Merkurius veckobrev v.21

Hej alla elever och föräldrar i Merkurius!

Terminen och årskurs åtta börjar gå mot sitt slut. Maj månad har bjudit på en hel del regn och nu hoppas vi att vädret ska bli lite varmare och torrare. Här och på distans arbetar eleverna på lika flitigt och ambitiöst som vanligt.

Svenska

I svenska börjar bokprojektet gå mot sitt slut och på måndag ska bokanalyserna vara klara. Projektet har löpt på under många veckor och nu hoppas jag att eleverna har lärt känna begrepp som motiv, bildspråk och berättarperspektiv. För flera av eleverna har projektet inneburit att läslusten har väckts, vilket är roligt. En hel del elever har inte bara läst en bok, utan flera! Nästa termin kommer vi läsa en gemensam bok och vilken de blir, blir en överraskning.

Förutom bokanalyser har eleverna skrivit noveller. En novell är en kort berättelse som utspelar sig under en kort tid, med få personer. I en novell ställs ofta huvudpersonen inför en valsituation där hen tvingas fatta ett svårt beslut. Novellen har ofta ett oväntat slut. Eleverna ska även läsa sina noveller högt och spela in dem. Både text och ljudinspelning ska vara klart och inlämnat senast på tisdag nästa vecka.

Klassresa

Information om klassresan har nu gått ut på mail till samtliga vårdnadshavare. Om du inte har fått information beror det förmodligen på att du inte har uppdaterat din mailadress i SchoolSoft. 

Gymnasieinformation och föräldramöte ht-21

I början på nästa termin kommer vi erbjuda er ett föräldramöte med information om gymnasievalet. Vi vet inte exakt datum i skrivande stund men förmodligen kommer mötet ligga i mitten på september. Vi kommer även ta del av den digitala gymnasiemässan under hösten.

Nya klasser

I slutet av terminen kommer vi presentera klassindelningen inför årskurs nio. 

Låneböcker

Har du böcker som du lånat av skolan ska dessa lämnas tillbaka senast den 7:e juni.

Ipads

Alla Ipads ska lämnas in för uppdatering över sommaren. Vi kommer samla in dessa under sista skolveckan.

Sista skolveckan

Sista skolveckan kommer tisdag-fredag vara schemabrytande. Mer information kommer.

Trevlig helg önskar team Merkurius!

 

 

 

 

Merkurius veckobrev v.

Hej alla elever och föräldrar i Merkurius!

Veckorna rullar på och det var någon som sa att ”Nu är det bara tjugofem skoldagar kvar till sommarlov!”, kan det verkligen stämma? Ni får räkna efter själva, men det är definitivt nedräkning.

Sommarjobb?

Inför ett sommarlov mellan årskurs åtta och nio kan det bli aktuellt att söka sommarjobb. I år kanske den möjligheten ser lite annorlunda ut med tanke på pandemin. Oavsett om man vill, kan eller kommer söka sommarjobb, kommer man säkerligen så småningom ställas inför utmaningen att söka ett riktigt jobb. I det läget kan det vara bra att veta hur man skriver en jobbansökan och ett CV. Hur skriver man formellt? Hur gör man för att övertyga en arbetsgivare om att just jag är rätt person för jobbet? och hur beskriver man sina goda egenskaper? Generellt är vi varken vana eller bekväma med att beskriva våra egna positiva personlighetsdrag. Därför har det varit både nyttigt och lärorikt att göra det för en gångs skull. Att skriva en platsansökan med ett personligt brev, meritförteckning och allt som hör därtill har vi tränat på under de senaste två veckorna. Nu ska alla vara klara med det.

Sista veckorna …

Vår sista uppgift i svenska den här terminen blir att dels lära oss hur man skriver en novell och dels skriva klart bokanalysen. För er som inte har lagt märke till det än, så har vi satsat varje måndag på just läsning. Eleverna orkar läsa allt längre stunder och den läsro som infinner sig i klassrummet är helt underbar! Målet är att orka läsa i minst 1-1,5 timme i sträck, eftersom att under de nationella proven i årskurs nio sitter eleverna och läser under så lång tid. Ni kommer väl ihåg? Läsning är en kondition som ständigt måste hållas igång för att vara på toppform.

