Merkurius Veckobrev v.23

Hej gänget!

Nu är det bara tre dagar kvar av detta läsår. Vilket år vi haft! Ni har fått lära er många nya saker stora som små. Nu väntar ett välbehövligt sommarlov där ni ska vila upp er ordentligt och verkligen ladda inför sista året på Lemshaga. För i augusti kör vi igen och då vill vi att ni verkligen visar er fulla potential, för ni är så himla bra allihopa!

För en vecka sedan avslutades vår broprojekt. Jag är på riktig så imponerad över vad ni konstruerat på så kort tid. Vilka fantastiska broar!

 

Bilder från förra veckans mentorstid där eleverna fick en kort liten lektion i mindfulness.

   

Nästa vecka:

 • Måndag: Utflykt – se Schoolsoft för mer info om plats och tid samt övrig information.
 • Tisdag: Kompledigt pga lång dag på måndag.
 • Onsdag: Skolavslutning- vi samlas utanför Ladans entré klockan 9.00 för en kortare avslutning. Vi äter tårta tillsammans och myser. Sedan är det dags att springa ut i sommaren!

 

Tack för det här året fantastiska Merkurius, vi önskar er ett underbart sommarlov!

Stora kramar från Henrik, Charlotta, Ann, & Cristin

Bygga en bro

Bygga en bro

Teknik-Åk 8-Broar

Ansvarig/Ansvariga: Cristin Axörn
När, under vilka veckor? v18-22
Uppgift:

Uppgift bygga bro vt-20

Presentationer:

Keynote skisser & ritningar

Keynote broar åk 8

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):
Vad räknas som en bro? Vad är definitionen på en bro?
Hur kan man göra olika indelningar av broar?
Vad finns det för olika konstruktionstyper av broar?
Vilken är världens högsta, längsta, kändaste bro? Vad är speciellt med dem?
Vad finns det för historiska broolyckor? Vad har hänt? Varför?
Hur gör man en skiss?
Hur gör man en ritning?
Vad är det för skillnad på en skiss och en ritning?
Vad betyder/innebär de tekniska begreppen konstruktionstyp, material, armering, ram, fackverk, hållfasthet, skiss, ritning?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Tekniska lösningar

  • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  • Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.
  • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

28: Jämföra material och deras användning

kan föra enkla och till viss delunderbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar kan föra utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar kan föra utvecklade och välunderbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar

29: Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga ideer till lösningar samt utformaenkla fysiska eller digitala modeller kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och omprövamöjliga ideer till lösningar samt utformautvecklade fysiska eller digitala modeller kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka ochsystematiskt pröva och ompröva möjliga ideer till lösningar samt utformavälutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller

30: Driva processen framåt

Bidrar under arbetsprocessen till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt Formulerar och väljer under arbetsprocessen alternativ som efter någon bearbetning driver processen framåt Formulerar och väljer under arbetsprocessen alternativ som driver processen framåt

31: Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är till viss del synliggjord Gör utveckladedokumentationer av arbetet med skisser, modeller ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord Gör välutveckladedokumentationer av arbetet med skisser, modeller ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är välsynliggjord

32: Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. Dessutom kan eleven förautvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. 

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Genomgångar och teori kring broar,  inlämningsuppgift broar (par/grupp)
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Skriftlig och praktisk inlämningsuppgift (par/grupp), diskussioner under lektioner och arbetet under laborationer/lektioner,
Tidsplan:
v 18
Uppstart broar, historiskt, definitionen av broar, hur kan man dela in broar på olika sätt.
Olika konstruktionstyper av broar. Uppstart broar, historiskt, definitionen av broar, hur kan man dela in broar på olika sätt. Olika konstruktionstyper av broar. Kända broar och broolyckor i Sverige och världen.
v 19
Genomgång och praktiskt arbete av skisser och ritningar. Indelning i par.
v 20
Ritningar och brobygge
v. 21 
Lediga
v 20 
Fredag. 29/5 klockan: 00.00: Inlämning av arbetet (det skriftliga).  Hur tänkte ni kring ert brobygge?  Samt er modell av er bro.
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Övergripande mål från LGR11 2.2:
kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):
Utifrån detta projekt tränas eleverna att arbeta självständigt
Eleverna utmanas att ta risker i konstruktionsarbetet, och därför påverkar bilens slutliga funktion inte betyget, utan det avgörande är att pröva och ompröva möjliga lösningar
Utvärdering

Merkurius veckobrev v.18

Hej Merkurius!

