Mars vecka 2

Välkomna tillbaka alla härliga Marsianer!

 

Äntligen kom vintern, något ni utnyttjat till max på idrottslektionerna med vinterjogg och vinterlek på schemat. Kom ihåg att ta med kläder efter väder så att det blir mysigt både under och efter rasten.

 

 

Nytt för terminen är att vi numera äter i klassrummet. Det hela har fungerat över förväntan även om vi har lite småjusteringar att göra för att det ska fungera optimalt. Tack till köket som ordnat så fint och bra jobbat alla elever!

 

Energi och miljö

 

På NO:n har vi startat upp det nya arbetsområdet Energi och miljö som sträcker sig fram till sportlovet. Lokal planering hittar ni som vanligt här på hemsidan https://lemshaga.se/lokalaplaneringar/59969/

 

I den lokala planeringen hittar du bland annat den här veckoplaneringen: https://docs.google.com/document/d/1xvrT1fCBD3i-ogOsQyG1Fq8c0PM6kdhEiPx2Esnw_uc/edit?usp=sharing

 

Veckoplanering och arbetsuppgifter finns också i No/tk-klassrummet på Classroom.

Den här veckan har vi fokuserat på vad energi är, vilka olika energiformer som finns och hur energi kan omvandlas. Vi undersökte ett änglaspel som visade sig vara ett måndagsexemplar och inte fungera så bra – tur att vi kunde titta på ett som fungerade på film i alla fall!

 

 Kan du förklara för någon hemma vad bilden nedan visar?

 

 

Nästa vecka fortsätter vi arbeta med energiprincipen och energiomvandlingar. Vi kommer bland annat bygga CD-svävare. Till det behöver vi totalt 16 gamla DVD/CD-skivor. Då det känns mer klimatsmart att använda gamla skivor får ni hemskt gärna skänka skivor om ni har liggandes hemma som ni ändå inte använder. Maila catrin.colliander@lemshaga.se i så fall. Vi kommer även behöver ca 16 mjölk-korkar så även det är toppen om ni som har kan ta med.

 

Vi arbetar också vidare med texterna på NE.se och frågorna därtill. Läxförhör på frågorna är torsdag 11/2. (Frågorna finns på classroom, schoolsoft och i planeringen som jag länkat till ovan).

 

Vecka 4-5 arbetar vi för kännedom med värme och isolering. Hemuppgift till torsdag 4/2 är att isolera en 50 cl petflaska så att den kan hålla värmen längre. Toppen om ni därför sparar en pet-flaska (och kanske något att isolera med) när ni går med återvinningen kommande veckor.

 

Ut i Europa och retorik

 

På svenskan har vi fortsatt det ämnesövergripande arbetet med Europas länder. Nu börjar vi bli klara med faktainsamlandet och kommande veckor fokuserar vi extra mycket på hur vi bäst presenterar faktan för att publiken ska ta till sig så mycket som möjligt. Därför har vi även smygstartat arbetet med retorik. Vi har anmält oss till programmet Retorikmatchen och har så smått börjat fila på idéer till vårt ansökningstal.

 

Läsläxa


Hittar du på classroom. 20 minuter läsning i valfri bok vid minst tre tillfällen per vecka. Kom ihåg att fylla i protokollet på classroom! Idag, fredag, var det många som lånade böcker i vårt bibliotek, säg till om du behöver hjälp att hitta bok att läsa i!

 

Kom ihåg

 

 • Håll koll lokala planeringar på hemsidan (där hittar du bl a vad som händer på de olika idrottslektionerna)
 • Kolla schoolsoft för läxor och prov.
 • På classroom hittar du material i de olika ämnena.
 • Mattediagnos måndag
 • Läsläxa till torsdag
 • Kunskapslogg i matten på fredag
 • Se till så att du har en bok på engelska och en på svenska i skolan.
 • Hämtning och lämning sker ute och att inga föräldrar eller andra anhöriga får vistas i lokalerna.
 • Att vi är stolta över dig.

