Muntlig presentation av en film du sett under jullovet – Att presentera ett innehåll + leda och delta i diskussion

Muntlig presentation av en film du sett under jullovet 

– Att presentera ett innehåll + leda och delta i diskussion

 

När? v.2-5

 

Frågeställning och följdfrågor

Vilka delar ska finnas med i en muntlig presentation?

Hur förbereder man sig inför och hur genomför man en muntlig presentation?

Hur leder man en diskussion?

Vad ska man tänka på när man deltar i en diskussion? Hur breddar och fördjupar man innehållet i en sådan situation? 

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte

•Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

 • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

 

Presentationens innehåll

1. Intresseväckande inledning

2. Om filmen:

 • Förklara titeln
 • Sammanfatta handlingen
 • Finns det andra filmer som liknar denna på något sätt?
 • Information om någon av skådespelarna eller om regissören
 • Värdera filmen och motivera varför du tycker som du gör.

3. Avslutning + initiera en diskussionsfråga baserad på filmen. 

 

Tidsramar

Den muntliga presentationen får vara minst 5, max 8 minuter. 

Du får två lektioner på dig att förbereda dig – tänka igenom innehållet och ev leta upp fakta, skapa din Keynote-presentation, öva tillsammans med kamrat/er.

 

Stöd

Du ska ha en Keynote-presentation till stöd för dig själv och för dina åhörare som gör det lätt att följa med i ditt föredrag. Endast stödord och bilder. 

 

Leda diskussion

Du ska förbereda en diskussionsfråga samt hålla i efterföljande diskussion (4 elever diskuterar efter varje film). När du tycker att gruppen har diskuterat klart sammanfattar du det gruppen har sagt. 

 

Kunskapskrav

                      E                                                                              C                                                                        A

Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

Redovisning 

Onsdag vecka 3 samt måndag, tisdag och onsdag vecka 4. Eventuellt ett par lektioner vecka 5. 

 

Material

Youtube-filmer

Häfte (hur och tips)

Film – exempel på att presentera ett innehåll samt att leda och delta i diskussion. 

Merkurius veckobrev, vecka 46

Hej,

Projekt och arbetsområden avlöser varandra och nu har vi något spännande på gång. 

 

Mentorstimmarna framöver

I måndags under mentorstimmen startade vi upp ett projekt kring olika framtidsval. Vi fokuserade bl a på ”vem är jag och vad har jag för egenskaper”? Meningen är att synliggöra egenskaper varje elev besitter vilka sedan, förhoppningsvis, kan vägleda dem till goda, passande val. Under arbetets gång kommer vi att prata om hur normer påverkar våra val och ge möjligheter att tänka nytt/annorlunda och framför allt rätt för oss själva. Ytterligare ingång kommer att vara ”Vad finns det för yrken där ute som du kanske inte känner till? Hur ser framtiden ut för olika yrken om man får tro experterna? Vad tjänar man egentligen och är lönen det viktigaste när man väljer jobb”? Intryck och information från gymnasiemässan nästa vecka kommer också att integreras i detta arbete.

 

Inför gymnasiemässan

Vi vill be er elever och vårdnadshavare att tillsammans förbereda besöket på mässan genom att läsa följande avsnitt och göra följande uppgifter: 

I. Starta genom att klicka på länken

https://www.gymnasiemassan.nu/aktuellt/tidning18?sc_lang=sv-se

II. Tryck på ”öppna mässbilagan här>>”

III. Hur man kan tänka inför sitt val

Börja med att tillsammans titta på dessa sidor:

1. s.10 Det som händer efter gymnasiet styr

Fråga: Vad tänker du idag om detta?

Skriv ned något som är bra att komma ihåg:

2. s.8 Kombinera fritid med skola (obs annons)
Är detta något att ta in i ditt val?

3. s.9 Tips till föräldrar

Hur ska ni stötta varandra i valet?

