Saturnus v.43

Hej alla Saturnusar!

 

Nu väntas ett härligt höstlov. Vi ser att eleverna är i behov av ett avbrott från skolan för att få koppla av och hämta nya krafter för nästkommande veckor.

 

Under veckan har vi uppmärksammat och arbetat med FN och de mänskliga rättigheterna. Under fredagen hade vi den årliga FN-samlingen i musikladan. Detta år var Uranus elever värdar för detta evenemang.

 

 .

 

Kunskaper

 

I svenskan har vi med anledning av FN-dagen arbetat med barns rättigheter som ni också kan läsa mer om under veckans SO-lektioner. Vi inledde med att berätta om FN genom något som kallas för “Grej of the day”. Grej of the day/GOTD är en serie av regelbundna minilektioner som består av delarna: ledtråd, faktadel, kuriosa, kopplingar och elevernas anteckningar i en GOTD-bok. Lektionerna baseras på personer, platser eller händelser och syftet, tillsammans med kunskap, är att sprida en positiv inställning till att lära. Eleverna får även i “läxa” att berätta hemma om tillfällets Grej of the Day.
Därefter fördjupade vi oss i en av barnkonventionens artiklar att “Alla har rätt till utbildning”, där eleverna fick fundera t.ex. över att “Varför är det viktigt att gå i skolan” samt att “Det är varje elevs ansvar att respektera andras rätt att gå i skolan. Vad innebär det för dig?”.

 

engelskalektionen har vi denna vecka övat på verbet have.  Vi har övat på meningarna I have.., You have.., He/She has… Eleverna har sedan fått skriva meningar om; I have a …, I have a … .

 

Under onsdagens matematiklektion har vi haft besök av Josefin. Denna gång arbetade vi med blockmodellen. För två år sedan var Josefin lärare för en mattelektion med 4000 elever. Meningen var att de skulle sätta världsrekord i största mattelektionen. De lyckades och finns med i guinness rekordbok. Under veckans lektion fick vi göra de uppgifter de gjorde. Vi lyckades lösa uppgifterna.

Under veckan har eleverna dessutom genomfört testet Förstå och använda tal. Detta test utförs av eleverna i år 2-9. Åter får jag en bra bild på vad eleverna behöver träna vidare på. Vi har dessutom arbetat klart med området, geometri. Denna vecka arbetade vi med skala.    

 

  

 

I NO har vi fördjupat oss lite mer i glasets historia och användning genom att titta på en kort film. Filmen tog bl.a. upp hur glas tillverkas, dess olika användningsområden, dess historia och framtid. Vi lärde oss att utan glas skulle många sakna förmågan att se, vi skulle inte kunna köra bil eller förstora och förminska ting. Glasets mångsidighet gör att det finns överallt. Därefter tittade vi lite närmare på uppfinningar och den tekniska utveckling som skedde under den industriella revolutionen.

 

Under veckans SO-lektioner har vi arbetat tillsammans med svenska. Vi har arbetat med barns rättigheter men även skyldigheter. Så fort du har en rättighet följer även en skyldighet, Du ska behandla andra såsom du själv vill bli behandlad. Eleverna har haft olika diskussioner där de fått fundera kring vilka rättigheter som saknas för många barn i världen. De har dessutom fått planera för en flytt till en liknande planet som Jorden. Vad behöver vi ta med och vad kan vi avstå ifrån? Eleverna arbetade i mindre grupper och de fick ta med sig 20 st rättigheter. Antalet rättigheter minskade. Det slutade med att de endast fick ta med sig 8st. Ni kan förstå diskussionen som uppstod. Vad är önskningar och vad är behov?  

 

  

 

Friluftsliv

I måndags hade vi en höstfin dag i skogen där eleverna fick göra samarbetsövningar som gick ut på att leda, lyssna och ta hänsyn till varandra. För några av eleverna gick detta alldeles utmärkt men klassen i stort behöver fortsatt träning på detta.

  

 

Läxa:

 • Då det är höstlov kommer det inte att vara någon läxa. Vi ser gärna att eleverna uppmuntras till att läsa en bra bok under det sk. läslovet.  

