Solen Veckobrev V 7

Hej!

Sista veckan innan ett välförtjänt sportlov. Bra jobbat alla Solar. Passa på att vara ute så mycket ni kan under lovet. Sov bra och ät nyttigt.

Vi fortsätter med distansundervisningen efter sportlov och fram till påsklovet. Alltså veckorna 10-13. Det är då Gröna klassen som börjar vara inne i skolan och Röda är på distans.

Vår hjärna är otrolig och med rätt tankar, sömn, träning och mat kommer just Du kunna prestera det där lilla extra som kanske behövs för att nå hela vägen fram till målet. Ibland behöver man hjälp, det är inte konstigt, så ställ frågor och undrar inte du så fråga ändå för då kanske du hjälper någon annan som inte hade modet just för stunden. Vi TILLSAMMANS skall göra dessa sista månader till en minnesvärd period i livet.

Veckan som gick: Vi inledde veckan med gröna gänget på mentorstid. Där lyfte vi upp den inre kompassen och det ansvar som ligger på var och en att ge samtliga klasskompisar möjlighet att nå sina mål och lära sig så mycket det bara går under terminens sista månader. Vi tittade vidare på gymnasieansökan som lämnades in den (15:e februari) . Ni kommer att få ert preliminära val den 15 april. Gröna klassen som varit här hela veckan har hunnit med både Ma och So-prov. Veckans citat i Solen kommer från PA: “SO provet är ju jättelätt, när man kan det”. Så fantastiskt härligt.

Veckan som kommer: Då är det Röda klassen som är i skolan på heltid. Vi ses på mentorstiden på måndag. Ni kommer ha  Ma och Kemiprov bl.

Övrig viktig info; Vi kommer att ha ett föräldramöte efter påsklovet då vi kommer att prata gymnasievalet igen, då har eleverna fått sina preliminära val. Vi kommer också prata om Solarnas avslutning. Vi återkommer med dag o tid.

Inspirationsmässan: En liten påminnelse till alla er föräldrar. Kontakta Maria K-W för att ge våra ungdomar en möjlighet att lyssna på intressanta yrken.

 

Schoolsoft/planering: Det är mycket som händer i skolans olika ämnen. De allra flesta av våra elever behöver hjälp med planering och struktur av skolarbetet. Ta för vana att sätta er ner tillsammans för att kolla av vad som är på gång och vilken hjälp era barn vill ha.

Gymnasieansökan: Du ska skriva ut din ansökan och skriva under den och lämna den till oss mentorer så arkiverar vi den.

Mattestöd: Gratis Live Hjälp i Matte.   https://mailchi.mp/67b9e0fb5d16/gratis-live-hjlp-i-matematik?e=e82acfe2e3

Info från Rektor Jill:

Information inför kommande lov

Hej alla,

Nu närmar vi oss sportlovet igen. Det var för ett år sedan vi började sätta in åtgärder kring Corona och Covid-19. Tänk så fort det har gått!

Den här gången är vi mer förberedda. Vi har mer erfarenhet och följer alla rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten.

Inför detta års sportlov är det mycket tuffare regler än tidigare. Den elev/personal som väljer att åka utomlands förbjuds att infinna sig på arbetsplatsen om sju dagar eller på annat sätt beblanda sig med andra även om man inte uppvisar symptom. Se vidare länk.

Skolan (arbetsgivaren) har ett ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen att förebygga ohälsa, i detta fall skydda sin personal från smitta. Det är också enligt smittskyddslagen alla medborgares ansvar att genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra smittspridning.

Har du frågor kring detta får du gärna vända dig till Jill Sterner eller när det gäller hälsofrågor till Judith Johansson, vår skolsyster.

https://www.fremia.se/nyhetsrum/nyheter/karantan/

Fortsatt distansundervisning fram till 1 april

Vi kommer att fortsätta med vårt upplägg på distansundervisning efter sportlovet.

Det betyder att högstadiets GRÖNA klasser startar på skolan v.10 med samma upplägg som tidigare. Läs mer i klassens veckobrev. Övriga klasser har undervisning på skolan enligt schema.

Frågor av övergripande slag Jill Sterner 0765211321

Frågor om undervisningen kontakta ditt barns mentor alternativt undervisande lärare.

