Plutos veckobrev v. 3

Hej alla Plutofamiljer!

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

NO

I NO har vi startat upp ett nytt tema om vintern. För att ta reda på vad barnen redan visste om vintern fick det tillsammans i grupper rita ner på affischer allt de kunde komma på när de hörde ordet ”vinter”. Efter en stunds tänkande och ritande, stannade vi upp och tittade på en film som handlade om vintern. Medan barnen tittade på filmen skulle de se om det fanns något i filmen som de kunde komplettera med på sina affischer. Det fanns massvis med spännande saker vi kunde rita: fåglar som bor kvar, spår i snön, olika djur som visar sig på vintern, men också djur som går i ide. Nästa gång ska barnen få presentera sin vinter-affischer.

SVENSKA

Veckans bokstav

Från och med denna termin har vi ändrat upplägget i arbetet med veckans bokstavsarbete. Istället för att arbeta med detta vid flera tillfällen i veckan, kommer vi nu viga en heldag åt detta. Det innebär fler arbetsuppgifter under en och samma lektion vilket ger eleverna möjligheten att öva på att koncentrera sig och arbeta under en längre stund.

Denna vecka har vi arbetat med bokstaven Mm. Vi sjöng Majas Alfabetsvisa om Midsommarblomster. Vi ramsade “Masken kryper i vårt land”. Vi tittadade på bokstavståget och samlade ord M-ord på tavlan.

Språklust

I språklust har vi övat på att “göra klart meningarna”. Vi lyssnade på olika meningar där det fattades ett ord i slutet. Uppdraget blev sedan att komma på olika ord som passade och gjorde att meningen blev hel.

 

Plutokompis! Kan du göra de här meningarna hela?

 

Igelkotten har många …..

 

Brandkåren släcker …..

 

Imorgon ska vi gå till …..

 

Min favoritmat är …..

Vi har med en bild på ett troll som utgångspunkt fantiserat ihop en saga. Vi inledde berättelsen med meningen “Det var en gång…” och sedan så turades vi om att hitta på meningar för att bygga vidare på sagan. Här är resultaten:

Vi har har lärt oss en ny ramsa om “Fågel Fenix” och sjungit “Elefantvisan”. Vi har även börjat arbeta med sammansatta ord. Sammansatta ord är ord som kan stå vart och ett för sig men också sammanfogas till ett nytt.

För synliggöra och förstå detta så enkelt som möjligt använder vi våra händer till hjälp.

Orden GLAS och ÖGON bildar det nya ordet GLASÖGON

Plutokompis!

Vilket nytt ord får du om du sätter ihop orden SOL + STOL? Berätta och visa med händerna för någon där hemma.

Vi har även övat på att dela upp sammansatta ord för se vilka två ord vi får då.

Då har vi gjort samma övning med händerna som hjälp fast gjort rörelsen tvärtom.

I ordet FISKPINNAR hittar vi orden FISK och PINNAR.

 

Plutokompis!

Vilka två ord hittar du i ordet HÅRBORSTE? Berätta och visa med händerna för någon där hemma.

MATEMATIK

Nu är vi igång med Singma igen! Målet med veckans Singmapass var att kunna jämföra och storleksordna tal samt att kunna avgöra vilket tal som är störst respektive minst. Vi inledde lektionen med att visa upp en bild med bakverk på storskärmen.

Vi skulle tillsammans utforska vilket fat som hade störst antal kakor och på vilka olika sätt vi kunde ta reda på det. Barnen fick fundera och prova själva en stund. Sedan samlades vi för att gå igenom vad barnen kommit fram till. Olika metoder barnen hade använt sig av var bland annat:

  • De använde kuber i olika färger eller symboler som representerade de olika kakorna.
  • De ordnade bakverken i rader och såg att den längsta raden innehöll den största gruppen.
  • De räknade bakverken.

Efter att vi själva fått prova så fokuserade vi på metoden att jämföra och storleksordna tal. Vi satte upp bilderna på bakverken på tavlan under varandra. Vi pratade om att sju munkar är FLER än fem kakor och att tre muffins är FÄRRE än fem kakor. Vi jämförde också med talraden 1-10 och ringade in just talen 3, 5 och 7 för att tydliggöra. Vi kunde konstatera att 7 är STÖRST och 3 är MINST.

