Tellus v.7

 

Solen skiner, vi närmas oss sportlov, vilken fantastisk vecka det varit! Den inleddes dock med den tråkiga nyheten att skolan var stängd på grund av strömavbrott i måndags. Det var helgens storm som orsakat detta…

Denna vecka har kidsen fått pusta ut efter alla prov som de kämpade sig igenom den förra. I matematik började vi med ett nytt kapitel, nämligen algebra och mönster. Vi inledde kapitlet med att spela det klassiska spelet “4 i rad”, med en twist dock. Man skulle kasta tre tärningar och med hjälp av olika räknesätt försöka komma fram till tal som ledde till att man fick 4 i rad på en spelplan. Detta för att få en förståelse kring de prioriteringsregler som råder i matematiken. Vi kommer lära oss teckna både numeriska & algebraiska uttryck samt lära oss att lösa ekvationer. Spana gärna in LPP:n för detta moment, där kan ni även följa veckoplaneringen.

 

 

 

I skrivande stund firas denna underbara Alla hjärtans dag med massa pynt och kärlek runt om i skolan 🙂

 

 

 

 

 

Hur lång är Nora egentligen!?

 

 

 

 

Fokus denna vecka

Ja här labbas det för fullt! Syftet med hela temat är att bemästra hur man skriver en fullständig laborationsrapport med tydlig struktur, och för det behövs det ju såklart labbas! Kidsen har jobbat med att testa olika ämnens löslighet i varmt och kallt vatten. Vi har diskuterat mycket om vikten av att vara systematisk och noggrann vid undersökningar för att få fram ett tillförlitligt resultat. Vi har även diskuterat mycket om felkällor och hur minsta lilla fel påverkar en undersöknings tillförlitlighet. I laborationerna jobbas det även med att planera, jämföra, tolka och dra slutsatser. De har varit så flitiga ska ni veta!

 

 

Nästa vecka ska de genomföra en klasskompis undersökning med hjälp av dess laborationsrapport. Där kommer en kamratbedömning ske huruvida rapporten var tydlig nog att följa, för att genomföra undersökningen.

Deadline för att lämna in laborationsrapport är måndag kväll.

 

 

 

 

Övrig information

Det har kommit till vår kännedom att det dessvärre har busats en del uppe vid busshållplatsen. Denna gång hade PET-flaskor placerats ut på vägen, som bilar sedan kört över. Det är lite oklart vilka som bär ansvaret men enligt vittnen har det handlat om Tellus-elever. Ta gärna en stund att prata om detta hemma ifall ditt barn har medverkat och prata om riskerna som finns då vi ser allvarligt på detta.

 

 

OBS NY TID! (Låter denna stå kvar från föregående vecka för tydlighetens skull…)

På grund av att många klasser valde samma datum att ha sina föräldramöten på, så valde vi att flytta fram vårt möte till den 11/3. Detta för att underlätta för de vårdnadshavare som har barn i fler årskurser än i Tellus.

Det är alltså bestämt att det sista föräldramötet i mellanstadiet med oss eminenta pedagoger går av stapeln onsdagen den 11 mars klockan 18.00. Här tänker vi prata om läget i gruppen, vad gör vi i skolan just nu, nationella prov/betyg samt lite information inför högstadiet. Har ni önskemål på övriga punkter så kontakta oss gärna så kan vi förbereda oss på bästa sätt.

 

 

 

Kommande datum och aktiviteter: 

 

V.8

Måndag 17/2 Deadline för Laborationsrapport version 1

 

V. 9

LOV!  (Läxa: I matematik ska kapitel 4.3 vara klart tills vi börjar)

 

V. 11

Tisdag 9/3 Skolbio. “Fight girl”

Onsdag. 11/3. Föräldramöte. 18.00-19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trevlig helg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Tellus, genom Andreas  

 

 

Algebra och mönster

Ansvarig lärare: Andreas Backvall

Projektet genomförs under veckorna 7 – 14

Algebra och mönster

 

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad möter vi för matematik i vardagen?
• I vilken ordning ska de olika räknesätten utföras?
• Hur tecknar och tolkar man matematiska uttryck för olika situationer, med och utan variabler?
• Hur förenklar och beräknar man värdet av uttryck med variabler?
• Hur konstruerar man och beskriver mönster?
• Hur tecknar man ekvationer?
• Hur löser man ekvationer?

