Mars veckobrev v.20

Sommarvärme och gemenskap med Mars

Tack alla Marsbarn och föräldrar för er fina insats på skolans dag 9/5. Här kommer några bilder från händelsen. Vår fina skola glänste verkligen i solen med er hjälp! Vad mycket gott ni bakat och fina priser till lotteri ni ordnat! Superbra packat till fiskedammspåsarna med! Dessutom roligt med nytänk med färska krabbelurer och viktigt med källsorterade sopor. Heja Mars!

 

 

  

  

Denna vecka var en kortvecka då lärarna hade studiedagar och sambedömde Nationella Prov. Det är roligt att ta del av de äldre elevernas fina skolarbete och ger ett bra mål att sikta mot samt är ett gyllene tillfälle för oss lärare att kunna diskutera bedömning och lära av varandra. Hoppas att ni tyckte om allaktivitetsdagen på torsdagen och att fredagens vanliga lektioner gav er mersmak. Fortsätt göra ert bästa in i det sista – nu är det 3 och en halv vecka kvar med massor av både kunskaper att inhämta och roligheter att delta i. Glöm inte förbereda din grundämnespresentation (läxa till onsdag), att ta med plastkorkar (till konstprojektet) och att hålla fanan högt in i det sista. Kämpa Mars!

 

Händer kommande vecka:

Vårkonsert tisdag 22 maj kl 13.20

Klassen går gemensamt och tittar på körens vårkonsert.

 

Onsdag 23/5 kl 17 – 19.30 Betygsföräldramöte med korvgrillningsmingel och fika. 

Klassen ordnar korvgrillning 17 – 18 till rimligt pris (all vinst till klasskassan) och klassföräldrarna ordnar fika till själva mötet. Kl 18 – 19.30 har vi möte i Lillgården (där vi kommer att husera nästa år) och pratar bedömning och betyg tillsammans både vuxna och elever utifrån matriser och lite olika exempel på bedömningar. Hela denna dag har vi även besök av de nya eleverna som kommer till klassen nästa år. Vi hjälps alla åt för att de ska känna sig välkomna.

 

 

Torsdag 24/5 kl 8.10 – ca 15.30 Studiebesök på Tom Tits Experiment.

Samling vid Lemshaga busshpl 8.10. Du behöver kläder för väder (Tom Tits har förutom alla experiment inomhus även en park att upptäcka och uppleva naturvetenskap utomhus i), matig matsäck, en frukt, vattenflaska, något litet gott eller en glasspeng om du vill samt glatt humör. Alla som har möjlighet önskar vi betalar 100 kr på plats eller till klasskassan via swish 073-9500960, ange namn. Medföljande lärare är Ayla, Julia och Malin och föräldrar som kommer med är Gustavs mamma Åsa och Ebba Ms mamma Maria. Det är lite strul i trafiken just nu så vi kommer att behöva byta färdmedel fyra gånger på vägen till Södertälje vilket gör att vi vill att ni har med er en laddad mobiltelefon med skolans nummer (klasstelefon 08-58631305) inlagt och är förberedda på att vara extra uppmärksamma på att hålla koll på var klassen går längs vägen. Beräknad hemkomst ca 15.30.

 

Veckans kommentar: skriv ner något du ser fram emot de kommande veckorna i skolan – att göra klart något extra kreativt, lärorikt eller intressant skolarbete, att få ha uteidrott i soligt väder, att skapa plastkonstverk, att åka på studiebesök med klassen, att träffa de nya klasskamraterna till år 6, lägerdagarna sista veckan eller något annat skolrelaterat. Med dina positiva tankar sprider du glädje – en energi som smittar!
Ha en bra vecka! /Mentorerna Ayla, Julia, Malin

Problem i vardagen – tid, tabeller och diagram

Problem i vardagen – tid, tabeller och diagram

Ansvarig lärare: Malin Björn

Projektet genomförs under veckorna 13 – 22

Frågeställning och följdfrågor

Vad möter vi för matematik i vardagen? I olika media?