Frågor kring specialundervisningen åk 6-9, svarar vår speciallärare Maria Sundberg  på (maria.sundberg@lemshaga.se).

Frågor om Elevhälsan, skolsköterska Judith Johansson 08-58631316

Kalender:

V 9 sportlov

V 10-13 Distansundervisning som förut

V14 Påsklov

15 April  preliminär gymnasieval

Ha en härlig helg!

//Ann, Cristin och Henke

Min Favoriträtt

Min Favoriträtt

Ansvarig/Ansvariga lärare:Hanan

När, under vilka veckor? V7-V17( Varannan vecka)

Vad;     Frågeställning (och följdfrågor): Du ska göra ett projekt, både praktiskt och teoretiskt och muntligt.

 1. Du ska laga en favoriträtt för 2 port. Namnge maträtten.
 2. Skriva en inköpslista till Hanan.
 3. Du ska ha med 5 av 7 matcirkelgrupper. Beskriv Vilka?
 4. Du ska med minst 3 matlagningsmetoder. Vilka?
 5. Tänk på tallriksmodellen. Rita eller beskriv upp hur din tallrik ska se ut.
 6. Var kommer dina livsmedel ifrån. Tänk klimatsmart. Vilket land kommer dina varor från?
 7. Tänk på maträttens utseende.

Hur?
Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att jobba i par i det praktiska arbetet. En som är huvudkock och en som följare.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du ska göra en praktisk,en teoretisk och en muntlig redovisning av din favoriträtt.

 1. Praktisk; Du ska tillaga din maträtt för 2 pers med hjälp av en hjälpkock. Tänk på metoder, redskap, Disk, rengöring och ordning och reda i ditt kök. Du ska duka och presentera maten för din gäst. Du som är hjälpkock ska utvärdera den praktiska tillagningen ( processen ) och den färdiga maträtten (resultatet) maila det till din kompis.
 2. Teoretiskt;  Du ska  svara på följande frågor i inledningen på LPP. Utvärdera din process och resultat. Bifoga din kompis utvärdering. Skickas till Hanan.
 3. Du ska muntligt redovisa ditt arbete .Presentera svaren i ditt arbete, Avsluta med att berätta om utvärderingen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Lektion 1 : Du ska planera din favorit maträtt för 2 port. Skriv en inköpslista och skicka den till Hanan. Arbeta med de teoretiska frågorna i början av Lpp.

Lektion 2 : Praktisk tillagning;

Lektion 3 Gör klart ditt teoretiska arbete. Vara hjälpkock.

Lektion 4 ; Redovisa muntligt.

 

 

 • Utveckla ett kunnande som rör mat, förmågan att planera och tillaga mat.
 • Utveckla sin initiativförmåga vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • Utveckla sin förmåga att värdera sina handlingar.
 • Förstå vikten av att äta varierat ur kostcirkelns alla delar var dag.
 • Äta regelbundet och varierat samt fördela måltiderna jämnt över dagen så fungerar du och din kropp bättre.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte:

Ett syfte med undervisningen i Hkk är att den ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om arbete i hemmet. Arbetet i hemmet är något som ständigt pågår, oavsett människors olika yttre omständigheter.Resultatet av arbetet med en välsmakande måltid,städad bostad eller rena kläder är kortvarigt men på lång sikt är det ett arbete som är avgörande för både hälsan och det sociala välbefinnandet.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Kunskapskrav för betyget E
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Kunskapskrav för betyget C

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt välfungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

 

Varför?

Mat och hälsa är bland det mest grundläggande för människan. Måltiden är en njutning för både kropp och själ och en stund av gemenskap.Dina matvanor och andra vanor i hemmet plus de val du gör dvs din livsstil- påverkar hur du mår men också samhället och miljön.

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Vi fortsätter nu i åk 7 med matlagningens grunder. I åk 6 så gick vi igenom dagens måltider och vikten av att äta och fördela dagens intag på flera måltider. Vi pratade om vikten av att äta bra och näringsrik kost för att orka med dagen i skolan, träning och att kroppen ska växa och utvecklas på ett bra sätt.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utveckla.