Finns det andra som kan hjälpa till?

4. s. 20 Fundera på hur man vill jobba i gymnasiet

Hur tänker du idag om detta?

Finns det något som du skulle vilja undersöka?

5. s 25 De olika programmen
Vilka stora program finns det?

Vilka fem blir du mest nyfiken på?

6. s. 14 Hur ansöker man

IV. Planera besöket:

Läsa detta först:

s. 6 Tips inför besöket

Dags att planera:

Bestäm minst en skola att besöka inom de 5 mest intressanta programmen:

Skola 1                                                       Program                                                       Monter:

2                                                                  Program                                                       Monter:

3                                                                 Program                                                        Monter:

4                                                                 Program                                                         Monter:

5                                                                 Program                                                         Monter:

Frågor du vill ha svar på (du kan välj från listan nedan)

1:

2:

3:

4:

5:

1. Hur många elever går det på skolan och hur stora är klasserna?

2. Hur många lärare är behöriga att undervisa i sina ämnen?

3. Vilket arbetssätt eller vilken metodik använder skolan?

4. Hur stor del av undervisningen är lärarledd?

5. Finns det individuella utvecklingsplaner för varje elev?

6. Hur ofta har jag utvecklingssamtal?

7. Finns det möjlighet att byta program om jag har valt fel?

8. Finns det skolsköterska, kurator, psykolog och studie- och yrkesvägledare?

9. Har skolan utbyten med andra länder inom de program jag är nyfiken på?

10. När har skolan ”Öppet hus”?

 

Kommande datum

Endast fem veckor återstår innan det är dags för jullov men mycket ska hinnas med dessförinnan. Nedan följer en lista på kommande schemabrytande dagar. Vi återkommer med mer detaljerad information på Schoolsoft.

23/11 Gymnasiemässa

29/11 Omvärldsdag. Ni besöker ett av två framröstade museum i stan.

12/12 Opera ”Nötknäpparen”

 

Den 20/12 är det julavslutning. 

 

Trevlig helg!

Merkuriusteamet

Merkurius veckobrev, vecka 42

Hej,

Veckan avslutades med orientering på Hellasgården där ni återigen visade er bästa sida. Allt förflöt enligt plan. 

 

tisdag 23/10 är det dags för vaccinering. För att få vaccin av skolsköterskan behöver ni, vårdnadshavare, fylla i den lapp som ditt barn haft med sig hem. Lämna in denna lapp på måndag till någon av mentorerna. Skulle ni glömma att lämna in på måndag går det även att ha med lappen till skolsköterskan på tisdag. 

 

Vecka 44 är det höstlov. På kommunens hemsida hittar ni som planerar att vara hemma under lovet en del roliga aktiviteter såsom olika läger, workshops och idrottsaktiviteter. Har du exempelvis testat cricket?

 

Kommande datum:

6/11 Merkurius röd på Livskunskap

13/11 Grön på Livskunskap

29/11 Omvärldsdag

 

Trevlig helg!

Merkuriusgänget

Merkurius veckobrev, vecka 38

Hej,

Under veckan var det dags för utvecklingssamtal. Tack för många givande och trevliga samtal!

 

Kommande vecka innehåller en del schemabrytande aktiviteter. 

 • På måndag (24/9) ska Merkurius Röd till Ungdomsmottagningen i Gustavsberg (vid Hamnen) för information riktad till kommunens alla årskurs 8. Skoldagen börjar där kl 9.40. Se till att vara i tid! Denna träff beräknas pågå till kl 11, varefter ni tar bussen tillbaka till skolan kl 11.14. 
 • På onsdag (26/9) är det Merkurius Gröns tur att ta del av samma information. Ni börjar skoldagen kl 08.30 på Ungdomsmottagningen. Det beräknas pågå till kl 10. Bussen tillbaka till skolan avgår kl 10.14.   
 • Tisdagen (25/9) är helt schemabrytande. Det är då dags för Lemshagaspelen där eleverna individuellt och som klass tävlar i olika friidrottsgrenar. Samling denna dag kl 8.40 på Lemshagas IP. Spelen beräknas vara slut ca kl 14. Obs! Ta med er matsäck och vattenflaska denna dag. 

