Neptunus veckobrev v. 43

Hej alla i Neptunus,

Nu har vi gått tillsammans i 10 veckor vilket känns helt fantastiskt. Det firade vi i dag med en Halloween fest. Alla som ville fick klä ut sig inför dagen och under eftermiddagen så åt vi spöken och pysslade vi tillsammans.

  

  

Kunskaper:

SV – Bokstavspåsen

Den här veckan fick Oskar och Vincent presentera bokstaven Nn. Oskar hade med sig nejlikor, nycklar, en napp, en noshörning och en nalle. Vincent hade med sig nycklar, en nalle, en nyckelpiga, en näsduk och en nyckelring.

Vi övade sedan på att skriva frågor som vi sedan besvarade.

Vem har en nalle? Jag har en nalle.
Vem har en napp? Min lillasyster har en napp.
Vem har en nyckelpiga? Vincent har en nyckelpiga.
Vem har en nyckel? Jag har en hemlig nyckel.

SO – FN-dagen Barnkonventionen

De senaste två veckorna har vi pratat mycket om barnkonventionen, barnens rättigheter men även skyldigheter. Vi har lyssnat till olika låtar, tittat på små korta filmer som berättar lite kort om några av de 54 artiklar som barnkonventionen innehåller alla lika viktiga men det finns fyra grundläggande principer som ska beaktas när det handlar om barn.

Alla barn har samma rättigheter och lika värde.≤
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
Alla barn har rätt till liv och utveckling.
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Vi har tillsammans med eleverna gjort en liten bok om deras rättigheter där de har fått diskutera, rita och skriva om några olika rättigheterna. Rättigheter som 1 januari 2020 blev en lag i Sverige.

Idrott – Öppet hus

Sista lektionen innan lov berättade Gottis att det är öppet hus på idrotten där vi själva kommer att få välja mellan olika aktiviteter. Den här veckan fick vi välja mellan att hänga i ringar, hoppa trampets, spela innebandy eller fotboll samt hänga i lianerna. Eleverna tyckte det var väldigt spännande och många blev väldigt varma. Viktigt att ta med sig idrottskläder så att alla kan delta på idrotten utan att känna att kläderna hindrar dem.

MA – Subtraktion 0 till 10

Vi har under veckan utforskat ordet subtraktion. Vad betyder ordet? Vad gör jag när jag subtraherar? Hur kan jag se skillnaden mellan två tal?

Vi har genom talcirklarna börja upptäcka hur addition och subtraktion hänger ihop. Kanske kan ditt barn berätta hur de löser uppgifterna.

Bild – Isac Grunewald

Vi har fått lära känna den kände konstnären Isac Grunewald och hans fantastiska målning “Det sjungande trädet”. Vi samtalade om bilden och använde oss av rutinen “Jag ser, jag tänker/tror och jag undrar”. Konstnären hade en minst lika erkänd fru som hette Sigrid Hjertén (nu ännu mer populär än sin make). Paret fick även sonen Ivan, som ofta finns med på parets målningar.
Vi kommer att skapa egna målningar i pastell och tempera, inspirerade av det sjungande trädet. Vad tror du att trädet sjunger om?
Skola hem:

Läsläxa till v.45

Nu har vårt “läslov” äntligen startat och ni har alla fått en speciell läsläxa denna vecka. Läxan är ett läsbingo där du ska läsa på 9 olika sätt under 10 minuter. Du har veckan på dig att utföra alla 9 uppdragen.

När vi ses igen är det viktigt att alla tar med sig den bok de har läst ur under veckan på måndagen. Detta då elevernas egna böcker kommer vara uppstarten på vårt nya läsprojekt.

Om du inte lyckats få med dig hem läxan kan du skriva ut den här: Läsbingo

Den magiska kulan tar en paus och lämnas ut igen fredag v. 45.

Fortsätt läsa ur egna böcker lite varje dag för att utvecklas i din läsning.