Vi avslutade med att arbeta i våra övningsböcker där de fanns uppgifter som gav barnen möjlighet att träna och befästa sina kunskaper.

Fritids

Nu är vi inne i vårterminens andra vecka och här kommer lite information gällande eftermiddagarna på Plutofritids.

Utedagar

Vi fortsätter med våra utedagar på torsdagseftermiddagarna, kl.14.30-16.00. Grön och röd grupp turas om att gå till Raketen eller någon annan närliggande plats varannan vecka och vi är tillbaka på skolan senast kl.16.00. Det betyder; grön grupp jämn vecka och röd grupp ojämn vecka fram till sportlovet. På vår anslagstavla visas det varje vecka vilken grupp som går iväg och det går även att läsa i veckobreven.

Veckans pyssel

Under hösten har vi pedagoger planerat pyssel och skapande aktiviteter till fritidseftermiddagarna, vilket vi också kommer att fortsätta med, men nu vill vi att barnen ska bli lite mer delaktiga i planeringen. Därför har vi introducerat Plutos förslagslåda för barnen så att de får möjlighet att komma med egna förslag.

Delaktighet, inflytande och ansvar För att eleverna ska uppleva att verksamheten i fritidshemmet är stimulerande är det en förutsättning att de får vara delaktiga och ta ansvar. Lgr11 4 kap.

Skola och hem

Information

Ny elev i Pluto

Under fredagen fick vi besök av vår nya Plutokompis som börjar den 28 januari. Det gick superbra och alla på Pluto gjorde verkligen sitt bästa för att de skulle känna sig så välkomna som möjligt. 

Våga Visa – kvalitetsundersökning

På måndag vid lämning/hämtning vill vi att ni kommer fram till någon av oss pedagoger så att vi kan dela ut Våga Visa-enkäten till er.

Våga Visa är en anonym kvalitetsundersökning som föräldrar i förskoleklass får svara på varje år. Enkäten är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete och ligger bland annat som grund för hur vi utvärderar och vidareutvecklar verksamhetsmålen inför varje nytt läsår. För att resultat av enkäten ska bli rättvisande måste vi få så många svar som möjligt. Så vi önskar att ni alla tar er tid till detta.

Enkäten är uppbyggt med frågor utifrån läroplanens olika rubriker och riktlinjer. Genom att läsa våra veckobrev har ni kunnat ta del av hur vi arbetar utifrån läroplanen. Något vi hoppas ska göra det enklare för er fylla i formuläret. Vi vill även be er att inte fylla i vet ej som svar, då det precis som en utebliven enkät kan bli oerhört missvisande för hela resultatet. Dyker det upp frågor som ni tycker är svåra att svara på, fråga oss, så kan vi förklara hur vi tänker kring det kopplat till verksamheten.

Det finns två olika sätt att svara på enkäten.

Alt. 1 Ni föräldrar fyller i enkäten och återlämnar den sedan i det medföljande svarskuvertet (igenklistrat) till oss på skolan. När svarstiden har gått ut skickar vi på skolan in kuverten till rätt instans.

Alt. 2 Ni föräldrar fyller i enkäten via internet. Hemsida, inloggningsuppgifter och lösenord hittar ni i formuläret. Varje enkät har två lösenord så att två föräldrar kan svara separat om de önskar.

Ni har möjlighet att svara på enkäten mellan 21 januari och 1 februari.

Tack för ert engagemang!

Nästa vecka

Måndag: Idrott/ NO

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag: Utflyktsdag GRÖNA gruppen 14:30-16:00

Fredag:

Lämna en kommentar så ser vi att ni läst veckobrevet!

Trevlig helg!

