Om mig och mitt liv, forts

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos
När, under vilka veckor? VT15 (se grov tidsplan nedan)

Vad?

Fokus i år är att fortsätta utveckla en allsidig kommunikationsförmåga på franska genom att träna på att berätta olika saker om sig själv, sin familj och sina kompisar.

Frågeställning (och följdfrågor):

Att berätta om mig, mina kompisar och mina intressen:
 • Vad heter olika klädesplagg på franska? Hur berättar man om favorit plagg och vad man har på sig? Hur kommunicerar man när man ska handla kläder i Fransktalande länder?
 • Hur presenterar man en annan person? Och berättar om olika yrken som familjemedlemmar, eller andra, har?
 • Hur kan jag beskriva min lägenhet eller mitt hus? Vilka rum finns det och vad heter de på franska?
 • Repetition av frukter och färger, verb och grammatik
 • Hur kan man berätta om sina egna och andras fritidsaktiviteter?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik, uttal. Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen:

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion:

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Olika former av samtal och dialoger.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Se nedan för aktuella delar av matrisen som bedöms
Ladda ner dokumentet "Matris_Franska.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska använda La Nouvelle Chouette Bs kapitlar som underlag för att utveckla elevernas språkliga förmåga – att förstå och göra sig förstådd. Detta ska vi genomföra genom att göra varierande övningar (hör- tal- skrivövningar) samt olika stimulerande lekar såsom t.ex. bild/ord memory, bingo, puzzel, lekar m.m.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Vid varje lektionstart eller vid start av ett ämnesområde presenteras ett tema och vad som ska göras. Klassen diskuterar kring samtalsämnet (eventuellt temat i läromedlets respektive kapitel) på franska. Eleverna samarbetar och hjälps åt att förstå läraren och/eller läromedlet och sedan föra kommunikationen vidare.

Bedömning sker via muntlig interaktion (kontinuerligt under lektionstid) och skriftliga övningar/framställningar samt hör- och läsövningar.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

OBS! Detta är grov planering och kan ändras!
v.2-3 – Repetition
v.4-8 – Fransktalande länder
v. 9 – Sportlov
v.12-14 – Tema : Klädesplagg, handla kläder, siffror
v.15 – Påsklov
v.16-17 – Berätta om en annan person och deras yrken
v.18-19 – Berätta om sitt lägenhet/hus + designa egen hus
v.20-22 – Fritidsaktiviteter
v.23 – film

Varför?

Att ha grundläggande kunskaper för att förstå, göra sig förstådd och kunna kommunicera (på olika sätt) med fransktalande människor.

Sammanhang och aktualitet :

Att skapa autentiskt lärande och intresse för språket genom att koppla målspråket till personliga intresse samt att kunna kommunicera på franska.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • utvecklar sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift,
 • fördjupar sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang,
 • utvecklar sin förmåga att använda språket muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva (och förklara samt motivera) sina åsikter,
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,
 • utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas och göra jämförelser med egna erfarenheter

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

Berätta om mig och mitt liv

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos
När? HT14 (se grov planering/tidsplan nedan)

Vad?

Fokus i år är att fortsätta utveckla en allsidig kommunikationsförmågan på franska genom att berätta om olika ämnesområden som är mest bekanta för eleverna : att berätta om sig själv, sin familj, sina fritidsintressen och sina kompisar.

Frågeställning (och följdfrågor):

Att berätta om mig själv: mina intresse, mina kompisar, mina husdjur, mina kläder, mitt hem…?
1) Hur presenterar man sig själv utförligt och presenterar sin familj? Hur ställer man frågor tillbaka?
2) Vad heter olika vilda djur på franska? Hur berättar man om vilka djur man tycker om/inte tycker om?
3) Vad heter de olika klädesplagg på franska? Hur beskriver man vad man har på sig?
Hur frågar man efter ett plagg i en affär? eller hur mycket något kostar?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik, uttal. Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen:

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion:

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Olika former av samtal och dialoger.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Se nedan för aktuella delar av matrisen som bedöms
Ladda ner dokumentet "Matris_Franska.pdf"
För betyget D ska alla kunskapskraven för E uppfyllas samt till övervägande del för C uppfyllas.
För betyget B ska alla kunskapskraven för C uppfyllas samt till övervägande del för A uppfyllas.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska använda läromedlet ”La Nouvelle Chouette B” och dess kapitel som underlag för att utveckla elevernas språkliga förmåga – att förstå och göra sig förstådd. Detta ska vi genomföra genom att göra varierande övningar (hör- tal- och skrivövningar) samt olika stimulerande lekar såsom t.ex. bild/ord memory, bingo, puzzel, lekar m.m.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Varje lektion ska läraren informera/presentera lektionen/diskutera kring ett samtalsämne (eventuellt ämnet i läromedlets kapitel) på franska. Eleverna ska samarbeta och hjälpas åt att förstå läraren och sedan föra kommunikationen vidare.

Bedömning sker via muntlig interaktion och skriftliga övningar/framställningar.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

OBS! Detta är en grov planering/tidsplan!
v.35-37 – Repetition av gamla kunskaper från åk6 (ord, fraser, grammatik, presentera sig, mm)
v.38-40- Jobba vidare med att presentera sig och ställa frågor tillbaka (kapitel 1)
v.41-43 – Jobbar med att lära oss flera djur och vilddjur (kapitel 3)
v.44 – Höstlov
v.45-47 – Jobbar med kapitel 2
v.48-49 – Kläder/Köpa kläder (kapitel 4)? ev. under VT13.
v.50-51 – Tittar på fransk film

Varför?

