Short Stories & Reading Comprehension

Juliette Greco: French singer and actress mentioned in our story.

Reading comprehension and reading strategies will be our focus in March. This is a means of preparing for the national tests this spring. But, it also includes a good dose of Canadian culture and history. And of course, vocabulary building.

The themes we will be working with are love, religion, alienation, and society. How do social expectations affect us? What is love? What roles can religion play in our lives? What makes us feel alienated?

We will be reading a short story by Canadian author Heather O’Neill entitled, ”And they danced under the light of the moon.”

Lez Zeppelin: a band that is mentioned several times in our story.
The Royal Canadian Legion: one of the many very Canadian settings in this French-Canadian tale.
The main character, Jules, feels alienated in his small town.
Québec: The story takes place in this province.

Reading

 

Formative Assessment:

  • Discussions during class often using Think, Pair, Share or ”What Makes You Say That?”
  • VT-routines such as chalkboard

Summative Assessment

  • Comprehension questions and analysis done in Google Classroom

Läroplanen:

• Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
• Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

• Talad engelska och texter från olika medier.
• Talad engelska med viss regional och social färgning.
• Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
• Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
• Skönlitteratur och annan ktion även i talad, dramatiserad och lmatiserad form.
• Dikter.

• Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika

stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter. Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

• Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.