Plutos veckobrev v. 41

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och värden / Ansvar och inflytande

Idrott

Vi inledde veckans idrottslektion som vi brukar med uppvärmningsövningarna ”Väcka kroppen” och ”Rörelsestopp”. Här får barnen öva på att ta och följa instruktioner samt att leda varandra genom att hitta på och visa en övning.

Efter uppvärmningen lekte vi  kullekarna ”Kaninjakten” och ”Korv med bröd”. Efter varje lek utvärderade vi med ”Tummen”. Tummen går till så att en håller sina händer bakom ryggen och bestämmer vilken tumme man ska ta fram när vi räknat till tre. Tummen ska spegla ens helhetskänsla av leken. 

Tummen upp = det här var en rolig lek som jag gärna leker igen. 

Tummen åt sidan = det här var roligt och det här kändes inte så bra. 

Tummen ner = den här leken var inte rolig för att…

Så här sa några kompisar om Kaninjakten:
tummen upp – för det var så roligt att springa.
tummen upp – för det fanns så många kaninhålor (pass).
tummen sida – för det var jobbigt att springa men roligt att hoppa in hålorna.
tummen ner – för det kom alltid någon och hoppade in i det hålet som jag stod i.

Så här sa några om korv med bröd:
tumme upp – för det var roligt att vara bröd och få rädda någon.
tumme sidan – för leken var rolig men jag tyckte vi lekte den för kort tid.
tumman ner – för jag blev kullad för lite för hårt av en kompis.

Vi avslutade lektionen med nedvarvning på golvet till lugn musik i dämpad belysning. 

Svenska

I svenskan har vi arbetat med veckans bokstav Ff. Vi har trollat fram bokstaven, sånger, rasmor och ord kopplat till den. Vi har arbetat med bokstavsslingan, samlat ord, jobbat i iPads med bokstavståget samt i arbetat i bokstavsboken. 

Vi har också arbetat med Språklust. Språklust är ett material som bygger på bornholmsmodellen och som vi använder oss av för att utveckla elevernas språkförståelsen i förskoleklass. Materialet är uppbyggt på ett 12-veckorsprogram där vi gör några övningar varje dag. 

Denna vecka har vi arbeta med Rim. Vi har ramsat ”Jan Banan” och ”Alla byxor äro dyra”, vi har pratat om vad rimord är och aktivt lyssnat för att höra hur olika ord låter och om det låter lika i slutet. Vi har arbetet med rimkort och hittat rim-par.

När eleverna har lärt sig rimma har de kommit en bit på väg i den fonologiska medvetenheten. Vilket är en betydelsefull del och grunden i den språkliga medvetenheten.

För att uppfatta rim måste man lyssna på hur orden låter, istället för att tänka på vad de betyder. Det viktiga är att eleverna uppfattar och hör det som är ljudmässigt lika. 

* mus – hus
betydelsemässigt olika
ljudmässigt lika = rim

*mus – råtta
betydelsemässigt lika
ljudmässigt olika = inte rim.

Matematik

Denna vecka har haft vår första ”Singmalektion”. Vi har samtalat om vad matematik är, undersökt talen 1-10, övat på att känna igen siffersymbolen, räknat framåt och bakåt på olika sätt samt övat på att skriva siffrorna.

Upplägget under varje Singmalektion har ett tydligt mål och en återkommande struktur.

Vi utforskar:

Startuppgiften presenteras på tavlan. Jag har ett problem som jag behöver hjälp med att lösa. Ett av talkorten saknas, hur kan vi tar reda på vilket det är? Hur många talkort är det om det ska vara 1-10? Till hjälp fick alla elever en varsin hög med talkort från 1-10 där samma talkort sakandes. Eleverna arbetande enskilt på sina platser och en stund innan vi återsamlades igen.

 

sedan delade vi mes oss våra tankar och alla fick förklara vilken strategi de använt för att komma fram till vilket tal som saknades.

Strategier som eleverna använde sig av: 

 • jag bara kollade på tavlan och såg att fem var 5 var borta.
 • jag räknade siffrorna och såg att 5 fattades.
 • jag la dem i ordning 1-10 och såg att 5 fattades. 
 • jag räknade  1 2 3 4 _ 6 och såg att 5 fattades. 

Vi lär:

Vi tittar på hur vår mattekompis Gustav löste uppgiften och prövar hans sätt. Gustav la talen i ordning från 1-10. Vi startar sedan på olika tal i talraden och övar på att räkna framåt och bakåt.

 

Sedan ser vi hur mattekompisarna har räknat i exemplet och så övar vi igen på att räkna framåt och bakåt och och fyller i talen som saknas tillsammans.

Jag övar:

I arbetsboken övar vi sedan enskild på att räkna framåt och bakåt och skriva de siffror som saknas på talraden.

