Venus veckobrev v.24

Hej alla elever och föräldrar i Venus!

 

Tänk vad ett läsår går fort, nu har ni redan klarat av årskurs sju! Heja er, vad grymma, fantastiska och duktiga ni har varit! Vi pedagoger är mycket stolta över er och tycker att det har varit ett mycket roligt år.

Nästa vecka kommer vi vara på utflykt både på måndag och tisdag, mer info om tid och plats finns att läsa på Schoolsoft (av säkerhetsskäl får vi inte lägga ut det här).

På onsdag är det skolavslutning, mer info om detta finns på Schoolsoft.

I augusti kommer vi ha lägerdagar och kan då behöva lite hjälp av er föräldrar med tält och annat material, mer info på Schoolsoft.

Höstterminen börjar den:

Här kommer lite bilder från året som gått. Vi önskar er alla en underbar sommar!

 

 

Många kramar från Team Venus!

Venus veckobrev v.19

Hej alla elever och föräldrar i Venus!

Nu är det inte många veckor kvar på terminen och i årskurs sju, tänk vad fort det har gått!

I svenskan håller vi dels på med Alex Dogboy och dels låtanalyser. Under veckan har vi “haft besök” av några karaktärer fån boken och passade då på att göra intervjuer. Nästa vecka får vi förmodligen besök av fler karaktärer, det ska bli spännande att se vad Dogboys vänner har att berätta! Jag vill återigen slå ett slag för läsningen. Håll i och håll igång. Det är viktigt att ni försöker läsa under sommarlovet, annars finns risken att ni har tappat en hel del läskondition när årskurs åtta börjar.

Vårt nästa projekt är låtanalys. Ni hade tydligen gjort låtanalyser i flera ämnen, flera gånger förut … men iallafall, vi kör igen. Låtanalysprojektet går ut på att välja en låt och skriva om den.

Som ni säkert redan har hört kommer skolavslutningen se lite annorlunda ut mot tidigare år. Vi kommer vara utomhus med Venus, på någon plats nära Lemshaga. Inga föräldrar kommer tyvärr kunna närvara.

Nästa vecka är en vanlig skolvecka. Veckan därpå kommer en del elever, under tisdag och onsdag kallas till “komma-ikapp dagar”. Det är mentor som kallar dig till dessa dagar. Om du blir kallad är det obligatoriskt att komma. Om du inte blir kallad har du studiedagar hemma.

Vi försöker vara ute i den mån det går och upplägget på lektionen tillåter. I måndags på mentorstimmen tog vi till exempel en stärkande promenad i morgonsolen och i tisdags fick ni elever sitta ute och spela in läsläxan, om ni ville.

 

Trevlig helg!

/Team Venus

Låtanalys

Ansvarig lärare: Annica Kjell
När, under vilka veckor?
v.19-22
Vad?
Vi ska lära oss att skriva en låtanalys.
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
Förankring i kursplanens syfte:
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Centralt innehåll från kursplanen:
Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
• Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Tala, lyssna och samtala
• Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvud- dragen i vad som sagts.
Berättande texter och sakprosatexter
• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
• Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Kunskapskrav: Låtanalys, muntlig presentation och skriva om texttyp

Hur ska vi arbeta?
Vi analyserar en låt tillsammans.
Du analyserar en egen låt.
Du gör en muntlig presentation av din låt.
Här ligger skrivmallen:

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Jag bedömer det du visar under lektionstid och din text.

