Multiplikation och division

Ansvarig lärare: Andreas Backvall

Projektet genomförs under veckorna 35 – 41

Multiplikation och division

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad möter vi för matematik i vardagen?
• Vilka metoder finns för att räkna multiplikation med stora och små tal?
• Vilka metoder finns för att räkna division med 10, 100 och 1000?
• Vilka metoder finns för att räkna multiplikation och division av tal i decimalform?
• Hur vi bedömer rimlighet i resultaten vid multiplikation och division?
• Hur väljer vi lämplig beräkningsmetod i olika vardagliga situationer?

 

Begrepp

Naturliga tal, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot.

 

Övergripande mål med anknytning till matematik från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit   till sin egen förmåga,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Se mer: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning

 • Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lyssnar aktivt på genomgångar, diskuterar, reflekterar

Vi varierar arbetet både praktiskt, teoretiskt, enskilt, par och i grupp. Vi tränar rutinuppgifter på olika svårighetsnivå i matematikboken Gamma Matematik. Vi går igenom och tränar på olika sätt att lösa problem – ritar bilder.

Vi försöker lyfta gruppens arbete genom att samarbeta och lära av varandra med olika kooperativa arbetssätt. Vi arbetar mycket tillsammans för att lära av varandra. Vi tränar på att redovisa uträkningar skriftligt och att skriva tydligt i räknehäftet. Vi tränar på muntligt beskrivande av matematik och på att resonera rimligt eller inte kring olika lösningar. Ett tillfälle i veckan arbetar vi med problemlösning i grupper. Vi arbetar även med programmering ett tillfälle i veckan.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi arbetar med olika korta ”check-koller” och diagnoser. Eleverna rättar även själva sina uppgifter med hjälp av facit och får på så sätt själva syn på styrkor och repetitionsområden.

Att delta vid diskussioner och praktiska övningar är viktigt för då blir de skriftliga resultaten mindre betydande. Det är viktigt att försöka bedöma vad eleverna kan när de lyckas visa det – men alla har rätt att både träna massor och göra fel många gånger innan kunskaperna bedöms. Bedömning sker även löpande genom undervisningen då vi många lektioner delar upp klassen i mindre grupper som får sitta med Andreas och diskutera matematik. I slutet av temat kommer vi dessutom att ha ett skriftligt prov.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Kunskaper i matematik ger ett bra sätt att i framtiden kunna välja ett lockande yrke, kunna sköta sin privatekonomi (handla, arbeta, hyra bostad) och kunna tolka samhället runtomkring (läsa av tabeller, diagram) och för att kunna påverka sin omgivning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många både praktiska och lekfulla inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för matematikens användbarhet och betydelse. Med ett varierat arbetssätt hoppas vi nå ett ökat intresse och även självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Genom att knyta an matematikuppgifterna till elevernas vardag vill vi skapa ett intresse och sammanhang som underlättar förståelse.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Utvärdering av projektet sker under arbetets gång samt efter avslutat projekt tillsammans med eleverna, både muntligt i diskussion och med hjälp av olika typer av “exit-tickets”.

 

Veckoplanering

 

Kap 2 vecka 42 – 49 Multiplikation och division

Mål för vecka:

Vecka 42: 2.1 

Vecka 43: 2.2 

Vecka 44: Höstlov

Vecka 45: 2.4 

Vecka 46: 2.5

vecka 47: 2.6 Diagnos 2 på torsdag för Grön & fredag för Röd (För att se vad du behöver träna mer på)

vecka 48: Rätta diagnos i helklass + “Kan du begreppen + Kan du förklara” s.56

vecka 49: Fyll i formativ bedömning måndag, Prov Kapitel 1-2 (Större omfattande prov)

Tellus V.45

 

Då var vi tillbaka i klassrummen igen efter ett välbehövligt lov, hoppas alla har haft det toppen! Det vart en ordentlig rivstart med fullt ös direkt från start med nya scheman, prep inför nationella samt prov i samhällskunskap! Det har varit en riktigt bra vecka, kidsen har känts utvilade och väl engagerade i skoluppgifterna.