Fördjupning: Vi hjälper varandra för att befästa våra kunskaper. Att kunna förklara hur en själv har löst en uppgift hjälper eleven att befästa sina kunskaper. Vi har talkorten 1-10 tillgängliga i klassrummet under dagarna så att eleverna har möjlighet att utforska på egen hand eller utmana varandra. De lägger då upp talkorten och gömmer sedan ett eller flera valfria tal och så får kompisen räkna ut vilket/vilka det är som saknas.

Plutokompis! Kan du räkna framåt och bakåt för någon där hemma, titta på talraderna nedan.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

10, 9 , 8 , 7, 6, 5 , 4 , 3 , 2, 1

6, 7, 8, 9, 10.

4, 3, 2, 1.

 

Ugglan och kompisproblemet

Vårt värdegrundsarbete fortsätter. Denna vecka har vi tittat på ”Ugglan och kompisproblemet” som denna gång handlade om att känna sig utanför. Vi hade fina diskussioner i klasserna efter filmen och alla fick i uppdrag att under den fria leken var extra uppmärksamma på varandra och bjuda in till lek. För att strukturera vårt samtal och synliggöra våra tankar använde vi Visible thinking-rutinen ”think-pare-share”.

Leken är oerhört viktig och det är genom den som barnen har möjlighet att öva det sociala samspelet som allra bäst. Något vi lägger stor vikt vid och ger utrymme för under hela dagen. Som vi berättade på föräldramötet gällande grupprocessen så är den första smekmånaden nu över och barnen visar på olika sätt att de är tryggare. Gruppen befinner sig nu i rollsökningsfasen som är en ganska intensiv period. Det händer mycket och många nya kompiskontakter knyts och prövas. Och det är nu vi har som mest nytta av de verktyg och strategier vi arbetat fram tillsammans. Vi övar på att säga stopp – hämta hjälp – bjuda in – turas om mm. Vi ser en stor glädje hos barnen och det leks över hela skolgården med både jämnåriga och äldre kompisar. Det konstrueras och pysslas en hel del och vi ser också att rollekar som familj/ restaurang lockar många just nu.

Matråd

I torsdags kom Saturnus matrådsrepresentanter på besök i Pluto. De berätta vad matrådet är och vad som togs upp på terminens första mötet. Vi fick bland annat veta att det slängs en hel del mat,  även dryck (mjölk) och att köket nu önskar att vi samarbetar för att förändra det framöver. Måntro att vi blev förvånade när vi fick höra att det faktiskt är så att de rätter som det slängs mest av är våra favoriträtter Tacos och pasta. Vi samtalade om hur det kan komma sig och hur vi kan tänka framöver när de rätterna serveras. Vi pratade även om vad en lagom portion är och hur en kan tänka när vi tar mat. Att det är viktigt att vi lyssnar på kroppen och känner efter hur mycket vi orkar äta upp. 

På matrådet framförde eleverna ett önskemål om att köket skulle servera en alternativ maträtt de dagar då de vet att det är mat som många inte är så förtjusta i (som t ex fisk). Detta har köket lyssnat på och kommer nu att serverar även en soppa dessa dagar. 

Plutolek med Saturnus

Vi har nu under två veckors tid haft glädjen att få lära känna och leka tillsammans med eleverna i årskurs 3 på lunchrasten. Stort tack alla i Saturnusar för roliga lekar och för att ni har varit sådan bra lekledare och förebilder. 

 

Simskolan
På simskolan denna vecka fortsatte vi med att finslipa på ben- och armtagen och bröst- och ryggsimmet. Vi fick också lära oss om sjövett och fick simma på mage, rygg samt prova att dyka ner till botten med flytväst på. Nästa vecka har Nix och Charon sitt sista simtillfälle. I den lokala planeringen (finns på hemsidan) för simskolan kan du som förälder få veta mer om hur upplägget och innehållet i simskolan ser ut och vad vi har gjort under de här veckorna.

 

Skola och hem

Höstlov

OBS! Skolan är stängd under måndagen! Dessutom så stänger skolan 15:00 på fredagen! (Skolan stänger alltid 15:00 före röd dag!).

 

Föräldrakoordinatorer

Nu har vi två föräldrakoordinatorer i Pluto. Detta läsår kan du som förälder höra av dig till 

Liselott Sund (grön) och Janna Kokko (röd) om du har frågor eller punkter som du önskar att de ska lyfta på koordinatorsmötet. Kontaktuppgifter till dem finns i Schoolsoft. 

 

Nästa vecka:

Måndag: Skolstart 8.20 för GRÖNA gruppen, då idrottslektionen startar 08:30. RÖDA gruppen börjar som vanligt kl 08:30.

Torsdag: Skogsutflykt för GRÖNA gruppen 14.30-16.00.

Fredag: Mångrupperna = Simskola för grupperna NIX och CHARON. Tag med vattenflaska, frukt, badkläder och handduk i en ryggsäck. Barnen behöver nu vara lämnade senast kl 07.50. Vid 08.00 går vi till bussen.

HYDRA har spelfredag tillsammans med Daniel kvar på skolan.

