Plutos veckobrev v.47

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

NO
Hittills under vårt temaarbete kring sinnen har vi testat på känseln och synen. Den här veckan hade det kommit till hörseln. Barnen fick berätta om deras erfarenheter kring att testa hörseln. Men diskussionerna ledde in på berättelser om när man fått “dammsuga” öronen, ha hörlurar som det piper i, operera in rör i öronen och att man har vänner och bekanta som fått hörapparater för att få hjälp att höra bättre. Vi pratade också om att man kan kommunicera med sina händer ifall man inte hör något alls. Vi fick testa på att skriva våra namn med hjälp av teckenspråk.

 

IDROTT
Vi inledde lektionen som vanligt med “Väcka kroppen och “Rörelsestopp” som uppvärmning. Veckans redskapsbana var uppbyggd med stationer vi provat på tidigare men denna gång var svårighetsgraden en aning högre och några nya moment hade lagts till. Vi avslutade lektionen med utvärdering samt nedvarvning till lugn musik på golvet.

SVENSKA

Veckans bokstav
Denna vecka har vi arbetat med bokstaven Jj. Vi har sjungit “Jordgubbe” ur Majas alfabetsvisor och ramsat Lennart Hellsings “Jägarn Jerk”. Vi har samlat ord som börjar på och innehåller Jj samt arbetat med bokstavsslingan, i ipads och i bokstavsboken.

Rim
Även om vi har avslutat kapitlet med rim i språklust kommer vi att fortsätta att hålla rimmandet vid liv under året på olika sätt. Den här veckan har vi illustrerat och skrivit egna rimpar och lekt “Ett skepp kommer lastat”.

MATEMATIK
I matematiken repeterade vi det vi gjorde förra veckan alltså räkna framåt och bakåt på tallinjen samt värdet av talet noll. Barnen fick samarbeta i par. Den första eleven i paret drog ett talkort och kompisen skulle visa antalet med hjälp av kuberna. Detta möjliggör för eleverna att förstå att antalet som sägs representeras av det totala antalet kuber. Den ena eleven fick sedan räkna framåt till tio från det utvalda talet och den andra räkna bakåt till noll från samma tal. Sedan fick de turas om att dra talkort och börja räkna. Vi avslutade passet med en prick till prick-uppgift.

MUSIK
I onsdags träffade vi Jonas vår musiklärare på skolan. Han kommer att komma varje onsdag och öva inför lucia med oss. Enligt tradition utgör Pluto en del av skolans luciatåg tillsammans med stora och lilla kören. Pluto har det ärofyllda uppdraget att vara TOMTAR. Vi vill därför redan be er att se över vad som finns i klädväg (i rött vitt eller grått) där hemma, kanske kan ni låna ihop något så ni inte behöver köpa nytt. Tänk på att kläderna behöver var i en storlek så att de går att ha varma/ytterkläder under, då vi kommer vara utomhus. Under vår sång gör vi rörelser med händerna så tomtarna ska inte ha någon lykta eller ljus. Lucia på Lemshaga firas utomhus i Amfiteatern vid 8.00 den 13/12. Mer information kommer när det börjar närma sig.

 

SO

Fadderträff
I veckan träffade vi våra faddrar i Mars (åk 5) för första gången. De kom på besök ner till oss på Pluto. Vi inledde med att presenterar oss för varandra och dela upp oss i våra faddergrupper. En faddergrupp består av 2-3 Plutoelever + 2-3 Marselever.
Som första uppdrag fick alla grupper göra en varsin faddergruppsskylt tillsammans. På skylten skulle namnen på alla som ingick i gruppen finnas med och sedan fick de färglägga skylten hur de ville. Efter det fanns en bra stund över för fri lek tillsammans och en möjlighet att lära känna varandra mer.
Tack Mars för en fantastisk stund tillsammans. Det ska bli så roligt att få träffa er mer under lunchrasterna framöver och vi ser fram emot vår nästa fadderträff i vår.

Syfte och mål med faddring på Lemshaga
Syfte: Att öka tryggheten på skolan genom att eleverna får skapa relationer med varandra över åldersgränserna. Att yngre elever och äldre elever lär sig av varandra och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
Mål: Eleverna ska träffas minst två gånger per läsår såsom en naturlig del av lärandet.
Stöd i Läroplanen: Samarbetsformer ska utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande
Lemshagas
Vision och Pedagogiska profil: Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans

 

Spelfredag
Den här veckan testade vi på spelet Memory. Vi fick testa på att spela ett rimmemory där paren skulle rimma med varandra tex: elefant-tant, paj-haj, natt-skatt, råtta-spotta, krokodil-bil. Vi lottade ihop vilka som fick spela med varandra som en del i vårt värdegrundsarbete. Vi pratade om vikten av att kunna arbeta tillsammans med alla kompisar och att det faktiskt kan gå bättre att arbeta med de som inte är våra närmaste kompisar. Eftersom man då kan koncentrera sig bättre på det man gör och inte pratar om annat.

Barnen fick även skapa egna memorys som de fick utmana kompisarna i. De skapades både bildmemory och rimmemory. Nix- och Charonkompis! Utmana någon där hemma på ditt memory!

 

Simskola
Vi har fortsatt att öva på bröst- och ryggsim och finslipat på ben- och armtagen. Vi fick även öva på ligga och flyta.Nästa gång kommer vi att få lära oss mer om livräddning.
För kännedom så har HYDRA sitt sista simlektion fredagen den 14 december.