Min Hållbara Favoriträtt- Mitt Recept

Min Hållbara Favoriträtt-Mitt Recept

När, under vilka veckor? v.6-16

Introduktion och planering
Redovisning och tillagning

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Ni ska planera ett eget recept som ni ska tillaga, som ett avslutningsarbete.
Där ni får möjlighet att visa era kunskaper i 6 olika kunskapskrav.
 
1/Läs sidan 16-18 i Läroboken.
2/ Välja ett tema. Namnge er maträtt. Laga 2 port och bjud en kompis.
3/Gör en inköpslista. lämna till Ann.
4/Gör en Receptsida se Hkk boken som ett exempel på Receptkonstruktion. Hkk boken s 170-171, 176-177.
5/ Tänka på hälsan och miljön , motivera dina val av livsmedel.( Land,miljöpåverkan,hur transporteras livsmedlet till Sverige) s 94-96.
6/ Räkna ut priset för en portion. Använd prislistan. ( ekonomi)
7/ a .Utvärdera din arbetsprocess och ditt resultat.( Om du skulle tillaga din måltid en gång till ,skulle du då göra på samma sätt eller vill du ändra på något).
   8/Ta bilder under själva tillagningen, Filma matlagningsmetoder, ta bild på själva maträtten.
9/ Tänk varierat och balanserat. Vilka Matcirkelgrupper använder du och vilken årstidsmat.s6.
10/ Vilka näringsämnen finns i din maträtt? Se Hkk boken  22-31.
11/ Servera din gäst och presentera maten muntligt.
12/ Din gäst ska utvärdera måltiden. ( Utseende,dukning, smak, konsistens,) Skriftligt. Skicka till din kompis.
13/Skicka in ditt receptblad och svaren på alla uppgifter ovan till Ann.
 

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

 

Förankring i kursplanens syfte:

 Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt välfungerande sätt.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och välfungerande sätt.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Ni ska jobba enskilt både praktiskt och teoretiskt. Jag introducerar uppgiften, Därefter kommer du att få tid att planera och arbeta med din uppgift.
Ni  kommer  att redovisa och tillaga er måltid
Ni ska bjuda en kompis i gruppen på er måltid.Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Ni ska arbeta både praktiskt, teoretiskt och muntligt.
Lektion 1: Planera din maträtt och arbeta med frågorna i början av LPP. Skicka inköpslista till Ann.
Lektion 2: Tillaga din maträtt praktiskt och bjuda en kompis. Glöm ej att fota din maträtt och ev din process. Gör en utvärdering av din process ( matlagningen) och resultat (  Maträtten).
Lektion 3: Du får arbeta med din rapport och receptblad.
Lektion 4: Redovisa muntligt din maträtt.

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Det är en möjlighet att visa sina kunskaper i 6 olika kunskapskrav. Att binda ihop de olika delarna i Hkk till en enhet. Få förståelse för och se sambanden runt måltiden,smaker, livsmedel,ekonomi,miljö, hälsan,ekologi.Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.

Solens veckobrev V 4

Hej alla Solar!!

Nu har vi äntligen fått lite vinterväder. Det är lite ljusare och ska bli ganska kallt. Hoppas ni har möjlighet att vara ute och få lite ljus och frisk luft i helgen.

Nu har båda klasserna varit hemma och jobbat på distans.Vi mentorer tycker fortsatt att ni överlag gör ett riktigt bra jobb. Det krävs mycket från er sida men samtidigt är det en nyttig erfarenhet inför kommande gymnasiestudier. För där är ni snart…….

Veckan som gick: Solen röd har varit i skolan och Grön har haft distans.

Under mentorstiden jobbade  alla elever med sitt arbetet inför utvecklingssamtalet. Att en sista gång under sin grundskoletid sätta mål, fundera på styrkor och utvecklingsmöjligheter kräver ett visst engagemang.
Koden från gymnasieantagningen har nu förhoppningsvis landat i alla brevlådor och vi vet att många redan börjat kryssa i program och rangordna sina val. Låt den här processen ta en stund. Välja ut program och skolor nu, fundera lite, logga in igen och finjustera. Hugg tag i din mentor om du vill fundera tillsammans med någon. Maila till vår syv Daniel om ni har frågor.daniel@hailemariamconsulting.com

Veckan som kommer: Från den här veckan ,v 5 och till sportlovet kommer ni ha blandat distans och undervisning i skolan. Se nedan:

Distansundervisning på Lemshaga v.5-8 2021, med detaljplan

Vi fortsätter att ha växelvis distansundervisning  på högstadiet dvs

Alla röda klasser har distansundervisning v.5 och 7

Alla gröna klasser har distansundervisning v.6 och 8

Med vissa undantag – se nedan.