 

Tack för att du lämnar en kommentar så att vi ser att du har tagit del av informationen!

 

Trevlig helg!

/ Plutopedagogerna

Normer och värden

Ansvarig/Ansvariga lärare: Alla pedagoger i Pluto

När, under vilka veckor? Läsåret 2018-2019

 

Vad?

Vi arbetar för att alla elever ska känna sig välkomna och trygga, utveckla goda relationer tillsammans, känna sig delaktiga och trivas i sin nya skolmiljö på Lemshaga.

Frågeställning och följdfrågor

Hur skapar vi en miljö för utveckling, kreativitet och lärande där positivt beteende och delaktighet är vägledande?

Övergripande mål från LGR11

2.1 Normer och värden

 • Skolans mål att att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Förankring i kursplanens syfte
 1. Förskoleklassen
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.
 • Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och sina uppfattningar i möte och samspel med andra.
 • Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara.
 • I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.
 1. Fritidshemmet
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.
 • I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.
Centralt innehåll från kursplanen
 1. Förskoleklassen
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
 1. Fritidshemmet   
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Hur?

Genom tydlig struktur med dagliga återkommande rutiner som alla känner sig trygga i och med.

Genom samlingar där vi pedagoger tillsammans med eleverna samtalar och bestämmer gemensamma regler och ansvar.

Genom samtal med eleverna kring hur vi är mot varandra.

Genom aktiviteter där olika iordningställda miljöer inspirerar barnen till lek.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Eleverna kommer från 16 olika förskolor med olika erfarenheter av värdegrundsarbete. Det är viktigt att vi under läsåret strävar efter ett gemensamt förhållningssätt där goda relationer får möjlighet att växa.

När vi erbjuder eleverna en möjlighet att ta del av olika aktiviteter leder det till en balans mellan vila, aktivitet och återhämtning. Iordningställda miljöer präglas av ett inkluderande förhållningssätt. Genom diskussioner och samtal såväl kontinuerligt som fördjupande, under samlingar och vardagshändelser ges eleven möjlighet att både förstå och påverka sin skol- och fritidstid.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans.

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.

Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas.

Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet.

Utvärdering

Utvärdering av större och mindre projekt görs tillsammans med eleverna löpande under hela läsåret.

 

Plutos veckobrev v. 38

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och värden / Ansvar och inflytande

 

Idrott
*Samling i ringen – genomgång
*Uppvärmning
”Väcka kroppen” och ”Rörelsestopp”. (beskrivning finns i veckobrev v. 37).

*Aktivitet
Denna gång lekte vi ”Amöbakull” och ”Bläckfisken”. Pkutokompis! Berätta för någon där hemma hur någon av lekarna går till.

*Avslut med avkoppling
Vi avslutande med avkoppling liggandes på golvet till lugn musik. När hopprepsormen Snoddas sedan slingar sig på ens fötter får man tyst smyga ut till omklädningsrummet.

 

 

Svenska
Denna vecka har vi arbetat med bokstaven Cc. Vi har tittat på bokstavståget och samlat ord som börjar på Cc. Vi har sjungit ”Små cyklar som far omkring”. Vi har samlat ord som börjar eller innehåller Cc-ljuden (t ex Citron och Clown). I ABC-boken har vi ritat något som börjar på Cc och skrivit orden. Vi har övat på bokstavens ljud med hjälp av fjädern och vi har spårat bokstaven i sanden.

I ”Min bokstavsbok” har vi färglagt och klippt ut C-pusslet för att sedan pusslat ihop det och limma in det i boken. Vi har övat på att skriva stora och lilla Cc flera gånger.

Vi inleder alltid våra ipadslektioner med en gemensam genomgång. Denna vecka hjälptes vi åt att hitta och ringa i Cc, klurade ut var i orden vi hör Cc-ljudet och hjälptes åt att skriva orden på tavlan. I appen skolplus arbetade vi med bokstavståget och övade mer på bokstaven Cc på olika sätt.


*Vi urskiljer Cc från övriga bokstäver på tågvagnarna som kommer åkandes.


*Vi färglägger fälten med bokstaven Cc.


*Vi styr masken med pilarna och äter upp bokstaven Cc.


*Vi lyssnar efter i vilka ord vi hör Cc-ljudet och lastar dem på båten.

Och

*Vi lyssnar efter Cc-ljudet och lastar det på tåget.

 

I veckans kapitel av lyckostjärnan fick vi lyssna på berättelsen ”Polly vill ha kex”. Det handlade om bilmekanikern Vera. En morgon får Vera veta av papegoja utanför djuraffären att det finns en nedgrävd skatt i närheten. Men för att berätta mer om skatten vill papegojan ha kex. Vera måste få tag i kex!

Vi lyfte ord och begrepp som: fjäderdräkt, tilltufsad, blängde, förbryllad, ”så veknade hennes hjärta”, ”med andan i halsen” och ”som en blixt från klar himmel”.

