Venus veckobrev, vecka 15

Hej,

I Venus fortsätter vi vårt påbörjade arbete med arbetsro under mentorstimmarna. Eleverna har bl a observerat att kompisar inte äter frukost och lunch. I måndags diskuterade vi hur mat påverkar koncentrationen och eleverna gav förslag på vad som kan göras åt detta. Vi hann också med att rangordna vad de tyckte var viktigast att de själva gör för arbetsro i klassrummet. Detta fortsätter vi med nästa vecka. 

 

På onsdag (18/4) ska Venusklasserna på skolbio (Gustavsbergsteatern) kl 12.30. Vi går från skolan kl 11.20, tar bussen kl 11.39 och äter sedan medhavd matsäck tillsammans ute i det gröna. Observera att eleverna avslutar dagen i Gustavsbergs centrum ca kl 14.00.

 

17/5 blir en lite speciell dag då Ladans elever ska samla in pengar till välgörenhet. Venus har valt att pengarna som samlas in denna dag ska gå till Barncancerfonden. Målet är att alla elever kan hitta en syssla som genererar 100 kronor, t ex något trädgårdsarbete, hjälpa till på förälders arbetsplats etc. Börja gärna tänka redan nu på vad du skulle kunna hitta på. 

 

Det var allt för denna gång.

Vänligen,

Fredrik, Sofia, Fia & Ninna

Faktauppsats

När och hur?

v. 15-19

 

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur strukturerar man en faktauppsats?
 • Vad finns det för genretypiska drag att ta hänsyn till?
 • Hur skapar man en ”röd tråd” i det man skriver?
 • Vilka olika sambandsord kan man använda?
 • Hur kombinerar man ord och bild för att förstärka textens olika delar och budskap?
 • Hur ger man en kamratrespons på bästa sätt och hur kan man, utifrån den, bearbeta sin egen text?
 • Varför ska man hänvisa till sina källor och hur gör man det?

 

Övergripande mål från LGR11

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad,

 

Centralt innehåll från kursplanen

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.

Språkets struktur med stavningsregler,

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar.

 

Kunskapskrav

                   E                                                                                     C                                                                       A

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.  Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Skriftlig inlämning till Ann och Sofia vecka 19 

 

Material och texter

Venus veckobrev, vecka 12

Har ni hört talas om Trandagen? Har ni det vet ni kanske att det är dags att hänga upp strumporna vid sängens fotända på lördag kväll.

 

På söndag är det alltså Trandagen och i ”bondepraktikan sägs det att fryser det på denna dag skall det frysa i 40 nätter och lika mycket snö som det ligger på takets skuggsida skall bli liggande på nordvettande sluttningar till midsommar”

Källa: http://www.kalmarlansmuseum.se/jenny-nystrom/jennys-hogtider/var/trandagen/

 

Nåväl, sommartid och påsklov står för dörren och vi hoppas att bondepraktikan har fel.

 

Information denna veckan är att Cristin har gått på föräldraledighet. På grund av detta kommer det att bli ett par justeringar i schemat efter påsklovet. Vi återkommer till er när vi vet vem som tar över efter Cristin.

 

Trevlig helg!

Fredrik, Ninna, Fia och Sofia

Venus veckobrev, vecka 8

Hej,

 

Visst är det fantastiskt vackert med all snö? Kanske är det just den som gör våra elever glada, spralliga och förväntansfulla inför stundande sportlov. Vi önskar er alla en fin ledighet!

 

Nedan presenteras vad som sades under veckans föräldramöte.

 

• Presentation av ny personal och Cristins föräldraledighet.

• Vi får en tillbakablick från förra mötet: (ht-17)

-att vara jobbiga föräldrar, dvs att ställ frågor

-ta kontakt med varandra om man uppmärksammar något av våra barn vid en jobbig/negativ situation

-agera på plats, ring till varandra

-ring varandra vid eventuella övernattningar, resor etc

-kom ihåg, det är inte okej att förminska en kränkning med ”jag bara skojar”

Alla ovanstående punkter känns fortfarande relevanta.

