Merkurius veckobrev V.23

Hej Merkuriusar

Sista ”riktiga” skolveckan är över och nu har vi bara en vecka med mys och bus kvar innan avslutningen på torsdag.

Lite info om sista veckan:

Måndag – Stadsorientering i Gustavsberg. Info finns på schoolsoft.
Har du en lite powerbank så ta gärna med den.

Tisdag – Klassens dag. Vi hänger på Grisslinges strand och bussar och myser.
Dagen börjar kl. 10.00 på Grisslinge och vi slutar ca 13.00.
Ta med matsäck och sportiga kläder och om du vill badkläder.

Onsdag – Denna dagen använder vi till att förbereda solarnas avslutningsmiddag.
Ni har alla olika uppgifter inför kvällen. Grupper och tider har ni alla fått av Ann.

Torsdag är det sommaravslutning.
Vi börjar 8.45 i amfiteatern. Efter solarnas ceremoni och betygsutdelning stannar merkuriusarna kvar i amfiteatern för betygsutdelning. Sen är det fika för de som vill i matsalen.

 

Trevlig sista helg innan sommarlovet önskar merkurius mentorer

Demokrati och valet 2018

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort

När, under vilka veckor? 21–Valet 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
Eleven ska kunna:
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Förklara orsaker och samband Kan föra enkla resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade resonemang om orsaker och samband.
Konsekvenser Kan föra enkla resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade resonemang om konsekvenser.
Perspektiv Kan utgå från några givna perspektiv. Kan utgå från flera givna perspektiv. Kan utgå från dolda perspektiv.
Jämförelser Kan göra enkla jämförelser om likheter eller skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader mellan givna och dolda saker.
Slutsats/kärna: Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda slutsatser. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.
Kan redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Begrepp och modeller Kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.21 – Uppstart demokrati i världen. Tankar kring tematisk karta.

V.22 – Demokratins 8 grunder. Går snabbt igenom, eleverna skapar informationstavlor om dessa grunder.
Demokratins härkomst. Olika former av demokrati, Begrepp, Motsatsen till demokrati.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Inför valet hösten 2018 kommer vi tillsammans lyfta vår förståelse och kunskap kring demokratin, des grunder och hur den fungerar.
Detta kommer avslutas med att skolan deltar i ”skolvalet 2018”

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Merkurius veckobrev V.20

Hej alla elever och föräldrar i Merkurius

Ja detta blev väll den kortaste veckan på terminen, med bara en dag i skolan. Vi hoppas verkligen ni alla njutit av den tidiga sommarvärmen och laddat era batterier inför finalen!

Ni elever i Ladan har valt att vårat mål med Operation Lemshaga ska vara att samla in pengar till Barncancerfonden. Detta gjorde vi även under skolans dag och den stora insatsen skedde under torsdagen. Vi hoppas vi ni var riktigt flitiga och på så sätt gjorde en insats för barncancerfonden och att stötta forskningen kring denna fruktansvärda sjukdom.
Glöm inte att pengarna från Operation Lemshaga ska lämnas in på Måndag under mentorstiden.

Viktiga datum:

måndag 21 maj, TA MED PENGARNA FRÅN OPERATION LEMSHAGA.
tisdag 29 maj, Merk, Röd, Livskunskap
torsdag 31 maj, Törnrosa
fredag 1 juni, Idrottsdag
tisdag 5 juni, Merk, Grön, Livskunskap
onsdag 6 juni, ledigt
fredag 8 juni, ta med påse. (vi städar ur skåpen)
måndag 11 juni, Friluftsdag, Orientering i Gustavsberg, mer info kommer
tisdag 12 juni, Klassens dag
onsdag 13 juni, förbereda Solens middag
torsdag 14 juni, Skolavslutning
fredag 15 juni, SOMMARLOV!

 

Trevlig helg önskar Mentorerna i Merkurius

Merkurius veckobrev V.17

Hej alla Merkuriusar (elever och föräldrar)

Veckorna flyger iväg och det är redan Valborg.

Filmprojektet i Svenskan fortsätter. Visst är det fantastiskt att man kan använda film som läromedel och resonera och tänka kring!

I So har vi fortsätter kunskaperna utvecklas inom lag och rätt. Denna vecka har eleverna skapat sina egna tingsrättsförhandlingar. Ena gruppen har spelat upp sina domstolsförhandlingar. Resten gör det nästa vecka.
Spännande och lärorikt. Nu har vi förhoppningsvis satt alla begrepp som hör domstolen till.

Vi vill uppmärksamma alla vårdnadshavare att skolan, i samband med Kristi Himmelsfärd, kommer att ha tre studiedagar. I praktiken innebär det att eleverna har lov 10-11 maj och studiedagar 14-16/5. Fritids/Klubben håller öppet dessa studiedagar. Anledningen till att det kommer 3 studiedagar i följd är att de Nationella proven ska rättas i alla ämnen samt ytterligare en fortbildningsdag för lärarna som inte handlar om  rättning.