 

 

 

 

Mitt hemmabyggda citronbatteri lyckades få en lysdiod att lysa, men inte en liten glödlampa. Ett 1,5V batteri lyckades däremot att få glödlampan att lysa, men inte lysdioden. Hur kommer det sig??

 

 

 

Fokus denna vecka

I fysiken börjar vi nu gå in mot vad energi är samt vad det finns för olika energikällor att köpa elektricitet av. Innan bygget av kidsens egna upplysta hus så ska de få argumentera för vilken energikälla de väljer att köpa sin el ifrån, ska bli spännande att se alla presentationer 🙂

Som rubriken säger så är det ju de muntliga nationella proven nästa vecka på onsdag den 13/11. Proven är i Svenska, Engelska samt Matematik. Barnen är indelade i grupper med 3-4 elever per grupp och ska muntligt samtala om olika frågeställningar. I matematik så ska dem tillsammans lösa ett antal problemlösande uppgifter och hjälpa varandra att föra diskussionen framåt. Vi har valt grupper med omsorg så kidsen ska känna sig så trygga som möjligt i dessa samtal. nedan finner ni information om grupper och tider, samt info gällande själva provet.

Nationella prov, Tellus 2019

Information till eleverna om delprov A

 

Vi har tränat för fullt denna vecka på att diskutera matematik i mindre grupper 🙂

 

 

 

Övrig information:

Nu är det dags för skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet är ett av flera underlag i skolinspektionens granskning av skolor. Vänligen ladda ner bifogat dokument och följ instruktionerna.

Lemshaga-Akademi-Vardnadshavare-Grundskola-ak-1-9

 

 

Nya scheman! (igen)

Det har skett en del större justeringar i schemat så vänligen se över Tellusarnas nya scheman.

schema Tellus Röd

schema Tellus Grön

 

 

Rastvärdsverksamhet

Vi pedagoger har under en längre tid planerat och diskuterat hur vi ska kunna ge kidsen en möjlighet till att få mer aktiviteter på rasterna. Vi kan med glädje meddela att vi kommit fram till ett system där eleverna samlar poäng för att därefter byta poängen mot diverse prylar att nyttja på rasterna! Detta börjar redan nästa vecka, se info nedan 🙂

Utlåningssystem i Storgården ht 19 – elevinfo

 

 

Tips från Klubben:

Nu är det dags att göra er anmälan inför Jullovet. 

Vi önskar att ni skriver Närvaro i kommentarsfältet samt skriver in aktuella tider om ni är i behov av Fritidsomsorg alt. att ni tar bort tider samt skriver Ledig i kommentarsfältet om ni är lediga. 

 

Dessa datum är fritids/klubben ÖPPET kring jul, och då önskar vi att ni fyller i en korrekt anmälan: 

20 December 

23 December (Stänger 15.00 pga dag före Julafton)

2 Januari

3 Januari

 

Dessa datum är fritids/klubben STÄNGT: (samt alla röda dagar och aftonar)

27 December

30 December

7 Januari (pga. planeringsdag) 

 

Vi vill ha din anmälan senast 24/11 för att kunna bemanna korrekt. 

Hälsningar Fritids och Klubben

 

Kvarglömda kassar

Vi hittade precis ett gäng kassar som vi misstänker är ifrån försäljningen på skolans dag förra året, om ni känner igen något så kom gärna och hämta i nästa vecka innan de slängs.

