Pluto veckobrev v.45

Hej alla Plutofamiljer!

 

 

Kunskaper / svenska

Veckans bokstav

Denna vecka har vi arbetat med bokstaven Kk genom bokstavsslingan och i arbetsboken.

 

 

 

 

Boktips
Några kompisar har nu börjat med att redovisa sitt boktips. Att få berätta om en bok som man tycker mycket om för sina kompisar har varit både pirrigt och roligt på en och samma gång. Att få höra kompisen berätta om boken och sedan lyssnat på den har varit uppskattat.

 

Lyckostjärnan
Röda gruppen har arbetat med lyckostjärnan vid två tillfällen denna vecka. Vid det första tillfället läste vi ur högläsningsboken om kapitlet som handlade om rädslor. Berättelsen som vi inledde med handlade om när Asta hittar ett skelettben bakom sopsorteringen. Hon visar det för sin storebror som säger att det nog är ett dinosaurie ben. På kvällen när Asta ska gå och lägga sig hör hon något som ylar utanför fönstret och undrar var det kan vara. Astas storebror skrämmer upp henne och säger att det nog är en spökdinosaurie där ute som letar efter sitt försvunna ben. Detta leder till att Asta ligger vaken av rädsla och inte kan somna. Asta får hjälp av sin pappa och kommer på en bra lösning som gör att hon sedan kan somna tryggt.

Efter berättelsen lyfte och samtalade vi om vissa ord och begrepp i från texten för att förstå den bättre. Vi fortsatte att samtala om rädslor och delade med oss av våra egna rädslor som vi har. I arbetsboken fick vi sedan rita och skriva om detta.

Vid det andra tillfället samtalade vi om faktaböcker och vad det är för något. Vi lyfte skillnaderna på en skönlitterär/”sagoberättelse” och en faktabok. Att vi genom ”sagoböcker” får höra en påhittad fantasiberättelse och att vi genom ”faktaböcker” kan hitta svar och lära oss mer om olika saker i verkligheten.

Sedan så lyssnade vi på fyra korta faktatexter om olika dinosaurier. Mellan varje faktatext satte vi ord på vad vi nu hade  lärt oss om varje dinosaurier. Efter det arbetade vi med uppgifterna i arbetsboken kopplade till detta. Uppgifterna handlade om att koppla ihop rätt fakta med rätt dinosaurie.

 

Biblioteksbesök
Gröna gruppen åkte till Brunns bibliotek på boksamtal. Där fick vi lära oss mer om hur vi ska ta hand om böcker för att de ska må bra och hålla längre. Vi lånade två böcker var som nu finns i en speciell boklåda i klassrummet. Alla fick en varsin gåva från biblioteket och det som inte hade bibliotekskort sedan tidigare fick sina. När vi kom tillbaka satte vi oss på matta och tittade i böckerna vi lånat. Plutokompis! Berätta för någon där hemma om vad du har lärt dig. Vad är böcker allergiska mot? (kaffe, vatten, husdjur, mat och att bli hopfällda åt fel håll).

Kunskaper / matematik

Singma
Vi har fortsatt med kapitel tre i Singma. Vi har laborerat enskilt och i par samt jobbat i arbetsboken. Vi har undersökt talet 0 och fokuserat på att räkna framåt och bakåt och visa vår parkompis hur vi tänker med hjälp av talkort och bönor.

Kunskaper / idrott

Redskapsstationer
Denna vecka har vi övat vår motorik i en ”inte nudda golvet bana”. Vi utmanade oss genom att ta oss över, under, igenom och upp på hinder både framlänges och baklänges. Vi provade även att frakta en ärtpåse runt banan utan att tappa den.  Vi avrundade med att plocka undan redskapen tillsammans, utvärdera vår upplevelse och tillsist varva ner en stund till lugnmusik.

 

Normer och värden

Brandövning på Pluto
Denna vecka har vi övat oss på hur vi ska göra om brandlarmet skulle gå igång. Vi har undersökt vart barnlarmet sitter och vart nödutgångarna finns i våra klassrum. Vi har lärt oss vart vår ”uppsamlingsplats” är (stängslet mot tennisplanen) och övat oss på att snabbt ta oss ut dit.