 

Nästa vecka:

 • Höstlov – tänk på att fritids har stängt på måndag. Övriga dagar är fritids öppet för de som har anmält behov av barnomsorg.

 

Kommande händelser:

 • Tisdagen 7/11 kommer vi att promenera till det gamla brofästet. Vi kommer att promenera efter lunchen men vi skulle gärna se att eleverna har en frukt och dryck med sig då det kan finnas behov av energipåfyllning.
 • Föräldramöte – Onsdagen den 15/11 kl.17.30 är ni välkomna på ett uppföljningsmöte. Vi ser gärna att varje familj finns representerade på detta möte då det är viktiga frågor kring era barns skoldag som ska diskuteras och utvärderas.
 • Simning – fredagen den 24/11 kommer vi att åka med eleverna till Gustavsbergs simhall. Där kommer Gottis att göra en avstämning av elevernas simkunnighet.  

 

Övrig information:

 • Gustavsbergs församling bjuder in föräldrar till Föreläsning och samtalskväll, tisdagen den 21 november kl. 18.30-20.00 i Gustavsbergs kyrka. Hur pratar vi med barnen om det som de möter på nätet? Vi talar om hantering av viktiga frågor i vår digitala tidsålder: allt från livets frågor, självbild, mening, selfies till nätmobbing och nätporr.

 

Vi önskar er alla ett härligt lov!

 

Ann-Sophie, Ingela Mats & Trixie

Klasstelefon: 08-586 313 03

ingela.eriksson@lemshaga.se

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

mats.sterneby@lemshaga.se

trixie.lindberg@lemshaga.se

Saturnus V.42

Hej alla Saturnusar!

Vi fortsätter att utmana och uppmuntra eleverna i Tabata. Denna vecka bjöd vi med Neptunus på ett pass. Både elever och lärare tyckte att det var roligt. Nu blir vårt nästa uppdrag att få med hela skolan på denna aktivitet.

   

 

Lössen fortsätter boa in sig hos oss i Saturnus. Med andra ord har vi inte lyckats bli av med de små krypen.  

 

Kunskaper

I svenskan har vi läst sista avsnittet i “Detektivbyrån” med Sally Smart och vi har fått reda på vilka det var som tjuvarna. Många av eleverna hade listat ut vilka det var. Vi har även arbetat med Sally Smarts första uppdrag: att skriva konstiga meddelanden samt att klura på kluriga gåtor. “Nyckeln till skatten” har denna vecka handlat om att beskriva vädret, samt att skriva korta, förklarande texter.

 

engelskalektionen har vi denna vecka arbetat med motsatser. Vi har arbetat med ord som short-tall, big-small, young-old m.fl.

 

Under matematiklektionerna har vi denna vecka arbetat med geometriska former och kroppar. Vad är egentligen skillnaden mellan dessa? Vi har diskuterat begreppen: sida, sidyta, kant och hörn. Vad är vad? Vi har försökt att reda ut dessa. Eleverna har dessutom fått rita en geometrisk kropp för att senare få skapa den med materialet tandpetare och ärtor.

 

   

  

 

Under veckans so-lektioner har vi skrivit gemensamma texter utifrån de utflykter vi hittills gjort. Dessa texter har vi sedan klistrat in i våra historieböcker. Under onsdagens lektion tog vi en promenad på skolans område där vi tittade och funderade kring “Ryssmuren”. Vilka var det egentligen som byggde den och varför byggdes den? Vad användes den som? Detta var några av de frågor som dök upp under och efter vår promenad.

 

      

 .   

 

I NO har vi tittat närmare på en del av medeltidens viktiga, tekniska uppfinningar. Vi har lärt oss att glasögonen, den mekaniska klockan, väderkvarnen, spaden och andra tekniska lösningar för att förbättra jordbruket började användas under tidsperioden. De flesta är uppfinningar som vi använder oss av ännu idag. Under medeltiden i Europa började även Gutenberg använda sig av en tryckpress för att trycka böcker, något som anses vara en av de allra viktigaste uppfinningarna genom tiderna. Om boktryckarkonsten och glasögonen har vi sett två kortare filmer.

