Venus veckobrev v 41

Hej alla Venusar!

Här kommer härliga hösthälsningar från era mentorer!

Veckan som gick:

Måndag- På mentorstimmen gick vi tillsammans igenom Likabehandlingsplanen och Lemshagas värdegrund. Vi pratade om vad som är viktigt för att alla elever ska känna sig trygga på skolan och i Ladan. Trygghetsteamet kom förbi och presenterade sig.

Tisdag- Venus Grön var på Livskunskap.

Veckan som kommer:

Måndag- På mentorstiden så fortsätter vi att arbeta med trivselregler.

Fredag- Orienteringsdag på Hellasgården. Kommer finnas som nyhet på Schoolsoft. Bifogar information:Orienteringsdag 2018- Ladan

Övrigt:

Veckoplanera

Det är mycket läxor och prov nu innan höstlovet. Läs på schoolsoft, gör din veckoplanering så är du väl förberedd för kommande veckor.

Hästallergier.
Vi vill göra er alla uppmärksamma på att vi har elever i Ladan som är väldigt allergiska mot häst. Detta medför att; inga häst redskap/kläder får vara i skolans lokaler. Man kan alltså inte komma från stallet på morgonen med kläder som varit där.

Kommande datum:

19 okt fre Orienteringsdag på Hellasgården

V 44 Lov
13 och 21 nov Konst workshop
26 Nov Mån Info av Värmdöpolarna mm
29 nov tors Omvärldsdag
20 dec tors julavslutning kväll.
21 dec fre kompledig för tors kväll.

 

Trevlig helg!

Mia, Johanna, Henrik och Ann

Venus veckobrev v 38

Hej Venusar!

Tack alla föräldrar och elever för bra och givande utvecklingssamtal. Fortsätt prata hemma om uppsatta mål, gå in på Schoolsoft varje dag, planera dina studier.

Veckan som gick:

Måndag- utvecklingssamtal.

Onsdag – utvecklingssamtal, eleverna var lediga

Veckan som kommer:

Måndag- På mentorstimmen ska vi gå igenom hur man använder Scoolsoft och skolans Lokala planeringar, för att eleverna på bästa sätt ska kunna hitta information från pedagoger, ta eget ansvar för prov, läxor och lektionsplaneringar.

Tisdag- Friidrottsdag-Lemshagaspelen. Bifogar information: Lemshagaspelen 2018

Fredag- Venus går på teater. Båda Venus-klasserna ska se teaterföreställningen Sant enligt vem? som visas på Gustavsbergsteatern. Mer information om tider återkommer vi med på mentorstimmen och på Schoolsoft. Läs gärna vad föreställningen handlar om nedan:

Sant enligt vem?

Handlar om en ung tjej på väg att bryta sig loss från föräldrar och kompisgäng; en person som vill göra slut med sin lilla värld för att upptäcka det som ännu är okänt – vilket sätter vänskap och familjerelationer på spel. Vems förväntningar ska man lyssna på Hur vet man att man känner det rätta? Vi ser far och son i ett närgånget drama som ställer frågor om tillit, grupptryck, missför-
stånd, längtan och mod. Med utgångspunkt i ett fysiskt dansant berättande, skapas en upplevelse där publiken får följa tankarna
hos en tonåring och en förälder – på väg åt varsitt håll.

 

Hälsning från Sonja Schmitz Gustafsson:

Venus klassföräldrar under åk 7 och 8

 

Vi bestämde på föräldramötet i september 2018 att de föräldrar som är klassföräldrar för terminen ordnar med aktiviteter för att bidra till klasskassan samt klassgemenskapen. Följande föräldrar är följande terminer:

 

Hösten 2018 – åk 7 Ella, Viggo BS, Sofie B, Oskar B, Pelle B, Nova E, Liam F, Leo GF, Casper H, Emil K, Blenda K, Nelson M och Andreas M
Våren 2019 – åk 7 Hannes, N, Matilda, N, Maya PL, Amelie R, Ida GS, Daniel S, Olivia S, Alma S, Julia S, Sakarias V, Alva W, Vigga W och Edvin WY
Hösten 2019 – åk 8 Hugo A, Emila A, Samuel B, Pär-Albin, B, David B, Melvin D. Linnea D, Anna-Sofia E, Wilma EE, Saga F, Viggo G, Ruben HB och Lovisa H
Våren 2020 – åk 8 Lion H, Alexander J, Wille K, Agnes L, Noelia L, Edith L, Vera PH, Maj S, Vendela S Wilmer T; Gösta TL, Vera W och Kevin Å

