Veckobrev v. 42 Jupiter

Hej !

Arbetet pågår för fullt i skolan, här ser ni ett axplock av elevarbeten  från NO lektionerna. Vi arbetar med begreppen Näringskedja,Näringsväv och Fotosyntesen.

Just nu kan man köpa Lemshagas skoltröja skolgarderoben.se/lemshaga

Idrottslektionerna på måndag och tisdag är i klassrummet.

Nästa fredag är det prov i  SO/Geografi.

Det kan vara bra att eleverna har klocka på sig om de har svårt att hinna in i tid efter lunchrasten. Det är särskilt de elever som spelar fotboll som har svårt att höra klockan som vi ringer in i när lektionen börjar.

Vi har ett pågående arbete för att få bättre arbetsro. Vi har en skala  där eleverna har fått beskriva en lektion där det är som bäst som motsvarar en tia och en lektion där det är som sämst en etta. Eleverna skrev sedan en egen skattningsiffra var klassen befinner sig nu och sedan satte vi ett mål till nästa fredag före lovet. Vi utvärderar på torsdag och har grupperna uppnått sina mål så får de en klassfotboll och minifika på fredag. På fredag nästa vecka önskar eleverna att få klä ut sig inför Halloween. Inga masker är tillåtna och inte heller hemska sminkningar. Eleverna kan inte heller ha låtsasvapen med sig. Dräkter som är otympliga kan eleverna inte heller ha eftersom skolundervisningen pågår som vanligt och vi vill att eleverna ska ha fokus på skolarbetet och särskilt när det är prov den dagen.

Se gärna på Lilla skolaktuellt i helgen tillsammans med era barn, Mars elever deltar med ett inslag om matematik efter Singapore modellen som vår skola arbetar med.

Trevlig helg

Agneta, Karin, Krister, Ulrika & Åsa

 

 

  

Veckobrev v. 40 Jupiter

                                                            Hej Jupiter!

Inleder veckobrevet med ett viktigt tillägg att skolan stänger 13.00 på onsdag den 13.10 och även klubben är stängd på grund av planeringseftermiddag.

En vacker höstdag i oktober skriver jag veckobrev på skolgården under lunchrasten. Barnen leker och har roligt några spelar fotboll andra spelar fia, några gungar andra klättrar i träd. Det råder full aktivitet överallt. Ett par elever gör en lövkrans det första pyntet inför Halloween. Vilka härliga kreativa elever vi har på Jupiter.

 

Nu är alla utvecklingssamtalen genomförda och på måndag publiceras elevernas mål om det inte redan gjorts.

Vi arbetar på att få god gemenskap och bättre arbetsro på Jupiter. Eleverna har  dagsuppdrag nästa vecka: till exempel på tisdag ska ”jag leka med någon på rasten som jag inte brukar leka med.”

Vi försöker skapa en miljö med rum i  klassrummet eftersom många av eleverna efterfrågar att få läsa eller skriva sina berättelser i en egen vrå.

Eleverna har uttryckt önskemål om att få kuddar att sitta på i fönstren. Jag har sytt 3 överdrag än så länge och kommer att göra fler däremot så behövs innerkuddar och har ni några extra huvudkuddar eller mindre innerkuddar att skänka blir vi jätteglada. Jag har även tagit hit en av mina yogamattor som jag tänker klippa till som dyna för det är kallt att sitta i fönstren. Har någon en extra yogamatta till övers så tar vi tacksamt emot den.

På rasterna vill många spela fotboll och ibland är ingen vid rastlådan så har någon en extra fotboll att skänka till Jupiter blir många elever glada.

Till teknikprojektet hade många elever med sig mjölkkartonger, toalettrullar och olika förpackningar men det behövs fler. I NO:n  kommer vi göra slutna ekosystem i glasburkar och till det behöver vi tomma glasburkar med lock. Nu är önskelistan slut 🙂

Exempel på vad vi gör i de olika ämnena:

SO Inför avslutande test i geografi med Krister ligger information på Schoolsoft.

Engelska Glosläxa

Svenska Läsutmaningen  och skrivuppgiften om den Magiska dörren fortsätter . Flera elever skriver även på en berättelse på hundra ord om vad som händer under ytan och de som vill kommer att delta i en tävling med sin berättelse.

