Månadsbrev Oktober Fritids

Hej alla barn och föräldrar på fritids

 

Veckorna flyger förbi och hösten har visat upp sin sin allra finaste sida. Trots dessa vackra höstdagar är det lite kyligt ute, då vi är ute nästan en timme efter mellis så ber vi er alla att se till att era barn har varma och tåliga kläder här på fritids, lekglädjen blir större när man är varm och torr!

De senaste veckorna har vi ägnat oss åt att lära känna varandra bättre genom att vi har spelat mycket spel tillsammans. Vi har även haft fritidsråd där barnen har fått komma med egna tankar och idéer kring fritids, samt önskemål. 

Vi har lekt mycket med våra leklådor som just nu består av en spalåda, en resturanglåda samt en husdjurslåda. 

Leklådorna, spel, lego, läseböcker, tidningar, plus-plus samt ritmaterial är sådant som vi erbjuder varje dag på fritids. I övrigt har vi ytterligare specifika aktiviteter som vi erbjuder dessa dagar. 

Veckans pyssel är något vi erbjuder varje vecka. Det är då ett förbestämt pyssel som pågår under veckan, som vi sedan ställer ut i hjärtat i ytterligare någon vecka innan barnen får ta hem det. Denna vecka lär barnen sig att göra figurer av pärlor. 

Snickis har vi precis avslutat för säsongen och ser framemot ett nytt projekt att starta igång med på måndagar. Mer om vad det blir kommer information om senare. 

Fritidsgympa erbjuder vi på onsdagar och torsdagar. Under dessa tillfällen är även 3:orna inbjudna att delta.

På torsdagar erbjuder vi experimentverkstad. Utifrån barnens önskemål och intresse planerar vi ett experiment vi prövar och utforskar tillsammans.

På fredagar har vi något vi kallar Fredagskul, då gör vi lite olika från olika gång men det som är gemensamt är att det är något extra kul!

Vi vill påminna om att anmäla er till höstlovet senast nu på söndag den 7e oktober. Ska ni vara här på fritids skriver ni in aktuella tider på schoolsoft, ska ni vara lediga skriver ni ”ledig” under kommentar från vårdnadshavare.  

Tänk på att måndagen den 29/10 är fritids stängt samt på fredagen den 2/11 stänger vi kl. 15.00.

 

Vänliga hälsningar vi på Fritids, 

Fia, Lisen, Vincent, Agnes, Johanna, Anita, Trixie

 

Översta bilderna: Från veckans experimentverkstad. Barnen fick i uppdrag att bygga något som flöt. De fick välja fritt bland en mängd olika material.

Nedersta bilden: Från veckans fritidsgympa. Vi leker pansarkull.

Experimentverkstad Fritids

LPP Experimentverkstad 

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Sofia Rautiainen

När, under vilka veckor?

På torsdagar under eftermiddagstid på fritids mellan kl. 15-16. Under veckorna 34-51, Ht-18. 

Vad?

Eleverna ska utifrån sina idéer och intressen pröva olika experiment, samt utmanas i att våga pröva. Viktiga delar blir att pröva olika idéer på verkliga tester genom olika tekniker, material och ämnen. Även att blanda elevgrupper ur ett genusperspektiv samt arbeta över årskurserna är en viktig del. 

Övergripande mål från LGR 11

2.2 Kunskaper 

  • Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet
  • Kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska och samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområderna för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv 
  • Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiskt övervägande
  • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga4. Fritidshemmet
  • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. 
  • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker
  • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle

Hur?

Eleverna har lämnat in önskemål om vad de vill pröva på under dessa tillfällen utifrån sina intressen, idéer, erfarenhet och nyfikenhet.
Vi är en grupp om ca 12 frivilliga deltagare varje gång som arbetar i mindre grupper. Varje grupp får i uppdrag att utföra experimenten utifrån deras förmåga. Chans till reflektion och utvärdering sker i slutet av varje tillfälle. 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi visar upp en del experiment i hjärtat på mellangården för att väcka ännu mer nyfikenhet.
I slutet på varje tillfälle utförs någon form av utvärdering, ibland en muntlig reflektion, ibland en skrivuppgift. Utvärderingen formas så att eleverna behöver tänka på hur, varför och på vad de skulle kunna gjort annorlunda om de fick chansen att pröva igen. 

Varför?

För att väcka elevernas nyfikenhet, lust till att lära och viljan att vilja utforska mera. 

Göra eleverna bekanta med olika material och ämnen, få chansen att se sambandet mellan vetenskap och teknik.