 

 

 

Kommande datum och aktiviteter: 

 

v. 46 

Onsdag 13/11. Muntliga Nationella Prov                                                                   

 

 

 

 

 

Ha en skön älg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Tellus genom Andreas  

 

Tellus V.42

 

Som ni ser så rör vi oss mot höstens vackra färger. När temperaturen sjunker tenderar barnen till att vilja vistas mer inomhus. Senaste veckorna har vi därför märkt att det blivit allt mer högljutt och stökigt i kapprummet och i hallen mellan klassrummen på rasterna. Jag, Åsa och Miche har på grund av detta blivit tvungna att backa bandet och dra åt snaran en aning gällande skolans regler. Vänligen läs det bifogade dokumentet som avser Lillgårdens nya regler, där står även vilka konsekvenser det blir ifall reglerna bryts. 

Nya regler Lillgården

Prata gärna om dessa regler även hemma och vikten av att förhålla sig till dem för allas trivsel och trygghet. Närmsta veckorna kommer barnen dessutom få jobba med ett grupparbete som sedan ska presenteras, presentationen ska handla om frågeställningen “Hur kan jag bidra till en bättre miljö och ökad trygghet här på skolan?” 

 

Som en konsekvens av att vissa regler inte respekterats har vi dragit in möjligheten att var inne på rasterna. Era kids kommer dock att få chansen att kunna förtjäna tillbaka innerasterna, då med organiserade aktiviteter. Vi stramar åt reglerna tills de förtjänar mer frihet under ansvar. Ibland behövs det lite “tough love” 😉

 

 

 

Vem av vetenskapsmännen Alessandro Volta och Luigi Galvani hade rätt gällande de sprattlande grodlåren??

 

 

 

Fokus denna vecka

I fysiken har vi byggt strömbrytare i alla dess former och jag måste bara säga, vilka kreativa kids ni har!!

 

Dessa strömbrytare använde vi sedan för att skicka hemliga meddelanden till varandra 🙂

 

Vi gjorde även en väldigt speciell laboration denna vecka, vi skapade nämligen ett batteri med hjälp av citroner, zinkspikar och kopparmynt 🙂

 

Nästa vecka ska vi gå i Thomas Edisons fotspår och laborera oss fram till hur han upptäckte glödlampan!

 

 

 

Övrig information:

Coach Gottis tipsar:
Hej alla Tellusar! Nu är det snart höstlov och vår period av uteidrott och orientering är slut för denna gång. Vi har bara en liten avstämning kvar nästa torsdag. Då kommer ni få några frågor på orienteringsteori. Vi har ju redan haft teori på våra lektioner men jag kommer att lägga ut lite instuderingsmaterial på schoolsoft.
Så känner du att du behöver öva lite mer finns det material på schoolsoft från fredag eftermiddag. Ha nu en fin hösthelg med både mys och aktivitet. Gympahälsningar /Gottis

 

 

 

Avslutningsvis får ni beskåda denna vackra skapelse och ha en fantastisk helg!

 

 

Kommande datum och aktiviteter:

 

V.43 

Prov Lag & Rätt (se Schoolsoft för mer info hälsa Åsa)

 

V.44

Höstlov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha en skön älg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Tellus genom Andreas

Tellus v.40

 

Hösten börjar visa sig och nu har vi kommit ungefär halvvägs in i terminen. Veckan började tufft för kidsen med ett relativt omfattande matematikprov, även kallad Screening i tisdags. Screening är alltså ett form av prov som används som ett pedagogiskt verktyg för oss pedagoger med syfte att upptäcka olika elevers förmågor samt för att kunna anpassa undervisningen och insatser som behövs. I resultaten så syns det tydligt ifall vi behöver jobba lite mer inom vissa matematiska områden. Det ska bli spännande att gå igenom alla resultat (efter ett antal timmars rättande :/ )

 

I torsdags så var det dags för den efterlängtade vandringen och jag måste bara säga vilka tappra och duktiga kids ni har! 

 

Det var i stort sett full styrka som samlats vid Brunn för avfärd på torsdagsmorgonen. Trots det lite dystrare vädret så sken kidsens leenden 🙂

 

Efter en snabb samling med upprop så bar det iväg in mot skogen….