 

Fredagsstädning med disco
Varje fredag under sista lektionen tar vi hand om vår klassrumsmiljö. Vi har olika städområden där några elever samarbetar och ansvara för. Varje fredag får en en nytt städområde.
Bokhörnan = vi ställer iordning böckerna fint i bokhyllan med ryggsidan utåt. Vi snyggar till i och runt soffan och bordet.
Lekhörnan = vi plockar isär byggen och sorterar tillbaka allt material. Vi ställer lådorna fint i hyllorna.
Spel/Pussel = Vi går igenom spelhyllan och ser så att inget saknas. Vi snyggar till och lägger spel och pussel fint så att det är lätt att se vad som finns.
Torka rent = Vi torkar av bord och andra fria ytor med ett fuktad trasa eller svamp.
Rita/skriv = Vi ställer i ordning var sak på sin plats och sortera pennorna i burkarna. Vi fyller på material vid behov.

Varje vecka ansvara varje elev även för att se över sin kapprumshylla, ta en titt i torkskåp och i klädlådorna efter kläder som är sina. De kollar även om det behöver fyllas på med kläder i sin extraklädeslåda.
Varannan vecka följer några elever med Anna och tömmer pappersåtervinningen i soprummet.

Under tiden vi städar dansar vi loss till önskemusik vi lagt in på Plutos spotifylistor. Om tid finns avslutar vi med lite dansstopp innan det är dags för mellis.

Skola och hem

Jullov
Vi behöver få reda på om ditt barn är i behov av omsorg i form av fritids under jullovet.

Ska ditt barn vara på fritids på jullovet ber vi dig att skriva in barnets aktuella tider i schoolsoft.
Ska ditt barn däremot vara ledigt så ber vi dig ta bort eventuella tider och istället skriva ”ledig” under kommentar från vårdnadshavare.

Lemshaga fritids/fritidsklubb stängt: 27-28 december. Samt 7 januari.
Lemshaga fritids/fritidsklubb öppet: 21 december. Samt 2-4 januari.

Vi behöver få in ditt svar senast söndagen den 25 november, gällande 21/12 samt 2-4/1.
Detta gäller alla barn som är inskrivna på fritids.

 

Vecka 48
Måndag: Idrott /NO
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag: Skogsutflykt RÖDA gruppen 14.30-16.00
Fredag: Simskola för HYDRA, Spelfredag för NIX och CHARON.

 

Trevlig helg!
/Plutos pedagoger

 

 

Plutos veckobrev v.46

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

NO
Den här veckan pratade vi om sinnet synen. Vi såg en film som handlade om Nicolas som kommer till Doktor Karin med sin älg Roffe som ser dåligt. Karin kollar Roffes syn och visar hur ögat ser ut inuti. Vad händer när vi tittar oss omkring? Hur blir bilden av omvärlden till? Filmen startade samtal kring när vi själva varit och kollat synen. Att vissa människor behöver glasögon och andra inte. Men också om hur det kan vara om man inte har någon syn alls och är blind. Vi fick titta på ett punktskriftsalfabetet och testa på att känna och titta i punktskriftsböcker.

Veckans uppgift gick däremot ut på att använda sig av sin syn. Eleverna fick två till synes likadana bilder där de skulle finna fem saker som skiljde dem åt. Alltså finn fem fel!

 

IDROTT

Den här veckan har vi inlett block 2 ”Redskapsbanor och stationer”.
Under detta block ligger fokus på att utveckla sin grovmotoriska förmåga och smidighet. Genom olika redskapsbanor och stationer kommer vi på ett lustfyllt sätt öva grundformerna åla, krypa, gå, springa, hoppa, klättra, rulla, hänga, stödja, balansera, kasta och fånga. Andra förmågor som vi övar är rumsuppfattning, koordination, uthållighet, smidighet, avståndsbedömning, samarbete och turtagning.

Vi inledde lektionen som vanligt med “Väcka kroppen och “Rörelsestopp” som uppvärmning. I redskapsbanan tog vi oss ålandes som ormar genom tunneln, krypandes som hundvalpar genom buren och vi balanserade som ballerinor på bomen. Vi klättrade som apor i ribbstolen, skuttade som kaniner över bänkarna, tog oss upp för berget som bergsklättare och hoppade fallskärm ner i tjockmattan. Vi rullade också som långa stockar på mattan eller runda stenbumlingar (kullebytta) på skumkilen.
Vi avlsutade lektionen med nedvarvning och avkoppling till lugn musik på golvet.

Vi pratade inledningsvis om att inte ha för bråttom genom redskapsbanan och om att visa hänsyn till varandra och våra olika förmågor. Om vinsten hos en själv av att gör övningarna ordentligt för att kroppen ska minnas dem på bästa sätt och på så sätt utvecklas bättre. Det här tog eleverna verkligen fasta på under lektionen och det spreds en fantastisk röresleglädje i salen.

 

SVENSKA
Denna vecka var det dags för bokstaven Ii. Vi har sjungit om igelkotten “Torsten, som gifte sig med dammsugarborste” och ramsat “Igelkotten rund och go”. Vi har samlat ord som börjar på och innehåller Ii, arbetat med bokstavsslingan, i ipads och i bokstavsboken.

I språklust denna vecka har vi arbetat klart med kapitlet RIM. Vi har ramsat och sjungit så rimmen sprutar ur öronen på oss.
Vi har lekt “Vilket ord ska bort” som går ut på att lyssna och urskilja vilka två av de tre orden som rimmar och vilket som inte gör det.

Pluto kompis! Vilket ord ska bort?