 

Kören

 

Kören utgår tyvärr tills vidare p g a att vi enligt rekommendationerna ska blanda eleverna så lite som möjligt över klassindelningarna.

 

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen är senarelagda till vecka 7-8 denna termin. Precis som i höstas sker samtalen digitalt via google meet. 17/2 är hel utvecklingssamtalsdag och då är alla elever är lediga.

 

Under onsdag 17/2 är alla elever hemma/tillsammans med föräldrar och kopplar upp sig digitalt. Ni som har samtal en annan dag avgör själva om det passar bäst att eleven är med förälder eller sitter tillsammans med mentor i skolan under samtalet – det beror lite på hur vardagslogistiken fungerar bäst för er.

 

Precis som tidigare förbereder eleven samtalet i skolan och leder det sedan när det väl är dags.   

 

Tid kan bokas i schoolsoft senast två veckor innan samtalet, vi meddelar när vi lagt ut tider.

Trevlig helg!

 

/Anna, Catrin, Johanna och Maria

Energi och miljö

Ämne: Fysik

Ansvarig lärare: Catrin Colliander

När: Vecka 2-8 2021

 

Frågeställningar

 

 • Vad är energi och vad kommer den ifrån?
 • Hur fungerar en termos?
 • Vilka för- och nackdelar finns med olika slags energikällor?
 • Hur kan vi leva hållbart?

 

Förankring i kursplanens syfte


Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Ur det centrala innehållet

 

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll:

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

 

 

 

Kunskaper


Kunskapskrav åk 6

 

 

 

Detta innebär alltså att du ska kunna…

 

 • Lyssna och ställa frågor i samtal om energi
 • Genomföra en laboration, dokumentera den i bild och text samt jämföra ditt resultat med andra och ge förbättringsförslag.
 • Använda fysikens begrepp när du beskriver och förklarar
 • Kunna berätta om energikällor och energianvändning

 

 

Bedömning

 

Bedömning sker framförallt vid följande tre tillfällen:

 

4/2: Pet-flaska du isolerat hemma + beskrivning av hur du gjort och varför.11/2: Förhör om energi och energiomvandling.

 

23-25/2: Samtal om hur vi kan leva hållbart.
Hur ska vi arbeta?


Vi arbetar utifrån avsnittet Energi och miljö på ne.se

 

Under lektionstid kommer vi läsa texter, se filmer, skriva anteckningar, samtala, diskutera och laborera.

 

Vi kommer arbeta i helklass, mindre grupp samt enskilt.

Veckoplanering: https://docs.google.com/document/d/1xvrT1fCBD3i-ogOsQyG1Fq8c0PM6kdhEiPx2Esnw_uc/edit?usp=sharing

 

Lemshagas vision och pedagogiska profil

 

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande


Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Mars vecka 50

It’s beginning to look a lot like Christmas…

 

Inte utomhus direkt men klassrummen pryds av ljus, juldikter och alla fina dekorationer ni gjort.

 

 

 

Ut i Europa

 

Det ämnesövergripande Europa-projektet har fortsatt. I svenska fokuserar vi dels på att kunna söka och skriva fakta, dels på att presentera fakta via text, bild, länkar, ljud och video.

 

En utmaning är att förstå skillnaden mellan att skriva fakta och att presentera fakta. I svenska är det kopplade till två olika kunskapskrav och båda bedöms i det här projektet. Den här veckan har vi tillsammans pratat om vad som skiljer dem åt. Vi kom fram till att:

 

– När du skriver fakta ska din mottagare kunna lära och ta till sig endast genom att läsa texten. Då är det viktigt att du skriver fakta med egna formuleringar och tydlig struktur. Du skriver fakta i ditt eget dokument LANDET.

 

– När du presenterar fakta ska din mottagare kunna lära och ta till sig genom att lyssna på presentatören, se bilder, filmer, stödord, ljud och/eller länkar. Då är det viktigt att du skriver stödord istället för långa texter, har stor text och stora bilder så att de syns, talar tydligt och har kontakt med publiken. Ni presenterar faktan i gruppens gemensamma PRESENTATION.

