Happy year 3

Ansvariga lärare: Ingela Eriksson och Camilla Mauritzson

 

När, under vilka veckor? HT 18 – VT 19

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan vi bli bättre på engelska – både enskilt och i grupp?
 • Hur kan vi våga använda engelskan i vardagen? (på resor, studiebesök mm)
 • Vilka fraser och ord är bra att kunna i sin vardag?
 • Hur stavas och uttalas orden?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

 

Förankring i kursplanens syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Centralt innehåll från kursplanen
Kommunikationens innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
Lyssna och läsa — reception
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion
 • Enkla presentationer.
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (ej aktuellt år 3)

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta med Gleerups digitala läromedel, “Happy year 3”. Vi kommer samtala, skriva och lyssna på nya ord. Vi bygger tillsammans upp vårt ordförråd för att kunna samtala med kompisarna om aktuella områden som familjen, skolan, aktiviteter, kläder, kroppen, mat, hemma och leksaker.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under lektionerna vid samlingar samt vid grupparbeten och enskilt arbete.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35 – Unit 1 “Me”

 • Att kunna hälsa och säga hej då på engelska.
 • Att kunna presentera mig.
 • Att kunna säga om jag är en flicka eller en pojke.
 • Att kunna svara ja eller nej på engelska.

 

v.36 och 37 – Unit 2 “Family”

 • Att förstå ord som hör till familjen, t ex syster och bror.
 • Att kunna säga något om min familj.
 • Att känna till orden för gammal och ung.
 • Att kunna säga hur gammal jag är.

 

v.38 – Unit 3 “My house”

 • Att kunna säga något om var jag bor.
 • Att känna till orden old, new, big, small.
 • Att känna till orden för vissa möbler.
 • Att känna till skillnaden mellan in och on.

 

v.39 – Unit 4 “Colours”

 • Att kunna säga några färger på engelska.
 • Att känna till höger och vänster på engelska.
 • Att känna till betydelsen av in the middle.
 • Att kunna läsa och förstå enkel text i prat- bubblor.

 

v.40 – Unit 5 “Numbers”

 • Att känna till veckodagarna på engelska.
 • Att kunna säga någon veckodag på engelska.
 • Att kunna räkna till tio på engelska.
 • Att förstå enkla muntliga instruktioner.

 

v.41 – Unit 6 “Clothes”

 • Att känna till namn på några klädesplagg.
 • Att kunna de vanligaste färgerna på engelska.
 • Att kunna säga något om vädret.
 • Att känna till plural-s och varför man skriver det.

 

v.42 – Unit 7 “My classroom”

 • Att känna till de vanligaste orden i klassrumsmiljön.
 • Att känna till några av prepositionerna: in the middle, in, under och on.
 • Att kunna läsa en mycket enkel text.
 • Att kunna följa en enkel skriftlig eller muntlig instruktion.

 

v.43 – Unit 8 “My body”

 

v.45 – Unit 9 “Pets”

 

v.46 – Unit 10 “Things”

 

v.47 – Unit 11 “Playtime”

 

v.48 – Unit 12 “On the farm”

 

v.49 – Unit 13 “A year”

 

v.50 – Unit 14 “In the forest”

 

v.51 – Unit 15 “In town”

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi samtalar tillsammans och i par för att alla elever ska få möjlighet att få talutrymme. Vi skapar en miljö där alla känner sig välkomna att samtala i gruppen.