Uranus veckobrev v.41

Hej alla i Uranus!

Vilken rolig och innehållsrik vecka vi har haft tillsammans!

Kunskaper/ Utveckling och lärande

Svenska

Vi har arbetat med frågor på ytan och frågor på djupet. Barnen har övat på skillnaden på frågor där svaret går att hitta direkt i texten (på ytan) och på frågor där svaret inte står i klartext (under ytan).

För att utmana oss i tänkandet och dra egna slutsatser behöver vi träna på ”under ytan” frågor, att läsa mellan raderna. Det ger barnen en djupare läsförståelse eftersom det krävs att man måste aktivera sin egen bakgrundskunskap och söka ledtrådar på olika ställen. Så att ställa sådana sorts frågor är ett tips när ni läser med era barn!

Under onsdagen fick vi besök av Biancas morfar Gustaf som med inlevelse läste sagan ”Snipp, Snapp, Snorum” för den röda gruppen.

 

Matematik

Vi har fortsatt att arbeta med blockmodellen inom problemlösning kring del- helhet och fler -färre. Vi har som vi nämnde på föräldramötet ändrat lite kring våra rutiner under matematiklektionerna och vi kan se en positiv skillnad. De har även uttryckt att de älskar att arbeta med loggboken vilket är jättekul att höra.

Det har verkligen varit en positiv vecka med samarbete på hög nivå. En styrka i båda grupperna är att de kommer på så många olika metoder att lösa problemen med. Genom att lyssna på hur andra tänker när vi löser matematiska problem, lär vi oss av varandra och främjar vårt matematiska tänkande!

SO/Normer och värden

Vi har pratat om känslan ”nöjd”. När är man nöjd? Hur ser man om någon annan är nöjd? Hur kan man göra någon annan nöjd? Och så här kan faktiskt nöjdhet se ut…

NO / Skolan och hem

Vi har fått expertbesök igen till alla barnens glädje! Denna gång var det Maltes pappa Martin som ville besöka oss. Han jobbar som ambulanssjukvårdare och brandman och barnen hade förberett med massor med frågor om kroppen. Vi fick alla lära oss stabilt sidoläge samt hjärt och lungräddning. Så viktig och bra kunskap. Tack Martin!

 

Vi har även fått lära oss massor om vårt största organ, nämligen vår hud! Vi har fått lära oss om underhud, läderhud och överhud. Vi har lärt oss krångliga ord som melanocyter och att de skickar ut melanin som skyddar oss från solen. Men fråga gärna era barn om varför det faktiskt är viktigt att vara ute i solen och varför det kan vara bra att smörja huden om den är torr.

Veckans elev

Fast denna vecka var det veckans lärare…kan ni gissa vem som är vem?

Nästa ”veckans elev” lottades fram och är Nora J i gröna gruppen och Nora B i röda gruppen.

Friluftsliv

På tisdag ska vi till scoutstugan igen. Det behövs såklart kläder efter väder och en liten ryggsäck då vi går en bit. Denna gång får barnen gärna ha med sig något varmt att dricka samt en smörgås eller en frukt.

Nästa vecka

Måndag: Sovmorgon eller fritids. Skolan börjar kl 9.40
Tisdag: Friluftsliv, drama mm
Onsdag: Ny läsläxa delas ut, kap 8
Torsdag: Lilla kören, engelska
Fredag: ”Veckans elev” (Nora J och Nora B)


Trevlig helg!

Sara, Cissi, Lisen och Vincent

Värdegrundsarbete i mellangården

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sara Sandström, Cecilia Högsveden- East, Camilla Mauritzson , Ingela Ericsson, Ann-Sophie Petersen, Lisa Webering

När, under vilka veckor? 40-51

Vad?

Syftet att skapa åldersintegrerade grupper är att stärka ”vi känslan” och är ett aktivt sätt att främja självkänslan, respekt för andras värde samt öka tryggheten hos alla elever.  En gång i veckan kommer grupperna ses för att arbeta med värdegrunds övningar genom bland annat lekar, drama, samarbetsövningar, värderingsöviningar och diskussioner.

