Venus veckobrev, vecka 23

Hej,

Nu går vi in i sista veckan för denna termin och samtliga av dagarna är schemabrytande. 

På måndag är det stadsvandring i Gustavsberg. Vi samlas då i Kyrkparken kl 10.00 för gruppindelning och gemensam startaktivitet. Kl 14.00 är det återsamling i parken för prisutdelning. Glöm inte att ta med er matsäck denna dag.

Tisdagen spenderar vi tillsammans på Södersved. Vi samlas där kl 10.00 och avslutar dagen på plats kl 14.00. Ta med badkläder och matsäck (grillar finns tillgängliga).  

På onsdag träffas vi i Ladan kl 10.00. Vi kommer under 1,5 h att hjälpas åt att göra fint i våra lokaler. Därefter (kl 12.30) äter vi lunch på skolan innan vi vandrar bort till Södersved. Ta gärna med er badkläder och fika. Dagen avslutas kl 14.00 på Södersved. 

Torsdag – Skolavslutning! Vi samlas kl 8.30 i Ladan. Kl 9.00-ca10.00 är det avslutning i Amfiteatern. När Solarna har fått sina betyg utdelade går vi till Musikladan för betygsutdelning. Dagen avslutas med saft och tårta. 

Vi ser fram kommande vecka tillsammans med er!

Fredrik, Fia, Ninna och Sofia 

 • En påminnelse – Ta en titt bland kvarglömda kläder. De kommer att rensas bort. 
 • Alla böcker som saknas kommer att debiteras.

Venus veckobrev, vecka 19

Hej,

Idag var det Skolans dag. Tack alla ni föräldrar som kom och besökte Venus lektioner (slöjd och bild) samt ”Hjärtat” där eleverna guidade genom Venus tidstunnel. Ett stort tack också till er elever som organiserade olika aktiviteter och guidade så fint under denna eftermiddag. 

 

Nu något helt annat. Det är nu dags att påbörja arbetet med att göra nya klassindelningar till hösten. Syftet med klassindelningen från åk 3 till 4,5,6,7,8 och sist till åk 9 är att eleverna ska bygga upp en trygghet med alla eleverna i respektive årskurs, och därmed öka den sociala förmågan och skapa trygghet för framtiden.

 

Genom att man ingår i olika gruppkonstellationer lär man sig att utveckla sin sociala kompetens genom till exempel samarbetsförmåga, konflikthantering och förmåga att känna tillit. Ett socialt klimat är något som kan utvecklas. Vi ser stora vinningar med detta ur ett pedagogiskt perspektiv.

 

Skolan är noga med att det är de pedagoger som känner barnen/eleverna, som sätter ihop de nya klasserna. Det är framför allt mentorerna som är de som ansvarar för klassindelningarna. Vi kommer att meddela den nya klassindelningen någon vecka före sommarlovet, där vi har möjlighet att besvara elevernas funderingar.

 

Har ni några funderingar eller frågor är ni välkomna att höra av er till oss mentorer!

 

Nästa vecka är ni elever, som skrivits tidigare, lediga måndag t o m onsdag (studiedagar). På torsdag är det dags för Operation Dagsverket då ni antingen (om ni har lämnat in en lapp) arbetar någonstans eller befinner er på skolan (ni som ej hittat något arbete). 

 

Sommaravslutningen hålls den 14/6. Vi återkommer med information om denna dag. 

 

Njut av långledigheten! Enligt SMHIs prognos kommer det att bli strålande sol i minst en vecka. 

 

Vänligen,

Fredrik, Ninna, Fia och Sofia

British Colonization and Robinson Crusoe

British Colonization & Robinson Crusoe

När?

Veckorna 15-23

Vad?

British Colonization and Robinson Crusoe

Frågeställning och följdfrågor

Vad är anledningar till att engelska talas i så stor utsträckning idag?

Hur, när, var och varför koloniserade Storbritannien vilka länder?

Hur ser man under kolonialtiden rådande tankar i boken Robinson Crusoe?

Övergripande mål från LGR 11

Förankring i kursplanens syfte

”Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare”. 

”I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.”

