Plutos veckobrev v. 34

Välkomna till ett spännande läsår i Pluto

alla barn och föräldrar!

Inskolningsdagarna har gått mycket bra för alla barn i båda grupperna och barnen börjar redan knyta kontakter med varandra. Vi har sett många glada och förväntansfulla barn och mycket lek både inne och ute dessa första dagar. Vi har utforskat vår ute- och innemiljö och på ett tryggt sätt fått möta många nya rutiner tillsammans.

Tack alla föräldrar som hjälpt oss att ge barnen en trygg start den här första tiden på Lemshaga!

De närmaste veckorna kommer vi fortsätta att lägga mycket tid på att hjälpa barnen möta allt nytt, stötta dem i mötet med nya vänner samt undersöka den nya miljön och de rutiner som finns här.

Så här gör vi bland annat för att skapa trygghet och goda relationer:

* vi finns vid barnens sida i deras möten med andra, både i lek och i arbetsstunder. Vi pratar om hur vi vill att vi ska vara med varandra.

* vi tydliggör våra rutiner och dagens struktur.

* vi arbetar gruppstärkande genom att öva på våra namn, leka och sjunga mycket tillsammans.

 

Sommaruppgift

I veckan som kommer påbörjar vi vårt arbete med sommaruppgiften. Barnen kommer få berätta och samtala om rörelseglädje utifrån sin medhavda bild eller sak. Genom att prata inför, samtal med och lyssna nyfiket på varandra formar vi det goda klimat vi vill ska råda i våra klassrum. Vi får även möjligheten att lära känna varandra ännu bättre och knyta fler kompiskontakter.

Som en del i detta arbete ska vi skapa och konstruera den miljö som är kopplad till vår rörelseglädje. Till det så kommer vi bland annat att behöva skokartonger. Så har ni några skokartonger över där hemma så tar vi tacksamt emot dem. 

 

Information

 

Pluto = förskoleklass + fritids (Kl.07.30-17.00)

Plutofritids

Fritids öppnar 07.30 och stänger 17.00. Barnen har sitt morgonfritids och eftermiddagsfritids i samma lokaler/klassrum som inskolningen har varit i. De barn som kommer före 8.00 möter olika pedagoger från Mellangården och barn från Neptunus (åk1), Uranus (åk2) och Saturnus (åk3). Strax före 07.45 går de äldre barnen till sina klassrum och Plutobarnen stannar kvar.

Från kl 8.00 finns två av tre Plutopedagoger i klassrummen Röd och Grön. Det är även en Plutopedagog kvar till 17.00 varje dag. 

 

Pluto förskoleklass

Skoltiden/lektionerna startar kl 8.30 och slutar 13.15. Denna tid är obligatorisk för alla barn i förskoleklass. Vi vill att alla barn är lämnade, pussade och kramade före 8.30.

 

En dag på Pluto

7.30 Fritids öppnar i Plutos röda rum

7.45 De äldre barnen går till sina klassrum

Morgonfritids slutar och skoldagen börjar.

8.30 Förmiddagens lektioner startar

10.30 Lunch

11.00 -12.00 Rast ute

12.00 -13.15 Eftermiddagens lektioner startar

Skoldagen slutar och eftermiddagsfritids börjar

13.30 Mellanmål och rast ute

14.30 Barnen kan välja inne- eller utelek

16.00 Vi börja avsluta alla aktiviteter och lekar och samlas inne.

16.30 Fruktstund för de barn som är kvar till 17.00.

17.00 Fritids stänger

Påminn gärna ditt barn att plocka undan efter sig innan hemgång.

 

Plutopedagoger

Pedagoger som era barn kommer att möta under sitt år i förskoleklass är i första hand Maria, Daniel, Anna, Titti och Anita. Vi har olika ansvarsområden men samarbetar kring barnen under hela deras dag. Maria och Daniel har det övergripande ansvaret för förskoleklasstiden och Anna och Titti för fritidstiden. Titti och Anita är med barnen under mellanmålet och ute på mellisrasten.

