Jupiters veckobrev v 42

Hej alla Jupiterfamiljer!

Nu börjar vi närma oss det efterlängtade höstlovet med stormsteg…

Som ni märker blir det olika fokus under våra veckobrev. Den här veckan är det jag (Cissi) som berättar lite mer om våra engelsklektioner och våra hundra språk.

 

 

Hundra språk

För mig som lärare och ateljerista är det viktigt att variera uttrycksformerna. Vår skola har en stor tilltro till de olika “språken” och uttryckssätten som vi människor behöver ha både för att lära oss saker, bearbeta och uttrycka oss. Lemshaga vill vara en skola med ett kreativt lärande (som förändrar världen).


Tilltro och trygghet

Det är viktigt att ha en  tilltro till sig själv och sina förmågor. Det krävs mod och koncentration för att vilja och orka lära sig nya saker. Om man har kompisar och lärare som stöttar tror jag att det går så mycket lättare. Positiva kommentarer och uppåtpuffar är något som vi arbetade mycket med under åren på Mellangården – och som fortfarande är så grundläggande för vår trygghet och frihet att vara oss själva. På engelsklektionerna kan det handla om att våga uttrycka sig, fastän man kanske inte känner sig helt säker på varken ordval eller uttal. Att få vara i en tillåtande miljö, där ingen ger kommentarer eller miner om man råkar göra fel.
Man behöver inte alltid vara bäst, vi lär oss tillsammans. Alla kan bidra till varandras lärande. Jag delar gärna med mig av egna misstag, men också mina styrkor. Jag tror t ex att vi genom lekar och olika övningar kan “lura oss själva” att våga lite mer.

 

Muntlig interaktion
Färgformerna

Jag använder ofta några klippta/rivna färgformer för att sätta igång samtalsövningar med gruppen. Vi har tittat på former utifrån “This is” och “That is”. Under veckans lektion fick eleverna fundera över vilken form som påminde om “Loneliness” and “Friendship”. De behövde också ge belägg för varför “What makes you say that?”

 

 

Memoryspel
Under torsdagens lektion fick eleverna varsin bild från The Grammar Company. De skulle gå runt och presentera sina bilder för varandra utan att visa dem. De skulle använda sig av meningarna “There is” eller “There are”. Vi samlades i ring på mattan för att presentera våra “par”.

 

 

Efter en samling eller lek brukar vi ofta avsluta med leken “Pop”. Ett annat populärt inslag på torsdagarna kan vara massage (på engelska förstås).

 

Skriftlig interaktion

Politeness
I engelsktalande länder är det mycket viktigt att vara artig. Det har vi fokuserat på de senaste veckorna. Varje lektion frågar vi varandra: How are you today? Vi har även skrivit positiva och artiga fraser i vår gyllene låda…

 

 

 

Hörförståelse

På onsdagarna brukar vi lyssna på ett nytt kapitel om Peter och hans familj som har flyttat från Stockholm till London. Det gör vi genom det digitala läromedlet på ne.se. Den när veckan handlade det om Peters nya rum och hans tapet med olika planeter. Vi fick också lära oss mer om universum. De som vill kan läsa texten hemma när ni tränar på glosorna. Den är bifogad i school soft där engelskläxan finns. (Nyheter, Engelskläxa v 42 till 43)


Musikprojekt

Efter lovet kommer vi att starta upp ett litet musikprojekt i Jupiter under engelsklektionerna. Jag önskar att alla elever har valt en låt på engelska som de kan berätta för mig om efter lovet. Uppgifterna gör vi i skolan, men om ni vill får ni gärna hjälpa era barn hemma att komma på en låt och kanske ge tips om var de hittar bra information på nätet, eller i bok/tidning.

Glosläxan

Det är så roligt att se hur duktiga eleverna är på att stava sina glosor.
Tack för att ni stöttar era barn där hemma!


Hemlig kompis

Under förra veckan fick alla elever en hemlig kompis som de skulle vara extra snälla mot – i smyg. För att förvirra kompisarna gällde det att vara extra snäll mot alla. Flera elever har fått hemliga meddelanden eller små presenter i sina lådor.

 


Vi kommer att utvärdera Hemlig kompis på tisdag nästa vecka, under mentorstiden.

