Merkurius veckobrev v 15

Hej Merkuriusar!

Nu är vi igång igen efter påsklovet och vårvärmen börja göra sig till känna. Härligt! Några av er hittade ut i slutet av dagen idag och njöt lite av solljuset och av att spela basket.

Veckan som gick: Vi startade i vanlig ordning med en mentorstimme där ni fick börja med att prata av er om ert lov en stund. Det var en så mysig och lugn stämning! Därefter hade vi ett klassråd som våra duktiga husrådsrepresentanter höll i. De fick med sig klassens tankar som de sedan kommer att lyfta vidare till husrådet och sen till SAM/PUG. Klassen röstade även fram den organisation som de pengar ni jobbar in under Operation Lemshaga skall skänkas till. Mer info om den dagen kan ni läsa om lite längre ner.

I övrigt är vi nu igång med Algebran för fullt i matten. Vi har klurat ut generella mönster, skrivit, tolkat och förenklat uttryck. Idag avslutade vi mattelektionen med fyra i rad med hjälp av uttryck. Nästa vecka kommer vi in på ekvationer.

I biologin jobbar vi just nu med männsiskokroppen och dess funktion. Vi har den här veckan lärt oss om virus och bakterier, stamceller, tumörer och organtransplantationer. Parallellt jobbar även Ann med näringsämnena i hemkunskapen och Gottis med träning och hälsa i idrotten.

Veckan som kommer: Vi har en vanlig skolvecka enligt schemat.

Övrig viktig info

Operation Lemshaga: Torsdagen den 17:e Maj kommer ni elever att vara hemma från skolan för att utföra någon form av arbete för att tjäna ihop 100kr. Alla pengar som samlas in kommer (efter att ni röstat) skänkas till Barncancerfonden. I början av nästa vecka kommer samtliga elever få med sig en blankett med mer information. Denna skall sedan lämnas tillbaka påskriven i samband med att man lämnar in sina 100kr. Dock senast den 21/5.

Kommande datum

 • Mån 30 april: Lov
 • Tis 1 Maj: Lov
 • Tors o Fre 10-11 Maj: Lov
 • Mån-Ons 14-16 Maj: Studiedagar
 • Tors 17 Maj: Operation Lemshaga
 • Tors 31 Maj: Operan med Jonas, se info på schoolsoft
 • Ons 6 juni: Lov
 • Tors 14 juni: Sommaravslutning

Ha en härlig helg och njut av vårvädret!

Patrik, Annica, Charlotta och Madelene

Algebra – Venus grön

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson
När, under vilka veckor? v.15-

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur kan vi uttrycka vardagliga händelser matematiskt?
Vad är ett uttryck?
Vad är ett numeriskt uttryck? Hur skriver man och hur tolkar man?
Vad är ett algebraiskt uttryck? Hur skriver man ett algebraiskt uttryck och hur tolkar man ett algebraiskt uttryck?
Hur förenklar man ett uttryck och varför?
Vad är en variabel?
Vad är en formel?
Vad är ett mönster? Hur kan vi beskriva ett mönster mer generellt?
Vad är en ekvation? Vad har likhetstecknet för betydelse?
Hur löser man en ekvation?
Hur kan vi använda ekvationer vid problemlösning i vardagliga situationer?

Vad betyder följande begrepp? Beskriv och förklara!

algebra, numeriska uttryck, algebraiska uttryck, variabel, förenkla uttryck, formel, mönster, likhet, ekvation, obekant, vänster led, höger led, ekvationslösning, prövning.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Förankring i kursplanens syfte – förmågor:

 • Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang
 • Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Algebra
• Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler
och ekvationer.
• Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
• Metoder för ekvationslösning.
Problemlösning
• Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnes områden
samt värdering av valda strategier och metoder.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Förmåga

E

C

A

Begrepp och samband

Förstå de vanliga begreppen inom Algebran, såsom variabel, ekvation mm

Förstå och använda de vanliga begreppen inom Algebran. Se vissa samband

Förstå, använda och kunna förklara de olika begreppen. Dra paralleller och se sambanden mellan de.

Metoder vid rutinberäkningar

Att lösa enkla ekvationer med fingermetoden. Att använda prioriteringsreglerna och veta hur man förenklar.

Att lösa ekvationer med valfri metod. Att använda prioriteringsreglerna och veta hur man förenklar.