Frågeställning och följdfrågor

Vad kan vi göra för att alla ska trivas i skolan? Vad är välkomnandet etik? Hur är man en bra vän? Hur vill du bli bemött av dina skolkamrater? Vad är mobbing? Vad har jag rätt att säga nej till? Vad är maktlekar? Hur kan jag stå emot grupptryck?

Skolans värdegrund och uppdrag
2.1 Normer och värden

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Mål

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan ska

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
 • i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
2.1 Normer och värden:

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
Förankring i kursplanens syfte

Vi arbetar med att utveckla förmågan att reflektera och analysera över värderingar, demokratiska beslut, omsorg om människor, djur och miljö.

Förmågan att uttrycka hur vi känner inför varandra, visa hänsyn och respekt för varandra.

Centralt innehåll från kursplanen

Normer och regler i elevens närmiljö.

Livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex gott och ont, orätt och rätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

SO

 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

 

Hur?

Genom att arbeta med blandade grupper från Neptunus, Uranus och Saturnus är syftet att skapa åldersintegrerade grupper och stärka ”vi känslan”.  Inom grupperna kommer vi på ett aktivt sätt att främja självkänslan, respekt för andras värde samt öka tryggheten hos alla elever.  En gång i veckan kommer grupperna ses för att arbeta med värdegrunds övningar genom bland annat lekar, drama, samarbetsövningar, värderingsöviningar och diskussioner.

Hur ska vi arbeta?

En gång i veckan kommer blandade ålders integrerade grupper träffas för att arbeta med olika sorts värdegrundsövningar. En pedagog kommer att ansvara för planering för ca 4 träffar på ett rullande schema. Tillsammans utvärderar vi projektet under arbetets gång.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi utvärderar kontinuerligt genom samtal inom arbetslagen samt inom grupperna. Genom att dokumentera med hjälp av bild, observationer, etc. synliggör vi gruppernas process och var den befinner sig.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.40-43  Cissi planerar aktiviteter utifrån”blomman” där vi arbetar med att lära känna varandra genom olika aktiviteter och lekar. Vi bygger upp en kunskap kring vilka individer vi är och övar på att prata inför en grupp samt respektera och lyssna på varandra. Genom övningarna lär vi känna varandra och övar på att våga säga vår egen åsikt vilket stärker självkänslan.

v.45-48 Sara planerar aktiviteter som innehåller drama, diskussioner och värderingsövningar som fokuserar på allas lika värde och rätt till en åsikt. Vi fokuserar på hur man kan vara en bra kompis, vad maktlekar och mobbing egentligen är och hur vi kan agera om någon eller en själv drabbas.

v.49-50

v.50-51

Varför?

Sammanhang och aktualitet

För att öka samhörigheten och ”vi känslan” över åldrarna skapar vi grupper där olika elever kan träffas för att stärka förståelse och respekt för varandra.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

I projektet är elevernas tankar en central del. Genom att väva in olika VT- rutiner får elverna möjlighet att på ett synligt sätt uttrycka och synliggöra sina och andras tankar. 

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt inom arbetslaget. Vi gör även en större utvärdering innan höstlovet v.44 för att se hur de olika grupperna har fungerat och om några förändringar måste ske.

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Avslutningsvis sker en utvärdering v.51 där eleverna får vara med och ge feedback på projektet. Då  kan vi se hur vi vill vidareutveckla vårt arbete.

Uranus veckobrev v.39

Hej alla i Uranus!

Vi har haft en jättefin vecka tillsammans!

Matematik

Vi har arbetat med uppställning i subtraktion med och utan växling. Ingen lätt nöt att knäcka! Tillsammans har vi utforskat med konkret material, för vi vill ju förstå vad det är vi gör och inte bara lära oss att man ”ska göra” på ett visst sätt.

NO

Denna vecka har vi arbetat med musklerna. Vi läste faktatexter och tillsammans skapade vi sedan en egen faktatext som vi klistrade in i våran kroppenbok. Visste ni att man använder fler muskler när man ser sur ut än när man ler? Flera av barnen älskar att läsa faktaböcker om kroppen och några har tagit med sig böcker hemifrån för att visa. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har även fått expertbesök som barnen kallar det. Marie, Jessies mamma som är Naprapat kom och lärde oss massor om kroppen och vad en Naprapat gör om dagarna. Barnen hade förberett med frågor och Marie besvarade dem på bästa sätt. Hon hade med sig sin massagebänk och visade på mig, Sara, hur man tar emot en patient och vad man gör. De fick till och med höra hur det låter att knäcka ryggen! Tack Marie för att du kom och berättade om ditt arbete!

Känslor

Vi har arbetat med känslan glädje och prata kring hur det kan synas när någon är glad. Hur känns glädje? Hur ser man att någon är glad? Vi var känslospanare och var uppmärksamma på om vi såg känslan glädje någonstans under lunchrasten. Sedan pratade vi tillsammans om vad vi sett. Vi fick sedan skriva i vår bok om känslan glädje, vad som gör just dig glad samt hur du kan göra någon annan glad.

Glädje Jag blir glad när jag är med hästar! Jag kan göra någon annan glad när jag är snäll. På rasten såg jag dom som skrattade mycket och var glada.
Glädje. Jag blir glad när jag ser en hund. Jag kan göra någon annan glad, ge dem en uppåtpuff. På rasten såg jag 103 personer som var glada. Jag såg att de var glada när de log.
Glädje Jag blir glad när jag är vid hästar. Jag kan göra någon annan glad när jag kramas.

Vi tog även bilder på barnen när de visade hur de själva såg ut när de kände glädje. Bilderna kommer de sedan att få sätta in i sin bok.

Här är några exempel på hur glädje han se ut!

 

 

Normer och värden

Ett spännande projekt som snart drar igång är att vi från och med nästa vecka kommer börja arbeta med blandade grupper från Neptunus, Uranus och Saturnus.  Syftet att skapa åldersintegrerade grupper är att stärka ”vi känslan” och är ett aktivt sätt att främja självkänslan, respekt för andras värde samt öka tryggheten hos alla elever.  En gång i veckan kommer grupperna ses för att arbeta med värdegrunds övningar genom bland annat lekar, drama, samarbetsövningar, värderingsöviningar och diskussioner.

Under fredagen kom trygghetsgruppen på besök och presenterade sig. Varje år utses två representanter ut i varje klass som är med i trygghetsgruppen. Man får anmäla sitt intresse och sedan lottas 2 barn ut som får vara med och representera resten av klassen. Där arbetar man med trygghetsfrågor och är ett forum där barnen aktivt kan vara med och påverka och förändra.

Skola och hem

Vi vill tacka för att så många kom till vårt föräldramöte! Minnesanteckningar kommer att läggas in i schoolsoft. De nya klassföräldrarna är Hanna och Pierre Dahlström, Ekaterina och Kirill Dzianov, Camilla Mauritzson och Pontus Ebberyd samt Anna Lundh och Michael Edlund.

Länk till protokoll: Föräldramöte 26.09.18 Protokoll.

Idrott

Idrottslektionerna på onsdagarna kommer från och med nu vara inomhus. Barnen behöver ha med sig gymnastikkläder och handduk. (Obs, inga inneskor behövs!)

Friluftsliv sker varannan vecka på tisdagar, jämna veckor. Eftersom vi oftast kommer att vara ute rekommenderar vi att barnen att ha en liten ryggsäck, vattenflaska och gärna ett sittunderlag. Och såklart kläder efter väder.

Fritids

Snart är det dags för Höstlov och inför det behöver vi på fritids och klubben veta om ditt barn behöver omsorg under lovet. Ni gör anmälan via schoolsoft, ska ditt barn vara här fyller ni i aktuella tider för v. 44. Ska ditt barn vara ledigt skriver ni ”ledig” under ”kommentar från vårdnadshavare”. 
 