 

 

Rastlek
Förutom den fria leken som barnen själva väljer, finns det under lunchrasten möjlighet till att delta i en planerad aktivitet som en fritidspedagog håller i uppe på gränskullen. I veckan visade vi lekflaggan som är signalen för att en lek snart ska starta. Vi berättade lite mer om de rastlekar som är aktuella just den här månaden. På anslagstavlan som ser ut som en uggla kan man hitta denna information och där finns även veckans utmaning. Många plutokompisar har uppskattat lekarna och ofta väljer att vara med.

Skola och hem / information

Boktips
Påminnelse om att ta med en bok och ifylld boktipslapp. Det innebär att varje barn får ta med sig EN valfri bok hemifrån som de tycker är bra och vill tipsa kompisarna om. Varje dag kommer en kompis få presentera sin bok under högläsningsstunden och sedan så läser vi den.
Läxa: Fyll i boktipspapperet med en vuxen och ta med dig det tillsammans med den bok du valt till
länk

Biblioteksbesök
Tisdagen den 14 november är det biblioteksbesök i Brunn för den Röda gruppen.
Denna dag behöver barnen som ska åka vara lämnade senast kl.8.00 då vi har en busstid att passa. Det kommer även att gå bra att möta upp oss vid hållplatsen i Brunn vid kl.8.30 om man önskar det. Meddela oss i god tid vad just ni väljer att göra så att vi kan planera bussresan på ett bra sätt.
Den grupp som inte åker till biblioteket har lektioner som vanligt på skolan denna dag.

Mångrupperna
Nästa vecka har grupperna Nix, Charon och Hydra sitt sista tillfälle i den aktivitet de har just nu. Sedan redagen den 24 november har grupperna sitt första tillfälle i den nya aktiviteten. Då startar grupperna med följande aktivitet: kommer Nix/dramalek, Charon/simskola och Hydra/sagogruppen.

Kläder
Nu är höstrusket här med besked. Det är blåsigt, blött och kallt om vartannat med en liten solglimt däremellan. Där av behöver vi nu, er föräldrars hjälp med att se över era barns kläder. Vi har sett att det är många extraklädeslådor som behöver fyllas på strumpor går år som smör i solsken och några par byxor och tröjor bör alltid finnas där i. På kapprumshyllan behöver ditt barn ha tillgång till en varmare jacka, överdragsbyxor samt mössa och vantar. Ett par rejäla skor är inte helt fel det heller, då det med för tunna gympaskor eller gummistövlar lätt blir för kallt om tårna. Regnbyxor som inte är fodrade märker vi är i tunnaste laget när barnen är ute och leker en längre stund. Tack för hjälpen!

Lucia
Som vi nämnde på föräldramötet i september så har Plutobarnen ett speciellt uppdrag varje år vid lucia. Enligt tradition så är vi luciatågets tomtenissarna. På Lemshaga firar vi lucia på morgonen 08.30 utomhus vid Amfiteatern. Föräldrar och  familj är välkomna som publik. Det kan vara bra att redan nu börjar planera klädseln. Vår förhoppning är att ni inte ska behöva köpa allt nytt, så börja med att se över vad ni redan har eller kan låna ihop.
Tomteklädsel: röd, vit eller går klädsel, tomteluva och vantar. (gärna modell större då barnen ska få plats med varma kläder under då vi är utomhus). Då vi kommer göra rörelser med händerna samtidigt som vi sjunger vill vi inte att barnen har med sig lyktor eller ljus.

Fortbildning för skolans pedagoger
Måndagen den 27:e november stänger skola och fritids 14.45 då skolans pedagoger ska få fortbildning. Mer information kommer läggas ut på shcoolsoft.  Är ni i behov av omsorg denna dag efter 14.45 behöver ni meddela oss.
pluto.personal@lemshaga.se

Föreläsning
Den 6 december erbjuds alla föräldrar på Lemshaga en föreläsning i svenska och matematik. Inbjudan kommer att ligga i schoolsoft.

Skolinspektionens enkätundersökning
Skolinspektionen har gått ut med en enkätundersökning som de önskar att alla föräldrar till barn i förskoleklass ska besvara. Enkäten kan besvaras mellan den 6/11- 1/12-17. Meddela oss när du svarat så vi kan gör en notering över antalet svar. Klicka på länken nedan för mer information.

Lemshaga-Akademi-Vardnadshavare-Forskoleklass

 

Nästa vecka v. 46
Tisdag: Röda gruppen åker till biblioteket. Lämnas på Pluto senast kl. 8.00.
Fredag: Sista tillfället för mångrupperna i nuvarande aktivitet.

