Plutos månadsbrev September

Plutos månadsbrev  – September

Hej alla Plutofamiljer!

I detta månadsbrev kommer vi att berätta och beskriva mer hur lektionsupplägget ser ut i svenska och och matematik för eleverna i Pluto.

 

SVENSKA

Läsresan

Under september har vi arbetat med de första kapitlen i Läsresan. Läsresan är vårt basläromedel i svenska. 

Under året i förskoleklass kommer eleverna genom Läsresan att få:

 • Möta olika typer av texter, författare och illustratörer.
 • Fundera över läsförståelsefrågor kopplade till texten.
 • Utveckla sin språkliga medvetenhet genom språklekar.
 • Arbeta strukturerat med bokstäver och språkljud. 
 • Fortsätta att träna på egen hand genom pedagogiska övningar på elevwebben.

 

Ett kapitel innehåller fyra lektioner uppdelade på två veckor. Vi inleder varje nytt kapitel med att titta på vad vi ska arbeta med och lära oss mer om under de kommande två veckorna.

 

Lektion 1: 

Ord att förstå  

Vi inleder med att samtala kring veckans tre ord. Vad betyder orden? 

Vi delar med oss av sammanhang, tankar och erfarenheter kopplade till orden. 

På Läsresan web läser vi upp meningarna med orden och sedan hittar vi på nya meningar där orden passar in.

 

Läsning 

 • Vi börjar med att läsa rubriken och titta på framsidan av veckans text. Vi funderar och delar med oss av vad vi tror att den kommer att handla om. 
 • På Läsresans web lyssnar vi sedan på texten. 
 • Efter det läser vi den en gång till tillsammans. Vi ekoläser (eller papegojläser som vi kallar det) där Maria läser en mening i taget och sedan så läser/säger eleverna meningen efter i kör. 
 • Vi samtalar även om texten utifrån olika frågeställningar kopplade till handlingen eller ämnet i texten.

 

Läsförståelse

 • I arbetsboken får eleverna rita och berätta om något som är kopplat till texten vi hört eller det aktuella ämnet. Här utmanas eleverna i sin rit- och skrivutveckling utifrån sina förutsättningar och kunskaper. Det kan välja att rita av bilder från tavlan eller rita egna. Fylla i ord eller mening med pennan. Skriva av ord eller mening från en lapp eller ljuda fram och skriva ord eller mening själv. 

 

Lektion 2 och 4: 

Bokstav och ljud 

 • Maria presenterar bokstaven och några bilder och ordbilder kopplade till den. Ibland sjunger vi sånger eller ramsar ramsor som hör till. 
 • Vi pratar om vad bokstaven heter och vilka ljud den har. 
 • Eleverna får berätta om ord de känner till som börjar eller innehåller bokstaven. 
 • Vi tittar på veckans bokstavsfilm på skolplus/bokstavståget. 
 • På Läsresans web, tittar vi på bilden och lyssnar efter ord som börjar på och innehåller veckans bokstavsljud. 
 • Vi pratar om hur vi skriver bokstaven och provar att forma/skriva den i luften med vår skrivhand.

 

I arbetsboken får eleverna: 

 • Öva på att känna igen och ringa in veckans bokstav.
 • Öva på att skriva veckans bokstav som versal och gemen.
 • Öva på säga orden, lyssna och ringa in bilderna där de hör bokstavsljudet.
 • Öva på att skriva ord och rita bilder till kopplade till veckans bokstav.

 

Lektion 3:

Bokstäver och namn / Ordbild

 • I kapitel 1-4 arbetar vi med övningar kopplat till bokstäver och namn. Vi tittar närmare på och bekantar oss med hela alfabetet både det versala (de stora) och de gemena (de små) bokstäverna på olika sätt. Vi arbetar med övningar som handlar om bokstäver som vi känner igen, mitt eget namn, en kompis namn, familjemedlemmars namn, vad mer kan ha namn (gator, städer, länder, planeter mm).
 • I kapitel 5-15 arbetar vi med ordbilderna: jag, ser, kan, är, och, en/ett, Det och har.

 

Befästa kunskaper / utmaningar:

Ipads och extrauppgifter

 • På Läsresan elevwebb och på Skolplus-Bokstavståget får eleverna möjligheten att öva vidare genom olika språkspel och språkövningar. Tid till detta får eleverna under lektion 2 och 4. 
 • På varje lektion finns även möjligheten att öva vidare och befästa sin kunskaper genom olika extrauppgifter. 

 

MATEMATIK

Mitt i prick.

Under denna period har vi arbetat med antal 1-5 och begreppet lika många, Siffra, tal och antal samt parbildning. Vi har också arbetat med mönster, likheter och skillnader. matematiken. 

 

Lektion 1:

 • Vi kollar gemensamt på bilden och räknar tillsammans hur många vi ser av olika ting som till exempel: äpplen, sniglar, stenar, ekorrar, kottar, kråkor och så vidare.
 • Vi går igenom på skärmen hur vi ska fylla i det i boken och arbetar med boken.
 • Vi tittade på begreppet lika många och listade ut hur många kakor får tre kaniner om de ska ha lika många som de är?
 • Vi arbetade med ipaden och spelade spelet pingvinhopp 1 till 10.