 

Övrig viktig info:

Viktig information till alla i Ladan!!– Vi har nu elever som är allergiska mot häst i Ladan. Därför är det extra viktigt att betona vad som gäller på skolan.  Inga hästredskap/kläder får vara i skolans lokaler.

Livet efter Lemshaga:Vi kommer under våren ha en mini- mässa för Ladans elever om yrken och utbildningar. Vi undrar om det finns några föräldrar i Venus som kan tänka sig att vara med och informera om sitt yrkesval/ utbildning. Vi återkommer med ett datum.

IPads: Att våra elever/era ungdomar nu har fått låna en sådan har väl inte undgått någon. Med det här följer såklart väldiga möjligheter för skolarbetet men även ett ansvar/förväntning över att använda den på ett bra sätt. Tyvärr har ganska många elever visat sig ha det svårt med detta. Prata gärna hemma om hur just ditt barn hanterar balansen skolverktyg på lektioner kontra redskap för rastaktivitet.

Från köket: Elever som har specialkost ska lämna in en ny infolapp om vad man har för kost/allergier. Detta är viktigt för köket. Lappen lämnas in till oss.

Specialkost

Kommande datum:

25 sep tis  Lemshagaspelen (friidrottsdag med egen matsäck)
28 sep fre Teater
2 okt tis eller 9 okt tis Livskunskap
19 okt fre Orienteringsdag på Hellasgården
V 44 Lov

13 och 21 nov Konst workshop

26 Nov Mån Info av Värmdöpolarna mm

29 nov tors Omvärldsdag

20 dec tors julavslutning kväll.

21 dec fre kompledig för tors kväll.

 

Ha en härlig helg .

Ann, Henke, Mia och Johanna

Modernismen i 3D

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff, Sven Tell, Åsa Gustafsson

När?

Merkurius Grön och Röd v. 48-4

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

-Vad är modernismen?

-Hur uppstod den?

-Vilka -ismer finns det?

-Hur kan du förändra ett valt konstverk till din egen tolkning? Hur skulle det kunna bli en skulptur?

Övergripande mål från LGR11 2.2

-Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt kan utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.

-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

-Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

-Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

-Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

-Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Centralt innehåll från kursplanen

Bildframställning

– Framställning av berättande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser

 • Presentationer av eget bildskapande.
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder. Särskilt viktigt här då vi ska tolka andras bilder.

Redskap för bildframställning

– Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

– Material och verktyg för tvådimensionellt och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

 

Kunskapsmatrisen: matris modernismen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Det här projektet är ett samarbete mellan träslöjd, syslöjd och bild. Tanken är att eleven får möjlighet att arbeta i alla tre verkstäderna i sitt skapande. Du ska utgå ifrån en detalj från ett konstverk, inspireras av det, tolka det och gestalta något eget i form av en skulptur.

-Vi inleder projektet med ett besök på Moderna Muséet. Var och en får till uppgift att fotografera en detalj från ett konstverk man blir inspirerad av.

-Tillbaka på skolan har vi en gemensam genomgång av de olika -ismerna från modernismen, vi pratar om några utvalda konstverk från Moderna muséet, vi presenterar projektet samt materialinspiration. Här börjar planeringen och skissarbetet.

Materialinspiration: materialinspiration

-Du har tillgång till bildsal, textilsal, träslöjdsal och alla lärare när du skapar din skulptur.

-Hela projektet är kopplat till Google Classroom, där du kan hitta beskrivningen av projektet, materialinspiration och där all dokumentation under arbetsprocessen ska läggas upp. Du berättar efter varje lektion med text och bild vad du har gjort i ett dokument i Google Classroom.