 

Idrottshälsning från Gottis

Här kommer några bilder från veckan orientering. Nästa vecka blir det idrott inomhus.

 

Info från klassföräldrarna

Vi har beställt ljus och saffran som barnen kan sälja fram till jul för att få in pengar till klasskassan. Ett mail om detta gick ut 12 oktober. Om du inte fått mailet kan du kontakta Ann-Charlotte Söderberg eller Ann-Sofie Jalvén, se kontaktuppgifter på Schoolsoft.


Kommande datum och aktiviteter:

V. 43
Fredag 23/10. Geografiprov. Mer info finns på classroom.

V.44 Höstlov

Trevlig helg!

Cissi, Åsa, Andreas och Miche

Jupiters veckobrev v 39

Hej alla fina elever och föräldrar i Jupiter!

Tack för en fin vecka tillsammans. Nu börjar alla vackra höstfärger visa sig i vår härliga miljö. Vi hittar mysiga ställen att sitta och prata, spela och leka, eller bara vara…Utvecklingssamtalen

Vi är så glada för alla givande möten som vi har haft med er under utvecklingssamtalen! Eleverna är så duktiga på att leda sina samtal och kommer med kloka funderingar och tankar kring sin egen utveckling. Det känns också så bra att få bekräftelse på att alla trivs och känner sig välkomna i klassen. Det finns naturligtvis olika saker som vi behöver jobba vidare med, båda kring socialt samspel och lärande. Samtliga mentorer kommer att prata ihop sig kring detta.

 

Mentorstiden

Under veckans mentorstid hade vi stormöte med båda grupperna då vi tog upp Idol-leken som många av eleverna har varit med i de senaste dagarna. Vi har gemensamt bestämt att juryn kommer att bytas ut varje dag och att ingen åker ut. Däremot utses en vinnare per omgång, men sedan får alla vara med igen. Det är inte okej att ge dåliga kommentarer. Nu hoppas vi att denna glada och lustfyllda lek kan få fortsätta.

 

Det är så roligt att eleverna är så kreativa och kommer med egna idéer och förslag. De har tänkt ut ett litet belöningssystem där lärarna kan markera om det har varit en bra lektion. När stora rutan är halvfull kommer en belöning att utdelas och när rutorna i båda klassrummen är fulla kommer hela klassen att göra en aktivitet. Förslag på aktivitet lämnas i en låda.


Engelska

Under förra veckans engelsklektion tittade vi lite närmare på vad som står i engelskmatrisen; allt som vi ska arbeta med under våra engelsklektioner. Och det är inte lite:

Hörförståelse, läsförståelse, muntlig förmåga, muntlig interaktion, skriftlig förmåga, skriftlig interaktion, arbetssätt, följa instruktioner, använda språkliga strategier, välja och använda material från olika medier, realia (livsvillkor, kulturella företeelser där engelska språket används).

Som jag berättade på föräldramötet kommer vi att använda oss av olika material, lärobok och digitala läromedel. The Grammar Company” på ur.se är ett väldigt populärt inslag samt lekar och massage på engelska. Låt nära ditt barn ge ett smakprov!

Gå gärna in på school soft och titta närmare på ämnesmatrisen.
Under varje lektion kommer jag att förtydliga vad vi tränar på och varför.

Jag kommer att dela ut en ny engelskläxa varje torsdag. Mer information kommer att ligga under nyheter på school soft. Vi tränar just nu på stavning och grammatik (singular och plural).

 

 

Mot nya äventyr

I slutet av veckan fick vi säga hej då till vår kompis Jamie som ska ge sig ut på nya äventyr. Familjen kommer att flytta till Singapore. Vi önskar er lycka till och kommer att sakna Jamie jättemycket. Du är god vän med ett hjärta av guld!
Kompisarna skrev hälsningar i ett kort och vi avslutade veckan med att äta glass tillsammans.

 

 


Vad använder de för mattebok i Singapore?

 

Tips till alla nya föräldrar:
Klassens föräldrar har en fb-grupp. Välkommen att gå med om du vill:

https://www.facebook.com/search/top?q=lemshagaf%C3%B6r%C3%A4ldrar%20f%C3%B6dda%2010%20-%20jupiter%202020-2021

 

OBS! Viktigt information inför måndagens vandring:
Vandring Jupiter

 

Nu önskar vi en en jätteskön helg!

