Stjärnlösa nätter

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell
När, under vilka veckor? v42-

Vad? 

Frågeställning och följdfrågor

Hur är det att växa upp i Sverige om du kommer från en annan kultur?
Hur är den svenska kulturen jämfört med andra länder?
Vilken syn har vi i Sverige på familjen jämfört med andra?
På vilket sätt kan vi använda citat ur böcker för att få förståelse för det vi läser?

Hur skriver du brev (texttyp brev)?
Hur skriver du en resonerande text?

Övergripande mål från LGR11 2.2

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
Förankring i kursplanens syfte

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Centralt innehåll från kursplanen

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvud- dragen i vad som sagts.
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare…

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Matris, Stjärnlösa nätter

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta i diskussionsgrupper, helklass, läsgrupper, individuellt arbete.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du kommer att skriva om boken i ett dokument som du delar med mig. I dokumentet kommer du under läsningens gång få skriva och tänka kring olika uppgifter och frågor.
Genom att träna på att reflektera kring givna frågor och citat från boken.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 42- Vi börjar läsa i helklass
v 43- Vi fortsätter läsa och skriva om boken
v 44- Läsläxa och skrivuppgifter!
v 45-
v 46-

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Målet för detta arbete är att
-Alla elever ska träna på att hitta argument och värdera dessa
-Alla ska öva på att ta ställning, att ta ansvar för sina åsikter och se konsekvenser
-Alla elever ska utveckla språket genom läsning eller genom att lyssna på boken
-Motivera sina åsikter
Allt detta är aktuellt hela tiden, att våga framföra åsikter och stå för det man tror och tänker.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Musikhistoria 1600-1900

Ansvarig/Ansvariga: Jonas Karlhager

 

Vad?

Hur ser epokerna ut i stil, miljö och historia?

Vad är kännetecknande och hur låter musiken?

 

LGR11:

’I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.’

’Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.’

 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av
  olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Hur?

Genomgång av Barock, Wienklassicism och Romantik.

Keynotepresentation med lyssning, bilder och lärarens berättelser.

Samla anteckningar så gott du kan.

 

Uppgift:

Skriv ett brev till mig där du beskriver en av de tre epokerna (perioderna) utifrån dessa tre punkter:

1. Skriv en kort inforuta där du tar upp saker som du tycker är intressant och viktig från epoken.
2. Vad hände samtidigt i världen?
3. Hur tror du det (punkt 2) påverkade musiken?

Längd 1-1,5 sida.

Gör en snygg layout, använd länkar.

Inlämning innan vår överenskomna deadline. Var snäll mot dig själv och visa att du är bra på att planera din tid, dvs. lämna in så snart du kan!

 

Varför?

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Förutom det självklara kunskapsvärdet, där man tydligare ser sin egen koppling med historien och andra människor, bidrar redovisningsformen till att utvecklas till en tänkande individ. Här finns inga teorier som är fel, istället finns elevens egen koppling bredvid historien.

Utvärdering

Efter genomförd kurs.

Hur kan man utveckla elevens egen planeringskapacitet och på så sätt tydligt bespara honom/henne stress?

Think pair share för att delge våra tankar. Detta utifrån ett par enkla frågor: Vad var lätt/svårt? Vad kan jag förbättra?

 

Mina slides om du inte fick till att anteckna eller vill dubbelkolla något:

Musikhistoria barock-romantik

 

 

Merkurius veckobrev v.41

Hej allesammans!

Här kommer det efterlängtade veckobrevet;)!
Vi närmar oss höstlovet (v.44) och det innebär att vi går mot avslut inom olika ämnen. Lite mer att göra blir det så se till att samla energi och kraft!

Mentorstiden

Temat under de senaste veckorna har varit klassråd. Så även denna vecka. Vi jobbar oss igenom viktiga områden för att på så sätt få fram viktiga saker att ta tag i. Nu senast var det handlingsplaner i vår Likabehandlingsplan som vi tittade på.
Vi fick också en uppdatering av läget inför klassresan och även chans att vara md och påverka boendet! Verkar lovande!