Att lösa ekvationer med valfri metod och kunna värdera valet. Att använda prioriteringsreglerna med gott resultat och förstå hur man förenklar.

Föra och följa matematiskt resonemang

Att kunna ställa frågor kring området. att tolka ett algebraiskt uttryck. Förstå en skriftlig instruktion.

Att kunna ställa relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt. Att tolka ett algebraiskt uttryck samt skriva ett utifrån en text. Förstå en skriftlig instruktion med gott resultat.

Att kunna ställa relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt och fördjupar den. Att tolka ett algebraiskt uttryck samt skriva ett utifrån en text. Förstå en skriftlig instruktion med mycket gott resultat

Problemlösning

Att med lite hjälp och tips från lärare eller kamrat lösa en problemlösning, inte alltid komma fram till rätt svar men komma en bit på vägen. Kunna få en känsla för svarets rimlighet.

Att kunna lösa en problemlösning med minst två av sätten bild, tal, ord och formel. Fundera kring svarets rimlighet i förhållande till frågan.

Att kunna lösa ett problem med alla fyra sätten bild, ord, tal och formel. Kunna växla mellan dessa uttrycksformer. Känna av svarets rimlighet.

Eleven kan redogöra för… Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerandesätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med vissanpassning till syfte och sammanhang.  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligtsätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivtsätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer varje vecka att gemensamt diskutera de olika begreppen. Ni kommer hela tiden få visa att ni förstår och vara aktiva på lektionerna genom att ni får berätta för varandra.

”Starters” som ger bra diskussioner och får oss att se kritiska punkter inom avsnittet.
Vi kommer att arbeta med uppgifter på olika nivåer (1,2 och 3) utifrån din individuella förmåga.
Vi kommer att se hur innehållet är kopplat till historia och samhället t ex sträcka, tid och hastighet.

OBS!
Läxa blir att räkna och ”nöta” och repetera hemma samt att varje vecka göra en läxa på Kunskapsmatrisen. Vi kommer hålla ett högt tempo så det är viktigt att du tar ansvar och följer tidsplanen samt hur mycket och vad du räknar på varje kapitel. Det är bra att repetera multiplikationstabellerna på egen hand under tiden också.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Samtal och diskussioner där eleverna berättar hur de tänkt och resonerar, regelbundna läxor och läxförhör samt ett större avslutande prov.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vecka 15

Måndag: Intro till Algebrakapitlet. Vi tittar på numeriska uttryck och jämför dem med algebraiska uttryck, kapitel 2.1. Genomgång + återkoppling till prioriteringsreglerna.

Film om prioriteringsregler & numeriska uttryck

Film om att skriva algebraiska uttryck

Läxa till fredag: Kunskapsmatrisen Provkod: p61gKq

Torsdag: Kort repetition av måndagens lektion och därefter blir det först lite spel för att träna mer på algebraiska uttryck därefter egen räkning på s 171-172.
Extra träning: Övningsblad 5.1

Det finns även bra övningar på kunskapsmatrisen!

Fredag: Hur förenklar man algebraiska uttryck? Vi tittar på några uttryck tillsammans och diskuterar hur man förenklar dem. Vi gör ett gemensamt exempel med utgångspunkt om ålder på familjemedlemmar. Därefter tränar vi två och två på Övningsblad 5.2

Vecka 16

Måndag: Vi fortsätter att träna på att förenkla uttryck. Egen träning s 174-175 + kunskapsmatrisen.

Ny läxa delas ut på kunskapsmatrisen

Torsdag: Vi tittar på olika formler som vi stött på i olika sammanhang t ex A = b * h, s = v * t, F = m *g samt vad man har för användning av dem. Kan vi även skapa egna formler för att förklara ett samband? Egen räkning s 177-178.
Film om formler

Fredag: Vi börjar med att titta på olika siffermönster i olika talföljder. Därefter kommer vi in på mönster och tar hjälp av fyrfältaren för att kunna beskriva ett mönster på olika sätt. Vi gör därefter en övning i par.  I boken är det s 181-182.

Förklaring fyrfältaren

Film om mönster

Vecka 17

Måndag: Vi börjar med att tillsammans titta på hur man skapar egna formler/algebraiska uttryck till ett mönster. Därefter parvis jobb med en aktivitet om mönster – inlämning efter lektionen

Ny läxa delas ut på kunskapsmatrisen.

