Jupiters veckobrev v 2

Hej alla fina Jupiterelever och familjer!

Välkomna tillbaka igen! Hoppas att ni alla har haft en fin ledighet. Det är roligt att få träffa alla igen efter uppehållet. Tack för de fina presenterna som vi pedagoger fick av er före jullovet. Det var en massa godsaker; te, godis, fina skorpor mm.


Lite nyheter och förändringar

Jupiter och Mars-klasserna ska från och med den här terminen äta i klassrummen för att minska blandningen av klasserna.
Tältet kommer inte att användas mer.
Vi har under de här dagarna kunnat konstatera att det fungerat över förväntan. Eleverna hämtar mat i ett av grupprummen och sitter på sina vanliga platser i sitt klassrum. En stor eloge till alla inblandade, inte minst köket!
Det som eleverna behöver tänka på är att komma ut lite snabbare på rast så att även vi pedagoger kan få en välbehövlig paus och kunna förbereda för nästa lektion.

Schemat har ändrats lite i och med den nya terminen, se måndag förmiddag (teknik och idrott) samt onsdag morgon (bild och matte-halvklasser) mm. Viktigt att ni går in på schemalänken och kollar.

https://web.skola24.se/timetable/timetable-viewer/lemshaga.skola24.se/Lemshaga%20Akademi/

Kören utgår tyvärr tills vidare p g a att vi enligt rekommendationerna ska blanda eleverna så lite som möjligt över klassindelningarna.

Vi vill att ni påminner era barn om vikten av att komma i tid till lektionerna. Nu när det har varit mycket snö är det vissa som gärna dröjer sig kvar ute. Vi njuter av att se alla elever ha så roligt i backen och vi kommer att köpa in stjärtlappar till Storgårdens elever så snart vi kan. Tyvärr kunde vi inte få tag på några den här veckan.

Lånekorten som eleverna fick före lovet är en värdehandling. Kortet används för att låna i vår utelåda. Det är viktigt att alla tar ansvar för detta och läger det på ett säkert ställe.

Pga mycket snö och utelek är det bra att ta med lite extra kläder, såsom strumpor, vantar mm. Vi är alltid ute på rasterna.

 

Hänt i veckan

På mentorstiden arbetade vi med våra uppsatta mål, halva tiden och den andra halvan var det massage och en känsloövning med Cissi. Det var en liten försmak på en del av innehållet i våra sk “kurser” som vi kommer att starta upp så småningom. Eleverna fick välja ett kort som visar den känsla de har. Man behövde inte kommentera mer än så.

 

Engelskan

Vi fortsätter att använda oss av det digitala läromedlet på ne.se. Varje vecka blir det glosor som förhörs torsdagen därpå. Dessa kommer att finnas på school soft precis som tidigare. Om ni vill utmana era barn lite extra så träna inte bara på stavning och utan, utan skriv även en mening med varje ord. Veckans ord var en slags repetition, så det var en ganska enkel läxa.

  

 

På torsdagar kommer vi att fokusera på grammatik och olika lekar där vi tränar på att uttrycka oss på ett lekfullt sätt. Den här veckan arbetade vi med orden “who” och which”. Who används för människor och which används för djur och saker. Vi tittade på veckans avsnitt, skrev meningar med orden och avslutade med att upptäcka Cissis knappsamling. Eleverna fick välja en knapp, beskriva den och fantisera kring vem som kunde ha haft knappen.
Ett litet tips: Om ni vill ge en sommarpresent till fröken, gärna ett bidrag till min knappsamling 🙂

 


Miljöprojekt

Åsa har satt igång ett miniprojekt som handlar om att “Stoppa skräpet”. Eleverna kommer att skicka in bidrag till en tävling helt i Grön flagg-anda.


Tips från coachen Andreas

På måndag är det dags för den årliga matematik diagnosen “Förstå Och Använda Tal” (FOAT). Diagnosen är övergripande och innefattar alla räknesätt, huvudräkning och stora delar av det centrala innehållet. Det är en diagnos med syfte att hitta eventuella missuppfattningar i klassen och hos enskilda individer.
Diagnosen är på måndag och är på båda mina lektioner, så ett tips är att ta med en frukt eller liknande så du orkar sitta den tid du behöver 🙂

Ha en fin helg!
/Andreas

Tack för en fin vecka! Trevlig helg!

