Mars vecka 13

Hej alla Marsipan-familjer!

 

Tack till alla som deltog i onsdagens föräldramöte. Det är lite märkligt att sitta och prata rakt in i en datorskärm, vi längtar efter att få träffa alla vårdnadshavare på riktigt!

 

Du som missade mötet hittar en inspelning på schoolsoft.

Lemshaga läser

I morgon, fredagen den 2/4, drar äntligen lästävlingen Lemshaga läser igång! Vi i Mars är såklart supertaggade på att ta hem vinsten. Hoppas att ni alla får till många mysiga lässtunder under påsklovet! Alla som var på plats fick idag med sig ett protokoll att fylla i. Protokollet finns också på schoolsoft och i svenska-klassrummet på classroom. Det går också bra att så länge skriva upp antal sidor ni läser på ett vanligt papper. Du som har som anpassning att du lyssnar istället för att läsa med ögonen skriver upp antal lyssnade minuter istället.

Idag boktipsade vi och såg till att ladda upp med bra böcker inför lovet. Flera har börjat intressera sig för andra världskriget och slukar böcker i ämnet.

 

 

Fysik-asvlutning

 

Nu har vi tagit oss igenom fysikblocket i åk 5. Vi har arbetat med energiformer, energiomvandling, energikällor, värmeledning, väder, klimat och hållbar utveckling.

I går, onsdag, skrev ni prov på Väder och klimat. Bra kämpat allihopa!

 

 

Idag, torsdag, avslutade vi med att bygga ihop eco racers där vi försökte ladda små radiostyrda bilar med hjälp av energi från sol, vatten och vind. Vi fick inte alla att fungera men de allra flesta fick till slut bilarna att köra.

 


 

Dansa dansa

 

På idrotten har det kämpats hårt med gruppdanser. Jag har fått fina filmer från Krister som jag pratade med några av er om att lägga upp. Tyvärr är filerna i dagsläget för stora, jag ska se hur vi kan lösa det tekniskt. Här får ni hålla till godo med en bild så länge:

 

 

April april

Några kompisar gick ut hårt inför 1:a april och prankade oss andra. Vi fick dock inte bara pranks utan också helt fanntastiska choklabollar. Tusen tack!

 

Många i personalen fick också idag hjärtat i halsgropen när de kom ner till parkeringen och möttes av en parkeringsbot. Vilken tur att de vid närmare undersökning upptäckte att det i själva verket rörde sig om påskhälsningar från Mars Grön.

 

Glad påsk och trevligt lov till er alla fina!

 

Varma hälsningar,

Anna, Catrin, Johanna och Maria

 

 

 

 

 

 

Mars vecka 11

Hej alla favorit-Marsipaner!

 

Bra jobbat i veckan med So-prov, simtester, pitchar och väderinstrument med mycket mera. En av veckans höjdpunkter (eller?) var kanske långpromenaden hem från simningen som gav oss en snabblektion i alla väder som finns på 45 minuter. Bra kämpat alla!

 

Normer och värden

 

På mentorstiden har vi fortsatt arbetet ”Ännu bättre sammanhållning i Mars”, bland annat genom Hemliga kompisar. Den här veckan har vi även ägnat oss en hel del åt rastverksamheten. Eleverna har fyllt i en enkät om trivsel på rasten och vi har påbörjat samtal i grupper. Du som har barn som brukar spela fotboll på rasten har fått ett mail med vad den gruppen kommit fram till. De elever som brukar köra Princess har också pratat en del. Vi kommer fortsätta ha fokus på rastverksamheten kommande veckor.

 

 

Katitzi

 

Vi fortsätter läsa Katitzi och Lump-Nicke. Katarina Taikons självbiografiska berättelse utspelar sig i Tantolunden i början av 40-talet. Kommer du ihåg hur vi kunde lista ut att den utspelar sig under 40-talets första halva? När vi läser övar vi på att slå upp obekanta ord, sammanfatta de viktigaste händelserna och undersöka hur författaren använder språket.