Torsdag: Vi stannar upp och tränar mer på mönster och formler genom ett häfte, stencil och boken fram t o m kapitel 5.5.

Fredag:Laboration om hastighet och sträcka. Parvis jobb där ni kommer mäta rullsträcka för bilar….

Vecka 18

Torsdag: 

Fredag:

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet :

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Pedagogisk dokumentation

Merkurius veckobrev v 11

Hej Merkurius!

Fortfarande snö och kallt ute, men den här veckan har solen tittat fram några gånger. Härligt och vackert, nu längtar vi efter vår!

Veckan som varit

Merkurius röd började veckan med en mentorstimme där ni fick diskutera en frågeställning inför det kommande SO-provet. Vi passade även på att leka lite – ni klarade 22 elever på 7 stolar. Bra samarbete och bra jobbat!  Merkurius grön och röd har varit på Ungdomsmottagningen i veckan. Många var nöjda med besöket.

I matten har vi nu påbörjat ett nytt arbetsområde Algebra, mönster och ekvationer. Vi har under veckan jobbat med att hitta generella formler till olika mönster och talföljder mha en fyrfältare. En del har även utmanat sig själva och deltagit i kängurutävlingen som äger rum en gång om året. Och i onsdags var det pi-dagen. Hoppas ni njöt av en rund och god pizza eller paj då:)

I No:n avslutar vi nu arbetsområdet om elektricitet och magnetism med diskussioner om energikällor och en laboration om magnetism. Därefter går vi in på biologi och vår fantastiska människokropp. Vi kommer jobba lite ämnesövergripande med hemkunskapen, idrotten och svenskan. Spännande!

Husrådet hade ett spännande möte med biskopen och några präster. Ni fick mycket beröm för era intressanta och kloka kommentarer.

Veckan som kommer

Vi får besök av klassresegruppen på mentorstimmen. I övrigt är det en vanlig skolvecka. Se till att ta igen om du har saker du missat pga ledighet eller sjukdom eller om du halkat efter i något av annan anledning.

Övrig information

Ny rutin vid oanmäld frånvaro på SchoolSoft
Från och med måndagen den 5:e mars kommer vårdnadshavare få ett SMS vid oanmäld frånvaro när läraren tar närvaron efter lektionens start.
SMS:et går till den vårdnadshavare som är ifylld överst i SchoolSoft och till telefonnumret i fältet ”Mobiltelefon”. Vårdnadshavare med varsitt Schoolsoft-konto får varsitt SMS.

Det är därför viktigt att vårdnadshavare ser till att mobilnumret som är inskrivet i Schoolsoft är korrekt. Logga därför gärna in på Schoolsoft redan nu och klicka på ”Min Profil” och säkerställ att all kontaktinformation är rätt.

Om man inte önskar få SMS så kan man, när man är inloggad i Schoolsoft på sidan ”Min Profil”, byta meddelandetyp så oanmäld frånvaro skickas till den angivna mailadressen istället för SMS.

När ett SMS eller mail-meddelande skickas ut för oanmäld frånvaro så ska vårdnadshavare logga in på Schoolsoft och få mer detaljerad information under ”Ta del av frånvaro”.

Om den oanmälda frånvaron är felaktig, t.ex om vårdnadshavare glömt att frånvaroanmäla vid sjukdom, så ska vårdnadshavaren logga in på Schoolsoft och korrigera anmälan, annars kontaktar man skolan.

Kommande datum

 • Fred 30 mars: Lov Långfredag
 • V 14: Påsklov
 • Mån 30 april: Lov
 • Tis 1 Maj: Lov
 • Tors o Fre 10-11 Maj: Lov
 • Mån-Ons 14-16 Maj: Studiedagar
 • Ons 6 juni: Lov
 • Tors 14 juni: Sommaravslutning

Ha en fin helg! Vi ses på måndag!

 

 

 

 

 

/ Patrik, Annica, Charlotta och Madelene

Vad behöver min kropp för att må bra?