Cissi, Åsa, Andreas och Miche

Engelska åk 4

Engelska Jupiter  

Ansvarig/Ansvariga lärare: Cecilia Högsveden East

När, under vilka veckor?
HT -20, vt 21

Vad?

Utveckla grundläggande kunskaper i engelska. Utveckla förmågan att förstå talat och skrivet språk, samt kommunicera i tal och skrift.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

kan kommunicera på engelska i tal och skrift (…) på ett funktionellt sätt,
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

 

Centralt innehåll

I årskurs 4–6

Kommunikationens innehåll
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
Åsikter, känslor och erfarenheter.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception
Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
Sånger, sagor och dikter.
Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.
I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Kommunikationens innehåll
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
Åsikter, känslor och erfarenheter.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception
Tydligt talad engelska och texter.
Olika former av samtal och dialoger.
Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Hur?

Undervisningen kommer att bl. a. utgå från det digitala läromedlet i engelska på ne.se. Vi lyssnar på inspelade texter och dialoger, översätter. Vi använder oss av exempel och gör egna dialoger och dramatiseringar. Vi tränar på glosor och grammatik samt hur livsförhållanden kan vara i olika engelskspråkiga länder. Vi sjunger sånger och gör olika lekar. Vi skriver egna texter.
Vi arbetar enskilt, i par och i helgrupp. Under varje lektion varieras olika arbetssätt och uttrycksformer. Lektionernas innehåll anpassas efter olika elevers behov.

Varje vecka fokuserar vi på något inom grammatik med hjälp av The Grammar Company på ur.se.

Eleverna får en glosläxa varje vecka med ord som är kopplade till kapitlet eller den grammatik vi just gått igenom under lektionen.

Under senare delen av höstterminen gör vi ett musikprojekt då varje elev får utgå från en favoritlåt som de översätter en del av samt söker fakta kring artisten/gruppen. Detta redovisas sedan i mindre grupp eller helklass utifrån vad eleven önskar.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning av uppgifter och läxor sker under lektionerna. Det kan handla om glosförhör, muntliga redovisningar eller skriftliga uppgifter där man ska skriva enkla meningar eller lite längre sammanhängande texter. Bedömningen sker formativt.

Sammanhang och aktualitet

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.
Utvärderingen sker kontinuerligt och efter varje arbetsmoment.

Jupiters veckobrev v 49

Hej alla fina Jupiterfamiljer!

Nu lackar det mot jul. Det är bara några veckor kvar – håll ut!
Det är en mysig tid att få tända ljus och längta till ledigheten, men också tufft för många att orka… Så var generösa med varandra, ha tålamod och försök säga och göra positiva saker till dina närmaste.


Engelska

Under de senaste veckorna har vi arbetat med vårt musikprojekt en lektion i veckan och den andra lektionen har vi fortsatt med grammatik enligt “The Grammar Company”. En vecka handlade det om “some and any” (Would you like some…? I´m sorry, we don´t have any…), possessiva pronomen (her, his, their…) och den här veckan har vi tränat på att säga hur mycket klockan är, AM och PM mm.

 

Jag gillar när det får bli lite kreativt på lektionerna och att samla eleverna på mattan med en lek eller presentation är alltid populärt. Härligt att vi fick nya mattor idag till klassrummen där alla får plats.

 


 

Vi har målat bilder till låtarna som passar till den känsla eller uttryck som passar till artisten/låten. Dessa kommer att presenteras i samband med redovisningarna nästa vecka.

 

Redovisning av musikprojekt
På onsdag och torsdag v 50 kommer alla elever i Jupiter att redovisa sin låt i vårt musikprojekt. Några elever redovisar för helklass och några i mindre grupp. De har själva fått välja hur de vill göra.
Eleverna vet nu vilken dag det blir och hur gruppen ser ut.