/Plutos pedagoger

 

Saturnus veckobrev v. 3

Hej alla i Saturnus,

Nu har det blivit halt på skolgården och vi har valt att spärra av vissa delar på skolgården där det har blivit isbanor för att ingen ska göra sig illa. Vi har pratat med eleverna om detta för att alla ska visa hänsyn till avspärrningarna. När vi pratade om detta inne i röd var det så härligt att höra er elevers förståelse kring dessa avspärrningar då ni uttryckte att ni förstod att dessa avspärrningar är för er säkerhet. Hoppas nu att det kommer lite snö istället så vi slipper dessa isbanor och istället får åka skärlapp i backen samt skapa och bygga i snön.

Bild tillsammans med Cissi – John Bauer

Inspiration från John Bauer. Under hela vårterminen kommer vi att inspireras av den kände svenska konstnären John Bauer.

Ni vet han som fascinerades av skogen och illustrerade alla fantasifulla väsen som lever där…

Under sommaren läste jag (Cissi) en roman om honom och hans liv. Dessutom har jag tagit del av olika material, tex artiklar om den tragiska olyckan på Vättern i november 1918 (för 100 år sedan) då båten Per Brahe sjönk och hela familjen Bauer och resten av passagerarna dog under en stormfylld resa på Vättern.

Under vår första lektion har vi fått lära oss mer om hans liv och sett ett klipp från en film om John Bauer samt en intervju med Margareta Bauer, hans brorsdotter. Vi såg även på ett bildspel med hans fina målningar med olika väsen från skogen.

Vi komma att lära oss mer om John Bauer och inspireras av hans konst. Detta gör vi bl a genom att använda vår fantastiska miljö runt Lemshaga som lockar fram vår fantasi.

Vi kommer att teckna med skisspennor och tusch samt måla i akvarell. När våren kommer går vi ut och fotograferar samt tecknar och målar utomhus.

Inför nästa veckas bildlektion (och veckan därpå för andra gruppen) får eleverna gärna ta med sig ett gammalt föremål som de ska teckna av.

Ett tips som jag vill ge er föräldrar redan nu är att besöka Jönköpings läns museum där ni kan se hans fins skisser. Dessutom kan man åka på ”Trolska båtturer” på sjön Brunn, nära Gränna, där John Bauer och hans familj bodde sommartid.

Friluftsliv – Skridskor

 

 

Tisdagen bjöd på fantastisk skridskoåkning i solen på Ekvallen. Eleverna i Saturnus och Uranus åkte tillsammans i det fina vädret. Vi lekte lekar, körde lite skridskoteknik, körde lite passningsspel med klubbor. Några körde även match. När det sedan blev dags för lunch så njöt vi av vår medhavda matsäck och varma dryck som värmde oss lite till.

 

 

 

 

 

Information från skolan:

21/1-6/2 Enkäten VÅGA VISA
På måndag kommer vi att dela ut enkäten Våga visa som vi lyfte under vårt föräldramöte under Ht-terminen där ni föräldrar och elever kommer att få svara på ett antal frågor. Undersökningen pågår mellan den 21 jan – 6 feb ni kan göra den digitalt eller genom att fylla i dokumentet ni får och därefter lämna in till oss.

Utvecklingssamtal VT 2019
Den 28 och 30/1 så erbjuder vi er föräldrar och elever utvecklingssamtal. Ni kommer även bli erbjuden ytterligare samtal i samband med att de Nationella proven har blivit rättade. Inför utvecklingssamtalet ska ni fyllt i det dokument som finns på school soft senast 2 arbetsdagar före samtalet.

30/1 – Utvecklings-samtalsdag
Onsdag den 30/1 är det utvecklings-samtalsdag och ordinarie lektioner utgår.
Fritids och Klubben ansvarar för verksamheten denna dag. För att kunna planera inför dagen behöver vi veta om ditt barn ska vara närvarande denna dag.