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson, Ann Kerstis, Annica Kjell och Gottis Olofsson

När, under vilka veckor? v 12-19

Läsanvisningar i Spektrum Biologi
Människokroppen – celler i samarbete s.238-246
Matspjälkningen och andningen s.250-268
Blodomloppet s.272-290
Huden och våra rörelseorgan s.296-308
Nervsystemet s.312-336

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

När du läst detta område kan du:

 • känna till funktioner i cellens uppbyggnad och behov, vävnad
 • förklara hur några olika organ och organsystem ser ut och fungerar och samverkar (andningssystemet och Blodomloppet)
 • beskriva hur födan bryts ner under matspjälkningen
 • beskriva vad som händer i lungorna när vi andas
 • redogöra för hjärtats funktion och anatomi, stora och lilla kretsloppet
 • redogöra för blodets olika delar, funktion
 • känna till njurarnas och leverns funktion
 • Veta hur skelettet är uppbyggt och fungerar (idrott)
 • Kunna jämföra de tre typerna av muskler som vi människor har (idrotten)
 • Känna till hur nervsystemet fungerar
 • Ha kännedom om hur immunförsvaret fungerar
 • Känna till några vanliga sjukdomar och deras påverkan på olika organ.
 • använda och diskutera dina kunskaper för att ta ställning i några hälsofrågor.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 • har fått kunskaper om förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället
 • läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

Kropp och hälsa

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Biologin och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, läsa och skriva faktatexter i en bok/ett dokument om människokroppen, svara på övningsfrågor, genomföra laborationer och skriva lapprapporter, titta på film samt en avslutande skrivuppgift.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Aktivitet på lektioner, insamling av fakta i din bok/ditt dokument om människokroppen, genomförande samt inlämning av laborationsrapport, avslutande skrivuppgift

Mall för faktainhämtning

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 12

Ti/Fr  Uppstart genom VT-rutinen think, pair, share Varför är det bra att ha kunskap om människokroppen? Vad behöver människokroppen för att leva och må bra?

Vi funderar sedan på vilka organ vi känner till, vart de sitter i vår kropp, deras funktion, deras kopplingar till olika sjukdomar och vilka organ vi kan klara oss utan. Vi avslutar med att titta på en film om Vesalius anatomi

v 13

Ti  

MG Eget arbete mha Gleerups kring frågor om celler, stamceller och tumörer + film om cancer.

MR Eget arbete mha av gleerups kring celler (se frågor på lektionsplanering på schoolsoft).

Lab: Film om bakterier + arbetsblad om virus och bakterier.

v 15

MR Eget arbete om celler, stamceller och tumörer mha gleerups + film om cancer (se v 13). Vi lyssnar på en dokumentär om organdonation och diskuterar några etiska frågor kring detta.

Lab: Film om bakterier + arbetsblad om virus och bakterier.

MG Uppföljning av celler, stamceller och tumörer. Vi lyssnar på en dokumentär om organdonation och diskuterar några etiska frågor kring detta.

v 16

Matspjälkningen. Vi tittar på vilka organ som ingår i matspjälkningen +  skriver faktatexter i grupp om olika delar i matspjälkningsprocessen och redovisar dem för resten av klassen.

Matspjälkning MGMatspjälkningen MR

https://blausen.com/sv/video/matspjalkning/

Lab: utandningsluft i vatten (inlämningsuppgift lektion)

v 17

Andningsorganen + Blodomloppet + hjärnan/nervsystemet

Lab: utandningsluft i vatten (inlämningsuppgift lektion)

v 18+19

Sjukdomsarbete

Lab:

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Din kropp består av miljontals atomer som bildar olika organ som i sin tur bildar just dig! I det här avsnittet tittar vi närmare på hur de olika delarna i kroppen fungerar och samverkar. Vi fokuserar på huden, skelettet, muskler, blodet, andningen och matspjälkningen.

Vi lever i ett välfärdssamhälle där våra livsbetingelser idag ser helt annorlunda ut jämfört med vad de gjort i tio tusentals år. Då våra kroppar inte alls genomgått samma genomgripande förändring har detta medfört en rad problem med s.k. välfärdssjukdomar. För att komma tillrätta med dessa sjukdomar är det av stor betydelse att alla får kunskap om hur våra kroppar fungerar, vad de behöver och vilka effekter våra levnadssätt får.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Algebra, mönster och ekvationer

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson 
När, under vilka veckor? v 10 – 17

