Jupiter veckobrev v 49

Hej alla Jupiterelever

Kan ni tänka er, det är bara knappt två veckor kvar på denna termin. Det vi har hunnit med under veckan är:

 

Är det rättvist?

Under veckan har vi också pratat om rättvisa. Vad är rättvist och vad är inte rättvist? Vi har hört att det ibland frågas ”varför får den men inte jag…” Vi pratade om våra hjälpmedel som finns tillgängliga i klassrummet. Varför används dem? För att komma in på detta ämne började vi med att titta på två olika bilder för att just diskutera rättvisa. Är det alltid rättvisa när alla får exakt samma? eller…

 Uppgiften som djuren får är att eftersom det ska vara ett rättvist urval ska alla göra samma uppgift, att klättra upp i trädet. Vi diskuterade om detta var rättvist. Alla ska ju göra samma sak, det borde ju vara rättvist, eller… Eleverna var rörande överens om att det inte alls var en rättvis uppgift och att gubben behövde ändra den. De kunde bara genomföra den om de samarbetade men alla skulle ändå inte klara av den. Eleverna resonerade vidare om att de inte har samma förutsättningar och att de inte är anpassade för att kunna göra lika uppgifter. De ville att gubben skulle ändra uppgifterna så alla kunde får göra utifrån vad de kunde.

Vi gick vidare med en ny bild för att diskutera rättvisa.

 Här diskuterade vi igen om bilden var rättvis. Alla elever svarade nej. Vi funderade vidare på varför det inte var det. Alla hade ju fått exakt lika mycket. Elevernas tankar var att den långa borde dela med sig till den korta för att den korta skulle kunna få se, den långa såg ju ändå. Eleverna upplevde bilderna orättvisa och att det inte kan vara rättvist om alla ska få exakt likadant. Ett citat från en elev satte tydligt ord på vad klassen hade för tankar ”Det är inte rättvist fast alla ha lika, exakt samma. Blir det lite olika får alla samma chans”.  

Efter bilderna gick vi tillbaka igen och pratade om klassen. Var det då orättvist att en elev stod på en balansbräda när den skrev, att en elev behövde ett läskort, att en elev fick sitta utanför i grupprummet men inte just jag. Alla elever lovade att de skulle tänka på detta med rättvisa när det upplevdes som orättvist att en elev fick/får göra något som inte just jag får.

Svenska

Vi har under denna vecka nästan helt blivit klar med vår blomma. Vi har skrivit en faktatext kring en valfri blomma. Vi har bland annat berättat om var den finns, storleken på blomman, art men också om det varit något speciellt med blomman. Vi har hittat blommor som vi kan äta (viol), sådana som är giftiga för djur (lupiner). Men vi har också fått reda på att blommor kan betyda något som att rosen står för kärlek. Detta har vi gjort i vårt område kring Carl von Linné där vi nu fick vara honom och upptäcka och skriva om en blomma.

NO

I NO har vi fortsatt kring området träd. Vi har fått lära oss om det äldsta trädet i världen, en gammal gran som faktiskt ligger i Sverige, i Dalarna i Fulufjällets nationalpark. Trädet är faktiskt så gammalt som över 9500 år! Vi har pratat om hur träden växer, på bredden och höjden och att det är genom fotosyntesen. Vi har precis börjat området men vi har redan skriva och antecknat massor!

Lucia

Vi har blivit uppmärksammade på att det har funnits flera olika tider angående Lucia och det har varit lite snurrigt om vilken tid som gäller. Här är den uppdaterade informationen som gäller. Vi firar Lucia här på Lemshaga i amfiteatern. Lucia börjar kl 8:00 så se till att vara i tid. Vi träffas alla i Amfiteatern och vi sitter tillsammans i Jupiter. Ta gärna med ett underlag eller något att sitta på och klä er varmt. Vi kommer att sitta utomhus och titta på luciatåget. Ni som är med i kören har andra tider. Ni ska träffa Jonas redan kl 7:00 i musikladan. Alla föräldrar är välkomna att titta på vårt fina luciatåg. Ni är välkomna att delta men ståendes runt Amfiteatern.

