IKT/Svenska

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ayla Lannestedt

När, under vilka veckor? v.35-37

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur fungerar IKT (Informations och Kommunikations Teknologi) på Lemshaga för mig som elev?

På vilka olika sätt kan jag som elev kommunicera med hjälp av tekniska hjälpmedel på lektionstid?

Hur använder mina lärare och pedagoger tekniska hjälpmedel för att kommunicera med mig?

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

För att kunna nå kunskapskraven i matrisen finns det idag flera typer av hjälpmedel och kommunikationsvägar. Att behärska tekniken där dessa hjälpmedel finns är av yttersta vikt för att nå alla kunskapskrav i matrisen. Oavsett om du som elev är i behov av stöd och hjälpmedel eller ej bygger vi en grundläggande förståelse för de som gör det och alla får fler vägar och möjligheter till att lösa uppgifter och problem på olika sätt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Introducera rutiner och regler för användning av datorer i Storgården för åk4.

Logga in på mail och Schoolsoft.

Använda Lemshaga.se, Classroom, Google Drive och e-post.

Nyttja Schoolsoft inför utvecklingssamtal och för att hitta information, t.ex. schema, meddelanden, läxor, matriser osv.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske löpande på alla lektioner där datorerna används, ju mer eleverna använder tekniken desto säkrare och snabbare kommer de att bli vilket kommer att underlätta deras arbete i alla berörda ämnen. Elever som inte behärskar funktionerna kommer fort att bli varse detta och vi lärare kommer tydligt se vilka elever som t.ex. inte har loggat in och deltar och fort kunna sätta in extra stödinsatser. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.35 Användarnamn och lösenord. Datorvagnens regler och funktion. Numrering på datorerna samma som klasslistan, varje elev hämtar en specifik dator varje användningstillfälle. Logga in på Schoolsoft.

Använda schoolsoft inför utvecklingssamtalen.

 

v.36 e-post, google drive och delade dokument. Classroom.

 

v.37 Elevspel.se, Stava Rex (stavningshjälp i google dokument) Recordium/Quicktime för inspelningar.

Schoolsoft och matrisen i Svenska.Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

35 av eleverna har haft enskilda iPads i åk3, övriga 13 har inte använt tekniska hjälpmedel is amma utsträckning. Vi startar från grunden för att få alla till en jämn nivå i och med att alla är nya med att använda datorer i undervisningen får alla samma förutsättningar.

Eleverna ska behärska både iPads och datorer under sin tid på Lemshaga.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi använder teknik som eleverna är i behov av att behärska både på sin fritid och under sitt fortsatta liv. Tekniken ger alla elever möjlighet till individanpassat lärande och anpassningar utifrån deras behov.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation:

Klubbens veckobrev v.34

Hej alla, Poppen vid knapparna denna vecka.
Så där, första veckan avklarad och det har varit full rulle hela dagarna med utflykter och annat skoj som avslutats med häng på klubben med nya klubbteamet Ayla, Maria & Poppen.
Vi har fått träffa nya vänner som börjat här på Lemshaga samt välkomnat våra nya 4’or till att hänga med oss också, det har varit super!
20160825_152542
På klubben har vi mjukstarta med det vanliga pysslet samt spelat väldigt mycket spel och lekt med våra nya vänner.
Det har byggts en TV-apparat där dom har kört nyheterna för varandra, och vi har fått in ett par Pokerhajar som turligt nog inte kört med riktigt pengar, jag ser fram emot att spela bort varenda korvöre från dom i höst!
20160822_164945
Så här på fredagen festar vi till det med lite rockabilly i högtalarna istället för modern popmusik.
Nästa vecka tar vi fram datorerna som vi brukar ha framme på klubben och det tror jag att många kommer uppskatta!
Vi har kört utan datorer hela veckan för att det har tagit lite extra tid att få ordning på systemet.
Ha en fantastisk helg kära vänner, och som vanligt så säger jag : Gör inga dumheter!” =)
Jag och barnen skickar en styrkekram till Maria och Ayla som ligger hemma idag med sjukdom.