 

Under veckans friluftsliv fick eleverna spela tre i rad med hjälp av material från skogen. De fick dessutom prova på att själva vara spelpjäser.

    

 

Läxa till på torsdag:

 • Läsa: “Nyckeln till skatten” – Kapitel 8

 

Nästa vecka:

 • Friluftsliv – Måndag. Vi ser gärna att eleverna har regnkläder på skolan då vi är ute denna lektion!  
 • Idrott – Fredag. Glöm inte bort att ta med handduk till duschen efteråt!
 • FN-samling – på fredag nästa vecka samlas Mellangården för den traditionella FN-samlingen.

 

Kommande händelser:

 • Höstlov – måndag 30/10 är fritids stängt för planering. Fritids har öppet kl. 7.30-17.00 tisdag 31/10 – torsdag 2/11. Dag före röd dag stänger fritids kl.15.00. Detta infaller fredag 3/11.

 

Trevlig helg!

 

Ingela, Ann-Sophie, Mats & Trixie

Klasstelefon: 08-586 313 03

ingela.eriksson@lemshaga.se

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

mats.sterneby@lemshaga.se

trixie.lindberg@lemshaga.se

 

Nyckeln till skatten

Svenska – åk 3 – Läs- och skrivutveckling

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann-Sophie Petersen

När, under vilka veckor? V.34- V.51

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 

Vad är att läsa med flyt? Hur utvecklar jag den förmågan?

Hur tränar vi vår läsförståelse? Hur kan jag utöka mitt ordförråd?

Hur ska jag använda skiljetecken i min läsning och när jag skriver? Hur blir jag bra på att stava?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

 

Förankring i kursplanens syfte:

 

Genom undervisningen i svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

– Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

– läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

– urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

– söka information från olika källor och värdera dessa

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Läsa och skriva

– Kunna använda dig av lässtrategierna som hjälp och stöd i din läsning och förståelse av texterna

– Lära dig hur du skriver olika slags texter och använda bilden som stöd

– Gå igenom och bearbeta din text

– Handstil och skriva på datorn

– Hur du använder skiljetecken när du läser och skriver, stavningsregler

– Alfabetet och alfabetisk ordning

 

Tala, lyssna och samtala

– Kunna lyssna och återberätta

– Muntliga presentationer och berättande

– Berättelser i olika kulturer, under olika tider och för olika syften.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta med de olika grundstrategierna i läsförståelse när vi läser de olika kapitlen i “Nyckeln till skatten”.

Vi inleder varje kapitel med att eleven läser hemma tillsammans med en vuxen och därefter högläser pedagogen kapitlet. I samband med det har vi bok- och bildsamtal. Vi samtalar om innehåll, ord, fraser och begrepp vi möter i berättelsen. Kopplat till läseboken är en arbetsbok där eleverna tränar sin läsning och skrivning. Eleverna utvecklar sin läs- och skrivförmåga genom läsförståelse- och skrivuppgifter, både enskilt och i grupp.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom boksamtal och diskussioner. Vi har läsläxa och läsförståelsefrågor kopplade till kapitlen vi läser varje vecka. När eleverna arbetar i sina arbetsböcker visar de på utveckling av läsförståelsen.

Vi kopplar uppgifterna till egna berättelser, lekar, drama, etc. för att få en variation i lärandet som ger alla chans att lyckas. Vi använder våra Ipads som verktyg.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

V.35

Vi använder oss av strategin att förutspå vad som kommer att hända i berättelsen genom att titta på omslagsbilden och läsa rubriken (Spågumman Julia).

Vi arbetar med Introkapitlet för att lära känna boken, karaktärerna och upplägget. Vi högläser introkapitlet och samtalar kring det.

 

V.35

Kapitel 1. Högläsning och arbete med läsförståelsefrågorna i arbetsboken. Vi skapar inre bilder med ord och text. Vi jämför varandras bilder och söker likheter.

 

V.36

Kapitel 2. Högläsning och arbete med läsförståelsefrågorna i arbetsboken. Vi tränar läsförståelse och sökläsning. Frågor på och under ytan.