Cissi, Miche, Åsa och Andreas

 

Lemshagas historia åk 3

Lemshagas historia

Ansvarig/Ansvariga: Cecilia Högsveden-East och Ann-Sophie Petersen

När, under vilka veckor? Höstterminen 2020
(Forntiden vt 21, med anknytning till Lemshags historia)

Vad?
Vi undersöker och utforskar Lemshagas historia

Frågeställning (och följdfrågor):
Vad är Lemshaga?
Vad vill du veta om Lemshagas historia?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar
Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)
Hur ska vi arbeta?
I början av terminen har vi en samling då vi pratar om frågorna:
Vad är Lemshaga? Vad vill du veta om Lemshaga? Hur kan vi ta reda på det?
Vi undersöker och utforskar. Vi bjuder in experter som kan svara på våra frågor.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Bedömning och redovisning sker kontinuerligt under arbetet genom samlingar, undersökningar och reflektion samt dokumentation i elevernas projektböcker.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:
Under den första delen av terminen gör vi undersökningar och vandringar i vår miljö.
Under senare delen av terminen arbetar vi med det insamlade materialet och fokuserar även mer på arbetet med forntiden i stort.

Lemshagas historia
Fornborgen v 34
Vi vandrade till fornborgen på Lemshagas marker. Väl där funderade vi på våra tre teorier kring varför man byggde fornborgar och vad de kan ha använts till. Var de bosättningar, bevakningsplatser eller kanske en tillflykt i orostider.
Efteråt skrev vi reflektioner i våra tankeböcker. Vi använde oss av rutinen: 
Jag såg, jag tänker/tror och jag undrar.
Funderingarna blev sedan underlag till en gemensam faktatext som vi ska klistra in i våra historieböcker med plats för både bild och text kring det som vi utforskar.

Under samlingar i röda och gröna gruppen fick eleverna svara på frågorna: (v 35)
“Vad är Lemshaga?” och “Vad vill du veta om Lemshagas historia?” Det blev mycket fina och intressanta samtal. Vi har skrivit ner alla frågor och funderat på lämpliga “experter” som vi vill bjuda in.

Bronsåldersgravarna v 36
Vi går till bronsåldersgravarna på Lemshagas marker.

Vandring längs Ryssmuren v 38
Vi följer den sk Ryssmuren på Lemshaga.

Vandring till gamla brofästet v 41 (under friluftslivslektionen)
Vi går den gamla Ingarövägen från Lemshaga till gamla brofästet.
Vi använder oss av två kartor, en från 1700-talet och en nutida orienteringskarta.

Besök i Pilhamn (kyrkan och Hembygdsmuseet på Ingarö) v 42 och 43

Planeringen fylls i kontinuerligt.

En gammal sak

Eleverna har som sommaruppgift fått tänka ut en gammal sak som de vill ta med till klassen för att visa och berätta om. Dessa presentationer kommer att lyssna på under fredagarnas sv/so lektioner.
Tanken är att engagera eleverna kring sin egen och familjens historia. Detta blir också en presentation för verkliga mottagare kring ett angeläget ämne som skapar nyfikenhet.

Varför?
Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):
Det känns mycket angeläget att arbeta med historia utifrån den plats där vi befinner oss, den plats där barnen vistas och känner till. Här kan vi gräva fram historien tillsammans på ett mycket nära och verklighetsbaserat sätt. Barnen får ge tips och visa vägen till historien!

Övergripande mål från LGR11 2.2:
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):
Vi låter alla elever få vara med och forma projektet tillsammans. En elevs idé eller fråga kan leda till att vi utforskar något nytt. Alla bidrar till att vi tar nya steg i vårt utforskande.
Vi lär känna varandra och våra olikheter berikar oss.
Vi fotograferar, antecknar och reflekterar i samband med samlingar och utforskande.
Nyfikenhet och lust driver oss framåt!

