Åk 8 – SH/RE/HI – Mänskliga rättigheter del 1

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.43-51

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven)
  • Vad händer om du inte tillåts få tillgång till bostäder, utbildning och jobb?
  • Hur skulle det vara att få höra nedvärderande ord om dig/din folkgrupp?
  • Hur skulle du tänka om myndigheter ex polisen, socialen om du eller din familjs bilvit behandlade på detta vis?

Material:

Källkritik:

Kallkritikguiden vt 18

Källanalys – träning

Källkritikguiden kort ht 18

MR:

Romer

https://arbetet.se/2018/06/28/tiggare-romer-fattigdom-rika/

 

Gleerups: Samhälle 7-9

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)

 

Förankring i kursplanens syfte (för läraren)
Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har diskussioner längs hela vägen och vi avslutar med en analys där eleverna kan välja muntlig eller skriftlig analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.43
v.45
v.46

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.