SO & teater

Vi har fokuserat på ”grunden och på himlen” under veckan. Om man har vår modell framför sig blir detta mer begripligt då vi jobbat med grunden för vår demokrati ex grundlagarna. Utöver det har ideologierna kommit tillbaka och kompletterats med nationalismen som fenomen som påverkar vårt land. Nu börjar det bli dags för analys på torsdag och då ett av avsluten.

Sedan kan vi säga att vi fick hjälp med att kicka igång nästa del i SO-arbetet i fredags. Teatern vi gick på gav oss inblickar i hur rädsla kan förlama oss, likväl som det kan vara det som gör att tanken väcks att vi kanske måste agera när vi upplever att något är fel. Utifrån ett antal verkliga exempel gestaltade teatergruppen hur denna process sett ut i ex nazityskland, Usa, Sydafrika, Sverige mfl.
Tankarna kan vi nu bära med oss när vi jobbar vindare med rättigheter och historiska kopplingar till det!

YAM

I veckan avslutades YAM-utbildningen. Vi har förstått att det upplevts som viktigt innehåll när vi frågat eleverna, om än kanske paketerat på ett sätt som kan utvecklas. Tankarna tar vi med oss och delar med projektgruppen.

Orienteringsdagen 19/10

Vi närmar oss denna dag och här kommer lite matnyttig info:

Orienteringsdag 2018- Ladan

Kommande:

19/10 Orienteringsdag

29/10-4/11 Höstlov

Ha det fint allesammans!

/Merkuriusteamet

Veckobrev v.41

Tack alla som kom till föräldramötet, det var fantastiskt trevligt! Protokollet finns nu på schoolsoft och listorna över klassföräldrarna kommer upp snart.

På idrotten är eleverna fortfarande ute, inte för ens efter höstlovet börjar idrotten vara inne. Vissa dagar ute är fantastiskt fina med guldgula löv och strålande sol, då fungerar fortfarande shorts och t-shirt, andra dagar regnar det och är bara 2 grader på morgonen. Välj kläder som passar ute i alla väder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk också på att gå in på schoolsoft och titta i PROVSCHEMAT så att ni håller koll på läxor och prov som kommer framöver. Vi skriver inte ut läxor i veckobrevet och vill att eleverna tränar på att själva gå in och använda schoolsoft.

 

På matten har vi börjat med 5minuter avslappning i början på varje lektion. Eleverna kommer in i klassrummet där det är dämpad belysning och lugn musik, de sätter sig på sina platser utan att ha någonting i händerna (pennor, sudd, stressbollar eller liknande). Vill man blunda får man gärna göra det, vi tänker på vår andning och följer luftens väg ner i lugnorna och sen ut igen. Vi lyssnar på kroppen och andas ut spring, stress och bus från rasten. När kroppen har hittat ett lugnare tempo ställer vi in oss på att arbeta och hitta fokus på uppgifterna som komma skall.

Relaterad bildBildresultat för avslappning

 

Det har blivit en otrolig skillnad på studieron och fokuset på lektionerna. Det är inte ett mål att hinna räkna många tal men på lektioner med avslappning först hinner eleverna mer än dubbelt så många uppgifter som tidigare. Mängdträning har sina fördelar och det känns bra att eleverna hinner befästa tex uppställning genom att räkna flera olika tal med samma metod. Men framförallt upplever jag som lärare att informationen blir lättare att ta till sig för eleverna när de är lugna och förståelsen är ju det viktigaste.

Vi kommer att fortsätta med avslapppning på matten men kan också tipsa om Yoga på Klubben 15.00 på torsdagar för de som är intresserade av mer. Camilla, som också jobbar i klassen, håller i Yogan på Klubben.

 

På trä- och metallslöjden har eleverna haft två veckor med eget kreativt arbete, vi övar initiativförmåga och kreativitet. Det är också ett bra sett att scanna av vilka verktyg och tekniker eleverna känner sig trygga med och vad vi ska fortsätta utforska och lära oss.

Eleverna har skapat allt från miniatyrlekplatser till gossedjursrum och käppar. Vi har även pratat om vad det innebär att ”bli nöjd” och tänka ett steg längre.