Vi samtalade och diskuterade utifrån frågeställningarna:
Vad tror ni att det fanns i skatten under eken?
Vad skulle ni göra om ni hittade en skatt?
Vad skulle ni vilja att det var i den skatten?

Berättelsen i boken slutar med att Vera går förbi papegojan Polly där hon sitter på en pinne på sin nya tomt. Vera matar Polly med ett kex och Polly säger då ”-Det finns en skatt till…”. I arbetsboken ritade och skrev vi om hur vi tror att berättelsen skulle kunna fortsätta. Vi fick också rita och skriva vad vi själva skulle vilja hitta för skatt.

 

 

SO
I veckan har vi återkopplat till vårt pågående ”Kompisarbete” och den gemensamma norm och värdegrund som vi är i utvecklandet av tillsammans med eleverna.
Vi inledde lektionen med att titta på ett nytt avsnitt av ”Vara vänner”. Denna gång handlade det om att säga ifrån till någon som gör något oschysst.
Filmerna är gjorda så att det uppstår ett dilemma som det sedan inte blir någon bra lösning på. Men där efter bryts filmen med budskapet: ”Så här kan det väl ändå inte få sluta?…”

Vi pausar filmen där och diskuterar olika lösningar i klassen. Sedan ser vi fortsättningen som då denna gång slutar lyckligt.
Budskapen i filmen är att vi behöver vara modiga och säga ifrån / säga STOPP samt att våga berätta för någon vuxen. Alla fick sedan i uppdrag att från och med nu vara just sådär MODIGA och innan vi gick ut på rast så övade vi tillsammans på att säga STOPP och sätta upp STOPPHANDEN.

Efter rasten stämde vi av hur rasten hade gått. Genom att göra Visible thinking rutinen –  ”Dragkampen” kunde vi på ett tydligt sätt visualisera våra tankar och känslor.
Övningen gick till så att varje elev fick sätta sitt namnkort någonstans på skalan mellan ”inte alls bra – till jättebra” och sedan förklara sitt val. Dök det upp något som var mindre bra diskuterade vi det och hjälptes åt att hitta bra lösning.

Vi lyfte även våra ”kompisregler” igen. Vi delade med oss av vad vi tycker att vi är bra på och vad vi tycker att vi kan bli bättre på.

 

 

Skola och hem

Föräldramöte
Varmt välkomna på föräldramöte Torsdagen den 4 oktober 18.00-19.30. Vi kommer att berätta mer om hur året på Pluto kan komma att se ut. Har du som förälder andra frågor eller punkter som du önskar ta upp vill vi att du mailar oss dessa i förväg på;
pluto.personal@lemshaga.se

Önskelunch
På Lemshaga vill vi att eleverna ska få vara med och påverka i smått och stort. Alla klasser kommer under läsåret att få lämna in önskemål om maträtter som de önskar att köket ska laga.
Nästa vecka är det några av Plutos önskade maträtter som kommer att serveras i skolrestaurangen. Plutokompis! Titta på matsedeln för att se vad köket valde ut från de önskemål vi lämnade in förra veckan.

 

Nästa vecka:

Måndag: Skolstart 8.20 för GRÖNA gruppen, då idrottslektionen startar 08:30. RÖDA gruppen börjar som vanligt kl 08:30.

Torsdag: Skogsutflykt för RÖDA gruppen 14.30-16.00.

Fredag: Mångrupperna = Simskola för grupperna NIX och CHARON. Tag med vattenflaska, frukt, badkläder och handduk i en ryggsäck. OBS ÄNDRING! Vår simskoletid har ändrats, så vi behöver åka dit tidigare från och med nästa vecka. Barnen behöver nu vara lämnade senast kl 07.50. Vid 08.00 går vi till bussen.
HYDRA är kvar på skolan med Daniel.

 

Lämna ett kommentar så att vi ser att ni har tagit det av informationen. För att lämna en kommentar klicka på denna symbol längst ner i brevet och komihåg att spara. 

 

Trevlig helg!

/Plutos pedagoger

 

 

 

 

Plutosveckobrev v. 37 

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och värden / Ansvar och inflytande

Idrott
Idrottslektionerna i förskoleklass följer en tydlig och återkommande struktur för att skapa trygghet för eleverna. Tryggheten gör det möjligt för eleverna att utvecklas och ger dem självförtroende till att utmana sig själva och sin förmåga.
*Samling i ringen – genomgång
*Uppvärmning
Som uppvärmning började vi med att ”Väcka kroppen”. Vi turas då om att hitta på en rörelse som alla sedan provar att göra. Efter det gjorde vi ”Rörelsestopp”. Vi rör oss på olika sätt till musik och stannar upp när musiken tystnar. Vi fick bland annat röra oss som studsbollar, flygplan, racerbilar och ålande ormar.
*Aktivitet
Denna gång lekte vi ”Djungelvrål”. Det är en strategi- och samarbetslek som går ut på att de fyra lagen (röd, grön, gul, blå) ska hitta sina fem gömda djur i djungeln (plastkonerna) utan att avslöja var de andra lagens djur finns. När de hittat alla fem ropar de djungelvrål.
*Avslut med avkoppling
Vi avslutande med avkoppling liggandes på golvet till lugn musik. När hopprepsormen Snoddas sedan slingar sig på ens fötter får man tyst smyga ut till omklädningsrummet.

