RE/ Etik & Moral

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Åsa Grath

 

När, under vilka veckor?

V.46-51

 

Vad?

 

Frågeställning och följdfrågor

Vad är skillnaden på Religion och Livsåskådning? 

Vad är etik och moral? 

Vad innebär pliktetik och konsekvensetik? 

Var Kamikazepiloterna mördare eller hjältar? 

Hur tänker och resonerar jag i olika etiska dilemman? 

Hur påverkas jag och andra av vardagliga dilemman, historiskt som nutid?

Hur ser våra fem världsreligioner på begreppen: Kärlek, Döden, Gott & Ont samt Lycka? 

Hur ser en ateist på begreppen: Kärlek, Döden, Gott & Ont samt Lycka?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

 

Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Religioner och andra livsåskådningar

 • Begreppen religion och livsåskådning.

 

Identitet och livsfrågor

 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

 

Etik

 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Temat är uppdelat i två delar. Den första delen handlar om Etik och Moral. Den andra handlar om hur våra världsreligioner samt ateismen ser på olika begrepp. 

Del 1: 

Vi kommer att ha genomgångar och presentationer, samtal och diskussioner kring religion, livsåskådning, etik och moral. Under resans gång kommer vi även att resonera, diskutera, analysera samt värdera olika etiska begrepp och dilemman. Du kommer att ställas inför olika etiska begrepp och dilemman där du behöver diskutera, resonera och värdera för att sedan komma fram till en slutsats där du samtidigt gör en värdering och sedan tar ställning för något. 

 

Del 2: 

Vi kommer att titta på hur våra 5 världsreligioner samt ateismen resonerar kring följande begrepp: Kärlek, Död, Lycka samt Gott & Ont. Tillsammans utforskar vi de olika delarna i grupper och redovisar sedan för varandra. 

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning sker löpande genom de uppgifter vi gör i klassrummet. Centralt är ditt deltagande i våra gruppdiskussioner där du förväntas delta aktivt genom att dela med dig av dina tankar och slutsatser. 

 

I slutet av temat kommer du också att få ett hemprov där du själv ska ta ställning till olika etiska principer och dilemman. Hur ser du själv på de begrepp vi tittat på och vilka ställningstagande tar du? Vilken/vilka livsåskådningar ligger dig närmast? 

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Mars v. 45

 

 

Vilken härlig avslutning på den här veckan då! Till vår stora glädje fick vi äntligen träffa Joseph A. Davis som är författaren till bland annat den spännande fantasyroman vi nu läser som heter “Dunkelstjärnan”. Eleverna hade förberett riktigt bra frågor och samtalet med författaren blev superfint. Stort tack Joseph för att vi fick träffa dig och få möjlighet att fråga ut en riktig författare ordentligt. Många bra tips tog vi med oss. Vem vet, kanske möter du någon marsipan i framtiden på något bokförlag eller två…

 

 

 

Veckan som varit ur ett elevperspektiv, skrivet av Nadja, Gry och Bianca: 

Den här veckan har vi svarat på frågor, läst och gjort ett quiz. Vi pratar om materialens egenskaper. Vi skulle läsa en liten del på NE.se och sen ett quiz man måste göra det tills man har alla rätt. Sen så svarade vi på några frågor i vår logg. 

Vi jobbar med division. OBS SKRIV UT KUNSKAPSLOGGARNA FÖR ATT PLUGGA INFÖR MATTEPROVET VECKA 47 PÅ TORSDAG. Vi jobbar med kort division om vi dividerar med 3 tal  

Vi skriver på en presentation som man får skriva om vad man vill för det är bara ett övningstillfälle så vi ska lära oss att skriva bättre. Idag, fredag, fick vi ett författarbesök av Joseph A. Davis på Meet. 

Den här veckan ska vi göra klar hållbar utveckling. Vi är med i grön flagg. Ni kanske undrar vad det är, det är när man tävlar vilken klass som kan hjälpa naturen på olika sätt. 

På engelskan så kollade vi på det sista avsnittet av Holly Hobby och så svarade vi på frågor till filmen. Sen så har vi börjat  skriva på en presentation om en artist och en låt som artisten har gjort. 

Den här veckan har vi börjat göra klart våra grejer och om man var klar så fick man börja göra Disney figurer av olika former och mönster. 

Tisdags så hade vi fia basket och vanlig basket. Onsdags så gjorde vi en hinderbana och så gjorde vi styrkeövningar. 

 

Den här veckan har vi gjort en video om ett verktyg. Vi skulle börja med att anteckna om verktyget. Sen hämtade vi en iPad och började filma och sen skickade vi videon till Ayla

Först så spelade vi piano och sen så har vi börjat  spela på andra instrument. 

 

 

 

 

Hur får man en grupp elever i Mars att gå ut när det är rast och inte fastna i kapprummet? 