Lektion 2:

 • Vi började med att kolla på katten musen tiotusen: om ett.
 • Vi skrev siffran 1 tillsammans i luften med hela armen sedan fingret och med näsan.
 • Vi skrev siffran 2 tillsammans i luften med hela armen, med fingret, med stortån och med örat.
 • Vi arbetade i boken med att skriva siffran 1 och 2 för att sedan rita in i bilden 2 blommor, 1 katt, 2 träd med mera.
 • Vi arbetade med ipaden och spelade pingvinhopp 1-10.
 • Vi drog varsin sak ur en påse och försökte hitta kompisen som hade en likadan sak så det blev ett par.
 • Vi tittade på katten musen tiotusen: bilda par.
 • Vi arbetade i boken med att dra streck mellan paren och färglägga dem lika.
 • Vi ritade också andra strumpan som den första så de blev par i boken.
 • Vi valde spel på ipaden pingvinhopp 1-10, pingvinhopp 1-20 eller memory talen 1-10

Lektion 3

 • Vi började med att titta på avsnittet pärlor i ett mönster med miniräknarna och fick då lära oss att något som upprepar sig är ett mönster
 • Vi arbetade med mönster i stationer. 5 minuter på varje station. Första stationen bygg ett mönster med gem. Andra stationen bilda ett mönster med färgade plast skedar. Tredje stationen bygg ett mönster med kaplastavar. Fjärde stationen fortsätt mönstret med whiteboard penna. Femte stationen bygg ditt mönster med plus plus. Sjätte stationen arbeta i mönster häftet
 • Vi tittade på katten musen tiotusen avsnittet: mönster och matte.
 • Vi arbetade i boken med att fortsätta mönster och avslutade med att göra vårt eget mönster i boken.
 • Vi tittade på sekvensen med lattjolajbanlådan i fem myror är fler än fyra elefanter och fick diskutera vilket djur som skulle bort av svan, giraff, struts och en talgoxe. Vilken tycker du ska bort och varför?
 • Vi delade in oss i smågrupper och fick en liten låda med bilder av olika djur. Var och en fick välja 4 djur och så fick de andra gissa och säga vilken de tyckte skulle bort och varför, sedan fick den som valt bilderna berätta hur den hade tänkt.
 • Vi gick igenom hur sidan i boken såg ut och de fick arbeta med skillnader och längst ner på sidan fick de rita in likheter till exempel ett äpple, en apelsin och ett päron. Vad hör ihop med det kan du komma på något mer?

Trevlig helg!

 

Pluto veckobrev v.36

Hej alla Plutofamiljer!

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

NO

Den röda gruppen har denna vecka fått prova att ha NO för första gången nästa vecka blir det gröna gruppens tur. På no passet pratade vi om hösten och vad som händer ute i naturen. Vi fick se på 2 kortare filmer som vi sedan pratade om. Vi lärde oss varför löven ändrar färg på hösten och vi gjorde våra egna höstträd.

IDROTT

Denna vecka hade Gröna gruppens sin första idrottslektion. Nästa vecka är det röda gruppens tur. Vi inledde med uppvärmningsövningen “Väcka Kroppen”. Ståendes i en ring turades vi om att välja en kroppsdel som behövde väckas och hitta på en rörelse som passade för det. 

Huvudaktiviteten denna gång var leken “Kom alla mina barn” där fick vi röra oss från ena sida i rummet till den andra på olika sätt. Bland annat genom att studsa som bollar, klampa som jättar, krypa som katter etc..

Vi gjorde även samarbetsövningar med “Fallskärmen” där vi provade olika sätt att få fallskärmen att röra sig upp och ner både fort och långsamt.  Vi förflyttade en boll i fallskärmen och fick den att flyga upp i luften. Vi lekte också en namnlek där vi turade om att byta plats med varandra under fallskärmen. Vi avrundade med att göra kojan (sätta oss under den luftfyllda fallskärmen).

Vi avslutade lektionen med att utvärdera dagens aktiviteter med verktyget “Tummen” samt en stunds avkoppling liggandes på fallskärmen. 

 

SO

Brandstationen

Besöket på brandstationen var spännande. Vi fick utföra olika uppdrag utomhus bland annat gå en bana som började med kamelgång och slutade i slalom. Vi fick stå på ett led och skicka en boll över huvudet och vidare till nästa person och sista personen skulle lägga bollen i ett däck. Inne på brandstationen fick vi se hur de lever när de jobbar. De har en idrottshall två tv-rum ett kök där de turas om att laga mat till varandra. Det var intressant att få höra om allt och kolla på de olika brandbilarna. I slutet av besöket fick vi en lite överraskning av brandmännen. Det var serietidningen Flammys brandskola.

Efter besöket kollade vi på en filmen “Ellie och Jonas lär sig om eld”.

Klassrumskultur

Denna vecka har vi inlett vårt samtalat kring hur vi vill ha det tillsammans i klassrummen och hur vi ska vara mot varandra. Alla fick dela med sig av sina erfarenheter från förskolan och komma med förslag på hur vi kan göra för att vi alla ska trivas, få en god arbetsro, komma till tals, bli lyssnade på etc. Det här kom vi överens om:

 

Ugglan och kompisproblemet

I veckan har vi tittat på första avsnittet i UR serien Ugglan och kompisproblemet. 

Dessa kortfilmer har vi som utgångspunkt när vi samtalar om värdegrundsfrågor och kring hur en är en bra kompis. I första avsnittet handlar om att säga förlåt på riktigt. eleverna delade med sig av många kloka tankar och lösningar på problemet. 

 

Så här sa några kompisar:

-snickaren behöver säga förlåt och kanske ge kompisen en kram.

-snickaren kan bygga ihop bordet igen så att kompisen blir glad.

-snickaren och kompisen kan hjälpas åt att laga bordet.

-snickaren kanske inte vågar säga förlåt, då kan den visa förlåt med teckenspråk.

 

Årstider – månader – veckodagar

Den här veckan har vi pratat om de fyra årstiderna, de tolv månaderna och veckodagarna. Vi har pratat om vilken årstid och månad vi fyller år i och satt upp ett årstidshjul på väggen. Vi har gjort en egen födelsedagstavla där vi skrivit våra namn, när vi fyller år och sedan smyckat tavlan med en ram. För att befästa årstiderna, månaderna och veckodagarna har vi sjungit med i Kompis Bandets – Årstidssång och Gåspennans – Månadsvisan och Veckans dagar. Sångerna blev väldigt populära så de har varit ett återkommande inslag på varje lektion hela veckan ut.