 

 

De senaste två veckorna har ni även spelat in filmer och lagt in dessa i era presentationer. Det har varit så roligt att följa ert entusiastiska arbete och ta del av de färdiga filmerna. Ni är många som kan mer än mig när det kommer till de tekniska delarna och det är väldigt kul att få lära av – och tillsammans med – er!

 

Projektet tar förstås jullov tillsammans med er men fortsätter sedan i januari.

 

NO-plugg

 

Under NO-lektionerna har vi pluggat inför torsdagens prov. Vi har tipsat varandra om pluggtekniker och provat varandras sätt att plugga. Jag blir så glad när jag ser hur generösa ni är när ni hjälper varandra. Det märktes också att ni var väl förberedda inför provet. Bra jobbat!

 

 

 

Fundera över vilka pluggtekniker som fungerade bra för dig. Nästa vecka är det ju dags för SO-prov – hur pluggar du smartast inför det?

 

Lucia-morgon

 

Enligt tradition bjuder ju kören med musiklärare Jonas i spetsen in föräldrar och elever till ett magiskt Luciafirande en morgon kring Lucia. I år går det av förklarliga anledningar inte att genomföra detta i sin ursprungliga form. Istället har Jonas och kören spelat in en fin film som vi kan njuta av. Elever och lärare tittar tillsammans i klassrummet på måndag morgon. Vårdnadshavare hittar länk på schoolsoft senast söndag kväll.

 

Sista veckan

 

Måndag 14/12: Luciafirande i klassrummet på morgonen. Kunskapslogg i matten.

Tisdag 15/12: SO-prov

Onsdag 16/12: Omprov om du missat NO-provet.

Torsdag 17/12: Coronaanpassad jullunch. Städning på eftermiddagen,

Fredag 18/12: Julavslutning i klassrummet. Skoldagen börjar 9.00 och slutar 13.30.

 

Måndag 11/1: Skolstart

 

Vi önskar er alla en fin tredje advent!

 

Mars vecka 48

Hej alla fina Marsianer!

 

Jag blir så glad när jag ser hur väl ni både tar hand om – och arbetar i – biblioteket.

 

  

 

NO

Terminens höjdpunkt i NO:n var nog den egna laborationen som ni alla nu planerat och genomfört. En klar majoritet tog chansen att få äta både det ena och det andra under lektionstid och valde smaktest. Ni har planerat, förberett, analyserat risker, genomfört samt dokumenterat, analyserat och diskuterat undersökningen i en laborationsrapport. Bra jobbat!

 

        

 

Vi har nu arbetat oss igenom hela människokroppen och börjat summera och repetera arbetsområdet. Torsdagen den 10/12 kommer vi ha ett litet NO-prov där du får chans att visa att du kan förklara ett samband i kroppen och då använda relevanta begrepp. Du väljer själv om du vill skriva prov på Reflexer och nervsystem, Matspjälkning och reningsorgan, Andning och lungor eller Hjärtat och blodet. Alla har fått hem ett repetitionshäfte att plugga på. Allt material finns också i uppgiften Repetition inför prov 10/12 i NO/TK-klassrummet på classroom. Ni som varit frånvarande den här veckan har fått ett mail med all information.

 

 

Ut i Europa

 

Det ämnesövergripande projektet tuffar på. I svenskan fokuserar vi dels på att kunna söka och skriva fakta och dels på att kunna presentera faktan genom digitala presentationer med bilder och länkar.

 

 

Vi har bland annat tränat på hur man hittar och tolkar fakta på NE och i kartbok. En övning var att fundera på varför människor bor där de bor. Snabbt förstod ni varför många stora städer ligger vid kusten. En kluring blev att fundera kring att Birmingham, som ju är Storbritanniens andra största stad , ligger mitt i landet. Efter att ha undersökt kartan i par kunde ni snabbt konstatera att viktig kanal, viktig järnväg och viktiga vägar passerar staden.

