Bre med egen smörkniv

Ansvarig lärare: Ayla Lannestedt

När: P1

Vad?

Skapa bruksföremål som används vid matlagning eller i köket. Alla arbetsuppgifter kommer att baseras på att eleverna får ”pröva och ompröva”.

Utifrån temat kommer elverna att få både förbestämda och fria uppgifter. Fokus kommer att ligga på att eleven utvecklar sin förmåga att på egen hand planera, genomföra och reflektera kring sitt arbete för att sen kunna utveckla sina arbetsmetoder.

Startuppgiften är ett bra exempel på hur uppgifterna kan komma att genomföras. Startuppgiften kommer att vara i två steg (1.pröva, 2. ompröva)

  1. Skapa en smörkniv efter en färdig mall med de kunskaper om verktyg och tekniker som du har sen tidigare.
  2. Designa en egen smörkniv utifrån olika inspirationskällor och reflektioner från den första smörkniven. Utveckla din arbetsmetod utifrån lärdomar du drog vid den första smörkniven.

Hur?

Vi arbetar utifrån slöjdprocessen.

SLÖJDPROCESS = inspiration -> idé -> undersöka -> skissa -> ritning -> planera -> arbeta -> visa upp -> reflektera

 

Tillsammans kommer elverna att skapa en idébank med förslag på uppgifter inom temat, därefter kommer eleverna att få välja tre idéer att arbeta vidare med själva.

Valet av uppgifter ska motiveras skriftligt och med inspirationsbilder (färdiga bilder och egna skisser). Arbetet ska dokumenteras genom att eleverna i slutet av varje lektion fotar sitt pågående arbete och antecknar hur arbetet ska fortskrida nästa lektion. Vi använder Google Classroom, klasskod: ed8flnq.

Vi kommer, på olika sätt, att dela med oss av våra olika lärdomar och tankar under arbetets gång för att på så vis utveckla både idéer och arbetsmetoder hos oss själva och varandra.

 

Varför?

Det finns en lång tradition alla kulturer att skapa bruksföremål som används vid matlagning. Fortfarande är de föremålen vanligt förekommande i kök och en viktig del av elevernas vardag och andra skolämnen som Hemkunskap.

Genom att skapa föremålen i naturmaterial minskar vi mängden plast i hemmen och bidrar på så vis till en mer hållbar utveckling och minskad resursförbrukning i samhället.

Att ”pröva och ompröva” är en av slöjdens kärnor. Att se processen som det viktiga i lärandet, inte slutresultatet är väldigt viktigt. Misstagen, ändringarna och modet att våga göra om och prova igen behöver vi alla utveckla för att kunna ta oss an allt nytt vi vill lära oss eller göra i livet.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Steg E Steg C Steg A
1
Kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.
2
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer man tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer man tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer man tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
3
Kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
4
Kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
5
Kan på ett enkelt ochdelvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
6
Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
7
Tolkar slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Tolkar slöjdföremålets uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Tolkar slöjdföremålets uttryck och för då välutveckladeresonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
8
Kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar på samband mellan form, funktion och kvalitet.
Kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt godanvändning av slöjdspecifika begrepp och visar på samband mellan form, funktion och kvalitet.
Kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar på samband mellan form, funktion och kvalitet.

Övergripande mål från LGR11 2.2

Centralt innehåll från kursplanen

Förankring i kursplanens syfte

Utvärdering och dokumentation