Bokstavspåsen tar en paus och presenteras åter igen måndag v. 46 då vi kör igång med nästa bokstav.

Tofflor

Då vi nu går in i en lite blötare period är det väldigt fiffigt med tofflor inomhus. Ta gärna med och förvara på din hylla så du har torra stumpor när du kommer in i klassrummet.

Nästa vecka v. 44

Måndag: Stängt
Tisdag: Fritids
Onsdag: Fritids
Torsdag: Fritids
Fredag: Fritids stänger kl: 15.00 dag före röd dag.

Vecka 45

Måndag:
Tisdag:
Onsdag: Idrott, glöm ej idrottskläder vi byter om i omklädningsrummet.
Torsdag: Friluftsliv, kläder efter väder regnkläder eller överdrag och jacka samt vantar och mössa.
Fredag: Läxa delas ut: Kapitel 9: Ristin ir slit! sid 40-43 samt frågor i läxboken.

Nu ser vi alla fram emot ett härligt läslov antingen hemma med familj och vänner eller på fritids med vänner. Mattias kommer under v.44 vara ledig. Vi ses igen alla v. 45.

Tack för en trevlig vecka tillsammans,

Camilla, Sara och Mattias

Neptunus veckobrev v.41

Hej alla fina i Neptunus,

Ännu en fantastik vecka har gått och det börjar märkas på vädret att hösten är här. Det regnar och blåser samtidigt som solen tittar fram och värmer oss. Viktigt att nu ha kläder efter väder på ert barns hylla och glöm inte att påminna ditt barn om korgar och att städa sin hylla i hallen innan ni går hem.

Kunskaper:

SV – bokstavspåsen

Bokstaven Ll fick under måndagen locka fram lusten att vilja skriva om ord på L som våra kompisar Waldemar och Filippa hade tagit med.

Meningar som:

Vi ser en leopard och ett lim.

Vi ser ett löv och en legogubbe. 

Vi ser ett lamm och ett lock. 

SV – Sagor

Vi har under veckan fortsatt att skriva på våra sagor som vi påbörjade under förra veckan. För att det ska bli lättare för eleverna att skriva har vi valt att använda oss av en av NE:s appar författa som hjälper eleven att ljuda det hen skriver  samt läsa det som eleven har skrivit.

Det ska bli roligt att få höra allas sagor när eleverna är klara.

Centralt innehåll Svenska 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

NO – Vår magiska skog

Vi har under måndagen fått möjlighet att måla våra stenar som kommer pryda våra “Magiska stig i skogen”. Eleverna fick först fundera och skapa en skiss över hur de ville att deras djur skulle se ut med blyerts för att sedan även fundera kring färger och färglägga. Detta för att få en tydlig bild hur de vill skapa sin sten.

NO – Hösten

Hösten har under den senaste veckan gjort sig allt mer synlig vilket gjort att vi börjat fundera kring vad som egentligen händer i våra träd under årets olika årstider. Vi började därför inne titta på filmen Hösten, varmt kallt och mittemellan Därefter så gick vi ut i  skogen för att leka olika lekar tillsammans och även lyssna till berättelsen Djuren i skogen, del 3 Hösten för att verkligen förstärka vad som just nu sker i vår natur.

 

Centralt innehåll Biologi

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Musik – Instrument

Nu har båda grupperna börjat titta på olika slaginstrument och vi har även börjat fundera kring vilka andra instrument som finns. Vi kommer i den röda gruppen under nästa vecka börja göra skisser och kanske hinner vi även att starta upp med att börja skapa något instrument. Vet att många elever började spåna på vad de skulle kunna använda sig av och hur deras instrument kanske skulle kunna se ut. Det är helt ok att ta med sig eget material som kartonger mm för att kunna skapa sitt instrument.

Centralt innehåll Musik

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Hur instrumenten låter och ser ut.

 

Skola hem:

Nästa vecka:

Veckans läxa: kapitel 7 “Efter matchen” sid 32-35. Veckans ord är “du” samt “den”. Ta gärna fram alla era ordbilder och börja skriva meningar.