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är algebra?
 • Vad är en aritmetisk talföljd? Vad är en geometrisk talföljd?
 • Hur kan man se ett mönster och sedan uttrycka det?
 • Hur kan man hitta en formel till mönstret?
 • Hur och varför använder vi variabler? Vad är en obekant? Vad är en konstant?
 • Vad är ett uttryck (algebraiskt/numeriskt)? Vilka prioriteringsregler har vi?
 • Hur förenklar man?
 • Hur multiplicerar man med paranteser?
 • Vad betyder likhet inom algebra?
 • Hur går balansmetoden till? Finns det andra lika användbara metoder?
 • Vad innebär prövning?
 • Hur kan ekvationer bidra till effektivare problemlösning? Hur kan man ta hjälp av ekvationer i andra områden inom matematiken?
 • Hur kan man använda sig av algebra/ekvationer i vardagen?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 •  formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 •  välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 •  föra och följa matematiska resonemang, och
 •  använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för   frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan lösa… Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. 
Eleven har… Eleven har grundläggandekunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkändasammanhang på ett i huvudsakfungerande sätt.  Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekantasammanhang på ett relativt välfungerande sätt.  Eleven har mycket godakunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nyasammanhang på ett välfungerande sätt. 
Eleven kan även beskriva… Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsakfungerande sätt.  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt välfungerande sätt.  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. 
Eleven för… Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.  Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.  Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt. 
Eleven kan välja och använda… Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat. 
Eleven kan redogöra för… Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Arbeta med problemlösningar som handlar om att hitta mönster. Skapa förutsättningar för alla att hitta egna strategier för att konstruera egna formler till mönster. Mycket eget tränande i att lösa ekvationer samt resonerande under lektionstid över hur man använder ekvationer vid problemlösning.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Resonemang och problemlösning under lektionstid. Inlämning av läxor och lektionsuppgifter samt avslutande prov under v.16?

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Facit övningsblad

v 10

Måndag: Uppstart av kapitlet Algebra, mönster och ekvationer genom rutinen skala en frukt för att se vad ni kommer ihåg för ord/begrepp från tidigare samt vad ni har för undringar/frågor. Därefter går vi igenom LPP:n. Vi avslutar med en parvis aktivitet för att hitta mönster.

Tisdag/torsdag: Vad är algebra? Vi gör Övningsblad 2.1 för att hitta mönster i bilder och talföljder därefter pratar vi om vad det är för skillnad på aritmetisk och geometrisk talföljd. Tillsist lite egen träning  på kapitel 2.1 s 49-50.

Fredag: Vi fortsätter med de olika talföljderna.

v 11

Måndag: Vi går vidare och tittar på olika mönster och hur talföljderna i dem är uppbyggda för att sedan kunna beskriva dem med en generell formel. Här har vi nytta av att veta om mönstret kan beskrivas som aritmetisk eller geometrisk talföljd. Vi tittar först på några mönster tillsammans och sen får ni jobba i par med uppgiften fiskebodar + ett häfte. Vi tar hjälp av en Tankekarta för att träna på olika vägar för att nå samma mål.

Tisdag/torsdag: Vi fortsätter att träna på mönster och formler genom häftet + prioboken kapitel 2.2 s 51-53 + rika matematiska problem alt kängurutävlingen

Fredag: Vi fortsätter att träna på mönster och formler genom häftet + prioboken kapitel 2.2 s 51-53 + rika matematiska problem alt kängurutävlingen.

v 12

Måndag: Eget jobb med en inlämningsuppgift om mönster och formler som lämnas in efter lektionen.

Tisdag/torsdag: Vi repeterar begreppen numeriska respektive algebraiska uttryck samt hur man skriver, tolkar och förenklar ett uttryck från år 7. Vi kopplar även tillbaka till prioriteringsregeln (sifferdjävulen). Därefter lite egen träning på Övningsblad 2.3 A.

Fredag: Vi går in på nya saker som vi inte mött tidigare: uttryck av parenteser, kapitel 2.3Hur gör vi för att ”plocka bort” parenteser. Vi tittar på olika exempel för att förstå regeln som gäller. Egen träning på Övningsblad 2.3 B.

v 13

Måndag: Vi fortsätter träna på uttryck med parenteser genom några gemensamma exempeluppgifter + Egen träning s 56-58 i prioboken + algebradomino.

Extra: Mer uttryck

Tisdag/torsdag: Fortsatt egen träning på det man behöver så här långt halva lektionen + en exit-ticket på kunskapsmatrisen kod C6Er6nEfter lovet fortsätter vi på kapitel 2.4 så hit ska ni vara klara till måndag v 15. 

v 15

Måndag: Vi kollar av vad vi gjort hittills därefter går vi igenom multiplikation med parantes, kapitel 2.4. Vi går med hjälp av ett verkligt exempel igenom hur man multiplicerar med en parantes. Därefter tränar vi i par genom Övningsblad-2.4.