 

 

NO
Vi har arbetat med med de fyra årstiderna och de tolv månaderna. Barnen har delat med sig av sina tidigare kunskaper och erfarenheter och några berättade när de fyller år. Vi sjöng sågen ”Januari börjar året..” och ritade en teckning kopplad till hösten.

Svenska
Denna vecka har vi arbetat med bokstaven Bb. Vi har tittat på bokstavståget och samlat ord som börjar på Bb. Vi har sjungit ”Bolibompas veckovisa” och ” En liten båt blir ofta våt”. I ABC-boken har vi ritat något som börjar på Bb och skrivit det ordet. Vi har övat på bokstavens ljud med hjälp av fjädern och vi har spårat bokstaven i sanden.

I ”Min bokstavsbok” har vi färglagt och klippt ut B-pusslet, pusslat ihop och limmat in det i boken. Vi har övat på att skriva stora och lilla Bb flera gånger.

I ipadsen har vi arbetat i appen bokstavståget och även där övat mer på bokstaven Bb på olika sätt.

Vi urskiljer stora och lilla Bb från övriga bokstäver och hittar rätt väg genom labyrinten.

Vi lyssnar efter vilka ord som börja på Bb-ljudet och lastar dem på tåget.

Vi lyssnar efter Bb-ljudet utan att kunna koppla ihop det med en bild och lastar det på tåget.

Vi lyssnar efter vart i orden vi hör Bb-ljudet. Om det är i början, i mitten eller i slutet av ordet.

 

Lyckostjärnan
I veckans kapitel av lyckostjärnan fick vi lyssna på berättelsen om när Bea skulle sova över hos Asta och om gosedjuret Hickeman.

Vi lyfte ord och begrepp som: tältsäng, stoppning, hängmatta, skär, sliten, portkod, glipa samt ”luktade tungt och mustigt” och ”kommer som ett skott”.

Vi samtalade utifrån frågeställningarna:
Varför kunde inte Bea somna? Hur kom Hickeman till Bea mitt i natten? Har du sovit över någon gång? Vad behöver du ha med dig om du ska sova över?

I arbetsboken fick vi rita ett av våra egna gosedjur och packa en väska med saker som är bra att ta med sig när man ska sova över.

 

SO

I Onsdags hade vi den planerade brandövningen tillsammans med åk 1 och 2 i Mellangården. Det gick hur bra som helst alla var så grymma. När brandlarmet gick tog vi oss lugnt ut till vår plats vid tennisplanen för att sedan gå vidare till den gemensamma uppsamlingsplatsen nere på fotbollsplan.
Innan lunchen samlades vi och tittade på filmen ”Ellie och Jonas lär sig om eld”. Genom den fick vi ibland annat lära oss vilket nummer vi ska ringa om det brinner eller olyckan är framme.
Plutokompis minns du ramsa ”1 1 2 – lätt att slå”? (en mun, en näsa och två ögon).
Efter filmen samtalade och delade med oss av tidigare erfarenheter kring ämnet. Alla kompisar fick i uppdrag att titta vart brandvarnaren finns uppsatt där hemma.
Efter lunchen läste vi boken ”Elin bränner sig – en livsviktigt saga om att hjälpa till”. En berättelse som på ett spännande sätt gav oss ännu mer kunskap om hur det kan gå till om olyckan är framme och hur vi då ska agera.

 

Skola och hem

Föräldramöte
Varmt välkomna på föräldramöte Torsdagen den 4 oktober 18.00-19.30. Vi kommer att berätta mer om hur året på Pluto kan komma att se ut. Har du som förälder andra frågor eller punkter som du önskar ta upp vill vi att du mailar oss dessa i förväg på pluto.personal@lemshaga.se

Nästa vecka:
Måndag: Skolstart 8.20 för GRÖNA gruppen, då idrottslektionen startar 08:30. RÖDA gruppen börjar som vanligt kl 08:30.

Torsdag: Skogsutflykt för GRÖNA gruppen 14.30-16.00.

Fredag: Mångrupperna = Simskola för grupperna NIX och CHARON. Barnen behöver vara lämnade senast kl 08.00, då vi går till bussen strax där efter. Tag med vattenflaska, frukt, badkläder och handduk i en ryggsäck.
HYDRA är kvar på skolan med Daniel.

 

Lämna en kommentar när du har läst tack!