Solen
Röd har distansundervisning v.5 och 7 
med undantag för:

undervisning på skolan alla onsdagar med start 8.30 och fredagar med start kl.9.00 enligt schema.

 
Grön har distansundervisning v.6 och 8
med undantag för:

Undervisning på skolan alla onsdagar med start kl.9.40

och fredagar med start kl.8.20 enligt schema.

Musiken; så här gäller med musiken för Solen Grön.

På jämna veckor (när gröna har distans) skall den halvan som har musik nu ha sin lektion under mentorstimmen på måndagar. Detta blir då på distans. Detta medför att hela solen grön har sovmorgon på onsdagar och börjar först 9:40.
Mentorstiden v 5 så har några utv samtal digitalt.  Solen Grön som vill träffa mentorer så finns Henke i No salen om man vill arbeta eller ha hjälp mellan 8.30-9.20.  Solen Röd har utv samtal  digitalt eller jobbar hemma.
Onsdag den 3 februari så stänger skolan för samråd och analysmöte kl 13.  Detta medför ju att SR slutar efter matten 11:45 och SG efter svenskan 12:00.

 

Övrig viktig info

Prov/omprov:  Tänk på att den veckan du är i skolan så har du prov och andra bedömningsarbete. Så ta till vara varje lektion för att nå ett så bra resultat som möjligt,

Utvecklingssamtalen:  Vi börjar med utvecklingssamtalen den här veckan.Ni som önskar boka in samtal gör det hos respektive mentor. Tider hittar ni på schoolsoft som vanligt. Vi har även lagt ut tider innan den 15:e februari för er som känner att ett samtal innan ansökan till gymnasiet skall vara inne är av stort intresse. Dock vill vi poängtera att eleven skall ha förberett samtalet innan!!!

Ha en fin helg allesammans och var rädda om er!!

Cristin, Henke och Ann

Solen V 50

Hej Solisar 🙂

 

Då har vi kommit fram till årets sista skolvecka . Jag hoppas nu att ni gjort allt klart med inlämningar och prov.

Jag hoppas ni känner er nöjda med ert arbete under höstterminen. Den sista veckan kommer ni ha lite schemabrytande och ni ska designa lampor. Det ska bli jättekul att få se era alster.

 

Veckan som gick: Under mentorstiden hade ni efter eget val en extra timme matte, fysik eller hemkunskap. Hälften av alla elever har även upplevt en skaplig träningsverk efter att ha blivit peppade av “sin” PT under idrottslektionen. Den här veckans PT vet vad som väntar nästa vecka då man träder in i “kund”-rollen. Känner du dig som vårdnadshavare lite träningssugen där hemma så har ni allihop en ypperligt bra möjlighet att få ert ett ordentligt PT-pass.
I övrigt har eleverna följt sitt schema utan förändringar vilket jag tror varit bra!

Veckan som kommer: Vi startar veckan med Luciafika på mentorstiden . Vi träffas i No salarna 8.20. Vi kommer att titta på en Luciafilm från skolans körer.  Jättemysig start på terminens sista vecka.

Ni kommer ha schemabrytande vecka  för ert projekt att  designa en lampa. Däremellan vanliga lektioner. Se schema från Cristin, Ayla och Åsa.Vi har avslutning på fred em.

 

Övrig viktig info

Lucia: Jonas kommer att lägga ut den inspelade Lucia föreställningen på schoolsoft senast söndag kväll om ni vill titta på den.

Frånvaro och prov: Vi vill här förtydliga vad som gäller om man som elev är frånvarande vi ordinarie provtillfälle. Man skriver då provet på första möjliga tillfälle efteråt. Det kan i praktiken vara när som helst, beroende på vad undervisande lärare bestämmer. På nästa lektion i ämnet, under kommande mentorstid, under en håltimme eller under provtiden på onsdag eftermiddag. Om man som elev väljer bort att skriva provet vid det tillfället som erbjuds kommer eleven ifråga att få skriva ett omprov vid ett annat tillfälle vilket endast kan rendera bedömningen E. I dessa tider, efter längre sjukfrånvaro, för vi såklart en dialog med eleven när hen är tillbaka i skolan och lägger upp en hållbar plan.
Vi vet om att elever ibland är “provsjuka”. Här önskar vi er hjälp därhemma med att verkligen kolla av att man som elev är hemma av rätt anledning. När man nu skall vara hemma symptomfri i ett par dagar känns det ju märkligt att elever kan vara sjuka på tex. tisdag (när det är prov) och sedan friska igen på onsdag.