Vi repeterar alfabetisk ordning. VI löser chiffer och vi ställer oss i led med alfabetisk ordning som utgångspunkt. Vi skapar egna skiffer med bokstäver och delar med en kompis som får lösa det. Vi använde oss av våra gatuadresser.

 

V.37

Kapitel 3. Högläsning och arbete med läsförståelsefrågorna i arbetsboken. Vi tränar på att återberätta innehållet i en text, samt arbeta med vissa ord och begrepp kopplade till texten.

Vi använder oss av begreppen textkopplingar, Text-till-själv, text-till-text, text-till-omvärld. Vi läste en text och jag stannade upp och var modell för dessa begrepp.

V.38

Kapitel 4. Högläsning och samtal om innehållet. I arbetsboken får eleverna träna på att sökläsa i texten samt bilda nya ord av ett långt ord.

V.39

Kapitel 5. Högläsning och samtal om innehållet. Till det här kapitlet får eleverna fritt skriva till en bild samt träna på att följa en beskrivning/instruktion.

 

V.40

Kapitel 6. Högläsning och samtal om innehållet. Eleverna får här arbeta med att läsa och förstå faktatexter samt söka information ur en faktatext.

Vi repeterar lässtrategierna. Vi läser en fabel och använder de olika strategierna muntligt. Vi tar reda på vad sensmoral betyder när det gäller fabler. Eleverna får läsa en egen text och skriva ner förutsägelser, frågor som dyker upp, ord som de inte förstår och de får sammanfatta berättelsen.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

 

Läsningen är en viktig del för att få rätt förutsättning att lyckas i olika ämnen. Berättelsen är elevnära och spännande vilket skapar en god atmosfär som är gynnsam för lärande.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 

Genom olika ingångar och genom att använda oss av många olika uttrycksformer ger vi alla barn möjlighet att utveckla sin läs- och skrivutveckling. Vi är nyfikna på språket och engagerar oss i att hitta texter som lockar. Vi ser gruppen som en viktig del i vår utveckling och arbetar med den i olika konstellationer och genom olika arbetsformer. Vi samtalar och tar in elevernas egen verklighet och vardag i det vi gör.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation:

 

Detektivbyrån

Ansvarig/Ansvariga: Ann-Sophie Petersen

När, under vilka veckor? V.36-43, Uppdragen V.45-50

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad behöver vi ta reda på för att skapa deckarhandbok? Vilka ingredienser ska finnas med?

Förbättrar vi vår läsförmåga och läsförståelse genom att använda oss av lässtrategierna och uppdragen i berättelsen?

Kan vi genom det här sättet att arbeta utveckla vår skrivförmåga?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Genom valet av genre vill jag stimulera deras lust till att läsa och att skriva egna texter. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Eleverna ska ges möjlighet att möta olika slags texter. Undervisningen bidrar till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.’

 

utveckla sin förmåga att:

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Handstil och att skriva på iPad.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

 

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på iPad. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

 

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi läser texten om Sally Smart. Med lässtrategiernas hjälp tränar vi läsförståelsen. Vi får olika uppdrag som ska lösas. Vi lär oss nya ord. Vi har samlingar och samtalar om texterna och våra uppdrag.Vi samlar alla våra arbeten i en bok som vi själva skapar.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar genom att vara aktiv i samtalen. Vi skapar våra Detektivhandböcker där vi samlar allt vårt material. Vi skapar texter som både lärare och elever resonerar på.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

V.36-37

Vi läser de två första kapitlen i “Detektivbyrån”. Vi samtalar om handlingen genom att ställa frågor och återberätta händelser. Vi skapar oss inre bilder av det lästa och ritar bilder till texten. Vi lär oss nya ord som är obekanta för oss och som finns med i texten.

 1. Rita en bild av Piffy som du tror hon ser ut. Gissa vem du tror är skurken och berätta varför du tror det. Skriv vem du tror det är och varför.

 

V.38

Detektivbyrån del 3

Sammanfatta kapitel 2

ord och fraser

läsa kapitlet

Ställa frågor till det lästa

Personbeskrivning på Einar Tvär gemensamt.

Rita och skriv din beskrivning av Einar enskilt.