Utvärdering
Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):
Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Gustavsbergs historia
Stockholms historia

Pedagogisk dokumentation (länkas):
Länktips:
Lokala planeringar – Alla ämnen

Jupiters veckobrev v 36

 

Hej alla Jupiterfamiljer!Tack för en fin vecka tillsammans. Nu känns det som om vi har bott in oss lite mer i våra lokaler och lärt känna alla mysiga och roliga kompisar. Äntligen var det dags att prova schemat för första gången. Naturligtvis kan det kännas lite förvirrande innan rutinerna sätter sig. Vissa förändringar i schemat kan också göra att det har varit lite extra snurrigt den här veckan.

Tack för ert tålamod med både oss lärare och varandra!

Engelska
Eleverna kommer att ha två engelsklektioner varje vecka, en på onsdagen och en på torsdagen.
Onsdagens lektion började med en presentation av mig (Cissi). Sedan fick eleverna sitta två och två och presentera sig för varandra. I ena gruppen hann vi göra en lek och en ramsa… Men vad är det egentligen som är så roligt?

    
  

 

Var pratar man engelska? Eleverna fick titta på en världskarta och ta reda på vilka länder som var markerade.
I båda grupperna har vi även haft massage med instruktioner på engelska, enligt samma modell som förra veckan.

Tilltro till sin egen förmåga; att helt enkelt våga uttrycka sig på engelska är otroligt viktigt.
Att kunna kommunicera i enkelt talad engelska både i tal och skrift är grundläggande under våra lektioner.Ingen är som jag.
Jag tror på mig själv.
Jag gör mitt bästa.
Jag kommer att lyckas.

 

Vad är Big Ben? Mejla svaret till Cissi
Pris till rätt svar utlovas.


Mobiltelefoner i Jupiter läsåret 20/21

Våra mobiltelefoner är bra till mycket men när det kommer till att kunna koncentrera oss på något annat är den ingen bra hjälp. Att ha mobiltelefonen tillgänglig i närheten gör så att vi får lägga mycket av vår energi på att aktivt låta bli att ta fram eller titta på den.

Storgårdens mobilpolicy lyder som följer: (en något förkortad version)
Storgården och Lillgården är mobilfritt. Vi rekommenderar att Storgårdens och Lillgårdens elever lämnar mobilerna hemma.

Vi har idag, fredag, skickat med era elever ett dokument vi vill att ni besvarar. Det handlar så klart om mobilens varande, eller icke varande, i och under skoltid. Läs igenom dokumentet och lämna åter till oss mentorer så snart ni kan. Vi vill i kort att mobilerna lämnas in till oss mentorer under skoltid och inte ligger i någon väska eller annat, om de inte är kvar hemma så klart. Har ni några frågor så tveka inte att höra av er!

Hälsningar från oss mentorer i Jupiter

Ps. Bifogar dokumentet här digitalt för er som inte lyckades få dokumentet levererat hela vägen hem:)

Mobiler i Jupiter


Hänt i veckan

Veckan har fyllts av många spännande lektioner. Två halvklasser fick träffa vår nya bildlärare Karin under onsdagen. Nästa vecka är det de andra gruppernas tur. Parallellt med bilden hade Andreas programmering i klassrummet.
Här kommer några bilder från olika lektioner:

Fullt fokus på mattelektionen i Singma matte.

Bild- och namnpublicering – bekräfta i Schoolsoft.
I början av varje läsår ber vi vårdnadshavare att i samråd med sina barn att ta ställning till om Lemshaga får publicera namn- och bild på barnet offentligt via skolans hemsida i form av klassernas veckobrev. Observera att vi aldrig skriver ut fullständiga namn på hemsidan utan använder oss utav förnamn samt i vissa fall första bokstaven i efternamnet.
I Schoolsoft finns en nyhet publicerad där vi ber er vårdnadshavare ta ställning till publicering av namn respektive bild. Frågan finns öppen att besvara i Schoolsoft frams till nästa fredag. Ett uteblivet ställningstagande tolkas som att namn och bild på elev ej får publiceras.Kommande datum och aktiviteter:  

V.37

9/9 Onsdag: 17.00-19:00. Digitalt föräldramöte google meet. Länk och mer info kommer senare.

10/9 Torsdag: Skolfotografering

V.39

23/9 Onsdag: Utvecklingssamtalsdag. Tider finns nu ute på school soft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ha en underbar helg!