 

Uppdrag!
Visa att ni har läst genom att skriva ett ord som börjar på veckans bokstav i kommentarsfältet nedan.

 

Trevlig helg!
/Plutos pedagoger

Idrott

Ansvarig/ansvariga lärare:
Maria Jones-Bentzer

När, under vilka veckor?
Läsåret 2017-2018

Vad?

Idrott i förskoleklass Pluto

Frågeställning (och följdfrågor):
-Hur kan vi öva oss på att uppfatta och följa en instruktion?
-Hur kan vi öva oss på att samarbeta?
-Hur kan eleverna utveckla sin grovmotoriska förmåga genom olika lekar och övningar?

 

Övergripande mål från LGR 11
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

2.2 Kunskaper

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

 

Förankring i kursplanens syfte:
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Centralt innehåll från kursplanen

3. Förskoleklassen

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?
I förskoleklass har vi idrott i våra basgrupper röd och grön. Grupperna har en varsin idrottslektion per vecka (45 min). Under läsåret deltar förskoleklassen också på skolans friluftsdagar.

Upplägg av undervisningen som kan ske både inne och utomhus.

 • Uppvärmning.
 • Huvudaktivitet.
 • Avkoppling / utvärdering.

Eleverna kommer under lektionerna att ges möjlighet till att utmana och utveckla de olika förmågorna, sin motorik samt rörelseglädje genom:

 • Redskapsbanor och redskapsstationer.
 • Bollekar och bollövningar.
 • Olika typer av stafetter, lekar, och samarbetsövningar.
 • Att byta om och duscha.
 • Genom samtal om kost kopplat till måltiderna vi äter under en dag och vad vi behöver få i oss för att må bra.

Ombyte: Under höstterminen har vi medvetet valt att inte lägga fokus på ombyte och dusch. Dels för att vår lektionstid ligger idérikt anslutning till vår lunchtid och för att vi vill nyttja lektionstiden till att hinna röra på oss så mycket som möjligt. Under vårterminen tar vi en del av lektionstiden till att byta om innan samt duscha efteråt som ett led i förberedelserna inför nästa läsår.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Syftet är att skapa meningsfulla sammanhang för eleverna där det ges möjlighet till att utveckla en rörelseglädje och tilltro till sin egen motoriska förmåga. Men även skapa en vi-känsla, där vi ser styrkan i att vara en del av en grupp, som lär av varandra och tillsammans.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

Utvärdering

Ansvarig pedagog gör en snabb mentalreflektion efter lektionen för att få syn på utvecklingsområden.
Utvärdering sker annars en gång per läsår på utvärderingsdagen.

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna
Vi utvärderingar tillsammans med eleverna efter lektionen eller efter avslutat block. Vi använder oss av verktyget ”Tummen” och delar med oss av våra reflektioner.

 

 

Simskola

Ansvarig/ansvariga lärare:
Stina och Maggan (simlärare på Gustavsbergs badhus)
Pedagoger från förskoleklass: Maria Jones-Bentzer.

När, under vilka veckor?
Fredagar, under läsåret 2017-2018.

Vad?

Simskola i förskoleklass Pluto.

Frågeställning och följdfrågor:
-Vad är viktigt att tänka på när vi åker skolskjuts?
-Vad behöver du för utrustning när du åker till badhuset?
-Vilka regler och rutiner finns att förhålla sig till på ett badhus?
-Vad innebär vattenvanan och hur får vi det?
-Hur utvecklar vi våra simkunskaper?

 

Övergripande mål från LGR 11

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

2.2 Kunskaper

 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

 

Förankring i kursplanens syfte:
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet kan påverka hälsa och välbefinnande.

Centralt innehåll från kursplanen

3. Förskoleklassen

 • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Eleverna har simskola i tillsammans med i den mångrupp (Nix, Charon, Hydra) som de är indelad i på skolan. I varje grupp har 9 st sammanhängande simtillfällen någon gång under läsåret. Simskolan är förlagd på fredagar och eleverna åker med skolskjuts med ansvarig pedagog från skolan (tur och retur) till Gustavsbergs badhus.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Efter elevens nio simtillfällen bedömer simlärarna hur simfärdigheterna har utvecklats hos varje enskild elev.