 

Vädret vände en aning och vi hade fantastisk tur så vi slapp regn och solen tittade till och med fram i denna ljuvliga miljö!

 

Kidsen hade delats in i grupper och fick svara på frågor kring allemansrätten på de ställen vi stannade till på.

 

Det byggdes även små båtar..

Tack Gottis för en fantastisk upplevelse!

 

 

 

Gustav säljer ljus för att samla in pengar till klasskassan. Han sålde 1/6 av ljusen till sin kompis Anna och 2/5 av de som var kvar till sin mormor. Det blev 12 ljus över och de köpte mamma.
Hur många ljus hade Gustav från början?

 

 

 

 

Fokus denna vecka

Denna vecka har det varit mycket matematik som sagt. Det är snart dags att avsluta området med bråkform. blandad form och decimlaform och röra oss vidare mot multiplikation och division med 10, 100 & 1000. Vi arbetar dels med att skapa egna problemlösningar som vi redovisar i klassen och försöker lära oss av varandra, hur man på olika sätt kan räkna ut samma uppgift. Nästa vecka avslutar vi kapitlet med ett mindre form av prov vi kallar test, dessa inleds på tisdag!

 

 

 

I SO-ämnet håller Åsa på med “Lag & Rätt” och idag kom min gamla barndomsvän Oscar på besök och berättade lite om hans erfarenheter som domare, men det får Åsa berätta mer om i nästa veckas brev 😉

 

 

 

Övrig information:

OBS! Nya scheman

Nu har vi äntligen fått en ny lärare i franska och det betyder att det behövdes justeras lite i schemat för att få det att fungera, så vänligen se över de nya scheman.

Tellus Grön

Tellus Röd

 

 

OBS! Vem har hemkunskap? 

Det har varit en del otydligheter vad gäller hemkunskapen och vilken grupp som har sovmorgon eller inte. Det är varannan vecka som gäller oavsett schemat. Om man hade hemkunskap veckan innan så hoppar man över den nästkommande oavsett vad som står på schemat. Detta har vi gjort för att säkerställa att det blir rättvist med antal undervisande timmar. Ibland kan vissa dagar “försvinna/utgå” på grund av andra aktiviteter som exempelvis Paralympics.  För att samma grupp inte ska få HK två gånger i rad och den andra missa helt så kör vi oavkortat varannan vecka. 

 

 

Avslutningsvis vill jag påminna alla om att idag är det fredag, så trevlig älg!

 

 

 

Kommande datum och aktiviteter: 

 

V.41 

Tisdag. Matematik Test

 

V.43 

Prov Lag & Rätt (se Schoolsoft för mer info hälsa Åsa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha en skön älg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Tellus genom Andreas  

Tellus v.38

 

Ännu en vecka glider förbi i rask takt, det känns även att vi går mot kallare tider, speciellt på morgnarna. Såpass att torkskåpen tydligen blivit en populär plats…

 

 

Men solen  skiner ändå i våra klassrum och denna vecka har språkvalen äntligen kommit igång på riktigt 🙂

 

 

 

I fysiken är vi i full gång med att koppla slutna kretsar och få lampor att lysa. Vi har även laborerat med kortslutningar och upptäckt vad som händer när strömmen hittar en “genväg”. Vi har även tittat in i hur en glödlampa är uppbyggd och vad som får den att lysa. Senaste laborationen vi hade gick ut på att skapa en kontroll-lista för att kunna felsöka ett gäng olika kretsar. De skulle alltså systematiskt undersöka dessa “trasiga” kretsar för att lokalisera vart kretsen var bruten. Så nästa gång ni får strömavbrott så sätt era kids på att felsöka 😉

Vi har även börjat följa en serie på SVTplay som heter “Nedsläckt land” där vi bland annat lär oss hur vi tar el och energi för givet, hur gör vi om det oväntade inträffar och vi blir utan??