 

Frånvaro

Frånvaro meddelas på Schoolsoft innan kl.8. Vi vill också påminna er som inte redan gjort det att fylla i ert barns närvarotider i schoolsoft.  Det är av stor vikt för ert barns säkerhet, för planerandet av verksamheten och för att vårt närvarosystem (dator + iPad) ska fungera optimalt. Om ert barns tider inte är ifyllda så syns det inte i våra iPads när ni gör en frånvaroanmälan. Om en elev inte dyker upp till lektionsstart och inte är frånvaroanmäld kommer ni föräldrar att bli kontaktade av skolan. 

 

Lämning/hämtning

När ni lämnar och hämtar på dagarna är det viktigt att ni föräldrar stämmer av med oss innan ni går. På whiteboardtavlan i hallen kan ni se vem av oss pedagoger som är ansvarig för närvaron varje dag.

När någon annan hämtar…

Om någon annan än ni föräldrar hämtar ert barn behöver ni meddela oss. Vi vill även att ni skriver in det i kommentarsfältet på schoolsoft (där ni fyller i ert barns tider). 

 

Egen mat

Ni får gärna ta med en frukt eller en smörgås till ert barn om de behöver lite extra energi under dagen. Dessa förvaras på hyllan i kapprummet och får ätas före kl 8.30 eller efter vi ätit mellis. Vi vill inte att barnen byter mat med varandra eller delar med sig, då detta har en tendens att leda till byteshandel och konflikter.

Viktigt att tänka på är att det råder nötförbud på hela skolan!

En namnmärkt vattenflaska är även bra om alla barn har på sin hylla i kapprummet, hjälp gärna ert barn med att diska den emellanåt så den håller sig fräsch.

 

Leksaker

På Lemshaga vill vi att barnen möts genom det material som vi har här, då  möten handlar om personer, och inte saker. Egna leksaker, gosedjur, pennor mm ska stanna hemma.

 

Kläder

De kläder som barnen behöver på Pluto är;

* utekläder och skor + regnkläder och gummistövlar (i kapprummet)

* minst två set med ombyteskläder (i lådan i korridoren)

Ni föräldrar behöver hjälpa barnen att hålla ordning i kapprummen genom att ta hem kläder som behöver tvättas, titta i torkskåpen om något ska tillbaka till kroken och fylla på extrakläder vid behov.

 

Födelsedagar

Här på Pluto firar vi den som fyller år genom att varje kompis under en samling får ge bort en ”låtsaspresent” (fantasipresent) som vi skriver upp i ett kort. Vi avslutar med att sjunga en födelsedagssång.

Födelsedagsbarnet får sedan ta hem sitt kort med kompisarnas presenter  samt det födelsedagskort som sitter i hallen under whiteboardtavlan.

Vi vill passa på att informera om att inbjudningar till privata födelsedagskalas inte får sättas upp i kapprummen eftersom vi vill undvika födelsedagsdiskussioner som kan göra att någon känner sig utanför.

 

Skolstart

Skolstartsdagen är nu måndag den 20/8 kl.9.00. Vi vill att ni föräldrar lämnar barnen som vanligt på Pluto, senast 8.30 denna dag. Vi pedagoger går tillsammans med barnen ner till Amfiteatern till 09.00, där alla elever sitter klassvis på bänkarna. Om du som förälder önskar och har möjlighet att närvara under denna stund är du varmt välkommen att stå runt om Amfiteatern. Vi kommer inte att ha någon återsamling för er föräldrar efteråt, utan vi går tillbaka själva med barnen till klassrummen och fortsätter vår dag.

 

Lära-känna-samtal

Vi kommer snart att bjuda in till ett 30 minuters lära-känna-samtal. Listorna för att boka en tid kommer att sättas upp i vår hall under nästa vecka. Detta är ett utvecklingssamtal där ni föräldrar får möjlighet att berätta mer om ert barns erfarenheter, intressen och behov.

 

Kontaktuppgifter till oss på Pluto:

pluto.personal@lemshaga.se

Telefonnummer: 08-586 313 10

 

Trevlig helg!

/Plutos pedagoger

 

Simskola

Ansvarig/ansvariga lärare:

Stina och Maggan (simlärare på Gustavsbergs badhus)

Pedagoger från förskoleklass: Maria Jones-Bentzer, Anna Berlind, Daniel Ekmark.