-”vad skulle jag ha gjort annorlunda om jag fick chansen att göra om det här?” är en bra fråga att ställa sig för att hela tiden vilja läsa sig mer och inte ge upp.

Det kommer att bli lite metallslöjd framöver, efter höstlovet börjar det projektet. Fram till höstlovet ska vi he verktygsgenomgång och korta teknikgenomgångar för att bekanta oss med nya verktyg och tekniker.

 

Trevlig helg!!

 

 

 

 

Plutos veckobrev v. 41

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och värden / Ansvar och inflytande

Idrott

Vi inledde veckans idrottslektion som vi brukar med uppvärmningsövningarna ”Väcka kroppen” och ”Rörelsestopp”. Här får barnen öva på att ta och följa instruktioner samt att leda varandra genom att hitta på och visa en övning.

Efter uppvärmningen lekte vi  kullekarna ”Kaninjakten” och ”Korv med bröd”. Efter varje lek utvärderade vi med ”Tummen”. Tummen går till så att en håller sina händer bakom ryggen och bestämmer vilken tumme man ska ta fram när vi räknat till tre. Tummen ska spegla ens helhetskänsla av leken. 

Tummen upp = det här var en rolig lek som jag gärna leker igen. 

Tummen åt sidan = det här var roligt och det här kändes inte så bra. 

Tummen ner = den här leken var inte rolig för att…

Så här sa några kompisar om Kaninjakten:
tummen upp – för det var så roligt att springa.
tummen upp – för det fanns så många kaninhålor (pass).
tummen sida – för det var jobbigt att springa men roligt att hoppa in hålorna.
tummen ner – för det kom alltid någon och hoppade in i det hålet som jag stod i.

Så här sa några om korv med bröd:
tumme upp – för det var roligt att vara bröd och få rädda någon.
tumme sidan – för leken var rolig men jag tyckte vi lekte den för kort tid.
tumman ner – för jag blev kullad för lite för hårt av en kompis.

Vi avslutade lektionen med nedvarvning på golvet till lugn musik i dämpad belysning. 

Svenska

I svenskan har vi arbetat med veckans bokstav Ff. Vi har trollat fram bokstaven, sånger, rasmor och ord kopplat till den. Vi har arbetat med bokstavsslingan, samlat ord, jobbat i iPads med bokstavståget samt i arbetat i bokstavsboken. 

Vi har också arbetat med Språklust. Språklust är ett material som bygger på bornholmsmodellen och som vi använder oss av för att utveckla elevernas språkförståelsen i förskoleklass. Materialet är uppbyggt på ett 12-veckorsprogram där vi gör några övningar varje dag. 

Denna vecka har vi arbeta med Rim. Vi har ramsat ”Jan Banan” och ”Alla byxor äro dyra”, vi har pratat om vad rimord är och aktivt lyssnat för att höra hur olika ord låter och om det låter lika i slutet. Vi har arbetet med rimkort och hittat rim-par.

När eleverna har lärt sig rimma har de kommit en bit på väg i den fonologiska medvetenheten. Vilket är en betydelsefull del och grunden i den språkliga medvetenheten.

För att uppfatta rim måste man lyssna på hur orden låter, istället för att tänka på vad de betyder. Det viktiga är att eleverna uppfattar och hör det som är ljudmässigt lika. 

* mus – hus
betydelsemässigt olika
ljudmässigt lika = rim

*mus – råtta
betydelsemässigt lika
ljudmässigt olika = inte rim.

Matematik

Denna vecka har haft vår första ”Singmalektion”. Vi har samtalat om vad matematik är, undersökt talen 1-10, övat på att känna igen siffersymbolen, räknat framåt och bakåt på olika sätt samt övat på att skriva siffrorna.

Upplägget under varje Singmalektion har ett tydligt mål och en återkommande struktur.

Vi utforskar:

Startuppgiften presenteras på tavlan. Jag har ett problem som jag behöver hjälp med att lösa. Ett av talkorten saknas, hur kan vi tar reda på vilket det är? Hur många talkort är det om det ska vara 1-10? Till hjälp fick alla elever en varsin hög med talkort från 1-10 där samma talkort sakandes. Eleverna arbetande enskilt på sina platser och en stund innan vi återsamlades igen.