• Vad är aktuellt idag på våra barns sociala medier?

-kommentarsfält är en riskzon, förekommer hårt språk

-prank, grova skämt

-ett generellt hårt språk

-bråk, de förstoras och spinns vidare på

-skärmtid, vad gör de på internet och hur mycket tid spenderas framför skärmen?

Uppmärksammar vi ett dåligt beteende på internet, erbjud en kanal att prata vidare om det.

Ta hjälp av internet att få reda på vad andra gör, agera om det är något som riskerar att bli dåligt.

 • Klassresan ht-19:
 • Gotland är framröstat av klassen
 • Vi använder oss av ansvarsperioder till att organisera upp hur vi samlar in pengar
 • Vi behöver ansvarsföräldrar som bildar en grupp som är villiga att följa med på resan, samt organisera den. (Boende, mat, transport, innehåll: aktiviteter och teambuilding) Idag är en mamma is klassen frivilligt anmäld till att vara sammankallande till denna grupp. Vi behöver ca 5 föräldrar till för att det ska bli en klassresa.
 • Klasskassan är idag 24940kr

Varma hälsningar,

Cristin, Fredrik, Ninna, Fia och Sofia

Ordklasser

Ordklasser

När och hur?

v. 5-8 Genomgångar varvade med övningar i onlineboken (gleerupsportal) samt i olika gruppformationer.

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är substantiv, adjektiv, verb, adverb, pronomen, prepositioner, konjunktioner/subjunktioner, räkneord och interjektioner för något?
 • Finns det några knep att ta till för att ta reda på vilken ordklass ett ord tillhör?
 • Substantiv: Vad är ett konkret respektive ett abstrakt substantiv? Vad innebär genus, obestämd och bestämd form, singular och plural, grundform och genitiv?
 • Adjektiv: Hur kompareras adjektiv i svenskan?
 • Verb: Vad innebär termen tempus och vilka tempus har vi?
 • Pronomen: Vad innebär subjekts- och objektsform och hur kan man använda denna kunskap när man väljer mellan de/dem, han/honom?
 • För att kunna skilja mellan en konjunktion och en subjunktion måste man kunna skilja på huvudsats och bisats. Hur gör man det?

Övergripande mål från LGR11

Förankring i kursplanens syfte

 • Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.
 • Eleverna ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Ämnesområdet avslutas med ett prov, fredag vecka 10.

Material och texter

Gleerupsportal

Venus veckobrev, vecka 5

Hej,

I svenskan börjar vi så smått att lämna diktanalyser och muntliga presentationer för vårt nya arbetsområde – ordklasser. Under engelsklektionerna tränar vi de fyra förmågorna ”läsa, skriva, tala och lyssna”.

 

Nästa vecka är det dags för utvecklingssamtal. De flesta kommer att hållas under onsdagen. Var respektive lärare sitter kommer att finnas uppsatt i Ladans entre. Välkomna!

 

Om någon av föräldrarna i klassen har någon fråga eller något önskemål, som ni vill ska tas upp på nästa veckas föräldrakoordinatormöte den 7 februari, kan de maila till Katarina Hellsén Jarvin eller Elisabet Nathanson.

 

Vi vill också flagga för en kommande föreläsning med Maria Dufva ”Vad händer på Sociala medier?”. Föreläsningen kommer att hållas den 21/2 kl 18.00-19.00 i Lemshagas gymnastiksal. Föreläsningen följs av ett föräldramöte.

 

Fr.o.m måndag 5 mars (v. 10) kommer Lemshaga att starta upp SMS-tjänst via Schoolsoft vid frånvaro. Ni kommer alltså att få ett sms skickade till er angående ert barns frånvaro istället för att bli uppringda av expeditionen.

 

Detta var allt för denna gång.

 

Trevlig helg önskar Venusteamet