Sista veckan

Sista veckan har vi ”vanliga” lektioner under måndagen och tisdagen. På onsdagen går vi efter schema (8:20-14:30) men vi har inte vanliga regelrätta lektioner. Vi är tillsammans med hela Jupiter. Vi äter också Lemshagas julbord denna dag. Under torsdagen kommer vi att vara tillsammans hela dagen. Vi börjar 8:20 men slutar redan kl 14:00 denna dag. Detta då vi ska hinna ta oss till skolavslutningen som är i Gustavsbergs kyrka som börjar kl 16:00. Vi vill påminna alla föräldrar att gå in på Schoosloft och anmäla om ert barn ska åka med oss från skolan till kyrkan och avslutningen eller om de tar sig dit själva.

Ha en trevlig helg
Önskar Krister, Camilla, Ayla och Marie

Veckobrev v 47

Hej alla i Jupiter

Första riktigt kalla veckan har kommit för detta läsår till Lemshaga. Ni har varit ute på rasterna och det är något kalla barn som kommit in igen till lektionerna. Vi vill härmed påminna er om att ta med er varmare kläder till skolan. Mössa, vantar, överdragsbyxor för att klara av att vara ute. Vi är ute på alla raster oavsett väder så tänk på: kläder efter väder.

Svenska

Vi är nu snart helt klara med Sejtes skatt. Vi har bara några få kapitel kvar där vi ska få reda på upplösningen. I arbetet med boken har vi läst, läst tyst och högt, läst ensamma och tillsammans. Vi har skrivit om boken utifrån andra karaktärer, andra personer som fått vara den som berättar historien. Vi har ritat bilder och kopplat ihop text och bild tillsammans. Ni har sammanfattat innehållet och ni har också haft ett oförberett prov för att visa vad ni tagit till er från boken. I nästa vecka tar vi sista lektionen för detta område och går sedan in på ett område tillsammans med NO där vi ska jobba med Carl von Linné. 

NO

I NO har vi också blivit färdiga med vårt första område kring naturen där vi pratat allmänt om vad som händer och sker i vår natur. Vi har pratat om näringsväv, näringskedjor och vad som är skillnad mellan dessa och hur de hänger ihop. Vi har pratat om kretslopp och biologisk mångfald. Vi har också pratat om vad som händer om en art skulle dö, vad som händer med området och arterna som är runtomkring. Nästa vecka kommer vi att, som jag skrev om tidigare, jobba i ett ämnesövergripande område kring Carl von Linné men vi ska också prata om våra skogar i Sverige och träden som finns och vad vi kan använda dem till.

Mentorstimmen

Under mentorstimmen denna vecka har ni fått ett nytt uppdrag, nytt men som visserligen handlar om samma sak som vi jobbat med sedan starten i årskurs 4, gruppsamarbete och hur man är en bra kompis. Ni har fått uppdrag som ni ska göra. Alla uppdragen sitter på dörren in i klassrummen så ni alltid ser dem och blir påminda. Ni kommer även att jobba med detta i matten där ni kommer koppla era uppdrag till statistik. Uppdragen kan vara att skratta tillsammans med någon, att ge en kompis en uppåtpuff eller att bjuda in till lek. Under timmen kom ni in på hur ni visar att ni bryr er om era kompisar och lärare som är runt omkring. Detta var några av era tankar.

Info från Klubben:

JULLOV

Vi behöver få reda på om ditt barn är i behov av omsorg i form av fritids under jullovet. Ska ditt barn vara på fritids på jullovet ber vi dig att skriva in barnets aktuella tider i Schoolsoft. Ska ditt barn däremot vara ledigt så ber vi dig ta bort eventuella tider och istället skriva ”ledig” under kommentar från vårdnadshavare.

Lemshaga fritids/fritidsklubb stängt: 27-28 december. Samt 7 januari.
Lemshaga fritids/fritidsklubb öppet: 21 december. Samt 2-4 januari.

Vi behöver få in ditt svar senast söndagen den 25 november, gällande 21/12 samt 2-4/1.

Detta gäller alla barn som är inskrivna på fritids.

Hälsningar Fritids och Klubben

Ha nu en riktigt härlig helg i det kalla vädret och njut!