Välkomna till Klubben!

 

 

 

Klubben 2.0stolar klubben

 

Med nyrenoverade lokaler, ny personal men samma härliga stämning och alla underbara elever kommer det här året bli så fantastiskt bra!

 

Vi startar direkt på måndag den 22 augusti 13.00 när eleverna är klara i klassrummen. Vi ses ute, utanför Storgården till att börja med och går in på Klubben efter mellis, förutsatt att det inte ösregnar så klart!

 

 

 

 

 

unnamed

 

Vi är som sagt ett nytt gäng som kommer att arbeta på eftermiddagarna med de elever från åk4-6 som är inskrivna på Klubben.

Eleverna kommer att känna igen flera av oss från olika platser och tillfällen under skoldagen. Vissa av oss är på Klubben varje eftermiddag, några är här vissa dagar.

 

 

 

 

Lite nytt för i år är att Klubbens verksamhet startar utomhus direkt efter att elevernas sista lektion slutat.

Ayla kommer att finnas utanför Storgården varje dag där alla elever på klubben ska markera sin närvaro eller säga ‘hej då’ om de åker hem direkt. Det kommer att finnas möjlighet att delta i olika fria och organiserade aktiviteter ute varje dag fram till mellanmålet som startar kl. 14.30.

Efter mellanmålet kommer vi att erbjuda;

aktiviteter klubben

  • Schackklubb i samarbete med Sveriges Schackförbund
  • Läxläsning 2 dagar per vecka
  • IKT – programmering, filmskapande mm. en dag i veckan
  • Dator/mobiltid 1h om dagen de dagar som det inte är läxläsning. Endast då är egna mobiler tillåtna på Klubben, på utsatt tid och anvisad plats inne och endast spel utan något som helst våld får spelas. Under övriga tider på dagen är mobiler inte tillåtna i varken skolans eller klubbens verksamhet.
  • Skapande och hantverk 
  • Idrottsaktiviteter ute och inne beroende på väder och säsong
  • Fritid för egen lek och egna intressen

…samt diverse tema-arbeten, projekt, högtider och utflykter för att nämna lite.

Mer detaljerade veckoscheman och tider kommer från och med nästa veckobrev. Vi räknar med att ha alla aktiviteter igång senast v.37.

 

 

Bra att veta

Klubbens verksamhet startar direkt när sista lektionen slutar för dagen och vi stänger kl:17.00 måndag-torsdag, fredagar kl:16.30 och dag före röd dag kl:15.00.

På skolloven har klubben ingen egen verksamhet. De elever som behöver vara på Lemshaga under loven är tillsammans med Fritids på Mellangården. Närvaro på loven ska anmälas minst 4 veckor innan respektive lov. Vi återkommer med hur det kommer att gå till när vi närmar oss höstlovet.

Mobiler är som regel inte tillåtna för åk4-6 inom skolans område på dagarna, har eleverna mobil med sig ska den förvaras enligt klassens regler och inte användas. Vill ni nå ert barn under Klubbens verksamhet ringer ni till 08-58631325, vi kommer alltid att ha den telefonen med oss.

Klubben har däremot tre dagar i veckan då egna mobiltelefoner får tas fram i vår verksamhet i 1 timme per dag. Inga spel med något som helst våld får spelas och eleverna får använda mobilen under förutsättning att det fungerar, gemensamma regler skapas tillsammans med eleverna innan det träder i kraft.

 

girlang

 

Vi kommer, precis som vanligt, att skriva veckobrev där vi dokumenterar vad vi gör och informerar om vad som händer så gå in och läs veckobreven här varje vecka.

 

Viktigt!

Vi behöver veta redan nu vilka lever som kommer att vara på Klubben den heldag som åk4-9 har utvecklingssamtalsdag måndagen den 5/9.

Eleverna har studiedag men klubben är öppen,. Alla inskrivna ska anmäla, oavsett om de kommer eller inte, via den här länken senast fredag 26/8.

https://goo.gl/forms/m2okGOYyX57oL17j1

 

 

Ni är fantastiskt varmt välkomna, allihop!