Idrott Orientering

Matematik Subtraktion

NO Träd och insekter i närområdet. Fotosyntesen. Fåglar flyttfåglar/stannfåglar

Klubben

Dags att fylla i tider för höstlovet!
På höstlovet (v.44) är Fritids- och Klubbenverkamheten öppen mellan den 2 till 5 november för de elever som har fritids/klubbenomsorg.
För att vi ska kunna fördela personalen behöver vi att ni fyller i närvarotider i Schoolsoft. Vill ni vara lediga skriver ni ledigt i kommentarsfältet.
Alla elever som har ifyllda tider räknas som närvarande. De som inte har ifyllda tider räknar vi som lediga.
Vi vore tacksamma om ni fyllde i detta så snart som möjligt.

Trevlig helg

önskar

Agneta, Karin, Krister & Ulrika

 

 

Veckobrev v. 39 Jupiter

                    Hej Jupiter !

 

Hösten är här och naturen skiftar i vackra färger.    

Den här veckan har flertalet elever haft utvecklingssamtal och det har varit trevligt att träffas med fina samtal där eleverna satt upp individuella mål.

Eleverna har skrivit svenska ordförståelse och kämpat på med läsförståelse tester vilket vi fortsätter med nästa vecka. Även i matematik kommer eleverna att genomföra screeningtester så att vi kan se hur eleverna ligger till och anpassa undervisningen till deras förkunskaper.

Den stora läsutmaningen fortsätter!

På tekniken ska vi bygga Lemshaga Akademi av tomma förpackningar och därför vill vi att eleverna tar med sig ursköljda mjölkpaket och andra tomma förpackningar.

Vi har utsett fyra ”tryggisar ” på Jupiter Annalisa och Valentin från gröna och Viggo och Simone från röda.

Nästa vecka har vi gårdsråd på fredag.

 

Mandala som Jupiterelever gjort på bilden.

 

Vi önskar alla en trevlig helg!

Agneta, Karin, Ulrika & Krister.

 

 

 

Skrivprojekt ”Den magiska dörren”

“Den magiska dörren”

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Agneta Giona

När, under vilka veckor?
Start HT 2021

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur skriver jag en berättelse som förmedlar upplevelser och får läsaren att vilja läsa mer?
Hur gör man “fylliga” personbeskrivningar?
Hur gör man “fylliga” miljöbeskrivningar?
Hur skriver man en berättelse med en tydlig struktur och en röd tråd genom hela berättelsen?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt.
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (grundläggande nivå)

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att skriva en kapitelbok som heter “Den magiska dörren” och är en skönlitterär roman.
Ett stort fokus i projektet med den magiska dörren är att kunna bearbeta texter. Därför kommer vi att lägga stor vikt vid att återkomma till våra kapitel och bearbeta dem gång på gång. När vi gör detta kommer vi att ha speciella fokusområden. Det kan handla om allt från hur vi kan bygga ut våra person- och miljöbeskrivningar till att titta på enskilda skrivregler och hur man kan göra styckeindelningar med mera.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
När vi är klara med alla kapitel kommer vi att undersöka och jämföra våra texter. Vi kommer också att ha boksamtal och andra typer av redovisningar både under och efter projektets gång. På detta sätt ska vi undersöka och synliggöra vår egen lärandeprocess. När vi jämför och undersöker våra texter tittar vi på följande:
Vad har jag lärt mig?
Hur har jag utvecklats?
Vilka är mina styrkor?
Hur kan jag utvecklas vidare? Vad är nästa steg?
Att skriva är en process och i arbetet med den magiska dörren är det inte själva slutresultat som är det viktigaste, utan vägen dit!

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet sker tillsammans med eleverna.

Veckobrev Jupiter vecka 36

Veckobrev Jupiter vecka 36

Nu har eleverna gått ett par veckor och rutinerna börjar sätta sig. Snart kommer vi ha föräldramöte och utvecklingssamtal. Eftersom restriktionerna öppnats upp så bjuder vi in till utvecklingssamtalen som kommer ha formen av lärakännasamtal på plats på Lemshaga. Föräldramötet den 15.9 är digitalt och Meet-länk mailar vi ut till er personliga mail ca: 17.30

Elevfoto har vi nästa vecka på torsdag den 16/9.

Det vore toppen om eleverna kan ha tofflor med sig som de kan ha inomhus, många har säkert badtofflor som de kan ha som innetofflor.

Jag har anmält Jupiter till Den stora läsutmaningen för fjärdeklasser i Sverige som startar den 15 september. Det är bokbranschens största projekt någonsin för att öka barnens läslust, över 12 000 klasser är anmälda och tävlar om en resa till Astrid Lindgrens Vimmerby.

Utvecklingssamtalen har vi på måndag 27/9 8.00-9.30 och onsdag 29/9 8.00-17.00 och några möten är förlagda till den 4.10. Tiderna finns nu utlagda att boka på Schoolsoft.

Vi önskar er en trevlig helg !

Agneta, Karin och Krister.