Var god skriv en kommentar i schoolsoft under mina tider: Ledig alt. Närvaro senast onsdag den 23/1. 
Hälsningar Fritids och Klubben

Föreläsning Reggio Emilia den 6/2 kl.18.30 
Några gånger om året utvidgar vi föräldrakoordinatorsmötet och går ut med en allmän inbjudan till en kväll med fokus på skolans pedagogiska profil. Denna gången är det Cecilia Högsveden-East som kommer att tala om skolans Reggio-Emiliainspiration. Om ni vill delta vill vi att ni anmäler er senast den 1:a februari via Schoolsoft. Detta för att kunna
ordna lämplig lokal.
Välkomna!
önskar Föräldrakoordinatorgruppen

Blänkare:

28/1 – Utvecklingssamtal pågår
30/1 – Utvecklingssamtalsdag
31/1  – Klassträff i Villan – Utmaningar, Lotteri, Korv & Fika Inträde 25 kr. Meddela gärna hur många ni är som kommer så klassföräldrarna kan planera inköp.
6/2  – Föreläsning Reggio Emilia kl.18.30
8/2  – Vi i Mellangården startar upp igen och nu är alla på Mellangården med från Pluto till Saturnus
13/2 – Allaktivitetsdagen på Mellangården,
18/2 – Skolbio i Gustavsberg

Nästa vecka:

Måndag:
Tisdag:
Onsdag: Idrott
Torsdag:
Fredag: Nytt kapitel i Nyckeln till skatten

Läxa vecka 3-4
Nu kör vi igång med läsläxan igen.
Vi kommer nu att ge er möjlighet att delge varandra om era tankar kring veckans kapitel genom Google Classroom. Ni kommer här använda er av våra lässtrategier precis som vi gjort i läxboken men istället för att enbart skriva till oss mentorer kommer du nu även få ta del av alla kompisars tankar.
Du kan även såklart välja att läsa en valfri bok och berätta om denna för dina kompisar med hjälp av lässtrategierna.

Det finns två uppgifter att göra en för ”Skattjakten del 2” samt en för ”Valfri bok” Vi testar detta och självklart utvärderar vi tillsammans med eleverna om någon vecka.

Du går in på Google Classroom antingen via din dator genom att skriva Google Classroom i sökfönstret eller genom att ladda ned Classroom på din läsplatta. Alla elever har sitt eget användarnamn och lösenord. Användarnamnet är namn.efternamn@lemshaga.se lösenord är ….09.

Schackutmaning

Vi fortsätter vårt arbete med schack både under skoltid samt fritidstid mån och torsdagar 15-16.

Nu har vi äntligen fått våra fina schackbräden och är en riktigt schackklubb!

Veckans kluring

Veckans kluring – facit

Tack för den här veckan,

Camilla, Ingela, Maria, Pernilla och Nils

Uranus veckobrev v.3

Hej alla i Uranus!

Ännu en härlig vecka har passerat och nu känner vi oss lite mer varma i kläderna efter juluppehållet.

Skridskodag

I tisdags var vi på Ekvallen tillsammans med Saturnus och åkte skridskor. Det var en riktig härlig dag med mycket friåkning, lek och matsäck i solen!

NO

Vi har fortsatt att prata om vad vi behöver för att må bra. Tankekartan nedan visar vad Uranus grön och röd tillsammans tyckte de behövde. Vi pratar om och funderar även på hur det vi äter påverkar oss och hur vi mår. Varför räcker det kanske inte att ta en knäckemacka till lunch? Varför är jag alltid så trött under eftermiddagen? Kan det ha att göra med vad jag äter? Barnen har många tankar och drar själva många kloka slutsatser.

Vi har utmanat oss själva att pröva minst en grönsak till maten vid varje lunch. Vi kommer även att ta lite kort på hur våra tallrikar kan se ut och reflektera kring vad vi kan göra för att välja mer grönt på våra tallrikar!

Under veckan har vi även fått lära oss mer om vatten. Vi har pratat om att vatten kan vara fast, flytande eller gas. Vi har även pratat och sett en film om vattnets kretslopp. Barnen har fått sitta två och två och läst en faktatext om detta och sedan fått svara på frågor utifrån vad de har lärt sig.

SO

Barnen har haft i läxa att intervjua någon hemma om deras yrke. Uppgiften var att ta reda på personens yrke, dess arbetsuppgifter, om den trivs med sitt arbete, vad personen drömde om att bli när hen var liten samt dess fritidsintressen. Barnen skapade egna frågor som de sedan fick ta med sig hem. Utifrån svaren fick de skriva upp stödord. Här i skolan har de sedan fått återberätta intervjun för en kompis, samt skriva ner en sammanfattning. Dessa texter kommer de sedan få läsa upp för klassen så att vi får lära oss av varandra om många olika spännande yrken.