 • På vilka olika sätt kan man presentera tid?
 • Vad behöver man kunna för att tolka en tidtabell? Komma i tid efter resor med byten?
 • Hur kan man räkna på hastighet? (fördjupning)
 • Vad heter de olika tabeller och diagram som syns i nyheternas statistik?
 • Vilket diagram passar bäst till vad?
 • Hur genomför man en egen undersökning?
 • Vad finns det för digitala hjälpmedel som kan underlätta statistik?

Vad är det för chans eller risk?

 • Hur blir resultatet i några enkla försök med slump – i procent? bråk? diagram?

På vilka olika sätt kan man lösa problem effektivt?

 • Vad är bra att satsa på? Rita figur/Sammanställa fakta i tabell/Tänka baklänges
 • Hur kan man redovisa problemlösning utförligt?
Övergripande mål med anknytning till matematik från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Se mer: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Centralt innehåll från kursplanen
 • Sannolikhet och statistik

  • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Samband och förändring

  • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
 •  Problemlösning
  • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

(kommer, ej färdig ännu)

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi varierar arbetet både praktiskt, teoretiskt, enskilt, par och i grupp med många lekfulla inslag och spel för att skapa intresse och glädje för matematikämnet.

Vi övar oss i att beskriva vardagen i siffror. Vi spelar många olika slags spel. Vi tränar rutinuppgifter på olika svårighetsnivå i matematikboken Beta Matematik.  Vi går igenom och tränar på olika sätt att lösa problem – ritar bilder, Vi gör egna undersökningar och formulerar problem till dem. Vi tränar färdigheter på digitala enheter för att få snabb återkoppling – bl.a. i Thinking Blocks och på elevspel samt i Gleerups Matteportal.

Vi försöker lyfta gruppens arbete genom att samarbeta och lära av varandra med olika kooperativa arbetssätt. Vi använder miniwhiteboards för att dela med oss av våra lösningar till andra. Vi arbetar mycket tillsammans för att lära av varandra. Vi tränar på att följa instruktioner till spel och lekar. Vi tränar på att redovisa uträkningar skriftligt och att skriva tydligt i räknehäftet. Vi tränar på muntligt beskrivande av matematik och på att resonera rimligt eller inte kring olika lösningar. Vi avslutar arbetet med att rätta ett matteprov som blivit riktigt tokigt i grupp. 

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi arbetar med olika korta ”check-koller” och diagnoser. Eleverna rättar även själva sina uppgifter hjälp av facit och får på så sätt själva syn på styrkor och repetitionsområden. När eleverna skapat egna uppgifter testas de av kamraterna som får ge två stjärnor och en önskning som respons.

Att delta vid diskussioner och praktiska övningar är viktigt för då blir de skriftliga resultaten mindre betydande. Det är viktigt att försöka bedöma vad eleverna kan när de lyckas visa det – men alla har rätt att både träna massor och göra fel många gånger innan kunskaperna bedöms.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 

 

 

v.13 Vilket klockslag tänker jag på? Räkna med tid. Tidproblem av olika slag.

v. 15 Skapa en egen tidtabellsuppgift. Fortsatt arbete med problemlösningsstrategier. Prov åter och genomgång. Utvärdering.

 

v.16 Arbete med Thinking Blocks – tolka text och rita figurer – använda bråk som problemlösningsstöd. Mera Bar Modeling från Singapore Math.

v. 17 Tabeller och diagram – vad heter vad?

v. 18 Stapeldiagram och stolpdiagram? Cirkeldiagram? Linjediagram?

v. 19 Medelvärde, median och typvärde? Slumpförsök – test och resultat. Tänk ut en egen undersökning.

v. 20 Studiedagar

v. 21 Diagnoskoll på avsnittet. Genomför egen undersökning samt träning i problemlösning.

v. 22 Eleverna rätta ett tokigt prov gemensamt. Presentera egna undersökningar och uppgifter.