Att ha grundläggande kunskaper för att förstå, göra sig förstådd och kunna kommunicera (på olika sätt) med fransktalande människor.

Sammanhang och aktualitet :

Att skapa autentiskt lärande och intresse för språket genom att koppla målspråket till personliga intresse samt att kunna kommunicera på franska

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • utvecklar sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift,
 • fördjupar sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang,
 • utvecklar sin förmåga att använda språket muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva (och förklara samt motivera) sina åsikter,
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,
 • utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas och göra jämförelser med egna erfarenheter

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

Répétition

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos

När, under vilka veckor? v.35-37

Vad?

Repetition av tidigare/gamla kunskaper.

Frågeställning (och följdfrågor):

– Vilka kunskaper kan/behöver vi repetera från tidigare årkurs?

– Kommer vi ihåg hur vi ska uttala olika saker på franska?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll från kursplanen:

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Ladda ner dokumentet "Matris_Fra_7-9_Repetiton.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer under de kommande veckor att gå tillbaka till tidigare årskurs/kursplan och repetera. Vi ska repetera både stavning och uttal av gamla glosor och grammatik/verb.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer att jobba i grupp och enskild.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

Man behöver kontinuerligt stanna upp och gå tillbaka för att se vad vi behöver ta igen och vilka kunskaper som inte sitter som de ska.

Strategier

Ansvarig/Ansvariga: Marcela Salazar G

När, under vilka veckor? 10-

Vad? Strategier

Frågeställning (och följdfrågor): Hur kan vi använda oss av olika strategier för att göra oss förstådda?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikatio- nen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Kommunikationens innehåll

• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

• Åsikter, känslor och erfarenheter.

• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa – reception

• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

• Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Ladda ner dokumentet "Lpp strategier matris .pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

– Vi kommer att arbeta mycket med att tillsammans lista ut hur vi kan göra oss förstådda trots att man kanske inte förstår allt. Fokus på vad förstår jag och inte vad jag inte kan.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

– Kontinuerligt under lektionstid

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Oavsett hur duktig man är på ett språk kommer det alltid att komma tillfällen där man inte förstår eller kan formulera med ett ord vad man menar. Kommunikation är det viktigastes när man lär sig ett språk och därför behöver man ha olika strategier för att kunna göra sig förstådd.

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Övergripande mål från LGR11 2.2:

• kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

• Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

• Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem.

• Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

• Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Beskrivning

Ansvarig/Ansvariga: Marcela Salazar G

När, under vilka veckor? 42-

Vad?
Beskrivning

Frågeställning (och följdfrågor):
Hur beskriver vi saker och personer på spanska?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
– använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

– Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
– Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
Åsikter, känslor och erfarenheter.
-Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
– Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
– Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
– Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
– Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
– Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
– Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
– Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal. – Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
– Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
– Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):
Ladda ner dokumentet ”Venus Matris Beskrivning .pages”

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att jobba både muntligt och skriftligt med att beskriva personer och saker.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Muntligt och skriftligt.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

– Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
– Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
– Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

– Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
-Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
-Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Presentera sig

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos
När, under vilka veckor? VT15 (se grov tidsplan nedan)

Vad?

Fokus i år är att börja utveckla en bas för att kunna kommunicera på franska genom att enkelt kunna presentera/prata om enkla tema, såsom sig själv, sin familj, sina husdjur m.m.

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Hur berättar man om hur man mår på ett enkelt men tydlig sätt? Vilka ord behöver man kunna för detta?
 • Hur pratar man om vad man tycker om/inte tycker om?
 • Hur pratar man om klassrumssaker, husdjur, frukter (och färger)?
 • Hur pratar jag om min familj (släktord)?
 • Hur säger man vad klockan är eller datumet (veckodagar, månader, säsonger)?
 • Hur kan vi lära oss om fransk mat och att beställa mat/dryck samt betala notan?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– Grundläggande kunskaper för kommunikation: skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, uttal, mm.

– Se samband eller likheter/skillnader mellan Frankrike och Sverige.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Utveckla en allsidig kommunikativ förmåga genom att:

– utveckla sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift,

– fördjupa sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang,

– utveckla sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas och göra jämförelser med egna erfarenheter.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Matris i moderna språk finns för åk 7-9.
Ladda ner dokumentet "Matris_Franska.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska utveckla elevernas språkliga förmåga – att förstå och göra sig förstådd. Detta ska vi genomföra genom att göra varierande övningar (hör- tal- skrivövningar) samt olika stimulerande lekar såsom t.ex. bild/ord memory, bingo, puzzel, lekar m.m.

Vi jobbar utifrån läromedlet ”La Nouvelle Chouette A”.

På lektionerna kan eleverna jobba med och diskutera kring ett samtalsämne (eventuellt ämnet i läromedlets kapitel).

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Muntlig interaktion, hörövningar och skriftliga övningar/prov.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

OBS! Detta är en grov planering och kan ändras.

v.2-3- Berätta om hur man mår och repetera kunskaper från förra termin

v.4-5 – Klassrumssaker (Kap.4) 

v.7-8 – frukter och fäger (kap.5) 
v.9 – Sportlov
v.10-12 – Kap.6 + prov
v.13-14 – släktord, beskriva sin familj, skapa en franska familjeträd
v.15 – Påsklov
v.16-22 – Valfria tema (t.ex. beställa mat), repetition, teater
v. 23 – film

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

Målet är att skapa autentiskt lärande och intresse för språket genom att koppla målspråket till personliga intressen samt att kunna kommunicera på franska.

Att ha grundläggande kunskaper för att förstå, göra sig förstådd och kunna kommunicera på ett fungerande sätt med fransktalande människor.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Att ges möjligheter att kommunicera på något främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

– att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.

– aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.

– ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.