 

sedan delade vi mes oss våra tankar och alla fick förklara vilken strategi de använt för att komma fram till vilket tal som saknades.

Strategier som eleverna använde sig av: 

 • jag bara kollade på tavlan och såg att fem var 5 var borta.
 • jag räknade siffrorna och såg att 5 fattades.
 • jag la dem i ordning 1-10 och såg att 5 fattades. 
 • jag räknade  1 2 3 4 _ 6 och såg att 5 fattades. 

Vi lär:

Vi tittar på hur vår mattekompis Gustav löste uppgiften och prövar hans sätt. Gustav la talen i ordning från 1-10. Vi startar sedan på olika tal i talraden och övar på att räkna framåt och bakåt.

 

Sedan ser vi hur mattekompisarna har räknat i exemplet och så övar vi igen på att räkna framåt och bakåt och och fyller i talen som saknas tillsammans.

Jag övar:

I arbetsboken övar vi sedan enskild på att räkna framåt och bakåt och skriva de siffror som saknas på talraden.

Fördjupning: Vi hjälper varandra för att befästa våra kunskaper. Att kunna förklara hur en själv har löst en uppgift hjälper eleven att befästa sina kunskaper. Vi har talkorten 1-10 tillgängliga i klassrummet under dagarna så att eleverna har möjlighet att utforska på egen hand eller utmana varandra. De lägger då upp talkorten och gömmer sedan ett eller flera valfria tal och så får kompisen räkna ut vilket/vilka det är som saknas.

Plutokompis! Kan du räkna framåt och bakåt för någon där hemma, titta på talraderna nedan.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

10, 9 , 8 , 7, 6, 5 , 4 , 3 , 2, 1

6, 7, 8, 9, 10.

4, 3, 2, 1.

 

Ugglan och kompisproblemet

Vårt värdegrundsarbete fortsätter. Denna vecka har vi tittat på ”Ugglan och kompisproblemet” som denna gång handlade om att känna sig utanför. Vi hade fina diskussioner i klasserna efter filmen och alla fick i uppdrag att under den fria leken var extra uppmärksamma på varandra och bjuda in till lek. För att strukturera vårt samtal och synliggöra våra tankar använde vi Visible thinking-rutinen ”think-pare-share”.

Leken är oerhört viktig och det är genom den som barnen har möjlighet att öva det sociala samspelet som allra bäst. Något vi lägger stor vikt vid och ger utrymme för under hela dagen. Som vi berättade på föräldramötet gällande grupprocessen så är den första smekmånaden nu över och barnen visar på olika sätt att de är tryggare. Gruppen befinner sig nu i rollsökningsfasen som är en ganska intensiv period. Det händer mycket och många nya kompiskontakter knyts och prövas. Och det är nu vi har som mest nytta av de verktyg och strategier vi arbetat fram tillsammans. Vi övar på att säga stopp – hämta hjälp – bjuda in – turas om mm. Vi ser en stor glädje hos barnen och det leks över hela skolgården med både jämnåriga och äldre kompisar. Det konstrueras och pysslas en hel del och vi ser också att rollekar som familj/ restaurang lockar många just nu.

Matråd

I torsdags kom Saturnus matrådsrepresentanter på besök i Pluto. De berätta vad matrådet är och vad som togs upp på terminens första mötet. Vi fick bland annat veta att det slängs en hel del mat,  även dryck (mjölk) och att köket nu önskar att vi samarbetar för att förändra det framöver. Måntro att vi blev förvånade när vi fick höra att det faktiskt är så att de rätter som det slängs mest av är våra favoriträtter Tacos och pasta. Vi samtalade om hur det kan komma sig och hur vi kan tänka framöver när de rätterna serveras. Vi pratade även om vad en lagom portion är och hur en kan tänka när vi tar mat. Att det är viktigt att vi lyssnar på kroppen och känner efter hur mycket vi orkar äta upp. 