De tittar på följande punkter:

 • vågar doppa huvudet / tvätta ansiktet. (vattenvana)
 • flyta.
 • bröstsim 5 simtag.
 • bröstsim 10 eller fler simtag.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
Under de nio simtillfällena kommer eleverna att få öva på att: doppa sig under vattenytan, hoppa från kanten, flyta, bentag, armtag, bröstsim, ryggsim, livräddning med hansalina och livboj samt att ta sig genom en vattenhinderbana.
Flythjälpmedel som korvar och plattor används varierande utifrån elevernas förkunskaper.

Varför?

Värmdö kommun har gjort en satsning där man erbjuder simskola för alla elever i förskoleklass. Som skärgårdskommun vill de ge alla barnen lika förutsättningar för att kunna lära sig simma. Vi åker i grupper om 12 barn i varje där eleverna utöver simträningen ges möjlighet till att lära känna varandra i ett mindre sammanhang och samverka med närsamhället.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.
Vi utvecklar skolans verksamhet i dialog och samverkan med närsamhälle, näringsliv och forskning
Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle?

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna
Vi utvärderar kontinuerligt efter varje tillfälle genom samtal om dagens innehåll och elevernas upplevelser.

 

 

Plutos veckobrev v.43

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / svenska 

Vi startade upp denna vecka som vanligt med att arbeta med veckans bokstav. Vi sjöng Majas alfabetssång om J, läste Lennart Hellsings vers om ”Jägarn Jerk”, vi samlade ord på Jj och arbetade med bokstavsslingan.

 

Normer och värden / skolgården

I måndags innan lunchen så gick vi de nya, utökade och efterlängtade skolgårdsgränserna. De nya gränserna innebär att Plutobarnen nu även har möjlighet att vara på andra sidan Mellangården. Där finns det en stor gräsyta att leka på, en snurrgunga, en stenlabyrint, en båt, fyra vanliga gungor, ett stort schackspel, ett lekstall och klätterträd.

Plutokompis! Berätta gärna mer om gränserna för någon där hemma.

*Vad gäller vid snurrgungan och de andra gungorna? (max 6 st på snurrgungan, en kö för att gunga och en kö för att göra fart. En på de röda gungorna och 1-2 på däckgungorna. Ingen annan lek innanför staketen).

*Hur högt och var får man klättra i klätterträden? (Till första klykan och bara på grenar tjockare än din egen överarm).

*Var slutar gränserna, vilka platser är vi inte på? (Berget, taggbuskarna och slänten är områden som fortfarande ligger utanför våra gränser).

*Hur tycker du att det är att ha en större skolgård nu?

 

Kunskap / svenska

I språklust har vi arbetat med sammansatta ord under veckan. För att lättare förstå det här med sammansatta ord använder vi kroppen till hjälp. Vi har använt våra händer för att koppla ihop ord och dela på ord samtidigt som vi har sagt dem högt. Vi har även ”varit ord” och fysiskt fått dela och koppla ihop oss med varandra för att bilda nya ord.

Plutokompis! Vilka sammansatta ord kan du få med det här ordkorten nedan?

   +     = KATTMAT

   +    = SEGELBÅT

 

Kunskap /matematik

I matematiken har vi börjat undersöka talet noll och dess betydelse. Vi inledde med en kort dramatisering där några kompisar fick gestalta fyra apor som klättrade i ett träd och sedan blev rädda för en tiger som kom smygande. För varje steg som tigern tog, så sprang en apa och gömde sig. Vi räknade tillsammans ner från fem till noll. Med varsin tioram och multikuber arbetade barnen sedan parvis med att visa, räkna och återberätta förloppet för varandra. Under veckan har vi också fortsatt med att öva på att skriva och forma siffrorna på våra sifferblad 1-9. Vi har arbetat med matteblad där vi övat oss i att räkna och koppla ihop antal med siffra.

 

Kunskaper / idrott

På idrotten fokusera vi just nu på att utmana och utveckla de grovmotoriska grundrörelserna (åla, krypa, gå, springa, hoppa, hänga, klättra, stödja och balansera). Det gör vi på ett varierat sätt genom olika redskapsbanor och stationer. Andra förmågor som vi övar är till exempel rumsuppfattning, kroppsuppfattning, koordinationsförmågan samt samarbete. Vi inleder varje lektion med uppvärmning ”väcka kroppen” och efter redskapsbanan avrundar vi med avkoppling eller utvärdering. Tillsist så hjälps vi åt att plocka undan tillsammans.