Detta är mycket viktigt att ni gör och det gäller ALLA barn inskrivna på fritids eller klubben. Vi behöver era anmälningar senast 7 oktober för att planera bemanning och aktiviteter. 
Hälsningar Fritids och Klubben

Nästa vecka
Måndag: Lärarna har morgonmöte. Fritids fram till kl 9.40.
Tisdag: Friluftsliv, Drama
Onsdag: Läsläxan. Ny läxa delas ut kap 6
Torsdag: Vi besöker biblioteket
Fredag: Enligt schema

 

Trevlig helg!
Cissi, Sara, Lisen och Vincent

Sista helgen, så missa inte Cissis vernissage!
Cissi inbjudan1

Vi tillsammans i Uranus

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur skapar vi ett klimat där alla känner sig trygga och mår bra? Vad kan vi ha som överenskommelse för att vi ska få det klimat vi vill ha i klassrummet och på skolgården?  Vad är mitt ansvar och vad är min rättighet och hur hjälper vi varandra med att kunna ta ansvar?

Hur skapar vi ett klimat där vi kan tillgodose allas behov? Hur hjälper vi varandra med att lyckas under skoldagen?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.1

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
Förankring i kursplanens syfte

So

Vi arbetar med att utveckla förmågan att reflektera och analysera över värderingar, demokratiska beslut, omsorg om människor, djur och miljö.
Förmågan att uttrycka hur vi känner inför varandra, visa hänsyn och respekt för varandra. Normer och regler i elevens närmiljö.

Centralt innehåll från kursplanen

So

Livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex gott och ont, orätt och rätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer .
Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang .
Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) .

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

So

 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Svenska

 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • Vi skapar en gemensam överenskommelse om hur vi vill ha det i klassrummet och på skolgården.
 • Vi har klass- och fritidsråd där alla kan få bidra med tankar och idéer om hur vi vill ha det.
 • Vi arbetar med hemliga kompisar samt uppmuntra till nya konstellationer.
 • Vi samtalar om händelser och skapar nya vägar, sätt om det har gått tokigt.
 • Vi diskuterar värderingar och olika sätt att tänka för att skapa förståelse för våra olikheter och visa på att det berikar.
 • Vi jobbar med att ta andras perspektiv för att skapa en större förståelse för hur det kan kännas för olika personer.
 • Genom våra samtal öka respekten för varandra och genom det förhindra att någon utsätts för kränkande behandling. Vi bryr oss om och visar varandra respekt.
 • Vi arbetar med ett projekt kring känslor, där vi lär oss att samspela och respektera varandra i gruppen.
 • Vi har klassvärdar varje vecka som får vara extra uppmärksamma på att det ska vara trivsamt i rummet och hjälpa till med olika saker som vi kommit överens om.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi utvärderar kontinuerligt genom samtal om hur vi känner och mår. Vi tar in känsloprojektet och känslotavlan när vi arbetar med kroppen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Under uppstartsveckan omvärderar vi våra regler kring hur vi vill ha det tillsammans.

Vi har fritids- klassråd varje vecka ( ansvarspedagog på fritids ansvarar för dem)

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

För att vi ska vara trygga och må bra behöver vi tänka kring hur vi gör det. Eleverna behöver träna sig i att ta ansvar för sitt eget handlande. Det får konsekvenser för hur vi är mot varandra och det är viktigt att prata om det. Vi kopplar trygghet och trivsel till hur vi mår och synliggör det med hjälp av känslotavlan när vi jobbar med kroppen.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom att ständigt vara i en dialog skapar vi förutsättningar för gruppen att växa och må bra. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans. Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet. Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana. Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Uranus veckobrev v.36

Hej alla barn och föräldrar i Uranus!

Vi har haft en fin vecka tillsammans och hunnit prata mycket om valet, tabeller och diagram, men även utforskat vårt skelett!

SO/ Mattematik

Att det snart är val har väl inte missats av någon, och även vi här i Uranus har haft valet som ett tema hela vecka. Vad är politik? Vad är ett val? Varför röstar vi? Vilka partier finns det? Vad är regeringen och riksdagen?
Det är bara några av de frågor vi har pratat kring. Vi har kopplat ihop detta med det matematikkapitel som vi har just nu där vi utforskat kring tabeller och diagram. Barnen fick rösta på fyra påhittade partier som tyckte att olika saker inom skolan var viktigast. De fick sedan anonymt rösta på de parti de tyckte skulle få bestämma, sedan hade vi en rösträkning och skapade en tabell samt ett diagram tillsammans.

