Jupiter vecka 37

Hej alla Jupiterister!

Den här veckan har det varit full fart med både Paralympics och vanliga lektioner. Bra jobbat allihopa!

Paralympics

 

Vilka dagar vi fick! Eller, vilka dagar vi gjorde, är kanske bättre uttryckt. För det var ju faktiskt vi allihopa som tillsammans gjorde att Paralympics blev en sådan succé. 

 

    

 

Efter en andaktsfull invigning med flaggor, eld och högtidligt rektorstal följde två dagar med fysiska och teoretiska aktiviteter i Paralympics anda. Fokus låg på att lära känna, samarbeta, våga samt få förståelse för människors olika förutsättningar. Dagarnas aktiviteter var:

 

Goalboll

Kroppsstafett

Strutfotboll

Blindbockshinderbana

Ambulanskull

Rullstolsbasket (om än i en annorlunda version)

Bakgrunden till paralympics

Hjärngympa

Flaggor/vimplar

Skriva dikter

Mun och fotmålning

Måla stenar

 

   

 

När Storgårdens personal utvärderade dagarna fick vi i Jupiter mycket beröm för våra positiva, trevliga och väl kämpande 4:or. Det var ju er de pratade om så ta åt er!

 

 

Skolarbete

 

Förutom skolarbete har vi ju hunnit med en hel del annat också. På SO:n arbetar ni till exempel med rätt och orätt, bland annat genom leken men också med koppling till Paralympics.

 

I svenskan har vi förutom att läsa Sejtes skatt även arbetat med stavning. Vi använder ett material som heter Språkbiten. Genom att arbeta systematiskt med ordpar lär vi våra hjärnor att känna igen mönster. Den här veckan fokuserade vi på ng-ljudet och upptäckte att det stavas med n när bokstaven k kommer efter. 

 

 

 

 

Skolfoto

 

Idag, fredag, förevigades vi alla. Här kommer några foton på fotograferingen:

 

 

 

Nästa vecka

 

Nästa vecka är det vanligt schema som gäller. Enligt plan kommer Camilla, i alla fall delvis, tillbaka nästa vecka. Vi hoppas och längtar!

 

Utvecklingssamtal vecka 39-40 

 

Tider finns att boka på schoolsoft. Se till att boka en tid om du inte redan gjort det.

Med anledning av utvecklingssamtalsdagar börjar eleverna 10.40 måndag den 23/9 samt är lediga onsdag den 25/9. Klubben är öppen.

 

Föräldramöte

Vi går ut med datum för föräldramöte så fort Camilla är tillbaka.

 

Trevlig helg!

 

Jupiter vecka 36

Tack för ännu en bra vecka Jupiter! Ni är verkligen hur mysiga som helst. Trevliga mot varandra och vuxna, arbetsvilliga, bra fokus och lekglada. Det är superroligt att jobba med er och vi får också många kommentarer från andra vuxna på skolan om hur fina ni är. Ta åt er av berömmet och fortsatt på samma spår!

 

 

Camilla och Anna har behövt vara hemma delar av veckan. Anna är nu tillbaka medan vi får sakna Camilla några dagar i början av nästa vecka också. Brådskande frågor till mentor kan skickas till Catrin istället så länge.

 

Sejtes skatt

 

I svenska fortsätter arbetet med Sejtes skatt. Vi har nu läst färdigt del 1 av boken och börjat sammanfatta den innan vi går vidare med nästa del.

 

 

Genom att först skriva viktiga händelser från varje kapitel i bild och text har vi sedan haft en bra grund för att skriva sammanfattningar på iPaden. Fokus i sammanfattningarna är att träna på att välja ut bärande händelser, använda sambandsord för att variera meningar samt skriva återberättande (verb i dåtid).

 

 

 

 

Det är så härligt att se hur ni använder er av de möjligheter som finns i vår inomhusmiljö. Här kommer lite bilder på fokuserat arbete i mer eller mindre avancerade positioner:

 

 

 

Paralympics 10-11/9

 

Tisdag och onsdag nästa vecka går äntligen Storgårdens egna Paralympics av stapeln!

 

Lemshaga Akademis övergripande mål treårsmål 2019-2022 är att vi, skolan som genom CoT främjar tänkande, ska utifrån senaste forskningen om den lärande hjärnan och genom tydliggörande pedagogik, ta ansvar för att skapa hälsofrämjande, inkluderande och stimulerande inlärningsprocesser för såväl elever som vuxna, varje dag. 

 

Enligt de övergripande målen i läroplanen, Lgr 11, ska vi i skolan arbeta för att varje elev:

 

 • Respekterar andra människors egenvärde,
 • Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

Under Paralympics är vi indelade i åldersblandade tvärgrupper. Genom att besöka olika stationer lär vi oss mer om bakgrunden till Paralympics samt om hjärnan. Vi gör även olika aktiviter såsom mun- och fotmålning, blindbockshinderbana och rullstolsbasket där vi får prova på hur det kan vara att ha andra förutsättningar än de vi är vana vid. 

 

Dessa dagar har vi lite andra tider än vanligt, nämligen:

 

Tisdag 10/9: kl 8.20-14.45

Onsdag 11/9: kl 8.20-13.40

 

Då en av aktiviteterna är att måla personliga stenar att lägga runt vår ek önskar vi att alla elever tar med sig en större rund och fin sten (ca 10 cm) till på måndag. Vi uppmuntrar med andra ord till stenjakt i helgen! (Om du hittar flera får du gärna ta med till en kamrat som kanske inte haft samma tur).

 

Engelska

Judy hälsar att eleverna även fortsatt har engelska glosor i läxa varje vecka. De ord som eleverna får i läxa tillhör den text som eleverna läser under veckan. Läxan består av tio ord. Elever som tycker att det är för många ord får välja ut fem ord från listan med glosor.

 

Läxan kommer att ligga på schoolsoft. Glosorna förhörs genom att eleverna får skriva orden i sin engelska bok.

 

Röda gruppen: Läxa delas ut på tisdag och förhörs veckan efter på tisdag.

Gröna gruppen: Läxa delas ut på fredag och förhörs på fredagen.

 

Hörlurar

Om ni elever önskar ljud på era iPads får ni gärna ta med hörlurar till skolan.

 

Schema

Några justeringar i schemat har för kännedom gjorts. Detta för att öka rasttiden Jupiter röd och grön har tillsammans samt se till att grupperna slutar ungefär samma tid fler dagar i veckan.

 

Nästa vecka

Måndag: Idrott (grön). Ta med en sten!

Tisdag: Paralympics (slutar 14.45)

Onsdag: Paralympics (slutar 13.40)

Torsdag: Idrott (grön och röd)

Fredag: Skolfotografering för Jupiter.

 

Utvecklingssamtal 23/9 och 25/9

Tider för dessa kommer ni att hitta på schoolsoft senast två veckor innan.

 

 

Trevlig helg!

 

/Anna, Camilla, Catrin och Johanna

Jupiter – omtanke om varandra och världen

Vi lär oss tillsammans!

Vi lär tillsammans, siktar mot både egna och gemensamma mål och tillsammans med varandra och av varandra. Vi arbetar mot trivsel och trygghet för alla då elever som trivs har lättare att fokusera på skolarbete och lättare att våga prova. Vi arbetar också mycket kring olika miljöproblem där vi diskuterar och samarbetar för att se hur lilla vi kan påverka den stora världen – både genom demokrati och miljöarbete.

 

ur LGR11

 

utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

 

Vi fokuserar på en stor klassgemenskap mellan Röd och Grön genom att vi blandar grupper och arbetar i olika gruppkonstellationer samt åker på gemensamma utflykter.

 

Exempel på aktiviteter där vi blandar röd och grön:

 

Gemensamma rastaktiviteter, lägerdag Björnö, Vandring, Bada i Södersved på idrotten, blandade grupper under mentorstiden, fadderbesök hos fadderbarnen i mixade faddergrupper och mer kommer!

 

Vi inleder terminen med stort lära-känna-fokus genom lekar och övningar på skolan samt en lägerdag på Björnö. Vi ska känna alla och känna oss trygga med varandra för då har vi lättare att lära och vi motverkar dessutom utanförskap och mobbing.

 

Vi diskuterar även Lemshagas likabehandlingsplan och kommer gemensamt fram till hur vi vill vara mot varandra.

 

I alla ämnen kommer vi poängtera vikten av att hitta sitt sätt att lära sig men också att ditt sätt att förklara för en vän kan vara det som gör att de förstår. Vi knyter an till lokala och globala miljöproblem och vad vi kan göra för att påverka. Vi kommer att testa flera olika strategier när vi arbetar, mycket blir i par och mindre grupper där rutiner från Cultures of Thinking får ta stor plats så att vi övar upp förmågan att kommunicera och tänka tillsammans med andra.

 

ur LGR11

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Sejtes skatt

Vilka? 
Jupiter, åk 4

 

Ansvarig?

Catrin Colliander

 

När?

HT 2019

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan vi ta till oss texter och förstå dem bättre?
 • Hur kan jag jobba med en bok?
 • Vad kan jag lära mig utav att läsa en skönlitterär bok?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Centralt innehåll från kursplanen
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Eleven kan läsa… Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flytgenom att använda lässtrategier på ettändamålsenligt och effektivtsätt.
Genom att göra… 

 

 

Dessutom kan eleven…

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. 

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss delunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkeltsätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Genom att göra utveckladesammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt godkoppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. 

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklatsätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
I sina texter använder eleven… I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet medviss säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Vi läser boken under lektionstid. Vi alternerar mellan tyst läsning, högläsning och stafettläsning där elever läser högt för varandra.

 

Eleverna skriver kontinuerligt läslogg där de reflekterar kring det vi läser. Ibland fritt och ibland utifrån riktade frågor. Frågoroch läslogg diskuteras både i mindre grupper och i helklass, bland annat med hjälp av tankerutiner.

 

Med jämna mellanrum sammanfattar eleverna vad som hänt hittills. Efter avslutad läsning skriver alla elever en sammanfattning av boken.

 

Vi undersöker hur författaren använder språket för att gestalta och beskriva samt hur hon varierar meningar, delar upp texten i stycken, skriver dialog och använder skiljetecken.  Vid några tillfällen skriver vi av en sida ur boken för att träna språkriktighet.

 

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet

 

I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att kunna ta del av information och förstå det vi läser.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening

 

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Informellt brev

Ansvarig lärare: Catrin Colliander

 

När?

Vecka 35-36

 

Vad?  

Du ska skriva ett informellt brev som är anpassat efter mottagaren.

 

Frågeställning och följdfrågor

Vilka textdrag är typiska för ett brev?

Hur får man en tydlig struktur i ett brev?

Vad är ett informellt språk?

 

Förankring i kursplanens syfte
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Centralt innehåll från kursplanen

 

 • Läsa och skriva
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Språkbruk
  • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

Kunskapskrav

 

 

E C A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Hur?

 

Hur ska vi arbeta?

 

 1. Gå igenom vad som utmärker det informella brevet, hur det är uppbyggt (textdrag) och hur man skriver det.
 2. Undersöka ett brev från Catrin.
 3. Skriva svar på Catrins brev som övningsuppgift. 
 4. Generell respons i helklass: Vad var lätt och vad behöver vi tänka mer på?
 5. Undersöka ett brev från den påhittade avsändaren Kim.
 6. Bedömningsuppgift: Skriv ett informellt brev till den påhittade mottagaren Kim.

Vi arbetar i Google Classroom.

 


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

Du redovisar dina kunskaper allra främst genom att skriva det informella brevet till den påhittade mottagaren Kim.

 

Det informella brevet till Catrin är i första hand en övningsuppgift även om det självklart finns möjligheter att visa kunskaper även i den uppgiften då bedömningen sker formativt hela tiden.

 

Det som bedöms är hur du uttrycker dig och vilket språk du använder för att skriva brevet. Vad du skriver, d v s hur du anpassar ditt språk och hur du och tänker på läsaren bedöms också. Det finns också chans att visa kunskaper genom att vara med och diskutera meningsbyggnad, innehåll och ordval under genomgångar och klassrumsarbete.