KATT, MÖSSA, HATT

MAT, FAT, KOPP

TALL, EK, LEK

 

Vi har lekt “Ett skepp kommer lastat”.
Elev 1 kastar en ärtpåse till en kompis och säger: -“ett skepp kommer lastat”.
Elev 2 svarar: -“med vadå?”
Elev 1 hittar på ett ord: “-Bro”.
Elev 2 svara med ett ord som rimmar på det ordet: -”Ko”.
Elev 2 kastar vidare till Elev 3. osv.

Plutokompis! Utmana någon där hemma i “Ett skepp kommer lastat” med rimord.

 

Vi har också lyssnat på meningar och fyllt i rimorden i slutet.
-Jag vill har glass, i stora… (lass)
-Katten smyger, fågeln… (flyger)
-Mamma körde många mil, i sin nya röda… (bil)
-Jag har en tex, som heter… (Max)

 

Biblioteksbesök
Vi har varit på bokprat på biblioteket i Brunn. Där träffade vi bibliotekarien Hanna som berättade för oss om hur det går till på biblioteket och hur vi på bästa sätt kan ta hand om de böckerna vi lånar. Vi fick till exempel lära oss att böcker är allergiska mot vissa saker, som vatten, mat och husdjur. Vi fick också veta att bokens rygg är väldigt känslig och att vi måste vara extra varsamma med hur vi lägger böckerna så att de inte går sönder.
Alla fick med sig en varsin presentpåse, men en bok, bokmärke och information till er föräldrar. Vi passade även på att låna varsin bok, på Plutos lånekort.
När vi kom tillbaka till skolan, presenterade vi böckerna vi lånat för varandra och så passade vi på att titta i dem en stund.

MATEMATIK
Lektionens mål den här veckan var att förstå innebörden av talet noll och att kunna räkna till och från noll. Vi började med en gemensam start där vi kollade på en bild med apor och en tigern. För varje steg som tigern närmade sig så blev en apa rädd och sprang iväg.

Vi utforskade tillsammans hur många apor som blir kvar och på hur många olika sätt vi kunde visa det. Barnen fick först fundera och prova själva en stund.

Olika lösningar barnen kom på:
Använde sig av kuber eller ritade symboler för att representera antalet apor.
De använde fingrarna för att representera aporna och vek ner ett finger varje gång tigern kom ett steg närmare. De tog bort en kub i taget för att representera varje apa som flydde.
De höll över aporna på bilden för att “ta bort” varje apa som flyr.

Sedan arbetade vi i våra arbetsböcker. Där fick vi bland annat träna på tallinjen, räkna framlänges och baklänges samt antalsuppfattning. Under matematiken var det en fantastisk arbetsro och barnen var verkligen fokuserade! Bra jobbat Plutokompis!

Under eftermiddagens pass arbetade vi med skolplus, men den här gången provade vi matteraketen. Där fortsatte vi att öva på att räkna framlänges och baklänges, antalsuppfattning och tallinjen.

 

SO / Mångrupperna (Nix ,Charon, Hydra)

Simskola
Vi fortsätter att öva och finslipa på våra simkunskaper både med och utan flythjälpmedel. Vi övar ben och armtag, bröst och ryggsim. Efter passet duschar vi av oss och de som önskar att basta en liten stund gör det.

Plutos spelfredag
”Nix och Charons spelfredag”! Vårt fokus dessa fredagar är att spela spel som syftar till att träna vår språkliga medvetenhet samt vår matematiska förmåga. Vi kommer spela allt från klassiska brädspel till spel på iPads. Vid vårt första tillfälle spelade vi dels ett tärningsspel för att bekanta oss med siffrorna 0-6 samt bokstavsmemory på iPad.
Under vårt andra och tredje arbetspass tillsammans har vi lära oss om programmering och fått testa att programmera varandra. Denna vecka har vi fortsatt med programmeringen och då arbetat med appen Bee-bot. I den fick vi programmera ett bi att ta sig till en blomma genom att ge den kommandon. Kommandon vi kunde ge biet var: gå rakt fram, vänd vänster, vänd höger och gå bakåt. Vid båda tillfällena har vi även tittat på ett program som heter ”Programmera mera” från UR.

 

FRITIDS

I den fria leken
Inne spelas det spel, pysslas och skapas för fulla muggar. Vi ser också just nu ett stort intresse för bygg- och konstruktionslek både ute och inne. Det byggs fordon, farkoster, figurer, och byggnader av olika slag. Vi ser dagligen goda samarbeten och hur barnen inspirerar varandra.
Rollekarna är fortfarande aktuella både ute och inne och bandyn och fotbollen lockar alltid några varje dag. På gungorna och i stallet leks det också för fullt. Sedan vi öppnade upp skolgårdsgränserna ser vi nu också att barnen i ännu större utsträckning leker mer åldersblandat. Man hittar nya och gamla vänner samt syskon på skolgården från årskurs ett enda upp i fyran.

Veckanspyssel
På väggen ovanför barnens klädlådor sätter vi upp bilder av veckans pyssel så att alla barn vet vad som pågår och därmed har möjlighet att inspireras till att prova på. Den här och nästa vecka finns två olika sorters papperspyssel i ateljén, papperstroll och vinterfönster. Vi syr också vidare på bokstäverna.

 

 

Skola och hem

Jullov
Vi behöver få reda på om ditt barn är i behov av omsorg i form av fritids under jullovet.

Ska ditt barn vara på fritids på jullovet ber vi dig att skriva in barnets aktuella tider i schoolsoft.
Ska ditt barn däremot vara ledigt så ber vi dig ta bort eventuella tider och istället skriva ”ledig” under kommentar från vårdnadshavare.

