Solens veckobrev V.49

Hej Solar!

Veckan flyger fram och snart når vi målgång för denna termin.
Ibland kan det vara bra att stanna upp för at reflektera över vad har jag egentligen upplevt senaste veckan?

Veckan började precis som vanligt men redan på tisdagen fick vi alla möjlighet at uppleva något mycket speciellt. Tobias Rawet, en överlevare från förintelsen gästade Lemshaga och bjöd på sin otroliga och fruktansvärde berättelse om hur han överlevde ett av modern tids värsta brott mot mänskligheten, förintelsen.
Efter en och en halv timmes berättande besökte Tobias klasserna i åk8 och 9 så eleverna kunde få ställa alla de frågor som dök upp under morgonen och som man kanske redan hade med sig. Samtidigt synliggjordes massa av elevernas tankar. Dessa kommer finas i ladan för att påminna om om vad vi hört och sedan visas upp under skolans dag.

Våra två sista veckor kommer att tuffa på som vanligt med bara små avbrott i schemat.
Kommande tisdag 11/12 åker solen grön på livskunskap.

På torsdag firar vi lucia. Denna dag börjar vi lite tidigare än vanligt. Vi samlas redan 07.45 utanför Ladan. Glöm inte att ta med ett sittundelag. För denna tidiga morgonstund kommer ni få komp-ledigt mentorstiden den 17/12 (om man inte har saker att ta igen).

Adventskonsert.
Måndagen den 17 dec kl 18.00 kommer vi ha en liten adventskonsert med skolans körer i musikladan. Alla är välkomna men man måste ha biljett!
Det blir trångt men härligt! Från måndag den 3 dec kommer det finnas gratis biljetter på expeditionen för att vi inte ska överträda brandreglerna för musikladan (max 4 per familj).
Högstadiets kör Ladankören, mellanstadiets kör Mellankören och lågstadiets kör Lilla kören medverkar.
Kommande datum:
Tisdag 11/12 – Solen grön på livskunskap
Torsdag 13/12 – Lucia, samling 07.45 utanför ladan
Onsdag 19/12 – vår traditionella jullunch
Torsdag 20/12 – Avslutning

Solens veckobrev V.46

Veckorna går och vi ser  i almanackan att Julen snart är här. Bara 5 skolveckor kvar av denna termin.

Läsa och lyssna ligger fortfarande som fokus på svenskan. Och i No börjar provet i Biologi närma sig med stormsteg.

I So är vi i full gång med vårt projekt i historia. Vi tassar försiktigt in på första världskriget men än har vi fokuserat på de bakomliggande orsakerna. Var är det som gör att ett världskrig kan starta är frågan vi försöka hitta svaret på.

Kommande vecka är också händelserik. Besök på Engelska gymnasiet med debatt som fokus, och veckan avslutas på gymnasiemässan. Spännande vecka att vänta.

 

Viktiga datum:

Tisdag 20/11 – Besök på Engelska gymnasiet mer info från Julia på schoolsoft

Fredag 23/11 – Se info om tider på schoolsoft

Torsdag 29/11 – Muntliga nationella prov (Info schoolsoft)

Tisdag 4/12 – Besök av Tobias Rawet. Överlevare från förintelsens terror besöker skolan

1900-talet Historia

Ansvarig/Ansvariga: Patrik, 
När, under vilka veckor? V.45 -12

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är bakgrunden (Orsakerna) till de stora världskrigen?
Vilka är personerna som påverkar utvecklingen under 1900-t?
Slutar konflikterna efter andra VK?
Vad händer mellan 1:a och 2:a VK?
Vad är kalla kriget och vilka är det viktiga aktörerna?
Hur har det som hände under den här tiden påverkat oss idag?
Vilka lärdomar kan vi som lever nu dra av händelseutvecklingen under världskrigens tid?
Varför skedde denna utveckling och vilka konsekvenser fick händelserna på kort och lång sikt?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Se samband & orsaker

Göra jämförelser
Se ur olika perspektiv
Dra slutsatser
Ställa frågor
Kritiskt granska källor
Se konsekvenser

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Historia

* Världskrigen, orsaker, följder.

* Demokratisering i Sverige. Skapandet av politiska partier, folkrörelser (kvinnorörelsen) och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuteten och förändringen av synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

* Framväxten av Svenska välfärdssamhället.

* Historiska perspektiv på urfolket, samernas och övriga minoriteters situation i Sverige.

* Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens fall och nya maktförhållanden i Världen.

* Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

* Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

* Hur historia kan användas för att förstå hur den tid vi lever i påverkar deras villkor och värderingar. 