Skolans dag

Nästa vecka har vi skolans dag på onsdag. Precis som allt annat, som har med firande det här året att göra, kommer även skolans dag se annorlunda ut. Mer information om detta finns på Schoolsoft. För att minska smittan, vill bara uppmärksamma er på att vi fortfarande inte tar emot några föräldrar eller andra besökare.

Lemshagas café

Lemshagas lilla café har äntligen öppnat igen. Nu är caféet ambulerande och utomhus vilket visade sig vara en riktig hit för att få ut ungdomarna på rast! Stort tack Malin för ditt engagemang och tid!

Muntliga presentationer

I No har eleverna haft muntliga presentationer. Det har varit en stor utmaning för många att våga stå och prata inför klassen. Att hålla en redovisning, ensam, när alla tittar på kanske inte direkt är drömmen för alla. Men, något man definitivt kan träna upp och bli bättre och bättre på. Talängslan är fullt naturligt och reaktionerna med hjärtklappning, andnöd och hög puls som uppstår sitter mycket djupt rotat i våra gener. Orsaken till det är att man förr i tiden kunde bli utstött av gruppen om man tog för mycket plats. Gruppen var livsviktigt för vår överlevnad eftersom det kunde vara svårt att klara sig på egenhand. Mekanismen, talängslan är alltså inget konstigt, men något som idag gör att vi känner oss mer hotade än vad vi faktiskt behöver. Talängslan kan som sagt tränas bort och ju mer vi tränar, desto mindre stressade och oroliga kommer vi känna oss när vi ska prata inför en grupp.

Framtidens städer

I So har vi arbetat med att utveckla idéer om hur framtidens städer kan se ut. Eleverna har undersökt hur gamla städer har utvecklats, hur dagens städer fungerar, till hur framtidens städer kanske kommer att se ut. Eleverna har varit mycket kreativa och fantasifulla och det märks att det finns en stark framtidstro!

Ta hand om er och håll i och håll ut!

/Team Merkurius

 

 

 

 

Jag söker jobb!

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.15-17

Vad?

Du ska lära dig grunderna för hur man skriver ett personligt brev och ett CV.

I slutet av arbetsområdet ska du ha skrivit ett personligt brev och ett CV.

Frågeställning och följdfrågor

Hur skriver man en platsansökan?

Vad är skillnaden mellan ett personligt brev och ett CV/Meritförteckning?

Hur övertygar du arbetsgivaren att du är rätt person för jobbet?

Vilken struktur ska ett formellt brev ha?

Vilken struktur ska en meritförteckning ha?

Vad är referenspersoner?

Övergripande mål från LGR11 2.2
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
Förankring i kursplanens syfte
Förmåga att uttrycka sig genom olika uttrycksformer
Utveckla den skriftliga och muntliga kommunikativa förmågan 
Centralt innehåll från kursplanen
– Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska
komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier,
teaterföreställningar, webbtexter, jobbannonser.
– Ord och begrepp som används för att uttrycka erfarenheter, kunskaper och egenskaper. Ords
och begrepps nyanser och värdeladdning.
– Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med
vilket syfte man kommunicerar.
– Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen   

Förmågor – jobb

Hur?

Vi gör en VT-rutin kring vad man tror och tycker att det ska finnas med i ett personligt brev och ett CV

 1. Vi läser en platsannons och tittar på genretypiska drag.
 2. Vi talar om texten och tittar på vad personen har valt att berätta om sig själv.
 3. Vi tittar på vilka positiva egenskaper personen har skrivit.
 4. Ni får skriva ner några positiva egenskaper om er själva.
 5. Tillsammans funderar vi på vilka positiva egenskaper en arbetsgivare tycker är viktiga. Vi gör en VT-rutin kring detta.
 6. Ni arbetar i grupper om 2. Ni får ett arbete som ni ska skriva ett ansökningsbrev till. Sedan byter ni brev med ett annat par.
 7. Vi letar efter jobb, vi läser på olika sidor och tittar på kommunens hemsida efter sommarjobb.
 8. Du skriver en ansökan (på skoj) till ett av jobben. I din ansökan ska du ha med ett personligt brev och ett CV.
Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar omväxlande tillsammans, i par och självständigt.  

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du kommer att få läsa en klasskompis ansökan och ge respons.

Varför?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
– Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
– Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
– Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Retorik, konsten att övertyga

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.17 – Skolavslutning

Vad?