 

Mångrupper

Nix – dramalek

Dagens lekar:

  • Namnkedjan: Vi startar varje gång med den här övningen eftersom vi tränar oss i att komma ihåg varandras namn. Plutokompis, berätta hur vi gör!
  • Charadpåsen: Den som får tygpåsen låtsas plocka upp något och visar med händerna vad det är (en liten charad), vi andra gissar. 
  • Rörelsestopp; vi rör oss till musik och ‘fryser’ när musiken tystnar. Idag föreställde vi vampyrer, träd och katter.
  • Gumman/gubben i lådan: efter önskemål från en plutokompis. Leken kände många  igen från sina förskolor. 
 • Katten och råttorna: Det ligger en sovande katt i mitten och runt omkring finns olika råttbon. Där bor springråttor, gåråttor, smygråttor och galoppråttor. De olika råttorna lyssnar efter sin rytm från tamburinen för att då röra sig runt den sovande katten som vaknar när det blir alldeles tyst, då gäller det att ta sig tillbaka till sitt bo. Den som blir fångad får vara katt.
 • Massagesaga: Vi avslutade med massagesagan – Hösten. Barnen sitter i par och får turas om att ge och ta emot massage samtidigt som de lyssnar på en saga.

 

Charon – bild

Denna vecka har vi pratat om komplementfärger eller kompisfärger. Vad händer när vi blandar kompisfärgerna med varandra? När vi blandat kompisfärger fick vi prova att blanda de färger vi ville.

 

Hydra – REDE

Den här veckan har lektionens tema varit småkryp. Vi inledde lektionspasset med att titta på en rolig film om en spindel som försöker äta en fluga. Efter det diskuterade vi vilka sällskapsdjur och småkryp det finns. Är det något skillnad på dessa, vart kan man hitta småkryp och hur ska vi människor vara runt småkryp? 

Vi samlades runt två stora bilder som föreställde ett hus och en skog. Därefter tittade vi på bilder på några vanliga kryp som finns i Sverige. Eleverna fick sedan rita av ett kryp och fick sen själva välja och placera ut dem på antingen hus- eller skogbilden. 

Avslutningsvis lekte vi leken “Flugan” som handlade om att eleverna förvandlades till flugor och fick surra omkring i klassrummet. Lekledaren ropade ut något av följande: Flugsmällan, Flugpapper, Lunchdax, Flygtur eller Flugspray. Utefter det som ledaren ropade ut skulle eleverna röra sig (eller stå still). Något som uppskattades som resulterade i mycket (roligt) surr.

 

Kerberos – simskola

Den här veckan har vi fortsatt att öva och finslipat på bentagen hållandes i stången. Vi har simmat bröst- och ryggsim med och utan flythjälpmedel. Vi övat på att flyta på rygg som sjöstjärnor. Vi har doppat oss under vattenytan och hoppat från kanten ner i en rockring.

 

Hemsidan

Veckobrevet på hemsidan kommer att bytas ut till att bli ett månadsbrev. Månadsbrevet på hemsidan skickas ut första fredagen i månaden, så nästa brev på hemsidan blir den 7 Oktober. Information om kommande vecka kommer fortfarande att skickas ut varje vecka på Meitner. 

 

Trevlig helg! 

/ Maria, Christina, Anna, Hendrike & Titti 

 

08-586 313 10

pluto.personal@lemshaga.se

 

Pluto veckobrev v.35

Hej alla Plutofamiljer!

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

Denna vecka har vi fortsatt med stationsarbete lik förra veckan. De elever som har velat har också haft möjligheten att måla sin sten. Då har vi gått in i smågrupper till ateljén.

Vi har pratat om hur en bra kompis är. Eleverna fick först sitta i smågrupper och dela med sig av sina tankar kring frågeställningen Hur är en bra kompis? Vad gör en bra kompis?

Efter det fick grupperna dela med sig av sin tankar till hela klassen. Vi samlade tankarna på tavlan.

Högläsning

Under denna vecka har vi fått titta på 4 stycken högläsningsböcker på lässugen som är ett program på ur. I lässugen har vi träffat Amanda. Sexåriga Amanda klarar allt utan vuxna – utom att läsa högt för sig själv. Men med sin lässug lyckas hon suga in lämpliga berättare som landar hemma i soffan! 

 

Avsnitt 1. Den här gången läser skådespelaren Eva Röse ”Jag rymmer!” av Eva Lindström.

Avsnitt 2. Den här gången läser skådespelaren och komikern Nour El Refai ”Hugo – elak, blodtörstig och jättefarlig?” av Mia Nilsson.

Avsnitt 3. När hennes föräldrar är och storhandlar använder hon sin lässug och får fatt på skådespelaren Leif Andrée. Han läser ”Den stora smällen” av Mats Wänblad och Per Gustavsson.

Avsnitt 4. Vem ska läsa högt för sexåriga Amanda när föräldrarna är på banken? Jo, det ska rockstjärnan Dregen! Han hamnar i Amandas lässug och läser sedan boken ”Det är en gris på dagis” av Johanna Thydell och Charlotte Ramel.

MÅNGRUPPER

REDE (Hydra)

Vi har jobbat med känslor – Övningen gick ut på att eleverna fick fundera kring hur vi människor visar känslor och i vilka situationer. Vi pratade också om djuren kan ha liknande känslor som vi har. Utifrån foton av hundar och katter som visar olika känslor och utifrån att vi lekte och diskuterade.

 

Dramalek (Nix) 

Några tankar barnen hade kring dramalek innan vi startade idag:

 • lära sig teater
 • någon slags kull
 • opera
 • tv-spel
 • springa runt

Idag har fokus varit att lära sig kompisarnas namn. Vi lekte Namnkedjan och Gömma kompis. 

Vi börjar alltid med namnkedjan för att hitta lugn och fokus innan start, samtidigt som vi tränar på att komma ihåg varandras namn.

 

Gömma kompis; Två kompisar går ut ur klassrummet medan vi andra gömmer en kompis. När de kommer tillbaka ska de lista ut vem som saknas. 

 

Rörelsestopp; vi rör oss till musik och ‘fryser’ när det blir tyst. Idag skulle vi föreställa bollar, monster och isglassar.

 

Vi lekte också Hunden och benet, som alla känner igen sen förskoletiden. Idag fick alla vara ett valfritt djur och beskriva det innan vi sjöng och ramsade ‘alla händer bakom ryggen nu får…vakna’. Vi fick träffa olika grodor, ödlor, kaniner.