Tanken har aldrig varit att de ska göra uppgiften hemma, men om de vill träna inför själva redovisningen så hoppas jag att ni vill stödja dem.

1. Spela upp låten (ev musikvideo om det finns)
2. Berätta om texten på svenska. (Fem översatta meningar)
3. Berätta om artisten på engelska (fem meningar)
4. Visa bilden som du har målat.

https://classroom.google.com/w/MjA1NDA2MTgxNTc2/t/all

https://classroom.google.com/w/MjA1NDA2MTgxNTMx/t/all


Mentorstiden

På mentorstiden den här veckan delade vi upp eleverna klassvis och de fick skriva ner sina mål som vi satte under utvecklingssamtalen under halva tiden och den andra delen hade vi massage och pratade om kriterierna för Lemshagas “Fredspris” som kommer att delas ut i varje årskurs enligt tradition. Kriterier för att få priset är bl a “Personen är hjälpsam och omtänksam på ett naturligt sätt”. Vi pratade om att man kan ge utan att få.
“Personen är aktiv i klassens välmående genom att bidra till glädje och en bra stämning”.


Socialt samspel
Vi har ju förmedlat till er föräldrar om läget i gruppen och det sociala samspelet därav under en tid nu. Vi har som sagt, en hel del intriger och konflikter att reda ut vilket tar enormt mycket tid från oss pedagoger men även från era barns skoltid. Vi kommer hela tiden framåt, upplever vi, men det är på inga sätt en enkel lösning och vi ser att vi behöver göra flera insatser på olika plan. Vi har även börjat fatta hur allt ligger till och vad som faktiskt är grundbulten till alla konflikter. Vi kan nu tydlig se ett mönster och vad som faktiskt är grundproblemet för era fina kids. Lyckligtvis har ni grymma pedagoger:) som alltid har ett ess i rockärmen och vi är helt övertygade om att vi kommer att nå en förbättring om vi jobbar tillsammans. “Jag har en plan”, sa Charles-Ingvar “Sickan” Jönsson och här är vi lika. Vi har också en plan!

Under nästa termin kommer vi att ha fyra sk kurser under mentorstiden. Vi vill förebygga och träna barnen i olika färdigheter för att undvika en massa konflikter som stjäl deras uppmärksamhet och energi från andra saker, t ex skolarbete.
Innehållet under dessa kurser kommer bl a att vara:

Kärlek
Hur frågar man chans?
Hur kan man säga nej på ett schysst sätt?
Hur tar du reda på att det du hört är sant?
Avundsjuka. Hur hanterar vi det?

Vänskap
Hur stöttar man en kompis utan att bli indragen?
Hur tar du reda på att det du hört är sant?
Avundsjuka. Hur hanterar vi det?
Får man leka med vem man vill?

Sociala medier
Vilka appar använder du?
Hur vet du vem du chattar med?
Vad är digitala fotspår?
Har du några digitala fotspår?

Känslor
Vilka känslor finns?
Hur visar vi känslor?
Hur kan vi läsa kroppsspråk?
Hur kan man hålla tillbaka impulser?
Hur tar du reda på att det du hört är sant?

Vi kommer fortlöpande att informera er kring dessa ämnen i veckobreven efter jul. Vi förväntar oss även ett viktigt samarbete med er föräldrar kring samtal med era barn. Att ni lyssnar, frågar, och är en del av deras viktiga period i sin utveckling. Vi alla behövs! Tillsammans kan vi ge dem det stöd och den vägledning de behöver.

Vi önskar att ni redan nu pratar med era barn om några saker:
1. Inte sprida information ”skvaller” vidare
2. Inte blanda sig i andras konflikter.
2. Inte springa ifrån skolan
3. Vikten av att följa regler så som att gå ut på rast och inte hänga kvar i kapprummen, inte ta med mat från matsalen osv.

 

Vi kommer att ha ett föräldramöte efter jul då vi diskuterar dessa frågor med er föräldrar. Vi återkommer om datum.

 

Kommande datum:

v. 50
Onsdag 9/12: NO-Prov (Fysik). All info finns nu på Schoolsoft och Classroom.
Ons 9 och to 10 dec Musikprojektet redovisas.