 

 

Brandövning måndag

 

Nu på måndag den 30/11 kommer Storgården för kännedom öva utrymning ca kl 09.40. Det är en annonserad övning vilket betyder att  det är okej att ha skor och jacka på den lektion som brandövningen berör.

 

 

Hälsningar från Klubben

 

Anmälan inför närvaro på Klubben på över jullovet är nu igång. Sista anmälningsdag är 6 dec. Detaljerad information om ex. öppettider för Klubben finns på Schoolsoft.

 

Fredagskluring

 

Jupiter-mentor och mattelärare Andreas utmanar alla Mars-elever med en fredagsutmaning. Kan du lösa problemet?

På en gata finns 10 lyktstolpar utplacerade med jämna mellanrum, varav en lyktstolpe finns precis i början av gatan och en finns i slutet.

På samma sätt så finns det 100 lyktstolpar på en annan gata, med lika långa mellanrum som på den första gatan. Andra gatan är förstås längre än den första gatan, men hur många gånger längre?

 

Trevlig helg!

Ut i Europa – ett ämnesövergripande projekt

Ut i Europa är ett ämnesövergripande projekt i svenska, SO och engelska. I den här planeringen ser du vilka delar undervisningen i svenska kommer fokusera på.

 

Ansvarig lärare: Catrin Colliander

 

När: Vecka 46 –

 

 

FrågeställningarHur kan jag söka och presentera fakta?
Hur kan jag göra fakta tydligare genom ord, bild, ljud, video, länkar, gester och kroppsspråk?
Vad behöver jag göra för att arbeta på ett bra sätt enskilt och i grupp?Förankring i kursplanens syfteGenom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

 

Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

 


Ur det centrala innehållet

 

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

 

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

 

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 

Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

 

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

 

Kunskaper


Kunskapskrav åk 6

 

E C A
Eleven kan söka, välja ut sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Eleven kan söka, välja ut sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Eleven kan söka, välja ut sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare. Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare. Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

 


Detta innebär alltså att du ska kunna…

 

… arbeta enskilt och tillsammans med andra
… söka fakta och berätta om källan (där du hittar faktan) är pålitlig eller inte
… läsa/lyssna på fakta och förstå
… skriva fakta och berätta fakta muntligt så att andra förstår
… använda orden du lär dig på SO:n när du skriver och berättar
… formulera egna meningar – inte skriva av
… göra digitala presentationer med bild, text, video, länkar mm.

 

BedömningI ditt enskilda dokument bedöms hur väl du kan:Söka och förstå fakta.
Använda SO-orden du lär dig.
Formulera egna meningar – inte skriva av.I den gemensamma presentationen bedöms hur väl du kan:Göra faktan tydligare genom ord, bild, ljud, video, länkar, gester och kroppsspråk.Hur ska vi arbeta?


Ämnena svenska, SO och engelska samarbetar i ett ämnesövergripande projekt om länder i Europa.

 

Under svensklektionerna arbetar vi framförallt i grupp där varje grupp söker och presenterar fakta om ett land i Europa. Catrin, Maria och Fredrik bestämmer grupper samt vilket land gruppen arbetar med.

 

Gruppen söker fakta om landet i givna källor. Samtliga medlemmar i gruppen har ett eget google-dokument där faktan skrivs ner. Fenomen i landet såsom t ex vegetation, klimat, landskap och var människor bor presenteras sedan i gruppens gemensamma digitala presentation. I den digitala presentationen används länkar, video, text, ljud och bild.

 

De olika fenomenen kommer under resans gång presenteras i helklass och/eller tvärgrupper. Valda delar kommer presenteras för båda Mars-klasserna under vår Europa-gala.