 

Utvärdering; alla får chans att visa med tummen hur dagens känsla för dramaleken varit, tummen upp 🙂 tumme sidan :- eller tumme ner 🙁 

 

Bild (Charon) 

Idag har vi träffats för första gången och första frågan var: vad är bild? Flera trodde att vi skulle göra självporträtt, och måla och rita. Idag har vi pratat om färg. Våra grundfärger (primärfärger)-blå, röd, gul och våra sekundärfärger- orange, lila, grön. Vi har också fått måla med grundfärgerna och blandat våra egna sekundärfärger.

Simning (Kerberos)

I fredags hade gruppen Kerberos sitt första simskoletillfälle. När alla var på plats tågade vi ner på led till parkeringen där vi blev upphämtade av simbussen. När vi kom fram bytte vi om och duschade av oss innan det var dags för första simlektionen. 

Vid första tillfället fick vi öva på att:

*hoppa från kanten

*bentagen

*bröstsim

 

När vi övar tekniken i bentagen håller vi i oss med raka armar i stången och bara jobbar med benen. 

Ramsam vi säger medan vi gör bentagen är “In, ut, runt och ihop”. 

“in” = tar in knäna mot magen

“ut” = för ut knäna åt sida (grodposition).

“runt” = sträcker ut benen, rakt ut åt sidan. 

“ihop” = drar ihop benen mot varandra, med kraft. 

 

Vi övade sedan på att simma bröstsim (både med platta och korv samt utan). 

 

Efter lektionen passade några på att koppla av en stund i bastun innan dusch och ombyte.

Förutom att få öva på våra simkunskaper ger detta tillfälle eleverna möjlighet att öva sig i de rutiner som finns på ett badhus och hur vi för oss i detta sammanhang och miljö. De får även öva sig på att ta ett eget ansvar för sina saker och bli självständiga i de olika moment som ingår (duscha, klä på sig, packa väskan mm).

 

FRITIDS

 • Fortsätt bjuda hem kompisar.
 • Fritidssamling dagligen 14:30 utomhus, där barnen får välja aktiviteter som erbjuds under eftermiddagen. 
 • Vi har börjat introducera aktiviteter lite smått. 
 • Vi önskar att ni föräldrar fortsätter att hämta och lämna utomhus p.g.a. förkylningstider. Det finns alltid en person utomhus som kan möta er. 

 

Trevlig helg! 

/ Maria, Christina, Anna, Hendrike & Titti 

 

08-586 313 10

pluto.personal@lemshaga.se

 

Pluto veckobrev v.20

Hej alla Plutofamiljer!

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

SVENSKA

Ord att förstå – Läsning – Läsförståelse

Veckan ord var glömt, andan och röt. Vi läste orden och meningarna tillsammans. 

 

Vi har samtalat om ordens mening och betydelse utifrån frågeställningar som…

-Har du glömt något någon gång?

-Hur gör man när man håller andan? 

-Vad skulle du göra om någon röt åt dig?

 

Veckans text hette: HIPPO HAR HICKA.

Under veckan har vi lyssnat texten, kör-läst texten tillsammans, samt läst texten enskilt eller i läsgrupper. Vi har samtalat kring framsidan på boken och innehållet i texten utifrån frågeställningar som: 

-Vad ser ni på framsidan?

-Vad tror ni kommer hända i den här texten?

-Vad handlade texten om?

-Varför hickar Hippo, tror du?

-Hur brukar du göra när du får hicka för att det

ska gå över?

 

Vi samtalade vidare gemensamt om vad som skulle kunna hända sen, i berättelsen om Hippo. Efter det fick eleverna rita och berättar vad de tänkte i sin arbetsbok. 

 

Ordbild – Läsning – Läsförståelse

Vi har samtalat om ordet har. Vi använde mönstermeningen, ”….. har…” hittade tillsammans på olika meningar på tavlan. Vi har lyssnat efter ordet har i texten om Hippo har hicka. Varje gång vi hörde ordet har gjorde vi en valfri rörelse med kroppen.

I arbetsboken övade vi på att känna igen ordbilden har genom att ringa in den. Vi tränade på att skriva ordet har med gemener och ritade, respektive skrev till exempel vad ett djur, jag eller något har.

 

Bokstäver och ljud

Veckans bokstäver var Yy och Jj. Vi har pratat om vad bokstäverna heter och vilka ljud de har. Vi har samtalat om ord som vi känner till som börjar eller innehåller Yy och Jj. I ordlådan hittade vi orden, YNGEL, YXA, YOGA, YOGHURT, JORDGUBBE, JORDGUBBSTÅRTA, JÄGARN JERK. Vi tittade på Lennart Hellsings ramsa om Ylva Ytterskär och Jägarn Jerk.. Vi sjöng Majas abc-sång om Jordgubbe och fick prova på att kort yogapass. 

 

På Läsresans webb har vi titta på olika bilder, lyssnat på orden och ringat in de som börjar och innehåller Yy och Jj. I arbetsboken har vi arbeta med Yy/Jj-uppgifterna och på ipadsen har vi övat vidare på skolplus.

 

IDROTT

Denna vecka hade röda gruppen idrott. Vi inledde med uppvärmningsövningarna “väcka kroppen” och “rörelsestopp”. Sedan spelade vi ”Basketfia”.

I denna lek var vi indelade i fyra lag och varje lag hade en egen basketkorg och varsin boll. Mitt på golvet låg spelplanen i from av rockringar i en cirkel. I en av rockringarna placeras en ärtpåse för varje lag. Leken gick sedan ut på att turas om i laget med att försöka pricka i basketkorgen eller få ner konen med sin boll. Varje gång det blev en träff fick lagets ärtpåse flyttas fram i rockringsbanan. Utmaning för lagen var att se hur många varv de lyckats göra i banan. Vi avslutade med utvärdering med verktyget tummen. 

 

NO

Denna vecka var det gröna gruppens tur att arbeta om grodan. Vi tog reda på vad vi redan visste och sedan tittade vi på en informationsfilm om grodor och fyllde i med det vi inte visste från början. Vi tittade på Djurverket för att lära oss att det finns grod övergångsställen eller undergångs ställen kanske. Tillsammans skrev vi texten och sedan färgade vi grodans livscykel.  