v. 23 Blandad praktisk utematte.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Kunskaper i matematik ger ett bra sätt att i framtiden kunna välja ett lockande yrke, kunna sköta sin privatekonomi (handla, arbeta, hyra bostad) och kunna tolka samhället runtomkring (läsa av tabeller, diagram) och för att kunna påverka sin omgivning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många både praktiska och lekfulla inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för matematikens användbarhet och betydelse. Med ett varierat arbetssätt hoppas vi nå ett ökat intresse och även självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Genom att knyta an matematikuppgifterna till elevernas vardag vill vi skapa ett intresse och sammanhang som underlättar förståelse.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Utvärdering av projektet sker under arbetets gång samt efter avslutat projekt tillsammans med eleverna, både muntligt i diskussion och med hjälp av olika typer av “exit-tickets”, t.ex. postitlapp med utvärderingsfråga eller tummen-upp/-rak/-ner. Efter det felräknade provet och genomgång av problemlösningsuppgifterna eleverna skapat själva utvärderar vi svårighetsnivå, utformning, tidsåtgång och diskuterar relevans. 

Mars veckobrev v.17

Hej alla härliga Marsianer!

Vårsol ute, vårkänsla inne

Vårsol i hjärta, vårsol i sinne 🙂

Det har varit en härlig händelserik vecka med vår i luften. Rasterna blir så mycket roligare när himlen är blå, marken inbjudande torr, grodorna kväker i bäcken och fåglarna kvittrar.

 

 

Att hålla tal i tävlingen Retorikmatchen som klassen arbetat med avslutades denna vecka. Alla elever har tränat och hjälpt till att skriva talet med fenomenal stöttning av Catrin och Linnea och Vincent gjorde ett toppenjobb i framförandet i torsdags. Här ett filmklipp från genrepet.

NO:n fortsätter vi att laborera. Det känns tryggt att ha så fina elever att det känns säkert att laborera med skyddsglasögon, droppflaskor, pipetter och pulver med 24 barn i slumplottade grupper samtidigt. Här en filtreringslab för att separera ämnen och en indikatorlab för att undersöka de olika pulvrens reaktioner. Vi inleder även redovisningar av grundämnespresentationerna kommande vecka.

  

   

 

På matten arbetar vi med att använda visuella stöd vid matematisk problemlösning. Bland annat med spelet Disappearing Dinos ”Thinking Blocks”. Det finns bara på engelska och klassens elever imponerar med sitt kämpande med att tolka matematikinnehåll och engelska på samma gång. Att arbeta med bildstöd passar bra ihop med att vi inleder ett arbetsområde om tabeller och diagram. Snart kommer klassen att få genomföra och presentera egna undersökningar med datorn som redskap.

 

Plastkorkinsamling pågår. Nu är det dags att ta med korkarna till skolan så vi kan börja planera hur stort (eller litet) konstverk vi kan skapa. Vi kommer även att ha en extra insamling för elever från andra klasser på skolans dag. Här en bild från Olas föreläsning om Volvo Oceans Race miljöprojekt där han visar en bild på familjens Åstradssons återvinningskonst av flipflops samt en bild på några amerikanska elevers plastkorkskonst – så det blir synligt vad vi siktar mot.

 

 

Kommande:

Skolans dag den 9/5 kl 12 – 15 närmar sig med stormsteg. Klassföräldrarna besökte klassen under veckan och berättade om planerna. Se mejl för mer info om tider och ansvarsfördelning. Viktigt att alla bakar (minst 2 mjuka kakor, en långpanna, 30-40 bullar/muffins) så att det finns på plats senast kl 11.  Kan du inte närvara behöver du lämna dina bakverk till någon annan och meddela detta i god tid. Skriv helst en ingredienslista och baka gärna allergivänligt om du kan. Respektera totalt nötförbud! Kommentera – vad tänker du baka för gott till klassens dag?

 

Betygsföräldramöte med korvgrillning och fikamingel onsdag 23/5. Klassen ordnar korvgrillning och klassföräldrarna ordnar fika.