Svenska

Joline och Jaquline skrev ett mail till oss där de blivit inspirerade och ville, precis som i ”Diamantjakten” också skicka iväg en nalle ut i världen!  Många barn var taggade på på idén och Nadja har nu gett oss en nalle som vi har döpt till Jeff. Vi har skrivit ett meddelande på både svenska och engelska som sitter fast.

Hej!

Min klass har skickat ut mig på uppdrag i världen. Om du hittar mig, tag med mig på något roligt, ta en bild och skriv till klassen och berätta om det.
Sätt mig sedan någonstans där någon annan kan hitta mig.

Hälsningar Jeff


Vi hoppas såklart att vi får följa vår nalle när den far ut i världen på äventyr. Vi önskar Jeff lycka till!

Övrig info:

Utvecklingssamtal
Vi påminner att boka tid för utvecklingssamtal som nu finns utlagda på Schoolsoft. Som vanligt gäller föst till kvarn.
Samtalen är måndag em, onsdag hela dagen och ev någon mer em vid behov. Vi lägger inte ut fler tider än de som ni ser där.
Fyll i frågorna ”inför utvecklingssamtal” på School soft senast två dagar innan utvecklingssamtalet.

 

Föräldramöte
Välkomna till föräldramöte den 13/2 kl 17.30.

 

Föreläsning Reggio Emilia den 6/2 kl 18.30
Några gånger om året utvidgar vi föräldrakoordinatorsmötet och går ut med en allmän inbjudan till en kväll med fokus på skolans pedagogiska profil. Denna gången är det Cecilia Högsveden East som kommer att tala om skolans Reggio-inspiration. Om ni vill delta vill vi att ni anmäler er senast den 1:a februari via school soft. Detta för att kunna ordna lämplig lokal.

Välkomna!
önskar Föräldrakoordinatorgruppen

 

Nästa vecka
Måndag: Sovmorgon/fritids
Tisdag: Bild
Onsdag: Läxförhör (”En nalles irrfärder”). Ny läxa delas ut: ”Allt försvinner”
Torsdag: Kör
Fredag: Veckans elev: Svante och Jamie

 

Trevlig helg!

Sara, Cissi, Lisen och Vincent

Neptunus V3

Hej alla Neptunusar!

 

Denna vecka bjöd på kyla och halka, men trots det har flera av eleverna roat sig med att leka “Cirkus”.

Till friluftslivet nästa vecka, då det fortfarande kommer att vara kallt vore det bra om eleverna tar med sig ett sittunderlag, en frukt och något varmt att dricka.

 

 

Kunskaper

 

Under veckans matematiklektioner har vi arbetat med tiotal och ental. Vi har tränat på att jämföra tal utifrån tiotal och ental. Vi har också tränat på att storleksordna tal och avgöra vilket som är det mindre respektive större talet. Sedan har vi arbetat med mönster och att kunna upptäcka mönster i olika talföljder. Det kan ni gärna träna på hemma genom en rolig gissalek. Om jag säger 10, 8, 6, och 4. Vad kommer sedan? Leken kan göras svårare och svårare allt efter mer och mer träning. Under veckans lektioner har vi tittat på ”Livet i mattelandet” som nyss släppt den efterlängtade säsong två. Ett program som man kan titta på många gånger.

 

 

Under svenskalektionerna har vi bekantat oss med bokstaven Pp. I bokstavspåsen gömde sig panda, prickar, pokemon och pingviner. Vi har också startat “läsgrupper”, där eleverna läser tillsammans 15 minuter 4 dagar i veckan fram till Sportlovet för att de ska bli bättre och bättre på att läsa. Ni får naturligtvis träna läsning hemma också!

 

 

Denna vecka har vi på SO-lektionen har vi arbetat vidare med våra gårdstomtar men vi har också lärt oss mer om älvorna. I folktron är inte älvorna så snälla och vänliga som de ofta beskrivs i sagorna, utan de är ganska snarstuckna och hämndlystna och anses kunna sätta sjukdomar på människorna.