Bokstavspåsen presenteras på måndag av: Charlie i röd och Ariel i grön.

FN dagen och Internationella Barndagen är dagar vi uppmärksammar på Mellangården. I måndags väcktes en förundran kring varför vi firar den internationella barndagen och vi kunde även se FN dagen inom några veckors tid. Vi samtalade då med barnen om att alla barn har rättigheter men att även dessa följs av skyldigheter. Vi kommer under de kommande två veckorna titta närmare på några av barnens rättigheter.

Måndag: Bokstavspåsen presenteras.
Tisdag:
Onsdag: idrott
Torsdag: Läxa lämnas in. Musik röd Bild grön
Fredag: Läxa delas ut.

Övrigt:

Fritids – höstlov/läslov

En påminnelse om att det nu är hög tid att anmäla ditt barn till Fritids/Klubben inför höstlovet. Du gör din anmälan via schoolsoft, genom att skriva NÄRVARO alt. LEDIG under kommentar från vårdnadshavare. Om ditt barn ska vara här på höstlovet behöver du även lägga in aktuella tider.

Hallen – kläder

Nu har hösten kommit och det har börjat bli både kallt, blött och geggigt ute. Detta gör att det är bra om ert barn alltid har ett par överdragsbyxor så att hen kan leka på rasterna utan att behöva tänka på att bli lerig. Inför regniga dagar så vill vi att alla har regnkläder med sig. Gummistövlar är även jättebra att alltid ha på platsen då det ibland blir så att skorna blir lite blöta. Vi är ute i alla väder då vi vet att rörelse och frisk luft är fantastiskt för oss.

Föräldramöte – HT 20

Föräldramötes presentation finns att ta del av på school soft.

Frukt och grönt under raster

Viktigt är att förvara din frukt i en tät burk då vi just nu börjar få flugor i våra kapprum. Vi har därför under fredagen städat lite extra för att få bort dessa oinbjudna gäster.

Tack för en trevlig vecka!

Camilla Sara och Mattias

Neptunus veckobrev v.40

Hej alla fina i Neptunus,

Nu har vi nästan fått träffa er alla för “Lära känna samtal” Det har varit jättehärligt att få ett ansikte på er. Denna vecka kommer ni även få ett Föräldramöte utskickat till er. Vi hoppas efter det att ni fått en större inblick i hur vi jobbar i Neptunus.

Kunskaper:

SV – Bokstavspåsen

Denna vecka presenterade Siri och Embla veckans bokstavspåse. Bokstaven visade sig vara bokstaven Rr och tänk vad många olika saker som kan börja på bokstaven R.

Vi fick tillsammans gissa och funderar kring utifrån deras ledtrådar vad som kunde finnas i deras påse.

Vi skrev därefter meningar om varje ord där vi använde oss av våra ord som vi får hem.

Jag ser en ren.

Jag ser en rosett.

Jag ser en råtta.

Här är ett R.

Här är ris.

Är det en ros?

Är det en ring?

SV – Berättelse

Den här veckan har vi börjat fundera kring hur en berättelse är uppbyggd. Vi har tillsammans tittat på avsnitt av Sagomattan. I programmet får vi möta Marcus (från sommarlov) som är på besöker skolor där de tillsammans gör en saga med hjälp av olika rubriker som blev sagoprickar på mattan.  De olika rubrikerna var:

Huvudpersoner – Vilka personer är viktiga i berättelsen?
Miljö – Vart utspelar sig händelsen.
Problem – Vilka hinder uppstår?
Hjälparen – Vem kommer till undsättning och hjälper till att lösa problemet
Lösningen – Hur löser sig allt? Hur klarar karaktärerna problemet?
Slut – Hur slutar berättelsen?

För att vi alla skulle få med alla de olika delarna i våran saga så fick alla göra en tankekarta först med de olika prickarna på. Detta för att barnen sedan lättare skulle få med alla delarna i deras saga. Alla barnen har även fått börja skapa karaktärer, miljö mm i papper för att till slut kunna skapa en liten film. Självklart ska de även innan vi spelar in filmen få skriva deras saga på deras ipads.