Önskar Cissi, Åsa, Andreas och Miche

 

 

Sommarhälsning i Saturnus

Kära Saturnus,

Här kommer en sommarhälsning till er, alla underbara Saturnusfamiljer.
Vi fick en jättefin avslutning i onsdags och det kändes både festligt, pirrigt och lite vemodigt vid Villan.
Vi tänker speciellt på de elever som ska börja på nya skolor. Vi önska er lycka till!

Vi höll tal till klassen och de fick varsitt “diplom” och ett armband med sitt namn. Detta ska vi bära och tänka på våra fina kompisar i sommar.

Tack för de fina presenterna som vi fick! Ni är så generösa. Tack för ert förtroende och uppskattning under dessa år.
Vi tycker så mycket om er!

De nya klasserna kommer att presenteras i school soft, idag torsdag. I åk fyra kan dock klasserna förändras något vid behov, när de börjar formas. Det är svårt för oss att skapa de ”perfekta” klasserna nu, utan att ens ha träffat de nya eleverna. De fick tyvärr inte besöka oss som brukligt är p g a corona.

 

Här följer våra tal till eleverna:

Nu går den här tiden mot sitt slut.
Ibland kanske man tar lite för mycket för givet.
Men det är ju inte alls självklart att vi har varandra, att vi får vara tillsammans, lära oss av varandra, leka, bråka lite ibland och lära oss om själva livet.
Många lektioner har jag varit så inspirerad att jag helt har glömt bort tiden. Ibland har det varit helt vanliga dagar. Vissa stunder kanske jag har varit trött på att tjata och påminna om regler och hur man ska göra. Men då ska ni veta att jag har gjort det för att jag bryr mig om er. Jag har verkligen tyckt om att vara med er och att vara er fröken.
Ni var små när vi möttes första gången och vi har tillsammans format det som blev vår klass.
Jag lär mig hela tiden saker av er och ni överraskar mig.
Att använda sin fantasi och att kunna tänka nytt utan fördomar tror jag är viktiga egenskaper i livet. Då blir världen en bättre plats. Fortsätt att vara just ni och sikta mot stjärnorna!

Ingen är som jag
Jag tror på mig själv
Jag gör mitt bästa
Jag kommer att lyckas

Hälsningar Cissi

 

Fina, underbara, livfulla, fantasifulla och kärleksfulla Saturnusar. Ni är den första klassen jag fått följa ända från starten fram tills nu. Helt nyutbildad så kändes det rätt läskigt att våga ta ansvar för så många fina ungar under en sån lång tid framöver. Jag har ju egna barn och vet hur viktiga just ens barn är. Och jag ville ge er de bästa förutsättningar jag bara kunde.

Det har varit så fantastiskt att få följa er och jag är så stolt över var och en av er! Den här klassen kommer alltid hålla en speciell plats i mitt hjärta som jag tror ingen annan klass kommer kunna rubba. Vi har haft våra tuffa perioder precis som alla grupperingar i livet, men i grund och botten så har den här klassen varit en av de finaste någon kunde hoppas på. Och något som verkligen överrumplat mig är all kunskap ni gett mig, och den otroliga kärlek ni visat. Och ni är dom som gjort att jag verkligen har älskat mitt jobb!

Det finns egentligen bara ett ord som passar er, och det är att ni är fantastiska. Jag är så stolt över er allihopa och jag tror på er!

TACK för de här tre åren. Ni finns kvar i mitt hjärta och jag hoppas vi ses framöver.
Ha nu en riktigt fin sommar och njut av varandra!

Varma kramar/ Sara

 

 

 

Saturnus veckobrev v 22

Hej alla barn och familjer i Saturnus!

Nu går denna termin mot sitt slut och det känns både vemodigt och lite pirrigt. Men det är med stor tacksamhet som vi snart avslutar dessa tre år tillsammans med er. Tack för ert stöd och engagemang! Sara och jag är så glada över att ha haft er som klass.

