Venus veckobrev v.8

Äntligen sportlov!

Vi har (som vanligt) haft en superfin vecka med ett ovanligt fint slut. Ni elever är ambitiösa, engagerade, positiva och uppmuntrande mot varandra. Det bidrar till ett en bra sammanhållning och stundtals till ett något högljutt men trevligt arbetsklimat. Under de senaste veckorna har vi pratat mycket om arbetsro och hur var och en kan bidra till detta. Vi lärare tycker att den har blivit mycket bättre och att ni verkligen har försökt att lyssna och komma igång lite snabbare än förut, saker som bidrar till en bra arbetsro.

På svenskan

I svenskan har vi nu skrivit klart våra utredande texter. Ni har verkligen valt spännande och vitt skilda ämnen med frågeställningar om allt från depression, till antik ridkonst, till om det finns liv i universum och varför vissa flygplan och helikoptrar har kraschat. Om det är så att du inte är klar med din text pga sjudom behöver du skriva klart den hemma och lämna in den i Classroom.

Vecka 11 har vi föräldramöte. Under det mötet kommer vi bland annat ta upp:

 • Hur, var och när vi fyller i förmågor i matriserna
 • Lägerskola i augusti i årskurs åtta
 • Hur och vad man kan hjälpa sitt barn med när det gäller läxor eller skoluppgifter
 • Läsning och kommande läsläxor

Om det är något ni vill att vi ska ta upp på föräldramötet är ni varmt välkomna att maila oss.

Om man varit sjuk eller ledig:

Om man har varit sjuk eller ledig behöver man maila respektive lärare och be om uppgifter eller material för att ta igen det man eventuellt har missat i undervisningen. Ett hett tips är också att be en klasskompis om anteckningar.

Schemabrytande dag

I dag hade vi en schemabrytande dag. Vi började med en avslappningsövning med kroppsscanning i musikladan. Sedan hade vi spel och fikamys i ladan. Efter det vandrade vi bort till scoutstugan där vi lekte samarbetsleken 32 och grillade korv till lunch. Vädret och stämningen kunde inte ha varit bättre! Det var verkligen ett härligt avslut och start på sportlovet!

Härliga bilder från utedagen

Ha nu ett riktigt skönt sportlov!

/Team Venus

Venus veckobrev v.5

Hej alla elever och föräldrar i Venus!

Vi har haft en härlig vecka med livskunskap, utvecklingssamtal och Allaktivitetsdag.

Nästan alla elever har nu haft sina utvecklingssamtal. Under samtalen har vi fått höra många positiva saker såsom att ladan är mysig, det är bra klassrum, cafeterian är bra, maten är mycket bättre, klassen är bra, jag trivs i skolan och vi har bra lärare (jättekul tycker vi förstås). Några saker som lyfts och som ni och vi behöver arbeta med är arbetsron under lektionerna. Vi är på sätt och vis varandras arbetsro och det är viktigt att var och en tar sitt eget ansvar genom att till exempel snabbt komma igång, bara prata när det är uppgifter som kräver att man pratar, att lyssna utan att prata när läraren pratar och att respektera varandra. En annan viktig sak att tänka på är att inte gå runt utan tillåtelse, att räcka upp handen när man vill ha hjälp och att framförallt be om hjälp om man inte förstår eller kommer igång (utan att sitta och prata samtidigt). För det allra mesta är ni jätteduktiga på att själva hålla fokus genom att ta tag i uppgifter och samarbeta, men vi vill göra er uppmärksamma på att tänka lite extra på detta. Nu på högstadiet är det kanske en lite snabbare takt, lite högre nivå och det krävs att man använder lektionen till att göra de uppgifter som läraren har sagt att man ska göra. Annars kommer man ganska snabbt efter. Dessutom missar man viktig information och kanske missuppfattar eller inte förstår det som man ska göra. Sammanfattningsvis, kom förberedd till lektionen, kom igång snabbt utan att sitta och vänta på att lusten ska komma och be om hjälp om du inte förstår. Du kan alltid säga till läraren om tycker att det blir för högljutt i klassrummet!

I svenskan håller vi fortfarande på med att skriva utredande text och ni är verkligen helt fantastiskt duktiga på det! En utredande text har strukturen Inledning med en frågeställning, innehåll med en utredning där man hänvisar till olika experter (perspektiv) inom området och en avslutning med en slutsats. Den här strukturen börjar ni lärare er och ni har verkligen förstått vikten av att tänka på läsaren när man skriver. Häromdagen provade vi på att skriva om en utredande text som en elev i årskurs ett på gymnasiet hade skrivit. Ni insåg ganska snabbt att den knappt gick att läsa eftersom det saknades en hel del information. När ni själva skrev om den (två och två) blev texten mycket bättre och roligare att läsa. Nästa vecka är tanken att vi ska hinna klart med våra gemensamma texter, dvs de som vi skriver två och två och sedan ska ni få skriva egna texter, en och en och utreda er egen fråga.