Imorse var det dags att skrapa rutorna på bilen igen, termometern stod på 2 grader. Då blir jag lite full i skratt när jag tänker på att det bara är 41 dagar kvar till skolavslutningen. Men antalet skoldagar är mycket färre. Men 41 dagar kvar… Tiden känns så knapp men det är ingen hemlighet att det går snabbt. Som ni säker sett på Schoolsoft har det redan kommit ut hur vi tänker kring skolavslutningen här på Lemshaga. Det kommer inte att bli en vanlig skolavslutning men vi gör det bästa vi kan utifrån rådande situation.

No-teknik

I veckan började vi vårt sista projekt för terminen, broprojektet. Under fyra veckor framöver kommer vi lära oss att göra tydliga ritningar som vi vidare ska följa och utifrån dessa konstruera en bro. Vi kommer att lära oss om olika typer av broar och vad som är viktigt att tänka på när man bygger en stabil konstruktion. Jag har arbeta många år på Lemshaga och aldrig under mina år har jag fått sett skisser på så annorlunda broar som jag sett idag, så heja Merkurius för härlig kreativitet! Jag har poängterat ett flertal gånger för eleverna hur viktigt det är att inte tappa fokus nu och att inlämningsdatumet som är satt till 29 maj inte kommer att kunna skjutas på. Min upplevelse är att de flesta är riktigt taggade på detta projekt vilket bådar gott för att allt ska komma in i tid.

Raster

Även om rasterna många gånger är korta är det flertalet Merkuriusar som tar sig tid att gå ut på rasterna för att röra på sig. De spelar basket, går kortare promenader men det viktigaste, de är ute och får frisk luft!

   

Nya klasser för blivande Solen

Vi har nu börjat vårt arbete med de nya klasserna. Är det något speciellt gällande indelningen (socialt eller pedagogiskt) som ni har synpunkter på, så har ni fram till imorgon den 1 maj att meddela oss om detta.

Kommande viktiga datum 

v.18 -Fre 1 maj Lov
v 21 – Mån 18 maj: Studiedag
v.21 – Tis 19 maj: Obligatorisk komma ikapp dag för de som skolan kontaktar. Övriga studiedag.
v.21 – Ons 20 maj: Obligatorisk komma ikapp dag för de som skolan kontaktar. Övriga studiedag
v.21 – Tors/Fre 21-22 maj: Lovdagar
v. 24 – Må 8 juni friluftsdag.
v.24 – Tis 9 Juni –  avslutningsmiddag.
v.24 – Ons 10 juni Skolavslutning

Med önskan om en fin Valborg!

Merkuriusteamet

Merkurius veckobrev v.13

Hej alla i Merkurius!

Närvaron blir bättre och bättre. I dag var det endast fyra i personalen som var frånvarande och ca 60 elever. Som ni vet fattas det många beslut i nuläget. Det kan vara en snabbt tillkommen studiedag, information om distansundervisning, nya busstider. För att ingen ska missa något är det superviktigt att ni håller koll på Schoolsoft.

Distansundervisningen startade på riktigt den här veckan. Vi lärare gör vårt bästa att göra ett lektionsupplägg som även kan följas hemifrån om man orkar. Att studera på distans innebär också vissa förpliktelser. Det är inte okej att enbart gå in och ta närvaro  och sedan inte producera något. Att lämna in sina uppgifter när man studerar på distans är superviktigt annars ser vi inte att ni har arbetat.

Viktiga datum framöver:

Nya busstider börjar gälla 23/3: Av den anledningen har vi ändrat vårt schema så att ingen lektion startar före 8.40.

Syv Daniel 22/4 istället för den 15/4: Tid för detta är klockan 18.00.

Hälsosamtal: Judith (skolsköterska) fortsätter med era hälsosamtal. Hon kommer lugnt och metodiskt att beta av er en efter en så har du ännu inte varit där så är det snart din tur. Ni har inga personliga tider utan Judith hämtar er när det passar henne och övriga verksamheten.

Kommande viktiga datum

v.15 – Påsklov

v. 16 -mån 13 april Lov

v.18 -Fre 1 maj Lov

v 21 – Studiedagar och Lov

v. 24 Må 8 juni friluftsdag.

Tis 9 Juni -Förbereda Solens avslutningsmiddag.

Onsd 10 juni Avslutning

Trevlig helg på er!
Charlotta, Henrik, Ann & Cristin

Sex och samlevnad

Ansvarig/Ansvariga lärare: Cristin Axörn

När, under vilka veckor? v.11-14

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur ser puberteten ut för killar? Behåring, svett, snoppen, rösten mm
 • Hur ser puberteten ut för tjejer? Behåring, svett, snippan, bröst mm
 • Hur blir ett barn till?
 • Hur blir det enäggstvillingar?
 • Hur blir det tvåäggstvillingar?
 • Homosexualitet, heterosexualitet, transsexualitet-identitet
 • Vad är kärlek? Kan man bli kär i vem som helst? Vad är menas med normer?
 • Hur kan man säga nej på ett bra sätt.
 • Hur ska man lära känna sin kropp på bästa sätt? Vad gillar jag?
 • Onani, ja eller nej?
 • Porr- Vad kan vara bra? Dåligt?
 • Sexuella fantasier. Vad är det?
 • Olika preventivmedel – hur ska man tänka.
 • Vad är sex? Hur kan det se ut? Vad är viktigt att tänka på?
 • Vad säger lagen om rätten till den egna kroppen och synen på sexualitet?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
  Förankring i kursplanens syfte
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Tolkning och granskning av informationen koppling till biologin, tex faktatexter och tidningsartiklar.
  Centralt innehåll från kursplanen
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur ska vi arbeta?