 

 

Begrepp

Prioriteringsregler, Variabel, Algebraiskt uttryck, Värdet av ett uttryck, Förenkling av uttryck, Mönster, Ekvationer, Prövning.

 

 

Övergripande mål med anknytning till matematik från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit   till sin egen förmåga,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

 

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Se mer: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

 

Centralt innehåll från kursplanen

 

Taluppfattning och tals användning

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

 

Algebra

 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Sannolikhet och statistik

 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

 

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

 

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lyssnar aktivt på genomgångar, diskuterar, reflekterar

Vi varierar arbetet både praktiskt, teoretiskt, enskilt, par och i grupp. Vi tränar rutinuppgifter på olika svårighetsnivå i matematikboken Gamma Matematik. Vi går igenom och tränar på olika sätt att lösa problem – ritar bilder.

Vi försöker lyfta gruppens arbete genom att samarbeta och lära av varandra med olika kooperativa arbetssätt. Vi arbetar mycket tillsammans för att lära av varandra. Vi tränar på att redovisa uträkningar skriftligt och att skriva tydligt i räknehäftet. Vi tränar på muntligt beskrivande av matematik och på att resonera rimligt eller inte kring olika lösningar. Ett tillfälle i veckan arbetar vi med problemlösning i grupper.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi arbetar med olika korta ”check-koller” och diagnoser. Eleverna rättar även själva sina uppgifter med hjälp av facit och får på så sätt själva syn på styrkor och repetitionsområden.

Att delta vid diskussioner och praktiska övningar är viktigt för då blir de skriftliga resultaten mindre betydande. Det är viktigt att försöka bedöma vad eleverna kan när de lyckas visa det – men alla har rätt att både träna massor och göra fel många gånger innan kunskaperna bedöms. Bedömning sker även löpande genom undervisningen då vi många lektioner delar upp klassen i mindre grupper som får sitta med Andreas och diskutera matematik. I slutet av temat kommer vi dessutom att ha ett skriftligt prov.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Kunskaper i matematik ger ett bra sätt att i framtiden kunna välja ett lockande yrke, kunna sköta sin privatekonomi (handla, arbeta, hyra bostad) och kunna tolka samhället runtomkring (läsa av tabeller, diagram) och för att kunna påverka sin omgivning.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många både praktiska och lekfulla inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för matematikens användbarhet och betydelse. Med ett varierat arbetssätt hoppas vi nå ett ökat intresse och även självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Genom att knyta an matematikuppgifterna till elevernas vardag vill vi skapa ett intresse och sammanhang som underlättar förståelse.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Utvärdering av projektet sker under arbetets gång samt efter avslutat projekt tillsammans med eleverna, både muntligt i diskussion och med hjälp av olika typer av “exit-tickets”.

 

Veckoplanering

 

Kap 4 vecka 7 – 14 Algebra och mönster + Träning inför Nationella Prov

Varje vecka tränar vi inför Nationella Provet som är vecka 19. Röd grupp tränar på måndagar och Grön grupp på torsdagar.  Dessa dagar tittar vi igenom och skriver på gamla prov från föregående år.

Mål för vecka:

Vecka 7: 4.1

Vecka 8: 4.2

Vecka 9: Sportlov

Vecka 10: 4.4

Vecka 11: 4.5

Vecka 12: 4.6 Diagnos 4 på tisdag (För att se vad du behöver träna mer på)

Vecka 13: Träna på “Kan du begreppen + Kan du förklara” s.191

Vecka 14: Prov Kapitel 3-4 (Större omfattande prov)

Vecka 15: Påsklov

 

Kap 5  vecka 16 – 19 Geometri träna inför nationella

Mål för vecka:

Vecka 16: 5.1 + 5.2

Vecka 17: 5.3

Vecka 18: 5.4

Vecka 19: Nationella prov!

