diskuterat, läst, räknat, tittat på filmer och praktiskt undersökt dem för att förstå dem bättre. På labbarna har vi undersökt skillnaden mellan serie- och parallellkopplade lampor och batterier och funderat vidare på fördelar/nackdelar med dessa kopplingar och vart vi stöter på dem i vår vardag.

 

Kommande

 • Nästa vecka börjar period 3. Håll utkik på schemat vilken förändring det innebär för dig.
 • Tiderna för utvecklingssamtal ligger nu ute på schoolsoft. De flesta samtalen kommer att äga rum  v 6 och onsdagen den 7/2 är det en hel utvecklingssamtalsdag.
 • 13/2 Allaktivitetsdag för Ladan. En av årets höjdpunkter, enligt vissa, närmar sig och som vanligt kommer det finnas flera olika alternativ att välja mellan och inom närmsta tiden går vi ut med information om alla alternativen.
  Vi vill dock redan nu ge er en första information om en av aktiviteterna som man kommer kunna välja, skidresan. Detta är för att undvika frågetecken, missuppfattningar och viss frustration som skett tidigare år. Det är också av anledningen att ni i lugn och ro ska kunna diskutera detta hemma. Årets skidresa går till Kungsberget!

  Att tänka på:
  * Det är bara elever i åk 7-9 som åker med våra 2 bussar dvs inga föräldrar eller elever i yngre åldrar som åker med oss. Obs! Elever i åk 6 kommer ha en egen bokning
  * Vi kan inte åka med fler bussar då vi inte har fler pedagoger som kan följa med och ansvara.
  * Vi har ett fast antal platser vilket innebär att det kommer finnas ett litet moment av ”först till kvarn”. Vi kan inte ge förtur till några pga t ex ålder. Vi kan inte heller byta de bussar vi bokat.
  * Vi kommer inte finnas med eleverna i backarna, men vi har fasta återsamlingsplatser där det alltid finns personal. Vi har vuxna som åker skidor men de kan förstås ej vara med överallt.
  * Vi kommer kunna erbjuda en enkel men kul skidskola under 1 tim av fm för nybörjare.
  * Det är alltid pedagogerna som beslutar i vilken buss som eleverna ska åka i.
  * Dagen varar från 6.00 – ca 19.30.
  I anslutning till att eleverna får information om alla olika fantastiska val man kan göra skickas mer information ut i Schoolsoft. Där ser man även tidsplanen för när man kan börja boka.
  Efter detta kommer all info skickas vi Schoolsoft då det är den kanal vi kan nå ut till alla som går i åk 7-9
 • 14/2 kommer vi att få besök av polisen polarna och kommunen. Ett av syftena är att informera och främja brottsförebyggande. Vi kommer att ha 90 minuterspass med båda klasserna och dagen avslutas med möjlighet för föräldrar att lyssna på en föreläsning. Se info från kommunen nedan.

           På kvällen kl 18.00 är föräldrar inbjudna till att ta del av detta. Lokal: L1-L2 i Ladan.

 • Vecka 8 går eleverna på prao. Målet är att eleverna själva hittar en praoplats. Den information och de avtal som måste fyllas i och lämnas till mentorerna finns på Lemshagas hemsida. Ni kan läsa mer om det här;
 •  21/2 är det föräldramöte. Mer information om det kommer längre fram.
 • Vecka 9 är det sportlov.

Trevlig helg! Ut och njut av snön!

Annica, Patrik, Charlotta och Madelene

Bråk och procent – Venus grön

När, under vilka veckor? v 2-12

Prio Kapitel 4 s 120-167

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur skriver man ett tal i bråkform och blandad form? Vad är täljare och nämnare?
 • Hur stor andel är markerad/färgad?
 • Hur jämför man tal i bråkform?
 • Hur förlänger och förkortar man bråk?
 • Hur adderar och subtraherar man tal i bråkform?
 • Hur multiplicerar man tal i bråkform?
 • Hur uttrycker man tid i bråk?
 • Hur beräknar man andel i procentform?
 • Hur beräknar man andelen vid förändring i procent?
 • Hur gör man beräkningar med procent i vardagliga situationer (delen med huvudräkning och miniräknare)?
 • Hur beräknar man det hela, 100%?
 • Hur hänger bråk, procent och decimalform ihop?
 • Hur använder vi oss av bråk och procent i vardagen?