Vi kommer under nästa vecka fortsätta att skriva våra berättelser. Alla elever är i full gång.

Idrott – Kattens 9 liv

Under idrotten lekte vi “Kattens 9 liv” tillsammans där alla elever blev förvandlade till katter. Barnen byggde tillsammans upp en bana som bestod av en hel del olika redskap. Vi kunde gå balansgång, hoppa upp och ned mellan olika redskap, slänga oss i lianerna och glida ned på bänkar som var uppställda mot väggen. Leken gick ut på att öva balans och koordination mellan alla redskapen samtidigt som du blev jagad av “Bill och Bull”. Det var härligt att se hur  den glädje som fanns i rummet.

 

Skola hem:

Nästa vecka:

Veckans läxa: kapitel 6 “Fotboll ska vara kul” sid 28-31. Veckans ord är “VI”. Ta gärna fram alla era ordbilder och börja skriva meningar.

Bokstavspåsen presenteras på måndag av: Waldemar i röd och Filippa i grön.

Måndag: Bokstavspåsen presenteras.
Tisdag:
Onsdag: idrott
Torsdag: Läxa lämnas in. Friluftsliv medtag gärna frukt samt vattenflaska.
Fredag: Läxa delas ut.

Övrigt:

Föräldramöte – HT 20

Föräldramötes presentation finns att ta del av på school soft.

Frukt och grönt under raster

Vi har ett gemensamt beslut på Mellangården ang vad eleverna får ta med som mellis under skoldagen. Det som är ok att ta med är frukt eller grönsaker. Vi tar alltså inte med riskakor eller liknande då dessa ofta skapar byteshandel mellan eleverna. Hoppas ni har förståelse för detta.

Tack för en trevlig vecka!

Camilla Sara och Mattias

Learn ENGLISH First book + UR:s Pick a colour

När, under vilka veckor? HT och VT 20/21

Ansvarig: Camilla och Sara

Vad ska vi göra?
Vi ska tillsammans utforska kring det engelska språket. Vi kommer titta närmare och lära oss nya ord och fraser på engelska. Vi kommer tillsammans prata om vad vi ser och även hur de nya orden låter. 

Hur ska vi arbeta?
Vi kommer med hjälp av läromedlet Learn english First book gå igenom de olika momenten som finns i läromedlet. Eleverna kommer här få göra övningar där hen får lyssna på ord, skriva ord och meningar, tala och samtala med en kompis samt även dramatisera det vi praktiserar. 

Vi kommer även titta på UR:s serie Pick a colour (säsong 1). Kopplat till dessa filmer kommer vi att samtala, sjunga, samt praktiskt jobba med olika fraser på ett roligt och kreativt sätt.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v.35 Vi presenterar oss på engelska och lär oss fraserna: 

 • Hello! My name is …
 • What is your name?

Därefter så skriver vi och ritar vårt namn.

Vi tittar även på serien Pic a colour “My name”: https://urplay.se/program/192350-pick-a-colour-my-name

Vi sjunger och pratar om vad som sägs under filmen.

1: Colours

Vi tittar på färgerna pink, black, white, red, brown, green, yellow and blue.

Vi tittar på våra kläder och säger fraserna:

 • What colour is this?
 • It is …

2: Colours

Vi fortsätter att arbeta med våra färger och gör loppor där eleverna nu får öva på fraserna:

 • Say I number?
 • ….
 • one two tree …ten
 • Pick I coloure
 • pink/black/white/red/brown/ green/yellow/blue

3: Colours

Vi fortsätter arbeta med våra färger genom:

 • crosswords
 • Bingo
 • Role the Dice
 • Memory

Sjunger en sång i slutet:

(Mel: Blinka lilla stjärna)

Colour song (kopieringsunderlag i lärarhandledning)

4: Numbers

Vi räknar framåt och bakåt på engelska i samlingen och tittar samtidigt på våra siffror 0-10. Därefter så jobbar vi vidare med våra siffror genom att eleverna får skriva på engelska, zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Vi tittar på den film som är kopplat till materialet för att öva fraserna:

 • What number is this?
 • zero/one/two/three/four/five/six/seven/eight/nine/ten

5: Numbers

Vi forsätter arbeta med våra siffror.