 

 

Fokus denna vecka: 

Vi är med i Grön Flagg! 

https://www.youtube.com/watch?v=64UV98rj9Fg

 

Att gå på en Grön Flagg-skola ska ge eleverna en känsla av att ta ansvar för sin framtid och en hållbar utveckling. Det ska utrusta eleverna med en kunskap, ett engagemang och en vilja att bidra till förändringar och möjligheter till att göra skillnad på riktigt. Elevernas handlingskompetens kan få ringar på vattnet och spridas vidare till den egna familjen och närsamhället. Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram med certifiering inom hållbar utveckling.  Kopplingar till läroplanen och de Globala målen i Grön Flagg-arbetet är direkt kopplat till läroplanen (Lgr 11). Det tydliggör hur arbetet kan bidra till elevernas utveckling, lärande, ansvar och inflytande.

 

 

Att vara en grön flagg-skola har många fördelar och gör att vi får ta del av många viktiga och roliga uppdrag. Den här gången har vi i Mars haft ett mindre projekt i några veckor för att på så sätt introducera ämnet om hållbar utveckling samt att påbörja en resa där vi ska försöka förändra och på vårt sätt påverka vår närmiljö. Vi vill helt enkelt hitta sätt, stora som små, där vi kan förbättra vår värld och bli lite lite mer miljömedvetna här där vi är just nu. 

 

 1. Det första vi gjorde var att göra en kartläggning och se hur det såg ut på just vår skola? Vilka utmaningar har vi och vad är vi bra på? Här kom vi fram till att vi är bra på att bl.a. slänga skräp i klassrummet i olika återvinningskärl, vi har tillgång till ett vegetarisk alternativ till lunch och vi tar bra hand om våra grönområden med alla träd och blommor m.m. De utmaningar vi kunde se handlade mycket om att minska vårt matsvinn, se till att det finns lekar där alla får vara med på under rasterna och att slänga skräp i papperskorgarna både ute och inne.
 2. Steg två i projektet handlade om att försöka påverka och förbättra vår närmiljö. Alla elever fick själva välja ett mindre projekt de ville vara med i. Elevinflytande är en viktig del i detta, för att skapa mening, där eleverna även får vara med och påverka HUR och VAD man jobbar med i skolan. Här valdes det för fullt och eleverna blev galet taggade och engagerade i projekten. Projekten handlade om allt från att se till att skolan får miljövänliga sop-påsar att slänga mat i (istället för plast), minska matsvinnet, se till att ha ett rast-leks schema där alla får vara med till att göra det fantastiskt kul att slänga skräp. För det är kul att slänga skräp:)
 3. Till sist avslutade vi projektet, på självaste “Hållbarhetsdagen”, med en utvärdering och en sammanställning. Här skulle eleverna beskriva och förklara sina projekt för både mig och sina kompisar. På den stora hållbarhetsdagen till ära serverade även skolmatsalen vegetarisk mat med en tillhörande grön kakbokus:) Även grönklädda varelser kunde ses vandra omkring i skolan:)

 

Här ser ni våra fina projekt: 

 

Projekt “Minska matsvinnet i åk 5”. Gruppen har förberett en presentation till sina kompisar för att förklara hur vi i åk 5 kan minska vårt matsvinn. Tanken är att det vi slänger ska mätas för att uppmärksamma hur mycket vi slänger. Efter några dagar ska vi mäta igen för att se hur vi har förbättras oss. Om vi lyckas lovade gruppen klassen en överraskning. Nu blir man ju nyfiken deluxe!

 

Andra grupper siktade på att få oss alla att bli bättre på att slänga skräp i papperskorgen. Och visst blir det SÅ mycket roligare om det är roligt att kasta skräp.) Begreppet “Nudging” var något eleverna tog inspiration av, vilket är något vi arbetat med redan i åk 4. Nudge är ett engelskt ord som på svenska kan översättas till att knuffa på någon för att få dennes uppmärksamhet att göra något bra för vår värld.Tanken med nudging är inte att tvinga någon att ändra sitt beteende. Det handlar inte om att tjata på någon att sluta röka, bli vegan eller börja cykla istället för att åka tunnelbana. Målet är istället att få folk att göra bättre val och välja ett alternativ framför något annat. Gärna på ett roligt och kreativt sätt och här genom att göra vackra fotspår som visar vägen till sopkorgen. 

 

  

 

 

 

En viktig del i hållbar utveckling är även raster & lekar där ALLA elever är välkomna att vara med i. Denna grupp arbetade fram ett rast-leks schema som gick ut på att det skulle finnas olika lekar, olika dagar. Lekarna röstades fram av klassen i ett klassråd. Lekarna som finns i dagsläget är: burken, vinken, tunnelkull “catch the flag” m.m.

 

Även våra klass-återvinningar fick sig ett upplyft!

 

Sist, men definitivt inte minst, så kommer här “Uppfinnar-Jocke-gruppens” bidrag. Syftet med denna grupps projekt var att uppfinna en skräpplockar-robot som har till uppgift att hitta och plocka skräp i naturen!

 

 

Övrig information: 

 

Hej! 