Bråk är ett område som är grundläggande inom matematiken. Många har svårt med det, men för att komma vidare tex med algebra så är det nödvändig kunskap. En viktig del när det gäller elevers taluppfattning är att kunna växla mellan olika uttrycksformer. Vi kommer att träna på att förstå att bråkform och procentform beskriver samma andel, men bara skrivs i olika former. Vi kommer försöka göra kopplingen tydlig mellan bråkräkning och procenträkning genom att använda begreppet andel.

Vi kommer arbeta med följande:
Grundläggande egenskaper hos bråk
Jämföra bråk utifrån taluppfattning
Skapa förståelse för bråks storlek.
Metoder för beräkningar med tal i bråkform och decimalform.
Förlänga och förkorta bråk.
Addera och subtrahera bråk
Procenträkning
Grundtyperna av procentproblem: att beräkna andelen, delen och det hela

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte – förmågor

 • Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang
 • Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll från kursplanen
• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska
situationer.
• Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital
teknik. Metodernas användning i olika situationer.
Samband och förändring
• Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med
procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Du kommer bli bedömd i följande kunskapskrav: Problemlösning, Begrepp, Metod samt Kommunikation.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar , diskussioner t ex ”starters”, praktiskt arbete,  egen träning med uppgifter på olika nivåer och med olika förmågor. OBS! Följ tidsplanen som står för varje vecka. Om du inte är klar så blir det läxa till veckan därpå.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Samtal och diskussioner där eleverna får berätta hur de tänkt och resonerar, läxförhör, inlämningsuppgift, begrepps- och kapitaltest samt prov.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vecka 2

Måndag: Kapitel 4.1 Tal i bråkform. Vi går gemensamt igenom begreppen bråkform, andel och blandad form.

Extra träning: Övningsblad 4.1
Filmer (längst ner på sidan): https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/brak-och-procent/braktal

Torsdag: Kapitel 4.2 Jämföra Bråk. Vi tittar på hur man kan jämföra bråk med referenspunkterna 0, 1/2 och 1. Vi tränar på detta tillsammans genom Övningsblad 4.2

Fredag: Eget jobb i boken på sidorna 124-128.

Vecka 3

Måndag: Ni får en stund till för räkning på sidorna 124-128 innan vi tittar vidare på kapitel 4.3 Förlänga och förkorta bråk. Vi gör en övning i par för att upptäcka likvärdiga bråk och strategier för hur man upptäcker likvärdiga bråk.
Läxa för vecka 3 delas ut.

Torsdag: Vi gör klart aktiviteten från i måndags för att upptäcka vad likvärdiga bråk innebär. Vi tittar även på hur man kan göra för att skriva ett bråk på ett annat sätt utan att värdet förändras – förlängning och förkortning.

Film om förlängning och förkortning.

Fredag: Inlämning av läxan + egen träning i boken s 129-132. Extra: Övningsblad 4.3

Vecka 4

Måndag: Vi gör en praktisk uppgift för att träna vidare på bråkbegreppet och likvärdiga bråk.
Ny läxa delas ut.

Torsdag: Vi följer upp aktiviteten från i måndags och går sedan in på Kapitel 4.4 Addition och subtraktion av bråk. Hur kan man göra när bråktalen har olika nämnare? Efter uppgiften är klar kommer jag att presentera Kunskapsmatrisen för er. Vi fixar med inloggningar och kikar runt.

Film om addition och subtraktion av bråk

Fredag: Egen träning s 133-136 i boken. Extra: Övningsblad 4.4.

Vecka 5

Måndag: Gemensam aktivitet – Bråkpussel. En aktivitet som tränar oss i addition och subtraktion av bråk samt likvärdiga bråk.
Testövning kunskapsmatrisen. 

Torsdag: Vi börjar med att parvis gå igenom vad vi gjort hittills på terminen. Därefter gör vi ett test på kunskapsmatrisen.

Fredag: Multiplikation av bråk. Vi gör en parvis aktivitet för att hitta mönster vid multiplikation av bråk. Om tid finns kvar skall du självrätta ditt test på kunskapsmatrisen eller träna vidare på kunskapsmatrisen.

Vecka 6

Måndag: Genomgång av multiplikation av bråk, kapitel 4.5. Vi lyfter upp aktiviteten som ni gjorde förra veckan. Egen träning: s 139-140 + Extra: Övningsblad 4.5

Film om multiplikation med bråk

Läxa till fredag delas ut.

Torsdag: Vi tar några exempel  till tillsammans för att reda ut skillnaden mellan att förlänga bråk och multiplicera bråk. Därefter egen färdighetsträning på kapitlen som vi jobbat med hittills dvs 4.1-4.5. Vi jobbar med boken, övningsblad och kunskapsmatrisen.