 

Normer och värden

FN-dagen

I tisdags var det FN-dagen. Den uppmärksammande vi genom att prata kort om vad FN = Förenta Nationerna står för och arbetar med genom att knyta ann det till arbetet med ”Barns rättigheter” som vi gjorde under förra veckan. Vi tittade även på hur jordklotet ser ut. Barnen fick berätta om vilka länder de kände till och så tittade vi var de låg i världen i förhållande till Sverige. Vi samtalade och funderade kring klimatet i de olika länderna, om vilka likheter och olikheter det finns mellan människor runt om på vår jord. Vi avslutade stunden med att rita människor som såg ut på många olika sätt och med olika förutsättningar. Vi tittade även på filmen ”Om hela världen var en by”. En tecknad film om som berättar om olika nationaliteter, miljö och hur uppväxtvillkoren kan ser ut beroende på var man bor på jorden.

 

I fredags så hade vi en gemensam FN-samling för Mellangårdens elever. De människor som vi ritat tidigare i veckan tog vi med oss och satte upp runt en stor jordglob. I musikladan fick vi höra Uranus elever berätta om FNs arbete, om barnkonventionen och ”barnrättigheter”. Kören sjöng för oss och vi hade allsång tillsammans. Vi sjöng sångerna ”Goliat”, ”Du är fin som du är” och ”Vad vore livet”.

 

Internationella Nalledagen

Vi avslutade veckan med att fira den internationella Nalledagen. Det gjorde vi genom att alla som ville fick ta med sig ett lagom stort gosedjur denna dag eller låna ett på skolan. Gosedjuret var med oss hela dagen och fick prova på hur det är att gå i förskoleklass. Barnen fick under samlingen presentera sitt gosedjur och berätta lite kort om det. Det fick även rita av sitt gosedjur.

 

Skola och hem / information

 

Vecka 44 (Höstlov)
Det här händer på höstlovet för de barn som har anmält att de ska vara på fritids.

Måndag: Studiedag. Skola och fritids har stängt.

Tisdag: Halloweenmys. Denna dag får du komma utkläd om du vill.

Onsdag: Vi tar en promenad och leker vid en närliggande skogsplats.

Torsdag: Halloweenpyssel och lunch utomhus nere vid grillplatsen.

Fredag: Lemshaga bio i Mellangården. Vi brukar visa filmer som är tillåtna från 7 år. Har du som förälder några funderingar kring detta så hör av dig.
Viktigt! Vi stänger 15.00 denna dag (dag före röd dag).

 

Vecka 45

Boktips
Efter höstlovet så kommer vi att starta med ”boktips” under högläsning. Det innebär att varje barn får ta med sig EN valfri bok hemifrån som de tycker är bra och vill tipsa kompisarna om. Varje dag kommer en kompis få presentera sin bok under högläsningsstunden och sedan så läser vi den.

Läxa: Fyll i boktipspapperet tillsammans med en vuxen och ta med dig det tillsammans med den bok du valt till vecka 45.

Boktips

 

Biblioteksbesök

Tisdagen den 7 november är det biblioteksbesök för den Gröna gruppen.

Tisdagen den 14 november är det biblioteksbesök för den Röda gruppen.

Efter höstlovet kommer vi att åka till biblioteket i Brunn. Denna dag behöver barnen som ska åka vara lämnade senast kl.8.00 då vi har en busstid att passa. Det kommer även att gå bra att möta upp oss vid hållplatsen i Brunn vid kl.8.30 om man önskar det. Meddela oss i god tid vad just ni väljer att göra så att vi kan planera bussresan på ett bra sätt.
Den grupp som inte åker till biblioteket har lektioner som vanligt på skolan denna dag.

 

Trevlig helg!

/Plutos pedagoger

 

 

 

Plutos veckobrev v.38

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / svenska

Veckans bokstav
Vi har arbetat med veckans bokstav Ee genom att:
*Tittat på bokstavståget.
*Samlat ord som börjar på Ee.
*Arbetat med bokstavsslingan.
*Tillsammans räknat ihop alla Ee vi kunde hitta i våra namn.
Röda och gröna fick tillsammans ihop 14 + 8 = 22 stycken Ee.

