Solen Veckobrev V 47

Hej Solar!!

Då var vi tillbaka i skolan igen. De är mycket i skolan nu. Håll koll på schoolsoft, classroom så att ni vet vad ni ska göra. Försök att gå ut lite varje dag så ni får lite ljus.

Veckan som gick:  Vi började veckan med mentorstimma. Några av er gjorde matte eller No prov. Vi delade ut tidningen om gymnasiemässan. Man kan gå in på en plattform som eleverna loggar in på. Det fins en beskrivning på s 7 i tidningen hur man gör. Mässan är öppen tor,fre och lördag hela dygnet men bemannad mellan 10-17. Då man kan ställa frågor till elever och personal på resp skola.  På onsdag var vi med och fick info från ung företagssamhet via länk. ytterligare lite tips och ideer inför gymnasiet.

Veckan som kommer: Mentorstid på måndag så kommer Henke gå igenom grupper och schema inför Nationellt Prov den muntliga delen i Ma, Eng och Sv som är på onsdag.  Maria Knutas kommer och informerar om klasströjor. Det blir också tid för en promenad.

Onsdag  Muntligt Nationellt  prov i Sv, Eng, och Ma. Solarna är själva på skolan menas Venus och Merkurius har digitala studier. Se  särskilt info om schema och tider.

Övrig viktig info

Classroom: Du vet väl att du som vårdnadshavare kan bli inbjuden till ett classroom. OM du känner behov av det för att lättare kunna hjälpa/stötta din ungdom där hemma så maila undervisande lärare så fixar vi det.

IUP: Den individuella utvecklingsplanen som skapades under utvecklingssamtalet skall vara ett dokument med levande mål. Vi “tvingar” in eleverna där med jämna mellanrum för att kolla och utvärdera sina mål. Vore såklart bra om ni även hemifrån tar några minuter tillsammans för att påminna och uppmuntra arbetet mot de mål som sattes upp.

OBS! Tänk på att det är nötförbud på skolan. Det har förekommit att vissa elever har ätit nötcreme, och kex med nutella i. Det finns elever som är mycket allergiska.

Kommande datum och aktiviteter:

v 48  Ons 25 nov  Muntliga Nationella prov
v 48 Tors 26 nov Några grupper gör NP engelska
v 51  Fre 18 dec  Terminens sista dag. Avslutning i skolan årskursvis.

Önskar er alla en härlig helg!!!

//Solenmentorerna

Matlagningens grunder

Matlagningens grunder;

Måltider,Metoder och Redskap

Ansvarig/Ansvariga lärare: Hanan
När, under vilka veckor? V 35-V 8( Varannan vecka)

Vad;     Frågeställning (och följdfrågor):

 • Utveckla ett kunnande som rör mat, förmågan att planera och tillaga mat.
 • Utveckla sin initiativförmåga vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • Utveckla sin förmåga att värdera sina handlingar.
 • Förstå vikten av att äta varierat ur kostcirkelns alla delar var dag.
 • Äta regelbundet och varierat samt fördela måltiderna jämnt över dagen så fungerar du och din kropp bättre.
 • Lyckas i köket- Lära sig grunderna i matlagning och bakning.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Lektion 1; Planering av Hkk, Gå igenom kunskapskrav, bedömning, kökets regler mm
Diskning. Frukost.
Lektion 2; Mellanmål, Mått och vikt, Kostcirkel, Sockernivå, Hygien.
Lektion 3 ; Lunch, Finfördela livsmedel,s 154 Redskap för att rensa, skala och finfördela.Kyl och frys s.150,  Tips och Råd.
Lektion 4 ; Middag, Koka och sjuda s 155-158  Redskap s 149, 152 , spis.

Lektion 5 ;Steka,s 159-160. Redskap. Ugn, Stekpannor, Stekredskap, Formar. s 149,153.
Lektion 6 ;Redning 162-163, Redskap; Bunkar, Redningsbägare, Vispar ,Förvara mat.
Lektion 7 ; Baka med jäst.s 164 Redskap; Plåtar,trä och plastredskap, kavel,degskrapa, Bakdukar.

Lektion 8; Städning av kök, Jultraditioner.

Lektion 9: Baka med bakpulver s 165. Redskap: elvisp, formar. gummiskrapa.

Lektion 10; Praktiskt prov.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att jobba i par i det praktiska arbetet.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi utvärderar varje veckas lektion.Repeterar förra veckan och förbereder oss inför nästa vecka.
Jag bedömer följande:
Lyssna till fakta och instruktioner.
Praktiska arbetet; metod,redskap,hantering av livsmedel.
Måltid: Gemenskap,resultat.
Efterarbete; Disk, rengöring av arbetsplats, förvaring av livsmedel.
Utvärdering; Förstå och förklara hur livsmedel,metoder, redskap och näringsämnen har betydelse för resultatet=maträtten, hälsan, ekonomin och miljön.
Praktiskt prov
Praktiska läxor

Varför?

Mat och hälsa är bland det mest grundläggande för människan. Måltiden är en njutning för både kropp och själ och en stund av gemenskap.Dina matvanor och andra vanor i hemmet plus de val du gör dvs din livsstil- påverkar hur du mår men också samhället och miljön.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte:

Ett syfte med undervisningen i Hkk är att den ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om arbete i hemmet. Arbetet i hemmet är något som ständigt pågår, oavsett människors olika yttre omständigheter.Resultatet av arbetet med en välsmakande måltid,städad bostad eller rena kläder är kortvarigt men på lång sikt är det ett arbete som är avgörande för både hälsan och det sociala välbefinnandet.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Bakning och matlagning och olika metoder för detta. 
Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel. 

Dagens Måltider. 

Måltidens betydelse för gemenskap.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utveckla.

Matlagningens grunder;

Måltider,Metoder och Redskap

Ansvarig/Ansvariga lärare: Hanan
När, under vilka veckor? V 35-V 8( Varannan vecka)

Vad;     Frågeställning (och följdfrågor):

 • Utveckla ett kunnande som rör mat, förmågan att planera och tillaga mat.
 • Utveckla sin initiativförmåga vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • Utveckla sin förmåga att värdera sina handlingar.
 • Förstå vikten av att äta varierat ur kostcirkelns alla delar var dag.
 • Äta regelbundet och varierat samt fördela måltiderna jämnt över dagen så fungerar du och din kropp bättre.
 • Lyckas i köket- Lära sig grunderna i matlagning och bakning.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Lektion 1; Planering av Hkk, Gå igenom kunskapskrav, bedömning, kökets regler mm
Diskning. Frukost.
Lektion 2; Mellanmål, Mått och vikt, Kostcirkel, Sockernivå, Hygien.
Lektion 3 ; Lunch, Finfördela livsmedel,s 154 Redskap för att rensa, skala och finfördela.Kyl och frys s.150,  Tips och Råd.
Lektion 4 ; Middag, Koka och sjuda s 155-158  Redskap s 149, 152 , spis.

Lektion 5 ;Steka,s 159-160. Redskap. Ugn, Stekpannor, Stekredskap, Formar. s 149,153.
Lektion 6 ;Redning 162-163, Redskap; Bunkar, Redningsbägare, Vispar ,Förvara mat.
Lektion 7 ; Baka med jäst.s 164 Redskap; Plåtar,trä och plastredskap, kavel,degskrapa, Bakdukar.

Lektion 8; Städning av kök, Jultraditioner.

Lektion 9: Baka med bakpulver s 165. Redskap: elvisp, formar. gummiskrapa.

Lektion 10; Praktiskt prov.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att jobba i par i det praktiska arbetet.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi utvärderar varje veckas lektion.Repeterar förra veckan och förbereder oss inför nästa vecka.
Jag bedömer följande:
Lyssna till fakta och instruktioner.
Praktiska arbetet; metod,redskap,hantering av livsmedel.
Måltid: Gemenskap,resultat.
Efterarbete; Disk, rengöring av arbetsplats, förvaring av livsmedel.
Utvärdering; Förstå och förklara hur livsmedel,metoder, redskap och näringsämnen har betydelse för resultatet=maträtten, hälsan, ekonomin och miljön.
Praktiskt prov
Praktiska läxor

Varför?

Mat och hälsa är bland det mest grundläggande för människan. Måltiden är en njutning för både kropp och själ och en stund av gemenskap.Dina matvanor och andra vanor i hemmet plus de val du gör dvs din livsstil- påverkar hur du mår men också samhället och miljön.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte:

Ett syfte med undervisningen i Hkk är att den ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om arbete i hemmet. Arbetet i hemmet är något som ständigt pågår, oavsett människors olika yttre omständigheter.Resultatet av arbetet med en välsmakande måltid,städad bostad eller rena kläder är kortvarigt men på lång sikt är det ett arbete som är avgörande för både hälsan och det sociala välbefinnandet.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Bakning och matlagning och olika metoder för detta. 
Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel. 

Dagens Måltider. 

Måltidens betydelse för gemenskap.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utveckla.

Solen Veckobrev V. 43

Hej Alla!!

Hoppas alla är nöjda med veckan som gått. Det har varit mycket i skolan med prov och redovisningar. Nu har ni ett efterlängtat lov. Försök att vara ute i ljuset mitt på dagen. Träna och ät bra mat. Ni är välkomna tillbaka  utvilade och pigga v 45 och då har ni 7 veckor innan det är jullov. Nyttja tiden på lektioner och håltimmar.

Veckan som gick: På mentorstimman fick ni tid till gymnasievalet eller plugga till No tentan. Ni har haft No prov, 2 grupper har redovisat Världens mat i Hkk och några har haft Sp prov. Ni avslutade veckan med Halloweentema.

Veckan som kommer: V 45 efter lovet.  Solen grön ska på Livskunskap med Henke på tisdag. Samling 8:20 vid Ingarö kyrka. Åker tillbaka till skolan och har  lunch 12.10. Prov i Matte på tisdag, Fr prov på tors och Solen grön A har Hkk redovisning på onsdag.

Övrig viktig info

Lektionsrutiner: Ni går i nian nu!! Då förväntar vi oss mer än någonsin att du kommer i tid, har med böcker, penna och laddad iPad till VARJE lektion.

SYV-samtalen: Hoppas att ni som skall ha digitala samtal med Daniel bestämt dag och tid med honom. Glöm inte att berätta att du är elev från Lemshaga när ni kontaktar honom.

Inbjudan: Följande tips/inbjudan kommer från vår duktiga skolkurator Anna.

Matsalen: Hoppas verkligen att den senaste uppdateringen av schemat blev något bättre. Ni skall veta att vi gör allt vi kan för att få till det så bra som möjligt med era mattider. Det är inte ett lätt pussel att lägga när hänsyn måste tas efter rekommendationer från folkhälsomyndigheten. Så håll era mattider och lyssna lyhört på alla matvärdar som gör sitt yttersta för att få luncherna att flyta på så smidigt som möjligt för ALLA på skolan. Här behöver vi hjälpas åt att sätta jaget åt sidan till förmån för viet (hela skolan).

Studietid/håltimmar: De har funnits där varje vecka sedan starten på terminen. Vissa utnyttjar den tiden till skoljobb men efter vad som sas på utvecklingssamtalen borde det nog vara fler. Se det som en möjlighet att göra det mesta av jobbet när du är på jobbet!!

Kommande datum och aktiviteter:

v 45  Tis 3 nov Livskunskap –Solen grön, åker med Henke
V 46  Tis 10 nov  Livskunskap- Solen röd, åker med Cristin
v 48  Ons 25 nov  Muntliga Nationella prov
v 51    Fre 18 dec  Avslutning Kväll

Önskar er alla ett härligt Höstlov!!!

//Team Solen

Solen Veckobrev V 40

Hej Solar!!

Nu börjar det bli höst på riktigt. Även om vi har haft härligt väder i veckan som varit. Det är viktigt att ni är ute i friska luften, äter bra mat med så lite socker som möjligt. Ni går och lägger er i tid så att ni vaknar utvilade och kommer till skolan med mycket energi. För nu är det verkligen viktigt att ni utnyttjar varje lektion och gör ert bästa så ni får de resultat ni vill ha. Det är bara att kämpa på. Vi finns på skolan för att hjälpa er.

 

Veckan som gick:På mentorstimman började vi jobba med frågeställningar inför gymnasievalet.Vi började med att göra olika tester på nätet . Vilket program passar mig bäst. Hur skiljer Programmen  sig åt? Vilka kurser ingår i olika inriktningar?  Vilka skolor har mitt program?  Vilka antagningspoäng har de olika skolorna? När/Om/Hur erbjuder gymnasieskolorna öppna hus? Frågor till vår syv Daniel. Eleverna har gjort ett dokument som de jobbar med. Vi fortsätter nu på måndag. Titta gärna hemma tillsammans med era barn.

Ni har haft SO prov och inlämningar i Sv.

Veckan som kommer:  Må mentorstid så fortsätter vi med arbetet inför gymnasiemässan. Vanlig vecka . Tänk på att titta igenom dagens lektioner och repetera. Ni har ett eget ansvar att ni hänger med.

På onsdag och torsdag kommer Daniel Syv till oss . Då kommer ni få träffa honom för personliga samtal. Vi lägger ut schema på måndag.

Övrig viktig info!

Skolans Café: Om ni har lust och tid så behövs det elever som står i caféet. Anmäl er till Malin Björn.

Gymnasiemässan: I veckan fick vi bekräftat det vi hela tiden trott. Gymnasiemässan blir inte sig lik i år. Den kommer att genomföras digitalt. De ansvariga för mässan håller nu på att ta fram en plattform och lägga upp riktlinjer. Vi lär återkomma med hur vi från skolan kommer delta.

Nattvandrarna: Nedanstående text finns publicerad på schoolsoft kring det mycket viktiga arbetet. Det är otroligt nyttigt att röra sig ute för att få en närmre inblick i vad ungdomarna gör och hänger någonstans på helgerna. Så gör slag i sak och gå ihop några stycken för en trevlig och intressant kväll tillsammans.

INBJUDAN TILL NATTVANDRING
Nattvandringar är trygghetsskapande för kommunens ungdomar och samtidigt ett mycket uppskattat sätt att skapa nätverk för er vårdnadshavare. Du som är vårdnadshavare till en elev i Venus Grön bjuds härmed in till nattvandring den 21 november 2020.
Vid nattvandringen rör vi oss i hela kommunen och besöker platser som många av oss vuxna inte är bekanta med. Det är inte fysiskt ansträngande att nattvandra, vi vandrar i lagom takt och åker buss eller bil efter behov. Vi följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer när det gäller covid-19 och nattvandring sker endast för den känner sig frisk och fri från exempelvis snuva, feber och hosta.
Så här går det till: Vandringskvällen träffas vi klockan 19.00 i möteslokalen i Gustavsbergs centrum, mittemot Apoteket. Nattvandrarjackor eller västar får ni på plats. Vandringen avslutas ca 23.30.
Vi vill gärna att klassförälder/föräldrakoordinator eller motsvarande informerar oss om hur många vårdnadshavare som kommer att delta från just er klass. Vi vill därför att ni skickar ett sms till Nattvandrartelefonen på 073-320 54 70 eller mejlar (info@nattvandra.nu) information om klass, skola och antal nattvandrare.

Fadderdag: Av lite för många olika anledningar har vi beslutat att skjuta vår fadderträff till senare på terminen. Alltså vanlig mentorstid på måndag som jag skrev om ovan.

Kommande datum och aktiviteter:

Ons-Tors 8-9/10 Individuella SYV-samtal

Fre 16/10 Individuella SYV-samtal

V 44  Höstlov

v 45  Tis 3 nov Livskunskap

V 46  Tis 10 nov  Livskunskap

v 48  Ons 25 nov  Muntliga Nationella prov

v 51    Fre 18 dec  Avslutning Kväll

 

Ha en härlig helg!

Team Solen

Solen Veckobrev v 37

Hej Solar!

Då är vi igång med full fart i alla ämnen. Vi förväntar oss att lektionstid nyttjas på rätt sätt och att du tar ett eget ansvar att repetera genomgångar etc. för att ge dig själv bästa möjlighet inför gymnasiet. Att alltid ha med sig rätt material och komma i tid till lektionen.

Nu när ni går i Solen så får ni ju lämna skolan under lunchrasten och ev håltimmar. Vi vill att ni pratar  hemma hur viktigt det är att alltid ha hjälm på sig  och att följa vanligt trafikvett. Vi är rädda om er.

Den här vecka har också några av Solen eleverna kommit tillbaka efter en tur till ex Värmdö Marknad med stora godispåsar, chips och läsk. Jag hoppas ni minns hur jobbigt det är för kroppen att äta eller dricka för mycket socker. Tänk på sockerkurvan. Ni blir snabbt pigga men de sista lektionerna på  dagen kommer ni att bli så trötta. Ni bör äta en bra lunch och gärna bra mellanmål så att ni både orkar att vara fokuserad på lektionerna och växa på ett bra sätt. Tänk på det!