För att representera 4% spärren som finns i det riktiga valet fick spärren för att få vara med och bestämma i skolan vara minst 2 röster. Det partiet som tyckte att klassrummet var det viktigaste vann i båda grupperna!

Vi fick även en inbjudan från Ladan (högstadiet) som ordnat ett vallokalsbesök. Vi fick komma dit och bli guidade i hur ett val gick till. Tack Ladan för ett fint bemötande!

Svenska

Vi har börjat arbetat med vår arbetsbok i svenskan och pratat om synonymer och vokaler. Veckans höjdpunkt för många var nog ändå biblioteket. Där vi även fick se folk rösta som en liten bonus!

Vi vill ge beröm för våra barn i Uranus som är så härliga att ha med på utflykt!

NO/ friluftsliv

Vi har utforskat kring skelettet. Varför är ett skelett bra att ha? Vilka olika delar består vårt skelett av? Hur skulle vi se ut om vi inte hade ett skelett? Hur ser det ut när ett skelett brutits av? Finns det någon som inte har skelett?
Under friluftslivet fick barnen, uppdelade i grupper, utföra fysiska uppgifter för att få en del av ett skelettet. Det kunde exempelvis vara att knyta ett skosnöre, och då fick man en hand. Eller utföra 10 höftlyft och sedan få ta en höftbenskam, osv. Sedan skulle barnen i grupper sätta ihop sina skelettdelar.

Vi avslutade sedan med dansstopp. När musiken stannade sa vi en skelettdel, och då skulle man sätta den delen mot en kompis del, exempelvis överarmsben mot överarmsben, eller kranium mot kranium.

Vi har även fått besök av Lemshagas skelett ”Herkules”! Elliot i gröna gruppen har varit så snäll och tagit med sig sina röntgenbilder och visat och berättat om hur det var att röntgas.

Övrig info:

Välkommen till föräldramöte den 26/9 kl 17:30-19:00. Lisen kommer presenterar sig själv och fritids och Sara och Cissi kommer prata om höstens projekt där vi även vill att ni föräldrar gärna är delaktiga.

Utvecklingssamtalstider kommer att läggas ut på måndag kl 15. Det är först till kvarn som gäller.

Fotografering kommer att ske nästa vecka fredagen den 14/9 kl 11.50-12.10 för Uranus Grön,
samt 12.10-12.30 för Uranus Röd.

Vi vill även gärna välkomna er till Cissis egna vernissage! Se länk för information.

Cissi inbjudan1

Nästa vecka:

Måndag: Enligt schema (fritids fram till 9:40)
Tisdag: Bild och drama
Onsdag: Idrott för båda grupperna, ny läsläxa delas ut, kap 3 ”Ett överraskande besök”.
Torsdag: Lilla kören
Fredag: Fotografering

Trevlig Helg! / Sara, Cissi, Lisen och Vincent

 

 

Uranus veckobrev v.35

Hej alla Uranusar!

Första ”riktiga” skolveckan har passerat och vi har hunnit med massor!

NO

Vi har äntligen startat vårt stora projekt om Kroppen. Det kommer sträcka sig många veckor framöver! Vi har använt oss av en VT-rutin: Think Puzzel Explore. I den rutinen tar vi reda på vad vi vet, vad vill vi veta om vår kropp, samt på vilket sätt vill vi ta reda på/ undersöka det? Tillsammans skrev vi ner vad vi redan kunde om vår kropp och vilka organ och kroppsdelar vi kände till. Sedan fick de i par fundera kring och skriva ned på post-it lappar frågor om kroppen. Även en lapp med vilket sätt de ville ta reda på mera om kroppen . Detta blir en utgångspunkt för oss, när vi lägger upp vår planering inför de kommande veckorna.

Barnen har även fått rita på en ”kroppskarta”. Vart sitter alla organen och kroppsdelarna som vi skrev upp tillsammans?