Multiplicera in i parentes – film
Multiplicera in i parentes 2 – film
Multiplicera in i parentes 3 – film

Tisdag/torsdag: Vi fortsätter med exempel kring multiplikation med parantes. Därefter egen träning i prio s 60-62 och kunskapsmatrisen.

Läxa på kunskapsmatrisen delas ut. Se schoolsoft.

Fredag: Vi börjar med att spela 4 i rad för att befästa multiplikation med parenteser. Därefter resonerar vi i par och grupp kring två tal.

v 16

Måndag: Ekvationer kap 2.5 och 2.6. Genomgångar kring ekvationslösningens grunder. Vi tittar på elimineringsmetoden/balansmetoden.
Film om enkla ekvationer: https://www.youtube.com/watch?v=3iFsv_AnHKA
Film om svårare ekvationer: https://www.youtube.com/watch?v=u6mNFjndOyA

Film med ekvationer med x i båda leden:

Tisdag/torsdag: Genomgång av svårare ekvationer. Eget jobb med ekvationer på kap 2.5 och 2.6 s 65-70.

Extra: Övningsblad 2.5 och 2.6

Fredag: Hur kan vi lösa ett problem med hjälp av en ekvation? Vi tittar på strategier som man kan använda sig av. Ni får även lite tid till att träna på detta i par genom Övningsblad 2.7 + s 73-75

Film 1: https://www.youtube.com/watch?v=yFrc6mxt7RA

Film 2: https://www.youtube.com/watch?v=xIiTQEum2OY

v 17

Måndag: Mer träning på problemlösning mha ekvationer s 73-75 alt egen träning inför provet.

Extramatte för de som vill kl 14.45.

Tisdag/torsdag: Egen träning inför provet genom basläger, hög höjd, kunskapsmatrisen.
Facit kapitel/begreppstest: facit-begreppkapiteltest

Fredag: Prov

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

• Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
• Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
• Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Merkurius veckobrev v 7

Hej Merkuriusar!

Ännu en fullspäckad vecka är till ända! Allaktivitetsdag, besök av polarna m fl, och prov i svenska och matte är bl a det som stått på schemat den här veckan. Nästa vecka är det dags för er alla att få en inblick i arbetslivets värld innan ni får en välförtjänt sportlovsvila.

Veckan som varit

Vi började veckan med en mentorstimme där vi pratade om praouppgiften som ni ska göra under er praovecka. Vi förberedde oss också inför den kommande allaktivitetsdagen.

Vi hade en alldeles underbar allaktivitetsdag i tisdags! Skidgänget verkade jättenöjda med Kungsberget och en solig dag i backen, Yogagänget hade mindfulness och yogaövningar och Skansengänget träffade på bland annat lodjuret, sälarna, vargarna, korna och getterna:)

På onsdagen fick vi i klassen besök av Polarna och kommunen. Deras syfte var att vi skulle få veta mer om vart man kan vända sig om man behöver hjälp vid ohälsa, oro och man blir utsatt för brott och vi fick även höra vad som händer när man blir 15 år och straffmyndig. Vi tittade på korta filmsnuttar, uttryckte tankar via mentometrar och hade frågestund. De berömde Merkurius väldigt mycket för kloka frågor och     de tyckte vi hade en väldigt fin atmosfär, tydliga regler och trygga elever i Ladan. På kvällen fick även personal på skolan och föräldrar ta del av informationen. Föreläsningen var uppskattad och uppslutningen var stor.

Det har varit en hel del att göra på sistone och den här veckan avslutades med svenskaprov i grammatik och matteprov i taluppfattning. Många elever var sjuka och kommer att få chans att visa sin kunskaper under praoveckan antingen på måndagsläxhjälpen eller onsdagsprovtiden. Ni som berörs av detta har fått mail från Annica eller Madelene.

I fredags avslutade ena klassen veckan med en liten spelstund. Vi spelade schack och olika kortspel. Det är härligt att se er umgås och skratta så mycket tillsammans!