Lemshaga fritids/fritidsklubb stängt: 27-28 december. Samt 7 januari.
Lemshaga fritids/fritidsklubb öppet: 21 december. Samt 2-4 januari.

Vi behöver få in ditt svar senast söndagen den 25 november, gällande 21/12 samt 2-4/1.
Detta gäller alla barn som är inskrivna på fritids.

 

Vecka 47
Måndag: Idrott /NO
Tisdag: Fadderträff med Mars
Onsdag:
Torsdag: Skogsutflykt GRÖNA gruppen 14.30-16.00
Fredag: Simskola för HYDRA, Spelfredag för NIX och CHARON.

 

Trevlig helg!
/Plutopedagogerna

Plutos veckobrev v.42

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper/Normer och värden/Ansvar och inflytande

 

Idrott
På idrotten värmde vi upp med ”väcka kroppen” och ”Rörelsestopp”. Efter det lekte vi ”Spegelkull” och ”Övningsjägare”. Efter varje lek utvärderade vi med ”Tummen”.

Spegelkull
I leken Spegelkull gäller det att akta sig för kullaren, om du blir tagen stannar du på stället och hittar på en övning. För att bli fri igen måste en kompis komma fram och härma din övning (som att se sin spegelbild).

 

Övningsjägare
I leken övningsjägare gäller det att akta sig för fyra kullars (röd, röd, grön, svart och orange).
Blir du tagen av den röda jägaren får du gå till den röda stationen och gå balansgång, på den gröna stationen, rulla som raka stockar på mattan. På den svarta stationen, göra tio upphopp. På den orangea, springa upp och ner för bänken tio gånger. När du är klar med en station är du fri igen.

Vi avslutade lektionen med avkoppling på golvet till lugnmusik i dämpad belysning.

Nästa vecka har vi vår sista idrottslektion i block 1 ”Lekar och samarbetsövningar”.
Under block 1 har vi fokuserat på att lära känna varandra genom olika lekar och samarbetsövningar. Förutom att ha roligt tillsammans har vi övat på ta och följa instruktioner, turtagning och samarbete . Genom lekarna har eleverna även övat förmågor som, kroppsuppfattning, rumsuppfattning, avståndsbedömning, koordination, smidighet, uthållighet.

Efter höstlovet inleder vi block 2 ”Redskapsbanor och stationer”.
Under andra blocket kommer elevernas grovmotoriska förmåga att utmanas och utvecklas. Genom olika redskapsbanor och stationer kommer vi på ett lustfyllt sätt öva grundformerna åla, krypa, gå, springa, hoppa, klättra, rulla, hänga, stödja, balansera, kasta och fånga.

 

NO
Vi fortsätter vårt arbete med HÖSTEN och idag var det dags att måla våra svampar som vi tillverkat i trolldeg. Allt efter de torkat har svamparna sedan fått flytta in i vår miniskog i klassrummen.

 

Svenska

I svenskan har vi arbetat med veckans bokstav Gg. Vi stäng om ”Gubben Höst” och ”Små grodorna” och arbeta med bokstavsslingan. Vi har samlat ord och jobbat i iPads i appen bokstavståget samt i bokstavsboken. 

I Lyckostjärna har vi lyssnat på och arbetat med kapitlet ”Valles verkstad”.

Vi får höra om ”Beas Nalle Hickeman som är i skruttigt skick och hur Bea och Cesar efter att de varit på bio går till Valles verkstad för att få Hickeman lagad. Valle har nämligen fått en ny reklamskylt som lyser ”Valles verkstad lagar allt”. Då borde han ju också kunna laga nallar!

Begrepp som vi lyfte och diskuterade:
bedrövligt skick, bortnött, bock, neonskylt, storhetsvansinne, rörd, en bit trassel, mekaniker mfl.

Valle gör listor på det han har lagat eller bytt ut. Vi samtalade om när det kan vara till hjälp att göra listor. Eleverna nämnde bland annat önskelistor, matlista på vad man ska köpa när man åker och handar. Eller klasslistor och avprickningslistor som vi har på Pluto. Som övning i arbetsboken gjorde vi också en lista. En önskelista. Vi gjorde enuppgift där vi hjälpte Valle att sortera saker till rätt plats och de som ville spelade rimspelet som fanns i boken.

I språklust har vi fortsatt att arbeta med rim.
Vi är nu proffs på ramsorna ”Gubben Gran” och ”Alla byxor äro dyra”. Vi har lyssnat efter rim och övat på att urskilja namn från övriga rimord. Vi har sjungit sången ”Moster Ingeborg”.

Plutokompis!
Vilket är NAMNET av:
grotta / skotta / Lotta
tax / Max / sax
måla / vråla / Carola
svan /Jan /tulpan

 

Matematik
Denna vecka har vi arbetat med lektion 2 i Singma.
Lektionens mål:
*Att kunna räkna saker och bestämma antal.
*Att kunna känna igen talen till 10.

Vi utforskar tillsammans hur många saker av varje sort det finns på hyllan, och på vilka olika sätt vi kan ta reda på det.

Vad ser vi på hyllan?
Hur många böcker ser vi? Hur vet vi det?

Vi delade med oss våra tankar och strategier och några strategier som eleverna använde var:
jag räknade böckerna och de var åtta.
jag såg att det var 4 + 4 så då visste jag att det var 8.
jag räknade baklänges på bilden och kom fram till att det var 8.
jag vara såg att det var 8.

Vi återkopplar till böckerna på mattan och tar tillsammans reda på hur många de är. Vi konstaterar att det åtta böcker sammanlagt. Vi lägger upp multikuber under böckerna, där en kub representera en bok. Vi flyttar över multikuberna till tioramen.