V.51
Ev måndag. SO-prov. (samhällskunskap/demokrati) All info finns nu på classroom under fliken “prov & bedömning” .

14 dec Luciafirande i klasserna (ingen inbjudan till gemensamt firande på skolan tyvärr)
17 dec Julbord
18 dec Sista skoldagen. Klassens dag.

Vårterminen börjar den 11 januari igen.

 

Nu önskar i er en fridfull andra advent!

Cissi, Åsa, Andreas och Miche

Jupiters veckobrev v 46

Hej alla fina Jupiterelever och familjer!

Nu avslutar vi en mycket speciell vecka då vi tyvärr inte har kunnat träffas som vanligt på Lemshaga. Kanske känner vi nu ännu mer hur mycket det betyder att få vara tillsammans, lära av varandra och ha kul tillsammans. Vi behöver varandra!

Vilken tur ändå att vi har kunnat ses digitalt och ha våra lektioner hemifrån.

Vi mentorer är så stolta över er! Ni har verkligen gjort ert absolut bästa för att klara alla lektioner och uppgifter den här veckan! Vi är så imponerade över ert tålamod och engagemang.

Tack också till alla föräldrar där hemma som har stöttat, speciellt när allt inte har gått som man har tänkt sig. Kanske en länk som inte dök upp eller en uppgift som var svår att klara av. Tillsammans klarar vi allt. Man lär sig ju mycket genom sina misstag, glöm inte det.

Under rasterna har flera elever spontant “träffats” och kanske hittat en intressant ordbok i hyllan, gjort en dans, rörelse, lek, eller tipsat varandra om spel och hemsidor. Vi lärare har också fått en liten inblick i hur ni har det där hemma. Någon har en gunga i sitt rum som hen har använt i pauserna, någon har en fantastisk tapet med framsidor ur olika serietidningar. Tapeter, trädgårdar, föräldrar och mycket annat har synts i bakgrunden… I länken finns en “Grön Flagg-gympa” som Andreas gjorde med eleverna.

 

[

 

 

 

 

Engelska

Eftersom det är Cissi som skriver den här veckan kommer fokus vara på mina lektioner i engelska.
Vi har startat vårt musikprojekt och alla elever har nu valt en låt, men det är lite olika hur långt de hann under den första lektionen i onsdags. Nästa vecka kommer vi att följa upp arbetet och jobba vidare. Projektet kommer att pågå fram till jul.
(se dokument)

 

Musikprojekt i Jupiter

På torsdagslektionerna är fokus just nu på grammatik. Vi tittar på ett avsnitt på ur.se av “Grammar Company”, som är mycket populärt hos eleverna. Väldigt pedagogiskt också om du frågar mig.
Förra veckan pratade vi om och skrev meningar kring futurum (framtiden). Vi drömde oss bort till julen och vad vi vill/kommer att göra under ledigheten.

Den här veckan avsnitt handlade om att komparera adjektiv (ni vet hur något är eller hur det ser ut).
Eleverna fick översätta meningar från svenska till engelska. Nästa vecka kommer vi att repetera meningarna och rätta inlämningarna som många elever lyckades fylla i.

Själv har jag inte så stor erfarenhet att arbeta via meet och Classroom, men det gick faktiskt över förväntan tycker jag.
Kul att se eleverna, småprata lite innan lektionen, upprop på engelska, genomgång och Cissis handskrivna översättningar på små lappar 🙂 Det bjuder jag på.

 

Stor kram till er alla! Ni är fantastiska!

Cissi, Miche, Åsa och Andreas

 

Jupiters veckobrev v 42

Hej alla Jupiterfamiljer!

Nu börjar vi närma oss det efterlängtade höstlovet med stormsteg…

Som ni märker blir det olika fokus under våra veckobrev. Den här veckan är det jag (Cissi) som berättar lite mer om våra engelsklektioner och våra hundra språk.