 

Språklust
Denna vecka har vi fortsatt med kapitlet som handlar om ”språk och begrepp”.
Tillsammans har vi bland annat övat oss på att sortera och kategorisera.

Under en av uppgifterna jobbade barnen enskilt eller i par där de fick ett varsitt kategorikort med ett föremål på. Barnen fick sedan tänka och komma fram till vilken grupp/kategori som deras föremål hörde hemma i. Vi samlade alla kategorikort på tavlan.

 

Under eftermiddagsfritids är det flera som väljer att bygga lego. Denna vecka har det konstruerats många olika fordon/transportmedel.

 

Lyckostjärnan
Veckans kapitel hette ”Hickeman”. Det handlade om när Bea skulle sova över hos Asta.
Att samtala om där hemma:
”-Vem var Hickeman?” (Beas välanvända och slitna nallebjörn).
”-Varför tog Bea inte med sig Hickeman?” (För hon var osäker på vad Asta skulle tycka om Hickeman när han var så sliten och kanske inte luktade så gott).
”-Lyckades Bea somna tillslut, hur slutade berättelsen?” (Hickeman kom hem till Asta på något magiskt sätt. Med Hickeman i sin famn kunde Bea somna).

Plutokompis! Berätta vilket gosedjur du ritade i tavelramen i arbetsboken?

 

Sagor utifrån barns media
Under detta läsår fortbildar sig Lemshagas lärare genom skolverkets ”Läslyftet”. Inledningsvis på våra träffar har vi tittat närmare på vilka texttyper och textvärldar som barn möter idag. Vi i Mellangården har haft spännande diskussioner och bestämt oss för att tar reda på mer om detta. Det vill vi blanda annat göra genom att lära känna våra elever ännu bättre genom att få en inblick i deras olika världar.

Under veckan bad vi Plutobarnen berätta om något där hemma som de tittar på, lyssnar på , läser/får läst för sig, spelar eller följer?

Alla fick fundera en stund och sedan turades vi om att berätta. Vi samlade alla tankar på tavlan.
Det var spännande att höra om vad som intresserar barnen.
Tankarna vi fick ihop använde vi oss seden av för att hitta på en sagoberättelse tillsammans.
Vi inledde med: -”Det var en gång…” och efter det fick någon kompis som hade en idé ta vid. Alla bidrog på något sätt tills sagan var klar.
Efteråt fick alla uppdraget att illustrera bild på en karaktär, plats eller händelse i från sagan.

Plutokompis! Berätta vilken del av sagan du hjälpte till med eller bidrog till?

Något som uppkom under våra samtal med barnen var ifall saker man ser och hör i media är sant. Källkritik är alltså något som vi kommer att fundera mer tillsammans kring längre fram.

 

 

Kunskaper /matematik

Singma
I vårt matematikarbete arbetar vi fortfarande laborativt med siffrorna 0-9 och talet 10 på olika sätt. Vi har övat och lärt oss mer bland annat genom att:
Vi har ramsräknat framåt och bakåt på många olika sätt.
Vi ritat upp hagar och lärt oss att hoppa hage.
Vi har räknat bokstäver i vårt eget och kompisarnas namn på olika sätt.
Vi har räknat kompisar som är här och lediga på olika sätt.
Vi har sjungit sånger som ”tio små Indianer” och ”Ankungarna”.
Vi har laborerat och jobbat med talkorten 1-10, enskilt, i par och i grupp. Där vi lyft varandras sätt att tänka.
Vi har använt siffrorna och deras former för att skapa fantasifulla teckningar.

 

Kunskaper / Idrott och hälsa

 

Vi startade lektionen som vi brukar med uppvärmning. Genom övningarna ”väcka kroppen” och ”musikstopp”. Veckans huvudaktivitet var lekarna ”Amöbakull” och ”Bläckfisken”. Vi avslutade passet med avkoppling på yogamattor till lugn musik.

 

 

 

Kunskaper / normer och värden / Mångrupperna

Simskola
Vi fortsätter att öva på bentag, armtag, bröstsim och ryggsim. Alla jobbar utifrån sin kunskapsnivå. Efter tredje simpasset börjar rutiner att falla på plats. Det är många färdigheter vi övar förutom simning. Tex. Hålla ordning på alla sina saker. Duscha, tvätta sig, klä på och av sig själv. Hålla ihop med sin gå kompis och knäppa bilbälte i bussen bara för att nämna några.