På matrådet framförde eleverna ett önskemål om att köket skulle servera en alternativ maträtt de dagar då de vet att det är mat som många inte är så förtjusta i (som t ex fisk). Detta har köket lyssnat på och kommer nu att serverar även en soppa dessa dagar. 

Plutolek med Saturnus

Vi har nu under två veckors tid haft glädjen att få lära känna och leka tillsammans med eleverna i årskurs 3 på lunchrasten. Stort tack alla i Saturnusar för roliga lekar och för att ni har varit sådan bra lekledare och förebilder. 

 

Simskolan
På simskolan denna vecka fortsatte vi med att finslipa på ben- och armtagen och bröst- och ryggsimmet. Vi fick också lära oss om sjövett och fick simma på mage, rygg samt prova att dyka ner till botten med flytväst på. Nästa vecka har Nix och Charon sitt sista simtillfälle. I den lokala planeringen (finns på hemsidan) för simskolan kan du som förälder få veta mer om hur upplägget och innehållet i simskolan ser ut och vad vi har gjort under de här veckorna.

 

Skola och hem

Höstlov

OBS! Skolan är stängd under måndagen! Dessutom så stänger skolan 15:00 på fredagen! (Skolan stänger alltid 15:00 före röd dag!).

 

Föräldrakoordinatorer

Nu har vi två föräldrakoordinatorer i Pluto. Detta läsår kan du som förälder höra av dig till 

Liselott Sund (grön) och Janna Kokko (röd) om du har frågor eller punkter som du önskar att de ska lyfta på koordinatorsmötet. Kontaktuppgifter till dem finns i Schoolsoft. 

 

Nästa vecka:

Måndag: Skolstart 8.20 för GRÖNA gruppen, då idrottslektionen startar 08:30. RÖDA gruppen börjar som vanligt kl 08:30.

Torsdag: Skogsutflykt för GRÖNA gruppen 14.30-16.00.

Fredag: Mångrupperna = Simskola för grupperna NIX och CHARON. Tag med vattenflaska, frukt, badkläder och handduk i en ryggsäck. Barnen behöver nu vara lämnade senast kl 07.50. Vid 08.00 går vi till bussen.

HYDRA har spelfredag tillsammans med Daniel kvar på skolan.

 

Tack för att du lämnar en kommentar så att vi ser att du har tagit del av informationen!

 

Trevlig helg!

/ Plutopedagogerna

Saturnus veckobrev v.41

Hej alla Saturnusar!

Saturnus bus med Pluto har under veckan fortsatt och denna vecka har Saturnus grön stått för lekarna. Det har varit roligt att se hur de har förklarat och hjälpt Pluto eleverna att komma in i leken. Det är även roligt att se hur dessa två veckors lek har skapat kära relationer mellan eleverna. Detta ser vi varje dag då eleverna under promenaden till lunchen möts av kramar och förväntningar inför dagens lek av Pluto eleverna. När det börjar närma sig lek kommer även Pluto fram till oss i Saturnus för att visa sitt intresse. 

OBS! Glöm inte bort att anmäla närvaro eller frånvaro genom att lägga in tider eller skriva ledig under höstlovet på SchoolSoft. Detta för att fritids ska kunna planera sin verksamhet på bästa sätt. 

Kunskaper / Elevers ansvar och inflytande

Sv – Den Magiska Dörren

Denna vecka har vi startat upp ett nytt projekt under halvklasserna på tisdag och torsdag i klassrummet. ”Den Magiska dörren” av eleverna i Saturnus. Alla elever kommer under de kommande veckorna ta sig in i fantasin värld och skriva sin egen första kapitelbok. Vi kommer varje vecka starta upp ett nytt kapitel. Vad kapitlet kan innehålla, samt vad vi kommer att öva på går vi tillsammans igenom inför varje kapitel för att alla elever ska kunna få hjälpa att komma vidare i sin bok. Detta även för att öva på hur vi kan använda oss av skriftspråket. Vi kommer under projektets gång öva på personbeskrivningar, skriva brev, skapa spänning, miljöbeskrivning, dialog (talstreck), punktlistor, kunna förstärka ord med adjektiv, skapa en röd tråd i berättelsen, få ett tydligt slut och knyta ihop lösa trådar.