 • Crossword
 • Bingo
 • Roll the dice
 • Flash cards

Vi sjunger en sång (se kopieringsunderlag i lärarhandledningen)

Vi gör pop fast på engelska den som säger 10 får sätta sig ned.

6: Storytime

Vi läser boken “Fun at the Beach”

Vi läser boken först genom att bara titta på bilderna därefter lyssnar vi på berättelsen. Sen testar vi på att läsa för varandra.

 • Vi samtalar om handlingen.
 • Översätter
 • letar efter ord och upprepningar.
 • Vi kopplar texten till elevernas egna erfarenheter.
 • Vi dramatiserar berättelsen i mindre grupper.
 • Alla får lyssna på tre frågor som är kopplade till texten och ringa in rätt svar i sin bok.

7: Storytime

Vi läser boken “Top dog”

Vi läser boken först genom att bara titta på bilderna därefter lyssnar vi på berättelsen. Sen testar vi på att läsa för varandra.

 • Vi samtalar om handlingen.
 • Översätter
 • letar efter ord och upprepningar.
 • Vi kopplar texten till elevernas egna erfarenheter.
 • Vi dramatiserar berättelsen i mindre grupper.
 • Alla får lyssna på tre frågor som är kopplade till texten och ringa in rätt svar i sin bok.

8: Food

Vi tittar på “Pick a Colour” Food https://urplay.se/program/192349-pick-a-colour-food

Vi pratar om olika maträtter och leker restaurang. Vi övar på fraserna:

 • What would you like to eat?”
 • I would like to eat … hot dog, pizza, meatballs…
 • What’s your favorite food?
 • My favourite food is…hot dog, pizza, meatballs…
 • I like…strawberries, blueberries, banana, grapes, pineapple, apple, orange, raspberries, watermelon apple, cookies,…
 • I am hungry. We are hungry.

9: Fuits

Vi tittar på olika frukter i boken och lär oss hur de uttalas samt hur vi skriver dem.

 • vi sjunger en rap …

I like. BIG, BIG apples. BIG BIG apples yea!

I like small, small apples, yeah!

I like big and small.

10: Fuits

Vi lära oss fler fraser där vi övar på att fråga kompisarna vilka frukter som hen gillar eller inte gillar.

 • What di you like?
 • I like Lemons.
 • I don´t like pears.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet
Vi arbetar med de 

Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Enkla presentationer.
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi arbetar utforskande och med hjälp av många olika “språk” för att nå många elever.

Den magiska skogen

När, under vilka veckor? HT och VT 20/21

Ansvarig: Camilla Mauritzson, Sara Sandström och Gottis Olofsson

Vad ska vi göra?
Tillsammans så ska vi ta oss in i “Den magiska skogen” och göra en fantasivärld. Vi ska tillsammans utforska om våra djur i vår närmiljö. Djur som vi själva fått förvandlas till under sommaren då vi tog oss in i vårt klassrum. 

Hur ska vi arbeta?
Vi kommer lära oss om våra djur genom att läsa faktatexter samt se på filmer där vi visuellt får uppleva djuret.

Vi kommer enskilt skriva om våra djur i vår no bok. Samt rita bilder av vårt djur för att få en tydligare beskrivning av djuret.

Varannan vecka kommer vi gå ut i skogen för att uppleva naturens magi. Vi kommer här bygga upp en värld med alla våra djur så att vår kunskap kan gå vidare till andra kompisar som går vår stig.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v. 34 Lägerskoledagar

– Allemansrätten, vi läser om Allemansråttan som berättar om Allemansrätten. 