 

Material

 1. Resan. Enskilt google-dokument där du dokumenterar klassens gemensamma resa. Används främst under SO-lektionerna.
 2. Landet. Enskilt google-dokument där du skriver fakta om landet du och din grupp arbetar med.
 3. Presentationen. En google-presentation där du och din grupp gemensamt presenterar fakta om landet på olika sätt.

Alla dokument, instruktioner och uppgifter finns i klassrummet “Ut i Europa” på google classroom (länk). Lemshagas vision och pedagogiska profil

 

 Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande


Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Mars vecka 46

Kära marsianer,

 

den här veckan har vi verkligen levt i det som med stor sannolikhet kommer kunna läsas i historieskildringar längre fram. Många år fram i tiden kommer du kunna berätta att du minns när skolan fick stänga en vecka under coronapandemin 2020 och du istället fick ta del av undervisningen digitalt. Kanske kommer du berätta om hur det bidrog till att du lärde dig mycket om hur digitala verktyg fungerar och att du hade nytta av det senare i livet. Kanske kommer du berätta om hur hela samhället fick en digital skjuts. Jag hoppas att du kommer säga att det var lärorikt och spännande att ha digital undervisning i en vecka, men att det sedan kändes väldigt bra att komma tillbaka till skolan igen på måndagen. För även om ni har varit helt fantastiska – och det har ni varit! Och även om det här var det bästa alternativet just den här veckan – för det var det! Så är det ju ändå inte riktigt samma sak som att ses på riktigt. Det händer någonting när vi är tillsammans och jag längtar efter att träffa er igen på måndag.

 

Med det sagt får jag medge att jag är positivt överraskad över hur väl den digitala undervisningen har fungerat. Ni har kommit i tid, arbetat flitigt, följt ordningsregler och hjälpt varandra. Bra jobbat Mars och stort tack till er och era föräldrar som hjälpts åt att få det att fungera så väl.

 

 

Ämnesövergripande projekt

 

Det var ju tänkt att vi efter höstlovet skulle starta ett ämnesövergripande projekt i svenska, SO och engelska. Efter att ha löst av varandra i sjuksängen under tre veckors tid är Fredrik, Maria och jag själv nu grymt taggade på att sätta igång kommande vecka så håll i hatten för nu åker vi ut i Europa!

 

Vi startar upp tillsammans på måndag och kommer sedan arbeta med olika delar i respektive ämne. Under svenskan kommer fokus ligga på:

 

 • Att arbeta i grupp
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.
 • Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.
 • Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

 

Planering i respektive ämne återfinns nu eller inom kort i ämnets LPP under Lokala planeringar här på hemsidan: https://lemshaga.se/lokala-planeringar/

 

Allt arbete kommer ske i det ämnesövergripande klassrummet på Classroom (inbjudan kommer).

 

Kommande vecka

 

Prov och inlämningar kan ha blivit uppskjutna, håll koll på schoolsoft.

 

På tisdagens NO ska ni ju utföra experimentet ni planerade i torsdags. Jag handlar det ni bett mig handla och ser till så att det finns engångsskedar, behållare och plasthandskar. Om du behöver något att ha på kroppen, t ex ögonbindel eller näsklämma, behöver du ta med det själv (ett enkelt alternativ är kanske mössa för ögonen och hålla för näsan).

 

Hälsning från textilslöjds-Åsa

 

Hej 
Ni elever i Mars som haft textilslöjd under hösten har skapat sköna och unika Fulmonster.  Ni har själva fått hitta på formen och sedan sytt och broderat era Fulmonster
Genom att vi benämner det fulmonster släpps mer kreativitet loss, vi fastnar inte i “snygghetsfällan”, det är tankeväckande och befriande. Efter avslutat arbete har ni fått berätta några rader om sin figur och dess egenskaper. De blir riktigt sköna typer, ibland lite hemska och ibland söta och lustiga historier.
Nu väntar ett projekt med slöjdpåsar och sen vår virkning, både virkade bokmärken o ett o annat eget projekt
Hälsningar från textillärare Åsa

 

Trevlig helg!