 

 

 

 

Vad är det för skillnad mellan spänning och ström?

 

 

 

 

Fokus denna vecka

I matematiken diskuterar vi mycket problemlösning för tillfället och att det finns fler sätt att lösa ett problem på. Kidsen hjälper till att inspirera varandra genom att dela med sig av en mängd olika sätt som de kan lösa samma problem på. Alla vi är olika och tänker därav på olika sätt, det är viktigt att belysa det facto att samma uppgift kan ses, uppfattas och lösas på fler olika sätt. Det är fantastiskt kul att få se hur era kids inspireras av varandra till att se fler möjligheter!

 

 

 

Som nämnt i tidigare veckobrev så kör vi något nytt för denna termin, nämligen “Veckans hemliga uppdrag” .
Dessa premisser råder för uppdraget:

 • Det är helt frivilligt
 • Det ska ske utanför skoltid
 • Det ska vara “irl” – in real life 😉

Denna veckas uppdrag är:

– Be någon du inte känner om hjälp. (Man får såklart välja någon man känner, men gärna någon som inte tillhör den närmsta kretsen 😉 )

Det kan vara allt ifrån att fråga vart man hittar frukthyllan väl inne på ICA till att fråga vad klockan är… Varje vecka ska dessa uppdrag återkopplas och de som utfört uppdragen får möjlighet till att dela med sig av deras upplevelse kring den handlingen de utfört. Syftet med dessa uppdrag är att bli mer uppmärksam på andra medmänniskor i vår vardag. Ska bli spännande att se vart detta leder 🙂

 

 

 

 

Övrig information:

Då var det dags för utvecklingssamtals-vecka! Vi ser att de flesta tider redan är bokade men det finns några fåtal kvar, så glöm inte att boka! Jag och Åsa ser fram emot att få träffa er igen och låta era kids få glänsa lite med hur duktiga de är 😉 Detta utvecklingssamtal ska kidsen få hålla en presentation om vad de trivs med i skolan, vilka deras styrkor är samt vad de behöver jobba mer på. Vi har arbetat några lektioner med dessa presentationer men ni får gärna pusha dem lite extra hemifrån att göra den så utvecklade som möjligt. De hittar sina presentationer i classroom.google.com. OBS sovmorgon på måndag till 10.40!

 

Kommande datum och aktiviteter: 

V.39 

Mentorstimmen Måndag 9:30 -10:30 utgår p.g.a utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtalsvecka. Tider finns nu på schoolsoft att boka

V.40 

Mentorstimmen Måndag 9:30 -10:30 utgår p.g.a utvecklingssamtal.

Vandringar åk 4-6 mer info kommer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha en skön älg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Tellus genom Andreas  

Tellus v. 36

 

Då var den andra så kallade “riktiga” skoveckan avklarad, tiden rullar på så fort när man har kul! Nu är vi i full gång med att laborera med kretsar och kopplingar med el. Kidsen verkar peppade på temat och laborationerna kommer utvecklas mer och mer ända tills vi i slutet av terminen ska bygga oss små hus med tillhörande belysning 🙂

 

 

 

I matematiken så kämpar vi med att hitta samband mellan bråkform och decimalform och lättare blir det ju inte när nya begreppet “blandad form” kommer in i bilden. Det blir många olika pizza-modeller som exempel, men trots att det pratas smaskigheter såsom Kebab-pizzor till Capricciosa så kan det bli en del frustrationer på vägen till lärandet 😉

 

 

 

 

Hur kan fåglar sitta på kraftledningar utan att få en stöt? 