Vecka 20: 5.5

Vecka 21: 5.6

Vecka 22:

Tellus v.5

Då var den beryktade “Kungsberget-veckan” äntligen här. Den stora snackisen sedan skolstarten denna termin. Veckan började med att den röda gruppen fick tillfälle att träna på ett gammalt nationella prov i matematik. Vi lyckades beta av B-delen och diskutera i grupper om provets innehåll samt dess upplägg. Det kommer vara återkommande i matematiken framöver att vi kikar på gamla prov och diskuterar dem.

 

Onsdagen präglades av många mycket givande utvecklingssamtal. När jag och Åsa stämde av med varandra efter den långa dagen av samtal var vi helt enade om att vi båda haft fantastiskt fina samtal med er vårdnadshavare. Vi känner oss både stolta och tacksamma av den härliga föräldragrupp som ni är 🙂

 

Efter inte särskilt många timmar sömn var det dags, att i ottan, bege sig till Värmdö marknad för att påbörja resan upp till Kungsberget. Vilket fantastiskt jobb Andreas & Ulrika (Melkers föräldrar) gjort för att styra upp denna resa. Först och främst så var ju alla i tid, så bussen kunde rulla iväg som planerat.

 

Vissa var ju tröttare än andra 😉

 

Vi hade riktigt tur med vädret, med tanke på att vi lyckades undvika regn. Tack vare lite maskinell hjälp kunde vi få njuta av en massa snö!

 

Hela dagen gick i glädjens tecken! Så himla välorganiserad resa, med förvånansvärt fina backar som kompletterades av en grym lunch 🙂 Det åktes vilt i backarna ända fram till kl 15.30!

 

Så himla kul att få ta del av denna helt ljuvliga dag!

 

För de som inte följde med till Kungsberget så var det skridskoåkning och bad i badhus.

 

 

Textilslöjd och bild.

 

 

Aktiviteter i idrottssalen och yoga i mindfullness tecken.

 

 

 

Som nämnt i föregående veckobrev så är det dags för nationella prov i Svenska nästa vecka. Proven är uppdelade i 4 delprov. Två stycken är prov som ämnar testa läsförståelse av skönlitterär text (prov B1) samt sakprosa (prov B2). De andra två proven ämnar testa skrivförmåga av skönlitterär text (berättande text, prov C1) samt sakprosa (beskrivande text, prov C2). Eleverna har vid några tillfällen fått möta och öva på gamla prov men även fått en gedigen genomgång av upplägg och innehåll.

Ladda gärna hemma med god söm och bra frukost. Skicka gärna med en litet mellanmål eller annan typ av energi (en “bar”, banan eller dyl) om ni så önskar.

Så här kommer upplägget vara för dessa dagar: Observera att tiderna är hålltider och sluttiden kan ändras.

 

Måndag 3/2

Start 9:45 i klassrummet. Delprov B1

11:45 – 12: 45 lunch och rast. 

12:45 – ca 14.15 . Delprov C1 . (kan bli längre)

Hemgång efter proven

 

Onsdag 5/2

8:20 vanliga lektioner fram till:

10:30 Delprov B2

11.55-12:30 lunch och rast

12:30- ca.14.00 Delprov C2(kan bli längre)

Hemgång efter proven

 

 

 

 

Vart kommer citatet “Bästa svängen, Hökarängen” ifrån?

 

 

 

 

 

Fokus denna vecka

Vi har nu kommit till ett viktigt skede inom systematiska undersökningar, nämligen att planera. Vi har diskuterat mycket om vikten av att planera din undersökning. I planeringen behövs även en noggrannhet beaktas. Om du ska undersöka om socker löser sig snabbare i varmt vatten behöver du vara noga med att alla andra faktorer är lika. Du behöver två likadana glas eller bägare. Du behöver mäta så att det är lika mycket vatten i dem. Du ska hälla i lika mycket socker i glasen. Om du har bestämt dig för att röra runt ska du göra det lika länge.

Innan de laborationer vi ska ha behövde alla ta “brännarkörkort” för att få hantera gasolbrännare.

 

Här finner ni LPP och projektet vi ska jobba med under kommande veckor 🙂

 

 

 

 

 

 

Övrig information

 

OBS NY TID!