Jag bedömer din muntliga redovisning.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v. 19 – analys tillsammans

v. 20 – du skriver din låtanalys

v. 21 – du skriver din låtanalys

Att skriva om det lästa stöttar läsförståelsen – Skolverket

frågor-för-perspektiv

Läsförmågor

Textkopplingar

Hur gör man källhänvisningar i texten?
Oavsett om man citerar eller bara hänvisar till eller med egna ord återger vad någon annan skrivit så ska såna textdelar alltid förses med källhänvisning! Man måste tala om vem man stöder sig på, vems text man citerar och varifrån uppgifterna är hämtade. Läsaren ska med ledning av dina uppgifter kunna leta reda på texten och läsa den i original. Men det är viktigt att informationen inte stör läsaren.
Praxis för källhänvisning  i texten varierar. Idag rekommenderar de flesta ”Harvardsystemet”. Enligt detta system så ska källan anges genom att författarnamn och utgivningsår skrivs inom parentes. Första gången man anger en källa bör man vara relativt fullständig. Läsaren bör få i princip samma upplysningar som ges i litteraturlistan. Andra gången kan det räcka med Kjell, s. 18)

Så här: I artikeln ”Mer mänsklighet i skolan” skriver Annica Kjell om att det saknas medkänsla och kritisk distans. (Kjell 2018)

Eller så här: Enligt Annica Kjell bör alla läsa minst en bok i månaden ( ”Läs fler böcker” Nacka Värmdö Posten 2018).
Eller så här: Annica Kjell skildrar i artikeln ”Ögonvittnets historia” (2018) hur några elever åt godis inne på toaletten.
Eller så här: I en skakande artikel (Uppsala Nya tidning 2018) beskriver Annica Kjell hur eleverna gång på gång äter godis, trots förbud.
Om du citerar, bör du även ange vilken sida du hittat citatet på.
”Det borde serveras godis innan lunch”. (SvDPopulära historier Kjell. Annica 2018 s 14)

Filmanalys-tolka och analysera rörliga bilder

Ansvarig: Annica Kjell
När: v.17-22
Vad?
Frågeställning:
Vad är det vi ser och upplever när vi ser på film?
Hur sätter vi ord på det?
Hur gör vi för att analysera en film?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Förmåga att variera sitt språkbruk beroende på sammanhang och syfte
Förmåga att följa språkliga normer
Centralt innehåll från kursplanen:
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Kunskapskrav:
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Se filmen ….. tillsammans i klassen.
Vi kommer diskutera olika begrepp för att analysera filmen gruppvis.
Vi kommer läsa olika filmanalyser och lära oss genretypiska drag för en filmanalys.
Vi kommer tillsammans skriva en filmanalys.
Du kommer självständigt få välja en film och skriva en filmanalys som sedan bedöms.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Muntlig redovisning av gruppdiskussion, ofta varje lektion.
Inlämning av en skriftligt filmanalys.
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
vecka 17: Förförståelse, vad är en filmanalys? Vi börjar skriva en filmanalys tillsammans.
vecka 18: Vi fortsätter skriva en filmanalys tillsammans.
vecka 19: Du skriver själv.
vecka 20: Du skriver själv filmanalysen.
vecka 21:
Vecka 22: Muntliga presentationer av filmanalyserna. Du lämnar in din filmanalys.
 Material som vi kommer använda oss av:
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Det är alltid kul, modernt och lärorikt att titta på film. Att sedan kunna se en film med nya ögon är ännu roligare!
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Utvärdering
Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):
Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Pedagogisk dokumentation (länkas):
Länktips:
Lokala planeringar – Alla ämnen

Venus veckobrev v.16

Hej alla elever och föräldrar i Venus!

Den här veckan har vi haft mycket bra närvaro, bra arbetsro och som vanligt mycket ambitiösa och drivna elever! Solen börjar titta fram och eleverna är ute lite mer på rasterna, vilket såklart är toppen i dessa tider. Vi lärare är lite tjatiga och påminner om handtvätt och hålla avstånd. Eleverna lyssnar och gör allt som oftast som vi säger. Jag tror att alla har accepterat, förstår och vill ta ansvar. På något sätt tror jag också att vi kommer lite närmare varandra, även om vi fysiskt håller avstånd.