Trevlig helg!
/ Plutos pedagoger

Plutos veckobrev v.34

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och värden / Ansvar och inflytande

Vår första skolvecka är nu till ända, vilken härlig vecka vi haft tillsammans.
I måndags under skolstartsdagen var det lite pirrigt i flera magar. Vi fokuserade på att leka mycket tillsammans både ute och inne. För att fira denna dag bjöd köket på isglass som vi avnjöt under sista lektionen.

Sommaruppgift
Nu är arbetet med sommaruppgifterna i full gång, vi har fått höra kompisar berätta om glädjen de känner när de hoppar studsmatta, spelar tennis, rider, badar från bryggan, åker rullskridskor eller simmar i en fors. Vid varje presentation utgår vi från frågeställningarna:

Vad är rörelseglädje för dig? vad har du tagit med?
Varför valde du just det?
Vart utspelar sig din sommaruppgift?

Med frågorna som stöd får eleven berätta fritt en stund, sedan visar hen upp sin sak/foto. Efter det har kompisarna chansen att ställa frågor. Vi avrundar med att alla får möjlighet att dela med sig av sina egna erfarenheter eller tankar kring liknande stunder av rörelseglädje.

Skapa i skokartong
Nästa vecka kommer de elever som har redovisat få börja med uppgiften att skapa och illustrera sin sommaruppgift i en skokartong. Vi är tacksamma för de kartonger vi fått men tar gärna emot fler.

Lemshagapromenad / gruppstärkande lekar
Förutom sommaruppgifterna så har vi under torsdagen och fredagen denna veckan lekt gruppstärkande lekar och gått på en Lemshagapromenad.

Tillsammans med Daniel lekte vi lekar både inne och ute på skolgården. Vi lekte en namnlek för att lära känna varandra bättre och på tennisplanen lekte vi ”Gammelgäddan” och samarbetsleken ”Rockringen”.

På vår Lemshagapromenad utforskade vi hela skolgården tillsammans med Anna och Maria. Vi gick runt och tittade på alla gårdar, vi samtalade om vilka klasser som hör hemma vart och vad de har för planetnamn. Vi tog även reda på vart skolchefen, rektor och skolsköterskan finns. Vi fick lära oss lite om Lemhagas historia. Tänk att Ladan har funnits enda sedan 1908, att det var en bondgård här innan det blev en skola och att grisarna bodde där matsalen är idag.

 

Skola och hem

Lära-känna-samtal
Nu sitter samtalslistorna uppe i hallen och vi ser att många redan har hittat en tid. Samtalen ligger under vecka 36-38. Under 30 minuter får ni som förälder möjligheten att berätta mer om ert barns behov och intressen. Under detta samtal kommer ni att träffa Maria eller Daniel som är mentorer, på bokningslistorna står det vilken mentor ert barn har.

Mentorsgrupper röd och grön
Inför lärakännasamtalen och på prov för en tid framöver har vi nu delat in eleverna i en röd och en grön mentorsgrupp. I dessa mentorsgrupper kommer eleverna träffas och arbeta under lektionstid. All övrig tid där emellan, på raster och under fritids så är vi alla tillsammans.
Daniel är mentor för Pluto röd och Maria för Pluto grön, som tillsammans med pedagogerna Anna, Titti och Anita har ett övergripande ansvar och samarbete kring era barn. Viktigt att veta är att dessa grupper kan komma att förändras under året om vi pedagoger upplever att det behövs. Då kan det innebära att man får byta mentor.
Även om vi delar upp oss under lektionstid så ser vi oss ändå som EN klass. Där vi lägger stor vikt vid att bygga goda relationer och ger eleverna möjlighet att knyta många kompiskontakter under året. Tillsammans med eleverna och er föräldrar vill vi bygga en positiv Vi-känsla för att inleda dessa skolår på bästa tänkbara sätt.

Frånvaro
Vi vill påminna er om att fylla i ert barns närvarotider i schoolsoft och att frånvaro meddelas på Schoolsoft innan kl.8. Att det finns inlagda tider är av stor vikt för ert barns säkerhet, för planerandet av verksamheten och för att vårt närvarosystem (dator + iPad) ska fungera optimalt. Om ert barns tider inte är ifyllda så syns det inte i våra iPads när ni gör en frånvaroanmälan. Om en elev inte dyker upp till lektionsstart och inte är frånvaroanmäld kommer ni föräldrar att bli kontaktade av skolan.

Egen mat
Det kostar på att börja ett nytt jobb eller hur? Precis så är det för era barn just nu. Det är mycket nytt att bearbeta och ta in och det kostar massor av energi.
Upplever ni att det behövs så får ni gärna skicka med frukt och/eller en smörgås till ert barn så de kan fylla på energidepån under dagen. Det medhavda förvaras på hyllan i kapprummet och får ätas före kl 8.30 eller efter vi ätit mellis 13.30. Vi vill inte att barnen byter mat med varandra eller delar med sig, då detta har en tendens att leda till byteshandel och konflikter.
Viktigt att tänka på är att det råder nötförbud på hela skolan!