På grund av att många klasser valde samma datum att ha sina föräldramöten på, så valde vi att flytta fram vårt möte till den 11/3. Detta för att underlätta för de vårdnadshavare som har barn i fler årskurser än i Tellus.

Det är alltså bestämt att det sista föräldramötet i mellanstadiet med oss eminenta pedagoger går av stapeln onsdagen den 11 mars klockan 18.00. Här tänker vi prata om läget i gruppen, vad gör vi i skolan just nu, nationella prov/betyg samt lite information inför högstadiet. Har ni önskemål på övriga punkter så kontakta oss gärna så kan vi förbereda oss på bästa sätt.

 

 

Kommande datum och aktiviteter: 

V.6

Måndag 3/2. NP- Svenska. Se info ovan! 

Onsdag. 5/2. NP- Svenska. Se info ovan! 

Torsdag 6/2 Matematiktest för Grön (en mindre avstämning). Se Schoolsoft för info.

Fredag 7/2 Matematiktest för Röd (en mindre avstämning). Se Schoolsoft för info.

Fredag 7/2: 

 • Förmiddag: Delprov 1 (av 2)  i geografi. 
 • Eftermiddag: Besök från verkligheten): Vi får träffa tidningsmästare!

 

V.7 

Onsdag. 12/2. Föräldramöte. 18.00-19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trevlig helg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Tellus genom Andreas 

 

 

 

 

Kemi: Metoder & Arbetsätt

Ansvarig lärare: Andreas Backvall

Projektet genomförs under veckorna 2 – 8

 

 

Vad?

Syfte med temat:

 • Genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
 • Formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Jämföra resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
 • Ge förslag som kan förbättra undersökningar.
 • Dokumentera undersökningar i text och bild.

 

Viktiga ord & Begrepp

Systematisk undersökning, Dokumentation, Laborationsrapport, Metod, Variabel, Jämföra, Utveckla, Panera, Hypotes, Resultat, Tolka, Värdera, Slutsats.

 

Övergripande mål från LGR 11 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt har påverkat varandra.

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digitala verktyg som annan utrustning. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

 

 

 

Centralt innehåll från kursplanen

 

Kemin i naturen

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Kemins metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

 

 

Förmågor vi tränar

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer på lektionerna att samtala, diskutera, planera, laborera, undersöka, jämföra och dokumentera. Nedan följer en planering:

 

 

 

Jag kommer bedöma hur väl du kan:

 • Planera och genomföra systematiska undersökningar.
 • Jämföra egna och andras resultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
 • Dokumentera dina underökningar i text och bild
 • Använda naturvetenskaplig information i diskussioner och i egna texter.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

 

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många både praktiska och lekfulla inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för naturvetenskapens användbarhet och betydelse. Med ett varierat arbetssätt hoppas vi nå ett ökat intresse och även självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Genom att knyta an uppgifterna till elevernas vardag vill vi skapa ett intresse och sammanhang som underlättar förståelse.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Utvärdering av projektet sker under arbetets gång samt efter avslutat projekt tillsammans med eleverna, både muntligt i diskussion och med hjälp av olika typer av “exit-tickets”.

Samband och förändring

Ansvarig lärare: Andreas Backvall

Projektet genomförs under veckorna 2 – 6

Samband och förändring

 

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad möter vi för matematik i vardagen?
• Vilka samband finns mellan tal i procentform, bråkform och decimalform?
• Hur beräknar man sannolikheter och anger dem med olika uttrycksformer?
• Hur avläser man och ritar ett koordinatsystem?
• Vad är proportionella samband i vardagliga situationer?
• Vad är en graf?

 

Begrepp

Procent, Bråkform, Decimalform, Enklaste form, Förkorta, x- axel och y-axel, Sannolikhet, Koordinatsystem, Origo, Proportionalitet, Graf.

 

Övergripande mål med anknytning till matematik från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit   till sin egen förmåga,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Se mer: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

Centralt innehåll från kursplanen

 

Taluppfattning och tals användning

 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

 

Algebra

 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för enkel ekvationslösning.