SO

En bro av poesi

Denna vecka har vi arbetat med två dikter den första var: Dumtummen.

En filmad gestaltning av Tage Danielssons nonsensdikt Dumtummen: ”Utav fingrarna är tummen den som är en särskilt dum en. Han är faktiskt rätt så ding.”

Vi tittade på avsnittet och pratade om varför tummen skulle vara dum. Vi provade att skriva vårt namn utan att använda tummen. Vi har arbetat med rim från avsnittet och sedan med ett rim arbetsblad.

 

Den andra dikten vi arbetade med var: Fnittret

En filmad gestaltning av Mecka Linds dikt Fnittret som beskriver en känsla: ”Fnittret, som från början är en bubbla i min mage, växer mycket, mycket fort.”

Vi tittade på avsnittet och pratade om hur det känns i kroppen när man är påväg att börja fnittra och skratta. Uppgiften denna gång var att färga papper genom att blåsa upp bubblor av färg för att sedan trycka pappret emot.

 

En förmiddag i skogen

I onsdags tog vi en tur till skogsplatsen Raketen. Vi inledde med leken “Gissa djuret” och efter det kunde en välja på fri lek, läsa och utforska naturen med  hjälp av naturböcker, samla “djur-statistik” eller lyssna på sagan: Familjen Musesson och den stora färgfesten. 

 

Utvärdering av Plutoåret

Vi har tittat i vår almanacka och räknat dagarna fram till skolavslutningen. Vi har tittat på foton från året, samtalat och delat med oss av våra tankar om plutoåret som gått. Om allt vi har gjort tillsammans och som vi lärt oss. Vi samlade tankarna på tavlan och valde sedan ut något/några minnen som vi ritade och skrev om. 

 

Skola och hem

 

Information

 

Brandövning

I måndags hade vi en brandövning. Denna övning var inget som eleverna visste om. Bra jobbat alla Plutokompisar! Ni var så duktiga på att lyssna och följa med snabbt till uppsamlingsplatsen.

 

Blivande pedagoger 

Vi har denna vecka berättat för eleverna vilka lärare/pedagoger de kommer att ha när de börjar Neptunus. Dessa pedagoger kommer att besöka oss under morgonsamlingen den 8/6.De blivande lärarna/mentorerna är Cissi (Cecilia Högsveden-East) och Cia (Cecilia Hulin). Ansvarig fritidspedagog är Tina Fredriksen.

 

Hemstudiedag

Eleverna har idag fått ta med sig en läxa hem för nästa vecka. Läxan är ett naturbingo, så de ska ut i naturen och när de hittat det som de letat efter kryssar de den rutan. Var ni inte på plats under fredagen men kommer nästa vecka så kan ni få natur bingon då. Vi lägger också ut den på schoolsoft.

 

Skolavslutning på Lemshaga

Fredagen den 10 juni kl.9.00 är det skolavslutning på Lemshaga. Denna morgon vill vi att alla Plutobarn är lämnade till oss nere på Pluto senast kl 8.45, då vi kommer gå på ett gemensamt led ner till Amfiteatern. De föräldrar som har planerat att närvara går sedan efter lämning i förväg ner till Amfiteatern.

Efter programmet är avslutat i Amfiteatern ca: 10.00 samlas vi i Plutos klassrum där vi kommer tacka alla Plutobarn för året vi fått, samt önska alla en trevlig sommar.

Skolan bjuder alla elever på avslutningstårta och saft och man kan även som vårdnadshavare köpa kaffe och tårta till självkostnadspris. De barn som inte går dit tillsammans med någon förälder fikar med oss pedagoger. Denna dag är det extra viktigt att du meddelar oss om ert barn kommer vara ledig eller vara kvar på fritids. Vi vill att du fyller i barnens närvarotider i schoolsoft samt att du är extra noga med att checka ut ert barn när ni går hem denna dag.

 

Nästa vecka v.21

Måndag: Hemstudiedag

Tisdag: Fritids öppet för de som anmält behov.

Onsdag: Fritids öppet för de som anmält behov stänger 15.00

Torsdag: Stängt

Fredag: Fritids öppet

 

Vecka v.22

Måndag: Sovmorgon / fritids. Skolstart 9.20

Tisdag: 

Onsdag: 

Torsdag: Grön grupp idrott, röd grupp NO. Röd grupp till skogen.

Fredag: Planetspelen

 

Kommande händelser

*v.21 – 23/5-25/5 Studiedagar / fritids har öppet. 27/5 

*v.21 – 27/5 Lovdag / fritids har öppet.

*v.22 – 3/6 Planetspelen

*v.23 – 8/6 Besök av blivande pedagoger. Friluftsdag – Clean up coast. Medtag egen lunchmatsäck och dryck!

*v.23 – 10/6 Skolavslutning 09.00-10.30.

 

Trevlig helg!

/Plutos pedagoger

 

Pluto veckobrev v.19

Hej alla Plutofamiljer!

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

SVENSKA

Som en förberedelse inför årskurs ett har vi nu ökat på tempot och antalet svenska lektioner under en vecka. Vi har arbetat med hela kapitel 11 under en vecka i stället för att dela upp det på två.

 

Ord att förstå – Läsning – Läsförståelse

Veckan ord var olika, vassa och spetsiga. Vi läste orden och meningarna tillsammans. 

 

Vi har samtalat om ordens mening och betydelse utifrån frågeställningar som…

-hur är vi människor olika?

-har du känt på något vasst?

-vad i vårt klassrum är spetsigt?

 

Veckans text hette: HAJAR.

Under veckan har vi lyssnat texten, kör-läst texten tillsammans, samt läst texten enskilt eller i läsgrupper. Vi har samtalat kring innehållet i texten utifrån frågeställningar som: 

-vad handlade texten om?

-vilken fakta kommer du ihåg från texten?

-vad vet du om hajar?

 

Vi samtalade vidare om vad som kännetecknar fiskar av olika slag och hur en ritar en fisk. I arbetsboken fick vi rita en verklig eller en fantasifisk och skriva dess namn.