 

När, under vilka veckor?

Fredagar, under höstterminen 2018.

Vad?

Simskola i förskoleklass Pluto.

Frågeställning och följdfrågor:

-Vad är viktigt att tänka på när vi åker skolskjuts?

-Vad behöver du för utrustning när du åker till badhuset?

-Vilka regler och rutiner finns att förhålla sig till på ett badhus?

-Vad innebär vattenvanan och hur får vi det?

-Hur utvecklar vi våra simkunskaper?

Övergripande mål från LGR 11

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

2.2 Kunskaper

 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet kan påverka hälsa och välbefinnande.

Centralt innehåll från kursplanen

 1. Förskoleklassen
 • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Eleverna har simskola i tillsammans med i den mångrupp (Nix, Charon, Hydra) som de är indelad i på skolan. Varje grupp har 7 st sammanhängande simtillfällen under höstterminen. Simskolan är förlagd på fredagar och eleverna åker med skolskjuts med någon av de ansvariga pedagogerna från skolan (tur och retur) till Gustavsbergs badhus.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Efter elevens nio simtillfällen bedömer simlärarna hur simfärdigheterna har utvecklats hos varje enskild elev.

De tittar på följande punkter:

 • vågar doppa huvudet / tvätta ansiktet. (vattenvana)
 • flyta.
 • bröstsim 5 simtag.
 • bröstsim 10 eller fler simtag.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Under de nio simtillfällena kommer eleverna att få öva på att: doppa sig under vattenytan, hoppa från kanten, flyta, bentag, armtag, bröstsim, ryggsim, livräddning med hansalina och livboj samt att ta sig genom en vattenhinderbana.

Flythjälpmedel som korvar och plattor används varierande utifrån elevernas förkunskaper.

Varför?

Värmdö kommun har gjort en satsning där man erbjuder simskola för alla elever i förskoleklass. Som skärgårdskommun vill de ge alla barnen lika förutsättningar för att kunna lära sig simma. Vi åker i grupper om 12-13 barn i varje där eleverna utöver simträningen ges möjlighet till att lära känna varandra i ett mindre sammanhang och samverka med närsamhället.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.

Vi utvecklar skolans verksamhet i dialog och samverkan med närsamhälle, näringsliv och forskning

Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle?

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna

Vi utvärderar kontinuerligt efter varje tillfälle genom samtal om dagens innehåll och elevernas upplevelser.

 

Idrott

Ansvarig/ansvariga lärare:

Maria Jones-Bentzer

 

När, under vilka veckor?

Läsåret 2018-2019

Vad?

Idrott i förskoleklass Pluto

Frågeställning (och följdfrågor):

-Hur kan vi öva oss på att uppfatta och följa en instruktion?

-Hur kan vi öva oss på att samarbeta?

-Hur kan eleverna utveckla sin grovmotoriska förmåga genom olika lekar och övningar?

Övergripande mål från LGR 11

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

2.2 Kunskaper

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet kan påverka hälsa och välbefinnande.

Centralt innehåll från kursplanen

 1. Förskoleklassen

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I förskoleklass har vi idrott i våra basgrupper röd och grön. Grupperna har en varsin idrottslektion per vecka (45 min). Under läsåret deltar förskoleklassen också på skolans friluftsdagar.

Upplägg av undervisningen som kan ske både inne och utomhus.

 • Uppvärmning.
 • Huvudaktivitet.
 • Avkoppling / utvärdering.

Eleverna kommer under lektionerna att ges möjlighet till att utmana och utveckla de olika förmågorna, sin motorik samt rörelseglädje genom:

 • Redskapsbanor och redskapsstationer.
 • Bollekar och bollövningar.
 • Olika typer av stafetter, lekar, och samarbetsövningar.
 • Att byta om och duscha.
 • Genom samtal om kost kopplat till måltiderna vi äter under en dag och vad vi behöver få i oss för att må bra.

