Merkurius Veckobrev v. 15

Glad Påsk Merkuriusar.

April har kört hårt med oss denna vecka, med snö och sol om vartannat.

Nu är vi SÅ redo för påsklov!

 

Mentorstimmen fortsatte i Mitt Liv – Mina Val andan. Sen har veckan kantats av prov och inlämningar och vi hoppas att ni känner att ni kan släppa skolan nu en vecka. Det är ni värda!

 

Engelska

Vi har tolkat låttexter den här veckan och tränat på att hitta temat i texten och sedan vända på det genom att byta ut enstaka ord, meningar eller stycken för att helt byta innebörd i låten. Det blev väldigt spännande texter som nu sitter uppe på vår vägg. Här är några exempel: (ledsen för stökig layout men tiden är min fiende)

 

Inför klassresan

Meddelande från föräldrar, angående klasskassans saldo:

Saldot för klasskassan Merkurius i skrivande stund är 106 952,37 kr. Det har betalats ut för två personers utlägg, har ej hört av fler än så. 

 

Föräldramöte

Föräldramöte nu på onsdag, 24 april, med SYV (studie och yrkesvägledare) 18.30-20.00 är vi i Ladan och lyssnar på Daniel (syv) som berättar om saker som är viktiga att veta om kommande gymnasieval. Vi ser fram emot att träffa er alla!

 

Kommande datum:

Nästa vecka + måndag v 17: PÅSKLOV!!!

Vill åter passa på att bjuda in till skolans dag där vi planerar en utställning runt de mänskliga rättigheterna, så boka datumet 8 maj och då från 13.00! 

 

 

Ha ett fantastiskt skönt lov så ses vi på tisdag vecka 17.

Hälsningar MerkuriusTeamet.

Merkurius Veckobrev v 12

Hej FinMerkuriusar!

Den solklara höjdpunkten den här veckan var givetvis den fantastiska Inspirationsmässan! Fredrik och Patrik, och alla som hjälpte till, fick i land evenemanget med den äran. Det var väldigt fint att se er elever hämta inspiration, ställa frågor, diskutera och analysera de olika livsöden som presenterades för er. I mässhallen bjöds fika, information och samtal och på föreläsningarna fick vi höra presentationer om vilka vägar livet kan ta.

 

Mentorstiden gick delvis till att förbereda mässan, men även till att prata om mattema som kommer framöver, vilka förväntningar elever har på lärare och vårt Time-dokument. Time-dokumentet handlar om att synliggöra sitt fokus och sin delaktighet på lektionerna och skulle fyllas i efter varje lektion och det har periodvis gått bra under veckan. Både lärare och elever har emellanåt glömt bort att fylla i, så det kan bli så att vi fortsätter nästa vecka, eller en annan gång.

 

Vi är halvvägs in i terminen och det är väldigt mycket som pågår. Vi ser att ni kämpar på och vill påminna om att äta och sova ordentligt så att ni orkar tempot i skolan. Sova får ni göra hemma, men äta går bra här, så ta gärna med något mellanmål att fylla på med under dagen! (OBS EJ NÖTTER/SPÅR AV NÖTTER)

 

På onsdag, 27/3, är det äntligen dags för föräldramiddag! Det blir mat, underhållning, lotterier mm. Eleverna fixar och ni vårdnadshavare är alla välkomna att besöka denna finfina restaurant!
18.00 – 20.30 för alla gäster 15.30-21.00 för alla elever! Pengarna från kvällen går till Gotlandsresan i nian.

 

Vårens föräldramöte, 24/4, kommer att ha fokus SYV (studie och yrkesvägledare). Om det är andra saker som ni föräldrar önskar ta upp, t ex Gotlandsresan, så meddela mentorerna så distribuerar vi tiden utifrån de förutsättningar som finns.

 

Datum framöver:

 • 2 april skolbio (mer info i nästa veckobrev)
 • v.16 påsklov + må v.17
 • Boka in dessa datum
  24 april föräldramöte med SYV (studie och yrkesvägledare)
  8 maj Skolansdag

 

Ha en härlig helg i solen och gör en massa roliga saker som fyller er med energi och glädje!

Hälsningar Team Merkurius.

Reading comprehension and strategies

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor?

11-15

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vi tränar och stämmer av läsförståelse och lässtrategier.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Centralt innehåll från kursplanen
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska titta på gamla nationella prov, bedömningsmaterial från skolverket och samla exempel på strategier för läsning. Dessa samlas i en mind node här nedan.