Läsning och läsläxa

I svenskan håller vi på med två saker samtidigt. Det kan vara lite mycket att hålla reda på men vi har också sagt att det är en liten träning inför årskurs åtta som ibland kan upplevas som lite mer intensiv och krävande än årskurs sju. De två sakerna är dels läsning och dels språkhistoria om någon har missat det. Läsningen innebär läsläxa med frågor till. Läsningen bör om möjligt göras just läsande, dvs inte lyssnande eftersom det är lästräningen jag vill komma åt. Skrivandet, dvs skriva svar på frågorna får gärna göras tillsammans med en vuxen (som helst inte har läst boken!). Tanken är att den vuxna kan ställa frågor som gör att barnet/eleven måste berätta mer, för att den som inte läst ska förstå. Tanken är också ett en vuxen kan ställa följdfrågor som till exempel: vad får dig att säga det? Kan du berätta lite mer … Vad tror du kommer hända sen? Varför hände det? Hur tror du han/hon kände? Hur hade du känt? osv. När man läser ska man helst inte lyssna på musik samtidigt eftersom det då är svårare att komma ihåg och att koncentrera sig på textens innehåll. Alla frågor finns i Lpp:n som heter Alex Dogboy. Glöm inte att läsning är precis om kondition, desto mer man gör det, ju enklare blir det. Gör man det sällan eller aldrig, kommer det vara väldigt jobbigt varje gång.

Språkhistoria

Näst, nästa vecka den 30 april, är det prov på språkhistoria. Det finns instuderingsfrågor i Lpp:n och på Schoolsoft. Det viktigaste är att kunna känna till orsaker och händelser som påverkat svenskan samt hur, på vilket sätt det påverkade. I skolan har vi läst, markerat nyckelord, sammanfattat, ställt frågor till texten, svarar på frågor och diskuterat i grupper. Min förhoppning är att eleverna har fått med sig så mycket som möjligt under lektionerna.

Läsguiden

När det gäller läsning av texter rekommenderar jag att ni föräldrar tar en titt på Läsguiden som finns på Gleerups. Titta gärna på den första delen med strukturen före, under och efter läsning.

Ipad, hörlurar och tangentbord

Liten påminnelse om att ha med sin laddade Ipad, laddat tangentbord och hörlurar!

Ta hand om varandra och trevlig helg!

Trevlig helg!

/Team Venus

Venus veckobrev v.12

Hej alla elever och föräldrar i Venus!

På Lemshaga håller vi humör och stämning på topp. Venusarna har hög närvaro och bra arbetsro, trots oro, frågor och tankar kring om, när och hur ska undervisningen gå till om lokalerna stänger men inte skolan …

Vi försöker hålla en så vanlig undervisning som möjligt eftersom vi tror att det är det bästa sättet att ta oss igenom denna period. Att allt får vara så normalt som det bara går tror vi skapar trygghet och inre ro. Vår förhoppning är att skolan ska få vara en trygg plats när mycket annat kan kännas lite rörigt. Eleverna har varit otroligt hjälpsamma, anpassningsbara och förstående. I Ladan är det faktiskt väldigt lugnt just nu. Det känns som om eleverna bryr sig lite extra om varandra!

Den här veckan har vi lärare och elever fått prova på och tänka tanken, distansundervisning. Vi vet inte om det kommer bli, men ifall det skulle bli, har vi övat. Ni elever har haft världens bästa tålamod med oss lärare när vi har övat med er, och förmodligen kommer det tålamodet även behövas även lite längre fram, om det visar sig att övningarna blir verklighet.

Det har varit lite annorlunda nu i skolan eftersom vi skurar alla bänkar, tvättar händerna och får maten upplagd i matsalen. Vi lärare påminner även om hur man gör om man måste nysa (vända sig bort och nysa i armvecket) och vikten av att tvätta händerna noga och ofta. Faktum är att klassrummen nog ser renare ut än på länge 🙂

På svenskan håller vi på med två parallella spår, språkhistoria och boken Alex Dogboy. Dessa två spår kommer vi fortsätta på ett bra tag framöver. Just nu finns det gott om material i Lpp:n och från och med nästa vecka kommer det även finnas material i Classroom. Om man är hemma är det viktigt att gå in på Schoolsoft, Lpp:er och Classroom. Det är och kommer vara våra plattformar för kommunikation med er!

Trevlig helg!

/Team Venus