skära upp eller ner?

Merkurius HT-21

lärare: Ayla Lind

 

Frågeställningar:

Finns det flera olika typer av knivar och skärande verktyg?

Vad kan vi skapa för mönster och former med hjälp av olika egg-verktyg?

 

Arbetsområden:

Följa instruktioner och arbetsbeskrivningar

Dekorationer med skärande verktyg (karvsnitt/ bildhuggeri)

Kreativitet i lösningar och designidéer

Ytbehandlingar (bets, färg och olja)

Reflektion och diskussion om arbetsprocess och resultat

 

Arbetsmetoder:

I slöjden utgår vi från ett utforskande arbetssätt, där delar av innehållet är förbestämt men merparten av arbetet går ut på att hitta olika variationer och resultat i en kreativ process tillsammans med eleverna.

Vi arbetar även utifrån den så kallade ”slöjdprocessen”;

inspiration -> idé -> planering (skiss och ritning) -> genomförande -> reflektion -> dokumentation -> redovisning

 

Kopplingar till det centrala innehållet

Länk till Lgr 11 – Slöjd

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

Kopplingar till matrisen

 

Veckoplanering HT 21

v.36

Bygga eller restaurera funktionella konstruktioner i närmiljön.

 • Skyltar till skogen
 • Verktygsställ till slöjdsalen
 • Slipa, spackla och lacka hyvelbänkar

 

v.37

Vikarie – teorigenomgångar och filmer kring knivsäkerhet, karvsnitt och bildhuggeri

 

v.38

Potatistryck

 • bildhuggeri och karvsnitt i testmaterial
 • ytbehandlingar – teori om äggoljetempera, barkfärg, bets och täckande färg.

 

v.39

Karvsnitt och bildhuggeri i lind, påbörja testbit med egna motiv

 

v.40

Fortsätt på testbiten med egna motiv

 

v.41

Gör klart testbiten, finputsa och dekorera

Vi blandar äggoljetempera och provmålar

Planeringstid inför det praktiska provet v.42+43 – ni kommer att få ett givet tema och ett bestämt arbetsområde (karvsnitt eller bildhuggeri) men med utrymme för egna tolkningar.

 

v.42

Praktiskt prov del1 – ett givet tema och arbetsområde (som ni planerade för förra veckan)

Ni har hela lektionspasset på er att föra över skissen till materialet och bearbeta materialet med väl valda verktyg, på ett säkert sätt.

 

v.43

Praktiskt prov del2 – ytbehandla arbetet från förra veckan och teoretiska frågor gällande material, verktyg och säkerhet.

 • du ska kunna välja ytbehandlingsmetod och motivera ditt val
 • du ska känna till arbetsmaterialets egenskaper och färgers beståndsdelar samt olika färgers egenskaper
 • du ska kunna redogöra för riskerna vid arbete med skärande verktyg och föreslå konkreta anpassningar för att minimera riskerna för skador

hela världen i en slöjdsal

Mars HT-21

lärare: Ayla Lind

 

Frågeställningar:

Är slöjd något som bara finns i Sverige?

Hur kan vi utforska resten av världen genom slöjdsalen?

 

Arbetsområden:

Göra skisser och mallar

Såga olika former för hand

Slipa för hand och med maskiner

Kreativitet i lösningar och designidéer

Ytbehandlingar (bets, färg och olja)

Reflektion och diskussion om arbetsprocess och resultat

 

Arbetsmetoder:

I slöjden utgår vi från ett utforskande arbetssätt, där delar av innehållet är förbestämt men merparten av arbetet går ut på att hitta olika variationer och resultat i en kreativ process tillsammans med eleverna.

Vi arbetar även utifrån den så kallade ”slöjdprocessen”;

inspiration -> idé -> planering (skiss och ritning) -> genomförande -> reflektion -> dokumentation -> redovisning

 

Kopplingar till det centrala innehållet

Länk till Lgr 11 – Slöjd

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

Kopplingar till matrisen

 

Veckoplanering HT 21

v.35

Repetition av regler och rutiner i slöjdsalen

Världens länder, kulturer och flaggor – vad vet vi om de?