Ni elever i Mars som har textilslöjd under hösten har skapat sköna och unika Fulmonster. Ni har själva fått hitta på formen och sedan sytt och broderat era Fulmonster precis som ni själva önskat. Genom att vi benämner det fulmonster släpps mer kreativitet loss, vi fastnar inte i “snygghetsfällan”, det är tankeväckande och befriande. Efter avslutat arbete har ni fått berätta några rader om er figur, vad den gillar eller ogillar samt ibland om dens egenskaper. 

De blir riktigt sköna typer, med ibland lite hemska och ibland söta och lustiga historier. Nästa projekt är att sy slöjdpåsar med era initialer som applikation.

Hälsningar från textilläraren Åsa Gustafsson

Fulmonster 21_22 del 2

Fulmonster Mars 21_22 del 1

Frit
Hej!
Nu är det dags att anmäla era tider inför jullovet!
Fritids är öppet: 23/12 stänger 15:00
Vi öppnar sedan den 2/1-22 och har öppet fram till skolstart.
Vi vore tacksamma om ni fyllde i detta så snart som möjligt, två veckor innan lovet stänger schoolsoft för anmälningar.

Kommande datum och aktiviteter:  

 

V.47 

Matematikprov. Mer info inom kort

 

v.50

Hela veckan: Hemprov i Religion. Mer info kommer senare…

Måndag 13/12 : Lucia. Specialschema för dagen kommer. Starttid 8.00!

Onsdag  15/12 Jullunch 

 

V.51 

Julavslutning i kyrkan

 

 

 

 

Ha en skön älg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Mars genom Åsa  

Grön Flagg för hela slanten för eleverna i Mars

Vi är med i Grön Flagg! 

https://www.youtube.com/watch?v=64UV98rj9Fg

 

Att gå på en Grön Flagg-skola ska ge eleverna en känsla av att ta ansvar för sin framtid och en hållbar utveckling. Det ska utrusta eleverna med en kunskap, ett engagemang och en vilja att bidra till förändringar och möjligheter till att göra skillnad på riktigt. Elevernas handlingskompetens kan få ringar på vattnet och spridas vidare till den egna familjen och närsamhället. Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram med certifiering inom hållbar utveckling.  Kopplingar till läroplanen och de Globala målen i Grön Flagg-arbetet är direkt kopplat till läroplanen (Lgr 11). Det tydliggör hur arbetet kan bidra till elevernas utveckling, lärande, ansvar och inflytande.

 

 

Att vara en grön flagg-skola har många fördelar och gör att vi får ta del av många viktiga och roliga uppdrag. Den här gången har vi i Mars haft ett mindre projekt i några veckor för att på så sätt introducera ämnet om hållbar utveckling samt att påbörja en resa där vi ska försöka förändra och på vårt sätt påverka vår närmiljö. Vi vill helt enkelt hitta sätt, stora som små, där vi kan förbättra vår värld och bli lite lite mer miljömedvetna här där vi är just nu. 

 

 1. Det första vi gjorde var att göra en kartläggning och se hur det såg ut på just vår skola? Vilka utmaningar har vi och vad är vi bra på? Här kom vi fram till att vi är bra på att bl.a. slänga skräp i klassrummet i olika återvinningskärl, vi har tillgång till ett vegetarisk alternativ till lunch och vi tar bra hand om våra grönområden med alla träd och blommor m.m. De utmaningar vi kunde se handlade mycket om att minska vårt matsvinn, se till att det finns lekar där alla får vara med på under rasterna och att slänga skräp i papperskorgarna både ute och inne.
 2. Steg två i projektet handlade om att försöka påverka och förbättra vår närmiljö. Alla elever fick själva välja ett mindre projekt de ville vara med i. Elevinflytande är en viktig del i detta, för att skapa mening, där eleverna även får vara med och påverka HUR och VAD man jobbar med i skolan. Här valdes det för fullt och eleverna blev galet taggade och engagerade i projekten. Projekten handlade om allt från att se till att skolan får miljövänliga sop-påsar att slänga mat i (istället för plast), minska matsvinnet, se till att ha ett rast-leks schema där alla får vara med till att göra det fantastiskt kul att slänga skräp. För det är kul att slänga skräp:)
 3. Till sist avslutade vi projektet, på självaste “Hållbarhetsdagen”, med en utvärdering och en sammanställning. Här skulle eleverna beskriva och förklara sina projekt för både mig och sina kompisar. På den stora hållbarhetsdagen till ära serverade även skolmatsalen vegetarisk mat med en tillhörande grön kakbokus:) Även grönklädda varelser kunde ses vandra omkring i skolan:)

 

Här ser ni våra fina projekt: 

 

Projekt “Minska matsvinnet i åk 5”. Gruppen har förberett en presentation till sina kompisar för att förklara hur vi i åk 5 kan minska vårt matsvinn. Tanken är att det vi slänger ska mätas för att uppmärksamma hur mycket vi slänger. Efter några dagar ska vi mäta igen för att se hur vi har förbättras oss. Om vi lyckas lovade gruppen klassen en överraskning. Nu blir man ju nyfiken deluxe!