Ni får ett häfte med läsförståelseprov att träna på, i kombination med att förfina era presentationer av strategierna (som vi gjorde med hörförståelsedelen).

Vi kommer att varva provarbete med strategisamtal, men huvudsakligen kommer du att jobba individuellt i din egen takt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisningar sker löpande genom att vi tittar på utvecklingen av förmågorna samt i slutet när vi samlar in provmaterial och gör ett ’Final Test’.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 11 –

Utdelning av provhäfte och uppsamling av lässtrategier.

Börja göra övningsproven.

 

V 12 –

Fortsätta göra övningsproven.

 

V 13 –

Avstämning av strategier, rättning av hittills gjorda prov och info om ’Final Test’.

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Film om engelsktalande länder

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Sofia Ljungkvist, Maria Knutas

När, under vilka veckor?

11-15

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Skapa en film om två olika engelsktalande länder, där du jämför:

 • ländernas storlek, befolkning, befolkning/km2 
 • hur engelska språket/kulturen kom till landet (historia)
 • flaggornas utseende
 • 3 st traditioner (jämför)
 • något om hur människor lever där (t ex var i landet städerna finns, ekonomisk fördelning, demokrati/politiskt läge)
 • natur, väder, miljö

Du kommer att skapa din egen film, men ha en arbetsgrupp som du kan bolla idéer med.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift…
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Läraren ska

 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och
 • organisera och genomföra arbetet så att eleven

– får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,

– får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling,

– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,

– får möjligheter att arbeta ämnesövergripande.

 

Förankring i kursplanens syfte
 • Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används…
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Olika former av …  muntliga framställningar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter … på engelska från Internet och andra medier.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Matris iMovieCountryComparison PDF

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Du gör din egen film, men arbetar i arbetsgrupper som stöd och hjälp.

 

Välj två länder från listan nedan, källan finns här.

The UK government classifies the following overseas countries as majority native English speaking:

 • Antigua and Barbuda
 • Australia
 • The Bahamas
 • Barbados
 • Belize
 • Canada*
 • Dominica
 • Grenada
 • Guyana
 • Ireland
 • Jamaica
 • New Zealand
 • St Kitts and Nevis
 • St Lucia
 • St Vincent and the Grenadines
 • Trinidad and Tobago
 • United Kingdom
 • United States of America

Om du vill välja Scotland, Wales, England, Northern Ireland som enskilda länder så går det bra.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning sker genom delaktighet på lektioner och genom slutprodukten, film.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 11.

Lektion 1: Källor, sök, kritik, välja länder

Lektion 2: Hämta information, börja skriva faktatext

 

V 12.

Gör en faktatext om länderna.

Lämna in faktatext.

 

Lektion 1: Fortsätt med faktatext.

Lektion 2:  Slutför faktatext – lämna in!

 

V 13.

Gör om faktatext till manus. (Målet är att göra din faktatext lättläst för DIG!)

(Exempel på hur du kan göra: Example facts-script pdf  )

Hitta bilder till manus.

Skapa film med imovie.

 

Lektion 1: Exempel på redovisning/slutprodukt och visa grunder i iMovie. Gör om faktatext till manus.

Lektion 2: Slutför manus, lämna in till Sofia. Bildsök.  

 

 

V 14.

Gör om faktatext till manus.

Hitta bilder till manus.

Skapa film med imovie.

 

Lägg på röst där du pratar in ditt manus om länderna.

Lektion 1: Visa “specialeffekter”. Börja spela in röst.

Lektion 2: Spela in röst.

 

V 15.

Lägg på röst där du pratar in ditt manus om länderna.

Lektion 1: Visa “specialeffekter”. Börja spela in röst.

Lektion 2: Spela in röst.

 

Färdigställa film inför redovisning.

 

V 16 (Påsklov)

Redigering/komplettering (om ej färdiga).

 

V 17.

Redovisa för Sofia och Maria och klassen.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Merkurius Veckobrev v 7

Hej alla hjärtans Merkuiusar.

Den här veckan firade vi kärleken. All kärlek är bra kärlek! Heja oss.

Vi har verkligen kämpat på den här veckan, trots sjukfrånvaro, och ni har dessutom avslutat några områden med prov i t ex NO. Vi har fått rapporter från vikarierna att ni har skött er kanon och varit hjälpsamma och kämpat på bra. Heja er!