Vi skriver av en dialog och undersöker på vilket sätt den visar hur karaktärerna är som personer.
Med hjälp av bokens bilder sammanfattar vi viktiga händelser.
Vi markerar obekanta ord när vi läser och tar reda på vad de betyder.

Retorikmatchen

 

Arbetet med att få fram de allra bästa talen till Retorikmatchen fortsätter. Den här veckan har ni i par skrivit pitchar som ni framfört för klassen. Vi har samlat bra saker ur alla tal och snart börjar det bli dags att skriva på det gemensamma ansökningstalet till Retorikmatchen. Jag är så imponerad över både era tal och er förmåga att se det positiva i allas arbete.

 

 

Väder och klimat

 

Det sista fysik-området för det här läsåret tuffar på. Detta är ett område ni redan arbetat med på SO:n och det märks. Fokus har de senaste två veckorna varit skillanden mellan väder och klimat, vad som styr klimatet, lågtryck och högtryck, vindar samt väderinstrument. Nästa vecka redovisar vi grupparbetena om ett väderinstrument samt fördjupar oss i växthuseffekten.

 

Jag skulle också vilja att vi hinner med en laboration som kräver pet-flaskor (olika storlekar fungerar). Ta gärna med ett par om du har hemma!

 

Instuderingsfrågor och svar till NO-provet den 31/3 finns i NO/tk-rummet på classroom.

 

Nästa vecka

 

Måndag: Grön sovmorgon till 9.30. Röd börjar 8.20 som vanligt.

Tisdag: Alla har (som vanligt) sovmorgon till 9.30.

Onsdag:

Torsdag: Läsläxa
Fredag: Matteläxa

 

Blänkare

 

NO-prov Väder och klimat 31/3

Lediga långfredag 2/4

Påsklov vecka 14

 

Trevlig helg!

/Catrin, Anna, Maria och Johanna

Väder och klimat

Ämne: Fysik

Ansvarig lärare: Catrin Colliander

När: Vecka 10-13 2021

Frågeställningar

Vad är skillnaden mellan väder och klimat?
Vad avgör vilket klimat en plats har?
Vad betyder högtryck och lågtryck?
Varför blåser det?
Hur förutspår man väder?
Hur förutspådde man väder förut?
Vad menas med växthuseffekten?

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Ur det centrala innehållet

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll:

– Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
– Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
– Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskaper

 

Kunskapskrav åk 6

 

 

 

 

Detta innebär alltså att du ska kunna…

 

 • Berätta om väder, klimat, vindar och växthuseffekten.
 • Använda fysikens begrepp när du beskriver och förklarar
 • Genomföra en laboration, dokumentera den i bild och text samt jämföra ditt resultat med andra och ge förbättringsförslag.

 

Bedömning

Bedömning sker framförallt genom lektionsobservationer samt NO-prov onsdag 31/3.

Instudering till NO-prov

 

Vad är skillnaden mellan väder och klimat?

Vad avgör vilket klimat en plats har?

Vad betyder högtryck och lågtryck?

Varför blåser det?

Hur förutspår man väder?

Ge ett exempel på ett väderinstrument. Beskriv hur det fungerar.

Vad menas med växthuseffekten?

 

Vi arbetar med alla frågor under lektionstid. Du hittar svaren på frågorna i avsnittet Väder och klimat på ne.se

 

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar utifrån avsnittet Väder och klimat på ne.se

 

Under lektionstid kommer vi läsa texter, se filmer, skriva anteckningar, samtala, diskutera och laborera.

 

Vi kommer arbeta i helklass, mindre grupp samt enskilt.

 

Lemshagas vision och pedagogiska profil

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Katitzi

Vilka? 
Mars, åk 5

 

Ansvarig?

Catrin Colliander

 

När?