Religion

* Religionens roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

* Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

* Hur religion och andra livsåskådningar kan forma människors identitet och livsstilar.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Uppgifter kopplade till förmågorna.
Hela avsnittet avslutas eventuellt med ett filmprojekt där eleverna i grupp skall redovisa en historisk period.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning sker skriftligt i en analysuppgift kring Orsaker, ett filmprojekt kring efterkrigstiden och en muntlig analys efter att projektet är färdigt.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vi utgår från Digitala boken Gleerups (Historia 7-9) ”Första världskriget”, ”Mellankrigstiden”, ”Andra världskriget”
V.45 – Bakgrund – Eleverna läser om Imperialismen och Kolonialismen
V.46 – Orsak till första VK
STOPPA KRIGET!!!!
V.47 – Första VK
V.48 –  Första VK/mellankrigstiden
V.50 – Orsaker till andra VK, Hitlers väg till makten. Ev källkritik
V.51 – Sista veckan på termin (Efter behov)
V.2 – Andra VK. Jobba med Orsaker och konsekvenser/Uppgifter (Sverige)
V.3 – Konsekvenser andra VK – Kalla kriget (Sverige)
– Identifiera orsakerna bakom första VK och andra VK. Jämför dessa och resonera kring vilka likheter men även skillnader du kan hitta. Vilka varningssignaler tänker du att man skall vara observant på i framtiden?
V.4-  EV.Uppstart av projektet.
V.5 –  Klassen tränar på frågor kopplade till Orsaker/samband och drar slutsatser:
 • På vilket sätt påverkade de nationalistiska och Imperialistiska tankarna det som sker under denna period? (orsaker, konsekvenser)
 • Jämför första och andra världskriget. (Vilka likheter och skillnader kan du se på, Varför de startade? är det olika orsaker eller samma? Vilka är aktörerna (perspektiv)?
 • Varför fick världen två världskrig så nära inpå varandra? (orsaker, konsekvenser) (slutsats)
 • Vilka saker bidrog till att det blev ett andra världskriget?  (Orsaker/samband)
V.6 – Prov.
V. 7 – Göra klart andra världskriget. Efterkrigstiden
V. 8 – kalla kriget
V.9 – LOV
V.10 – Kalla kriget
V.11 – Kalla kriget + analys
V.12 Upplösningen och ”slutet” på Kalla kriget

 

Matris:

Använda en historisk referensram: tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
Förklara orsaker och samband

(samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk- mord)

(hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i)

Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.
Konsekvenser Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om konsekvenser.
Beskriva (förklara och se samband) utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor. Kan beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder. Kan beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Kan beskriva komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Förslag/slutsats/kärna (till tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer)

(om människors levnadsvillkor)

Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda förslag/slutsatser på fortsättning med hänvisningar till det förflutna och nuet. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag/slutsatser på fortsättning med hänvisningar till det förflutna och nuet. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda förslag/slutsatser på fortsättning med hänvisningar till det förflutna och nuet.

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

För at förstå varför världen ser ut som den gör idag och varför vissa relationer fortfarande är problematiska behöver man ha koll på det historiska skeendet under 1900-talet

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

För att förstå varför samhället ser ut som det gör behöver eleverna ha en förståelse för vad som format vår tillvaro. Ex varför är relationen mellan Ryssland och USA som den är? Vilka spår har världskrigen lämnat hos oss? Vilka spår har efterkrigstiden lämnat? Vad gjorde Sverige till det välstatsland som det faktiskt är?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Utvärdering

 

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:Pedagogisk dokumentation

Länkar:

Första världskriget bakgrund

Första Världskriget

Hitler

prezi-mac

Mellankrigstiden anteckninga

Vill ni se hela serien om Vietnamkriget finns den här: https://www.svtplay.se/video/16392678/the-vietnam-war/the-vietnam-war-aldrig-glomma

Info kring personer från Nazityskland

Första världskriget bakgrund

Föreläsningar finns här:
Om Hitler:
Video:

Orsakerna till WW1

Glada 20-talet

Solens veckobrev V.41

Veckorna går otroligt fort och vi är snart framme vid höstlovet.
Men innan det har vi en hel del att göra.

I So går vi nu för full fart igenom samhällsekonomin som en del i projektet ”livet efter Lemshaga” Detta följs upp med att vi nästa tisdag besöker ung företagsamhet i stan. Detta blir en heldagsaktivitet så bra om man skapar förutsättningar för att äta i stan med ex matsäck eller lunchrestaurang.

Vår studie och yrkesvägledare har också fortsatt sina samtal. Se till att ni är förberedda för ert möte.
Många är väldigt förberedda men inte alla. Missa inte denna chansa att lyfta tanka kring ert gymnasieval.

Yam är nu förtiga med sitt projekt kring psykisk ohälsa. Vi hoppas alla elever tycker det varit lärorikt.

Kommande fredag är det orienteringsdag för hela högstadiet. Eleverna har själva valt om man vill springa på för eller eftermiddag. Har man inte gjort valet nu blir man placerad på ett pass. Detta meddelas nästa vecka.
Plats för orientering är Hellasgården. Detta är en idrottsdag, ta nu chansen att visa hur duktiga orienterare ni är.