Vattenflaska
En namnmärkt vattenflaska är även bra om alla barn har på sin hylla i kapprummet, hjälp gärna ert barn med att diska den emellanåt så den håller sig fräsch.

Plutos schema
De här första veckorna arbetar vi schemabrytande och lägger fokus på sommaruppgifterna och att lära känna varandra genom att umgås och leka mycket tillsammans.
Från och med vecka 36 och framöver följer vi det ordinarie schemat. En tydligare förklaring för hur en vecka är upplag får ni i nästa veckobrev.

Fritids utedagar
På torsdagar mellan kl.14.30-16.00 går Anna och Titti iväg med en av Plutoklasserna till olika platser i närmiljön (varannan vecka). På fritids anslagstavla i hallen står det vilken grupp som går iväg. Vi är tillbaka på Pluto senast kl.16.00.

Nästa torsdag, 30/8, börjar vi och då går vi till ”Raketen” med den röda gruppen. Den platsen ligger strax ovanför skolan och där kommer vi att leka och bekanta oss med miljön. ”Raketen” kommer vi att återvända till många torsdagar så här i början av läsåret eftersom den ligger nära skolan.
Behöver ni hämta tidigare än 16.00 går det bra att hämta vid Raketen de dagar vi är där. Hämtas barnen extra tidigt någon torsdag får de stanna kvar på Pluto, men då vill vi att ni meddelar oss i förväg.
Det är viktigt att barnen har bra kläder eftersom vi går ut i alla väder.

Kommentera veckobrevet
För att vi ska veta att ni har hittat hit och läst detta veckobrev ber vi er lämna en kommentar. Det räcker med att skriva vi har läst, men om ni vill så kan ni fråga ert barn vad som var roligast under denna skolvecka och skriva det.

 

Tack för denna vecka och trevlig helg!
/Plutos pedagoger

Plutos veckobrev v. 33

Välkomna till ett spännande läsår i Pluto

alla barn och föräldrar!

Inskolningsdagarna har gått mycket bra för alla barn i båda grupperna och barnen börjar redan knyta kontakter med varandra. Vi har sett många glada och förväntansfulla barn och mycket lek både inne och ute dessa första dagar. Vi har utforskat vår ute- och innemiljö och på ett tryggt sätt fått möta många nya rutiner tillsammans.

Tack alla föräldrar som hjälpt oss att ge barnen en trygg start den här första tiden på Lemshaga!

De närmaste veckorna kommer vi fortsätta att lägga mycket tid på att hjälpa barnen möta allt nytt, stötta dem i mötet med nya vänner samt undersöka den nya miljön och de rutiner som finns här.

Så här gör vi bland annat för att skapa trygghet och goda relationer:

* vi finns vid barnens sida i deras möten med andra, både i lek och i arbetsstunder. Vi pratar om hur vi vill att vi ska vara med varandra.

* vi tydliggör våra rutiner och dagens struktur.

* vi arbetar gruppstärkande genom att öva på våra namn, leka och sjunga mycket tillsammans.

 

Sommaruppgift

I veckan som kommer påbörjar vi vårt arbete med sommaruppgiften. Barnen kommer få berätta och samtala om rörelseglädje utifrån sin medhavda bild eller sak. Genom att prata inför, samtal med och lyssna nyfiket på varandra formar vi det goda klimat vi vill ska råda i våra klassrum. Vi får även möjligheten att lära känna varandra ännu bättre och knyta fler kompiskontakter.

Som en del i detta arbete ska vi skapa och konstruera den miljö som är kopplad till vår rörelseglädje. Till det så kommer vi bland annat att behöva skokartonger. Så har ni några skokartonger över där hemma så tar vi tacksamt emot dem. 

 

Information

 

Pluto = förskoleklass + fritids (Kl.07.30-17.00)

Plutofritids

Fritids öppnar 07.30 och stänger 17.00. Barnen har sitt morgonfritids och eftermiddagsfritids i samma lokaler/klassrum som inskolningen har varit i. De barn som kommer före 8.00 möter olika pedagoger från Mellangården och barn från Neptunus (åk1), Uranus (åk2) och Saturnus (åk3). Strax före 07.45 går de äldre barnen till sina klassrum och Plutobarnen stannar kvar.

Från kl 8.00 finns två av tre Plutopedagoger i klassrummen Röd och Grön. Det är även en Plutopedagog kvar till 17.00 varje dag. 

 

Pluto förskoleklass

Skoltiden/lektionerna startar kl 8.30 och slutar 13.15. Denna tid är obligatorisk för alla barn i förskoleklass. Vi vill att alla barn är lämnade, pussade och kramade före 8.30.

 

En dag på Pluto

7.30 Fritids öppnar i Plutos röda rum

7.45 De äldre barnen går till sina klassrum

Morgonfritids slutar och skoldagen börjar.