Det är 5 saker du ska genomföra i detta projekt:

 •   Detaljbild på det konstverket du valde på Moderna museet
 • Bild av hela konstverket du har valt att tolka, vad konstverket och konstnären heter.
 • Vilken modernistisk -ism konstverket tillhör. Berätta kort om -ismen.
 • Skiss på hur skulpturen ska se ut samt material -och teknikval.
 • Sammanfattning kring vad du gjort, vad heter konstverket?, samt bild på det färdiga resultatet.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har en gemensam utställning i slutet av projektet där var och en får berätta om sitt arbete. I Google Classroom ska varje elvev (utöver den beskrivande arbetsprocessen efter varje lektion) avslutningsvis lägga in ett dokument; Beskrivning av materialet, vilken teknik du har använt samt vad ditt konstverk heter.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1. Genomgång av de olika -ismerna, materialinspiration samt skissarbete

Lektion 2. Fortsatt skissarbete och börja med din skulptur

Lektion 3. Skulpturarbete

Lektion 4. Skulpturarbete

Lektion 5. Skulpturarbete

Lektion 6. Skulpturarbete (sista lektionen innan utställning/redovisnings-tillfället)

Lektion 7. Utställning och redovisning.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Genom att undersöka, analysera, och tolka historiska bilder utifrån sig själv tolkar man samtidigt sin egen samtid och världen runt omkring.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna när projektet och utställningen är klar.

Minoriteter

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När?

Merkurius Grön v. 38-42

Merkurius Röd v. 7-11

Vad?

Vi ska arbeta med estetiska och kulturella uttryck hos olika ursprungsbefolkningar.

Med inspiration från några olika ursprungsbefolkningar ska du tolka dess konst, musik och livsstil, och gestalta det.

Frågeställning och följdfrågor

-Är vi alla släkt med varandra?

-Vad är en minoritetsgrupp? Ursprungsbefolkning?

-Kan olika minoritetsgrupper från skilda delar av världen ha några likheter? Isåfall, hur kommer det sig?

-Vad tror du folkvandringen av olika minoritetsgrupper kan ha för betydelse för kulturen och konsten?

-Hur skulle ett konstnärligt verk som är inspirerat av flera olika ursprungsbefolkningar och dess kulturer gestaltas?

Övergripande mål från LGR11 2.2

-Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt kan utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.

-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

-Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

-Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

-Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

-Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Centralt innehåll från kursplanen

Bildframställning

– Framställning av berättande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser

– Presentationer av eget bildskapande.

Redskap för bildframställning

– Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

– Material och verktyg för tvådimensionellt och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bildanalys

– Konstbilder samt konstverk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

– Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen :kunskapskrav minoriteter

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I det här projektet arbetar vi parallellt med Merkurius som har träslöjd samtidigt. Vi använder oss av samma tema i skapandet och avslutar med en gemensam utställning.

Projektet inleds med en gemensam introduktion kring betydelsen av minoriteter och ursprungsbefolkning. Vi pratar om vår egen minoritet i Sverige, samerna. Hur, var och när deras folkvandring startade, från Afrika för ca 44000 år sedan och hela vägen upp till norra Sverige. Vi kopplar dåtidens folkvandring till den folkvandring som sker i vår värld här och nu.

Jag har valt ut 5 olika ursprungsbefolkningar som alla har sina egna tusenåriga traditioner när det gäller konst, musik och livsstil. Många menar att i och med folkvandringen så kan dessa grupper ha mycket gemensamt när det gäller b l a konst och kultur. Sanfolket i Afrika, Aboriginerna i Australien, Chukchi folket i Sibirien, Samerna i Sverige och Indianerna från olika delar av Sydamerika.

Keynote på de utvalda ursprungsbefolkningarna och kort arbetsbeskrivning:ursprungsbefolkningar kopia

1. Varje elev ska göra ett undersökande arbete kring minoriteters och urbefolkningars kulturella uttryck. Man väljer minst 3 av de 5 ursprungsbefolkningarna som vi har talat om under introduktionen. (Det finns ju naturligtvis massor av fler ursprungsbefolkningar, detta är endast ett urval). Det undersökande arbete går ut på att man ska ta reda på så mycket som möjligt om den/de ursprungsbefolkning man valt. Titta särskilt på material, färg, form och mönster på klädedräkter, instrument, hantverk och konst.