Eget ansvar: Om drygt ett halvår lämnar ni nu grundskolan för att fortsätta mot gymnasiet. Där kommer väldigt få springa runt och påminna och tjata om saker och ting. De förväntar sig att ni är vuxna nog att ta det ansvaret. Ganska många försöker i dagsläget hitta orsaker till att man inte är klar eller presterat sämre än man hoppats. Många gånger är orsakerna någon annans fel…….
I Skolans läroplan (Lgr 11) har det skett ett förtydligande kring just detta även på grundskolan.
Skolans mål är att varje elev

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö. 

Den meningen ligger det en del tyngd bakom.

Sista veckan: Höstterminsbetyget sätts måndag den 14:e. Så alla saker som sker under sista veckan kommer lyftas med till betyget som sätts i juni. Alltså det betyget som du verkligen söker in på!!! Så sista veckans lektioner skall inte ses som uppehållande verksamhet utan precis lika viktiga som tidigare under terminen.

Kommande datum:

14 dec Lucia på morgonen under mentorstiden

18 dec Julavslutning i skolan (inga föräldrar får komma)

11 jan skolstart enligt schema

 

Då återstår bara att önska er alla en fin och mysig tredje advent, och glöm inte att blåsa ut alla levande ljus när ni lämnar ett rum!!

 

//Mentorerna i Solen

Solen Veckobrev V 47

Hej Solar!!

Då var vi tillbaka i skolan igen. De är mycket i skolan nu. Håll koll på schoolsoft, classroom så att ni vet vad ni ska göra. Försök att gå ut lite varje dag så ni får lite ljus.

Veckan som gick:  Vi började veckan med mentorstimma. Några av er gjorde matte eller No prov. Vi delade ut tidningen om gymnasiemässan. Man kan gå in på en plattform som eleverna loggar in på. Det fins en beskrivning på s 7 i tidningen hur man gör. Mässan är öppen tor,fre och lördag hela dygnet men bemannad mellan 10-17. Då man kan ställa frågor till elever och personal på resp skola.  På onsdag var vi med och fick info från ung företagssamhet via länk. ytterligare lite tips och ideer inför gymnasiet.

Veckan som kommer: Mentorstid på måndag så kommer Henke gå igenom grupper och schema inför Nationellt Prov den muntliga delen i Ma, Eng och Sv som är på onsdag.  Maria Knutas kommer och informerar om klasströjor. Det blir också tid för en promenad.

Onsdag  Muntligt Nationellt  prov i Sv, Eng, och Ma. Solarna är själva på skolan menas Venus och Merkurius har digitala studier. Se  särskilt info om schema och tider.

Övrig viktig info

Classroom: Du vet väl att du som vårdnadshavare kan bli inbjuden till ett classroom. OM du känner behov av det för att lättare kunna hjälpa/stötta din ungdom där hemma så maila undervisande lärare så fixar vi det.

IUP: Den individuella utvecklingsplanen som skapades under utvecklingssamtalet skall vara ett dokument med levande mål. Vi “tvingar” in eleverna där med jämna mellanrum för att kolla och utvärdera sina mål. Vore såklart bra om ni även hemifrån tar några minuter tillsammans för att påminna och uppmuntra arbetet mot de mål som sattes upp.

OBS! Tänk på att det är nötförbud på skolan. Det har förekommit att vissa elever har ätit nötcreme, och kex med nutella i. Det finns elever som är mycket allergiska.

Kommande datum och aktiviteter:

v 48  Ons 25 nov  Muntliga Nationella prov
v 48 Tors 26 nov Några grupper gör NP engelska
v 51  Fre 18 dec  Terminens sista dag. Avslutning i skolan årskursvis.

Önskar er alla en härlig helg!!!

//Solenmentorerna