Sagogruppen
Sagogruppen mötte ”Bockarna Bruse” på flera olika sätt denna fredag. Vi började med en bilderbok och de fick titta på bilderna samtidigt som jag läste sagan.
Sedan tog vi fram sagopåsen, där barnen fick välja vem av de olika karaktärerna de ville vara. Vi gjorde den flera gånger så att alla som ville fick prova. Vi sjöng den eller berättade den som en saga.
Efter det tittade vi på två olika korta filmer av berättelsen. Sedan ritade barnen själva det de ville ur sagan. När alla var klara fick de visa sin teckning och berätta vad de hade valt att illustrera från berättelsen. Det avslutades med varma applåder från publiken. Det var en positiv publik och allas bidrag var lika mycket värda- mycket fint att se!

Dramalek
Denna gång lekte vi ”Pomperipossa”, ”Bro bor breja” och den ”Levande leksaksaffären” introducerades. Plutokompis berätta vilken leksak du var?  Vi avslutade med avslappning på mattan, där barnen till lugn musik i bakgrunden, lyssna på en saga som Anna hittade på.

 

 

Skola och hem / information

 

Föräldramöte
Varmt välkomna till föräldramöte i Plutos klassrum onsdagen den 27 september kl. 18.00-19.30!
Vi kommer att berätta om hur vårt arbete tillsammans med barnen kommer att se ut under året och hur vi tillsammans med barnen och er föräldrar kan fortsätta skapa goda relationer och en positiv utveckling i klassen. Har ni frågor eller önskemål om innehåll på mötet kan ni mejla oss i förväg.

 

Nästa vecka v.38
Måndag:
Tisdag:
Onsdag: röd/idrott
Torsdag: grön/idrott
Fredag: Nix/simskola, Charon/sagor, Hydra/dramalek

 

Trevlig helg önskar Plutos pedagoger!

 

Plutos veckobrev v. 37

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / normer och värden / NO / bild / teknik.

Vi startade upp veckan med att Maria, Malin och Emma tog med sig nästan alla kompisar upp till skogsplatsen ”Raketen”. I skogen lektes och utforskades det för fullt. Det klättrades i träd och några övade på parkour. Många lekte rollekar av olika slag som till exempel älgfamilj, hästar och Minecraft.

Anna var kvar på Pluto med sju barn och de jobbade med att bygga upp sin ”plats” i en skokartong i ateljén. Alla har nu kommit igång med sina kartongbyggen och många har även färdigställt sina platser. Ta gärna en extra titt i hallen vid hämtning, där utställningen har börjat ta form.

 

Kunskaper / svenska.

 

Veckans bokstav
Vi har arbetat med veckans bokstav Dd genom att:
*Tittat på bokstavståget.
*Samlat ord som börjar på Dd.
*Arbetat med bokstavsslingan.
*Spelat drakspelet med en kompis.

Några av de ord vi kom på var:
Dinosaurie
Drake
Daggmask
Druvor
Diamant
Disa
Dino
Dynamit
Dennis
Däck
Duva

Plutokompis! Kan du något annat ord som börjar på Dd?

 

 

 

 

Lyckostjärnan

Under veckan har båda klasserna arbetat med första kapitlet i arbetsboken lyckostjärnan (andra sidan av ABC-boken).
Vi inleder dessa lektioner med att läsa en berättelse ur högläsningsboken. I elevens arbetsbok arbetar sedan barnen med uppgifter som knyter an till högläsningsberättelsen och de samtal som uppkommit i klassen. I boken finns även övningar som bland annat tränar och utvecklar elevernas ordförråd, finmotorik, begreppsbildning.

Plutokompis! Berätta vilket hus du tror att Ceasar bor i, och varför du tror det?

 

 

Språklust

Ur ”Språklust 2 av Carin Rydja.”:
”Barn behöver strukturer för att förstå sin omgivning. För att kunna förklara, kommunicera och uttrycka känslor och tankar behöver de känna till både ord och begrepp i språket. Att kunna göra jämförelser och se likheter och olikheter, att utifrån olika egenskaper och användningsområden kunna sortera och dela in ord i olika ”klasser” är en väsentlig kunskap. Att kunna berätta och beskriva är också värdefullt i det sociala samspelet.”