 

Sannolikhet och statistik

 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

 

Samband och förändring

 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

 

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

 

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lyssnar aktivt på genomgångar, diskuterar, reflekterar

Vi varierar arbetet både praktiskt, teoretiskt, enskilt, par och i grupp. Vi tränar rutinuppgifter på olika svårighetsnivå i matematikboken Gamma Matematik. Vi går igenom och tränar på olika sätt att lösa problem – ritar bilder.

Vi försöker lyfta gruppens arbete genom att samarbeta och lära av varandra med olika kooperativa arbetssätt. Vi arbetar mycket tillsammans för att lära av varandra. Vi tränar på att redovisa uträkningar skriftligt och att skriva tydligt i räknehäftet. Vi tränar på muntligt beskrivande av matematik och på att resonera rimligt eller inte kring olika lösningar. Ett tillfälle i veckan arbetar vi med problemlösning i grupper.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi arbetar med olika korta ”check-koller” och diagnoser. Eleverna rättar även själva sina uppgifter med hjälp av facit och får på så sätt själva syn på styrkor och repetitionsområden.

Att delta vid diskussioner och praktiska övningar är viktigt för då blir de skriftliga resultaten mindre betydande. Det är viktigt att försöka bedöma vad eleverna kan när de lyckas visa det – men alla har rätt att både träna massor och göra fel många gånger innan kunskaperna bedöms. Bedömning sker även löpande genom undervisningen då vi många lektioner delar upp klassen i mindre grupper som får sitta med Andreas och diskutera matematik. I slutet av temat kommer vi dessutom att ha ett skriftligt prov.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Kunskaper i matematik ger ett bra sätt att i framtiden kunna välja ett lockande yrke, kunna sköta sin privatekonomi (handla, arbeta, hyra bostad) och kunna tolka samhället runtomkring (läsa av tabeller, diagram) och för att kunna påverka sin omgivning.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många både praktiska och lekfulla inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för matematikens användbarhet och betydelse. Med ett varierat arbetssätt hoppas vi nå ett ökat intresse och även självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Genom att knyta an matematikuppgifterna till elevernas vardag vill vi skapa ett intresse och sammanhang som underlättar förståelse.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Utvärdering av projektet sker under arbetets gång samt efter avslutat projekt tillsammans med eleverna, både muntligt i diskussion och med hjälp av olika typer av “exit-tickets”.

 

Veckoplanering

Kap 3 vecka 50 – 06 Samband och förändring

Mål för vecka:

Vecka 50: 3.1 

Vecka 51: 3.2 

Vecka 02: 3.4 

Vecka 03: 3.5 

Vecka 04: 3.6 Diagnos 3 på torsdag Grön, fredag Röd (För att se vad du behöver träna mer på)

Vecka 05: Träna på “Kan du begreppen + Kan du förklara” s.142 

Vecka 06: Fyll i formativ bedömning måndag, Prov/Test kapitel 3 på tisdag

 

Kap 4 vecka 7 – 14 Algebra och mönster + Träning inför Nationella Prov

Varje vecka tränar vi inför Nationella Provet som är vecka 19. Röd grupp tränar på måndagar och Grön grupp på torsdagar.  Dessa dagar tittar vi igenom och skriver på gamla prov från föregående år.

Mål för vecka:

Vecka 7: 4.1 

Vecka 8: 4.2

Vecka 9: Sportlov

Vecka 10: 4.4 

Vecka 11: 4.5 

Vecka 12: 4.6 Diagnos 4 på tisdag (För att se vad du behöver träna mer på)

Vecka 13: Träna på “Kan du begreppen + Kan du förklara” s.191

Vecka 14: Prov Kapitel 3-4 (Större omfattande prov)

Vecka 15: Påsklov

 

Kap 5  vecka 16 – 19 Geometri + träna inför nationella

Mål för vecka:

Vecka 16: 5.1 + 5.2

Vecka 17: 5.3

Vecka 18: 5.4

Vecka 19: Nationella prov!

Vecka 20: 5.5

Vecka 21: 5.6

Vecka 22:

Tellus v.3

 

 

Vilken fantastisk vecka det varit! Det märks klart och tydligt att vi rör oss mot ljusare tider. Denna vecka har varit i glädjens tecken med många skratt vill jag meddela!