 

Mot nya mål

På klassrådet i onsdags berättade Cissi det som så många elever har väntat på att få höra; vilka de nya lärarna blir… Andreas och Åsa kommer att dela mentorskapet med Cissi. Jag (Cissi) kommer att undervisa i engelska och bild. Min tjänst kommer också att innebära en dag i blivande Saturnus och bild/ateljerista i Mellangården. Dessutom väljer jag att gå ner i tjänst och satsar på mitt eget skapande en dag i veckan. Det gör jag som en liten present till mig själv.
Kanske får jag välkomna er på utställning snart igen?
Sara och Nils kommer att arbeta i blivande Neptunus. Vincent kommer att arbeta i Uranus.

Eleverna fick önska fyra klasskompisar och två nya (om de känner någon av dem).
I åk fyra kan dock klasserna förändras något vid behov, när de börjar formas. Det är svårt för oss att skapa de ”perfekta” klasserna nu, utan att ens ha träffat de nya eleverna. Då får tyvärr inte besöka oss som brukligt är p g a corona.

Vi var också i Storgården och tittade in i ett av de blivande klassrummet. Många är väldigt förväntansfulla och pirriga inför det nya som ska ske.

Vi har bjudit in Åsa och Andreas så att de kan presentera sig för eleverna innan sommaren.

 

Besök

I måndags fick vi besök av Ulrika Anderson (som föreläste på föräldramötet tidigare i vår). Hon lyckades direkt fånga elevernas intresse och vi fick en mycket givande timme med viktig information, samtal, frågor och till slut en tipspromenad.
 Hon pratade om vår användning av ”smarta telefoner”, internet och spel, rörelse och hjärnans möjligheter. Hon pratade också om vikten av variation. Vi behöver få alla våra behov tillfredsställda och en variation i rörelse och vila.
Eleverna delade med sig av många kloka tankar:
När jag fick skärmtid hemma så började jag leka mer med kompisar.

  

Det som är så bra är att vi får utforska den digitala världen tillsammans och att försöka ha så lite pekpinnar som möjligt. Dock måste vi ta hänsyn till vad forskningen säger om användande av den digitala tekniken och hur det kan påverka oss.


VäxtpinnarPå bildlektionen i tisdags tillverkade vi fantasifulla växtpinnar som ska locka upp våra hemliga bönor och fröer. Några elever har redan fått ta hem sina plantor. Lycka till med dem där hemma i sommar!


Skola och hem

Vi kommer att presentera hur det har gått på de nationella proven, enskilt med varje elev. Dessutom ringer vi upp till er föräldrar där vi anser att vi behöver kommentera resultaten. Om ni inte får ett samtal innebär det att ditt barn har klarat proven och ligger på en godkänd nivå. Ämnesmatriserna är nu ifyllda och ni kan gå in via school soft för att se dessa.


Slöjdutställning

Alla Saturnuselever träffas i slöjdsalarna på tisdag 11.50, Grön startar hos Åsa och Röd hos Ayla. Vi kommer att ställa ut elevernas alster i bägge slöjdsalarna och sen byta grupper så att alla får se vad alla har gjort. I slutet kommer vi göra en kort utvärdering och efter det får alla ta med sig sina saker hem. På torsdagen blir det ingen slöjd för Åsas grupp utan alla eleverna är i Villan istället.

OBS!
De som har tagit hem något från slöjden gärna får ta med det tillbaka för att visa upp den dagen (tovade djur och kuddar i textil och tittlådor i trä-och metall).


Sista skolveckan

Måndag 8 juni Friluftsdag: Vi vandrar till Gustavsberg och letar porslinsskärvor i Hamnen.
Tag med matsäck och kläder efter väder, bra skor och extra dricka.
Tisdag 9 juni Städning ihopplockning av material. Vi äter vår lästårta.
obs! Tag med en papperskasse att lägga skolböcker och teckningar i. Säkert finns det någon bild som ni vill rama in, t ex Monet-målningen.
Onsdag 10 juni Skolavslutning kl 9 – 10.30 i klassrummet.

 

Nästa vecka
må: Sovmorgon/Klubben
ti: Friluftsliv. Vi gör en liten vandring i närområdet. Tag gärna med en frukt och vattenflaska.
Efter lunch: Slöjdutställning.
ons: sista läsläxan lämnas in. Vi klipper läsremsor och mäter vår ”lästårta”.
to:
fre: idrott


Trevlig helg!

Cissi, Sara, Vincent och Nils