 

 

Under veckans NO-lektion har vi lärt oss mer om rådjuret. Vi har också pratat om vad olika djur har för speciella namn på honan, hanen och ungen.

 

Under bildlektionen med Cissi har vi startat upp ett nytt arbetsområde:

Inspiration från John Bauer
Under hela vårterminen kommer vi att inspireras av den kände svenske konstnären John Bauer.
Ni vet han som fascinerades av skogen och illustrerade alla fantasifulla väsen som lever där…
Under sommaren läste jag (Cissi) en roman om honom och hans liv. Dessutom har jag tagit del av olika material, tex artiklar om den tragiska olyckan på Vättern i november 1918 (för 100 år sedan) då båten Per Brahe sjönk och hela familjen Bauer och resten av passagerarna dog under en stormfylld resa på Vättern.

Under vår första lektion har vi fått lära oss mer om hans liv och sett ett klipp från en film om John Bauer samt en intervju med Margareta Bauer, hans brorsdotter. Vi såg även på ett bildspel med hans fina målningar med olika väsen från skogen. Inspirationen från vår konstnär kopplas även till arbetet med sagor och väsen som klassen påbörjade förra veckan.
        
Vi komma att lära oss mer om John Bauer och inspireras av hans konst. Detta gör vi bl a genom att använda vår fantastiska miljö runt Lemshaga som lockar fram vår fantasi.
Vi kommer att teckna med skisspennor och tusch samt måla i akvarell. När våren kommer går vi ut och fotograferar samt tecknar och målar utomhus.

Ett tips som jag vill ge er föräldrar redan nu är att besöka Jönköpings läns museum där ni kan se hans fina skisser. Dessutom kan man åka på ”Trolska båtturer” på sjön Brunn, nära Gränna, där John Bauer och hans familj bodde sommartid.

 

 

idrottslektionen dansade vi Polka som uppvärmning för att sedan utmanas i en “gymnastikbana”. Vi tränade bl.a. på att balansera, hoppa, snurra och åla.

 

 

 

 

Hem och skola

 

Vi vill be om ursäkt för strulet som blev med kläderna i hallen. Vi var inte tydliga med att alla platser behövde tömmas inför julen så att det kunde städas. Allt som blev bortplockat blev dock förvarat hos vaktmästaren. Vi har lärt oss att till nästa längre lov vara tydligare.

 

100 dagar smartare!

Den 31 januari firar vi 100 dagar i Neptunus. Dagen kommer att firas genom att vi gör massor med saker som handlar om 100. Självklart blir det en hundraläxa också. Vi vill att alla kommer på något roligt ”100-bygge” hemma, som de tar med sig den dagen. Det kan tex vara ett makaronhalsband med 100 makaroner eller en teckning med 100 hjärtan. Alla ska ta med sig sitt “bygge” till skolan så att vi kan presentera våra ”byggen” för varandra.

 

Föreläsning Reggio Emilia den 6/2 kl.18.30

Några gånger om året utvidgar vi föräldrakoordinatorsmötet och går ut med en allmän inbjudan till en kväll med fokus på skolans pedagogiska profil. Denna gången är det Cecilia Högsveden-East som kommer att tala om skolans Reggio-Emiliainspiration. Om ni vill delta vill vi att ni anmäler er senast den 1:a februari via Schoolsoft. Detta för att kunna ordna lämplig lokal.
Välkomna! önskar Föräldrakoordinatorgruppen

 

Läxa:

  • Den magiska kulan – Läs kapitel 18 i läseboken med tillhörande sidor i läxboken.

 

Nästa vecka:

 

Måndag: Bokpåsen tillbaka till skolan.
Tisdag: Friluftsliv: Ta gärna med ett sittunderlag, en extra frukt och varm dryck.
Onsdag:
Torsdag: Idrott – Ombyte och handduk. Läsläxa lämnas in.
Fredag: Läxa lämnas ut.