 

Ordbild – Läsning – Läsförståelse

 

Vi har samtalat om ordet Det och om stora och små saker. Vi använde mönstermeningen, ”Det finns stora …” / ”Det finns små …”. och hjälptes åt att hitta på olika meningar tillsammans på tavlan.

I arbetsboken övade vi på att känna igen ordbilden Det genom att ringa in den. Vi tränade på att skriva ordet Det med gemener och ritade, respektive skrev saker som är stora/små.

 

Bokstäver och ljud

Veckans bokstäver var Gg och Hh. Vi har pratat om vad bokstäverna heter och vilka ljud de har. Vi har samtalat om ord som vi känner till som börjar eller innehåller Gg och Hh. I ordlådan hittade vi orden GRODA, GURKA, GRÖN, GRÄSLÖK samt HÄST, HARE och HÄNDER. Vi tittade på Lennart Hellsings ramsa om Gabriel Gräslök. Vi sjöng sångerna Go ack ack ack, Här dansar Herr Gurka, Majas abc-sång om Gräslök, Lilla hästen Plopp och Hoppe hoppe Hare. 

 

På Läsresans webb har vi titta på olika bilder, lyssnat på orden och ringat in de som börjar och innehåller Gg och Hh. I arbetsboken har vi arbeta med Gg/Hh-uppgifterna och på ipadsen har vi övat vidare på skolplus.

 

MATEMATIK

Denna vecka har vi kollat igenom matteboken och fyllt i det vi har missat. 

 

IDROTT

Denna vecka hade gröna gruppen idrott. Vi startade redan i klassrummet där vi lekte fruktsallad. Vi fortsatte sedan i gympasalen, med “Väcka kroppen” och “Skepp, hav och land”. Efter det lekte vi  “Myrornas lek”. Där vi var indelade i två myr-lag som var placerade på varsin planhalva. Se förra veckobrevet för en beskrivning av leken. 

I den här leken övade vi förmågor som rumsuppfattning, kasta, fånga, öga-hand-koordination, springa, och sist men inte minst SAMARBETE. Vi samtalade även om begreppen en ”bra och dålig förlorare” och hur vi kan bemöta varandra på ett bra sätt när vi leker laglekar av det här slaget. 

 

SO

 

Vara Vänner 

Vi har tittat på avsnittet: Nicole och älsklingsapan. 

Det är leksaksdag och Nicole är sur på sin mamma, som glömde att påminna henne om att ta med en leksak. Hennes kompis Stella har med sig sitt favoritgosedjur, sin Älsklingsapa. Dessutom säger hon att Nicoles mamma var klantig som glömde. Nicole blir ännu argare och bestämmer sig för att ge igen.

Vi har pratat om vad man kan göra när man blir arg på någon, vi har tittat på avsnittet pausat och pratat om vad som gick fel och vad de kunde ha gjort i stället. Vi tittade vidare för att se hur de löste situationen. Visst blev det ett bra slut till sist?

 

En bro av poesi

Vi har läst i vår nya bok en bro av poesi där några av dikterna är gestaltade i en serie.

Serien består av tio gestaltade dikter ur boken ”En bro av poesi”. Varje dikt får sitt eget uttryck, känsla och sin egen rytm. Målgruppen är åk F-3. Oavsett gestaltning lyfts orden och språket fram i dikterna. De läses med olika röster, med mycket humor och värme. Gestaltningarna fungerar precis lika bra för barn som läser, som de som ännu inte knäckt koden. Gestaltningarna avser att skapa lust för dikterna, både hos målgruppen och andra.

Vi arbetade med Skräcködlor. Vad är en skräcködla? Vi har också gjort våra egna skräcködlor.

 

NO

Denna vecka har röda gruppen arbetat om grodan. Vi har berättat vad vi vet om grodan och sedan tittat på en faktafilm om grodan efter den skrev vi ner vad vi fått lära oss som vi inte redan visste. Vi kollade också på djurverket och fick lära oss att det finns övergångsställen för grodor.

 

Skolans dag

Under onsdagen genomförde vi skolans dag där ni föräldrar fick komma och hälsa på och prova lite av det vi gjort under terminen. Härligt att så många kunde komma förbi, titta och prova det vi arbetat med. 

Lilla körens popkonsert

Denna vecka har vi också hunnit gå på konsert, fantastiskt vi fick hänga med och sjunga i låtarna när vi kunde och många applåder blev det.

 

FRITIDS

Fritidshemmets dag

I tisdags firade vi fritidshemmets dag tillsammans med mellangårdens fritids och elever från fritidsklubben. Barnen bjöds på grillad korv och saft till mellis innan de sedan gick runt till de olika lekstationerna på skolgården. En lyckad dag med fint väder och glada barn!

 

Vi hade förberett oss genom att reflektera över vad som skulle hända om fritids inte fanns och om barnen skulle sakna något. Här kommer några tankar:

 

Jag skulle sakna att leka kull och kurragömma. Och lekflaggan, när någon går runt och frågar vem som vill vara med och leka.

Jag skulle gå hem och spela tv-spel. Jag skulle sakna fotbollsplanen.

Tråkigt, då skulle man inte kunna göra något inne, vara i ateljen.

Då skulle jag äta mellis hemma. Man skulle aldrig hinna leka.

Man får inte leka. Mamma och pappa jobbar och då kan de inte leka med mig.

Vi skulle inte få något mellis. Jag skulle sakna att leka lekar vid amfiteatern.

 

En föräldrareflektion:

Då skulle det riskera folkhälsan på lång sikt. Hem till skärmar och stillasittande (utan föräldrars närvaro) istället för fritids, lek, rörelse, fantasi osv. 

Heja fritids!

P.S fast skönt om man hade råd att leva på halvtidslön…

 

Sommarlov

Det är dags att anmäla närvaro inför sommarlovet. Fredagen den 20/5 stänger schoolsoft  för anmälningar.