2. Inspirerad av det undersökande arbetet vill jag att du skissar på hur ett klädesplagg, smycke eller huvudbonad skulle kunna se ut. Din egen personliga tolkning ska tillsammans med några av de andra traditionerna som vi har studerat vara synlig i det du har skapat.

3. Efter skissarbete ska du gestalta ett klädesplagg, smycke, skor eller huvudbonad på ett A3 papper. Använd akrylfärg, vattenfärg eller pastellpennor vid färgläggning. Tänk på att få med mönster från flera olika traditioner i ditt arbete. A3-pappret ska fyllas med din målning, så även om du gör mönster på ett armband så ska den fylla pappret lika mycket som en tröja.

Exempel på elevarbeten: elevarbeten ursprungsbefolkning

När du är klar skriver du en egen reflektion/förklarande text kring ditt arbete. Svara utförligt på frågorna nedan;

-Beskriv figuren

Hur ser figuren ut? Beskriv varje del så utförligt du kan.

Vilken/vilka ursprungsbefolkningar har du tolkat? Var i figuren kan man se det? Berätta i korta drag om ursprungsbefolkningarna och deras konst- och kulturtraditioner. Te x vilka mönster och symboler som är typiskt för just den ursprungsbefolkningen.

Varför valde du just den/eller dem.?

-Beskriv arbetsprocessen

Hur tycker du att arbetet har fungerat? Stötte du på några problem?

Vad har fungerat för dig i arbetet? Vad behöver utvecklas? Vad har du lärt dig?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

När projektet är slut har vi en gemensam utställning tillsammans med den andra delen av Merkurius som har arbetat med samma tema i träslöjden. Jag bedömer dels skissarbetet och arbetsprocessen, men också det färdiga resultat och de egna reflektionerna kring arbetet.

Redovisning– Var och en ska redovisa sitt arbete i en keynote. Det jag vill ska vara med i keynoten är:

-inspirationsbilder från det undersökande arbetet

-skissarbetet

-Utvalda bilder från arbetsprocessen. Alltså dokumentation från lektioner såsom anteckningar, foto på hur lång du kommit eller både och.

-Den förklarande texten

-Bild på det färdiga resultatet

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 35- Introduktion kring temat. Undersökande arbete.

V 36- Fortsätter det undersökande arbetet. Skissarbete. Börja arbetet på det stora pappret.

V 37- Fortsätter arbetetme

V 38- Fortsätter arbetet. Skriv din reflektion/förklarande text.

V 39- Redovisning

Varför?

Sammanhang och aktualitet

I flera olika delar av världen lever minoritetsgrupper idag. Många har egen flagga, egen religion och egna traditioner. De flesta grupper är väldigt utsatta och utfrysta av övriga samhället. Samtidigt har vi en enorm folkvandring idag, där stora grupper har tvingats fly sitt hemland. Dessa grupper bär naturligtvis med sig egna kulturtraditioner till det nya landet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande. Vi inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken.

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande , ett lärande för förståelse och mening. Bland annat frågar jag eleverna vad de Ser, vad de Tänker om det de ser och vad de Undrar när jag tittar på olika bilder. Tillsammans resonerar vi oss fram, beskriver och förklarar kring det vi tittar på. Allt för att synliggöra lärandet.

Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna när projektet och utställningen är klar.

Yayoi Kusama

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När?

Venus Grön, v 38-42

Venus Röd v 8-12

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

-Vem är Yayoi Kusama?

Förankring i kursplanens syfte

-Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

-Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll från kursplanen

Bildframställning

-Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

-Återanvändning av bilder eget bildskapande, till exempel reklam, konst och nyhetsbilder.

-Presentationer av eget bildskapande

Redskap för bildframställning

-Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i skapande arbete.

-Material och verktyg för att skapa berättelser med bilder och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

kunskapskrav Venus

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Jag börjar med att presentera konstnären Yayoi Kusama som vi ska inspireras av när vi skulpterar.

Vi pratar tillsammans om vad som kännetecknar hennes konst och vad hennes budskap kan tänkas vara. Uppgiften är:

Tolka konstnären Yayoi Kusama genom att göra en egen målning. 