 

Kommande händelser:

  • 30/1 Utvecklingssamtalsdag: Skolan stängd men fritids öppet.
  • 31/1 Vi firar 100 dagar i skolan.
  • Föreläsning: Reggio Emilia den 6/2 kl.18.30
  • 13/2 Allaktivitetsdag
  • Vecka 9 Sportlov

 

Trevlig helg!

 

Ann-Sophie, Lisa och Agnes

Klasstelefon: 08-586 313 01

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

lisa.webering@lemshaga.se

agnes.jansson@lemshaga.se

Solen veckobrev V.3

Nu har vi klarat två hela veckor, fantastiskt… Bara 21 kvar innan sommarlovet.

Nästa vecka går vi in i en period 3. Detta betyder att det kan finnas en del schemaändringar som främst berör de praktiska ämnena. Se till att ni har koll på detta.

I övrig rullar nu skolan på som vanligt, med några få undantag. Bland annat hjälper några av våra fantastiska 9:or till att vara domare till mellanstadiets bandyturnering ”Fair Play” idag.

Vecka 12 planerar vi in ett spännande projekt om livet efter Lemshaga. Här kommer lite info om detta:

_____________________________

”Mitt liv mina val” 20/3 vill du bidra?

Kort bakgrund – Vi vill att våra elever ska få syn på sig själv som person (vad är ens drivkraft), hur matchar det mot utbildningar och framtida jobb. Vi vill gärna gå lite utanför boxen – inte tänka typiska mans/kvinnoyrken! 

Vad vill vi göra 20 mars?

Vill du som förälder eller tidigare elev komma och berätta om vad du jobbar med eller vilka utbildningar du valt och varför?

Hur?

Vi kommer köra kort intro för alla sedan miniföreläsningar på 10-15 minuter för grupper på 13 elever och däremellan ”mässa” där 10-15 föräldrar/fd elever berättar om sina jobb/studieval.

Tid: 20/3 kl. 12.30-15.00

Plats: Ladan/gymnastisksalen Lemshaga

Deltagande elever: Årskurs 7-9 (156 elever)

Kontakta Fredrik Pettersson om detta låter intressant

fredrik.pettersson@lemshaga.se

________________________________

Föreläsning Reggio Emilia den
6/2 kl.18.30
Några gånger om året utvidgar vi
föräldrakoordinatorsmötet och går
ut med en allmän inbjudan till en
kväll med fokus på skolans
pedagogiska profil. Denna gången
är det Cecilia Högsveden-East
som kommer att tala om skolans
Reggio-Emiliainspiration. Om ni
vill delta vill vi att ni anmäler er
senast den 1:a februari via
Schoolsoft. Detta för att kunna
ordna lämplig lokal.
Välkomna!
önskar
Föräldrakoordinatorgruppen

Ledighet

Vårterminen är ju lite speciell för alla åk 9:or. Vi vill åter påminna om vad som gäller vid ledighet.
”Under vårterminen beviljar vi inte några ledigheter på grund av nationella prov. Vi ser att eleverna behöver vara närvarande så mycket som möjligt för att kunna tillgodogöra sig den undervisning de behöver för att utveckla sina kunskaper optimalt och kunna prestera efter bästa förmåga på proven. Vi hoppas att ni har överseende med detta”.

 

Här kommer igen en uppdaterad lista över viktiga datum:

28/1 Solen Dans i Brunn fm (Mer info på schoolsoft)

29/1 Solen Dans Hemmesta 18.30-21.00 (Föräldrar uppmanas att hämta)

30/1 Utvecklingssamtalsdag (Mer info i Schoolsoft)

31/1 Allaktivitetsdag (Välj aktivitet via länk)

4/2 Utvecklingssamtal under mentorstimmen. (Ni andra har sovmorgon)

25/2 – 1 / 3 Sportlov

12/3 NP Svenska

14/3 NP Svenska

20/3 NP NO LABB halvdag

20/3 Inspirationsmässa på em i Ladan

26/3 NP Franska och Spanska (påverkar inga andra lektioner)

27/3 NP Franska och Spanska (påverkar inga andra lektioner)

2/4 NP Franska och Spanska (påverkar inga andra lektioner)