 

Studiebesöket på Tom Tits Experiment är inplanerat till torsdagen den 24/5. Det kommer att vara välkommet med några medföljande föräldrar. Hör av er till Malin om du har möjlighet att komma med.

 

Studiedagar/lovdagar. Vi vill uppmärksamma alla vårdnadshavare att skolan, i samband med Kristi Himmelsfärd, kommer att ha tre studiedagar. I praktiken innebär det att eleverna har lov 10-11 maj och studiedagar 14-16/5. Fritids/Klubben håller öppet dessa studiedagar. Anledningen till att det kommer 3 studiedagar i följd är att de Nationella proven ska rättas i alla ämnen samt ytterligare en fortbildningsdag för lärarna som inte handlar om  rättning.

Hoppas ni får eller haft en härlig Valborgshelg! /Ayla, Julia, Malin

Mars veckobrev v 13

Glad Påsk alla härliga Marsipaner!

Dagen innan påsklovet avslutade vi med lite ”Äggspriment” så att alla fick något att fundera på och för att inspirera om ni vill göra fler liknande ägg-experiment under lovet hemma. Vi kollar resultat och diskuterar dem efter påsk. Vore roligt om några hittat på egna äggspriment då! Prova t.ex. att bjuda på löskokt ägg med hård gula och lös vita…

Recept: Ta en stor kastrull med vatten. Lägg i ägget. Värm till 70 grader Celsius. Använd ugnstermometer. Ta kastrullen av plattan och vira en handduk runt den. Låt stå ca 2 tim. Servera 🙂

 

Vi såg också på filmen Wimpy Kid som avslutning på engelskan där vi läst och både diskuterat och refererat kring samma bok. Dessutom passade vi på att ägga oss inför lunchen med några snabba kolhydrat-ägg. Påskmys <3

 

På matten har vi just haft ett prov i taluppfattning och problemlösning. Eftersom alla elever inte skrivit provet ännu kommer ni få vänta lite till med bedömningarna dock. Men som Mars fokuserat och kämpat. Glädjande att se! En av de metoder för problemlösning som vi tränade på var Bar Modeling som är inspirerat från Singapore Math. Singapores elever lyckas prestera på topp år efter år i olika internationella kunskapsmätningar i matematik och därför ville vi ju försöka prova några av de metoder de använder. Bar Modeling handlar om att visualisera matematikproblemen – skapa en bild över hur olika saker förhåller sig till varandra. I några av exemplen har vi även kombinerat bråk och procent för att klura till det lite ytterligare. Mars-eleverna har gjort detta mycket bra! Här ser ni några exempel där vi använt de små whiteboardtavlorna för att lösa problem gemensamt:

Några veckor efter påsk kommer vi att arbeta med ett gemensamt projekt i engelska och NO som handlar om miljö och plast. Vi vill därför att ni alla hjälper oss med att samla så många plastkorkar i olika färger som möjligt (det går återvinna och panta flaskan utan korken) så att vi får material till ett gemensamt kreativt konstverk. Kunskap som fastnar för livet och kreativitet går ofta hand i hand!

Veckorna innan lovet har vi haft en enormt hög frånvaro, tyvärr. En dag hade vi bara 11 av 24 elever på plats i gröna gruppen! Det gör såklart att de som varit lediga eller sjuka har missat en hel del skolarbete. Vi pedagoger har försökt anpassa och hjälpa utifrån detta men det är viktigt att ni elever gör vad ni kan för att ta igen det ni missat.

 • Kom ikapp-läxa! Om ni har varit hemma – lediga eller sjuka – så måste ni elever mejla lärarna och själva satsa på att komma ikapp under läxläsning, fördjupning och hemma.
 • Vi vill också gärna att ni ser de filmer vi sett på Mentorstiden: Länkar till minnesträningsvideon från Talang och Pluggkoden: Strategier för minnet från UR hittar ni här.
 • Bra förberedelse för alla elever inför kommande mentorsmöte är att titta på filmen: Pluggkoden: Fokusera och planera.