För att vi ska kunna planera allt så bra som möjligt, aktiviteter, måltider och schema för pedagoger som arbetar, vill vi att ni fyller i närvarotider om barnen ska vara på sommarlovsfritids. Ska de vara lediga tar ni bort tiderna eller skriver ledigt i kommentarsfältet.

Alla elever som har ifyllda tider räknar vi som närvarande. De som inte har ifyllda tider räknar vi som lediga.

 

Med vänliga hälsningar fritids och fritidsklubben

 

Skola och hem

Information

 

Planetspelen

Nästa fredag den 20/5 ska vi genomföra planetspelen. Vi kommer att samlas som vanligt i klassrummen och börja med morgonsamling. Så vad är då planetspelen? Vi kommer att dela upp alla elever från Pluto, Neptunus, Uranus och Saturnus i blandade grupper och gå bort till södersved där vi kommer att genomföra 8 aktiviteter tillsammans med vår grupp. Viktigt denna dag: ta med en tom matlåda som vi fyller i köket, ta med bestick och en vattenflaska. Ta gärna med en extra frukt eller macka. Vi kommer att vara ute hela dagen så solkräm och en keps eller hatt är bra att ha på sig.

 

Studiedagar v.21

Måndag 23/5, tisdag 24/5 och onsdag 25/5 är det studiedagar på Lemshaga, vilket betyder att skolans verksamhet är stängd men fritids har öppet vanliga tider, utom onsdag 25/5 då vi stänger kl.15.00 (dag före röd dag).

Dessa tre dagar kommer plutobarnen vara med fritids (åk 1-3) på övervåningen under förmiddagarna kl.08.00-12.00. Barnen lämnar som vanligt sina kläder i kapprummen i Pluto. Vid fint väder kommer de troligtvis vara utomhus på förmiddagen och sedan äta lunch som vanligt. Efter kl.12.00 finns Anna och Christina på plats och Plutos klassrum finns tillgängliga för barnen under eftermiddagarna.

 

I Plutos lokaler kommer Anna, Maria och Christina ta emot blivande plutoelever med föräldrar under de tre förmiddagarna.

 

Lovdag fredagen 27/5

Fritids har öppet vanliga tider för de familjer som anmält behov av omsorg.

 

Kommande händelser

*v.20 – 20/5 Planetspelen (friluftsdag på skolans IP). 

*v.21 – 23/5-25/5 Studiedagar / fritids har öppet. 27/5 

*v.21 – 27/5 Lovdag / fritids har öppet.

*v.23 – 8/6 Clean up coast – friluftsdag. Egen lunchmatsäck!

*v.23 – 10/6 Skolavslutning.

 

Nästa vecka

Måndag: Sovmorgon / fritids. skolstart 9.20

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag: Röd grupp idrott. Grön grupp NO. Grön grupp till skogen kl.14.30-15.45.

Fredag: Planetspelen

 

Trevlig helg!

/Plutos pedagoger

 

Pluto veckobrev v.16

Hej alla Plutofamiljer!

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

SVENSKA

Ord att förstå – Läsning – Läsförståelse

Veckan ord var önskar, snabb och köra. Vi läste orden och meningarna tillsammans. 

 

Vi har samtalat om ordens mening och betydelse utifrån frågeställningar som…

-Vad gör man när man önskar sig något?

-När är det bra att vara snabb? 

-Vad kan man köra?

 

Veckans text hette: Hem till Märta.

Vi tittade för på bilden på framsidan och samtalade utifrån frågeställningarna.

-Vad ser ni där? 

-Vad tror ni att texten kommer att handla om?

 

Vi lyssna först på hela texten en gång och sedan kör-läste vi den en gång. Vi avrunda vårt textsamtal genom att samtal kring: 

-Vad handlade texten om?  

-Hur kommer du hem till dina kompisar? 

-Kan du välja mellan olika sätt för att komma hem till dina kompisar?

 

Lily i berättelse fantiserar kring olika sätt att ta sig hem till sin kompis Märta på. I arbetsboken fick vi själva sedan rita hur/på vilket sätt vi kan eller skulle vilja ta oss hem till en kompis på. 

 

Bokstav och ljud

Veckans bokstav var Ää. Vi har pratat om vad bokstaven heter och vilka ljud den har. Vi har samtalat om ord som vi känner till som börjar eller innehåller Ää. I ordlådan hittade vi orden ÄGG, ÄPPLE och ÄLG. Vi sjöng sångerna “Ägg, ägg mera ägg.”, “Äppelmelodi”, Majas abc-sång om “Äpple” och “Älgarna demonstrerar”. Vi tittade även på två korta faktafilmer om Älgen och fick se ett klipp på den lite ovanligare vita älgen. 

 

På Läsresans webb har vi titta på olika bilder, lyssnat på orden och ringat in de som börjar och innehåller Ää. I arbetsboken har vi arbeta med Ää-uppgifterna och på ipadsen har vi spelat Uu-spelen i skolplus/bokstavståget. Som extrauppgift kunde vi sedan välja olika bokstavsövningar/spel som “labyrinten”, “hitta bokstaven” och “läs-domino”. 

 

MATEMATIK

Denna vecka har vi pratat om pengar och i boken har vi arbetat med mynt. Vi har tittat på vilka mynt vi har och vilka sedlar vi har. I boken har vi också fått testat att handla på loppis, uppgiften var att handla för 10kr.

 

IDROTT

Denna vecka har röda gruppe haft idrott. Som uppvärmningen inledde vi med “Väcka kroppen” och rörelseleken “Alla som…” Alla stod i en cirkel i varsin rockring. Maria ropade ut olika påstående (alla som… har något grönt på sig / tycker om glass etc.) och när påståendet stämde in på dig, fick du springa ett varv runt ringen. 

 

Huvudaktiviteten denna gång var “Bollkontroll”. Alla fick en varsin mjuk boll och sedan gällde det att röra sig runt i rummet och samtidigt utföra olika övningar med bollen.

 

Enskilt

-rulla över med händerna 

-rulla bollen med fötterna

-rulla bollen med huvudet

-studsa bollen med händerna

-kasta och fånga

-kasta, klappa och fånga.

