Fritidsklubben (åk 4 – 6)

29ed7

Välkommen till Fritidsklubben.

Fritidsklubben är åldersblandad och vänder sig till barn i åldrarna 10-13 år (gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år). Hela verksamheten bygger på att eleven kan ta ett eget ansvar både att anmäla om man ska närvara på Klubben och när man ska hem.

Vi erbjuder en meningsfull fritid med frivillighet, trygghet och gemenskap som nyckelord. Barnen skall i samspel med kamrater och pedagoger kunna utveckla:

  • sin sociala kommunikativa förmåga
  • lek och rörelse
  • skapande
  • förståelse för regler och normer

 

Möjlighet skall även finnas för vila och avkoppling. Klubbens lokaler finns i Storgården på mellanplanet. 

Verksamheten är öppen måndag-fredag, efter skoldagens slut till kl. 17.00.
Vid behov av morgonomsorg 07.30 – 08.20 görs en anmälan om detta till Fritidsklubbens personal. Morgonomsorgen är på Mellangårdens Fritids. Mellanmål serveras kl.14.30. Frukt finns att tillgå när man själv önskar.

Under skolans lovdagar är Fritidsklubben stängd. Önskas skolbarnsomsorg under skolans lovdagar ansöker förälder om detta i förväg till Fritidsklubbens personal. Då erbjuder vi plats på skolans Fritids. Information om detta meddelas inför varje lov på Schoolsoft. Observera att anmälan skall göras inom ett visst datum. 

Vad är skillnaden på Fritids och Fritidsklubben?

Nu när eleverna har blivit äldre finns det skillnader mellan Fritids och Klubben som är värt att uppmärksamma: – Klubben är till för våra mellanstadieelever som vill stanna för att ”vara med kompisar” och andra som vill ta ett mellis och sedan åka hem.

  • Personalen på Klubben måste veta om eleven är kvar eller har åkt hem och anmälan måste alltid göras av eleven när man kommer och när man går hem.
  • Klubben stänger kl.17.00 och därefter får eleven vänta utanför skolan, vid rondellen för hämtning av förälder eller åka hem med bussen.
  • Avgiften till Klubben är betydligt lägre än på Fritids. Avgiften bestäms av Värmdö kommun och inget som vi kan påverka. Därför är det färre antal vuxna per elev på Klubben än på Fritids.

 

Viktigt info!

Plats som står outnyttjad utan föregående anmälan i en månad kan sägas upp av Värmdö kommuns kundvals- och finansieringsavdelning. Uppsägningen sker skriftligt från kommunen med omedelbar verkan. 

Plats på Fritids övergår automatiskt till Fritidsklubben om den inte sägs upp.
Klubbens tel.nr. är 08-586 313 25
Anmälningsblankett finns på hemsidan (klicka här) och ska mailas till Expeditionen.

 

Välkommen!