 

Vi avslutar med en härlig rastbild från bollkastning på vår soliga skolgård där vi hoppas snön smält bort och solen torkat upp marken så vi kan ha ännu fler roliga aktiviteter efter lovet.

Glad Påsk från Ayla, Julia och Malin

 

Kommande:

Betygsföräldramöte med fika och mingel 17.30 – 20.00 ons 23/5

Mars veckobrev v 6

Hej alla härliga Marsianer!

Tack för trevliga och givande möten under utvecklingssamtalen. Vi är så stolta över våra elever i Mars som tänker så bra kring sig själva, gruppen och sina skolaktiviteter. Klassen fortsätter att leverera bra saker – vi sammanfattar texter, lär om geografi, löser kluriga problem, laborerar och lär nya begrepp, sportar och arbetar kreativt med både hand, kropp och tanke. Samtidigt jobbar vi på olika sätt för en ännu bättre arbetsro och studiefokus och många elever upplever att det går framåt uppåt. Heja Mars! Mera kulor åt er!

 

Matematik

På matten arbetar vi med olika metoder för att lösa problem och hur vi kan redovisa på tydligaste och bästa sätt. Mycket av arbetet sker i olika grupper eller par så att vi lär tillsammans och av varandra.

 

 

 

Tavlan är ofta helt full med olika bra tips när alla lärpar sagt sitt! Många elever har dessutom tänkt ut riktigt kluriga egna problem som de stolt presenterat för sina kamrater. Det är ett nöje att undervisa i Mars!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTk

På NO:n har vi fortsatt arbeta med kemi. Vi laborerar och undersöker egenskaper hos olika vita pulver och tränar begrepp i ämnet på olika sätt – pusslar och parar ihop, förklarar för varandra och hjälps åt. Parallellt med detta arbetar vi med att söka och sammanställa information om varsitt grundämne inför en kommande muntlig presentation.

 

 

 

 

 

Dessutom hinner vi ha massor av kul på rasterna med!

 

Viktig info kring ny rutin i Schoolsoft gällande frånvaro-/närvarorapportering. Gå in och läs! Nya rutiner vid ”Oanmäld närvarorapportering”-3

 

Veckan som kommer:

12/2 – Bouncebesök med klassen enligt information från familjen Åstradsson. Trevligt initiativ! Hoppas och tror att ni får superkul!

 

13/2 tisdag – Välkomna till årets Allaktivitetsdag!

Du behöver ett glatt humör och vilja att lära känna nya skolkompisar. För grupper se schoolsoft.

Slime-fabrik 8.20 – ca 14.00 på skolan

Samling i NO-salen. Du behöver en burk och gärna lite parfymerad hudkräm och glitter för att göra ditt slime personligt. Lunch i skolan.

 

Skridskoåkning 8.20 – ca 13 vid Ekvallen

Samling vid Eken på skolan. Du behöver skridskor, hjälm, varma kläder och gärna varm dryck i termos samt lite fika. Skolan grillar hamburgare till lunch.
Du som vill bli hämtad på Ekvallen behöver mejla Maria.holm@lemshaga.se om detta innan.

 

Slöjd av olika slag 8.20 – ca 14.00 på skolan.

Slöjdgruppen äter lunch i matsalen och du behöver ta med dig lite nyfikenhet och skaparlust. Vi kommer att kombinera de bägge slöjdarterna och vara i bägge salarna under dagen.

 

Racketsport 8.20 – ca 13.00

Samling vid Storgårdens entré. Vi åker gemensamt till Rackethallen. Du behöver sportkläder, lunchmatsäck och lite fika, vattenflaska och helst olika racket om du har.

 

Kommande:

14/2 Kommer Polisen, Soc, Polarna och miniMaria till Lemshaga, Ladan. Mellan 18.00 och 19.30 håller de ett föredrag kring hantering av brott, tidiga tecken och kommunikationsvägar. Samtliga föräldrar och andra som är intresserade är välkomna.

21/2 Föräldramöte år 4-9 Mötet inleds med gemensam föreläsning 18.00 – 19.00 om Sociala medier av Maria Dufva, därefter fortsatt möte klassvis till ca 20.00. Hör gärna av er med frågor ni vill ta upp.

