Verktygen i salen

Ansvarig lärare: Ayla Lannestedt

När: v.36-v.40

Vad?

Vi utforskar salen tillsammans, lär oss hitta både verktyg och material. Begrepp och namn som ofta förekommer i slöjdsalen övas på ett lekfullt sätt.

Eleverna testar olika sätt och verktyg för att ändra formen på en bit trä. Vi tar hjälp av snickarbänken, kompisarna och funderar tillsammans på olika metoder för att sätta fast och bearbeta en bit trä.

Slöjdprocessens olika delar smyger sig in i arbetet, idé, skiss, ritning, arbete, redovisa och reflektera.

Hur?

Kims lek med verktyg.

Pröva rasp, fil och slippapper av olika slag för att se och känna själva vad som händer. Eleverna får uppleva verktygen och träbiten genom att testa sig fram, pröva och ompröva.

Skisser och teckningar samt olika målningstekniker med olika färger.

Varför?

Eftersom eleverna inte har haft slöjd tidigare ska de lära sig om både sal, innehåll, rutiner och arbetssätt. De ska bli trygga och kreativa.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Övergripande mål från LGR11 2.2

Centralt innehåll från kursplanen

Förankring i kursplanens syfte

 

Utvärdering och dokumentation