 

Kommande datum

 • Mån 30 april: Lov
 • Tis 1 Maj: Lov
 • Onsdag 9 maj, Skolans dag. Öppet hus på eftermiddagen efter lunch. VARMT VÄLKOMNA!
 • Tors o Fre 10-11 maj: Lov
 • Mån-Ons 14-16 maj: Studiedagar
 • Tors 17 maj: Operation Lemshaga
 • Tis 29maj: Livskunskap
 • Tors 31 maj: Operan med Jonas, se info på schoolsoft
 • Tisdag 5 juni: Livskunskap
 • Ons 6 juni: Lov
 • Tors 14 juni: Sommaravslutning

 

Trevlig Valborg önskar Merkurius mentorer

Hållbar utveckling

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort

När, under vilka veckor? V.15 – 22

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är en hållbar utveckling? Hur kan man undersöka detta i vår närmiljö?
 • Hur använder man GIS och till vad?
 • Vad kan vi lära oss av våran omgivning. Vilka spår har vi lämnat?
 • Varför bor vi där vi bor?
 • Var ligger världens länder?
 • Vilka intressekonflikter om resurser kan finnas i vår kommun?
Övergripande mål från LGR11 2.2

 

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
Förankring i kursplanens syfte

Viktigt begrepp:

 Social hållbarhet
Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet

 

Centralt innehåll från kursplanen

 

 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • Fältstudie av vår närmiljö
 • Undersöka informationssystem GIS
 • Gemensamma diskussioner och undersökningar
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.17 – Vad är en hållbar utveckling? Ekologisk, ekonomisk och social.
Uppstart. Vad är GIS?? Hur kan man undersöka samhällsplaneringen i vår närmiljö? Vad händer i Gustavsbergs hamn?
V.18- Kulturlandskapet vad är det?
V.19 – Undersökning
V.20 – Undersökning förberedelse, Undersökning i fält, Kartprov
V.21- Sammanställning och presentationer
V.22 – Pressentationer
OBS på grund av nationella prov kan tidsplanen komma att förändras.

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Dokument, Uppgifter o.s.v.

Uppgift Ekologiska fotavtryck: Gå in på länken  och gör undersökningen om dina ekologis fotavtryck.
Resonera sedan med en kompis om vad du skulle kunna göra för att minska ditt ekologiska fotavtryck? Vad skulle vara svårast att avstå från?  Vilka konsekvenser lämnar dina avtryck?

Uppgift Solen

Hållbar utveckling WWF

Hållbar utveckling Värmdö

Hållbar utveckling skolverket

http://laromedel.ne.se/material/reader/234/10981

https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/19121397-79c9-41e3-b99c-23b95295642b

Texten om Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Näringslivet

 

Uppgift Hållbar utveckling i Hököpings kommun:

 

Geografiska Informationssystem:
Stockholms läns landstings GIS-tjänst

Google Maps

Eniro

Hitta

Blindkartor: 
http://www.eduplace.com/ss/maps/
http://www.worldatlas.com/webimage/testmaps/maps.htm

Länder att kunna:   Namngeografi uppdelat kopia

 

Merkurius veckobrev V.12

Hej alla elver och föräldrar i merkurius.
Sportlovet känns sedan länge passerat men en ny ljusglimt finns inom räckhåll. påsklovet är nu mindre en en vecka bort. En chans att ladd, hämta kraft och hänga med vänner och familj.

Veckan som gick:

På måndagens mentorstimme fick vi besök av Myra och Pierre som informerade och inspirerade kring klassens kommande resa till Gotland. Det finna massa möjligheter men se till att engagera er så klassen kommer iväg efter sommaren.

Under veckan har vi startat upp ett nytt område i so. Vi kommer de närmsta veckorna förkovra oss i allt som gäller lagar och regler i det Svenska samhället. Ett ämne som vi märker engagerar eleverna oerhört.
Det kommer bli oerhört spännande att följa eleverna tankar och utveckling i ämnet.

Elevernas prao är fortfarande aktuell. Innlämningar kring reportaget om elevens prao pågår för fullt. Glöm inte att lämna in i tid.

 

Påminnelse

Det är oerhört viktigt att kontaktuppgifterna på schoolsoft är riktiga och uppdaterade om vi behöver komma i kontakt med er föräldrar. Snälla om ni byter nummer eller mailadress ändra detta på schoolsoft.

Glöm heller inte hålla koll på prov och läxor so läggs ut på schoolsoft

Kommande datum

 • Fred 30 mars: Lov Långfredag
 • V 14: Påsklov
 • Mån 30 april: Lov
 • Tis 1 Maj: Lov
 • Tors o Fre 10-11 Maj: Lov
 • Mån-Ons 14-16 Maj: Studiedagar
 • Ons 6 juni: Lov
 • Tors 14 juni: Sommaravslutning

Ha en fantastisk helg

/ Patrik, Annica, Charlotta och Madelene