Centralt innehåll från kursplanen

”Lyssna och läsa – reception

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 •         Samtal och diskussioner samt argumentation”.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

                                    E                                                                        C                                                                             A

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. 
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

 

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar i helklass, diskussionsövningar i par/smågrupper och individuella skriftliga uppgifter. 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Skriftlig inlämning av svar på läs/hörförståelsefrågor och argumenterande text ”Engelska- ett världsspråk”.   

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 15-16 Genomgång av den brittiska kolonialtiden/det brittiska imperiet: Hur? När? Var? Varför?

v. 17 Börja läsa/lyssna till Robinson Crusoe. Besvara frågor som hör till de olika kapitlen.

v. 18 Läsa och översätta en text om hur livet i de tidiga amerikanska kolonierna såg ut. 

v. 19-21 Fortsätta läsa/lyssna till Robinson Crusoe samt besvara frågor som hör till de olika kapitlen.

v. 22 Genomgång av/diskussioner om andra orsaker till att engelskan är så utbredd i världen idag. Argumenterande text ”Engelska – ett världsspråk”. 

v. 23 Utvärdering av projektet.

Venus veckobrev, vecka 17

Hej Venuselever och Venusföräldrar,

 

Veckan började med vårstädning runt Ladan. Det sopades, reparerades och klipptes. Eleverna gjorde sitt bästa för att få vår skolgård i fint skick. 

 

Vi vill uppmärksamma alla vårdnadshavare att skolan, i samband med Kristi Himmelsfärd, kommer att ha tre studiedagar. I praktiken innebär det att eleverna har lov 10-11 maj och studiedagar 14-16/5. Fritids/Klubben håller öppet dessa studiedagar. Anledningen till att det kommer 3 studiedagar i följd är att de Nationella proven ska rättas i alla ämnen samt ytterligare en fortbildningsdag för lärarna som inte handlar om rättning. Vi vill också påminna om att eleverna är lediga nu på måndag.

 

Vi önskar er en fin 4-dagarsledighet! 

Vänligen,

Fredrik, Ninna, Fia och Sofia 

Venus veckobrev, vecka 15

Hej,

I Venus fortsätter vi vårt påbörjade arbete med arbetsro under mentorstimmarna. Eleverna har bl a observerat att kompisar inte äter frukost och lunch. I måndags diskuterade vi hur mat påverkar koncentrationen och eleverna gav förslag på vad som kan göras åt detta. Vi hann också med att rangordna vad de tyckte var viktigast att de själva gör för arbetsro i klassrummet. Detta fortsätter vi med nästa vecka. 

 

På onsdag (18/4) ska Venusklasserna på skolbio (Gustavsbergsteatern) kl 12.30. Vi går från skolan kl 11.20, tar bussen kl 11.39 och äter sedan medhavd matsäck tillsammans ute i det gröna. Observera att eleverna avslutar dagen i Gustavsbergs centrum ca kl 14.00.

 

17/5 blir en lite speciell dag då Ladans elever ska samla in pengar till välgörenhet. Venus har valt att pengarna som samlas in denna dag ska gå till Barncancerfonden. Målet är att alla elever kan hitta en syssla som genererar 100 kronor, t ex något trädgårdsarbete, hjälpa till på förälders arbetsplats etc. Börja gärna tänka redan nu på vad du skulle kunna hitta på. 

 

Det var allt för denna gång.

Vänligen,

Fredrik, Sofia, Fia & Ninna

Faktauppsats

När och hur?

v. 15-19

 

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur strukturerar man en faktauppsats?
 • Vad finns det för genretypiska drag att ta hänsyn till?
 • Hur skapar man en ”röd tråd” i det man skriver?
 • Vilka olika sambandsord kan man använda?
 • Hur kombinerar man ord och bild för att förstärka textens olika delar och budskap?
 • Hur ger man en kamratrespons på bästa sätt och hur kan man, utifrån den, bearbeta sin egen text?
 • Varför ska man hänvisa till sina källor och hur gör man det?

 

Övergripande mål från LGR11

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad,

 

Centralt innehåll från kursplanen

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.

Språkets struktur med stavningsregler,

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar.

 

Kunskapskrav

                   E                                                                                     C                                                                       A

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.  Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Skriftlig inlämning till Ann och Sofia vecka 19 

 

Material och texter