I matten har ni nu satt igång med ett stort och långt projekt. I engelska har vi satt igång den muntliga delen med inspelningar av samtal och diskussioner och det kommer vi att fortsätta med efter lovet sen. För nu dröjer det ju ett tag tills vi ses…

Nästa vecka, vecka 8, är det PRAO och ni är på era respektive arbetsplatser. Om ni har några frågor eller funderingar så är det bara att maila eller ringa till oss så hjälper vi er. Det ska bli spännande att höra om era nya erfarenheter sen när ni är tillbaka. Glöm inte praouppgifterna.

Vecka 9 är det sportlov och då är det dags för en välförtjänt paus. Vi önskar er en aktiv, och vilsam, vecka med mycket återhämtning!

 

Viktig information, kommande datum:

”Mitt liv mina val” 20/3 vill du bidra?

Kort bakgrund – Vi vill att våra elever ska få syn på sig själv som person (vad är ens drivkraft), hur matchar det mot utbildningar och framtida jobb. Vi vill gärna gå lite utanför boxen – inte tänka typiska mans/kvinnoyrken!

Vad vill vi göra 20 mars?

Vill du som förälder eller tidigare elev komma och berätta om vad du jobbar med eller vilka utbildningar du valt och varför?

Hur?

Vi kommer köra kort intro för alla sedan miniföreläsningar på 10-15 minuter för grupper på 13 elever och däremellan ”mässa” där 10-15 föräldrar/fd elever berättar om sina jobb/studieval.

Tid: 20/3 kl. 12.30-15.00

Plats: Ladan/gymnastisksalen Lemshaga

Deltagande elever: Årskurs 7-9 (156 elever)

Hör av er till fredrik.pettersson@lemshaga.se

 

Sköt om er och ha det fint, så ses vi om två veckor.

Soliga, nästan våriga, hälsningar, MerkuriusTeamet.

Merkurius veckobrev v 3

Kära Merkuriusar!

Årets andra skolvecka till ända, med sol och allt idag.

Vi förbereder våra iup’er inför utvecklingssamtalen. Samtalstiderna ligger ute på School soft så om ni inte bokat in ert samtal så kan ni kika där. Iup-läxan ligger ute och ska göras ihop med sina vuxna, så det är bra att ta tag i.

Vi behöver också ha in PRAO-lapparna.

Engelska

Vi har övat på hörförståelse och finslipat strategier kring såväl förståelsen av talad engelska som visandet av den förståelsen. Utöver detta tränar vi provsituationer och hantering av stress, mångfacetterade intryck under press och vilka strategier vi kan använda för att göra vår egen process lättare och smidigare. Det är flera som frågat om just strategierna är en del av kunskapskraven och svaret är ja. Skattjakt: Kika på din matris i engelska och se hur många delar som handlar om hörförståelse och hur många som handlar om strategier.

Nästa vecka gör vi ett, eller kanske två, övningsprov igen och efter det kommer ett slutprov där du får möjlighet att visa både hörförståelse och strategierna du använder. Om du vill, så finns möjlighet att gå in här och öva.

Inspirationsmässa, 20 mars.

Här kommer en text från Fredrik och Patrik, som håller på att sätta ihop en spännande sak.

”Mitt liv mina val” 20/3 vill du bidra?

Kort bakgrund – Vi vill att våra elever ska få syn på sig själv som person (vad är ens drivkraft), hur matchar det mot utbildningar och framtida jobb. Vi vill gärna gå lite utanför boxen – inte tänka typiska mans/kvinnoyrken! 

Vad vill vi göra 20 mars?

Vill du som förälder eller tidigare elev komma och berätta om vad du jobbar med eller vilka utbildningar du valt och varför?

Hur?

Vi kommer köra kort intro för alla sedan miniföreläsningar på 10-15 minuter för grupper på 13 elever och däremellan ”mässa” där 10-15 föräldrar/fd elever berättar om sina jobb/studieval.

Tid: 20/3 kl. 12.30-15.00

Plats: Ladan/gymnastisksalen Lemshaga

Deltagande elever: Årskurs 7-9 (156 elever)

Kontakta Fredrik Pettersson om detta låter intressant.”

fredrik.pettersson@lemshaga.se

 

Save the date:

4 februari kommer föräldrar bli inbjudna till föreläsning av Preventionsturnén. Mer information kommer nästa vecka, men redan nu kan ni boka in kvällen mellan 18-20 för det här är något viktigt som ni inte vill missa! (Vi kommer också att arbeta med det med eleverna på skoltid, med besök hit till skolan.)

 

Trevlig helg!

Vi avslutar med härliga bilder på positiva saker som ni kan göra utomhus på rasterna, där både rörelse, frisk luft och skratt blandas ihop när ni gör saker tillsammans!

  

Trevlig helg, hälsningar MerkuriusTeamet.