– Vi arbetar med materialet Hitta vilse.

v. 35 Myran

– vi lär oss om myran genom att läsa och titta på en kort film kring myran. 

– Vi samtalar och reflekterar kring det vi har lärt oss genom VT rutinen ”Think pair share”

– Vi skriver om myran och ritar en bild.

– vi går ut i skogen för att upptäcka naturens magi och hitta våra små myror ute i skogen och här få möjlighet att smaka på deras myrsyra.

v. 36 Fjärilen

– Vi lär oss om fjärilen genom att läsa en faktatext och titta på en kort film.

– Vi samtalar om vad vi lärt oss med hjälp av VT – rutinen ”think pair share”

– Vi skriver om fjärilen och ritar upp fjärilens livscykel.

v. 37 Spindeln

– Vi lär oss om spindeln genom att läsa en faktatext och titta på en kort film.

– Vi skriver om spindeln och ritar en bild över spindelns olika delar. 

– Vi går ut till vår magiska stig där vi tittar på möjliga platser för att bygga små hus där våra djur kan bo. Vi samlar stenar.

v. 38 Ekoxen

– Vi lär oss om ekoxen genom att läsa en faktatext och titta på en kort film om ekoxen. 

– Vi skriver om ekoxen och ritar en ekoxe i verklig storlek i våra böcker.

v. 39 Daggmasken

–  text: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/daggmaskar

– Bild: Rita en mask. film: https://urplay.se/program/209827-djurverket-daggmask

– Vi skriver om daggmasken och ritar hur masken ser ut samt skriver ut delar på masken.

– Vi går till scoutstugan för att leka olika lekar och samlar stenar att måla till djur.

v. 40 Flugan

– Text: https://illvet.se/djur/insekter/varfor-tycker-flugor-om-att-sitta-paa-manniskor

https://illvet.se/djur/insekter/forskare-insekter-ser-manga-fler-detaljer-an-vad-vi-trott

eller: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/flugor

– Berättare: https://urplay.se/program/180368-en-flugas-liv-ovader?autostart=true

– Vi skriver om flugan och tittar på flugans livscykel och klistrar in en bild.

v. 41 Grodan

Film: https://urplay.se/program/209847-djurverket-groda

– Text: https://naturkul.com/grodans-livscykel/

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/vanlig-groda

– Vi skriver om grodan samt klistrar in en bild på grodans livscykel.

– Vi målar våra stenar till djur.

– Vi går ut i skogen för att uppleva hösten. I skogen lyssnar vi till Djuren i skogen del 3: Hösten https://sverigesradio.se/avsnitt/1174265. Innan vi går ut tittar vi på: Hösten https://www.ne.se/play/ur/program/194694

v. 42 Vi skriver brev från våra stendjur som vi har målat i par.

– Vi klistrar in tankar om hösten i vår bok.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

0 – Eleven kan beskriva… Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
0 – I samtal om årstider… I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

 

1 – Eleven gör enkla… Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. 

 

1 – I det undersökande arbetet… I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
1 – Eleven dokumenterar… Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

 

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Vi arbetar just nu med småkryp i NO. Här tar vi reda på fakta om alla de djur som eleverna har föreställt sig att vara under sommaren då de smög sig in på Lemshaga.

 

Centralt innehåll från kursplanen

BIOLOGI

Året runt i naturen

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Berättelser om natur och naturvetenskap

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Vi använder oss av ett utforskande arbetssätt där elevernas intresse och engagemang driver arbetet framåt. Vi använder oss av VT rutiner för att få en större förståelse för vår miljö och våra djur.

v.36-39 Talen 0-10

Talen 0-10

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson och Sara Sandström

När, under vilka veckor? V.36-39

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Kan du räkna framåt och bakåt med talen 1-10? Känner du igen talen 1-10? Kan du räkna och bestämma antal? Förstår du värdet av talet noll? Vet du vad begreppen färre än, flest, lika många betyder? Kan du storleksordna tal och vet du vilket tal som har störst och minst värde? Kan du dela upp ett tal i delar? Vet du vilka talkamrater dessa tal består av (talen 5-10)?