Vi tittar på hur vår mattekomips har löst uppgiften i boken och sedan går vi till våra arbetsplatser för att pröva själva. Vi tittar och undersöker de olika föremålen. Vi väljer ut några hyllplan och räknar antalet av den saken och lägger sedan motsvarade antal kuber i tioramen för att visa vad vi har kommit fram till.
Efter att vi har övat en stund går vi igenom och arbetar med uppgiften i matteboken.

 

Vi övar den språkliga och matematiska förmågan dagligen genom leken på olika sätt. I Affär och restaurangleken har barnen många kreativa idéer för att utveckla leken på olika sätt. Den här veckan har matvarorna kategoriserats och sorterats i olik krogar. De har skapats skyltar med namn och pris. Det har tillverkats pengar på löpande band. I leken prövar och utvecklar vi våra erfarenheter och kunskaper på olika sätt.
Några spännande tankar och funderar som några elever samtalade kring under veckan var:
Hur mycket är en peng eller sedel värd?
Är den mer värdefull ju större den är? 
Är den mer värdefull om jag skriver många siffror?
Är en sedel värd något om det bara står en massa nollor på den?

Mångrupperna

Spelfredag
På sista speltillfället utvärderade och samtalade om de olika spel vi provat på under dessa fredagar. Efter det fick alla välja de spel de gärna ville göra igen den stunden som var kvar.

Nästa fredag är det första simtillfället för HYDRA gruppen som åker dit tillsammans med Anna. Tag med vattenflaska, frukt, badkläder och handduk i en ryggsäck. Alla behöver vara lämnade senast kl 07.50. Klockan 08.00 går vi till bussen som hämtar upp oss på parkeringen.

Simskola
På sista simtillfället fick vi visa för simlärarna Stina och Maggan hur mycket vi lärt oss.
Vi simmade bröst och ryggsim. Som avslutning simmade vi genom en vattenhinderbana. Det är härligt att se att alla elever har gjort framsteg utifrån de förkunskaper de inledde med. Stina och Maggan vill uppmuntra er familjer att nu fortsätta att öva och att hålla igång ert barns simfärdigheter. Ett enkelt sätt är att alltid ha som rutin att man avsätter tid både för simträning och lek de gånger man åker till badhuset.

Nästa fredag är de första Spelfredagen för NIX och CHARON tillsammans med Daniel och Maria. Vi är på skolan och lektionen startar som vanligt 8.30.

Skola och hem

Nalledagen
Tillsammans med övriga klasser i Mellangården firar vi ”Nalledagen” nästa fredag. Denna dag får eleverna ta med sig EN nalle eller ETT annat gosedjur som max är 30 cm högt och lagom brett så att det får plats på kapprumshyllan. Gosedjuren kommer få vila på hyllan under förmiddagen och vara med under sista lektionen och på eftermiddagsfritids. Efter dagens slut följer de med hem igen.

Klassträff
I entrén sitter ett anslag uppe om en kommande Plutoklassträff den 17 november. Superkul tycker vi och vill då såklart hjälpa er och flagga för den även här i veckobrevet.

Nästa vecka:
Måndag: Idrott / NO.
Tisdag: SO / inför FN-dagen.
Onsdag FN-samling i Musikladan f-3.
Torsdag: Skogsutflykt för RÖDA gruppen 14.30-16.00.
Fredag: Simskola för HYDRA, Spelfredag för NIX och CHARON. Nalledag för alla.

Trevlig helg!
/Plutos pedagoger

 

Plutos veckobrev v. 41

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och värden / Ansvar och inflytande

Idrott

Vi inledde veckans idrottslektion som vi brukar med uppvärmningsövningarna ”Väcka kroppen” och ”Rörelsestopp”. Här får barnen öva på att ta och följa instruktioner samt att leda varandra genom att hitta på och visa en övning.

Efter uppvärmningen lekte vi  kullekarna ”Kaninjakten” och ”Korv med bröd”. Efter varje lek utvärderade vi med ”Tummen”. Tummen går till så att en håller sina händer bakom ryggen och bestämmer vilken tumme man ska ta fram när vi räknat till tre. Tummen ska spegla ens helhetskänsla av leken. 

Tummen upp = det här var en rolig lek som jag gärna leker igen. 

Tummen åt sidan = det här var roligt och det här kändes inte så bra. 

Tummen ner = den här leken var inte rolig för att…

Så här sa några kompisar om Kaninjakten:
tummen upp – för det var så roligt att springa.
tummen upp – för det fanns så många kaninhålor (pass).
tummen sida – för det var jobbigt att springa men roligt att hoppa in hålorna.
tummen ner – för det kom alltid någon och hoppade in i det hålet som jag stod i.

Så här sa några om korv med bröd:
tumme upp – för det var roligt att vara bröd och få rädda någon.
tumme sidan – för leken var rolig men jag tyckte vi lekte den för kort tid.
tumman ner – för jag blev kullad för lite för hårt av en kompis.

Vi avslutade lektionen med nedvarvning på golvet till lugn musik i dämpad belysning. 

Svenska

I svenskan har vi arbetat med veckans bokstav Ff. Vi har trollat fram bokstaven, sånger, rasmor och ord kopplat till den. Vi har arbetat med bokstavsslingan, samlat ord, jobbat i iPads med bokstavståget samt i arbetat i bokstavsboken. 

Vi har också arbetat med Språklust. Språklust är ett material som bygger på bornholmsmodellen och som vi använder oss av för att utveckla elevernas språkförståelsen i förskoleklass. Materialet är uppbyggt på ett 12-veckorsprogram där vi gör några övningar varje dag. 