 

Kommande datum:

Tisdag 16/10 – Ung företagsamhet. Se info på schoolsoft

Fredag 19/10 – Orienteringsdag

V.44 – Ledigt, Höstlov

Fredag 23/11 – Gymnasiemässan

Torsdag 29/11  – Muntliga nationella prov

Tisdag 4/12 – Överlevande från förintelsen Tobias Rawet gästföreläser för åk 8 och 9

 

Trevlig helg önskar solens mentorer

 

 

 

Imperialismen och kolonialismen (Europa erövrar världen)

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort

När, under vilka veckor? 41-51

Vad?

Franska revolutionen och Amerikanska frihetskriget
Slaveriet och triangelhandeln
Industriella revolutionen (huvudfokus)
Imperialismen

Frågeställning och följdfrågor
Vilka konsekvenser skapar koloniseringen och Imperialismen? Kan vi se spår idag?
Vad är kolonisering och hur går den till?
Vad är en revolution?
Varför uppstår Industriella revolutionen (Orsaker)?
Vad leder revolutionerna till (Konsekvenser, slutsatser)?
Vilka påverkas av de olika revolutionerna (perspektiv)?
Påverkar revolutionerna varandra (samband)?
Vad är en historisk källa?
Hur använde/används historiska källor?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
Förankring i kursplanens syfte

För att förstå vad som historiskt format den värld vi har idag behövs en kunskap i vårt förflutna. Dessa bakomliggande historiska händelser är vägen som bland annat leder till två världskrig.

Centralt innehåll från kursplanen
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Den ökande världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Använda en historisk referensram: tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
Förklara orsaker och samband

(samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk- mord)

(hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i)

Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.
Konsekvenser Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om konsekvenser.
Beskriva (förklara och se samband) utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor. Kan  beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder. Kan  beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Kan  beskriva komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Förslag/slutsats/kärna (till tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer)

(om människors levnadsvillkor)

Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda förslag/slutsatser på fortsättning med hänvisningar till det förflutna och nuet. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag/slutsatser på fortsättning med hänvisningar till det förflutna och nuet. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda förslag/slutsatser på fortsättning med hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda historiskt källmaterial: granska, tolka och värdera källor
Källkritik Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Historiebruk: Hur historia har använts och kan användas själv och av andra
Förklara orsaker och samband (hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning- ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden) Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade och relativt underbyggda  resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.
Konsekvenser Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om konsekvenser.
Historiska begrepp:
Historiska begrepp Kan för aktuellt område använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan för aktuellt område använda historiska begrepp/på ett relativt väl fungerande sätt. Kan för aktuellt område använda historiska begrepp/dolda på ett väl fungerande sätt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

– Genomgångar där viktiga historiska aspekter och händelser tas upp

– Med Gleerup som litteratur

– Titta på och resonera kring historiska källor

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.41 – Introduktion kring avsnittet. Europa ut i världen
Vägen till Indien – Vad möter Européerna?
Riken utanför Europa
Uppgift Källövning 

V.42 – Fortsatt titta på de stora kolonisatörernas framfart
Triangelhandeln
Australien som koloni

V.43 – Industrialiseringen en revolution

V.44 – Lov

V.45 – Amerikanska frihetskriget och Franska revolutionen

V.46 – Forts Industriella revolutionen

V.47 – Industriella revolutionen

Frågor till Industriella revolutionen: (Att använda inför provet)
Länk till Gleerups:
https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/eec464f9-eda5-4297-ab60-298729db8562
1 – Vilka var orsakerna till att den industriella revolutionen kunde starta
2 – Vilken var enligt dig den viktigaste orsaken till industriella revolutionen
3 – Hur förändras förhållandet för ”vanliga” människor under denna period?
4 – Vad är det som gör att befolkningen ökar så mycket under industrialiseringen?
5 – Varför ökar urbaniseringen kraftigt under denna period?
6 – Vilka nya uppfinningar kommer man på och hur påverkad dessa (välj ut några)?
7 – Vilken förändring sker i Sverige under Industrialiseringen?
https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/411b84ff-2019-480e-88bc-343e97e94a59
8 – Vad är det som gör att jordbruken kunde producera (odla) mer grödor än tidigare?
9 – Det behövdes kapital för industrialiseringen varifrån fick man det?
10 – Vad från industrialiseringen tänker du var bra?
11 – Vad från industrialiseringen tänker du var dåligt?
12 – Varför startar Industrialiseringen i Storbritannien och inte t.ex i Sverige?

V.48 – Prov

V.49 – Källor och källkritik
källövning-industriella-revolutionen

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Litteratur:

Industriella revolutionen hela

Industriella revolutionen

Europeérna ut i välden (koloniseringen)

Européerna söker sjövägen till Indien
Portugiserna finner Indien 
”Kampen om haven”

 

Film: