Matlagningens Grunder

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann Kerstis
När, under vilka veckor? v35-48( Varannan vecka)

Vad;     Frågeställning (och följdfrågor):

  • Utveckla ett kunnande som rör mat, förmågan att planera och tillaga mat.
  • Utveckla sin initiativförmåga vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  • Utveckla sin förmåga att värdera sina handlingar.
  • Förstå vikten av att äta varierat ur kostcirkelns alla delar var dag.
  • Äta regelbundet och varierat samt fördela måltiderna jämnt över dagen så fungerar du och din kropp bättre.
  • Lyckas i köket- Lära sig grunderna i matlagning och bakning.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte:

Ett syfte med undervisningen i Hkk är att den ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om arbete i hemmet. Arbetet i hemmet är något som ständigt pågår, oavsett människors olika yttre omständigheter.Resultatet av arbetet med en välsmakande måltid,städad bostad eller rena kläder är kortvarigt men på lång sikt är det ett arbete som är avgörande för både hälsan och det sociala välbefinnandet.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Kunskapskrav för betyget E
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Kunskapskrav för betyget C

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt välfungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Hur?
Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att jobba i par i det praktiska arbetet.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi utvärderar varje veckas lektion.Repeterar förra veckan och förbereder oss inför nästa vecka.
Jag bedömer följande:
Lyssna till fakta och instruktioner.
Praktiska arbetet; metod,redskap,hantering av livsmedel.
Måltid: Gemenskap,resultat.
Efterarbete; Disk, rengöring av arbetsplats, förvaring av livsmedel.
Utvärdering; Förstå och förklara hur livsmedel,metoder, redskap och näringsämnen har betydelse för resultatet=maträtten, hälsan, ekonomin och miljön.
Praktiskt prov
Praktiska läxor

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Lektion 1 Planering av Hkk, Gå igenom kunskapskrav, bedömning, kökets regler mm
5 Grundsmaker.Diskning. Volym och Vikt.
Lektion 2 Finfördela livsmedel, Koka, Redskap; Spis, Kastruller,Kniv,Skärbräden.
Lektion 3 Koka, Steka, Redskap. Ugn, Stekpannor, Stekredskap, Formar.
Lektion 4 Koka, Steka, Redskap. Ugn, Stekpannor, Stekredskap, Formar.

Lektion 5 Redning, Redskap; Bunkar, Redningsbägare, Vispar
Lektion 6  Baka med jäst. Redskap; Plåtar,trä och plastredskap, kavel,degskrapa, Bakdukar.
Lektion 7 Baka med bakpulver. Redskap: elvisp, formar. gummiskrapa.

Varför?

Mat och hälsa är bland det mest grundläggande för människan. Måltiden är en njutning för både kropp och själ och en stund av gemenskap.Dina matvanor och andra vanor i hemmet plus de val du gör dvs din livsstil- påverkar hur du mår men också samhället och miljön.

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Vi fortsätter nu i åk 7 med matlagningens grunder. I åk 6 så gick vi igenom dagens måltider och vikten av att äta och fördela dagens intag på flera måltider. Vi pratade om vikten av att äta bra och näringsrik kost för att orka med dagen i skolan, träning och att kroppen ska växa och utvecklas på ett bra sätt.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utveckla.

Merkurius vecka 34

Hej Merkuriusar!

Vilken fantastisk start av läsåret vi har haft. Tack kära Merkurius för två fantastiska lägerdagar på Björnö.  Ni är grymma.

 

Veckan som varit:

Måndag 22 augusti – Skolstart

Vi startade traditionsenligt i amfieteatern. Solen sken på oss och vi lärare sjöng för våra elever. Därefter så åt vi glass, minglade och hade det mysigt.

Tisdag 23 augusti – Sammanhållningsdagen

Vi hade en solig och härlig dag på Södersved tillsammans med Venus och Solen. Vi lekte och tävlade.

IMG_4816

IMG_4840

Onsdag 24 augusti – Schemabrytande dag

Hela Ladan arbetade med Normkritiskt tänkande.

Torsdag 25 och fredag 26 augusti – Lägerdagar

Vi hade två underbara dagar på Björnö. Tack alla föräldrar som kunde hjälpa till och göra det möjligt. Alla elever var så nöjda.