 

 

Hundra språk

För mig som lärare och ateljerista är det viktigt att variera uttrycksformerna. Vår skola har en stor tilltro till de olika “språken” och uttryckssätten som vi människor behöver ha både för att lära oss saker, bearbeta och uttrycka oss. Lemshaga vill vara en skola med ett kreativt lärande (som förändrar världen).


Tilltro och trygghet

Det är viktigt att ha en  tilltro till sig själv och sina förmågor. Det krävs mod och koncentration för att vilja och orka lära sig nya saker. Om man har kompisar och lärare som stöttar tror jag att det går så mycket lättare. Positiva kommentarer och uppåtpuffar är något som vi arbetade mycket med under åren på Mellangården – och som fortfarande är så grundläggande för vår trygghet och frihet att vara oss själva. På engelsklektionerna kan det handla om att våga uttrycka sig, fastän man kanske inte känner sig helt säker på varken ordval eller uttal. Att få vara i en tillåtande miljö, där ingen ger kommentarer eller miner om man råkar göra fel.
Man behöver inte alltid vara bäst, vi lär oss tillsammans. Alla kan bidra till varandras lärande. Jag delar gärna med mig av egna misstag, men också mina styrkor. Jag tror t ex att vi genom lekar och olika övningar kan “lura oss själva” att våga lite mer.

 

Muntlig interaktion
Färgformerna

Jag använder ofta några klippta/rivna färgformer för att sätta igång samtalsövningar med gruppen. Vi har tittat på former utifrån “This is” och “That is”. Under veckans lektion fick eleverna fundera över vilken form som påminde om “Loneliness” and “Friendship”. De behövde också ge belägg för varför “What makes you say that?”

 

 

Memoryspel
Under torsdagens lektion fick eleverna varsin bild från The Grammar Company. De skulle gå runt och presentera sina bilder för varandra utan att visa dem. De skulle använda sig av meningarna “There is” eller “There are”. Vi samlades i ring på mattan för att presentera våra “par”.

 

 

Efter en samling eller lek brukar vi ofta avsluta med leken “Pop”. Ett annat populärt inslag på torsdagarna kan vara massage (på engelska förstås).

 

Skriftlig interaktion

Politeness
I engelsktalande länder är det mycket viktigt att vara artig. Det har vi fokuserat på de senaste veckorna. Varje lektion frågar vi varandra: How are you today? Vi har även skrivit positiva och artiga fraser i vår gyllene låda…

 

 

 

Hörförståelse

På onsdagarna brukar vi lyssna på ett nytt kapitel om Peter och hans familj som har flyttat från Stockholm till London. Det gör vi genom det digitala läromedlet på ne.se. Den när veckan handlade det om Peters nya rum och hans tapet med olika planeter. Vi fick också lära oss mer om universum. De som vill kan läsa texten hemma när ni tränar på glosorna. Den är bifogad i school soft där engelskläxan finns. (Nyheter, Engelskläxa v 42 till 43)


Musikprojekt

Efter lovet kommer vi att starta upp ett litet musikprojekt i Jupiter under engelsklektionerna. Jag önskar att alla elever har valt en låt på engelska som de kan berätta för mig om efter lovet. Uppgifterna gör vi i skolan, men om ni vill får ni gärna hjälpa era barn hemma att komma på en låt och kanske ge tips om var de hittar bra information på nätet, eller i bok/tidning.

Glosläxan

Det är så roligt att se hur duktiga eleverna är på att stava sina glosor.
Tack för att ni stöttar era barn där hemma!


Hemlig kompis

Under förra veckan fick alla elever en hemlig kompis som de skulle vara extra snälla mot – i smyg. För att förvirra kompisarna gällde det att vara extra snäll mot alla. Flera elever har fått hemliga meddelanden eller små presenter i sina lådor.

 


Vi kommer att utvärdera Hemlig kompis på tisdag nästa vecka, under mentorstiden.

 

Idrottshälsning från Gottis

Här kommer några bilder från veckan orientering. Nästa vecka blir det idrott inomhus.

 

Info från klassföräldrarna

Vi har beställt ljus och saffran som barnen kan sälja fram till jul för att få in pengar till klasskassan. Ett mail om detta gick ut 12 oktober. Om du inte fått mailet kan du kontakta Ann-Charlotte Söderberg eller Ann-Sofie Jalvén, se kontaktuppgifter på Schoolsoft.