Vi tänker oss en info om ”var-hittar-man-vad-i-schoolsoft” enligt önskemål, prata lite mål och matriser inför betyg till hösten, tid att prata Ängsholmen och såklart att berätta om elevernas skolvardag. Vi hoppas klassföräldrarna kan hjälpa till med att ordna fika.

Med önskan om en trevlig helg och bra vecka! /Mentorerna Ayla, Julia och Malin

Mars veckobrev v.3

Heja Mars!

Så skallade ropen under vår FairPlay-dag i tisdags. Mars gjorde en toppeninsats både i kamratskap, samarbete, kämpainsatser och positiv inställning både på innebandyplanen och utomhus trots rusket vid brasan där vi grillade korvlunch och mös tillsammans. Klassens fina insatser resulterade även i vinsten i kategorin FairPlay! Fruktkorg och pokal får vi i pris förutom äran!

Vi valde dessutom att ha utemys med grillning av S´mores som belöning för att klassen samlat kulor för god hjälpsamhet, bra fokus, fina arbetsinsatser och bra arbetsro i klassrummet. Vi pratar om vad som är bra och hjälps på så vis åt att bli ännu bättre!

En av klassens elever har hållit föredrag för båda grupperna om sin resa till det spännande landet Nya Zeeland. Eleverna visade stort intresse och respekt och föredragshållaren Mira gjorde en kanoninsats i att förbereda ett informativt bildspel, prata tydligt inför grupp, svara lugnt på kamraternas frågor och berätta om geografiska, naturvetenskapliga och kulturella fakta på ett intressant sätt. Detta blev kan man säga startskottet på ett långsiktigt projekt i att träna på att hålla muntliga framföranden. Ett slags klassens ”Grej of the Week”. Mer om detta längre fram. Men att spåna idéer till vad man själv skulle kunna och vilja berätta om är alltid bra.

På NOTk arbetar vi nu med kemi. Vi har påbörjat en undersökning av fem olika okända pulver som vi genom att undersöka deras egenskaper, blanda med olika vätskor, elda dem och systematiskt notera likheter och skillnader så småningom kommer att kunna ta reda på vad ämnena består av. Vi tränar på att noggrant tolka och sätta ord på vad vi ser, hör, luktar och känner. Vi arbetar parallellt med denna naturvetenskapliga undersökning med att läsa och lära om materiens minsta beståndsdelar, lära oss begrepp i ämnet och om hur kemin används i världen.

På matten har vi arbetat med små och stora tal på olika sätt – olika räknesätt och metoder, skifta mellan tal i olika former (bild-, bråk-, decimalform) och storleksordnar dem på tallinje och nu har vi precis börjat använda alla de kunskaperna för att lösa kluriga problem på området. Fokus kommande vecka blir att träna tydlig kommunikation både skriftligt och muntligt samt arbeta med  olika problemlösningsstrategier.

Och så kom ju äntligen snön… 🙂

Med önskan om en till toppenvecka! /Malin, Julia, Ayla

Händer under veckan

Period 2 blir period 3. Slöjdlärarna låter hälsa att nästa vecka är det dags för er att byta grupper. De som varit på träslöjden skall till textilslöjden och tvärt om. De som haft musik kommer att ha bild och omvänt.

På textilslöjden har eleverna hunnit med att lära sig virka, sy fulmonster och slöjdpåsar. Åsa kommer sakna sina trevliga grupper men också mycket glad att få återse gamla godingar från förr.

Kommande

Mån 5/2 fm och onsdag 7/2 heldag – Utvecklingssamtal Tider att boka kommer på schoolsoft. Där hittar ni strax även frågor att fylla i inför mötet.

13/2 tisdagAllaktivitetsdag Mer info om de olika valen längre fram.

21/2 Föräldramöte år 4-9 Mötet inleds med gemensam föreläsning, därefter fortsatt möte klassvis. Hör gärna av er med frågor ni vill ta upp.