Förutom detta kommer YAM-projektet att fortsätta under veckan. 

 

Ytterligare något att tänka på. Vi har nu elever i Ladan som är allergiska mot hästar. Inga hästredskap får därför finnas i skolans lokaler. Man får heller inte komma från stallet på morgonen med kläder som varit där.

 

Vi önskar er en trevlig helg och ser fram emot nästa vecka,

Merkuriusgänget 

Merkurius veckobrev, vecka 35

Vilken skolstart vi har haft! Så kul att vara/ha er tillbaka! 

På fredag nästa vecka har vi skolval. Se till att sätta er in i de olika partiprogrammen så att ni är väl förberedda och kan göra genomtänka val. 

Under vecka 38 är det dags för höstens utvecklingssamtal. Tiderna (Fredriks och Sofias) är utlagda/kommer att läggas ut på Schoolsoft under veckan. Först till kvarn…  Fias tider kan komma att läggas ut något senare då hon kommer att hålla utvecklingssamtalen under vecka 40 och 41. Titta gärna tillsammans igenom de IUP:er eleverna har sammanställt inför utvecklingssamtalet. 

Vi önskar er en fortsatt fin vecka och trevlig helg!

Merkuriusteamet

Pojken i randig pyjamas – att kunna tolka och leva sig in i karaktärers känslor, tankar och handlingar.

När? v.35-43

Vad?

Pojken i randig pyjamas – att kunna tolka och leva sig in i karaktärers känslor, tankar och handlingar.

Frågeställning och följdfrågor

 •  Hur är karaktären som person och hur visar det sig i boken? Hur kan man skriva frågor som synliggör karaktärernas olika drag?
 • Vad innebär följande ämnesspecifika termer: miljö, huvud- och bikaraktärer, handling, budskap, tema och motiv?
 • Var kan man slå upp betydelsen av ord man inte vet betydelsen av? På vilka andra sätt kan man lista ut vad ett ord betyder?
 • Hur använder man olika lässtrategier för att förstå det man läser?
 • Hur ger man stöd/bevis för det man påstår?
 • Hur skriver man ett personporträtt?
 • Hur ger man på ett sakligt och positivt sätt respons på klasskamraters texter i syfte att hjälpa kompisarna att utveckla och förbättra sina texter?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte

•Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. 

 • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
 • I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

Centralt innehåll från kursplanen

•Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. 
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

 

Kunskapskrav, aktuell del av matrisen

                 E                                                                        C                                                                   A

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.  Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. 
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. 
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.  Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. 
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. 

 

Hur?

Veckoplanering, hur ska vi arbeta och när ska vi göra vad?

v. 35 Introduktion: Kort om andra världskriget och förintelsen för att skapa förförståelse. Vi läser kap 1-5 och samtalar om karaktärerna vi stöter på.

v. 36 Kap. 6-10. 

v. 37 Kap. 11-15.

v. 38 Rollspel – Intervju. Låtsas vara en av karaktärerna. 

v. 39 Kap. 16-20. 

v. 40-42. Genomgång: Hur skriver man ett personporträtt? Vi skriver en modelltext tillsammans. Därefter skriver var och en ett porträtt på egen hand.

v. 43 Kamratresponser, bearbetning av egen text och inlämning.  

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom bedömning av det du säger när vi pratar om boken. Jag kommer också att bedöma hur väl du spelar din roll i rollspelet. Du kommer också att skriva ett personporträtt som jag bedömer.

 

Material och texter

Pojken i randig pyjamas – fysisk bok och/eller bok online. 

Modelltexter (personporträtt och nyhetsartiklar).