IMG_3947IMG_3949

IMG_3945 IMG_3950 IMG_3951

Veckan som kommer, v.35

Första vanliga skolveckan. Nu kör vi igång.

Torsdag: Båda klasserna på Bootcamp. Se schoolsoft för mer inf.

Förberedelse av utvecklingssamtal
På måndagens mentorstid kommer ni att förbereda er inför era kommande utvecklingssamtal. Innan dess vill vi att ni förbereder er genom att titta på era senaste ämnesmatriser. 

Elevfotografering
Ni kommer att fotograferas torsdagen den 1 september. Röd kl  10.10 och Grön kl 10.30. 

Här är det inf till er föräldrar ang skolfoto.

Skolfoto 2016

Övrig viktig info

Utvecklingssamtalstider HT16
Respektive mentor har lagt ut bokningsbara tider för utvecklingssamtalen för HT16. Ni hittar dessa tider på SchoolSoft under fliken “Bokningar”.
OBS! Först till kvarn gäller! Det betyder att om ni ej har flexibla tider ber vi er gå in och boka en tid snabbt.

Uppdatera kontaktinfo på SchoolSoft
Vi ber alla föräldrar och elever kolla sina uppgifter i SchoolSoft under “Min Profil”, så att de stämmer. Se till att all kontaktinformation är ifylld. Ni ändrar själva kontaktinformationen under “Min Profil” (telefon- och mobilnummer, e-post- och hemadresser, m.m).

Merkurius klasstelefon
I år kommer vi använda Merkurius klasstelefonen under schemabrytande dagar. Se till att spara numret redan nu så att du har den hela läsåret. Då kan ni alltid nå oss på den: 08-586 313 08.

OBS:

Avtal att skriva på
Ni behöver skriva på avtalen nedan igen. Skriv ut (om ni kan), skriv på och lämna in dem till oss på måndag. Vi kan skriva ut åt er på måndag om ni inte kan skriva ut hemma.

Allmänna datoravtal – Datoravtal-Ladan-2015-2016

Elever som har specialkost ska lämna in en ny infolapp om vad man har för kost/allergier. Detta är viktigt för köket. Lappen lämnas in till oss.

Specialkost blankett – Specialkost

 

Skåplås
Kom ihåg att ni ska ha godkända lås på era skåp. Det finns att köpa från oss för 50kr om ni behöver ett.

Värdesaker
Vi vill påminna er att ni bör inte ta med er värdesaker till skolan. Skolan avråder det.

Det ni tar med er till skolan måste ni själva ta hand om och ha ansvar för. Ni kan låsa in dem i skåpen. Skolan ansvarar inte för värdesaker som försvinner.

Nötallergi
Vi vill påminna er alla att det är total nötförbud på hela skolan. Extra viktigt att ni tar detta på allvar nu då vi har mycket känsliga (luftburen!) nötallergiker i Ladan. Detta gäller även det som har spår av nötter.

Kommunikationspolicy
Vi vill påminna er alla att vi har ett kommunikationspolicy på skolan. Läs igenom den så att ni vet vad som gäller på skolan.
Lemshaga_Kommunikationspolicy

 

Hemkunskap Tellus

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann Kerstis
När, under vilka veckor? Röd A v 35-38, Röd B v 45-48, Grön A v 10-13, Grön B 17-20, 4 tillfällen under året.

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Prova på Hkk. Lära känna lokalen och hur vi jobbar i Hkk. Vi pratar om dagens olika måltider och vikten av att fördela dagens intag på flera tillfällen. Vi tillagar 4 olika måltider.

  1. Frukost. Eleverna får välja att sätta ihop en balanserad och mättande frukost. Lära sig olika exempel på bra frukostmat. Metod att koka. Duka.
  2. Lunch: Eleverna får öva på att steka pannkakor. Metod steka.
  3. Mellanmål: Eleverna gör quesadillas och smoothie. Metod steka och finfördelning.
  4. Middag: Eleverna väljer på att tillaga hamburgare eller att göra Tacos. Metod steka, finfördelning.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Förankring i kursplanens syfte
Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven kan tillaga  måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra resonemang om varierade och balanserade måltider.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar i par i det praktiska arbetet.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet: