Venus veckobrev V.50

Hej Venus!

Veckan gick undan. Mycket skulle färdigställas och avslutas. Vi hade en fantastik jullunch i onsdags som köket hade fixat. Venus hade dessutom turen att vara där ensamma så det blev hög mysfaktor. Julkänslan infann sig.

I No:n håller vi på att avsluta området grundläggande kemi. Större delen av veckans lektioner har vigts åt att genomföra våra redovisningar om våra grundämnen. Lite svårare i röd klass då elevfrånvaron, pga sjukdom, varit mycket hög. Så de som ännu inte hunnit redovisa får göra det i januari.

I svenskan har ni arbetat med era filmer och färdigställt, så nästa vecka blir det filmvisning.

Gällande betygen: Nästa vecka får ni era första högstadiebetyg. Eftersom vi från år 7 jobbar med helt nya kunskapskrav är det stor risk/chans att betygen kommer skilja sig ganska mycket från år 6. Detta pga att vi i många ämnen inte hunnit jobba med alla kunskapskrav vilket kan medföra ganska stora betygssvängningar de första terminerna. Så länge du nyttjar lektionstiden och gör ditt bästa kan du stolt titta dig i spegeln.

Blänkare:

 • Marie har sett till så fler platser har släppts till vår skidresa under allaktivitetsdagen. Så hade ni problem i veckan med bokning, gå in igen. Se mer info på Schoolsoft.
 • Henke har publicerat en nyhet på Schoolsoft om hur vår avslutningsdag kommer att se ut.
 • Höstterminens sista dag är den 22/12
 • Vårterminens första dag är den 11/1

Men önskan om en trevlig 4:e advent/

Team Venus

Venus veckobrev v.47

Hej alla i Venus!

Idag är det exakt fyra veckor kvar till jul. Tröttheten börjar märkas bland flera av våra elever. Fler har svårt att komma upp på morgon vilket resulterar i att man inte kommer i tid till sina lektioner framförallt dagens första lektion. Så nästa vecka drar de, som känner sig träffade, i en extra växel alternativ går och lägger sig lite tidigare, så är förmodligen problemet löst ganska snabbt.

Fortfarande är det en del uppgifter/prov som ska göras innan terminen är slut. Så håll koll på ditt provschema. Vet du med dig att du missat något, kontakta berörd lärare så ni tillsammans kan lägga upp en plan på hur ni ska göra på bästa sätt så alla uppgifter kommer in. Så samla inget på hög det ökar bara stress och trötthet.

Nästa vecka är det dags matematiktävlingen Pangea. Henke kommer genomföra tävlingen under lektionstid. Lycka till!

I No:n har nu båda klasserna tagit brännarkörkort. Vilket innebär att man kan sätta på och tända en brännare på ett säkert sätt. Venus grön laborerade idag med magnesiumband. En del tyckte det var läskigt när lågan sken så starkt men trots det gick det bra.

 

 

Blänkare:

 • Omvärldsdag 1/12 se vidare information på Schoolsoft.
 • Allaktivitetsdag 3/2- 2022 se vidare information på Schoolsoft.

Hoppas ni alla får en fin helg!

/Charlotta, Henke, Marie & Cristin

Grundläggande kemi

Grundläggande kemi

Ansvarig/Ansvariga lärare: Cristin Axörn

När, under vilka veckor? v 45-48

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 •  Vad är en atom och en molekyl?
 •  Vad är en blandning?
 •  Vad är ett grundämne och en kemisk förening?
 •  Vilka egenskaper kan man beskriva ett ämne med?
 •  Vilka faser kan ett ämne vara i? Vad krävs för att ett ämne ska övergå till en annan fas? Hur betecknar man vilken fas ett ämne är i? (liquid (l), solid (s), gas (g))
 • Hur skriver man ämnen och antal atomer/molekyler med kemispråk?
 • Vad är en kemisk reaktion?
 • Vad är en atom uppbyggd av för mindre delar? Vilka laddningar har delarna? Du ska även kunna ange/räkna fram antalet elektroner och protoner för ett ämne
 • Vad menas med ett grundämnes atomnummer och masstal (atomvikt, atommassa)?
 • Hur rör sig elektronerna runt atomkärnan? Vad kallas de olika skalen och hur många elektroner får plats i skalen (tre första)? (Du ska kunna rita upp elektronskalen för grundämnena med atomnummer 1-18)
 • Vad innebär det periodiska systemet? Hur är det periodiska systemet indelat? (visa på fler sätt t ex grupper, perioder, icke-metaller – metaller, atomnummer). Hur många atomslag känner man till idag?
 • Vad är gemensamt för ämnen i samma period? Vad är gemensamt för ämnen i samma grupp?
 • Vem kom på det periodiska systemet? Vad kan man utläsa för information ur det periodiska systemet?
 • Kunna sammanfatta vem NielsBohr var och vad det var han kom på.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 • Att lära sig utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egna förmåga.
 • Att använda sig av kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

Förankring i kursplanens syfte

 • att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra enkla systematiskaundersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti i människan.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet, Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar och gruppdiskussioner

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

• Prov
• Löpande genom aktivt deltagande i lektioner och diskussioner

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Få en bakgrund till hur kemin växt fram till vad det är idag och en förståelse för att kemin finns runt omkring oss i vår vardag och verklighet och inte bara i ett laboratorium.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

• Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
• Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
• Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte mi

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Kemisäkerhet

Kemisäkerhet

Ansvarig/Ansvariga lärare: Cristin Axörn

När, under vilka veckor? v 42-43

Dokument att plugga på se classroom:

Venus röd

https://classroom.google.com/u/0/w/Mzg1MzU3MjY2OTU4/tc/NDI2NzIwMjg1MDE0

Venus grön:

https://classroom.google.com/u/0/w/Mzg1MzU3MTcxNzY1/tc/NDIzNTY2NTU1OTA2

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor:

 • Hur ska du uppföra dig i en laborationssal?
 • Vilka säkerhetsåtgärder behöver du känna till?
 • Hur ska du handla om olyckan skulle vara framme?
 • Hur är olika kemikalier märkta och vad innebär märkningen?
 • Vad heter laborationsutrustningen som finns i laborationssalen?
 • Vilka säkerhetsåtgärder finns hemma hos dig?

Övergripande mål från LGR 11 

• Kan lära sig utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra, känna tillit till sin egen förmåga.
• Kan använda kunskaper från det naturvetenskapliga kunskapsområdena för vidare studier i samhällsliv och vardagsliv.

Förankring i kursplanens syfte – förmågor vi utvecklar i detta projekt

Laborationssäkerhet är en förutsättning för att:
• Var elev ska kunna göra systematiska undersökningar i en laborationssal.

Centralt innehåll från kursplanen

Kemin i vardagen och samhället

 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Praktiskt arbete, genomgångar, diskussioner, eget arbete

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Skriftlig, muntlig och praktisk redovisning av säkerhetsåtgärder och regler i labbet.

Veckoplanering: se classroom

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Säkerhetsåtgärder, olycks- och skadesituationer är alltid aktuella – både i skolan, hemmet och i samhället. De är även viktiga för det fortsatta kemiarbetet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang. I undervisningen dras paralleller till omvärlden, för att hela tiden sträva efter det autentiska lärande

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

[stc-subscribe category_in=’Lokala planeringar’]

Venus veckobrev V.43

Hej alla i Venus!

Äntligen är det höstlov! Finns väl knappast ett mer välbehövligt lov på hela året. Vi mentorer har bara en önskan gällande detta lov, att ni ska göra saker ni mår bra av!

Blänkare:

 • För er som ska vaccineras – se mer info om tider på Schoolsoft.
 • Polarna kommer på besök. Onsdag v.45 för Venus röd och onsdag v.46 för Venus grön.

Hoppas ni får ett jättefint lov!

Charlotta, Marie, Henrik och Cristin

Venus veckobrev v.40

Hej alla elever och föräldrar i Venus!

Så har vecka 40 passerat i ett rasande tempo. Venus röd har varit på Livskunskap, ett besök som många uppskattade. Nu börjar också datum för prov och diverse inlämningar komma ut på Schoolsoft. Så glöm inte att se över dina uppgifter så att du inte missar något.

Under mentorstiden i måndags gjorde vi en uppgift som kallas papperskorgen. Den går ut på att var elev får tilldelat sig tre pappersbollar. Oberoende var man sitter i klassrummet ska man sedan försöka pricka en papperskorg som står längst fram i klassrummet. Förutsättningarna för alla är långt ifrån lika och de som prickar papperskorgen är för det mesta de som sitter på främre raden, så blev det även hos oss. De som satt på främre raden fick kolor som vinst för att de klarade uppgiften så bra vilket ledde till kraftiga reaktioner från de som satt längre bak. Det är orättvist! Tanken är som ni förstår att få fram åsikter som dessa.

Frågor som vi diskuterade efteråt var:

 • Var detta rättvist? Varför? Varför inte?
 • Hur kan man göra detta på ett rättvisare sätt?
 • Kan ni koppla den här situationen till liknande situationer i vårt samhälle?

Fler av er föräldrar har hört om det här hemma eftersom vi fått mycket positiv återkoppling. Roligt när något verkligen påverkar! Uppgiften är verkligen tänkvärd.

Kommande:

11/10 Pluggstuga under mentorstiden för de som vill i No och matte. Passa på att ställ dina frågor inför de kommande proven.

13/10 Skolan stänger 13:00 för planering-lunch erbjuds.

V 42 Orientering – specialschema men ungefär samma start och sluttider.

V 44 Höstlov

Blänkare: 

 • Glöm inte att se nyheten på  Schoolsoft om kommande Covid-19 vaccination.

 

Med önskan om en trevlig helg!

Marie, Henke, Charlotta & Cristin