 

V.40

Detektivbyrån del 4

-Vi sammanfattade ledtrådarna hittills

– Vi läste kapitlet

– Vi sammanfattade vad som hände genom frågor

Eleverna fick 5 beskrivningar på personer i berättelsen.

Vi gjorde en gemensam tankekarta där innehållet i avsnittet sammanfattades. Därefter fick eleverna skriva en en egen sammanfattning med hjälp av tankekartan.

 

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Vi fortsätter använda lässtrategierna för att fortsätta utveckla elevernas läsförståelse. Eleverna möter olika bokgenre och deckare är något som många väljer. Det finns mycket ny litteratur i denna genre för yngre läsare.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. Genom att dokumentera vår process kan vi tillsammans följa elevens språkutveckling.

 

Utvärdering

 

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

 

Pedagogisk dokumentation

 

Saturnus veckobrev V.38

 

Hej alla Saturnusar!

 

Tack för alla trevliga samtal vi har haft under veckan.

 

Kunskaper:

 

I svenskan har vi fortsatt att arbeta med Detektivbyrån och denna gång har eleverna tränat på att skriva en personbeskrivning på en av de misstänkta i berättelsen. Vi har även arbetat med läsförståelse med att göra textkopplingar. När man läser får man inte bara bilder i huvudet utan man kopplar även till sig själv, andra texter som man läst eller till händelser i världen. Innan veckan var slut hann vi även med att arbeta lite mer med stavning och dubbelteckning. Vi diskuterade varför det är bra att kunna stava rätt, varför det är viktigt. Det skulle t.ex. bli helt tokigt om vi skrev ett sms och önskade glas när det i själva verket är glass man är sugen på.

    .

 

engelskalektionen har vi läst en saga, “The Den”. Eleverna har tillsammans fått översätta de olika meningarna. Därefter fick de fylla i det saknade ordet i en mening som var kopplat till berättelsen. Learn English är webbaserat läromedlet. Eleverna har dock varsin arbetsbok som de arbetar med efter genomgång på projektorn

 

Under matematiklektionerna har eleverna denna vecka gnuggat multiplikationstabellerna på flera olika sätt. De har diskuterat samt spelat olika tabellspel.

 

I SO har vi denna vecka tittat på  filmen “Eld, lera och människor” (1942). Den berättar om Gustavsberg som ett 1800-tals fabrikssamhälle. Filmen berättar om området runt om men också om porslinets historia. Eleverna fick därefter återberätta med hjälp av bildstöd från filmen. En bra träning som de behöver utveckla vidare.

 

I NO har vi forskat vidare kring hjulet genom att tittat på en kort film och funderat på varför hjulet är en så viktig uppfinning samt hur man kan ha använt hjulet på bronsåldern. Därefter har vi börjat titta lite närmare på material och verktyg på Järnåldern.

 

Elevers ansvar och inflytande:

Arbetet med att vara lekledare, för Pluto, under lunchrasterna fortsätter. Det är fantastiskt härligt att se hur bra de utför detta uppdrag. Det är alltid fyra elever per dag som har uppdraget. Under veckan som gått har några elever visat och instruerat Plutoeleverna i fotboll.

  

 

Skola och hem

Läxa till på torsdag:

 • Nyckeln till skatten – Läs kapitel 5, samt gör uppgiften om “Dubbelteckning”, som eleverna får på skolan att ta med hem. Den hittar ni även på Google Classroom.

 

Nästa vecka:

 

 

 • Friluftsliv – Måndag.  
 • Utflykt med lunchmatsäck – tisdag fm. Vi åker till Gustavsbergs porslinsfabrik.
 • Slöjd – Grupp A och B har slöjd på onsdagen och grupp C på fredagen.
 • Idrott – Fredag. Det kommer att vara utegympa ett antal veckor framöver.

 

Övrig information:

Observera att vi åker på utflykt till Gustavsbergs porslinsfabrik på tisdag. Då vi inte hinner tillbaka till lunch önskar vi att eleverna har med sig lunchmatsäck.

 

Trevlig helg!

 

Ingela, Ann-Sophie, Mats & Trixie

Klasstelefon: 08-586 313 03

ingela.eriksson@lemshaga.se

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

mats.sterneby@lemshaga.se

trixie.lindberg@lemshaga.se

 

Saturnus V 34

Hej alla Saturnusar!