3/4 NP NO åk 9

9/4 NP Engelska

11/4 NP Engelska

15/4-18/4 Påsklov

30/4 NP Franska och Spanska (påverkar inga andra lektioner)

⅕ Lov

6/5 NP Franska och Spanska (påverkar inga andra lektioner)

7/5 NP SO

8/5 Skolansdag, Lemshagaforum för eleverna på förmiddagen

9/5 NP SO

13/5 Lemshaga forum

15/5 NP Matematik

17/5 NP Matematik

19/3 NP NO

20/2 NP NO

20/5-21/5 Studiedagar

22/5 Omvärldsdag för åk 6-9

30/5-31/5 Lov

6/6 Lov Sveriges nationaldag

7/6 Lov 

11/6 Friluftsdag

12/6 Avslutninsmiddag, Solen (Ni är lediga under dagen och kommer på kvällen)

13/6 Sommaravslutning

 

Veckans ord v. 4 (ordet till höger är det rätta)

aborre abborre
abonemang abonnemang
altid alltid
anorlunda annorlunda
agusti augusti
avunsjuk avundsjuk
bestämmde bestämde
bestäma bestämma
bla bl.a.
definera definiera
defenetivt definitivt
disskution diskussion
disskutera diskutera
dusha duscha
igentligen egentligen
imot emot
faktist faktiskt
fläskfile fläskfilé
fotölj fåtölj
längst längs (längs med något, vi gick längs gatan)
mittimot mittemot

 

 

Trevlig helg önskar Solens mentorer

Fritids i Villan VT-2019

Så var vi igång igen, härligt! Vi kommer fortsätta ha obligatorisk fritidsgympa varannan onsdag jämna veckor mellan kl 15-16.15, vet ni med er att ni hämtar under den tiden, påminn gärna era barn att ta med sig sina saker till gymnastiksalen. Nytt i Villan för i år är Schack som vi kommer ägna tid åt både under skoltid och fritidstid. Målet är att bli mästare på spelet och klassen har bildat schackklubben ’Schackplaneten’. På fritids kommer det vara spel med ledning/support av Nils på måndagar och torsdagar. Eleverna är så peppade och ser verkligen fram emot detta.

Planeringen för fritids i Villan under VT-2019 ser ut som följer;

Måndagar; Morgonfritids; Lilla aktuellt med efterföljande quiz tillsammans med Nils.
Eftermiddagen; Vi startar upp veckans pyssel i Saturnus röd. Schack kl 15-16 i Saturnus grön.

Tisdagar; Veckans pyssel i Saturnus röd. Spel/rita/läsa osv i Saturnus grön.

Onsdagar; Veckans pyssel i Saturnus röd. Spel/rita/läsa osv i Saturnus grön. Ojämna veckor.
Fritidsgympa i gymnastiksalen jämna veckor, då bakar vi också i villan så att även de elever som inte kan baka på fredagar har möjlighet att kunna delta i denna uppskattade aktivitet.

Torsdagar; Veckans pyssel i Saturnus röd. Schack kl 15-16 i Saturnus grön. Eleverna erbjuds att vara med på fritidsgympa på torsdagarna även under denna termin.

Fredagar; Veckans pyssel i Saturnus röd. Baka ojämna veckor. De elever som varit med och bakat kommer precis som förra terminen få ta med det vi bakat hem och den sista fredagen i månaden kommer alla elever få fika på det som bakats och titta på film.

Först ut som veckans pyssel, under v. 3 och 4 är Decoupage på kakelplattor, har ni vita (eller andra ljusa färger) och släta kakelplattor att skicka med ert barn så tar vi tacksamt emot dessa.

 

Vi vill gärna påminna om att det är vi på fritids som sköter utcheckningen på eftermiddagarna när eleverna går hem.  Det är viktigt att barnen säger hej då till en av oss och inte enbart till sina mentorer

Ni når oss på telefon 08-586 313 26 och mail; nils.hernsjo@lemshaga.se och pernilla.stiernebo@lemshaga.se

 

Tack för en fin första vecka på läsåret. Ha en riktigt trevlig helg.

Nils och Pernilla