 

I par

-rulla till varandra – öka avståndet

-studs bollen till varandra – öka avståndet

-kasta och fånga till varandra – öka avståndet

 

Vi avslutade passet med utvärdering i ringen. 

 

NO

Veckan innan lovet och denna vecka har vi arbetat med igelkotten. Först pratade vi om vad vi redan vet eller tror att vi vet om igelkotten. Efter det kollade vi på en faktafilm om igelkotten och fyllde på med information som vi fått och ändrade om det var något vi trodde som inte stämde.

 

SO

Vara vänner

Får Gabriel vara prinsessa?

Gabriel tycker om färgglada kläder, teater och musik. Det är det ingen av de andra killarna i klassen som gör. När klassen ska spela upp sin sagopjäs vill Gabriel vara prinsessa, men det tycker ingen annan att han kan vara. Hela klassen gapskrattar och fröken säger att det bara är flickor som kan vara prinsessor. Gabriel förstår inte varför det finns regler för hur tjejer och killar ska vara. En berättelse om normkritik. /ur.play.se

Vi hade fina samtal i klasserna om alla lika värde, att olikheter är bra och berikar. Om hur viktigt det är att alla får vara sig själva och att ingen någonsin ska behöva känna sig rädd för att bli retad. Det kom upp många kloka tankar och bra förslag på hur alla inblandade i filmen kunde agera istället, för att det skulle bli bättre för alla.

 

Mångrupper

Hydra- Dramalek

Den här gången lekte vi lekar då vi sitter på stolar och byter plats med varandra när den som står i mitten ropar ut något.

 

 • Namnkedjan
 • Fruktsallad på temat frukter och djur
 • Gröten kokar över
 • Kompismassage till saga

 

Fruktsallad Vi bestämde tre frukter, jordgubbe, ananas och vindruva. Anna viskade en frukt till var och en. Den som stod i mitten av ringen kunde välja att ropa ut en av frukterna och då skulle de som var tex jordgubb byta stol med varandra. Om någon valde att ropa ‘fruktsallad’ skulle alla byta plats med varandra. 

Jägaren skjuter Vi ändrade sedan leken till ett djurtema med djuren, älg, kanin och häst och bytte ut ‘fruktsallad’ till ‘jägaren skjuter’.

Gröten kokar över En kompis går runt i ringen och ställer frågor. 

Kokar gröten över? Svarsalternativ, Ja eller Nej

Som vad? Den som får frågan får hitta på något alla i leken ska föreställa samtidigt som vi byter plats med varandra. Idag föreställde vi tex kaniner, hästar, pannkakor, siffran åtta.

Kompismassage Barnen sitter i par och får turas om att ge och ta emot massage samtidigt som de lyssnar på en saga och får instruktioner hur de kan massera.

 

Nix- Bild

Vi har pratat om mönster. det finns olika mönster i olika delar av världen och vi har fått prova göra olika mönster. Detta är några av de första mönstren som blev klara.

 

Charon- Simskola

På simskolan inledde vi som vanligt med att öva på bröst- och ryggsim, med och utan flythjälpmedel. Denna gång pratade vi även “Sjövett”, hur en flytväst fungerar och varför det är så viktigt att ALLA familjemedlemmar har på sig den när vi vistas på sjön.

Sedan sänktes bassängbotten så att ingen bottnade och vi tog på oss en varsin flytväst. 

Vi testade flytvästens förmåga och övade både på att flyta och simma bröst- och ryggsim med den på. Vi avslutade med att ligga på rygg och flyta runt som sjöstjärnor i bassängen.

 

Experiment

Våran praktikant Annika har utfört ett experiment med eleverna under några veckor där vi har undersökt hur mycket bakterier vi har på händerna genom att eleverna en dag när de kom in från lunchrasten fick ta på en brödbit som vi sedan la i en försluten påse för att se vad som händer. Vi har också haft en ren brödbit för att kunna jämföra brödbitarna med varandra.

 

FRITIDS

Den här veckan har vi på eftermiddagarna ägnat mycket tid till lek ute på skolgården i det fina vårvädret. Det kändes som en nystart för oss alla med en nystädad gård och vi har sett en del nya roliga lekar utvecklas. Vid den nya fina labyrinten har många barn lekt och hittat på nya roliga lekar. Bolleken ‘King’ är det fortfarande många som vill vara med i. Hästlekar med hinderbanan är det många Plutobarn som gillar att bygga iordning.     

 

Skogen

Den gröna gruppen gick till Raketen och lekte i soligt vårväder. Under våren kommer vi att prata en del om vår Allemansrätt och den här gången diskuterade vi hur vi gör med vårt skräp.

 

Skola och hem

Information

 

Vårstädning + hattparad

Inför Valborg har vi som tradition på Mellangården att vi vårstädar och gör fint på skolgården tillsammans med åk 1-3. Nästa fredag efter lunch kommer Pluto att städa och de barn som vill och har möjlighet får gärna ta med sig egna (NAMNMÄRKTA) arbetshandskar, kratta och sopborste denna dag. 

I samband med att Valborg firar hela Mellangården även in våren med en storsamling med allsång och hattparad i Amfiteatern. Hattarna med temat “Min begynnelsebokstav” kommer vi att tillverka på skolan under nästa vecka. 

 

Kvarglömda kläder

Vi har under eftermiddagen hängt upp kvarglömda kläder vi önskar att ni kommande vecka tar en titt på dessa och tar hem det som är ert.

Trafiken på morgonen

För att öka trafiksäkerheten och minska köerna önskar skolan att alla bilar från
Lemshagavägen gör högersväng ut på Ingarövägen när trafiken är som mest intensiv på
morgonen vid 8-8.30.

 

Nästa vecka

Måndag: Sovmorgon / fritids. Skolan börjar 9.20.

Tisdag: 

Onsdag: 

Torsdag: Grön grupp idrott, röd grupp NO. Röd grupp till skogen.

Fredag: Mångrupper- simskola samlas 7.50. Nix – bild och Hydra – dramalek börjar vanlig tid 8.20. Vårstädning och Hattparad efter lunch. 

 

Trevlig helg!

/Plutos pedagoger