 

Varmt välkomna tillbaka! Nu har vi haft vår första vecka tillsammans och det är så roligt att få träffa alla elever igen efter ett långt sommarlov. Denna vecka har dock har sett lite annorlunda ut mot en vanlig skolvecka. Nästa vecka arbetar vi enligt schema.

 

Nytt för detta läsår är att eleverna kommer att ha trä- och textilslöjd samt musik. De kommer även att fortsätta med bild men först under vårterminen och då tillsammans med Mia Widoff. Under slöjdlektionerna kommer klassen att var indelad i tre grupper. Under vårt kommande föräldramöte kommer vi att försöka reda ut oklarheter i schemat och lektioner.

 

Ansvar, inflytande och delaktighet

Mycket denna första tid har vi använt till att lägga en så bra grund som möjligt så att klassrumsarbetet framöver har förutsättningar att lyckas.

Eleverna har bl.a. fått berätta om vilka förväntningar de har på att börja i 3:an och vi har diskuterat om hur vi vill ha det i klassrummet. Tillsammans har vi kommit överens om en del olika förhållningssätt, som t.ex “vi hjälper och peppar varandra”, “vi ger varandra arbetsro” samt “vi siktar högt och vi lyssnar på varandra och räcker upp handen när vi vill säga något”. Dessa förhållningssätt har eleverna arbetat vidare med parvis genom bild. Vidare har eleverna skrivit på ett manus som så småningom kommer att bli små filmsnuttar vilka vi planerar att visa för er föräldrar på kommande föräldramöte.

 

Lägerdagarna

Torsdagen använde vi till att fundera över hur det var förr i tiden då vårt uppstartstema kommer att vara “Lemshagas historia”. Eleverna var indelade i tre grupper där vi hade förberett olika lektionspass. Vi tittade på gamla fotografier och diskuterade hur barn hade det för drygt 100 år sedan. Vi diskuterade även vilka material man använde förr i tiden och hur människor använde dem, vilket vi kommer att fortsätta att arbeta med i NO. Vi hade också olika lekar och samarbetsövningar vilka var mycket uppskattade av eleverna.

 

 

Idag, fredag har vi varit på utflykt. För att komma närmre Värmdös samt Lemshagas historia promenerade till en fornborg som ligger strax utanför Lemshagas marker, Norrängsudden. Vi hade en regning men intressant dag trots vädret. Vi försökte att leva oss in i hur det hade kunnat sett ut när borgen stod där i alla sin prakt och hur det hade kunnat sett ut runt om när vattennivån var mycket högre.

 

Avtal om datoranvändning samt bildpublicering

Vi vill att ni fyller i blanketten om datoranvändning och bildpublicering och lämnar in den till oss mentorer snarast.

 

Läxa:

Denna vecka har vi ingen läxa utan de som som inte har gjort sin sommaruppgift än har ett utmärkt tillfälle att göra färdigt den och skicka in den till Ingela eller Ann-Sophie.

 

Nästa vecka:

 • Torsdag friluftsliv – på torsdagar kommer vi att fortsätta med friluftsliv tillsammans med Gottis. På schemat står det idrott men vi har som sagt friluftsliv. Tänk på att ha kläder efter väder!
 • Fredag idrott – på fredagar har båda klasserna idrott. Gröna gruppen börjar med lektion kl.8.20. Tänka på att vara ombytt och klar till denna tid! Röda gruppen börjar först kl.9.30.

 

Kommande händelser:

 • Föräldramöte – Välkommen på föräldramöte 13/9 kl.17.30-19.00. Vi ses i Villan även om det blir trångt.
 • Utvecklingssamtal – Vi kommer att erbjuda samtal måndag 18/9 och onsdag 20/9. Dessa tider ligger nu uppe på Schoolsoft.

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

 

Ingela, Ann-Sophie, Mats & Trixie

Klasstelefon: 08-586 313 03

ingela.eriksson@lemshaga.se

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

mats.sterneby@lemshaga.se

trixie.lindberg@lemshaga.se