Denna vecka har vi arbeta med Rim. Vi har ramsat ”Jan Banan” och ”Alla byxor äro dyra”, vi har pratat om vad rimord är och aktivt lyssnat för att höra hur olika ord låter och om det låter lika i slutet. Vi har arbetet med rimkort och hittat rim-par.

När eleverna har lärt sig rimma har de kommit en bit på väg i den fonologiska medvetenheten. Vilket är en betydelsefull del och grunden i den språkliga medvetenheten.

För att uppfatta rim måste man lyssna på hur orden låter, istället för att tänka på vad de betyder. Det viktiga är att eleverna uppfattar och hör det som är ljudmässigt lika. 

* mus – hus
betydelsemässigt olika
ljudmässigt lika = rim

*mus – råtta
betydelsemässigt lika
ljudmässigt olika = inte rim.

Matematik

Denna vecka har haft vår första ”Singmalektion”. Vi har samtalat om vad matematik är, undersökt talen 1-10, övat på att känna igen siffersymbolen, räknat framåt och bakåt på olika sätt samt övat på att skriva siffrorna.

Upplägget under varje Singmalektion har ett tydligt mål och en återkommande struktur.

Vi utforskar:

Startuppgiften presenteras på tavlan. Jag har ett problem som jag behöver hjälp med att lösa. Ett av talkorten saknas, hur kan vi tar reda på vilket det är? Hur många talkort är det om det ska vara 1-10? Till hjälp fick alla elever en varsin hög med talkort från 1-10 där samma talkort sakandes. Eleverna arbetande enskilt på sina platser och en stund innan vi återsamlades igen.

 

sedan delade vi mes oss våra tankar och alla fick förklara vilken strategi de använt för att komma fram till vilket tal som saknades.

Strategier som eleverna använde sig av: 

 • jag bara kollade på tavlan och såg att fem var 5 var borta.
 • jag räknade siffrorna och såg att 5 fattades.
 • jag la dem i ordning 1-10 och såg att 5 fattades. 
 • jag räknade  1 2 3 4 _ 6 och såg att 5 fattades. 

Vi lär:

Vi tittar på hur vår mattekompis Gustav löste uppgiften och prövar hans sätt. Gustav la talen i ordning från 1-10. Vi startar sedan på olika tal i talraden och övar på att räkna framåt och bakåt.

 

Sedan ser vi hur mattekompisarna har räknat i exemplet och så övar vi igen på att räkna framåt och bakåt och och fyller i talen som saknas tillsammans.

Jag övar:

I arbetsboken övar vi sedan enskild på att räkna framåt och bakåt och skriva de siffror som saknas på talraden.

Fördjupning: Vi hjälper varandra för att befästa våra kunskaper. Att kunna förklara hur en själv har löst en uppgift hjälper eleven att befästa sina kunskaper. Vi har talkorten 1-10 tillgängliga i klassrummet under dagarna så att eleverna har möjlighet att utforska på egen hand eller utmana varandra. De lägger då upp talkorten och gömmer sedan ett eller flera valfria tal och så får kompisen räkna ut vilket/vilka det är som saknas.

Plutokompis! Kan du räkna framåt och bakåt för någon där hemma, titta på talraderna nedan.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

10, 9 , 8 , 7, 6, 5 , 4 , 3 , 2, 1

6, 7, 8, 9, 10.

4, 3, 2, 1.

 

Ugglan och kompisproblemet

Vårt värdegrundsarbete fortsätter. Denna vecka har vi tittat på ”Ugglan och kompisproblemet” som denna gång handlade om att känna sig utanför. Vi hade fina diskussioner i klasserna efter filmen och alla fick i uppdrag att under den fria leken var extra uppmärksamma på varandra och bjuda in till lek. För att strukturera vårt samtal och synliggöra våra tankar använde vi Visible thinking-rutinen ”think-pare-share”.

Leken är oerhört viktig och det är genom den som barnen har möjlighet att öva det sociala samspelet som allra bäst. Något vi lägger stor vikt vid och ger utrymme för under hela dagen. Som vi berättade på föräldramötet gällande grupprocessen så är den första smekmånaden nu över och barnen visar på olika sätt att de är tryggare. Gruppen befinner sig nu i rollsökningsfasen som är en ganska intensiv period. Det händer mycket och många nya kompiskontakter knyts och prövas. Och det är nu vi har som mest nytta av de verktyg och strategier vi arbetat fram tillsammans. Vi övar på att säga stopp – hämta hjälp – bjuda in – turas om mm. Vi ser en stor glädje hos barnen och det leks över hela skolgården med både jämnåriga och äldre kompisar. Det konstrueras och pysslas en hel del och vi ser också att rollekar som familj/ restaurang lockar många just nu.

Matråd

I torsdags kom Saturnus matrådsrepresentanter på besök i Pluto. De berätta vad matrådet är och vad som togs upp på terminens första mötet. Vi fick bland annat veta att det slängs en hel del mat,  även dryck (mjölk) och att köket nu önskar att vi samarbetar för att förändra det framöver. Måntro att vi blev förvånade när vi fick höra att det faktiskt är så att de rätter som det slängs mest av är våra favoriträtter Tacos och pasta. Vi samtalade om hur det kan komma sig och hur vi kan tänka framöver när de rätterna serveras. Vi pratade även om vad en lagom portion är och hur en kan tänka när vi tar mat. Att det är viktigt att vi lyssnar på kroppen och känner efter hur mycket vi orkar äta upp. 