Kommande datum och aktiviteter:

V. 43
Fredag 23/10. Geografiprov. Mer info finns på classroom.

V.44 Höstlov

Trevlig helg!

Cissi, Åsa, Andreas och Miche

Jupiters veckobrev v 39

Hej alla fina elever och föräldrar i Jupiter!

Tack för en fin vecka tillsammans. Nu börjar alla vackra höstfärger visa sig i vår härliga miljö. Vi hittar mysiga ställen att sitta och prata, spela och leka, eller bara vara…Utvecklingssamtalen

Vi är så glada för alla givande möten som vi har haft med er under utvecklingssamtalen! Eleverna är så duktiga på att leda sina samtal och kommer med kloka funderingar och tankar kring sin egen utveckling. Det känns också så bra att få bekräftelse på att alla trivs och känner sig välkomna i klassen. Det finns naturligtvis olika saker som vi behöver jobba vidare med, båda kring socialt samspel och lärande. Samtliga mentorer kommer att prata ihop sig kring detta.

 

Mentorstiden

Under veckans mentorstid hade vi stormöte med båda grupperna då vi tog upp Idol-leken som många av eleverna har varit med i de senaste dagarna. Vi har gemensamt bestämt att juryn kommer att bytas ut varje dag och att ingen åker ut. Däremot utses en vinnare per omgång, men sedan får alla vara med igen. Det är inte okej att ge dåliga kommentarer. Nu hoppas vi att denna glada och lustfyllda lek kan få fortsätta.

 

Det är så roligt att eleverna är så kreativa och kommer med egna idéer och förslag. De har tänkt ut ett litet belöningssystem där lärarna kan markera om det har varit en bra lektion. När stora rutan är halvfull kommer en belöning att utdelas och när rutorna i båda klassrummen är fulla kommer hela klassen att göra en aktivitet. Förslag på aktivitet lämnas i en låda.


Engelska

Under förra veckans engelsklektion tittade vi lite närmare på vad som står i engelskmatrisen; allt som vi ska arbeta med under våra engelsklektioner. Och det är inte lite:

Hörförståelse, läsförståelse, muntlig förmåga, muntlig interaktion, skriftlig förmåga, skriftlig interaktion, arbetssätt, följa instruktioner, använda språkliga strategier, välja och använda material från olika medier, realia (livsvillkor, kulturella företeelser där engelska språket används).

Som jag berättade på föräldramötet kommer vi att använda oss av olika material, lärobok och digitala läromedel. The Grammar Company” på ur.se är ett väldigt populärt inslag samt lekar och massage på engelska. Låt nära ditt barn ge ett smakprov!

Gå gärna in på school soft och titta närmare på ämnesmatrisen.
Under varje lektion kommer jag att förtydliga vad vi tränar på och varför.

Jag kommer att dela ut en ny engelskläxa varje torsdag. Mer information kommer att ligga under nyheter på school soft. Vi tränar just nu på stavning och grammatik (singular och plural).

 

 

Mot nya äventyr

I slutet av veckan fick vi säga hej då till vår kompis Jamie som ska ge sig ut på nya äventyr. Familjen kommer att flytta till Singapore. Vi önskar er lycka till och kommer att sakna Jamie jättemycket. Du är god vän med ett hjärta av guld!
Kompisarna skrev hälsningar i ett kort och vi avslutade veckan med att äta glass tillsammans.

 

 


Vad använder de för mattebok i Singapore?

 

Tips till alla nya föräldrar:
Klassens föräldrar har en fb-grupp. Välkommen att gå med om du vill:

https://www.facebook.com/search/top?q=lemshagaf%C3%B6r%C3%A4ldrar%20f%C3%B6dda%2010%20-%20jupiter%202020-2021

 

OBS! Viktigt information inför måndagens vandring:
Vandring Jupiter

 

Nu önskar vi en en jätteskön helg!

Cissi, Miche, Åsa och Andreas