Ombyte: Under höstterminen har vi medvetet valt att inte lägga fokus på ombyte och dusch. Dels för att vår lektionstid ligger i direkt anslutning till vår lunchtid och för att vi vill nyttja lektionstiden till att hinna röra på oss så mycket som möjligt. Under vårterminen tar vi en del av lektionstiden till att byta om innan samt duscha efteråt som ett led i förberedelserna inför nästa läsår.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Syftet är att skapa meningsfulla sammanhang för eleverna där det ges möjlighet till att utveckla en rörelseglädje och tilltro till sin egen motoriska förmåga. Men även skapa en vi-känsla, där vi ser styrkan i att vara en del av en grupp, som lär av varandra och tillsammans.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

Utvärdering

Ansvarig pedagog gör en snabb mentalreflektion efter lektionen för att få syn på utvecklingsområden.

Utvärdering sker annars en gång per läsår på utvärderingsdagen.

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna

Vi utvärderingar tillsammans med eleverna efter lektionen eller efter avslutat block. Vi använder oss av verktyget ”Tummen” och delar med oss av våra reflektioner.

 

Sommaruppgift

Hej alla blivande Plutoföräldrar!

 

På skolan arbetar vi för en hållbar utveckling och är certifierade ”Grön flagg” genom Håll Sverige Rent. Mer om detta kan du läsa på bloggen ”Grön flagg” på Lemshagas hemsida och på HSR.se

Detta års sommaruppgift är hämtat ut tema: Livsstil och hälsa.

Då vi ses i augusti kommer vi att starta upp vårt första tema ”Rörelseglädje – visa oss ett ögonblick där du upplever glädje och rörelse på en och samma gång.”

I sommar vill vi att ditt barn får hjälp med att ta med en bild eller en sak kopplat till vad ert barn tycker  representerar rörelseglädje för hen. Det är bara fantasin som begränsar vad det skulle kunna vara.

Vi vill att ni tar med sommaruppgiften så att den finns på plats första inskolningsdagen i augusti. Barnen kommer att få presentera sin tanke med hjälp av en bild eller en sak. Presentationen kommer att dokumenteras och dokumentationerna kommer att finnas synligt för barnen att ta del av för fortsatta reflektioner.

Syftet och målet med denna uppgift är att barnen ska ha möjlighet till eget inflytande i arbetet och att de genom sitt arbete och kompisars redovisningar får en ökad medvetenhet om vad rörelseglädje kan vara och hur den påverkar vårt välbefinnande, vår hälsa och livsstil.

Det går också hand i hand med det viktiga värdegrundsarbete vi startar upp under hösten med att lära känna varandra och för att skapa en fin grund för barnens fortsatta tid tillsammans här på Lemshaga. Detta görs då barnen presenterar sitt arbete för sina kompisar och då de är aktiva lyssnare vid sina kompisars redovisningar.

 

Hej Plutokompis!

Snart börjar du hos oss på Lemshaga och då vi ses i augusti kommer vi att starta upp vårt första arbete tillsammans, som du nu ska få höra om.

I sommar vill vi att du får hjälp med att ta med en bild på dig eller en sak som visar när du är i ett sammanhang som visar på vad som är rörelseglädje för dig. Med rörelseglädje menar vi rörelse och glädje tillsammans.

Då vi ses efter sommaren kommer vi tillsammans att titta på din och alla dina Plutokompisars bild/sak och prata om alla dessa olika stunder av rörelseglädje som ni har upplevt och tycker om.

Det ska bli roligt att få se din bild eller sak och få höra om rörelseglädjen du upplevt!

 

Hälsningar Maria, Daniel och Anna

 

Välkomna till inskolning på Pluto

Vi har tre inskolningsdagar som pågår mellan kl. 9.00-12.00. Efter dag 3 är inskolningen klar och ni kan lämna barnen på Plutofritids efter behov mellan kl. 7.30-17.00.

Vi vill att en av er föräldrar är med på skolan två av de tre dagarna och den första dagen är ni med i verksamheten hela tiden.

Märker vi att barnen behöver föräldrastöd under dag tre säger vi till.

Ni börjar inskolningen i den grupp ni placerats i med start den 8 augusti eller den 15 augusti.