På matrådet framförde eleverna ett önskemål om att köket skulle servera en alternativ maträtt de dagar då de vet att det är mat som många inte är så förtjusta i (som t ex fisk). Detta har köket lyssnat på och kommer nu att serverar även en soppa dessa dagar. 

Plutolek med Saturnus

Vi har nu under två veckors tid haft glädjen att få lära känna och leka tillsammans med eleverna i årskurs 3 på lunchrasten. Stort tack alla i Saturnusar för roliga lekar och för att ni har varit sådan bra lekledare och förebilder. 

 

Simskolan
På simskolan denna vecka fortsatte vi med att finslipa på ben- och armtagen och bröst- och ryggsimmet. Vi fick också lära oss om sjövett och fick simma på mage, rygg samt prova att dyka ner till botten med flytväst på. Nästa vecka har Nix och Charon sitt sista simtillfälle. I den lokala planeringen (finns på hemsidan) för simskolan kan du som förälder få veta mer om hur upplägget och innehållet i simskolan ser ut och vad vi har gjort under de här veckorna.

 

Skola och hem

Höstlov

OBS! Skolan är stängd under måndagen! Dessutom så stänger skolan 15:00 på fredagen! (Skolan stänger alltid 15:00 före röd dag!).

 

Föräldrakoordinatorer

Nu har vi två föräldrakoordinatorer i Pluto. Detta läsår kan du som förälder höra av dig till 

Liselott Sund (grön) och Janna Kokko (röd) om du har frågor eller punkter som du önskar att de ska lyfta på koordinatorsmötet. Kontaktuppgifter till dem finns i Schoolsoft. 

 

Nästa vecka:

Måndag: Skolstart 8.20 för GRÖNA gruppen, då idrottslektionen startar 08:30. RÖDA gruppen börjar som vanligt kl 08:30.

Torsdag: Skogsutflykt för GRÖNA gruppen 14.30-16.00.

Fredag: Mångrupperna = Simskola för grupperna NIX och CHARON. Tag med vattenflaska, frukt, badkläder och handduk i en ryggsäck. Barnen behöver nu vara lämnade senast kl 07.50. Vid 08.00 går vi till bussen.

HYDRA har spelfredag tillsammans med Daniel kvar på skolan.

 

Tack för att du lämnar en kommentar så att vi ser att du har tagit del av informationen!

 

Trevlig helg!

/ Plutopedagogerna

Normer och värden

Ansvarig/Ansvariga lärare: Alla pedagoger i Pluto

När, under vilka veckor? Läsåret 2018-2019

 

Vad?

Vi arbetar för att alla elever ska känna sig välkomna och trygga, utveckla goda relationer tillsammans, känna sig delaktiga och trivas i sin nya skolmiljö på Lemshaga.

Frågeställning och följdfrågor

Hur skapar vi en miljö för utveckling, kreativitet och lärande där positivt beteende och delaktighet är vägledande?

Övergripande mål från LGR11

2.1 Normer och värden

 • Skolans mål att att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Förankring i kursplanens syfte
 1. Förskoleklassen
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.
 • Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och sina uppfattningar i möte och samspel med andra.
 • Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara.
 • I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.
 1. Fritidshemmet
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.
 • I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.
Centralt innehåll från kursplanen
 1. Förskoleklassen
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
 1. Fritidshemmet   
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Hur?

Genom tydlig struktur med dagliga återkommande rutiner som alla känner sig trygga i och med.

Genom samlingar där vi pedagoger tillsammans med eleverna samtalar och bestämmer gemensamma regler och ansvar.

Genom samtal med eleverna kring hur vi är mot varandra.

Genom aktiviteter där olika iordningställda miljöer inspirerar barnen till lek.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Eleverna kommer från 16 olika förskolor med olika erfarenheter av värdegrundsarbete. Det är viktigt att vi under läsåret strävar efter ett gemensamt förhållningssätt där goda relationer får möjlighet att växa.

När vi erbjuder eleverna en möjlighet att ta del av olika aktiviteter leder det till en balans mellan vila, aktivitet och återhämtning. Iordningställda miljöer präglas av ett inkluderande förhållningssätt. Genom diskussioner och samtal såväl kontinuerligt som fördjupande, under samlingar och vardagshändelser ges eleven möjlighet att både förstå och påverka sin skol- och fritidstid.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans.

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.

Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas.

Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet.

Utvärdering

Utvärdering av större och mindre projekt görs tillsammans med eleverna löpande under hela läsåret.

 

Plutos veckobrev v. 38

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och värden / Ansvar och inflytande

 

Idrott
*Samling i ringen – genomgång
*Uppvärmning
”Väcka kroppen” och ”Rörelsestopp”. (beskrivning finns i veckobrev v. 37).

*Aktivitet
Denna gång lekte vi ”Amöbakull” och ”Bläckfisken”. Pkutokompis! Berätta för någon där hemma hur någon av lekarna går till.

*Avslut med avkoppling
Vi avslutande med avkoppling liggandes på golvet till lugn musik. När hopprepsormen Snoddas sedan slingar sig på ens fötter får man tyst smyga ut till omklädningsrummet.

 

 

Svenska
Denna vecka har vi arbetat med bokstaven Cc. Vi har tittat på bokstavståget och samlat ord som börjar på Cc. Vi har sjungit ”Små cyklar som far omkring”. Vi har samlat ord som börjar eller innehåller Cc-ljuden (t ex Citron och Clown). I ABC-boken har vi ritat något som börjar på Cc och skrivit orden. Vi har övat på bokstavens ljud med hjälp av fjädern och vi har spårat bokstaven i sanden.

I ”Min bokstavsbok” har vi färglagt och klippt ut C-pusslet för att sedan pusslat ihop det och limma in det i boken. Vi har övat på att skriva stora och lilla Cc flera gånger.

Vi inleder alltid våra ipadslektioner med en gemensam genomgång. Denna vecka hjälptes vi åt att hitta och ringa i Cc, klurade ut var i orden vi hör Cc-ljudet och hjälptes åt att skriva orden på tavlan. I appen skolplus arbetade vi med bokstavståget och övade mer på bokstaven Cc på olika sätt.


*Vi urskiljer Cc från övriga bokstäver på tågvagnarna som kommer åkandes.


*Vi färglägger fälten med bokstaven Cc.


*Vi styr masken med pilarna och äter upp bokstaven Cc.


*Vi lyssnar efter i vilka ord vi hör Cc-ljudet och lastar dem på båten.

Och

*Vi lyssnar efter Cc-ljudet och lastar det på tåget.

 

I veckans kapitel av lyckostjärnan fick vi lyssna på berättelsen ”Polly vill ha kex”. Det handlade om bilmekanikern Vera. En morgon får Vera veta av papegoja utanför djuraffären att det finns en nedgrävd skatt i närheten. Men för att berätta mer om skatten vill papegojan ha kex. Vera måste få tag i kex!

Vi lyfte ord och begrepp som: fjäderdräkt, tilltufsad, blängde, förbryllad, ”så veknade hennes hjärta”, ”med andan i halsen” och ”som en blixt från klar himmel”.

Vi samtalade och diskuterade utifrån frågeställningarna:
Vad tror ni att det fanns i skatten under eken?
Vad skulle ni göra om ni hittade en skatt?
Vad skulle ni vilja att det var i den skatten?

Berättelsen i boken slutar med att Vera går förbi papegojan Polly där hon sitter på en pinne på sin nya tomt. Vera matar Polly med ett kex och Polly säger då ”-Det finns en skatt till…”. I arbetsboken ritade och skrev vi om hur vi tror att berättelsen skulle kunna fortsätta. Vi fick också rita och skriva vad vi själva skulle vilja hitta för skatt.

 

 

SO
I veckan har vi återkopplat till vårt pågående ”Kompisarbete” och den gemensamma norm och värdegrund som vi är i utvecklandet av tillsammans med eleverna.
Vi inledde lektionen med att titta på ett nytt avsnitt av ”Vara vänner”. Denna gång handlade det om att säga ifrån till någon som gör något oschysst.
Filmerna är gjorda så att det uppstår ett dilemma som det sedan inte blir någon bra lösning på. Men där efter bryts filmen med budskapet: ”Så här kan det väl ändå inte få sluta?…”

Vi pausar filmen där och diskuterar olika lösningar i klassen. Sedan ser vi fortsättningen som då denna gång slutar lyckligt.
Budskapen i filmen är att vi behöver vara modiga och säga ifrån / säga STOPP samt att våga berätta för någon vuxen. Alla fick sedan i uppdrag att från och med nu vara just sådär MODIGA och innan vi gick ut på rast så övade vi tillsammans på att säga STOPP och sätta upp STOPPHANDEN.

Efter rasten stämde vi av hur rasten hade gått. Genom att göra Visible thinking rutinen –  ”Dragkampen” kunde vi på ett tydligt sätt visualisera våra tankar och känslor.
Övningen gick till så att varje elev fick sätta sitt namnkort någonstans på skalan mellan ”inte alls bra – till jättebra” och sedan förklara sitt val. Dök det upp något som var mindre bra diskuterade vi det och hjälptes åt att hitta bra lösning.

Vi lyfte även våra ”kompisregler” igen. Vi delade med oss av vad vi tycker att vi är bra på och vad vi tycker att vi kan bli bättre på.

 

 

Skola och hem

Föräldramöte
Varmt välkomna på föräldramöte Torsdagen den 4 oktober 18.00-19.30. Vi kommer att berätta mer om hur året på Pluto kan komma att se ut. Har du som förälder andra frågor eller punkter som du önskar ta upp vill vi att du mailar oss dessa i förväg på;
pluto.personal@lemshaga.se

Önskelunch
På Lemshaga vill vi att eleverna ska få vara med och påverka i smått och stort. Alla klasser kommer under läsåret att få lämna in önskemål om maträtter som de önskar att köket ska laga.
Nästa vecka är det några av Plutos önskade maträtter som kommer att serveras i skolrestaurangen. Plutokompis! Titta på matsedeln för att se vad köket valde ut från de önskemål vi lämnade in förra veckan.

 

Nästa vecka:

Måndag: Skolstart 8.20 för GRÖNA gruppen, då idrottslektionen startar 08:30. RÖDA gruppen börjar som vanligt kl 08:30.

Torsdag: Skogsutflykt för RÖDA gruppen 14.30-16.00.

Fredag: Mångrupperna = Simskola för grupperna NIX och CHARON. Tag med vattenflaska, frukt, badkläder och handduk i en ryggsäck. OBS ÄNDRING! Vår simskoletid har ändrats, så vi behöver åka dit tidigare från och med nästa vecka. Barnen behöver nu vara lämnade senast kl 07.50. Vid 08.00 går vi till bussen.
HYDRA är kvar på skolan med Daniel.

 

Lämna ett kommentar så att vi ser att ni har tagit det av informationen. För att lämna en kommentar klicka på denna symbol längst ner i brevet och komihåg att spara. 

 

Trevlig helg!

/Plutos pedagoger