Denna vecka ar vi inlett kapitlet som handlar om ”språk och begrepp”. Genom att göra dessa dagliga övningar, som bygger på bornholmsmodellen, kommer barnen att får en större språklig och social färdighet. Deras ordförråd, begrepp och språkförståelse ökar, vilket i sin tur påverkar läsförståelsen på ett positivt sätt.

Tillsammans har vi lärt oss mer om:
*Årstider
*Månader
*Veckodagar
*Morgon, förmiddag, eftermiddag och kväll.
*Sjungit årstidsånger och veckodagssånger.
*Sett en film om årstiderna.
*Tittat närmare på årshjulet.
*Undersökt Almanackan.
*Gått igenom dagens schema.
*Kategoriserat och identifierat (färger, frukter, blommor, djur).

 

 

Kunskaper / idrott och hälsa

Vi inledde veckans lektion med att ”väcka kroppen”. Då turas barnen om att leda och hitta på rörelser som vi utför tillsammans för att värma upp kroppen och alla olika kroppsdelar. Tillexempel ”springa på stället för att väcka benen”, ”göra cirklar med armarna för att väcka armarna” osv.
Vi avrundade uppvärmningen med ”Röreslestopp”, där vi rör oss runt i salen till musik på många olika sätt. Tillexempel som ålande ormar, krypande tigrar och studsande studsbollar.
Denna veckas huvudaktivitet var leken ”Djungelvrål”. En lek som övar flera olika förmågor, bland annat rumsuppfattning, öga- handkoordination, samarbete, strategi och minnesförmågan.
Vi avslutade passet med ”ballongen” och nedvarvning till lugn musik.

Plutokompis! Berätta gärna för någon där hemma hur leken Djungelvrål gick till och vad du tyckte om den.

 

Kunskaper / normer och värden 

 

Mångrupperna 

Simskola: På simskolan denna vecka fortsatte vi att öva på bentagen och finslipa på tekniken. Vi simmade både med och utan flythjälpmedel beroende på kunskapsnivån. Vi fick även öva på ryggsim. Vi avslutade med att hoppa från kanten och simma genom rockringarna.

Sagogruppen: I Sagogruppen pratade vi först om vad en folksaga är. Jag, Malin,  berättade ”Rödluvan” och vi pratade sedan om det lyckliga slutet och budskapet i sagan. Sedan tittade barnen på bilder som illustrerade sagan. De fick genom samarbete försöka återberätta sagan för att få dem i rätt kronologisk ordning. Dessa bilder kommer att finnas på Pluto, så att barnen själva kan använda dem och berätta sagan.

Dramalek: På dramaleken denna vecka fick vi använda vår fantasi och improvisationsförmåga. Vi turades om att plocka upp något osynligt ur en tygpåse som kompisarna skulle gissa var det var. Genom att låtsat hålla i tillexempel en blommar och sedan lukta på den kunde kompisarna gissa var det var. Vi lekte även lekarna ”musikstopp”, ”Pomperipossa” och Hur mycket är klockan herr Lejon”.

 

 

Skola och hem / information

 

Föräldramöte
Varmt välkomna till föräldramöte i Plutos klassrum onsdagen den 27 september kl. 18.00-19.30!
Vi kommer att berätta om hur vårt arbete tillsammans med barnen kommer att se ut under året och hur vi tillsammans med barnen och er föräldrar kan fortsätta skapa goda relationer och en positiv utveckling i klassen. Har ni frågor eller önskemål om innehåll på mötet kan ni mejla oss i förväg.

 

Teater
Fredagen den 20 oktober kommer vi att åka till Gustavsberg och gå på teater.
Denna dag kommer barnen behöva ha med sig lunchmatsäck, dricka och ett litet fika i en ryggsäck. Lunchmatsäcken behöver vara lagom stor så att de står sig till mellanmålet som vi äter som vanligt på skolan. Till dricka fungerar vatten, mjölk, chokladmjölk eller saft/festis. Med ett litet fika menar vi en kanelbulle eller två småkakor/kex. Läsk, godis eller snacks (chips) är inte tillåtet.

 

Nästa vecka v.38
Måndag:
Tisdag:
Onsdag: Röd/idrott
Torsdag: Grön/idrott
Fredag: Nix/simskola, Charon/sagor, Hydra/dramalek.

 

Trevlig helg önskar Plutos pedagoger!