 

Andra grupper siktade på att få oss alla att bli bättre på att slänga skräp i papperskorgen. Och visst blir det SÅ mycket roligare om det är roligt att kasta skräp.) Begreppet “Nudging” var något eleverna tog inspiration av, vilket är något vi arbetat med redan i åk 4. Nudge är ett engelskt ord som på svenska kan översättas till att knuffa på någon för att få dennes uppmärksamhet att göra något bra för vår värld.Tanken med nudging är inte att tvinga någon att ändra sitt beteende. Det handlar inte om att tjata på någon att sluta röka, bli vegan eller börja cykla istället för att åka tunnelbana. Målet är istället att få folk att göra bättre val och välja ett alternativ framför något annat. Gärna på ett roligt och kreativt sätt och här genom att göra vackra fotspår som visar vägen till sopkorgen. 

 

  

 

 

 

En viktig del i hållbar utveckling är även raster & lekar där ALLA elever är välkomna att vara med i. Denna grupp arbetade fram ett rast-leks schema som gick ut på att det skulle finnas olika lekar, olika dagar. Lekarna röstades fram av klassen i ett klassråd. Lekarna som finns i dagsläget är: burken, vinken, tunnelkull “catch the flag” m.m.

 

Även våra klass-återvinningar fick sig ett upplyft!

 

Sist, men definitivt inte minst, så kommer här “Uppfinnar-Jocke-gruppens” bidrag. Syftet med denna grupps projekt var att uppfinna en skräpplockar-robot som har till uppgift att hitta och plocka skräp i naturen!

 

Mars v.41

 

Först av allt vill vi säga tack för ett bra möte i onsdags och det var så kul att äntligen få träffa er alla igen! Hoppas ni fick svar på många frågor och att ni nu är klokare än någonsin. Men är det något ni funderar över så finns vi alltid här och är bara ett mejl ifrån.. 

Men kan ni tänka att vi snart närmar oss höstlovet med stormsteg. Denna fredag kom dock med ett sprakande färgtema och det till trots mot höstens varma bruna färger utanför våra fönster… Temat för denna fredag var “Hur många färger får plats på dig?” och attans vad färgglatt det blev:) 

 

Nästa gång det är fredagsspex är fredagen innan lovet (v.43). Då är temat:

 

 

 

Men nu till elevernas rapportering om den gångna veckan. Mirabell och Tindra är skribenterna: 

Svenska: På måndagen och tisdagen hade vi redovisning på våra faktatexter. Då skulle man skriva om något land i Europa och några av de länderna som många skrev om var Italien, Spanien och Danmark. Vi har också haft högläsning av både “Dunkelstjärnan” och “Bakom Masken”. Dunkelstjärnan är en väldigt bra bok och den handlar om ett syskonpar som har förlorat sin pappa och är med om ett riktigt äventyr med monster. Vi har också haft studieteknik och den här veckan jobbade vi med hur man blir bättre på engelska glosor. Ps. matriserna från faktatexterna finns på Schoolsoft. 

So: Vi har jobbat med jordens befolkning, till exempel varför man bor nära vattnet och varför det är glesbefolkat på vissa ställen men tätbefolkat på andra ställen. I torsdags så tittade vi även på “Geografens Testamente”. Det är en serie som är väldigt uppskattad och som handlar om en tjej som tappat minnet och försöker få hjälp med att hitta vem hon är. De reser genom Europa och de löser en massa gåtor för deras kompis har blivit kidnappad och de vill hjälpa honom. Ps Det är prov vecka 43 och det går att plugga på Classroom. 

No: Vi har precis haft ett muntligt prov i fysik och de handlade till exempel om ljud, ögat och örat. Vi gjorde provet i grupper om fyra. Om den som fick frågan inte kunde svaret kunde andra i gruppen fylla i. Alla frågor som kommit på provet har vi övat på i ne.se och i vår fysiklogg. De som gjorde provet satt i grupprummet med Andreas, dem som skulle ha prov satt i klassrummet och där fick dem möjlighet att plugga, och dem som redan haft prov fick spela och softa med iPads.

Matematik: Vi har precis startat med multiplikation och division. Vi har gjort kapitel 2, 3 och 4 i våra matteböcker. Vi har bland annat jobbat med att hitta multiplar och hitta faktorer. 

Engelska: På engelskan denna vecka har vi haft glosförhör. Vi har också  jobbat med ”vem är du”? Och skrivit meningar om det. Vi har som vanligt tittat på Hollie Hobby och gjort uppgifter till filmen. Sedan har vi gjort massage två och två för ett härligt avslut på veckan.

