Trevlig midsommar !

Trevlig midsommar till alla Lemshagafamiljer !

önskar vi från fritids 🙂

Sista dagen innan midsommar blev det…

Grillade hambugare, dans kring stången, lekar och fruktspett mm.

                 

Njut av barnens hemgjorda midsommarstänger,

redo att pryda bordet hemmavid!

                                                           

Angående nästa veckas program för fritids så kommer det likna denna veckas

(se föregående utskick från oss).

Ev andra aktiviteter kommer att anslås i början av veckan.

Vi ses, fritids!

 

Sommarlov på fritids v. 25

Sommarlov v. 25 på fritids.

Hej alla!

Vi vill gärna veta om ni tar sovmorgon (kommer efter kl. 9) för att vi ska kunna starta upp dagen samt meddela köket ev förändringar. Fritids tel nr 08-586 313 27, meddela om ni tar sovmorgon.

Medtag gärna egen vattenflaska, komihåg att smörja med solkräm (om ni skickar med skriv isf gärna namn på vattenflaskan/ solkrämen) om solen tittar fram.
Keps eller solhatt om solen steker brukar vara uppskattat.

Måndag – Onsdag
vi blandar och genomför enl nedan beroende på väder mm.

– Vi tar fram vattenbanan för lek.
– Utesnickis
– Vi räknar med att ta fram vattenspridaren flera gånger, medtag badkläder och handduk.
– Kan bli en sväng till Södersved, gäller ej Plutobarnen (vi kontrollerar alltid sim-kunskapen och badar innanför bryggorna. Du som vill att ditt barn ska använda armpuffar eller dyl. meddela fritids)
Ingen matsäck!

Torsdag
Traditionsenligt midsommarfirande på fritids.
OBS Fritids stänger kl. 15:00 denna dag.

Välkommen till sommarlovet på fritids Lemshaga!

Påsklov på fritids v.15

Välkomna till påsklov på fritids.

Vi vill att ni kommer kommer till  kl. 9. Blir ni senare än så, hör av er. OBS Utflyktsdagar måste ni vara här kl. 9, senast.

 

Måndag

Alla byter plats denna dag, alla kommer att pröva att gå på nästa års plats. Lämningar sker som vanligt. Pluto kommer att få vara mycket på ovanvåningen där det ska gå nästa läsår. Uranus kommer att vara mycket i Villan och Saturnusbarnen kommer att var en stor del av dagen på Klubben. Lite pyssel och bekanta sig i sin nya miljö. 

 

Tisdag 

Utflyktsdag för  Neptunus och Uranus. Medtag egen matsäck.

Vi kommer att vara mycket utomhus, viktigt med kläder efter väder. Åter senast kl. 14.

 

Onsdag

Saturnus gör en utflykt denna dag. Medtag egen matsäck och egen vattenflaska

Vi kommer att vara mycket utomhus, viktigt med kläder efter väder. Åter senast kl. 14.

Pluto gör en vandring i närmiljön. Medtag egen matsäck.

 

Torsdag

Lemshaga Bio på förmiddagen.

OBS fritids stänger kl. 15 denna dag.

Vi planerar för att ha Villan öppen, må-on.

 

Fredag – stängt.

 

Välkommen till påsklovet på fritids!

 

Uranus v. 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna vecka fick vi bekanta oss med veckans elever, Julia och Hanna. Julia tycker om att sjunga och Hanna tycker om att baka och rida. Tack för två bra presentationer! Alla hjälpte oss att skapa toppen fina ”veckanselev” samlingar.

 

Hej alla Uranusfamiljer!

 

Under veckans svenskalektionerna har vi arbetat med verb och verbböjningar. Fokus har varit nutid och dåtid i en berättelse. Vi läste tillsammans en berättelse i dåtid för att sedan skriva samma text i nutid. Vi har dessutom arbetat med räkneord och ordningstal. Vi diskuterade om att man skriver tal med bokstäver (upp till tjugo) när man skriver berättelser och annan text. Högre tal skriver man med siffror.

På matematiklektionerna har vi fortsatt att arbeta med tiotalsövergångar. Vi har även arbetat med huvudräkningsstrategier vid addition och subtraktion.

 

På no-lektionerna tittade vi på en film om djur och förberedde oss inför besöket på naturhistoriska museet som går av stapeln fredagen den 21 april. Tack till de föräldrar som har anmält sig att följa med oss den dagen.

 

I so har vi fortsatt arbetet med judendomen. Vi repeterade det vi tidigare läst om för att senare svara på några frågor om religionen. Eleverna fick dessutom två och två rita och skriva om de viktigaste begreppen inom judendomen.

Grupperna blommar nu alltmer för varje vecka på danslektionerna, verkligen roligt. Bra jobbat alla barn i Uranus!

Vi avslutade med en härlig timme friluftsliv där barnen letade ägg med olika mönster.

Läxa:

 • Ingen läxa under påsklovet.
 • Veckans elev – Leo och Ella S. har till uppgift att hålla en presentation om sig, sin familj, aktiviteter, intressen m.m. En skriftlig presentation ska lämnas in på tisdagen 18/4 och den muntliga presentationen hålls på torsdagen 20/4. Tänk på att förbereda er ordentligt inför er presentation!

Nästa vecka:

 • Påsklov – fritids är öppet för de elever som har anmält närvaro. Fritids kommer att lägga ut info om veckan innehåll.

Kommande händelser

 • Tisdag 18/4 – Vi välkomnar Ann-Sophie till Uranus. Peter och Ann-Sophie arbetar parallellt under v.16.
 • Fredag 21/4 – Vi kommer att åka till Naturhistoriska museet. Denna dag vill vi att alla elever ska ha med sig egen matsäck.
 • Fredag 28/4 – Vårparad och städdag. Vi städar upp på vår skolgård. Till denna dag får eleverna gärna ta med sig handskar och städredskap,  märk gärna ev. städredskap..
 • Onsdag 10/5 – Välkommen till skolans dag!

Vi önskar er alla ett härligt påsklov!

 

Ingela, Peter, Mats, Elvira & Linus

Klasstelefon: 08-586 313 02

ingela.eriksson@lemshaga.se

peter.crichlow@lemshaga.se

mats.sterneby@lemshaga.se

linus.akerblom@lemshaga.se

LPP Experimentverkstad

Veckans Experiment/ Experimentverkstad .

Ansvariga lärare: Sofia & Mats

När, Måndagar Mars-April, ev Maj 2017, kl. 15:15-16:15

Vad?

Utmana barnen att vilja pröva sina tankar och idéer i verkliga tester.
Kan vi minska trösklar till att bryta genusmönster samt skapa nyfikenhet till olika arbetsområden (yrken). Att planetan, pröva, utvärdera och utveckla sin förmåga blir centrala delar. Barnen kommer att jobba reflekterande i ”CoT- modellen”, I used to think but now I think”.

Övergripande mål från LGR11, förankring i kursplanens syfte

2.2 Kunskaper

• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

4. Fritidshemmet, Centralt innehåll.

 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa var- dagliga problem.
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Hur?

Barnen samarbetar två och två. Det ska tillsammans planera, genomföra, utvärdera och beskriva/ identifiera eventuella utvecklingsområden. Experimenten genomförs med få olika material för att användandet och utformningen skall bli det centrala. Varje experiment genomförs två veckor rad. Vi anslår informationsblad samt anmälningslista där barnen kan anmäla sig och föräldrarna samtidigt kan se vad som erbjuds. Ansvarspedagoger presenterar veckans experiment för sin barngrupp.

Varför?

För att ge barnen en ökad tillit till sin egen förmåga. För att sänka tröskeln till att våga pröva inom de naturorienterande ämnet. Att visa glädjen i att våga pröva samt viljan att utveckla vidare. Fördjupa sin förmåga att samarbeta, planera och utvärdera.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Utvärdering

Barnen gör en egen utvärdering av själva arbetet, experimentet. Senare kommer vi att diskutera och utvärdera på fritidsråden. Dokumentation anslås löpande på fritids.


LPP Leklådor

Ansvariga: Fritidspedagoger (och elever) i Neptunus och Uranus.

Vad? Leklådor som stöd till fördjupad lek.

Frågeställning (och följdfrågor):
Hur kan vi stötta en mer fördjupad lek inne på frites (övre planet i MG)?

Kan leklådor utformas tillsammans (vuxna och elever) och bidra till den fördjupade leken. Kan detta också leda till bryta invanda roller och ge fler upplevelsen av fördjupad lek? Vi vill se om detta (med leklådor) kan vara ett stöd till att leka/ interagera med elever utanför den egna gruppen (åldersblandad)?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
2.3 Elevernas ansvar och inflytande.

 • skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska miljön.

2.2 Kunskaper

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

 

Hur?
Vi pedagoger har iordningställt en första låda. Vi kommer i dialog med barnen iordningställa fler lådor under läsåret tillsammans med barnen, där barnen ska vara de som leder utvecklingen.

Som pedagogiskt perspektiv ha ett stödjande/ uppmuntrande förhållningssätt. Till deltaga samt emellanåt ett aktivt deltagande perspektiv till denna fördjupande lek.

Ett klassrum finns att disponera dagligen för denna form av lek.

Hur ska vi redovisa och dokumentera?
Vi kommer att dokumentera förlöpande och anslå detta på ”fritidsdörren” initialt. I syfte att bekräfta samt inspirera andra till att vilja deltaga/ prova.

Tidsplan, när ska vi göra vad?
Vi diskuterar på fritids planeringsmöten samt på planeringsdagar hur det fortlöper. Vi kommer att utvärdera inför vårterminen för att se hur vi ska jobba vidare.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?
Vi tror att fler  kommer leka mer fördjupat. Vidare så hoppas vi att projektet kan leda till en större respekt för andras lek när de själva leker mer.

Varför?
Vi undrar om leklådor kan stötta en mer fördjupad (och åldersblandad) rollek. Vidare vill vi se om det kan leda till att barnen blir mer rädda om sitt material när de ges ett större utrymme av vara med och påverka innehållet (grönflagg – hållbar utveckling).

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Övergripande mål från LGR11, rev 2016 :

 • bidra till elevernas harmoniska utveckling
 • etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet;
Välkomnandets etik ska alltid finnas närvarande i det vi gör. Vi uppmuntrar barnen att bjuda in varandra i leken. Ett hållbart samhälle där vi hoppas att barnen kommer att vilja vara extra rädda om materialet.