Påbörjar flaggstång med flagga i trä

 • rita av mall
 • såga med lövsåg
 • slipa med slippapper

 

v.36

Fortsätt med flaggstången

 • rita en rund bottenplatta med passare, markera mitten tydligt med ett spikhål
 • såga raka snitt med fogsvans och slipa den rund på skivputs
 • slipa ytor och hörn för hand

 

v.37

Fortsätt med flaggstången

 • mät och välj borr för flaggstången
 • borra i bottenplattan
 • kapa flaggstången av rundstav
 • mät ut skåran för flaggan

 

v.38

Fortsätt med flaggstången

 • dekorera med färg
 • märk plattan med tillverkningsdatum och namn med hjälp av brännpenna
 • Dokumentera och utvärdera arbetet så här långt

 

v.39

Färdigställ flaggstången

 • sammanfoga alla delar, limma och spika där det krävs
 • tälj en knopp av lind och måla med gulfärg, färst i toppen med 4mm plugg

 

v.40

Göra klart lektion

Extra uppgifter finns

 

v.41

Flaggorna ställs ut på borden i matsalen när vi uppmärksammar FN-dagen på skolan.

 

de första grunderna och larviga fortsättningar

Saturnus HT-21

lärare: Ayla Lind

 

Frågeställningar:

Göra något fyrkantigt till runt, går det?

Vad heter verktygen?

Hur känns det i kroppen när jag arbetar? och vad händer i huvudet?

 

Arbetsområden:

Utforska verktyg som rasp, fil, pensel, såg, borr och tänger

Utforska massivt trä och metalltråd

Kreativitet i lösningar och designidéer

Ytbehandlingar (bets, färg och olja)

Reflektion och diskussion om arbetsprocess och resultat

 

Arbetsmetoder:

I slöjden utgår vi från ett utforskande arbetssätt, där delar av innehållet är förbestämt men merparten av arbetet går ut på att hitta olika variationer och resultat i en kreativ process tillsammans med eleverna.

Vi arbetar även utifrån den så kallade ”slöjdprocessen”;

inspiration -> idé -> planering (skiss och ritning) -> genomförande -> reflektion -> dokumentation -> redovisning

 

Kopplingar till det centrala innehållet

Länk till Lgr 11 – Slöjd

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

Kopplingar till matrisen

 

Veckoplanering HT 21

v.35

Välkomna till slöjdsalen!

 • Var är min plats?
 • Vilka regler måste vi följa?
 • Hur gör vi om brandlarmet går?
 • Introduktionsfilm om rasp och fil
 • Pröva rasp och fil
 • Plocka undan och lägg tillbaka
 • Städa med spånsug och sopborste
 • Reflektion och dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.36

Repetera raspen, gå igenom filen och slippapper.

Fortsätt forma träbiten så rund som möjligt på ena halvan.

hemma i köket och ute i vida världen

Tellus HT-21

lärare: Ayla Lind

 

Frågeställningar:

Hur gör man de där sakerna som bara finns och alltid har funnits hemma i köket?

Det ser så lätt ut att göra en smörkniv, är det verkligen det?

Borrar, rundstav och hål, vad har de gemensamt?

 

Arbetsområden:

Göra skisser och mallar

Såga olika former för hand med fintandade sågar

Slipa för hand på ett effektivt sätt

Kreativitet i lösningar och designidéer

Ytbehandlingar (bets, färg och olja)

Reflektion och diskussion om arbetsprocess och resultat

 

Arbetsmetoder:

I slöjden utgår vi från ett utforskande arbetssätt, där delar av innehållet är förbestämt men merparten av arbetet går ut på att hitta olika variationer och resultat i en kreativ process tillsammans med eleverna.

Vi arbetar även utifrån den så kallade ”slöjdprocessen”;

inspiration -> idé -> planering (skiss och ritning) -> genomförande -> reflektion -> dokumentation -> redovisning

 

Kopplingar till det centrala innehållet

Länk till Lgr 11 – Slöjd

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

Kopplingar till matrisen

 

Veckoplanering HT 21

v.35

Repetition av regler och rutiner i salen – varför finns de?

Tema köket:

Hur ser dina smörknivar ut hemma? Varför gör de det? – skissa och diskutera i grupper

Påbörja en kopia av en smörkniv som visas i videon nedan.

Instruktionsvideo

 

v.36

Repetition av rasp, fil och olika slippapper.

Fortsätt med din påbörjade smörkniv.

 

v.37

Gör färdigt din smörkniv och börja skissa på en egendesignad smörkniv.

Bildspel med inspiration

https://docs.google.com/presentation/d/1WTHcO8rC3w2R9IsaJH85zuJuE4vMaR9K3nNx6E3R9lI/edit#slide=id.p 

Genomgång av olika träslag och deras egenskaper

Fibrerna, hur påverkar de smörknivens form?

 

 

v.38

Väl träslag och form till nästa smörkniv.

Gör en mall i skala 1:1 av din design på smörkniv.

 

 

sammansättningstekniker

Jupiter HT-21

lärare: Ayla Lind

 

Frågeställningar:

Finns det olika sätt att sätta ihop plankor?