Den här veckan skapade vi framsidan till vår bok. Eleverna fick bli inspirerade av olika dörrar som finns på Lemshaga. Vi ritade av dörren och skrev vår titel och även författare och illustratör.

Ma- Singma

Den här veckan har vi jobbat vidare med addition och subtraktion. Här har  eleverna fått ta sig an tvåstegs problemlösningar där eleverna behöver räkna ut flera steg för att komma fram till rätt svar.

Vi har vid dessa uppgifter vill boken att använda oss av 4 steg.

 1. Förstå problemet (stryk under det viktigaste)
 2. Gör en plan (hur ska vi tänka vilka siffror är viktiga att addera eller subtrahera och hur ska det göras för komma fram till en lösning.
 3. Genomför planen (rita upp problemet med ex. blockmodellen)
 4. Kontrollera svaret (uppställning, miniräknare, överslagsräkning är mitt svar rimligt)

  

Elevers ansvar och inflytande / Normer och värden

Regler på fotbollsplan

Då eleverna upplever att de inte har några skrivna regler på fotbollsplan var det dags att sätta dem. Några elever från respektive grupp blev utsedda att representera klassen och tillsammans med Desirée gå igenom vilka regler vi kan tänkas ha. Det blev en hel del regler som vi under onsdagen gick igenom med hela klassen. Eleverna kände sig enade och våra förhållningssätt kommer att sättas upp på fotbollsplanen under nästa vecka.

Matråd

Under tisdagen gick Tryggisarna från Saturnus iväg för att delta i skolans matråd. Här tog det upp mycket matnyttigt och eleverna kände sig stolta över att få vara delaktiga i något så viktigt. Tryggisarna gick därefter och informerade i Pluto, Uranus ochNeptunus för att alla på Mellangården skulle vara informerade vad som tagits upp under matrådet denna gång.

Hem och skola

Läxa

Eleverna kommer att få välja att läsa ur Nyckeln till Skatten eller ur en egen kapitelbok. Därefter får de svara på tillhörande frågor i ditt läxhäfte. Vi kommer även under veckorna erbjuda antingen eng/mattekluringar som extra läxor för de elever som önskar lite utmaning.

 • Nyckeln till skatten (Läs ur boken så att du på fredag känner dig trygg att läsa tillsammans med en kompis.)
 • Besvara frågorna i din läxbok.
 • Utmaning: Glosor på glosor.eu v.41 – unit numbers eller v.41 – unit London (användarnamn: Villan lösenord: villan1819)

När vi jobbar vidare i Happy year 3 (vårt engelska material för åk 3) så har eleverna börjat märka att orden som vi lärt oss förväntas vi nu kunna stava till. Så det är viktigt att alla övar på orden så att eleverna slipper hoppa mellan kapitlen. För att vi ska kunna skriva texter i framtiden så behöver vi ett bra ordförråd så att det inte blir så kämpigt att bara hitta orden. Tack för att ni övar så flitigt där hemma. 

Information inför nästa vecka: (vi går enligt schema)

Måndag: Min familj presenteras av Edit och Alva
Tisdag:  Friluftsliv, vi går till södersved och fiskar, hovar och leker lekar. Ta gärna med varm dricka, smörgås/frukt att mumsa på under utflykten. Tips är även: stövlar, överdragsbyxor och en varmare tröja under jackan. Just nu är prognosen bra men man vet aldrig.
OnsdagFöräldramöte 17.30-19.00 vi ses i Villan
Torsdag:
Fredag: Blandade grupper “Vi på Mellangården”.

Praktikant i Saturnus

Under nästa vecka kommer vi i Saturnus få besök av en gammal Lemshagaelev som kommer att göra sin praktik hos oss under vecka 42. Ludwig går sitt första år på gymnasieprogrammet Idrott och Hälsa med inriktning innebandy.  

Tack för en trevlig vecka tillsammans

Camilla, Ingela, Pernilla, Desiree