Textanalys och muntlig presentation 

Textanalys och muntlig presentation 

När och hur?

v. 49 Par/klassdiskussioner och genomgång av Brev från kolonien och Ikaros.

v. 50 Genomgång av uppgift och kriterier. Ni börjar tolka era valda låttexter.

v. 51 Arbete med analysen.

v. 2 Arbete med analysen och förberedelse inför muntlig presentation.

v. 3 Genomgång av ”ett välutvecklat och väl underbyggt budskap” + exempeltext att jämföra med. Fredag: Venus röd börjar med sina muntliga presentationer (halvklass – andra halvan genomför ett läsförståelsetest undertiden).

v. 4. Redovisningar + läsförståelsetest. Tisdag: Venus grön startar med sina presentationer.

Frågeställningar och följdfrågor

 • Vad handlar några, mer eller mindre, kända låttexter om? Sägs något mer/annat under ytan? Hur kan detta tolkas?
 • Vad är en metafor? Vad är en liknelse?
 • Hur skriver man ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang om budskap?
 • Hur genomför man en muntlig presentation? Vad ska man tänka på för att göra det så bra som möjligt?

Övergripande mål från LGR11

Förankring i kursplanens syfte

 • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.
 • I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider.
 • I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Texternas budskap mejlar ni till mig för bedömning. Textanalyserna redogörs för muntligt och bedömning sker i direkt anslutning till dessa. En lathund ”Att hålla föredrag” hittar ni på Schoolsoft under lektionsplanering, fredag vecka 2.

Material och texter

Texterna hittar ni online.

Uppgiftslydelse finns på Schoolsoft under vecka 50 och vecka 2.

Venus, veckobrev v. 3

Välkomna tillbaka efter jullovet och god fortsättning på det nya året! Det var glada och utvilade elever vi mötte efter denna ledighet – roligt att se!

 

Som ni kanske redan har sett har vi lagt ut tider för kommande utvecklingssamtal, vilka kommer att hållas under vecka 6. De flesta samtal kommer att äga rum onsdagen den 7/2. Denna dag är eleverna lediga bortsett från under sin samtalstid (30 min). Gå gärna in och boka en tid om ni inte redan har gjort det. Ni hittar tiderna på Schoolsoft under ”Bokningar”.

 

Angående klasskassan. Aktuellt saldo är 24.940,35 kr (se nedan).

Året 2017 kan sammanfattas:

pastedGraphic.png

 

Kommande datum

 • Årets Allaktivitetsdag är den 13/2 då eleverna bl a kan välja att åka skidor i Romme.
 • Den 21/2 är det föräldramöte.

 

Med önskan om en trevlig helg,

Fredrik, Cristin, Ninna, Fia och Sofia

Units (topics), texts and grammar weeks 3-14

Aim: To develop the students’ vocabulary and practice the following skills: reading, writing, listening and speaking. 

 

Unit 3 – Mysteries + verb i preteritum (regelbundna och oregelbundna)

v. 3 Let’s talk mysteries & The faces in the floor

v. 4 Painting the town & The birthday present

v.5 Meeting with aliens & Are you psychic?

Unit 4 – Festivals + verb i futurum och pågående form (-ing)

v.6 Red nose day & Festivals around the world 

v.7 Thanksgiving & From Samhain to Halloween

v.8 Halloween poem

Unit 5 – London + adjektiv (komparation)

v.9 Sportlov

v.10 Let’s talk London, The London Dungeon & The new Wembley stadium

Unit 6 – Food + pronomen (personliga och possessiva)

v. 11 My ideal meal & Freaky food fact

v. 12 Eat it & Americans are getting fatter 

Unit 7 – School + pronomen (some/any)

v. 13 Dress code in school & The empty school

v. 14 Påsklov

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga, dvs eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. Eleverna ska också ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Dessutom ska eleverna ska ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation.

Centralt innehåll från kursplanen

Lyssna och läsa

• Talad engelska med viss regional skiftning och texter från olika medier och i olika genrer.

•Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften.

 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Tala, skriva och samtala

 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal, diskussioner och argumentation

 

Kunskapskrav, aktuell del av matrisen

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Fortlöpande redovisningar i form av uppgifter på Gleerupsportal varav bedömning sker på utvalda delar.

 

Material och texter

gleerupsportal.se

Stenciler

Venus veckobrev, vecka 49

Hej Venusar!

Här följer lite information om veckan som gått och veckan som kommer.

Veckan som gick:

I torsdags var det Venus röds tur att besöka konsthallen i Gustavsberg. De fick ta del av en utställning om de fyra elementen. De fick också samtala om konst. Konstpedagogen berömde klassen och tyckte att Venus röd var ”en av de mest kunniga klasserna de någonsin haft på besök”. Kul, tycker vi!

Veckan som kommer: 

Måndag. På måndag morgon samlas några elever ur båda klasserna kl 08.00 för att baka tillsammans med Ninna. Under mentorstimmen kommer de att bjuda på fika (Obs! Frukost äter ni hemma i vanlig ordning). Våra fadderbarn kommer till oss under denna timma och fikar med oss. Därefter ska vi ha roligt tillsammans (överraskning!).

Onsdag. Denna skoldag startar i Amfiteatern kl 8.30 för Luciafirande.

Övrigt:

 • Julavslutning hålls i Gustavsbergs kyrka torsdagen den 21/12 kl. 18.30-19.00. Varmt välkomna alla föräldrar och släktingar! Jullovet startar alltså den 22/12. Skolstart igen den 8/1, enligt schema.
 • Bra initiativ med saffransförsäljningen! Snart har klassen fått in sin första stora summa till klassresan i åk 9.

Trevlig helg allihopa!

Mvh,

Fredrik, Cristin, Ninna, Fia och Sofia

Venus veckobrev, vecka 46

Så var det fredag igen. Veckorna flyger fram och det är nu enbart fem veckor kvar till julavslutningen, vilken kommer att hållas i Gustavsbergs kyrka, torsdagen den 21/12.

I engelskan har eleverna precis genomfört sina debatter som handlade om djur på olika sätt. I svenskan är vi inne på sluttampen men boken ”Alex Dogboy”. Vi kommer att fortsätta med mindre läsförståelseövningar och avsluta med ett läsförståelsetest liknande de nationella proven.

Kommande vecka:

På onsdag startar dagen för Venus grön utanför konsthallen i Gustavsbergs hamn, samling kl 8.50. Eleverna kommer att få delta i en workshop, baserad på Katja Pettersons pågående utställning ”Welcome back” med klimatförändring som tema. Workshopen pågår mellan kl 9 och 11. Vi beräknas vara tillbaka på skolan kl 11.30. Torsdagen den 7/12 är det Venus röds tur att delta (samma tid, samma plats).

Vi önskar er alla en trevlig helg!

Sofia, Fredrik, Cristin, Ninna och Fia

Veckobrev vecka 42

Hej!

I torsdags var det orientering på Hellasgården – en solig men kall dag. Alla var ni i tid, taggade och gjorde ert bästa. Vi är djupt imponerade av era insatser!

 

Ayla skriver: Jag fick möjligheten att vikariera i träslöjd den här veckan och förutom att fortsätta med bygget av rörliga konstruktioner så som väderkvarnar och vattenhjul passade vi på att tälja. Det var total fokus på uppgiften, ingen skar sig och alla hade väldig respekt för täljknivarna. Dessutom var det fantastiskt trevliga elever i Venus Grön A.

 

Kommande vecka

 • Föräldramöte på onsdag, kl 18.00-19.30.
 • Under höstlovet kommer skåpen att flyttas och bytas ut. Ni måste därför se till att tömma era skåp innan ni går på lov. Glöm inte att även ta med er låset hem.

Bara en vecka kvar till lovet nu.

 

Trevlig helg!

Fredrik, Cristin, Ninna, Fia och Sofia