I matematiken har vi kickat igång med koordinatsystem. Vi har pratat om hur många viktiga användningsområden det faktiskt har, inte bara i sänka skepp 😉 Första veckan var en mjukstart men nu är vi i full gång framåt och jag vill verkligen berömma hur duktiga era kids är!

 

 

 

 

 

 

I torsdags spelade vi den anrika Fair Play Cup. Dagen inleddes med att skapa affischer och skriva hejarramsor för att kunna stötta upp bra vid sidan om planen.

 

Därefter var det dags för en rad matcher där alla klasser i åk 4-6 fick möta varandra.

 

Både jag och Åsa är otroligt stolta över Tellusarnas insats, det var riktigt hög klass på deras “Fair Play” samt ett grymt lagarbete på planen. Men trots det så vann Marsianerna priset för bäst “Fair Play”. Dock vill vi stoltsera med att Tellus röd vann “flest mål” både för tjejerna och killarna!

 

Som Gottis själv uttryckte det så var detta år den bästa Fair Play cup på de 13 år som hon medverkat, vilket var fantastiskt kul att höra 🙂

 

 

 

Som nämnt i föregående veckobrev så är tiderna för utvecklingssamtalen ute på Schoolsoft nu. De flesta har redan bokats, så ni som inte gjort det ännu, se till att gå in och boka. Denna gång är det alltså dags för RÖD grupp att träffa Andreas och fokusera på NO/MA medans GRÖN grupp  träffar Åsa med fokus på SV/SO. Vi märker att många elever har tankar och ambitioner och vi vill verkligen uppmana alla att förbereda era samtal så det kan bli så givande som möjligt.

 

 

 

Hur lyder Andreas minnesregel för punkten som skär mellan X- och Y-axeln?

 

 

 

 

 

 

Fokus denna vecka

Vi har äntligen börjat med det spännande ämnet kemi. Temats syfte är bland annat att lära sig skriva en grundlig laborationsrapport, planera undersökningar, jämföra resultat, skriva hypoteser, dra slutsatser och givetvis laborera 🙂 Vi inledde temat med att ta reda på vad allting runt omkring oss är uppbyggt av och därefter hur en atom i sig är uppbyggd. Tänk att med hjälp av endast ca 100 olika atomer, beroende på hur de binds ihop, så kan allt som finns runt omkring oss bildas. På onsdag och torsdag är det dags för era kids att ta Brännarkörkort, de ska få lära sig att använda en gasbrännare på ett säkert sätt för att ha nytta av det i de nästkommande laborationer.

 

 

 

 

Övrig information

 

“Våga visa” enkät

Vad tycker du om ditt barns skola? Vi vill veta vad du tycker om ditt barns skola, därför har era kids fått med sig hem en enkät för er att fylla i. Ifall alla enkäter fylls i och lämnas tillbaka före fredag nästa vecka, så har jag och Åsa lovat era kids en belöning! Så se till att fylla i dessa enkäter nu samt att lämna in dem till mig eller Åsa, så de kan få sin belöning 😉

 

 

 

Vi vill påminna om att all information gällande den 30e januari ligger ute på Schoolsoft samt på klassens facebooksida. Se vidare för info kring bokning och upplägg där. Vill dock nämna att det är godisförbud på resan men att man gärna/bör ta med gofika och kanske någon extra macka eller så då dagen är lång… För de elever som inte följer med finns andra roliga alternativ att tillgå såsom skridskor + badhuset, idrott + yoga samt trä- och metallslöjd.

 

 

Kommande datum och aktiviteter: 

 

V. 4

Torsdag Grön, Fredag Röd. Matematik Diagnos kapitel 3 (För att se vad du behöver träna mer på)

 

V. 5

Måndag 27/1. Mentorstiden utgår p.g.a. utvecklingssamtal. Skolstart denna dag är 10:40.

Onsdag 29/1 . Utvecklingssamtalsdag. Inga lektioner…

Torsdag 30/1. Alla-aktivitetsdagen. Tider för Kungsberget: 06:00-ca 19:30

 

V.6

Måndag 3/2. NP- Svenska. Mer info kommer inom kort

Onsdag. 5/2. NP- Svenska. Mer info kommer inom kort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trevlig helg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Tellus genom Andreas