Under Allaktivitetsdagen åkte vi skidor i Kungsberget, var på Laserfortet eller komma i kapp dag. Vi som var i Kungsberget hade en härlig dag med mycket skidåkning trots att det var plusgrader. Backarna höll en högre kvalitet än vad man kanske hade väntat sig och ni elever hade humöret på topp. Dock var det många av er som inte hade bälte på er på bussen hela tiden, vilket vi tjatade mycket på. Därför har vi sagt att om man till nästa år, inte tänker respektera bältesregeln finns det möjlighet att välja ett annat alternativ än skidåkning. För att på ett positivt sätt uppmana eleverna att använda bälte (för deras egen säkerhets skull) och för att på litet vis uppmuntra alla de som skötte detta med bälte mycket bra har vi talat med flera elever om att de gärna får baka fika till måndagens mentorstid. Då blir det en positiv avslutning för alla och förhoppningsvis slipper vi tjata framöver. dessutom önskar vi vuxna att regler och vår röst respekteras. Det är en förutsättning för många roliga lektioner och aktiviteter. Se mejl om det rör dig.

Nästa vecka är det en vanlig vecka, förutom att Venus Grön ska på livskunskap på tisdag.

 

Trevlig helg!

/Team Venus

 

 

 

Venus veckobrev v.3

Hej alla elever och föräldrar i Venus!

Här kommer information om vad vi arbetar med i svenska och vad som händer under de kommande veckorna.

På svenskan har vi börjat med tema “framtiden”.  För att stimulera och utmana våra tankar kring framtiden, gjorde vi en VT-rutin, kompassen. Den går ut på att utifrån vädersträcken fundera kring ett tema eller ämne.

N=nödvändigt att veta

V= Viktigt och värdefullt

O= Oroande

S= Ståndpunkt

Vi pratat mycket om konsten och vikten av att ställa frågor. I samband med det repeterade vi frågeorden. Dessa ord är även toppen att fokusera på när man pluggar till ett prov.

Vad? När? Hur? Varför? Vilka? Vem?

Hur tar man reda på om något är sant? Jo, till exempel genom att använda nedanstående knep eller ramsa:

 • B-s =Beskriv, förklara och sammanfatta ämnet
 • P=  Perspektiv, Se ämnet ur olika perspektiv. Beskriv ur olika ståndpunkter eller aspekter.
 • O= Orsaker, varför hände det? Varför skrev, sa, eller gjorde någon något?
 • J= Jämför med något annat.
 • K= Konsekvenser. Vad kan eller kommer det leda till?
 • F= Frågor, vilka frågor är viktiga att ställa?
 • S= Slutsats. Ta ställning. Sammanfatta och skriv vad du tycker.

Utifrån hjälp av ramsan läste vi artiklar på nätet och tog ställning till som stod verkade trovärdigt eller inte.

Utvecklingssamtal

Om du fortfarande inte har bokat utvecklingssamtal är det hög tid att göra det nu. Tänk på att det är du som elev som håller samtalet. Du behöver vara förberedd genom att ha fyllt i enkäten på Schoolsoft, gjort din keynotepresentation OCH tittat igenom dina matriser. Varmt välkomna!

Allaktivitetsdag

30 januari, mer info på Ss.

Trevlig helg önskar team Venus!

Framtiden, vad innehåller den? (Vetenskapligt skrivande och kritiskt tänkande)

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v. 2-7 (Lpp:n är under utveckling och kommer fyllas på under projektets gång)

Vad?

Framtiden, vad innehåller den? Tillsammans funderar och ställer vi frågor om framtiden. Du väljer sedan en fråga, resonerar om frågan med hjälp av källor, utifrån olika perspektiv och sedan skriver du en slutsats. Syftet med temat är både att tänka kring framtiden och att vi ska lära oss ett vetenskapligt sätt att skriva text på, den utredande texten.

Frågeställning och följdfrågor

Vad innehåller framtiden?

Vad är viktigt och värdefullt?

Vad är oroande?

Vad är nödvändigt att veta?

Vad är min/din ståndpunkt?

Vad är kritiskt-analytiskt tänkande?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi gör en VT-rutin, “Kompassen” för att tillsammans fundera kring framtiden.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du ska skriva en utredande text. (Förklarande text)

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Novell-en kort historia

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.48-6

Vad?

 

Vi ska tillsammans läsa, analysera och skriva noveller. Målet är att du ska bekanta dig med texttypen och få verktyg för att tolka och skriva en novell. Syftet är också att du ska få träna på olika tekniker för läsförståelse.

Vad är en novell?

1485

Vad är likheten mellan en novell och ett isberg? (Det är det som kännetecknar en novell)

novellen-keynote

Vad får du möjlighet att lära dig?

Veta vad som är typiskt för novellen.

Bekanta dig med några kända novellförfattare och deras verk.

Kunskap om hur en novell är uppbyggd och hur man kan analysera den.

Vad man kan lära sig genom att läsa en titel mycket noggrant.

Frågor du kan fundera över:

Vilka “delar” innehåller en novell?

Hur kan en novell vara uppbyggd?