Gruppuppgifter, diskussioner, faktainsamling, se på filmer, ”föreläsningar” av läraren.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.11

v.12

v.13

v.14

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Merkurius Veckobrev v. 12

Hej alla i Merkurius!

Det är sällan jag och mina medmentorer känner så stor tacksamhet som att gå till vårt arbete i dessa tider. Det är så mycket som ryckts bort så mycket som är annorlunda. Våra vanliga plattformer där vi ser andra människor ser inte likadana ut. Därför känns det extra fint att få träffa våra härliga elever. Bedriva undervisning. Helt enkelt göra vanliga saker. Saker som man är van vid. En stor diskussion i samhället är skolan som ni alla vet, ska skollokalerna vara öppna eller stängda? Det återstår att se. Men var dag det är öppet gör mig och mina medarbetare glada. Det är sällan värmen varit så stor bland elever, pedagoger, föräldrar för vi gör alla vårt bästa att försöka handla på rätt sätt. Så till alla oss som kämpar, vi är fantastiska!

Trots stor frånvaro bland vuxna och barn har vi faktiskt haft en ganska vanlig skolvecka. I slutet av veckan var faktiskt ganska många på plats. Till er som är hemma, fler och fler lärare bedriver nu också undervisning via Classroom, så är ni inte allt för sjuka följer ni med hemifrån.

För några veckor sedan laborerade vi i No:n med syror och baser. Elverna skötte sig extrabra då det var lektionsbedömning. Jag tror vi har ett gäng framtida laborationsmästare! Bilderna får tala för sig själva.

   

Viktiga datum framöver:

Nya busstider börjar gälla 23/3: Från och med måndag kommer SL att dra ner på antal turer. Av den anledningen ändrar vi våra scheman så att ingen lektion startar före 8.40 under den här perioden.

Studiedag 25/3: Vi lärare måste få tid till att lära oss om distansundervisning. Därför har det beslutats att flytta den studiedag som tidigare var förlagd till den 20:e maj tills nu på onsdag den 25:e mars.

Syv Daniel 22/4 istället för den 15/4: Tid för detta är klockan 18.00.

Klassresan: Påminner om att anmälningslappar måste skickas in!! Info om det här har gått ut både via mail och på schoolsoft. Det är även viktigt att ni nu lägger på ett kol beträffande försäljningen av de varor som klassföräldrarna tagit fram. Varenda korv/kaka/ost/blomma genererar pengar som NI kan göra roliga saker för.

Jobba på Vårruset: Tisdagen den 19 maj har vi fått möjligheten att jobba på Vårruset igen. Vi ska då dela ut goodiebags vid målgången och tiden för detta är, ca kl.18.00-21.30, I dagsläget är det 10 personer som har anmält sig, men vi måste vara 25 för att få jobba. Detta jobb genererar 6.374:- till klasskassan.

Anmäl er till sonja.schmitz@nacka.se (eller i Facebook-gruppen) om ni kan hjälpa till. Jag måste skicka in “kontraktet” till tävlingsledningen den 12 mars, för att de med säkerhet vill veta om vi kan ställa upp med 25 personer. Om vi inte kan det måste jag ge detta jobb till en annan klass/grupp, så snälla, kolla era kalendrar och anmäl er. Skriv även om ni vill ha vegetarisk mat, veganska mat, gluten- eller laktosfri mat.

Hälsosamtal: Judith (skolsköterska) fortsätter med era hälsosamtal. Hon kommer lugnt och metodiskt att beta av er en efter en så har du ännu inte varit där så är det snart din tur. Ni har inga personliga tider utan Judith hämtar er när det passar henne och övriga verksamheten.

Kommande viktiga datum

v.15 – Påsklov

v. 16 -mån 13 april Lov

v.18 -Fre 1 maj Lov

v 21 – Studiedagar och Lov

v. 24 Må 8 juni friluftsdag.

Tis 9 Juni -Förbereda Solens avslutningsmiddag.

Onsd 10 juni Avslutning

 

Med önskan om en fin och solig helg!

Henrik, Ann, Charlotta & Cristin