Vi har även startat upp ett känsloprojekt. Tillsammans har vi utforskat vilka känslor vi har, försökt sätta namn på dessa och skrivit ner dem på lappar. Efter det så försökte vi sortera dessa. Finns det olika sorters ”arg”? Kan man vara lite lagom glad och extremt jätteglad? Hur ser en känsla ut? Hur uttrycker vi dem med kroppen? Det var några av de frågor vi pratade om. Sedan pratade vi om att det finns fyra grundkänslor; glad, nöjd, arg och ledsen.

Barnen fick i grupper placera ut dessa känslor på en kropp och fundera och diskutera tillsammans. Var sitter känslan ”arg” för dig i din kropp? Var sitter glädje? Barnen fick sedan redovisa hur de tänkt när de placerat känslorna.

Svenska

Vi har äntligen delat ut och gått igenom terminens första läsläxa! Barnen har fått undersöka framsidan och funderat på vad den nya boken ”Diamantjakten” kommer handla om. De fick även arbeta i den nya arbetsboken. Läxan ska lämnas in på onsdagar som vanligt. Denna vecka ska ni läsa första kapitlet som heter ”Resande nallar”.

Vi rekommenderar att barnen har med sig mappar som de kan lägga sina läxor i.

SO

Vi har börjat titta på Lilla Aktuellt vilket vi kommer att göra minst en gång i veckan. Vi kommer reflektera kring frågorna: Vad är en nyhet? Vilka olika typer av media har vi runt om oss? Kan man lita på en nyhet?


Syftet är att barnen ska få ett sammanhang, där vi kan samtala om elevnära samhällsfrågor, ge tillfälle att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Efter vårt gemensamma samtal får barnen skriva kort i sina reflektionsböcker.

Matematik

Vi har arbetat färdigt med kapitlet massa. Vi hade några små områden att göra klart innan vi går över till den nya matteboken. Därför har vi även arbetat med ordningstal, kalendern och repeterat lite kring tiden.

Övrig info

Nästa vecka kommer kulturskolan dra igång och barnen kommer att ha drama en gång/vecka. Friluftsliv kommer att vara varannan vecka och de betyder att inget ombyte behövs.
Däremot är vi oftast ute, bra kläder efter väder är viktigt!

På onsdagar kommer båda grupperna ha idrott och den gröna gruppen har efter lunchen medan den röda gruppen har idrott sista lektionen.

Lilla kören kommer också starta nästa vecka! Superkul tillfälle att få sjunga och även få vara med att framföra en konsert i slutet av terminen. Halva gröna och röda gruppen kommer att få gå denna termin, och de andra barnen nästkommande termin.

Vi pedagoger har möte på måndag morgon varje vecka. Därför är det fritids fram till lektionen som börjar 9:40. Vill man ta sovmorgon denna morgon, är det ett ypperligt tillfälle.

Skolfoto kommer att äga rum v.37. Vi återkommer om datum och tid.

Vi har även fått äran träffa Lisen som kommer bli Nicks efterträdare! Det känns jättebra och under onsdagen och torsdagen har hon fått träffa alla barnen. Hon börjar arbeta på måndag. Barnen har verkligen välkomnat henne med öppna armar!

Såklart kommer vi sakna Nick och vi avslutade fredagen med att ta ett gruppfoto och ha lite filmvisning i klassrummet. Sedan bjöd han alla barnen på var sin isglass! Barnen hade skrivit hälsningar på ett stort kort som vi högtidligt överlämnade.

Cissi hälsar så mycket till alla och tackar för allt stöd. 

Nästa vecka:

Måndag: Enligt schema (fritids fram till 9:40)
Tisdag: Friluftsliv och drama
Onsdag: Idrott för båda grupperna, ny läsläxa delas ut, kap 2 ”Ödehuset”.
Torsdag: Biblioteksbesök- en grupp på förmiddagen/ en grupp på eftermiddagen.
Fredag: Enligt schema

Trevlig Helg! / Sara, Cissi, Nick, Vincent och Lisen