Krister, Camilla, Ayla och Marie

Carl von Linné

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? 48- 2

Ämnesövergripande område mellan svenskan och NO

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vem var Carl von Linné
 • Vad är/var han känd för?
 • Hur kan vi se likheter och skillnader mellan blommor?
 • Hur kan vi skriva en faktatext?
 • Hur använder vi grammatiken för att få fram tydliga texter?
 • På vilket sätt kan vi stärka en faktatext med hjälp av bilder?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
Förankring i kursplanens syfte

Svenska:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

NO- Biologi:

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband… i naturen och samhället.
Centralt innehåll från kursplanen

Svenska:

 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Biologi:

 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Svenska:

4 – Eleven kan skriva… Eleven kan skriva olika slags texter medbegripligt innehåll och i huvudsakfungerande struktur samt vissspråklig variation. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt godspråklig variation.
5 – I texterna använder eleven… I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
9 – Genom att kombinera… Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerandesätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligtsätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligtoch effektivtsätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Biologi:

12 – Eleven kan också berätta om… Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lärarledda lektioner, individuella uppgifter, gruppuppgifter. Lärande tillsammans.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom de texter vi producerar och skriver

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 48- Introduktion + min blomma (skrivuppgift)
V 49- Min blomma (skrivuppgift)
V 50- Brev till Linné (skrivuppgift)
V 51-
V 2-

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom de olika arbetssätten utvecklar eleverna sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. Vi hjälps åt och utforskar världen tillsammans genom att se hur Linné har arbetat och studerat naturen.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Skogen/träd

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? v 48- 3

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vilka träd är vanligast i Sverige?
 • Vart växer världens äldsta träd?
 • Vad är klorofyll?
 • Varför fäller träden sina blad?
 • Vad kan vi använda skogen och träden till?
 • Vad kan vi göra av skogen/träden?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
Förankring i kursplanens syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklarabiologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Centralt innehåll från kursplanen

Natur och samhälle

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Biologin och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Biologins metoder

 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
2 – Eleven kan söka naturvetenskaplig information… Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
3 – Eleven kan använda informationen… Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med vissanpassning till sammanhanget. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
8 – Eleven har… Eleven har grundläggandekunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskrivadessa med viss användning av biologins begrepp. Eleven har godakunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt godanvändning av biologins begrepp. Eleven har mycket godakunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användningav biologins begrepp.
10 – Eleven kan också… Eleven kan också beskriva och ge exempel påmänniskors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Eleven kan också förklara och visa på sambandmellanmänniskors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
12 – Eleven kan också berätta om… Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom lärarledda lektioner, undersökningar och eget arbete.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under lektionerna men också genom en redovisning och en skivuppgift.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 48- Träden i Sverige + klorofyll
V 49- Mitt träd + fältstudie (halvklasslektion)
V 50- Skogens användningsområden + vad kan vi göra av träd + fältstudie (havlklasslektion)
V 51-
V 2- Vad kan vi göra av träd?
V 3- vad kan vi göra av träd?

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser gruppen som en viktig del i denna utveckling, vi lär av varandra. Vi vill ge eleverna flera ingångar i ämnet så alla får en möjlighet att lyckas utifrån sina egna behov. Vi använder oss av Visible Thinking rutiner för att synliggöra elevernas eget lärande i projektet. Vi knyter an biologiämnet till aktuella företeelser i vår miljö.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Veckobrev v 43

Jupiter

Sista veckan innan lovet är avklarat. Det är säkert många som ser fram emot en veckas ledighet från lektioner och det är kanske välbehövligt också.

Svenska

Vi fortsätter vårt arbete kring Sejtes skatt. Denna vecka har vi däremot koncentrerat oss på att skriva om boken istället för att läsa boken. Ni har alla fått välja en karaktär i boken som ni ska skriva om. Uppgiften har gått ut på att ni ska skriva om boken utifrån en annans synvinkel. När vi läser boken är det huvudpersonen/karaktären Oella som berättar boken. Nu har ni istället valt en annan person som ni utgår ifrån. Det har varit engagerade lektioner från er sida. Ni har skrivit så pennorna glöder och det har varit kul att se hur ni har tagit er an denna uppgift. Karaktärerna ni valt mellan är bl.a. Faros, Joanna, Jaktfalken eller Freden. Sista lektionen ni hade på er att skriva och bli klara med denna uppgift var idag torsdag, lektionen på eftermiddagen. Är man mot förmodan inte färdig (varit sjuk, ledig eller något annat) blir det automatiskt en läxa att bli klar med tills vi ses igen efter höstlovet. Efter lovet blir det att renskriva på iPad och att sätta upp era berättelser i klassrummet.

 

NO

Vi har gått igenom vad fotosyntesen är. Vi har pratat om vad den gör för oss och varför det är så viktigt på jorden. VI har gått igenom de olika delarna, vad fotosyntesen innebär och hur den förklaras. Vi har också kommit in på att naturen är så fiffig att den vill alltid hamna i jämnvikt. Den vill inte att något är mer än något annat utan så länge allt är ”lagom” är det bra för naturen. 

Idrott

Denna vecka var det sista utegympan för denna termin (sista uteidrottsdag= fredag v 43). Det innebär att veckan efter lovet börjar ni med idrott i idrottshallen. Kläder efter att vara inne istället. Ni avslutade sista utelektionen för denna termin med en höstjogg.

 

Ha ett fantastiskt trevligt höstlov så ses vi igen v 45

Krister, Ayla, Camilla och Marie

Veckobrev v 40

Alla härliga Jupiterelever

Då var vecka 40 snart till ända. Vi har denna vecka fått ha en heldag tillsammans utanför skolan då vi har vandrat runt Kvarnsjön. Det var en heldag ute där vi har promenerat, ätit matsäck, fikat, varit miljöhjältar och städat naturen (på ert eget initiativ). Förmiddagen var en ganska blåsig historia men vi vandrade på i ett ordentligt tempo och höll oss varma. Under första stoppet för dagen hade vi en tipsrunda med frågor om naturen och allemansrätten. Efter det gick vi vidare för ett stopp och lunch uppe på ett berg med utsikt ut över sjön. I slutet var det många som var trötta men det var inte konstigt efter att ha varit ute och vandrat en hel dag. Vi upplevde det som att ni elever tyckte det var kul, både att få vara ute men också att alla i Jupiter var ute tillsammans. Alla kunde gå och prata och umgås med alla vilket ni hade önskat. Vi vuxna tyckte detta var super, att återigen få vara tillsammans med er men på en annan plats.

När vi var i naturen var det många som direkt kom in på vårt område i NO, kretslopp och vad som växer i vårt närområde. Det var till och med några som letade olika mossor och lavar och försökte artbestämma dem. Några mossor och lavar ni artbestämde var kvastmossa och renlav.

I NO har vi fortsatt med vår naturruta. Vi har nu artbestämt vad som finns i vår naturruta (de största och tydligaste växter, djur, svampar mm). Vi har använt våra iPads för att hitta de olika arterna. Nästa vecka kommer vi att börja jämföra våra naturrutor med varandra för att se om något skiljer sig och vad som är lika, likheter och skillnader.

Nu har också alla fått genomföra en ny undersökning under halvklasstimmen som heter ”Det slutna rummet”. Vi har diskuterat vad som kommer att ske  (fotosyntes, kretslopp) och vi får nu studera vad som kommer att hända i burken med vår växt under en bra tid framöver.

I svenskan fortsätter vi med vårt läsprojekt kring Sejtes skatt. Vi har sammanfattat boken genom att rita bilder av olika händelser och visat dem i kronologisk ordning. Kronologisk ordning betyder att händelserna ska komma i rätt följd. Vi har också haft stafettläsning och det är roligt att höra er både att ni börjar bli säkrare och säkrare i läsningen, att läsa högt men också att det är fler och fler som vill läsa högt och det många gånger under lektionen. Antalet ”pass” har minskat. Alla får säga pass om man inte vill läsa just där och då men fler väljer att läsa. Så kul!

Vi vill påminna om föräldramötet som kommer att ske nästa vecka på onsdag 10/10 kl 18:00-19:30. Vi ses i Jupiters klassrum.

Hälsning från Klubben:

Snart är det dags för Höstlov och inför det behöver vi på fritids och klubben veta om ditt barn behöver omsorg under lovet. Ni gör anmälan via schoolsoft, ska ditt barn vara här fyller ni i aktuella tider för v. 44. Ska ditt barn vara ledigt skriver ni ”ledig” under ”kommentar från vårdnadshavare”. 
 
Detta är mycket viktigt att ni gör och det gäller ALLA barn inskrivna på fritids eller klubben. Vi behöver era anmälningar senast 7 oktober för att planera bemanning och aktiviteter. 
Hälsningar Fritids och Klubben

Ha nu en trevlig helg så ses vi alla på måndag igen!

Krister, Ayla, Camilla och Marie