Veckan som gick: På måndagens mentorstid så började ni arbeta med manuset till utvecklingssamtalen som äger rum v 39. Har ni inte bokat in tid med oss mentorer så är det hög tid att göra det. Ni har tagit  både klassfoto och enskilda foton .Veckan avslutar ni med Lemshagaspelen. Henke meddelade att det hade varit en mycket bra dag .Hoppas Solen vinner.

Veckan som kommer: .
Spexvecka i Solen!!!! Den här veckan har ni spexvecka. Så kul att få se er i olika kreationer.

Måndag: Pyjamas

Tisdag: Artist

Onsdag: Sport

Torsdag 80/90-talet (glitter)

Fredag Genderswitch

Vi fortsätter med att göra klart inför utvecklingssamtalet på mentorstiden. Vi börjar nog titta lite på gymnasievalet.

På onsdag så kommer vår (SYV) Daniel till eleverna på dagen och till er föräldrar på kvällen kl 18(digitalt). På måndag lägger vi ut en länk så ni kan följa  informationen via Meet.

Övrig viktig info!

Praon: Tyvärr har vi varit tvungna att skjuta praoveckan framåt i tiden. Vi vet i dagsläget inte vilken vecka det kan bli men självklart återkommer vi så snart vi bara vet.

Utvecklingssamtalen: Under veckan har vi publicerat tider som ni kan gå in och boka. Vi är glada över att skolledningen låter oss träffa er föräldrar tillsammans med eleverna i skolans lokaler. Viktigt att ni innan samtalet tillsammans sätter er ner med era barn för att gå igenom vad de skrivit. Varmt välkomna!

Föräldramötet: Den 16:e september klockan 18:00 kör vi igång Solens digitala föräldramöte. Det kommer ske vi Google meet. Några dagar innan mötet kommer vi publicera länken på schoolsoft. Huvudpunkten är såklart info om gymnasiet som vår SYV Daniel kommer hålla

“Skärmtid” på elev-iPads. Funktionen “Skärmtid” på elev-ipads ger vårdnadshavare en möjlighet att ställa in olika typer av anpassningar och begränsningar om man så behagar. Aktiverar ni funktionen “Skärmtid” så får ni skapa en egen pinkod och kan t.ex sätta en tidsgräns för mellan vilka klockslag iPaden får användas.  Apple har en bra guide, länkad nedanför, som går igenom alla delarna för att ställa in “Skärmtid” och Lemshaga uppmuntrar vårdnadshavare att tillsammans med sina barn utforska möjligheten att hitta en hållbar balans mellan skola, skärmtid och annan fritid. https://support.apple.com/sv-se/HT208982

Bild- och namnpublicering – bekräfta i Schoolsoft.
I början av varje läsår ber vi vårdnadshavare att i samråd med sina barn att ta ställning till om Lemshaga får publicera namn- och bild på barnet offentligt via skolans hemsida i form av klassernas veckobrev. Observera att vi aldrig skriver ut fullständiga namn på hemsidan utan använder oss utav förnamn samt i vissa fall första bokstaven i efternamnet.
I Schoolsoft finns en nyhet publicerad där vi ber er vårdnadshavare ta ställning till publicering av namn respektive bild. Frågan finns öppen att besvara i Schoolsoft fram till nästa fredag. Ett uteblivet ställningstagande tolkas som att namn och bild på elev ej får publiceras.
Hörlurar: Då mer och mer text skall jobbas igenom märker vi att många elever gynnas av att kunna lyssna istället för att själva läsa. Detta behöver då göras med hörlurar!! Prata igenom hemma om hur ditt barn brukar göra och kolla av så att hen har hörlurar att använda sig av.
Specialkost: Vill återigen påminna om att alla elever behöver lämna in nya lappar kring specialkost. Observera att detta även gäller er som önskar vegetarisk kost.

Kommande datum och aktiviteter:

 

V 38  Spexvecka

Ons 16/9 Gymnasieinfo för elever och föräldramöte kl 18 ( Digitalt)

Fre 18/9 Spexfoto för Solen 8:45

Mån-Ons 21-23/9  Utv.samtal

Ons-Tors 8-9/10 Individuella SYV-samtal

Fre 16/10 Individuella SYV-samtal

V 44        Höstlov

Önskar er alla en fantastisk helg!!

//Mentorerna i Solen

[stc-subscribe categ