8.30 Förmiddagens lektioner startar

10.30 Lunch

11.00 -12.00 Rast ute

12.00 -13.15 Eftermiddagens lektioner startar

Skoldagen slutar och eftermiddagsfritids börjar

13.30 Mellanmål och rast ute

14.30 Barnen kan välja inne- eller utelek

16.00 Vi börja avsluta alla aktiviteter och lekar och samlas inne.

16.30 Fruktstund för de barn som är kvar till 17.00.

17.00 Fritids stänger

Påminn gärna ditt barn att plocka undan efter sig innan hemgång.

 

Plutopedagoger

Pedagoger som era barn kommer att möta under sitt år i förskoleklass är i första hand Maria, Daniel, Anna, Titti och Anita. Vi har olika ansvarsområden men samarbetar kring barnen under hela deras dag. Maria och Daniel har det övergripande ansvaret för förskoleklasstiden och Anna och Titti för fritidstiden. Titti och Anita är med barnen under mellanmålet och ute på mellisrasten.

 

Frånvaro

Frånvaro meddelas på Schoolsoft innan kl.8. Vi vill också påminna er som inte redan gjort det att fylla i ert barns närvarotider i schoolsoft.  Det är av stor vikt för ert barns säkerhet, för planerandet av verksamheten och för att vårt närvarosystem (dator + iPad) ska fungera optimalt. Om ert barns tider inte är ifyllda så syns det inte i våra iPads när ni gör en frånvaroanmälan. Om en elev inte dyker upp till lektionsstart och inte är frånvaroanmäld kommer ni föräldrar att bli kontaktade av skolan. 

 

Lämning/hämtning

När ni lämnar och hämtar på dagarna är det viktigt att ni föräldrar stämmer av med oss innan ni går. På whiteboardtavlan i hallen kan ni se vem av oss pedagoger som är ansvarig för närvaron varje dag.

När någon annan hämtar…

Om någon annan än ni föräldrar hämtar ert barn behöver ni meddela oss. Vi vill även att ni skriver in det i kommentarsfältet på schoolsoft (där ni fyller i ert barns tider). 

 

Egen mat

Ni får gärna ta med en frukt eller en smörgås till ert barn om de behöver lite extra energi under dagen. Dessa förvaras på hyllan i kapprummet och får ätas före kl 8.30 eller efter vi ätit mellis. Vi vill inte att barnen byter mat med varandra eller delar med sig, då detta har en tendens att leda till byteshandel och konflikter.

Viktigt att tänka på är att det råder nötförbud på hela skolan!

En namnmärkt vattenflaska är även bra om alla barn har på sin hylla i kapprummet, hjälp gärna ert barn med att diska den emellanåt så den håller sig fräsch.

 

Leksaker

På Lemshaga vill vi att barnen möts genom det material som vi har här, då  möten handlar om personer, och inte saker. Egna leksaker, gosedjur, pennor mm ska stanna hemma.

 

Kläder

De kläder som barnen behöver på Pluto är;

* utekläder och skor + regnkläder och gummistövlar (i kapprummet)

* minst två set med ombyteskläder (i lådan i korridoren)

Ni föräldrar behöver hjälpa barnen att hålla ordning i kapprummen genom att ta hem kläder som behöver tvättas, titta i torkskåpen om något ska tillbaka till kroken och fylla på extrakläder vid behov.

 

Födelsedagar

Här på Pluto firar vi den som fyller år genom att varje kompis under en samling får ge bort en ”låtsaspresent” (fantasipresent) som vi skriver upp i ett kort. Vi avslutar med att sjunga en födelsedagssång.

Födelsedagsbarnet får sedan ta hem sitt kort med kompisarnas presenter  samt det födelsedagskort som sitter i hallen under whiteboardtavlan.

Vi vill passa på att informera om att inbjudningar till privata födelsedagskalas inte får sättas upp i kapprummen eftersom vi vill undvika födelsedagsdiskussioner som kan göra att någon känner sig utanför.

 

Skolstart

Skolstartsdagen är nu måndag den 20/8 kl.9.00. Vi vill att ni föräldrar lämnar barnen som vanligt på Pluto, senast 8.30 denna dag. Vi pedagoger går tillsammans med barnen ner till Amfiteatern till 09.00, där alla elever sitter klassvis på bänkarna. Om du som förälder önskar och har möjlighet att närvara under denna stund är du varmt välkommen att stå runt om Amfiteatern. Vi kommer inte att ha någon återsamling för er föräldrar efteråt, utan vi går tillbaka själva med barnen till klassrummen och fortsätter vår dag.

 

Lära-känna-samtal

Vi kommer snart att bjuda in till ett 30 minuters lära-känna-samtal. Listorna för att boka en tid kommer att sättas upp i vår hall under nästa vecka. Detta är ett utvecklingssamtal där ni föräldrar får möjlighet att berätta mer om ert barns erfarenheter, intressen och behov.

 

Kontaktuppgifter till oss på Pluto:

pluto.personal@lemshaga.se

Telefonnummer: 08-586 313 10

 

Trevlig helg!

/Plutos pedagoger