Hur gör man egentligen när man sätter ihop två plankor?

Vad är en vinkel?

Vad kan man använda en vinkel till, finns det olika användningsområden beroende på åt vilket håll du vänder den?

 

Arbetsområden:

Rita med hjälp av linjal och vinkelhake, både i en ritning och på plankor

Såga för hand

Slipa för hand och med maskin

Limma och spika, borra och skruva (för hand och med skruvdragare)

Kreativitet i lösningar och designidéer

Ytbehandlingar (bets, färg och olja)

Reflektion och diskussion om arbetsprocess och resultat

 

Arbetsmetoder:

I slöjden utgår vi från ett utforskande arbetssätt, där delar av innehållet är förbestämt men merparten av arbetet går ut på att hitta olika variationer och resultat i en kreativ process tillsammans med eleverna.

Vi arbetar även utifrån den så kallade ”slöjdprocessen”;

inspiration -> idé -> planering (skiss och ritning) -> genomförande -> reflektion -> dokumentation -> redovisning

 

Kopplingar till det centrala innehållet

Länk till Lgr 11 – Slöjd

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

Kopplingar till matrisen

 

Veckoplanering HT 21

v.35

första lektionen – genomgång av salen och rutiner

uppstart av arbetet – idé och inspiration

TEMA: String art (spika)

– Vi kommer att arbeta utifrån en cirkel som vi sen gör string art i. Se inspiration nedan.

Rita ut cirkeln och spikarnas placering på ett papper enligt instruktionerna ni får på bordet.

 

 

v.36

material- och verktygskännedom, vad heter verktygen och materialet?

TEMA: String art (spika)

Fortsätt följa instruktionen

Spraymåla utomhus när alla spikar sitter på plats

 

 

v.37

Vilken sorts spik  finns det?

Fortsatt materialbearbetning – mäta, rita, såga, fila, slipa

TEMA: String art (spika)

trä trådar i olika mönster

märk baksidan med namn och årtal, använd gärna brännpenna

 

v.38

Kapa och bearbeta material för att bygga en 90 graders vinkel

 

v.39

utforska hur man kan förborra, limma och spika

färdigställa första vinkeln

ompröva de tidigare teknikerna i att mäta, rita, såga och slipa – kan vi göra det ännu bättre andra gången?

 

v.40

utforska hur man kan borra, försänka och skruva

 

v.41

utforska olika ytbehandlingsprocesser – färg, bets och olja

 

v.42

färdigställa och ytbehandla de bägge vinklarna

 

v.43

 

v.44 LOV

tre tekniker

Ansvarig lärare: Ayla Lind

VT 2021

 

Temat för terminen är att möta tre nya tekniker och material. Dessa tekniker kommer ni att få testa på så att ni i slutet av perioden, eller i åk9 kan välja att fördjupa er i något av arbetsområdena. Ni kommer att möta två typer av metaller som bearbetas och formas på olika sätt samt en fördjupad kunskap att skära i trä.

Teman:

Slå på plåt – driva en metallskål i aluminium

Skära detaljer – karvsnitt, bildhuggeri och snideri i lind

Smälta tenn – gjuta och forma figurer av tenn

 

Upplägget kan komma att variera beroende på hur mycket distansundervisning vi måste ha. Grundstrukturen under första halvan av terminen är att ni arbetar teoretiskt med materialkunskaper och instruktionsfilmer om teknikerna hemma varannan vecka. På plats i skolan, varannan vecka, lägger vi tid på att praktiskt pröva och bearbeta materialen. Fokus är inte på att få fram tre färdiga produkter, fokus är att ha testat på dessa tre tekniker och få en grundförståelse för arbetsmetoderna kopplade till varje teknik.

 

1.  Slå på plåt – Driva en metallskål

1-2 praktiska lektioner där ni kommer att öva på att rita cirklar med olika tekniker, klippa och fila plåt samt slipa med våtslippapper. Efter det kommer vi att driva plåten med kulhammare i en skålform samt planera utsidan med planeringshammare och faff.

https://feber.se/video/hur-man-ritar-en-perfekt-cirkel/311599/

 

Teori: se classroom

filmer och videoklipp kopplade till arbetet är:

https://urplay.se/program/171093-materialens-skonhet-metall

https://www.youtube.com/watch?v=57FZJs1vufc

 

2. Skära detaljer – Karvsnitt, bildhuggeri och snideri

1-2 praktiska lektioner

 

3. Smälta tenn – gjuta och forma figurer av tenn

1-2 praktiska lektioner