Idrott: I tisdags hade vi styrketräning. Styrketräningen gjorde vi utomhus vid amfiteatern. För varje övning vi gjorde sprang vi ett x antal varv från amfiteater till ladan. Och i onsdags hade vi orientering i grupper om 2- 3 personer. En rolig extra uppgift var att gömma kontroller åt varandra och ringa in på en karta var kontrollen var.Det kommer förmodligen bli lite mer orientering några veckor till.

Nu har alla som ska ha tagit vaccinet tagit det. Det gick jättebra men det var tyvärr en som fick lite biverkningar men det var inget allvarligt. Många olika åsikter om hur det kändes. Vissa tyckte det gjorde ont men vissa inte. Vi kommer att ta en dos 2 runt påsk. 

 

På måndag har vi vandringsdag så kom ihåg följande saker…

 • Vattenflaska
 • Fika 
 • Frukt
 • Kläder efter väder 
 • Och ett gott humör

Ni behöver inte ta med mat skolan bjuder på grillad korv. Om man inte gillar korv eller tycker det är för lite får man ta med matsäck

 

Skrivet av Tindra och Mirabell. 

 

 

 

Fokus denna vecka: 

Då har vi precis avslutat vårt område kring förklarande texttyper med inriktning på faktatexter. Alla texter är bedömda och ligger nu ute på Schoolsoft för er att se. 

Som av avslutning på området skulle eleverna genomföra en muntlig redovisning. Till en början hade jag en gedigen matris och la stor vikt vid detta framträdande men fick backa en aning då jag insåg att vi faktiskt inte har gått igenom HUR man gör och VAD man ska man tänka på. Tror att många elever blev glada när vi backade lite och bestämde att vi nu inom de kommande veckorna satsar mer på just detta, muntlig framställning.  

Vi kommer alltså under några veckor att satsa och på riktigt djupdyka ner i den muntliga framställningarnas värld. Vi kommer att gå igenom konkreta tips på hur man ska göra för att få till det där muntliga framträdandet på bästa sätt. Vilka redskap har jag? Hur ska jag övervinna min nervositet? Hur ska jag använda rösten, mitt kroppsspråk, och hur gör jag en snygg presentation på datorn som hjälper mitt framträdande och gör den intressant och spännande för de som lyssnar. 

En annan sak är att skriva talkort eller manuskort för att kunna göra en bra redovisning. Det var så festligt för att när jag häromdagen satt och förberedde all information (inför nästa vecka) och tips kring just talkort så fick jag dagen efter ett perfekt exempel från Isfrid som redovisade och hade förberett sig genom att just göra detta, talkort. Men inte bara det. Hon hade använt sig av nästan alla knep jag ska säga, utan att veta om det, så nu har jag ett exempel i toppklass på hur man kan göra talkort. Tack Isfrid! 

 

Detta är alltså några saker vi ska titta närmare på. Jag ser verkligen fram emot detta och det ska bli spännande att följa elevernas utveckling inom just detta område. Men här kommer några bilder från de redovisningar eleverna gjorde i måndags och tisdags: 

 

 

Övrig information: 

 

Den berömda och efterlängtade vandringen! 

Då var det dags för ett nytt försök till vandring. Samma information som tidigare getts gäller, dock ändrat datum:) 

Eleverna kommer att  samlas på skolan 09.00.Vi åker buss från Lemshaga kl. 9.26. All information runt denna dag finnas på Schoolsoft. Nu hinner ni se över kläder och skor för utevistelse en höstdag. Till vandringen vill vi att eleverna har en ryggsäck, sittunderlag, vattenflaska, vind/regnjacka, frukt och ett LITET gofika. När vi närmar oss dagen vet vi lite mer om temperaturen och då kanske varm dryck blir aktuellt.

 

 

Kommande datum och aktiviteter:  

 

V.42 

Måndag: Vandringsdag. Kläder för vandring samt matsäck! Se info ovan. Samling 09.00! 

Tisdag. Lilla aktuellt (grön grupp) 

 

V. 43 

Torsdag: Geografiprov. Se information i classroom.

Fredag: Mysfredag. Spex-Tema “Halloween” 

 

V.44 Höstlov 

 

 

 

 

Ha en skön älg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Mars genom Åsa  

 

Mars V. 37

 

Lärarna: Åsa och Andreas:) Samt en nunna och en clown…

 

Sen fick vi i röd grupp även besök från andra yrken…

En hög med influensers, en riddare med en kepsförsäljare, en dubbel-kock, en läkare med patient och en chef på ett båtvarv med sin kompis zooskötaren:)

 

Även grön grupp fick påhälsning av:

En tyngdlyftare med en maffiaboss, ambulansförare med sin artist- och arkitekt-vänner. Ett gäng sockerbagare med servitriser och kockar kom också. Även byggarbetarna var på plats. Influensern och smurf-frisören hade roligt men det hade inte de stackars arbetslösa krakarna….

 

 

 

Hej och välkomna alla föräldrar och barn till Bellas och Biancas veckobrev. Vi hoppas att ni har haft en bra vecka. 