Grupp 1, vecka 32 (8, 9, 10 augusti)

Grupp 2vecka 33 (15,16,17 augusti)

Den 13 augusti och 14 augusti är skolan stängd pga studiedagar.

 

Dag 1 

Kl. 9.00 är barn och föräldrar välkomna in i klassrummen för att lära känna oss pedagoger, kompisar och den nya miljön.

Vi kommer att leka, ha samling och sagostund under förmiddagen. Du som förälder är med för att upptäcka allt det nya tillsammans med ditt barn den första dagen. När tiden närmar sig lunch går barn och pedagoger tillsammans i Plutoledet till matsalen för att äta. Ni föräldrar stannar kvar på gården eller i klassrummen och umgås. 

Kl.11.00 – 11.30 lunch i matsalen för barnen. Vi kan tyvärr inte erbjuda er föräldrar lunch under inskolningsdagarna. 

Efter lunchen samlas vi vid Lemshagaeken utanför matsalen för att säga hejdå den första dagen. Ni föräldrar möter upp oss där.

Kl.11.30 – 12.00 har du som förälder möjlighet att tillsammans med ditt barn leka en stund på gården innan ni går hem. 

Dag 2

Kl. 9.00 är barn och föräldrar välkomna in i klassrummen. 

När samlingen börjar vill vi att ni föräldrar i så stor utsträckning som möjligt säger hejdå och går vidare till ateljén. Där finns det möjlighet till kaffe och umgänge med andra föräldrar. En av oss pedagoger finns med en kort stund för information och eventuella frågor. Skolans IT-pedagog träffar er sedan för genomgång av hemsida och inloggning till Schoolsoft.

Barn och pedagoger har samling inne för att sedan gå ut och titta på gårdsgränserna.

Kl.11.00 – 11.30 äter barn och pedagoger lunch i matsalen. Vi samlas vid Lemshagaeken och går sedan ner till gården för en stunds lek.

Kl.11.30 – 12.00 lek och avslut på Plutos gård (utanför Plutos klassrum). Föräldrar och barn säger hej då till oss pedagoger som ansvarar för utcheckning av varje barn på vår ipad.

Dag 3

Kl. 9.00 är barn och föräldrar välkomna in i klassrummen efter att en av oss pedagoger checkat in er på vår ipad i hallen. Den här dagen lämnar ni era barn på morgonen och åker iväg en stund för att sedan hämta kl 12.00. 

Kl. 11.00 – 11.30 äter barn och pedagoger lunch i matsalen. Vi samlas vid Lemshagaeken och går sedan ner till gården för en stunds lek.

Kl. 11.30 – 12.00 lek och avslut på Plutos gård (utanför Plutos klassrum).

Föräldrar och barn säger hej då till oss pedagoger som ansvarar för utcheckning av varje barn på vår ipad.

Dag 4

Nu kan barnen gå på fritids utifrån de behov som finns.  (Dvs när ditt barn haft sina tre inskolningsdagar). Vi har öppet kl. 7.30-17.00.

Vid lämning och hämtning är det viktigt att ni föräldrar stämmer av med oss Plutopedagoger så att vi kan checka in och ut era barn på vår ipad. 

 

Måndagen den 20 augusti kl. 9.00 är det skolstart på Lemshaga. 

Alla klasser samlas i amfiteatern för en gemensam läsårsstart. Vi vill att du lämnar ditt barn till oss senast kl. 8.30 på Pluto, så att vi kan gå ner tillsammans till amfiteatern. Ni föräldrar som har möjlighet och önskar att vara med är välkomna att delta under stunden vid amfiteatern. 

Efter skolstartsdagen börjar skoldagarna i Pluto kl.8.30 och slutar 13.15. Före och efter skoldagen är det fritids.

Förskoleklass är från och med detta läsår 2018/19 obligatorisk. Det innebär att ni måste ansöka om ledighet för era barn under terminerna. Det görs på blanketten Ansökan om ledighet som ni hittar på hemsidan under Praktisk info. Blanketten lämnas sedan till oss pedagoger.

 

Utrustning att ta med:

* regnkläder och gummistövlar

* extrakläder, egen klädlåda finns i byrån utanför klassrummen

* vattenflaska och solhatt/keps

* bra skor att leka i

* varm tröja/tunnare jacka

Vi ber er att lämna egna leksaker och pennor hemma.

 

Om ni vill nå oss:

pluto.personal@lemshaga.se   

Tel. 08-586 313 10

 

Varmt välkomna 

Maria, Daniel och Anna 

Plutos veckobrev v. 22

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och värden / ansvar och inflytande

 

Bondgårdsprojektet
Veckan började med att vi övade på Bondgårdsmusikalen. För första gången övade vi med våra masker på! Det som återstår nu är “finslipning”, det vill säga vi behöver titta på detaljer som behöver bli ännu bättre. Tex. Vilka djur gör vad, vi behöver vara tysta mellan låtarna, öva extra mycket på sångtexter, göra i ordning den sista rekvisitan m.m. Det är inte långt kvar nu så mycket tid går åt till repetition. Veckan fortsatte i Bondgårdens tecken och vi gick under onsdagsförmiddagen till gymnastiksalen för att öva ännu en gång!

På fritids har barnen fortsatt plantera växter, de växer så det knakar. Dessutom har de som velat få skapa hästar i form av våra egna händer! Alltid roligt att få skapa med färg! Det var även ett perfekt lärtillfälle där vi samtalade om hästens delar: hovar, man, svans osv.

I veckan har vi summerat lite av vad vi lärt oss av Bondgårdsmusikalen. Vi har haft frågesport som handlat om bondgården. Bland annat har vi fått svara på hur vi får mjölk i våra glas. Barnen kunde tillsammans förklara och berätta hur mjölken kommer från kon, till fabriker och sedan till vårt glas. Vi har hittat paren, eller svarat på frågan om vilka djur som dricker mjölk, vilka djur förutom kon som vi kan hitta på en äng.

Under onsdagen fick vi själva gå på föreställning och se Lemshagas “Lilla kören” uppträda. Det var blandat elever från årskurs 2 och årskurs 3 som framförde låtar de övat på. Vi fick bland annat höra: Mamma mia, Banankontakt och Euphoria. Det var ett perfekt tillfälle för oss att träna på, men även känna på, hur det är att vara en bra publik. Bland annat pratade vi om att man är tyst, lyssnar, fokuserar på de som gör ett framträdande och klappar händerna när föreställningen är slutl

 

Besök inför Neptunus
I höst kommer det att vara 19 elever i varje klass, så under tisdagen fick vi besök av en ny elev som börjar hos oss till hösten. Vi visade hen runt och berättade vad vi har för regler på skolan. Det var kul att få träffa en ny kompis! Då vi även har två kompisar som ska sluta så kommer det komma ytterligare två till nya kompisar. Men vilka det är är inte klart i dagsläget.

Vi fick även träffa en av lärarna som kommer att ha en av klasserna till hösten, hon heter Ansi. Ansi hade med sig en påse med saker som beskrev lite vem hon är och vad hon tycker om. Med Ansi fick vi göra namnskyltar som ska pryda våra klassrum när vi kommer tillbaka efter sommaren. Barnen fick också möjlighet att ställa frågor angående årskurs 1 och tiden på Neptunus. Ansi arbetar i dag i Saturnus (åk 3). Den andra läraren som vi kommer ha i Neptunus heter Lisa och hon börjar efter sommarlovet.

 

Planetspelen
Under fredagen så anordnades Mellangårdens årliga Planetspel. Eleverna var indelade i blandade grupper f-3. Vi inledde dagen med att samlas lagvis i olika klassrum. Innan varje lag tog sig bort till IP (idrottsplatsen) så röstades ett lagnamn fram, lagflaggan dekorerades och en hejjarramsa hittades på. Nere på IP fick vi sedan göra olika aktiviteter och lekar som t ex höjd- och längdhopp, samla varv, Minnesleken, Djungelvrål mm. Dagen avslutades med en lagstaffett.

 

 

 

 

Skola och hem

 

Clean up coast
På olika sätt har vi värnat om miljön och varit miljöhjältar under året. Fredagen den 8 juni kommer vi göra vår sista gemensamma insats tillsammans för detta läsår. Vi promenerar till Södersved där vi kommer att städa stranden och miljön runt omkring. Detta gör vi i samarbete med föreningen Håll Sverige rent.

