Merkurius veckobrev, vecka 38

Hej,

Under veckan var det dags för utvecklingssamtal. Tack för många givande och trevliga samtal!

 

Kommande vecka innehåller en del schemabrytande aktiviteter. 

 • På måndag (24/9) ska Merkurius Röd till Ungdomsmottagningen i Gustavsberg (vid Hamnen) för information riktad till kommunens alla årskurs 8. Skoldagen börjar där kl 9.40. Se till att vara i tid! Denna träff beräknas pågå till kl 11, varefter ni tar bussen tillbaka till skolan kl 11.14. 
 • På onsdag (26/9) är det Merkurius Gröns tur att ta del av samma information. Ni börjar skoldagen kl 08.30 på Ungdomsmottagningen. Det beräknas pågå till kl 10. Bussen tillbaka till skolan avgår kl 10.14.   
 • Tisdagen (25/9) är helt schemabrytande. Det är då dags för Lemshagaspelen där eleverna individuellt och som klass tävlar i olika friidrottsgrenar. Samling denna dag kl 8.40 på Lemshagas IP. Spelen beräknas vara slut ca kl 14. Obs! Ta med er matsäck och vattenflaska denna dag. 

Förutom detta kommer YAM-projektet att fortsätta under veckan. 

 

Ytterligare något att tänka på. Vi har nu elever i Ladan som är allergiska mot hästar. Inga hästredskap får därför finnas i skolans lokaler. Man får heller inte komma från stallet på morgonen med kläder som varit där.

 

Vi önskar er en trevlig helg och ser fram emot nästa vecka,

Merkuriusgänget 

Merkurius veckobrev, vecka 35

Vilken skolstart vi har haft! Så kul att vara/ha er tillbaka! 

På fredag nästa vecka har vi skolval. Se till att sätta er in i de olika partiprogrammen så att ni är väl förberedda och kan göra genomtänka val. 

Under vecka 38 är det dags för höstens utvecklingssamtal. Tiderna (Fredriks och Sofias) är utlagda/kommer att läggas ut på Schoolsoft under veckan. Först till kvarn…  Fias tider kan komma att läggas ut något senare då hon kommer att hålla utvecklingssamtalen under vecka 40 och 41. Titta gärna tillsammans igenom de IUP:er eleverna har sammanställt inför utvecklingssamtalet. 

Vi önskar er en fortsatt fin vecka och trevlig helg!

Merkuriusteamet

Pojken i randig pyjamas – att kunna tolka och leva sig in i karaktärers känslor, tankar och handlingar.

När? v.35-43

Vad?

Pojken i randig pyjamas – att kunna tolka och leva sig in i karaktärers känslor, tankar och handlingar.

Frågeställning och följdfrågor

 •  Hur är karaktären som person och hur visar det sig i boken? Hur kan man skriva frågor som synliggör karaktärernas olika drag?
 • Vad innebär följande ämnesspecifika termer: miljö, huvud- och bikaraktärer, handling, budskap, tema och motiv?
 • Var kan man slå upp betydelsen av ord man inte vet betydelsen av? På vilka andra sätt kan man lista ut vad ett ord betyder?
 • Hur använder man olika lässtrategier för att förstå det man läser?
 • Hur ger man stöd/bevis för det man påstår?
 • Hur skriver man ett personporträtt?
 • Hur ger man på ett sakligt och positivt sätt respons på klasskamraters texter i syfte att hjälpa kompisarna att utveckla och förbättra sina texter?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte

•Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. 

 • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
 • I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

Centralt innehåll från kursplanen

•Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. 
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

 

Kunskapskrav, aktuell del av matrisen

                 E                                                                        C                                                                   A

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.  Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. 
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. 
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.  Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. 
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. 

 

Hur?

Veckoplanering, hur ska vi arbeta och när ska vi göra vad?

v. 35 Introduktion: Kort om andra världskriget och förintelsen för att skapa förförståelse. Vi läser kap 1-5 och samtalar om karaktärerna vi stöter på.

v. 36 Kap. 6-10. 

v. 37 Kap. 11-15.

v. 38 Rollspel – Intervju. Låtsas vara en av karaktärerna. 

v. 39 Kap. 16-20. 

v. 40-42. Genomgång: Hur skriver man ett personporträtt? Vi skriver en modelltext tillsammans. Därefter skriver var och en ett porträtt på egen hand.

v. 43 Kamratresponser, bearbetning av egen text och inlämning.  

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom bedömning av det du säger när vi pratar om boken. Jag kommer också att bedöma hur väl du spelar din roll i rollspelet. Du kommer också att skriva ett personporträtt som jag bedömer.

 

Material och texter

Pojken i randig pyjamas – fysisk bok och/eller bok online. 

Modelltexter (personporträtt och nyhetsartiklar).

Venus veckobrev, vecka 23

Hej,

Nu går vi in i sista veckan för denna termin och samtliga av dagarna är schemabrytande. 