På engelskan så har vi fått nya glosor (glosorna finns på SchoolSoft). Vi har också en serie som vi tittar på och den heter Holly hobby det är också huvudpersonen i serien.

På geografin har vi pratat om hur jorden ser ut inuti och hur vulkaner, jordbävningar och berg skapas. Vi kommer att ha ett miniprov på detta nästa fredag.  

Den här veckan har vi läst en ny bok som heter Dunkelstjärnan och medans Åsa har läst har vi fått ritat. Vi har limmat in lite papper i våra svenska böcker. Och vi har också en till bok som heter Bakom Masken där vi tränar på våra läsförståelsestrategier. 

På våra skrivlektioner gör vi faktatexter om länder men det är lite svårt för man får inte ta Sverige som land. Vi ska skriva ner saker om vårt land på ett papper till exempel har landet kung och drottning. 

På matten har vi börjat med ett nytt kapitel och det handlar om addera, subtrahera och avrunda. Första lektionen hade vi ett knepigt kapitel så vi fick två lektioner på den. Vi har fått reda på ett roligt sätt att träna matte Mathplayground.com

På no pratar vi om vad ljus är. Och hur vi kan uppfatta det och vad ljus är gjort av. Vi svarar på frågor, i vår kunskapslogg. Och i genomgången pratar Andreas om massor saker om ljus. Då får vi anteckna och spara det så man kommer ihåg.

Den här veckan har vi målat och och gjort namnskyltar som vi ska ha på en map som är inspirerad på popart. Det var mycket olika saker vi målade. Det var lite klurigt för att få den där 3D effekten på vår bild. 

Den här veckan har vi jobbat med gitarr i en melodi. Vissa spelade basen och vissa spelade den vanliga sorten. Sen gjorde alla tillsammans och då sjöng några till sången.


På idrotten har vi sprungit, joggat och gått. Vi sprang i 2 km och man fick välja mellan två rundor. Den ena var bara väg man kunde springa på. Den andra var en skogsväg man kunde springa på. När man kom tillbaka gjorde vi styrkeövningar.

 

På trä har vi gjort en flagga men vi har bara gjort flagg delen. Vi har också tränat på att såga cirklar. På syslöjden har vi börjat med ful monster. Det är monster som kan vara lite hur som helst. Än så länge har vi bara syt ut formen på ful monstret. Och om man var färdig kunde man fortsätta på sitt bokmärke som vi virkat. Som vi började med första lektionen på slöjd.

På mentorstimmen har vi klassråd först och går igenom olika saker. Sen är man i tre grupper och varje grupp får träffa varje lärare och skriva till sitt utvecklingssamtal. Som alla kommer att ha. 

 

Vi har bytt platser i Åsas klassrum och nu sitter vi fyra,  förut satt vi två och två. 

Tack för oss, hälsar Bella och Bianca:)

 

 

Hur bildades Island? 

 

 

Fokus denna vecka:

 

I ämnet svenska detta läsår har vi lite olika projekt och teman. Några lite större och en del som får komma och gästspela ett litet tag. Ett sådant gästspel som vi åtnjuter redan nu är: 

I skolan förväntas det många gånger att man ska kunna studera på egen hand och läsa en hel del läxor hemma och plugga inför prov. Detta kräver mycket motivation, självdisciplin, koncentration och planering. 

För de flesta människor är tidspressen den bästa moroten. Vem känner inte igen sig i att någon gång ha suttit sista kvällen inför ett prov och pluggat som en galning och hur mycket man än försöker komma ihåg så är det omöjligt att lära sig allt. 

Det finns ett knep som många som är begåvade och lyckas bra inom studier och bland annat forskning använder, nämligen studieteknik

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med olika studietekniker genom att titta på olika filmer (“Plugga bättre”) med olika teman och därefter sammanfatta vad vi lärt oss och vad vi kan ta till oss, för att därefter genomföra en mindre uppgift.  

Målet är att eleverna ska kunna läsa och förstå olika slags texter och hitta strategier när de stöter på svårare texter. Ett annat mål är också att de ska kunna plugga på bästa sätt och kunna tillgodogöra dig ny kunskap på ett effektivt sätt som passar just dem. 

 

 

Ett annat tema vi har i Svenska som sker löpande är:

Efter höstlovet kommer vi att påbörja ett romanprojekt och skriva egna romaner inom genren Fantasy, vilket brukar vara ett uppskattat projekt. Häftigt att se när de är klara (efter många veckors hårt slit) och varje elev får hålla i sin hand sitt egna exemplar av sin nyskrivna roman och då kan kalla sig författare:) 

Vi har dock redan nu startat upp ett läsprojekt där jag högläser, varvat med att eleverna får läsa själva, en fantasyroman som heter “Dunkelstjärnan”. 

Dunkelstjärnan är ett fantasyäventyr som i första hand riktar sig till läsåldern 10–13. Huvudpersonen, en 12-årig tjej som heter Julia, känner sig tvungen att hjälpa flyktingpojken Kasir som är ny i klassen. Snart visar det sig att Kasir inte har flytt från något land Julia känner till, utan från en helt annan värld där han är prins. Julia, Kasir och Julias 10-årige lillebror Edvin blir jagade av levande skuggor och tvungna att fly dit tillsammans med en gammal hemlös man som kallas Trubaduren. Spänningen är olidlig:) … 

 

Viktigt: 

För någon vecka sedan gjorde jag en diagnos i läsning med alla elever i åk 5 och det blev tydlig att vi behöver fokusera på att läsa mer. Framförallt på läshastighet, orka läsa längre texter och att kunna sökläsa. Att förstå det vi läser, läsförståelsen, är bra och det har vi även ett pågående projekt med där vi utgår ifrån en bok som heter “Bakom Masken”. Men just läshastighet, att orka läsa lite mer text och att kunna sökläsa för att lättare hitta information är verkligen någon era kids behöver. Ni kan med fördel läsa hemma mer. Ställ en “äggklocka” på en kvart varje veckodag där de ska läsa. Räkna inte sidor utan utgå från tid först. Senare kan ni jämföra hur långt man hinner på samma tid men fråga även frågor kring det lästa. Öppna frågor som att kunna sammanfatta, gissa en fortsättning och beskriva en händelse eller karaktär som verkade spännande. Jag lovar goda resultat om detta recept följs:) I skolan kommer vi att läsa och gå igenom sökläsning men jag behöver hjälp från er föräldrar också med just läshastigheten. Så, läs läs läs:) 

 

Övrig information: 

 

Från Gottis: 

Vilken bra start klasserna har haft på Idrotten denna termin. Glada, aktiva och fin stämning. Det håller vi i:) Nu har det gått några “vanliga” veckor med lektioner men snart är det dax för en Friluftsdag med tema Vandring/Turf Hunt/Eld och Gemenskap!

Dagen för detta äventyr är måndagen den 4 oktober( då självklart vädrets positiva makter är med oss).

Eleverna kommer att ha sovmorgon som vanligt och samlas på skolan för att tillsammans åka buss. All information runt denna dag kommer att finnas nästa vecka på Schoolsoft.

Men till dess hinner ni se över kläder och skor för utevistelse en höstdag. Till vandringen vill vi att eleverna har en ryggsäck, sittunderlag, vattenflaska, vind/regnjacka, frukt och ett LITET gofika. När vi närmar oss dagen vet vi lite mer om temperaturen och då kanske varm dryck blir aktuellt.

 

Men info i detalj med alla tider mm kommer i Schoolsoft. Här kommer några bilder från veckans lektioner då vi provade att jogga i skogen.

Gympahälsningar Gottis

 

Bilder från Gottis:)

 

 

Kommande datum och aktiviteter:  

 

V.39 

Onsdag: 29 sept (hela dagen): Utvecklingssamtal: Se tider på Schoolsoft. 

Fredag:  “miniprov” inom Geografi (jorden & jordytan) 

 

V.40   

Måndag: Vandringsdag. Kläder för vandring samt matsäck! Se info ovan. 

V.41  

Onsdag: 13/10 skolan stänger 13.00. 

Onsdag: Föräldramöte, kl 18-19. Vi ses på skolan:)

Torsdag: NO (fysik) prov om ljud och ljus

 

V.42 

Tisdag. Lilla aktuellt (grön grupp) 

 

V. 43 

Torsdag: Geografiprov. Se information i classroom.

 

 

Ha en skön älg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Mars genom Åsa 

 

Mars V.35

 

 

Då var en vecka till gången och attans vad flitiga marsipaner vi har! Här har det snackats ljud, talats fin-engelska och rotats runt i kartböcker efter olika tematiska och topografiska kartor. Men hur var det nu..Vad är en topografisk karta och hur skiljer den sig från tematiska kartor? 

Förutom allt skolarbete och rast-skoj så har vi även lyckats få till en finfin fredag.  

Under förra veckans klassråd kom vi fram till att vi i Mars skulle ha vissa temadagar på utvalda fredagar och dagens tema blev: 

Och vilka spännande kids vi fick som uppenbarligen hade gått helt galet fel.. Lärarna var tydligen också på fel ställe då den ena skulle in i boxningsringen och den andra var på väg till spa…

 

 

 

 

I SO har vi påbörjat ett nytt tema inom “Europas Geografi”. Vi kommer att jobba med detta tema fram till lovet v.44. Hittills har vi gått igenom saker som skillnader mellan väder och klimat? Vad är naturgeografi och kulturgeografi? Hur söker man information i en kartbok och vad är skillnaden på topografiska och tematiska kartor. Mer om detta tema nästa gång jag skriver veckobrev men jag vill redan nu flagga för provet. Jag har redan nu lagt ut information på classroom om provet och det går utmärkt att titta redan nu. Känner man att man blir stressad av all information (ligger även saker där vi inte gått igenom än som vi ska jobba med under kommande veckor) så titta inte nu helt enkelt. Poängen är att man ska kunna titta där OM MAN VILL  för att kunna strukturera och planera arbetet bättre så det inte blir korvstoppning sista veckan. 

 

 

 

En platt karta ger alltid, på ett eller annat sätt, en felaktig bild av vår jordyta. Hur kommer det sig? 

 

 

Fokus denna vecka: 

Under onsdagens svensklektioner har vi påbörjat ett tema som handlar om  studieteknik. Poängen med temat är inte att jag som lärare ska fylla i en matris i något ämne, utan att lära kidsen konkreta tips för hur de kan plugga bättre och roligare i alla ämnen. Under ett antal veckor kommer vi alltså att lära oss olika konkreta tips på hur man kan fokusera, plugga och minnas bättre helt enkelt. 

 • Hur kan man minns saker bättre? 
 • Hur kan man koncentrera sig, förstå och komma ihåg bättre på en genomgång? 
 • Hur kan man plugga inför ett prov? 
 • Hur kan man plugga glosor bättre? 
 • Vilka olika lästekniker finns? 
 • Hur ska jag komma ihåg allting? Teknik för att minnas bättre… 

 

Vi börjar alla lektioner med att följa en serie från ur.skola som heter just “Plugga bättre”. Efter programmet så får vi en mindre övningsuppgift och vi diskuterar hur vi på bästa sätt kan lära oss av innehållet. Detta hoppas vi så klart ska resultera i att eleverna blir mer självständiga och motiverade till att kunna planera, genomföra och slutföra sina uppgifter på ett bättre och roligare sätt. 

Här hittar ni vår lokala planeringen för er som vill veta lite mer detaljerat. 

https://lemshaga.se/lokalaplaneringar/svenska/studieteknik-2/

 

Den första veckan fick vi ett tips om hur man kan ta hjälp av mindmaps och tankekartor för att strukturera, minnas och lära in bättre. Både när man ska lyssna på genomgångar men även när man ska påbörja ett nytt projekt och man ska komma igång. Det här var något som flera elever tog direkt fasta vid och flera sitter numera beredda att dokumentera via mindmaps under mina genomgångar!  

 

Vår andra vecka, denna vecka, pratade vi om koncentration. Vad kan vi själva göra för att öka vår koncentration både under genomgångar men även vid grupp- och självständigt arbete. 

En sak vi här tillsammans kom överens om är att testa om man skulle kunna lyssna på musik medans man arbetar. Därför har vi bestämt att om det är så att en elev vill prova och lyssna på musik under ett arbetspass (om den läraren har sagt att det går) så kan man ta med sig hörlurar hemifrån och koppla in till sin Ipad. Det kan med fördel vara musik som är utan text… Men vi provar! För vissa kanske det är en toppengrej men för andra inte. Vissa lektioner är ok medans andra inte. Vi är alla olika och lär på olika sätt. Nu handlar det mest om att testa oss fram och se vad som fungerar för varje individ.  Här kommer några tips vi tar med oss på vägen: 

 

Övrig information: 

Lilla Aktuellt skola

Hej på er! Tänkte förtydliga lite för er hemma gällande Lilla Aktuellt som kommer och gästar oss.

Först och främst så har vi gemensamt beslutat att flytta fram datumet för inspelning till Tisdag 19/10 Vecka 42.

Sedan är det så att på tisdagar har jag endast Mars Grön vilket resulterar i att inspelningen kommer till störst del avse den gröna gruppen. Men jag försöker fixa och trixa lite och med lite hopp så kanske vi kan lyckas få till att även den röda gruppen får vara med på ett hörn, men jag vågar inte lova något. Men oavsett så vore det fantastiskt ifall alla kunde fylla i blanketten för att få vara med 🙂

lillamedverkanNY

Ha en fantastisk helg fina ni!

Kram /Andreas

Ps. Glöm ej att det är Kunskapslogg på kapitel 4 på måndag! 🙂 Ds.

 

 

Engelska

Vår första engelskläxa kommer att delas ut v 36. Gröna gruppen har sin lektion på onsdag, så det blir onsdag till onsdag. Röda gruppen har fredag till fredag. Läxorna kommer att finnas på schoolsoft precis som förra läsåret.

På tisdagslektionerna har vi börjat använda oss av ett material från ur.se, då vi kommer att titta på och arbeta med ett avsnitt i taget. Mer information om detta kommer.

Mvh Cissi

 

 

v.37 Fotografering 17/9

Under torsdagen kommer eleverna att få ta individuellt kort och klasskort. Kom välkammad:) 

 

 

Kommande datum och aktiviteter:  

 

v.37 

Torsdag 17/9. Fotografering! 

 

V.39 

Fredag: “miniprov” inom Geografi (jorden & jordytan – mer info kommer)

 

V.42 

Tisdag. Lilla aktuellt (grön grupp) 

 

v. 43 

Torsdag: Geografiprov Se information i classroom redan nu…

 

 

 

 

Ha en skön älg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Mars genom Åsa