Att tänka på!
*Skoldagen startar 8.20 denna dag.
*Utrustning. Du behöver ha med sig lunchmatsäck, en frukt och en vattenflaska i en ryggsäck. (Obs! Inget fika eller sötsaker). Du behöver också tänka på att ha bekväma och anpassade kläder efter väder. Vid soligt väder kan även en keps/hatt vara bra att ha samt att du har smort in dig med solskyddsfaktor.

 

Genrep av musikalen
Nu är det inte lång tid kvar tills vi ska få visa upp vår musikal. Vi övar för fullt och kommer snart att behöva öva med alla rekvisita på plats. Det betyder för er föräldrar att det nu är hög tid att se över och välja ut de kläder som ju ert barn ska ha på sig under föreställningen.
Som vi nämnt tidigare ser vi helst att ni håller det så enkelt som möjligt. Vanliga kläder i passande kulör för djuret är tillräckligt. Sedan så kommer alla barn att ha sin mask som de tillverkat på skolan.

Gris = rosa, beige.
Häst = brun, svart.
Ko = brun, svart.
Kyckling= gul
Höna = vit
Mus = Grå

Senast fredagen den 8 juni behöver barnen ha med sina tilltänkta kläder i en namnmärkt plastpåse på sin kapprumshylla. På måndagen den 11/6 och under förmiddagen den 12/6 kommer vi ha de två sista genrepen där all rekvisita behövs på plats.

 

Pluto-picknicken
Tisdagen den 12 juni kl 17-19 har vi vår avslutningsträff, en gemensam picknick för alla Plutofamiljer och pedagoger. Denna kväll har vi som ett gemensamt avslut för fira det fina år vi haft tillsammans. Kvällen inleds med att Plutobarnen framför bondgårdsmusikalen “Djuren på Kackelgården” uppe i musikladan. Efteråt går vi till gräskullen bredvid snurrgungan, där varje familj dukar upp sin picknickfilt och medhavda picknick-korg. Vi hoppas på fint väder så vi kan vara ute, men om det skulle vara mörka moln på himlen just denna dag har vi picknicken inne på Plutos i stället.

 

Skolavslutning
Torsdagen den 14 juni kl. 09.00 är det skolavslutning i Amfiteatern. Alla Plutokompisar behöver vara lämnade på Pluto senast 8.30 denna dag. Efter en kort samling går vi ner till Amfiteatern där vi sitter klassvis på bänkarna.
Ni föräldrar som önskar att vara med är varmt välkomna. Efter att ni lämnat er barn på Pluto kan ni gå ner och ställa er runt omkring Amfiteatern där det finns plats. Efter avslutningen träffas vi i Plutogröns klassrum. Här kommer vi pedagoger tacka barnen för det här året med en liten sommargåva och önska alla en trevlig sommar. Vi avslutar med att checka av vilka som ska gå hem och vilka som ska vara kvar på fritids denna dag. Efter det tar vi oss alla ner till matsalen där det serveras tårta, saft och kaffe. Om du som förälder inte kommer närvara denna dag behöver ni meddela oss.

 

Blänkare

Vecka 23
5/6 Fritids stänger 15.00 (dag före röd dag)
6/6 Sveriges nationaldag, skola och fritids stängt
8/6 Friluftsdag – Clean up coast.
Vecka 24
12/6 Picknick och Bondgårdsmusikalen ”Djuren på Kackelgården” för alla Plutofamiljer.
14/6 Skolavslutning kl. 9.00 i Amfiteatern.
Vecka 25, 26, 27, 32, 33
Sommarfritids
Vecka 34
20/8 Skolan startar efter sommaren.

 

Nästa vecka

Måndag:
Tisdag: Fritids stänger 15:00 (dag före röd dag)
Onsdag: Nationaldagen – skolan stängd!
Torsdag:
Fredag: Clean up coast! (se separat info högre upp i veckobrevet)

 

Trevlig helg!
/Plutos pedagoger