Hur skriver och håller du ett tal?

Frågeställning och följdfrågor
  • Vad är skillnaden mellan hyllningstal, argumenterande tal och informerande tal?
  • Vad är retoriska stilfigurer och hur använder vi dem?
  • Hur skriver och framför jag ett tal?
Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte

 •  Eleven ska genom undervisningen ges förutsättningar för att denne ska kunna utveckla sitt talspråk för att få tilltro till sin språkförmåga och kunna uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften (2011, s. 252).
 • Svenskämnet ska bidra  till att öka elevens förståelse för sättet att kommunicera och att detta kan ge konsekvenser för en själv och andra människor. (2011, s. 252)

Centralt innehåll från kursplanen

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.

(2011,s. 256).

Språkbruk

 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika sammanhang.

(2011, s. 257)

Informationssökning och källkritik

 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

(2011, s. 258)

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen, se Schoolsoft!

Kunskapskrav betyg E

 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar. (smidigt infogat i talet)
 • Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

(2011, s. 261)

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Eleven har i viss mån anpassat presentationen till mottagarna i form av språk, såsom ordval, och åhörarkontakt, såsom att titta upp, tala tydligt och visa ett visst engagemang.
 • Eleven har förberett ett i huvudsak fungerande strukturerat tal som är grundat i den retoriska arbetsprocessen. Eleven använder sig till viss del av retoriska stilfigurer för att framhäva presentationens, i huvudsak, underbyggda argument.
 • Om eleven använder källor lyckas dessa i viss mån stärka presentationen och dess argument

Samtal, diskussion och följdfrågor

För andra perioden och de sista momenten kommer du att övas och prövas på samtal och diskussion. Du kommer där, i mindre grupper, både få delta och leda samtal och diskussioner där du kommer bedömas i följande aspekter:

Varför?

Att kunna hålla tal har du nytta av hela livet!

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Material:

NE: Tal och samtal

Skriva och hålla tal
Skrivmall, argumenterande tal
Skrivmall, hyllningstal

Retorik, konsten att hålla tal

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.17 – Skolavslutning

Vad?

Hur skriver och håller du ett tal?

Frågeställning och följdfrågor
  • Vad är skillnaden mellan hyllningstal, argumenterande tal och informerande tal?
  • Vad är retoriska stilfigurer och hur använder vi dem?
  • Hur skriver och framför jag ett tal?
Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte

 •  Eleven ska genom undervisningen ges förutsättningar för att denne ska kunna utveckla sitt talspråk för att få tilltro till sin språkförmåga och kunna uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften (2011, s. 252).
 • Svenskämnet ska bidra  till att öka elevens förståelse för sättet att kommunicera och att detta kan ge konsekvenser för en själv och andra människor. (2011, s. 252)

Centralt innehåll från kursplanen

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.

(2011,s. 256).

Språkbruk

 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika sammanhang.

(2011, s. 257)

Informationssökning och källkritik

 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

(2011, s. 258)

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen, se Schoolsoft!

Kunskapskrav betyg E

 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar. (smidigt infogat i talet)
 • Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

(2011, s. 261)

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Eleven har i viss mån anpassat presentationen till mottagarna i form av språk, såsom ordval, och åhörarkontakt, såsom att titta upp, tala tydligt och visa ett visst engagemang.
 • Eleven har förberett ett i huvudsak fungerande strukturerat tal som är grundat i den retoriska arbetsprocessen. Eleven använder sig till viss del av retoriska stilfigurer för att framhäva presentationens, i huvudsak, underbyggda argument.
 • Om eleven använder källor lyckas dessa i viss mån stärka presentationen och dess argument

Samtal, diskussion och följdfrågor

För andra perioden och de sista momenten kommer du att övas och prövas på samtal och diskussion. Du kommer där, i mindre grupper, både få delta och leda samtal och diskussioner där du kommer bedömas i följande aspekter:

Varför?

Att kunna hålla tal har du nytta av hela livet!

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Material:

NE: Tal och samtal

Skriva och hålla tal
Skrivmall, argumenterande tal
Skrivmall, hyllningstal

Bokanalys – tema, budskap och motiv

Bokanalys vårterminen 2021

Bokprojektet håller på i 10 veckor. Räkna ut hur många sidor du ska läsa varje vecka för att bli klar med boken i tid. Är boken på 200 sidor behöver du alltså läsa 20 sidor i veckan. Tänk på att inte spara allt till sista kvällen, utan planera i god tid när du ska göra vad. Läs de antal sidor du behöver läsa för att bli klar i tid.