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
Förankring i kursplanens syfte

Problemlösningsförmåga

 • Eleverna får bland annat möjlighet att lösa problem utifrån påståenden, till exempel genom att bilda två grupper vars antal förhåller sig olika till varandra.
 • Eleverna får möjlighet att formulera och lösa problem när de hittar på egna räknehändelser utifrån bilder. Begreppsförmågan
 • Eleverna möter bland annat begrepp som större än, mindre än, störst och minst. De får diskutera och lösa uppgifter där de storleksordnar tal för att förstå innebörden i dessa begrepp.
 • Eleverna får använda bland annat begreppen del och helhet när de utforskar tal och bildar talkamrater.

Metodförmågan

 • Eleverna får träna på att räkna antal och använda konkret material för att visa antalet. Likaså får eleverna möjlighet att ramsräkna talen framåt och bakåt.
 • Eleverna får träna på att använda talcirklar för att synliggöra talkamraterna.

Resonemangsförmågan

 • Eleverna får träna på att förklara för andra och resonera kring hur de kan jämföra antal till exempel lika många, fler än, färre än.
 • Eleverna får träna på att förklara för andra och reso- nera kring hur de kan dela upp ett tal i delar. Frågor som ”hur vet vi det?” och ”finns det fler sätt?” uppmuntrar till eget tänkande och resonemang.

Kommunikationsförmågan

 • Eleverna får många möjligheter att kommunicera sin kunskap kring talen 0–10, bland annat genom att visa talens innebörd med hjälp av konkret material, och genom att berätta och skriva talen.
 • Eleverna får möjlighet att samtala kring hur de tänkt. De får beskriva och visa hur de kan dela upp tal, både med konkret material och skriftligt i talcirklarna
Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
 •  Naturliga tal … och deras användning i vardagliga situationer.

Problemlösning

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals innebörds relation samt genom att dela upp tal.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi utforskar, vi diskuterar, vi förklarar och formaliserar noga utvalda uppgifter. Vi använder oss av läromedlet Singma.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar i enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker.  Vi förklarar och formaliserar det vi kommer fram till.

Genom observationer och avstämningar i kunskapsloggen skapar vi oss en bild av var eleven befinner sig och hur vi går vidare.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1

Räkna framåt och bakåt: Vi lär oss ramsräkna talen 1-10 och vi kan börja räkna var som helst, både framåt och bakåt.

Lektion 2

Räkna saker och bestämma antal. Vi lär oss känna igen talen 1-10.

Lektion 3

Förstå värdet av talet 0. Vi övar oss i att räkna till och från 0.

Lektion 4

Vi kan jämföra antalet saker. Vi tränar oss i att använda begreppen fler än, färre än, lika många.

Lektion 5

Vi övar oss i att storleksordna tal och att veta vilket tal som har störst och minst värde.

Lektion 6

Vi övar oss i att förstå hur ett tal kan delas upp i delar och att delarna bildar en helhet, att förstå att ett tal består av flera tal. Vi tränar på talkamraterna till talen 5 och 6.

Lektion 7

Vi övar oss i att förstå hur ett tal kan delas upp i delar och att delarna bildar en helhet, att förstå att ett tal består av flera tal. Vi tränar på talkamraterna till talen 7, 8 och 9.

Lektion 8

Vi övar oss i att förstå hur ett tal kan delas upp i delar och att delarna bildar en helhet, att förstå att ett tal består av flera tal. Vi tränar på talkamraterna till talet 10.

Lektion 9

Kunskapslogg: Vi reflekterar över och visar vad vi lärt om talen 1-10. Vi gör en självskattning av vad vi kan utifrån kapitlens innehåll.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ingår i ett projekt med Josefine Reijler som är en av dem som tagit fram materialet Singma.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.