Vad är kännetecknande för en novell?

Hur analyserar jag en novell?

Hur skriver jag en novell? Vad ska finnas med?

Vad betyder stämning?

analys-av-en-novell

att-skriva-en-novell

novell-matris

Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte

Förmågan att läsa och analysera skönlitteratur

Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift

Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt innehåll från kursplanen

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag.

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Gemensamt läser vi och jobbar med olika noveller. Tillsammans tittar vi på texttypiska drag för en novell. Vi tränar upp ord och begrepp för att kunna beskriva och analysera en novell. Parallellt med detta kommer ni få skriva varsin enskild novell.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
 • Du behöver delta aktivt under lektioner
 • Du ska skriva en novell och spela in den
 • Du / vi ska tillsammans läsa och analysera flera noveller under lektionstid

Jag kommer bedöma kunskapskraven gentemot hur du deltar på lektionerna. Denna bedömning kommer du se under “lektionsbedömningar” på Schoolsoft. Där kan du se vilka förmågor som ämnesområdet ger dig möjlighet till att utveckla. Läs dessa noga. Jag kommer även gå igenom och förklara dessa under lektionstid.

Ni kommer få arbeta med respons och högläsning av varandras texter. Ni kommer få spela in ljudfiler när ni själva läser er egen novell. Då vill jag att ni ska läsa med inlevelse, precis så fint som ni läser i klassrummet!

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.48 och löpande framåt. Annica går igenom typiska berättartekniska drag och begrepp för en novell. Vi läser noveller. Tillsammans analyserar vi hur novellerna börjar, slutar och hur stämningen är. Ni får tid att själva börja planera en egen novell.

v. 48-6. Ni får tid till att skriva. Vi läser några olika noveller tillsammans . Vi analyserar innehållet.

v. 3.  Gestaltande beskrivningar, konflikt-vändpunkt-slut. Berättarperspektiv. Inre monolog.

v.4 Vi fortsätter läsa och skriva  om noveller.

v. 5. Vi analyserar. Hur är språket? Finns alla berättartekniska detaljer med? Vi tittar på grammatik och meningsbyggnad i era noveller. Ni spelar in era noveller.

v. 5-6 Vi lyssnar tillsammans i klassrummet på era inspelade noveller. Ni skriver kort respons till varandra.

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Venus veckobrev v. 49

Hej alla elever och föräldrar i Venus!

Nu har Röd läst ut och Grön nästan läst ut boken En sekund i taget. Vi har tränat på många saker i samband med läsningen, bland annat att skriva resonemang. Det är ett kunskapskrav i nästan alla skolämnen. Att resonera är ungefär som att diskutera med sig själv i skriftlig form. När man resonerar försöker man förstå ett ämne eller ett problem ur olika perspektiv. Det svåra med att resonera i skrift är att göra det så att någon annan kan läsa ens tankar, utan att tappa tråden. Vi på Lemshaga har en ett litet hjälpmedel för detta som vi kallar för “Förståelsekartan”, den ser ut så här:

 

Förståelsekartan kan hjälpa dig att komma på vad du ska skriva. Den kan också hjälpa dig att se till att du har vänt och vridit på något utifrån olika perspektiv. Sedan gäller det att få struktur på sina tankar, det kan du göra genom att först skriva vad du tänker, dvs ett påstående. Därefter ställer du dig frågan varför du tycker som du tycker, eller tänker, eller känner som du tycker. Nästa steg är att ge exempel på varför du tycker som du tycker. Sedan diskuterar du ditt påstående fram och tillbaka ur olika perspektiv. För att förtydliga vad du menar kan du använda dig av egna, eller andras erfarenheter. Efter det tänker du ut vad konsekvenserna blir av att du tänker eller tycker som du gör. Till sist kommer du fram till en slutsats som inte alltid behöver vara ett bestämt svar, men du ska visa att man kan förstå ditt påstående ur olika perspektiv.

Vi kommer jobba mycket med strukturer för resonemang, det här var ett exempel av många sätt att göra det på.

På måndag har vi klassråd och på eftermiddagen vi har representanter från klassen med på SAM och PUG. På fredag är det äntligen Lucia. Vi firar Lucia utomhus, ta med dig sittunderlag och ha på dig varma kläder!

För er som är med i Luciatåget
De elever som är med i årets Luciakör träffas i musikladan kl 07 på morgonen. Då har man med sig det man behöver men behöver inte vara helt ombytt. Det kommer finnas en kvart till det då.
Gå gärna in och läs nyheten från mig på Schoolsoft om vad ni behöver skicka med. Jag har ljus till alla.
Allt gott och tack för er hjälp!
/Jonas Karlhager
Kommande vecka, v.51
Måndag: städning av skåp och klassrum
Onsdag: Jullunch
Torsdag: Exploria, mer info på Schoolsoft. Skolavslutning i Gustavsbergs kyrka kl.18.30-19.15
Fredag: God Jul och Gott Nytt År!(Lediga till och med 8 januari 2020)
Allt gott önskar team Venus!