V.10 Hitta boken (ska vara klart 15 mars)
Nu får du friheten att själv välja en bok, bra va?

1. Hitta boken du ska läsa. (Lyssna ingår inte) Nu tränar vi läsning med ögonen.
2. Fota framsidan och baksidan och lägg in i dokumentet i classroom. Dokumentet heter bokanalys.
3. Skriv 5 hela meningar om varför du valde just den här boken.
4. Förbered en kort presentation (lägg in bild på boken) om varför du valde boken och hur det gick till när du hittade den. Du kommer få berätta om detta i en mindre grupp.

V. 11 Hitta författaren (ska vara klart 22 mars)

Ta reda på fakta om författaren och skriv fakta om denna. Det ska vara cirka (¼ A4). Utgå från 2-3 st källor. Du kan använda NE och två andra valfria källor. Tänk på läsaren när du skriver. OBS, du får INTE skriva rakt av, det är plagiat, utan du måste referera (använda referatmarkörer) och källhänvisa.
Du kan utgå från frågorna, eller skriva en egen text utan frågorna som stöd.

När och var föddes författaren?
Var växte författaren upp och hur var författarens uppväxtvillkor? (hände det något dramatiskt under författarens uppväxt?)
Vad brinner författaren för?
Hur såg samhället ut under författarens livstid? Vilka samhällsproblem fanns och vad diskuterade man mycket?
Vilka kopplingar kan du göra mellan författarens bakgrund och innehållet i boken?V. 12 Vilka var nu lässtrategierna? (ska vara klart 28 mars)
Träna på lässtrategierna: Förutspå, reda ut oklarheter, sammanfatta och se inre bilder.

1. Skriv och berätta kortfattat var och när bokens handling utspelar sig. Vem/vilka är huvudpersoner? (4-10 meningar)
2. Förutspå: Vad tror du kommer hända? Vilka problem kommer uppstå? Hur tror du dessa kommer att lösas? (4-20 meningar)
3. Reda ut oklarheter: Vilka ord är svåra att förstå? Skriv ner 3-5 st. Kan du förstå orden om du läser hela meningen? Kan du förstå meningen utan att läsa ordet? (prova, du behöver inte skriva någon förklaring)
4. Sammanfatta: Sammanfatta kort (4-6 meningar) vad det du läst handlade om.
5. Se inre bilder: Välj en plats i boken. Beskriv den så utförligt som du kan (med hjälp av din fantasi). Använd många gestaltande beskrivningar (många verb). Skriv 5-10 hela meningar.

V. 13 Tema, budskap och motiv (ska vara klart 12 april)

Ta reda på bokens tema, budskap och motiv. Nu ska vi träna på att förklara vad som är en texts tema, budskap och motiv för att förstå vad boken egentligen handlar om.

1. Vad är bokens tema? Nu måste du läsa mellan raderna och tänka på djupet.
2. Vad är bokens budskap? Vad tror du författaren vill säga eller förmedla med sin text?
3. Vad/vilka är motiven i boken? Ett motiv är ofta det som författaren skriver om som hjälper till att förmedla budskapet. Det kan vara en ensam person eller en som är olycklig på något vis.

 

https://www.youtube.com/watch?v=KpVtTtlow3A

V. 15 Berättarperspektiv, berättarstruktur och bildspråk (ska vara klart 19 april)

Nu tränar vi på att tolka och analysera text. För detta behöver du ha ett ordförråd som beskriver hur författaren byggt upp texten och arbetat med språket. Några ord för att analysera är: berättarperspektiv, berättarstruktur och bildspråk.

Ur vilket perspektiv är boken berättad? (jag-form, du-form, tredje person, allvetande berättare)
Vilken berättarstruktur har berättelsen? (kronologisk, parallellhandling, ramberättelse, cirkelkomposition, tillbakablickar)
Vilka olika typer av bildspråk kan du hitta exempel på? (liknelse, metafor, allegori, symbol)

https://www.youtube.com/results?search_query=berättarperspektiv

https://www.youtube.com/results?search_query=berättarstruktur