På måndag är det stadsvandring i Gustavsberg. Vi samlas då i Kyrkparken kl 10.00 för gruppindelning och gemensam startaktivitet. Kl 14.00 är det återsamling i parken för prisutdelning. Glöm inte att ta med er matsäck denna dag.

Tisdagen spenderar vi tillsammans på Södersved. Vi samlas där kl 10.00 och avslutar dagen på plats kl 14.00. Ta med badkläder och matsäck (grillar finns tillgängliga).  

På onsdag träffas vi i Ladan kl 10.00. Vi kommer under 1,5 h att hjälpas åt att göra fint i våra lokaler. Därefter (kl 12.30) äter vi lunch på skolan innan vi vandrar bort till Södersved. Ta gärna med er badkläder och fika. Dagen avslutas kl 14.00 på Södersved. 

Torsdag – Skolavslutning! Vi samlas kl 8.30 i Ladan. Kl 9.00-ca10.00 är det avslutning i Amfiteatern. När Solarna har fått sina betyg utdelade går vi till Musikladan för betygsutdelning. Dagen avslutas med saft och tårta. 

Vi ser fram kommande vecka tillsammans med er!

Fredrik, Fia, Ninna och Sofia 

 • En påminnelse – Ta en titt bland kvarglömda kläder. De kommer att rensas bort. 
 • Alla böcker som saknas kommer att debiteras.

Venus veckobrev, vecka 19

Hej,

Idag var det Skolans dag. Tack alla ni föräldrar som kom och besökte Venus lektioner (slöjd och bild) samt ”Hjärtat” där eleverna guidade genom Venus tidstunnel. Ett stort tack också till er elever som organiserade olika aktiviteter och guidade så fint under denna eftermiddag. 

 

Nu något helt annat. Det är nu dags att påbörja arbetet med att göra nya klassindelningar till hösten. Syftet med klassindelningen från åk 3 till 4,5,6,7,8 och sist till åk 9 är att eleverna ska bygga upp en trygghet med alla eleverna i respektive årskurs, och därmed öka den sociala förmågan och skapa trygghet för framtiden.

 

Genom att man ingår i olika gruppkonstellationer lär man sig att utveckla sin sociala kompetens genom till exempel samarbetsförmåga, konflikthantering och förmåga att känna tillit. Ett socialt klimat är något som kan utvecklas. Vi ser stora vinningar med detta ur ett pedagogiskt perspektiv.

 

Skolan är noga med att det är de pedagoger som känner barnen/eleverna, som sätter ihop de nya klasserna. Det är framför allt mentorerna som är de som ansvarar för klassindelningarna. Vi kommer att meddela den nya klassindelningen någon vecka före sommarlovet, där vi har möjlighet att besvara elevernas funderingar.

 

Har ni några funderingar eller frågor är ni välkomna att höra av er till oss mentorer!

 

Nästa vecka är ni elever, som skrivits tidigare, lediga måndag t o m onsdag (studiedagar). På torsdag är det dags för Operation Dagsverket då ni antingen (om ni har lämnat in en lapp) arbetar någonstans eller befinner er på skolan (ni som ej hittat något arbete). 

 

Sommaravslutningen hålls den 14/6. Vi återkommer med information om denna dag. 

 

Njut av långledigheten! Enligt SMHIs prognos kommer det att bli strålande sol i minst en vecka. 

 

Vänligen,

Fredrik, Ninna, Fia och Sofia

British Colonization and Robinson Crusoe

British Colonization & Robinson Crusoe

När?

Veckorna 15-23

Vad?

British Colonization and Robinson Crusoe

Frågeställning och följdfrågor

Vad är anledningar till att engelska talas i så stor utsträckning idag?

Hur, när, var och varför koloniserade Storbritannien vilka länder?

Hur ser man under kolonialtiden rådande tankar i boken Robinson Crusoe?

Övergripande mål från LGR 11

Förankring i kursplanens syfte

”Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare”. 

”I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.”

Centralt innehåll från kursplanen

”Lyssna och läsa – reception

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 •         Samtal och diskussioner samt argumentation”.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

                                    E                                                                        C                                                                             A

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. 
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

 

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar i helklass, diskussionsövningar i par/smågrupper och individuella skriftliga uppgifter. 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Skriftlig inlämning av svar på läs/hörförståelsefrågor och argumenterande text ”Engelska- ett världsspråk”.   

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 15-16 Genomgång av den brittiska kolonialtiden/det brittiska imperiet: Hur? När? Var? Varför?

v. 17 Börja läsa/lyssna till Robinson Crusoe. Besvara frågor som hör till de olika kapitlen.

v. 18 Läsa och översätta en text om hur livet i de tidiga amerikanska kolonierna såg ut. 

v. 19-21 Fortsätta läsa/lyssna till Robinson Crusoe samt besvara frågor som hör till de olika kapitlen.

v. 22 Genomgång av/diskussioner om andra orsaker till att engelskan är så utbredd i världen idag. Argumenterande text ”Engelska – ett världsspråk”. 

v. 23 Utvärdering av projektet.