Bildspel: yayoi Kusama bildspel

Film om Yayoi Kusama:    https://www.youtube.com/watch?v=0UFXTbDTrjk

-Skissa och planera hur just din målning skulle se ut. Googla gärna runt och ta reda på så mycket som möjligt om konstnären. Ju noggrannare du skissar desto mer förberedd är du inför målningen.

-Jag vill att det i målningen ska synas att du har blivit inspirerad av Yayoi Kusama, men den ska också spegla din personliga tolkning.

Material: A3-papper, akrylfärg

Avsluta med att skriva en beskrivande text. Det som ska finnas med är:

 1. Kort text om konstnären + bild på några av hennes verk
 2. Vad i hennes konst har du blivit inspirerad av och hur syns det i din tolkning?
 3. Bild på din färdiga tolkning.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar tillsammans. Vi utgår från den beskrivande texten. Jag bedömer både arbetsprocessen och det färdiga resultatet, samt elevens förmåga att beskriva sitt arbete.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1. Bildspel och inspiration från konstnären Yayoi Kusama. Jag presenterar uppgiften. Skissarbete.

Lektion 2. Arbeta med din tolkning

Lektion 3. Arbeta med din tolkning

Lektion 4. Redovisning och utvärdering

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Genom att tolka en modern konstnär och gestalta något eget får du chansen att utveckla ett eget bildspråk och uttrycka dig konstnärligt. Modern konst säger något om din samtid och det är viktigt att du får ta del av den.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.

Utvärdering

Vi utvärderar gemensam under redovisningstillfället.

Kolteckning

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När?

Mars v35 och framåt

Vad?

Flera konstnärer målar samma tavla! Ni ska samarbeta i grupp och tillsammans skapa en gemensam kolteckning.

Frågeställning och följdfrågor

-Kan man måla en tavla tillsammans?

-Kan det finnas konstnärer som gör det? 

-Hur kan det gå till?

Övergripande mål från LGR11 2.2

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

-Du får tillfälle att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Centralt innehåll från kursplanen

-Du skapar en bild utifrån givna förutsättningar

-Du provar en undersökande teknik där du använder kolkritan och formen på ett medvetet sätt.

Kunskapskrav: kunskapskrav mars

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 1. Jag presenterar uppgiften och visar inspirationsbilder. Vi tittar på filmer som handlar om kolteckning, och hur man gör skuggningar. 

Bildspel med inspiration:kolteckning

Film om Ljus och Skugga med kol: https://www.youtube.com/watch?v=4M80KK4Stwc

 1. Vi ska använda oss av kolkritor i den gemensamma bilden. Därför vill jag först gå igenom några övningar för att vi ska bli kompis med materialet kol. Vi övar på att rita hårt och löst med kritan och hur man gör skuggor och övergångar. Jag har en genomgång kring kolkritan och vilka andra material som kan vara bra att ha när man tecknar med kol.
 2. Jag skapar grupper. Varje grupp får ett stort papper (1×1 meter), en bild på ett OH-papper, och en OH-apparat. Sen ska ni med hjälp av kolkritor fylla i bilden på det stora pappret. Här får ni chansen att visa vad ni lärt er i övningarna innan. Det viktigaste i den här uppgiften är att ni samarbetar och hjälper varandra. Då blir det en så bra kolteckning som möjligt!

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har en gemensam redovisning i klassen där varje grupp får berätta om sin kolteckning och hur samarbetet har gått. Jag bedömer hur ni löser uppgiften i grupp och hur varje elev arbetar i gruppen. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1 presentation av uppgiften. Övningsuppgifter med kol.

Lektion 2 vi påbörjar grupparbetet med den gemensamma bilden.

Lektion 3 arbetar med bilden

Lektion 4 arbetar med bilden

Lektion 5 redovisning

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Genom att samarbeta och att arbeta mot ett gemensamt mål som resten av gruppen, övar du dig i att ta hänsyn till andras önskemål och färdigheter. men du har också chansen att träna på att ta din egen plats och uttrycka hur just du vill ha det.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Att träna på att samarbeta och ta hänsyn till andra genom ett kreativt och estetiskt arbetssätt. 

Utvärdering

Vi utvärderar projektet tillsammans under redovisningstillfället.