Vecka 10-22 2021

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan vi ta till oss texter och förstå dem bättre?
 • Hur kan jag jobba med en bok?
 • Vad kan jag lära mig av att läsa en skönlitterär bok?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med de nationella minoritetsspråken.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Vilka de nationella minoritetsspråken är.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Eleven kan läsa… Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flytgenom att använda lässtrategier på ettändamålsenligt och effektivtsätt.
Genom att göra… 

 

 

Dessutom kan eleven…

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. 

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss delunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkeltsätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt godkoppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. 

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklatsätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
I sina texter använder eleven… Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Vi läser boken under lektionstid. Vi alternerar mellan tyst läsning, högläsning och stafettläsning där elever läser högt för varandra.

 

Eleverna skriver kontinuerligt läslogg där de reflekterar kring det vi läser. Ibland fritt och ibland utifrån riktade frågor. Frågor och läslogg diskuteras både i mindre grupper och i helklass, bland annat med hjälp av tankerutiner.

 

Vi undersöker hur författaren använder språket för att gestalta och beskriva samt hur hon varierar meningar, delar upp texten i stycken, skriver dialog och använder skiljetecken.  Vid några tillfällen skriver vi av en sida ur boken för att träna språkriktighet.

 

Med jämna mellanrum sammanfattar eleverna vad som hänt hittills. Efter avslutad läsning skriver alla elever en sammanfattning av boken samt gör en bokanalys.

 

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet

 

I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att kunna ta del av information och förstå det vi läser.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening

 

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Mars vecka 8

Hej favoritmarsipaner,

stort tack för en bra vecka! 

 

Mars arbetar för ännu bättre sammanhållning

 

 

Just nu har vi extra fokus på sammanhållning i Mars. Den här veckan har vi t ex arbetat i nya konstellationer, planerat roligheter framöver och varit extra extra schyssta mot hemliga kompisar. kan du gissa vem som var din hemliga kompis den här veckan?

 

Skridskoonsdag


Det var mycket glädje och starka ben i onsdags när ni åkte två timmar skridskor och sedan promenerade raskt tillbaka till skolan. Jätteroligt att hänga med er och bra jobbat!

 

Tyvärr hade vi så roligt att vi glömde ta bilder så ni får helt enkelt blunda och föreställa er Ekvallen full av skridskoåkande barn.

 

Miljö och energi

 

Nu är vi klara med arbetsområdet Miljö och energi. De senaste veckorna har vi debatterat för- och emot användningen av olika energikällor samt diskuterat hur vi kan leva hållbart. Efter lovet arbetar vi med det närliggande området Väder och klimat. Vet vad skillnaden mellan väder och klimat är? Diskutera gärna hemma!

 

Här debatteras det för och emot kärnenergi, solenergi, vindenergi, vattenenergi och förbränning av fossila bränslen:

 

 

Katitzi

 

Efter att ha arbetat med Romernas historia och Katarina Taikon har vi nu börjat läsa Katitzi. Det ska bli så roligt att läsa en gemensam bok igen!

 

 

 

Retorikmatchen


Etos, patos, logos, actio, stilfigurer, disposition och röd tråd. Nu är vi igång med vårt ansökningstal till Retorikmatchen. Detta allra första talet ska handla om varför vi vill vara med i tävlingen och ni har alla börjat spåna idéer till tal. Kolla gärna in några gamla avsnitt på https://urplay.se/serie/213741-retorikmatchen-2019 eller https://www.svtplay.se/retorikmatchen-2020

 

Schack på lovet

 

Välkommen att spela Sportlovsturneringen 2021 på Lichess.org (tävlingen är till för de barn och ungdomar som är medlemmar i en skolschackklubb i Stockholms län).

 

Gå till sidan Sportlovsturneringen 2021 #ci3rOPa1 • lichess.org och tryck på gröna knappen (logga in, gå med i lag, delta).

 

Information om tävlingen finns på sidan ovan. 

 

Tävlingen pågår mellan kl.12:00-14:00 nu på måndag 1 mars.

 

 

Hejdå Jill <3

 

Idag, fredag, arbetade Jill sin sista dag. Vi i Mars skrev fina hälsningar som vi lämnade över till en rörd rektor. Tack för allt Jill! Vi önskar dig en välförtjänt långsemester.

 

 

 

 

Trevlig helg och härligt lov! Vi ses igen måndag vecka 10.

 

Varma hälsningar,

Catrin, Johanna, Anna och Maria

Mars vecka 6

Hej alla finingar i Mars!

 

Vi pedagoger är ofta stolta över er men när ni välförberedda entrade scenen i tisdags värmde det extra i bröstet. Inte bara för att ni höll grymma presentationer – för det gjorde ni naturligtvis – utan för att ni tar det på allvar, gör ert bästa och stöttar varandra. Det är grymma framgångsstrategier oavsett resultat.

 

Tyvärr drog roligheterna ut på tiden och några av er var tvungna att gå till era bussar innan de två sista presentationerna. Jag vet att ni tyckte att det var tråkigt att ni missade och hoppas att de sista presentatörerna kan tänka sig att presentera igen så att alla får se och höra.

 

 

   

 

 

Som om det inte var nog med gala har ni också klarat av läxförhör i NO och matteprov och dessutom gick jag (Catrin) och blev sjuk. Det är inte så konstigt att ni varit lite trötta mot slutet av veckan. Det märks bland annat på att förmågan att hantera motgångar blir lite mindre och det är lätt hänt att vi är lite mindre toleranta mot varandra och hamnar i konflikt. Jag hoppas att ni alla ser till att vila upp er ordentligt i helgen. Lägg dig i tid och ta vara på snön utomhus så ökar vi chansen att orka ett par veckor till innan det är lov.

 

Romernas 1900-tal

 

Vår nästa gemensamma bok är en av Katarina Taikons självbiografiska böcker om Katitzi. Innan vi börjar läsa passar vi på att lära oss lite om romernas historia för att lättare kunna förstå Katitzis situation i böckerna. Den här veckan har vi bland annat sett programmet Romernas 1900-tal.

 

Kan du återberätta programmets innehåll för någon därhemma med hjälp av de här skärmdumparna?:

 

   

 

 

Vill du se programmet i sin helhet igen? Här hittar du det: https://www.ne.se/play/ur/program/200462?fromSearch=true

 

 

Energi och miljö

 

Vi går nu in i det sista delområdet i fysikavsnittet Energi och miljö, nämligen Energin i samhället och hållbar utveckling.  I veckoplaneringen ser du vilka frågeställningar avsnittet behandlar:

 

 

 

Under vecka 8 kommer vi diskutera hur vi, utifrån det vi har lärt oss, kan leva hållbart. Se till att hänga med under lektionerna så att du kan bidra i diskussionerna.

 

Repetera också gärna hemma eller på läxhjälpen genom att läsa igenom texter igen, se filmer, göra quiz och så vidare. Du hittar allt på ne.se:

 

ne.se –> Läromedel –> Energi och miljö –> Energin i samhället samt Miljö och hållbarhet

 

 

 

Matteprov

 

Bra kämpat på matteprovet idag! Maria hälsar att ni får fortsätta på måndag.

 

 

Veckan som kommer

 

Måndag- Forts. matteprov. Sista förberedelserna inför utvecklingssamtal.
Tisdag- Skolan börjar 9:30. Geografiprov. Glosor röda.
Onsdag- Utvecklingssamtalsdag. Alla elever lediga.
Torsdag- Läsläxa – läsprotokoll
Fredag-

 

Kommande

17/2- Utvecklingssamtalsdag
1-5/3- Sportlov
2/4- Röd dag
6-9/4- Påsklov

 

Några bilder från Grönas slöjdlektioner får avsluta veckobrevet denna gång:

 

 

Trevlig helg!

 

Varma hälsningar,

Anna, Catrin, Johanna och Maria