 

 

 

Fokus denna vecka:  NO – Fysik

Inom NO har vi kickat igång ett fantastiskt roligt tema inom fysik, nämligen “Kretsar & kopplingar med el”. Vi kommer att hålla på med detta tema hela terminen. Lektionerna går ut på att samtala, diskutera, laborera och undersöka olika elektriska fenomen och funktioner. Vi kommer exempelvis att samtala om energianvändningen i olika delar av världen, undersöka en glödlampa och få den att lysa. Vi kommer också undersöka orsaker till att en krets inte är sluten, tillverka strömbrytare, jämföra hur elektrisk ström påverkar ledningstrådar av olika material, planera och utforma elektriska lösningar i hemmet samt läsa om hur elektricitet används i samhället och i naturen. Vi kommer också att lära oss om Historiska upptäckter inom området. Avslutningsvis ska eleverna få bygga och inreda ett modell-hem med lampor och strömbrytare.

Se gärna vår lokala planering för mer ingående info:

 

 

 

Något nytt för denna termin är att jag och Åsa kommer dela ut “Veckans hemliga uppdrag” varje vecka.
Dessa premisser råder för uppdraget:

 • Det är helt frivilligt
 • Det ska ske utanför skoltid
 • Det ska vara “irl” – in real life 😉

Första uppdraget som presenterats är:

– Fråga någon du inte känner om du kan hjälpa till med något.

Det kan vara att hjälpa en äldre dam över gatan eller att hålla upp dörren för någon. Varje vecka ska dessa uppdrag återkopplas och de som utfört uppdragen får möjlighet till att dela med sig av deras upplevelse kring den handlingen de utfört. Syftet med dessa uppdrag är att bli mer uppmärksam på andra medmänniskor i vår vardag samt få möjlighet till att känna den härliga känslan av att göra osjälviska handlingar. Ska bli spännande att se vart detta leder 🙂

 

 

Övrig information:

 

Paralympics 

På tisdag och onsdag nästa vecka är det två schemabrytande dagar för Paralympics” för årskurs 4-6 . Syftet med dessa två temadagar är följande:

 1. Se att alla är olika och har olika förutsättningar.
 2. Att vi inte slutar kämpa
 3. Möta olika former av handikapp

Tisdagen kommer bestå av teoretiska pass och onsdagen kommer fokusera på fysiska pass. Vi vill uppmana alla elever att ta med sig en sten som de kan måla.

 

 

Språkval 

Som nämnt i föregående veckobrev så finns nu ett formulär mejlat till alla elever på sin skolmail. Här klickar man i sitt val när man känner sig redo att ta ett beslut. Tveka inte att höra av er till oss mentorer om ni vill ha hjälp med valet eller har några frågor. Eleverna själva ska veta sin lemshaga-mail och nå den från vilken dator som helst.
OBS Vi kommer förlänga språkvalet med en vecka till! Detta innebär att kidsen läser samma språk nästa vecka som de gjorde denna vecka. Deadline är således senast v. 37 Fredag 13/9.

 

 

Föräldramöte 

Vi vill påminna om föräldramöte på onsdag och vi ser mycket fram emot att få träffa er alla. Vi tänker prata lite om hur gruppen fungerar tillsammans (sociala styrkor och utmaningar), de nationella prov som kommer, ledigheter/frånvaro, läxor, betyg & bedömning, barnens aktuella schema samt lite om de projekt vi arbetar med just nu. Är det något som ni tycker att vi har missat eller något annat ni tänker på som är bra att vi tar upp så hör av er till oss. Får vi frågor och tankar innan mötet så får ni oftast ett mycket bättre och genomtänkt svar:) Alla tankar välkomnas!

 

Kommande datum och aktiviteter:

 

v.37  

Onsdag 11/9. Prov “nationella minoriteter” . Lektionstid…

Onsdag 11/9. Föräldramöte 18.00-19:30. Vi ses i Lillgården!

Tor-fred 12-13/9. Skolfotografering. Mer exakt info kommer senare.

Fredag 13/9. Språkval. Enkät finns på elevernas mejl. Se info ovan

 

V.39 

Utvecklingssamtalsvecka. Tider finns på schoolsoft senast 2 veckor innan, (13/9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha en skön älg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Tellus genom Andreas