Veckan som kommer

Praovecka! Många elever verkade spända och förväntansfulla inför den kommande praoveckan. Det ska bli kul att få ta del av era intryck och erfarenheter när ni kommer tillbaka efter sportlovet. Alla eleverna ska under veckan genomföra en praouppgift som vi gick igenom på mentorstimmen i måndags. Ni kommer att samla på er intryck och intervjuer som ni sedan ska sammanställa i ett reportage. Här hittar ni uppgiften Praouppgift-vt-18

Tänk på att lämna in praolappen till din kontaktperson så att han/hon har uppgifter till skolan och kan fylla i din närvaro under veckan. Den här lappen ska tillbaka till oss mentorer efter sportlovet.

Övrig viktig info

Utvecklingssamtalen (några elever kvar)
Tänk på att komma förberedd till ditt utvecklingssamtal. Du ska både ha fyllt i elevdokumentet på schoolsoft, förberett dig genom en keynote samt tittat igenom matriser. Om det är något särskilt som ni vill ta upp är det bra om ni mailar mentorn detta innan samtalet.

Föräldramöte & Föreläsning – Onsdag 21/2 (v.8)
Onsdag 21/2 är det föräldramöte. Det börjar med en föreläsning av Maria Dufva om ungdomar och sociala medier från kl 18.00-19.00. Föräldrar som har barn i åk 4-9 är välkomna. Mer info om föreläsningen se nedan. Därefter samlas vi i L4 för ett föräldramöte i Merkurius. Dagordning kommer längre fram. Välkomna!

Information från Klassresegruppen:

Hej alla Merkuriusföräldrar,

Klassresegruppen här.

Före jul fick våra ungdomar rösta vart de ville åka 23-25/8 2018 och 100% svarade Gotland!
Vi har bokat båt och gruppresa enligt tidigare klassresors upplägg.
Följande behöver vi hjälp med:

1) Pengar
Vi behöver få in ca 1000:- till per elev, ju mer desto bättre. Vi föreslår i första hand gemensamma säljinsatser med klassaktivitetsföräldrars hjälp (se nedan), i andra hand att ungdomarna individuellt får jobba in pengarna och i tredje hand att föräldrarna betalar rakt av. Slutbetalning är 22/7, så det behöver vara klart vid skolavslutningen i juni.

2) Vilka föräldrar följer med?
Det vore bra om de föräldrar som följer med är spridda i de olika kompisgängen och gärna både pappor och mammor. Anmäl intresse till oss! (det är 3 hela dagar to-lö 23-25/8)

På Schoolsoft ligger nedanstående gruppindelning för klassaktiviteter, blev det någon aktivitet i höstas?

Föräldrar som ansvarar för att genomföra klassaktiviteter ht-17
Stella (sammankallande), Julia H, Alexander, Saga W, Clara, Johan J, Mio, Ida, Ella, Ebba Å, Lycke, Erik

Föräldrar som ansvarar för att genomföra klassaktiviteter vt-18
Jockum (sammankallande), Emilia, Ebba K, Mathilda S, Lukas, Fredrik B, Wilhelm, Sanna, Alicia, Mathilda B, Thea

Om det blir gemensamma säljinsatser så har vi förslag på Newbody, parmesan, olivolja, och ev. tulpaner. Ordna föräldramiddag/skoldiscon. Delta som funktionärer på lopp så som vårruset, om möjligt.

Försök undvik ”svara alla” men svara gärna till klassresegruppen:
lisaforsberg73@gmail.com; brunnanderberit@gmail.com; carinjennypalm@gmail.com; pierre.dahl@budofitness.se; sara.varmdo@gmail.com; jenny.hall.nilson@gmail.com; Sonja.Schmitz@nacka.se; myra.aronsson@hotmail.com

Varma hälsningar & Trevlig helg! /
Loves mamma Lisa
Matilda B’s mamma Berit
Olles mamma Jenny
Zacharias pappa Pierre
Lisa E’s mamma Sara
Felix och Julias mamma Jenny
Pontus mamma Sonja
Fridas mamma Myra

PS. I ett senare skede kommer vi att gå ut med mer information om vad som gäller, be om era ungdomars särskilda önskemål (specialkost mm) och hur vi går tillväga rent praktiskt.
Om någon av ungdomarna inte följer med till Gotland så kommer de vara på skolan med personal. Mer information om Lemshagas skolresepolicy finns på hemsidan. DS

Kommande datum

 • v 8 Prao
 • Ons 21/2: Föräldramöte & Föreläsning, mer info kommer.
 • V 9: Sportlov

Trevlig helg och ha en givande praovecka! 

Madelene, Annica, Patrik och Charlotta