Fredag: Fortsättning från gårdagen – egen färdighetsträning av bråkavsnittet. Vi kommer jobba med boken, arbetsblad och Kunskapsmatrisen. Det här kommer vara sista lektionen inom avsnittet bråk så passa på att fråga mycket om något är oklart.

Vecka 7

Måndag: Idag börjar vi med procent kap 4.6. Hur hänger bråk- decimal- och procentform ihop? Vi tittar även på hur man kan beräkna andelen i procentform. Vi gör en övning två och två för att träna.

Film om omvandling mellan de olika formerna.

Läxa till fredag delas ut.

Torsdag: Vi följer upp övningen vi gjorde i måndags och tränar vidare på andelen i de tre olika formerna. Egen träning: s 143-145

Fredag:  Vi gör en parvis aktivitet med Tangrampussel över hur olika bitar förhåller sig till varandra. Egen övning under sista delen av lektionen.

Vecka 8

Måndag: Hur gör man om man vill beräkna en förändring i procent? Genomgång av mig och sedan lite egen räkning på kapitel 4.7 s 147.

Film om procentuell förändring

Läxa till fredag delas ut.

Torsdag: Vi repeterar förändringstriangeln och sedan kommer ni parvis att få skapa en egen uppgift till ett annat par. Fortsatt träning i boken s 147 + Övningsblad 4.7

Fredag: 

Vecka 10

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Bråk är ett område som är grundläggande inom matematiken. Många har svårt med det, men för att komma vidare tex med algebra så är det nödvändig kunskap.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering – Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Merkurius veckobrev v 49

Hej Merkuriusar! 

Nu är det inte många dagar kvar på höstterminen 2017. Det är två veckor kvar av skolarbete, så tänk på att det inte är dags att ställa in hjärnan på jullovs-mood än. Många börjar bli trötta efter att ha kämpat hårt under terminen, men tänk på att också gå i mål lika bra. Peppa varandra och ge kompisen den där extra uppmuntrande kommentaren eller klappen när den som mest behövs. Terminens betyg håller på att sammanställas men redan den 15:e december påbörjar vi nästa betygsperiod och det underlaget kommer att tas med i nästa terminsbetyg.

Veckan som varit
Vi började veckan med en mentorstimme då vi tittade på en film om reflexer och vikten av att ha det. Alla elever som ville fick även en reflex. Därefter fortsatte vi med våra personbeskrivningar (från vårt arbete med normkritik) och försökte utveckla dem till mer gestaltande texter. I veckan har vi även haft besök av polisen. Polisen mötte både klasserna samtidigt och pratade mycket om hur de ser på droganvändandet på Värmdö, stölder i olika sammanhang, vad som görs på nätet och hur vi alla har ett ansvar att känna efter vad magkänslan säger. Under våren kommer polisen att hålla föredrag för er föräldrar i någon form. I övrigt har det varit en del inlämningar av labbrapporter, ena klassen har simmat klädsim, vi har påbörjat nytt område om taluppfattning i matten och nytt område i fysiken om elektricitet och magnetism. 

Veckan som kommer:
På måndag morgon är det sista chansen för alla att göra omprov/prov om vi lärare skall ha en rimlig chans att rätta och bedöma inför julbetyget.
Onsdag morgon börjar vi med att beskåda skolans Luciatåg. Vi samlas i Amfiteatern 08:20 för att titta på det tillsammans. Tänk på att ta med sittunderlag – då det kan vara blött och kallt. Därefter rullar lektionerna på enligt schemat.

Övrig viktig info

Nobeltävling:
Nu är det snart dags att dela ut Lemshagas Nobelpris i fantasi och kreativitet och du är välkommen med ditt bidrag!
Exempel på bidrag kan vara en text, en låt, en film, en bild, en staty, en uppfinning, en idé eller något annat fantasirikt och kreativt som du skapat. Skriv också en kort text där du motiverar varför just ditt bidrag ska vinna. Glöm inte namn och klass. Alla åldrar får vara med och tävla.
Lemshagas Nobelpris i fantasi och kreativitet delas ut på skolavslutningen den 21 december 2017. Lämna ditt bidrag till din mentor senast den 15 december!

Kommande datum

 • 13 december – Luciafirande, under första lektionen.
 • 21 december  – Vanlig skoldag fram till jullunchen. Julavslutning 18.30-19.15 i Gustavsbergs kyrka.

Vi önskar er en mysig andra advent!

Patrik, Annica, Charlotta och Madelene