 

 

Material

Allt material finns på Google Classroom

 

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet

 

Att kunna formulera ett brev som är anpassat efter mottagaren är en demokratisk rättighet och en grundläggande färdighet för att kunna göra sin röst hör som medborgare.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Vi lär tillsammans och av varandra.

 

Jupiter vecka 34

Hej alla härliga Jupiterister,

tack för en superfin första vecka!

 

Lära känna

Att leka och ha roligt tillsammans är ett bra sätt att lära känna varandra på. Förutom namnlekar har sardinburken, burken, femton, kurragömma samt mördaren och detektiven varit populära lekar. När det varit fritt val har flera också valt att spela fotboll och hoppa hopprep.

 

 

 

Framgångsstrategier

I tisdags ägnade vi förmiddagen åt att diskutera framgångsstrategier för lärande. Vi utgick från frågan Hur gör en elev som lär sig mycket? Alla elever funderade först själva samt antecknade sina tankar, sedan delade alla med sig av sina tankar till bordskamraterna varpå varje bord gjorde varsin liten affisch som de sedan delade med sig av till resten av gruppen. Utifrån vad ni kloka Jupiter-elever sa kunde vi enas om några strategier som kan hjälpa alla att lära sig mer.

 

Vi avslutade sedan passet med att alla gjorde sina egna framgångsglasögon med de strategier som just du vill tänka extra på kommande läsår.

 

           

 

 

Baka

 

I onsdags bakade röda gruppen goda bröd som vi alla bjöds på under torsdagens lägerdag. Idag, fredag, bakade sedan gröna gruppen muffins och chokladbollar som vi mumsade på som en trevlig avslutning av veckan. Stort tack till alla Jupiter-elever som bakat så mumsigt till oss alla!

 

 

 

Björnö

Vilken härlig dag vi fick tillsammans på Lilla Sand! Vädret, sällskapet och humöret var på topp och maten smakade förstås extra gott då ni proffsigt lagat till den själva på era stormkök. Vi hade ju redan innan fått en säkerhetsgenomgång i klassrummet och väl på plats gick det finfint att laga till delikata köttbullar och perfekt kokta snabbmakaroner. Tack till Jonas som bjöd på smarriga krabbelurer. Stort tack även till Röd grupp som under fredagen på ett föredömligt sätt diskade alla stormkök!

 

    

 

Till er som ville ha krabbelur-receptet: https://www.dansukker.se/se/recept/krabbelurer.aspx

 

 

Sejtes skatt

Jag kunde ju inte hålla mig från att smyga igång lite svenskundervisning första veckan och detta gjorde vi genom att börja läsa vår  första gemensamma bok, nämligen Sejtes skatt.

Vi började med att undersöka fram- och baksida, innehåll och kartan som finns i början av boken. Sedan gjorde vi en gemensam tankekarta över vad vi kan säga att vi vet om boken redan innan vi har läst den. Efter det läste vi första kapitlet tillsammans innan vi sammanfattade det tillsammans. En majoritet av er elever tyckte att boken var bra och spännande. Jag ser fram emot att fortsätta läsa och arbeta med boken tillsammans mer er!

 

 

 

Viktigt att ta med

 

Efter en varm vecka som avslutades med en del regn kan vi konstatera att vattenflaska, regnjacka och stövlar behöver finnas på skolan. Då vi flera dagar äter sen lunch har det även varit många kurrande magar på förmiddagen, ta gärna med en frukt att äta på rasten.

 

Nästa vecka

Nästa vecka är det ordinarie schema som gäller. Som vanligt är det sovmorgon på måndagar så vi ses igen måndag morgon kl 9.30. Klubben är öppen för er som är inskrivna och behöver omsorg på morgonen.

 

Idrotten är ute första veckorna, se LPP (lokal pedagogisk planering) här på hemsidan:

 

 

Observera att det är bad för båda grupperna på torsdag.

 

Vi önskar er alla en trevlig helg! Efter en rolig och fartfylld första vecka med många intryck hoppas vi att ni vilar upp er ordentligt.

 

Varma hälsningar,

Anna, Camilla, Catrin och Johanna